Produse naturale derivate din plante în cercetarea cancerului

Abstract

Cancerul este una dintre principalele cauze de deces la nivel global și considerat ca o provocare majoră pentru sistemul de sănătate publică. Toxicitatea ridicată și lipsa selectivității terapiilor anticanceroase convenționale fac din căutarea tratamentelor alternative o prioritate. În această revizuire, descriem principalele produse naturale derivate din plante utilizate ca agenți anticanceroși. Sursele naturale, metodele de extracție, mecanismele anticanceroase, studiile clinice și formularea farmaceutică sunt discutate în această revizuire. Studiile acoperite de această revizuire ar trebui să ofere o bază solidă cercetătorilor și medicilor pentru a îmbunătăți cercetarea de bază și clinică privind dezvoltarea terapiilor anticancerigene alternative.

Molecule. 2020 noiembrie; 25 (22): 5319.Publicat online 2020 noiembrie 14. doi:  10.3390 / molecules25225319PMCID: PMC7696819PMID: 33202681

Produse naturale derivate din plante în cercetarea cancerului: extracție, mecanism de acțiune și formulare de medicamente

Wamidh H. Talib , 1, * Izzeddin Alsalahat , Safa Daoud , Reem Fawaz Abutayeh , 2 și Asma Ismail Mahmod 1Teresa Mencherini, editor academic și Francesca Sansone, editor academic

Informații despre autor 

Note despre articol 

Informații privind drepturile de autor și licență 

Disclaimer

1. Introducere

Cancerul a fost evidențiat ca una dintre principalele cauze de deces la nivel global. Incidența sa este în continuă creștere și se preconizează o creștere cu 70% în următorii 20 de ani [ 1 ]. Terapiile convenționale împotriva cancerului implică intervenții chirurgicale, radiații și chimioterapie. Utilizarea chimioterapiei este asociată cu recurența cancerului, apariția rezistenței și dezvoltarea efectelor secundare severe [ 2 ].

Plantele au fost considerate de mulți ani ca o sursă esențială de medicamente pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Una dintre cele mai vechi înregistrări de utilizare a produselor vegetale în medicină provine din tablete de lut în cuneiform care au fost create de sumerieni în Mesopotamia (2600 î.Hr.). Aceste tablete au arătat utilizarea a peste 1000 de produse pe bază de plante în tratamentul medical [ 3 ]. Utilizarea plantelor pentru tratarea bolilor a fost, de asemenea, populară în rândul egiptenilor antici. Înregistrările istorice au relevat utilizarea a peste 700 de produse derivate din plante în tratamente medicale [ 4 ].

Eficiența limitată și efectele secundare grave asociate cu utilizarea terapiilor anticanceroase convenționale i-au încurajat pe oamenii de știință să se concentreze pe descoperirea și dezvoltarea de noi agenți anticanceroși derivați din produse naturale [ 5 ]. S-au raportat metaboliți secundari din surse vegetale precum flavonoide, alcaloizi, terpenoizi, saponine și alții ca surse importante pentru agenți anticanceroși puternici [ 6 , 7 , 8 , 9]. Majoritatea (peste 60%) dintre medicamentele anticancerigene care au prezentat o eficiență ridicată în utilizarea clinică au fost obținute de la plante, organisme acvatice și microorganisme. Efectul anticancer al acestor produse naturale este mediat de diferite mecanisme, inclusiv inducerea apopotozei, modularea sistemului imunitar și inhibarea angiogenezei [ 10 ].

În această revizuire, rezumăm 14 agenți anticanceroși derivați din plante. O discuție cuprinzătoare a fost oferită pentru a acoperi sursele lor naturale, metodele de extracție, mecanismele de acțiune ca agenți anticanceroși, utilizarea lor în studiile clinice și formularea farmaceutică.Mergi la:

2. Produse naturale derivate din plante ca agenți anticanceroși

2.1. Curcumina

Curcumina este una dintre cele trei componente ale compușilor fenolici diferuloilmetanici cunoscuți sub numele de curcuminoizi. Este un constituent activ major găsit în rizomii uscați ai Curcuma longa (familia: Zingiberaceae), care este cunoscut în mod obișnuit ca turmeric [ 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ]. Structura chimică a fost identificată pentru prima dată de Lamp și Milobedeska în 1910 [ 15 , 17 , 18 , 19 ] (figura 1). Are două grupări aromatice O- metoxi fenolice, un fragment β-dicarbonil și un linker cu șapte carbonuri conținând două fragmente enonice; denumirea sa IUPAC este (1 E , 6 E ) -1,7-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil) -1,6-heptadienă-3,5-dionă) [ 15 , 16 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g001.jpg

figura 1

Structura chimică a curcuminei.

Curcumina a fost extrasă și izolată pentru prima dată de Vogel în secolul al XIX-lea [ 15 , 17 , 18 , 19 ]. Aplicarea diferitelor metode convenționale pentru extragerea curcuminoidelor din surse naturale implică extragerea solvenților organici, distilarea cu abur, percolarea la cald și la rece, utilizarea soluției alcaline [ 13 ] și utilizarea hidrotropului [ 20 ]. Mai mult, au fost studiate, de asemenea, mai multe metode avansate, cum ar fi extracția fluidelor supercritice, care are avantajul că nu conține solvenți organici, extracție cu ultrasunete și microunde și extracție asistată de enzime [ 18 , 21 , 22]. Extracția Soxhlet este considerată metoda tradițională de referință și, în comparație cu metodele mai avansate, randamentul extracției curcuminei folosind metoda Soxhlet a fost considerabil mai mare decât cele obținute din extracțiile asistate de microunde, asistate de ultrasunete și asistate de enzime [ 22 ]. Procesele de post-extracție includ în principal tehnici cromatografice pentru a separa curcuminoidele de alte uleiuri volatile și oleorezine co-extrase și pentru a izola curcumina de compușii săi curcuminoizi corespondenți, și anume demetoxicircumina și bisdemetoxicircumina [ 23 , 24 ]. Pentru extragerea curcuminei au fost folosiți mai mulți solvenți organici, totuși etanolul rămâne solventul preferat [ 21], și solvenți alimentari, cum ar fi triacilglicerolii, sunt testați și utilizați [ 25 ].

Diferitele metode dezvoltate vizează scăderea cantității de solvenți organici utilizați în metodele de extracție și scăderea timpului necesar pentru procedurile de extracție și post-extracție în mai multe etape, inclusiv separarea curcuminei de analogii săi. În plus, își propun să găsească o metodă de extracție mai selectivă, cu randament de înaltă calitate în scopuri alimentare și terapeutice, care se dovedește a fi o metodă rentabilă [ 13 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 ].

Curcumina a fost recunoscută pentru a prezenta mai multe proprietăți farmacologice, inclusiv antiinflamatoare, antioxidante, antibacteriene, antivirale, antidiabetice și de vindecare a rănilor și este cercetată pe scară largă pentru potențialul său cancer și activitate chimiopreventivă împotriva diferitelor tipuri de cancer [ 11 , 15 , 16 , 17 , 27 ]. Acesta produce efectul său anticancer prin diferite mecanisme de acțiune care includ inhibarea creșterii celulelor canceroase, inducerea apoptozei celulelor canceroase și suprimarea metastazei celulelor canceroase. Aceste mecanisme au fost studiate in vitro și in vivo într-o mare varietate de tipuri de cancer, inclusiv cancerul colorectal și cel de sân [ 17 , 28 ,29 , 30 ], în care curcumina a fost implicată în mai multe căi de semnalizare, inclusiv inducerea căilor apoptoze ligand (TRAIL) induse de apoptoza legată de factorul necrozei tumorale (TRAIL) căi apoptotice prin reglarea ascendentă a receptorului de moarte 5 (DR5) în celulele canceroase de colon HCT-116 și HT-29 [ 31 ]. În plus, curcumina a inițiat calea apoptotică mediată de Fas în cancerul de colon HT-29 prin activarea caspazei 8 [ 32 ] și s-a constatat că reglează în sus expresia Bax și suprima Bcl-2 prin fosforilarea la Ser15 și activarea p53 în colonul HT-29 celula adenocarcinomului [ 33 ], în celulele HCT-116 [ 17 ] și COLO-205 [ 34]. Curcumina a fost, de asemenea, raportată că inhibă NF-κB-luciferaza HT-29 și în celulele canceroase ale colonului HCT-116 și inhibă calea Wnt / β-catenină in vitro în celulele canceroase ale colonului HCT-116 și in vivo la șoarecii care poartă mutația genei APC .

Efectul anticancer al curcuminei asupra osteosarcomului a fost mediat de inactivarea semnalizării JAK / STAT și inhibarea proliferării și migrării celulelor MG-63 [ 14 ]. Curcumina interferează cu o serie de căi celulare (in vivo și in vitro) în cancerul de prostată, inclusiv protein kinaza activată cu mitogen (MAPK), receptorul factorului de creștere epidermic (EGFR) și factorul nuclear κ (NFκB) [ 19 ]. Mai mult, curcumina reglează proteina p53 in vivo și in vitro în mai multe linii celulare de cancer de sân, după cum au analizat Talib și colab. (2018) [ 15 ]. Curcumina modulează căile celulare implicate în proliferarea celulară a carcinomului cu celule scuamoase la nivelul capului și gâtului, mai ales NF-κB și STAT3, care se dovedesc a fi supraexprimate în mai multe carcinoame ale capului și gâtului [ 19].]. Studiul in vivo utilizând celule U-87 de gliom uman xenogrefate în șoareci atimici a arătat că curcumina este capabilă să suprime angiogeneza gliomului prin inhibarea MMP-9 și reglarea descendentă a markerilor de celule endoteliale. Curcumina a fost de asemenea capabilă să inducă oprirea ciclului celular G2 / M prin creșterea protein kinazei 1 (DAPK1) în celulele glioblastomului maligne U-251, ceea ce indică faptul că suprimarea DAPK1 de către curcumină nu numai că induce oprirea celulelor, ci inhibă și STAT3 și NF-κB și activează caspaza-3 [ 19 ].

2.2. Resveratrol

Resveratrolul este un polifenol natural care aparține clasei stilbene [ 35 ]. Este extras din diferite tipuri de plante și prezentat în 34 de familii care implică 100 de specii [ 36 ]. Concentrații mari de resveratrol au fost găsite în arahide, soia, struguri purpurii și rodii [ 37 ]. Deși resveratrolul are configurații cis și trans , izomerul trans este mai stabil cu efecte bioactive ridicate [ 38 ]. Resveratrolul este extras în principal din rădăcini, frunze, flori, fructe și semințe [ 36]. Au fost raportate diferite metode de extracție și separare a resveratrolului. Extracția solventului organic este una dintre procedurile convenționale utilizate pentru extragerea resveratrolului [ 39 , 40 ]. O nouă metodă cu ultrasunete asistată de enzime a fost aplicată pentru extragerea resveratrolului din Polygonum cuspidatum . A produs un randament semnificativ ridicat de 11,88 mg / g [ 41 ]. Mai mult, extracția trans- resveratrol din mugurii de arahide a fost optimizată prin utilizarea extracției accelerate cu solvent și metoda suprafeței de răspuns [ 42 ]. Un studiu comparativ a arătat că metoda de macerare a produs un randament ridicat de resveratrol comparativ cu extracția asistată cu ultrasunete și extracția asistată cu microunde [ 43]. Resveratrolul din vinul roșu a fost determinat folosind metoda HPLC de extracție în fază solidă online îmbunătățită prin exercitarea unui nou absorbant nanofibros [ 44 ]. Un alt studiu a arătat o îmbunătățire semnificativă a randamentului total de resveratrol prin aplicarea încălzirii termice urmată de tratamentul enzimatic (β-glucanază și pectinaze) a extractelor din coaja de struguri [ 45 ]. Mai multe uleiuri de arahide cu diferite mărci de pe piața locală au fost analizate pentru a determina trans resveratrol. Studiul a arătat că utilizarea extracției magnetice rapide în fază solidă bazată pe nanoparticule magnetice mezopore altoite de alendronat de sodiu poate detecta în mod eficient trans- resveratrolul [ 46 ].

Resveratrolul (3,5,4′-trihidroxistilben) este un stilbenoid și o fitoalexină produse de mai multe plante ca răspuns la rănire sau la orice atac de patogen [ 47 ]. Structura de bază a resveratrolului este compusă din două inele fenolice legate între ele printr-o legătură dublă de stiren (Figura 2) [ 48 ]. Resveratrolul are o rată de absorbție scăzută datorită solubilității scăzute în apă legată de structura sa chimică [ 49 ]. În trecut, resveratrolul a fost utilizat pentru dureri de stomac, hepatită, artrită, infecții ale tractului urinar și boli inflamatorii și cardiovasculare [ 50 ].Figura 2

Structura chimică a resveratrolului.

Recent, mai multe studii s-au concentrat asupra proprietăților anticanceroase ale resveratrolului și au dezvăluit capacitatea sa ridicată de a viza mai multe semnale distinctive ale cancerului [ 51 ]. Resveratrolul a prezentat efecte apoptotice și antiproliferative asupra celulelor carcinomului cervical uman prin inhibarea creșterii celulare, activarea caspazei-3 și caspazei-9, reglarea în sus a proteinei X asociate Bcl-2 și inducerea expresiei p53 [ 52 ]. Mai mult, resveratrolul a inhibat proliferarea celulelor cancerului de colon, indusă apoptoza celulară și oprirea fazei G 1 prin suprimarea căii de semnalizare AKT / STAT3 [ 53 ]. Un alt studiu a arătat că resveratrolul a îmbunătățit efectele apoptotice și oxidante ale paclitaxelului prin activarea canalului TRPM2 în celulele glioblastomului [ 54]. În plus, resveratrolul a prezentat un efect citotoxic împotriva carcinomului cu celule scuamoase la nivelul capului și gâtului și a redus expresia factorului de creștere endotelial vascular (VEGF) [ 55 ]. Resveratrolul inhibă metastaza în celulele cancerului pancreatic prin afectarea expresiilor IL-1β, TNF-α, vimentină, N-caderină și CTA-2 [ 56 ]. Zhao și colab. a raportat că resveratrolul încapsulat în lipozomii peptidici a îmbunătățit proprietățile fizico-chimice și a redus foarte mult toxicitatea resveratrolului liber. A indus apoptoza în tumora mamară prin reglarea în sus a expresiei p53 și Bax, creșterea activității Bcl-2 și inducerea activării caspazei-3 [ 57 ].

Chatterjee și colab. a constatat că resveratrolul și pterostilbenul sunt eficiente în reducerea remarcabilă a unui model de tumoră de cancer de col uterin in vivo atunci când sunt injectate direct în tumoră [ 58 ]. O combinație de resveratrol și timochinonă a fost investigată în ambele modele in vitro și in vivo, rezultatele au arătat o inhibare semnificativă a celulelor canceroase, promovarea apoptozei și suprimarea angiogenezei [ 59 , 60 ]. Un alt studiu a relevat un efect sinergic între resveratrol și doxorubicină împotriva celulelor cancerului de sân. Terapia combinată a inhibat volumul tumorii și a crescut durata de viață în celulele carcinomului ascetic Ehrlich purtătoare de șoareci [ 61 ]. Mai mult, trans-resveratrolul a prezentat activitate antitumorală pe celulele melanomului uman într-o manieră dependentă de doză [ 62 ]. Cheng și colab. a raportat că acumularea speciilor de oxigen reactiv celular indus de resveratrol a dus la activarea apoptozei și inhibă proliferarea celulelor cancerului pancreatic [ 63 ]. Recent, hidroxid dublu stratificat acoperit cu ser albumină serică (LDH-BSA) a fost utilizat pentru încapsularea resveratrolului. Capacitatea anticancerigenă a nanohibridului a fost investigată în celulele cancerului pulmonar uman (A549) și a indicat o activitate mai mare comparativ cu resveratrolul gol [ 64 ]. Mai mult, resveratrolul inițiază apoptoza și moartea autofagică a celulelor canceroase pulmonare prin stimularea căii de semnalizare p53 [ 65 ].

2.3. EGCG (Epigallocatechin Gallate)

Epigalocatechin-3-galatul (EGCG) este un polifenol natural care aparține clasei flavonolului [ 66 ]. Principalele surse alimentare de EGCG sunt ceaiul verde ( Camellia sinensis , Theaceae) [ 67 ] și produsele pe bază de cacao [ 68 ]. S-au folosit diverse metode de extracție pentru extragerea compușilor bioactivi din ceaiul verde, cum ar fi extracția convențională cu solvent, extracția asistată de microunde, extracția asistată cu ultrasunete, dioxidul de carbon supercritic, extracția Soxhlet, prelucrarea la presiune înaltă și extracția apei subcritice [ 69 , 70 , 71]. Condițiile de modulare ale metodei de extracție asistată de ultrasunete au optimizat cantitatea extrasă de EGCG din microalge extrase cu lipide [ 72 ]. Mai mult, extracția subcritică a apei EGCG din ceaiul verde a fost aplicată cu parametri de extracție ajustați, rezultând un randament de 4,66% de EGCG [ 73 ]. Eficiența extracției galatului de epigalocatechină a fost îmbunătățită prin utilizarea metodelor electrochimice. S-a constatat că utilizarea electrodului polimeric PAN / PPY îmbogățit cu nanoparticule de TiO 2 și rGO a economisit timp și a sporit eficiența pentru a extrage EGCG de înaltă puritate [ 74]. Ayyildiz și colab. au arătat că metoda asistată de ultrasunete a fost mai eficientă în extragerea EGCG decât metoda cu apă fierbinte; cu toate acestea, ar putea fi utilizat pentru producerea de băuturi de ceai verde [ 75 ]. Mai mult, utilizarea unui agent de extracție verde, cum ar fi β-ciclodextrina, a îmbunătățit randamentul de extracție al EGCG și ECG, în comparație cu solventul de apă și etanol [ 76 ].

Epigalocatechin-3-galatul este esterul epigalocatechinei și al acidului galic (Figura 3) [ 77 ]. În mod tradițional, ceaiul verde a fost folosit în China și medicina indiană ca stimulent, diuretic, astringent și pentru a îmbunătăți sănătatea inimii [ 78 ]. EGCG are diferite beneficii pentru sănătate reprezentate de reducerea nivelului de colesterol LDL, inhibarea formării anormale a cheagurilor de sânge, suprimarea creșterii tumorale [ 79 ]. Printre diferiții derivați ai catehinei de ceai verde, EGCG este cel mai puternic agent antiinflamator și anticancer [ 80 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g003.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 3

Structura chimică a galatului de epigalocatechină.

Mai multe studii au arătat proprietățile EGCG ca agent anticancerigen. Are activități antiproliferative, antimetastazice și pro-apoptoză [ 81 ]. EGCG a inhibat activitatea metastatică a celulelor carcinomului nazofaringian uman prin reglarea descendentă a expresiei proteinelor MMP-2 prin modularea căii de semnalizare Src [ 82 ]. Mai mult, combinarea EGCG cu eugenol sau amarogentin a prezentat un potențial chimioterapeutic sinergic în linia celulară a cancerului de col uterin. Efectul antiproliferativ a fost justificat de capacitatea lor de a regla în jos ciclina D1 și de a regla în sus inhibitorii ciclului celular LIMD1, RBSP3 și p16 în faza G1 / S a ciclului celular [ 83]]. Naponelli și colab. a raportat că stresul reticulului endoplasmatic indus de EGCG a afectat expresia genelor și interferează cu proteostaza intracelulară la diferite niveluri [ 84 ]. Mai mult, EGCG a reușit să sensibilizeze apoptoza și autofagia celulelor CAR de cancer oral rezistent la cisplatină, activând calea AKT / STAT3 și suprimând semnalizarea rezistenței multidrog 1 [ 85 ]. Mai multe studii in vivo au investigat efectul consumului de ceai verde asupra reducerii incidenței tumorilor maligne, inclusiv a cancerului colorectal, stomacului, ficatului și pulmonar [ 86 , 87]. Interesant este că au fost testați zece polifenoli diferiți pentru a determina activitatea lor chemopreventivă, EGCG a arătat cele mai puternice efecte antiproliferative și a stimulat semnificativ oprirea ciclului celular în faza G1 și apoptoza celulară [ 88 ]. Chen și colab. a raportat că nanoemulsia EGCG poate inhiba celulele cancerului pulmonar prin mecanisme independente de matrice metaloproteinază (MMP) -2- și -9 [ 89 ].

Sheng și colab. a demonstrat efectul EGCG asupra citotoxicității keratinocitelor orale induse de doxorubicină și a activității anticancer împotriva celulelor canceroase orale. A atenuat efectul citotoxic al doxorubicinei fără a slăbi eficacitatea anticancer [ 90 ]. Mai mult, EGCG a reușit să suprime creșterea tumorii a cancerului de prostată la șoarecii TRAMP și a scăzut PSA seric derivat din tumori [ 91 ]. O activitate sinergică anticanceroasă a curcuminei și a catechinelor a fost raportată împotriva adenocarcinomului de colon uman și a liniilor celulare ale carcinomului laringelui uman [ 92 ]. Recent, epigalocatechina galat încapsulată cu PLGA (EGCG-NPs) a arătat o activitate mai mare decât EGCG liber în inhibarea tumorilor cancerului pulmonar în modelul PDX prin suprimarea expresiei genelor reglementate NF-κB [ 93]. În plus, nanoparticulele de aur încărcate cu epigalocatechin-3-galat au prezentat o eficacitate semnificativă împotriva cancerului la șoarecii care poartă carcinomul ascitei Ehrlich [ 94 ].

2.4. Alicină

Alicina este un tioester al acidului sulfenic sau alil tiosulfinatului (Figura 4). Se găsește în principal în usturoi ( Allium sativum ) și aparține familiei Liliacerae [ 95 ]. Alicina este instabilă din punct de vedere chimic și se descompune ușor în soluții uleioase, cum ar fi sulfura de dialil, disulfura de dialil și trisulfura de dialil, precum și soluțiile solubile în apă, cum ar fi SAC și S- alil mercaptocisteina [ 96 ]. Prin urmare, condițiile de prelucrare au un impact mare asupra compoziției compușilor tiosulfinați din usturoi [ 97 ]. Shi și colab. a raportat că uscarea prin pulverizare, liofilizarea și uscarea la cuptor la o temperatură ridicată a usturoiului proaspăt au dus la pierderea activității și la deteriorarea alininazei, ceea ce a dus la prevenirea formării alicinei [ 98]. Extractul bogat în alicină s-a obținut din usturoi prin extracție lichidă sub presiune cu o concentrație de 332 μg de alicină pe gram de probă. Această metodă a fost mai eficientă comparativ cu probele de usturoi proaspăt și usturoi praf [ 99 ]. Mai mult, s-au raportat utilizarea altor metode de extracție, cum ar fi extracția supercritică a CO 2 [ 100 ], extracția fluidelor supercritice [ 101 ], testul HPLC-MTT [ 102 ] și extracția asistată cu ultrasunete [ 103 ]. Li și colab. a arătat că aplicarea extracției sărate în condiții optimizate a produs alicină cu puritate ridicată (68,4%), comparativ cu puritatea extractului brut (31,8%) [ 104]. Recent, alicina a fost extrasă cu apă, apoi legarea asistată de ultrasunete cu izolate de proteine ​​din zer pentru a forma conjugați. Acest proces a îmbunătățit stabilitatea, solubilitatea și proprietățile emulsionante ale alicinei [ 105 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g004.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 4

Structura chimică a alicinei.

Alliina este un sulfoxid care reprezintă 80% din sulfoxizii de cisteină din usturoi și este considerată molecula precursoră a alicinei. Enzima Allinase activată atunci când bulbii de usturoi zdrobiți sau răniți au dus la conversia alinei în alicină [ 95 ]. Timp de vârstă, usturoiul a fost folosit pentru a vindeca multe boli, inclusiv hipertensiunea, infecțiile și mușcăturile de șarpe [ 106 ].

S-a demonstrat că alicina posedă diferite activități biologice, cum ar fi antiinflamatoare, antimicrobiene și anticanceroase. Chen și colab. a raportat că alicina a suprimat în mod semnificativ proliferarea celulelor și invazia celulelor colangiocarcinomului. A indus apoptoza și a prevenit migrarea celulelor prin reglarea în sus a SHP-1 și inhibarea activării STAT3. Mai mult, a atenuat creșterea tumorii în modelul de șoarece nud al colangiocarcinomului [ 107 ]. Mai mult, a fost efectuat un studiu in vivo pentru a evalua efectul alicinei asupra radiosensibilității celulelor cancerului colorectal. Rezultatele au arătat că alicina îmbunătățește sensibilitatea radioterapiei cu raze X în cancerul colorectal prin inhibarea căii de semnalizare NF-κB [ 108]. În plus, alicina a prezentat activitate antitumorală împotriva celulelor de gliom infectate cu HCMV prin inhibarea eliberării citokinelor, reglarea în sus a activității p53 și îmbunătățirea sensibilității la radioterapie [ 109 ]. De asemenea, se constată că alicina ar putea regla în sus miR-486-3p și ar putea crește chimiosensibilitatea la temozolomidă in vitro și in vivo [ 110 ]. Schultz și colab. a demonstrat activitatea alicinei în inhibarea ornitinei decarboxilazei, o enzimă care limitează rata în proliferarea celulară a neuroblastomului și inducerea apoptozei celulare [ 111 ]. Mai mult, alicina suprimă creșterea celulelor melanomului prin creșterea ciclinei D1 și prin reducerea expresiei ARNm a MMP-9 [ 112 ]. De asemenea, inhibă proliferarea glioblastomului uman prin stimularea S și G 2Stoparea ciclului celular de fază M / apoptoză și autofagie [ 113 ]. Alicina a demonstrat eficacitate în reducerea creșterii și metastazelor carcinomului gastric prin reglarea în sus a miR-383-5p și reglarea în jos a ERBB4 [ 114 ].

Alicina a dezvăluit o activitate anticancerigenă sinergică cu 5-fluorouracil împotriva celulelor carcinomului pulmonar și colorectal [ 115 ], precum și sensibilizarea celulelor canceroase hepatocelulare la 5-fluorouracil [ 116 ]. S-a raportat că alicina poate împiedica în mod eficient creșterea celulelor celulelor de gliom U251 [ 117 ] și reduce sarcina tumorală în celulele canceroase la sân [ 118 , 119 ].

2.5. Emodin

Emodin este cel mai frecvent extras din rădăcinile și rizomii de, Rheum palmatum (rubarbă chineză, familie: Polygonaceae), deși se găsește în alte plante din aceeași familie, cum ar fi Polygonum cuspidatum ( tricotul asiatic) și Polygonum multiflorum ( tricotul chinezesc) , și în plante din alte familii, și anume Aloe vera (familia: Asphodelaceae) și Cassia obtusifolia (China senna, familia: Fabaceae) [ 120 , 121 , 122 ]. De asemenea, este izolat de diferite specii fungice, inclusiv Aspergillus ochraceus și Aspergillus wentii [ 123]. Emodin (1,3,8-trihidroxi-6-metil-antrachinonă), este un derivat natural al antrachinonului [ 124 ] (Figura 5), cunoscut ca având diverse activități terapeutice, cum ar fi antibacteriene, antiinflamatorii, antivirale, antitumorale, imunosupresoare și alte activități farmacologice [ 125 , 126 , 127 , 128 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g005.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 5

Structura chimică a emodinei.

Metodele pentru extracția emodinei din plante au inclus extracția prin macerare (ME), extracția prin reflux (RE), extracția cu nebulizare cu ultrasunete (UNE) extracția asistată cu microunde (MAE), extracția prin amestecare (SE), extracția supercritică a dioxidului de carbon și cromatografia lichidă preparativă [ 123 , 129 , 130 , 131 ]. Procedura ME este o metodă de extracție foarte simplă care ar putea fi utilizată pentru extragerea componentelor termolabile. Cu toate acestea, această metodă consumă mult timp, cu un randament scăzut de extracție [ 132 , 133 ]. Tehnica RE nu are nevoie de atât de mult timp ca ME și consumă cantități mai mici de solvent. Cu toate acestea, RE poate fi utilizat numai pentru extragerea substanțelor chimice termo-stabile [ 133134 ]. Extracția cu ultrasunete UE este o metodă de extracție care utilizează energia ultrasonică a undei, unde aceste unde produc cavitație în solvent accelerând dizolvarea și difuzia solutului, precum și transferul de căldură. UE ar putea fi aplicat la extragerea compușilor termolabili folosind cantități mici de solvent cu consum redus de energie. Această abordare este utilizată în mod obișnuit pentru a extrage polifenoli, ginsenozide și alți compuși naturali. Mai mult, este o procedură de economisire a timpului și o operațiune convenabilă care are ca rezultat un randament ridicat al extractului [ 131 , 133 , 135 ].

UNE este o metodă viabilă și alternativă de extracție din probe de plante cu constituenți corespunzători. UNE este diferit de UE deoarece folosește aerosoli transportați de gaze. Această abordare are multe avantaje față de celelalte metode, deoarece oferă, de obicei, cel mai mare randament din extract, economisind totuși timp [ 131 ]. Metoda de extracție în fază solidă ar putea fi utilizată pentru a izola emodina din amestecul de pigment roșu produs de A. ochraceus [ 123 ].

Conform revizuirii lui Hsu și Chung (2012), mecanismele moleculare ale emodinei cuprind oprirea ciclului celular, apoptoza și promovarea expresiei factorului 1α inductibil de hipoxie, glutation S- transferază P , N- acetiltransferază și glutation faza I și Enzime de detoxifiere II în timp ce inhibă angiogeneza, invazia, migrația, formarea aductului ADN carcinogen indus chimic, HER2 / neu, kinaza CKII și kinaza p34cdc2 în celulele canceroase umane [ 136 ]. S-a raportat că inhibă angiogeneza asociată tumorii prin inhibarea fosforilării ERK. De asemenea, se bucură de efecte antiproliferative și antimetastatice [ 137]. Reglează în jos expresia supravieținei și a β-cateninei, inducând deteriorarea ADN-ului și inhibând expresia reparării ADN-ului [ 136 , 138 ]. De asemenea, inhibă activitatea cazeinei kinazei II (CKII) prin concurență la situsurile de legare a ATP [ 136 , 139 ]. Conform unor constatări, acesta reglează în sus factorul HIF-1 inductibil al hipoxiei și superoxidul intracelular dismutaze și crește eficacitatea medicamentelor citotoxice [ 140 , 141 ].

Emodin poate sensibiliza celulele tumorale la radioterapie și chimioterapie și poate inhiba căile care duc la rezistența la tratament. S-a constatat că inversează rezistența la gemcitabină in vitro în liniile celulare de cancer pancreatic prin scăderea expresiei MDR-1 ( P- gp), NF-κB și Bcl-2 și creșterea nivelurilor de expresie ale Bax, citocrom-C și caspază -9 și -3 și promovând apoptoza celulară nestimulată și în liniile celulare ale cancerului pancreatic cu rezistență indusă de gemcitabină [ 142 ]. Mai mult, descoperirile in vitro și in vivo au concluzionat că emodina a reglementat în jos atât XIAP, cât și NF-κB și apoptoza crescută la șoarecii care au celule de cancer pancreatic uman [ 143 , 144]. Chemosensibilizarea a fost observată și în cancerul vezicii biliare, unde tratamentul independent combinat al emodinei cu cisplatină, carboplatină sau oxaliplatină a crescut chemosensibilitatea in vitro la celulele canceroase ale vezicii biliare SGC996 și in vivo la șoarecii purtători de tumori ai vezicii biliare. Wang și colab. (2010) au creditat aceste descoperiri la nivelul redus al glutationului și la reglarea descendentă a proteinei 1 legate de rezistența multidrog (MRP1) și la apoptoza crescută cauzată de astfel de combinații [ 145].]. În plus, a fost observată o chemosensibilitate crescută in vitro în liniile celulare de cancer DU-145 (linia celulară de carcinom de prostată multirezistentă) și in vivo la șoarecii purtători de tumori atunci când au fost tratați cu o combinație de emodină și cisplatină. S-a arătat că mecanismul implică suprimarea mediată de ROS a rezistenței multidrog și a factorului inductibil de hipoxie-1 în celulele HIF-1 activate [ 146 ].

2.6. Timoquinona (TQ)

Timoquinona (TQ) este principalul constituent bioactiv fitochimic găsit în uleiul volatil izolat din Nigella sativa (chimen negru, semințe negre), care a fost utilizat ca medicament tradițional în multe țări [ 59 , 147 , 148 ]. TQ are multe activități farmacologice, inclusiv antioxidanți, antiinflamatori, imunomodulatori, antihistaminici și antimicrobieni, precum și cu o activitate antitumorală foarte promițătoare [ 148 , 149 , 150 , 151 , 152 ] (Figura 6).Figura 6

Structura chimică a timquinonei.

TQ poate fi obținut prin diferite metode de extracție, cum ar fi hidrodistilarea (HD), folosind aparate de tip Clevenger, distilarea cu abur uscat (SD), distilarea cu abur a uleiurilor brute obținute prin extracția solventului (SE-SD) și extracția fluidelor supercritice (SFE- SD). Atât în ​​HD cât și în SD, procesul de extracție este finalizat atunci când se formează ulei galben pal [ 153 ]. SE se efectuează de obicei cu un aparat Soxhlet, folosind n- hexan ca solvent. După 120 h de extracție, reziduul este supus distilării cu abur și o etapă suplimentară de extracție care urmează cu evaporarea rotativă, care produce un ulei volatil galben maroniu [ 153]. SFE este o metodă de extracție flexibilă datorită posibilității de modulare continuă a solventului. În această metodă pot fi utilizați diferiți solvenți, cum ar fi hexanul, pentanul, butanul, oxidul de azot, hexafluorura de sulf și hidrocarburile fluorurate. Cu toate acestea, cel mai comun solvent SFE utilizat este dioxidul de carbon (CO 2 ), deoarece este ieftin, disponibil și sigur. Extracția trebuie să fie la presiuni scăzute și temperatura trebuie să fie aproape de temperatura camerei. Totuși, această metodă are un dezavantaj: costurile investiționale mai mari comparativ cu tehnicile tradiționale de extracție a presiunii atmosferice [ 129 , 153 ].

Activitățile potențiale anticancerigen TQ sunt mediate de mai multe mecanisme care modifică reglarea ciclului celular, a factorului de creștere, a enzimei protein kinazei, a genei supresoare tumorale, a apoptozei, a semnalelor de supraviețuire, a factorilor de transcripție și a enzimelor de fază I și II [ 148 ]. Modificarea progresiei ciclului celular este un pas important în inhibarea dezvoltării și progresiei cancerului. TQ conjugat cu acid gras are activitate potențială asupra proliferării celulare, apoptozei și căilor de semnalizare [ 148 ]. Conjugarea se face pentru a crește capacitatea TQ de a penetra membranele celulare. Au fost studiate mai multe forme conjugate în HCT116 și HCT116 p53 – / –cancerul de colon și celulele hepatomului HepG2 in vitro. Tratamentul cu TQ-4-α-linolenilhidrazonă sau TQ-4-palmitilhidrazonă a fost eficient în celulele HCT116 p53-competente, mediat de o reglare ascendentă a p21cip1 / waf1 și o reglare descendentă a ciclinei E și asociată cu o oprire S / G2 a celulei ciclu. Celulele HCT116 p53 – / – și HepG2 au prezentat doar un răspuns minor la TQ-4-α-linolenoylhydrazone [ 154 ]. TQ a indus oprirea ciclului celular G0 / G1, a crescut expresia p16, a scăzut expresia proteinei ciclinei D1 în tumorile cutanate promovate de DMBA TPA la șoareci, a inactivat CHEK1 și a contribuit la apoptoza în celulele cancerului colorectal [ 155 , 156]. Mai mult, TQ determină oprirea celulelor în diferite etape în funcție de concentrația utilizată (25 și 50 μM) in vivo în linia de celule epiteliale de cancer mamar uman, MCF-7 [ 157 ]. TQ a redus nivelurile crescute ale producției serice de enzime TNF-α, IL-6 și iNOS și a îmbunătățit rezultatele histopatologice la șobolanii Wistar cu leziuni ale sistemului hepatorenal induse de metotrexat [ 158 ]. În plus, TQ are un rol în reducerea nivelurilor de NO prin reglarea descendentă a expresiei iNos, reducerea expresiei Cox-2 și, prin urmare, în generarea PGE2 și reducerea sintezei de celule PDA a Cox-2 și MCP1 [ 159 , 160 ].

TQ are un rol eficient în reducerea migrației celulelor endoteliale, formarea tuburilor și suprimarea angiogenezei tumorale. TQ a redus în mod vizibil fosforilarea EGFR la reziduurile de tirozină-1173 și JAK2 in vitro în celulele cancerului de colon uman HCT 116 [ 161 ]. TQ determină oprirea ciclului celular G2 / M și apoptoza agitată și scade semnificativ expresia nucleară a NF-κB. Mai mult, TQ are un rol în creșterea activității PPAR-γ și reglarea descendentă a expresiei genei pentru Bcl-2, Bcl-xL și survivin [ 162 ]. Mai mult, are un efect antiproliferativ, în special atunci când îl combină cu doxorubicină și 5-fluorouracil, ceea ce a dus la creșterea citotoxicității la modelul de șoareci cu xenogrefă pentru cancerul de sân [ 162]. Mai mult, TQ are un rol în reglarea descendentă a expresiei produselor genei reglementate de STAT3 în cancerul gastric atât în ​​modele in vivo, cât și in vitro [ 163 ]. Rapoartele au arătat că TQ joacă un rol esențial în inducerea apoptozei prin scăderea, de asemenea, a expresiei proteinelor antiapoptotice; de asemenea, a crescut semnificativ expresia proteinei pro-apoptotice [ 164 ]. Acest proces este mediat de activarea caspazelor 8, 9 și 7 într-o manieră dependentă de doză și crește activitatea PPAR-γ [ 165 , 166 , 167 ].

TQ previne deteriorarea ADN-ului cauzată de radicalii liberi prin eliminarea activității radicalilor liberi [ 168 , 169 , 170 ]. TQ arată un efect semnificativ în scăderea expresiilor enzimelor CYP3A2 și CYP2C 11 [ 171 ]. Tratamentul TQ a arătat activitate în reducerea activității enzimei CYp1A2, CYP 3A4 și CYp3A4 și creșterea enzimei de fază II, GST. TQ și-a dovedit rolul în prevenirea tumorii prin activarea enzimelor antioxidante și a activității sale antioxidante [ 172]. Tratamentul TQ a ilustrat un rol valoros în creșterea mARN-ului PTEN. Mai mult, are un rol esențial în inhibarea proliferării celulare a cancerului de sân și inducerea apoptozei prin activarea căii P53 în linia celulară MCF-7, constatarea a arătat că o creștere dependentă de timp a PTEN apare în celulele tratate cu TQ ca comparativ cu celulele netratate [ 173 ]. TQ induce degradarea subunității tubulinei în celule; inhibă, de asemenea, activitatea enzimei telomerazei. Mai mult, provoacă suprimarea expresiei receptorilor de androgen și a E2F-1, care este esențială pentru proliferarea și viabilitatea celulelor canceroase de prostată sensibile la androgen și independente de androgen [ 148 ].

2.7. Genistein

Genisteina [4 ‘, 5,7-trihidroxiisoflavonă sau 5,7-dihidroxi-3- (4-hidroxifenil) cromen-4-onă] este un izoflavonoid cu un schelet de 15 carbon (Figura 7) și este clasificat ca fitoestrogen. Se găsește în alimente (în special leguminoase) sub formă glicozilată sau liberă. Structural este similar cu 17β-estradiolul, care este motivul capacității sale de a se lega și de a modula activitatea receptorilor de estrogen [ 174 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g007.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 7

Structura chimică a genisteinei.

A fost izolat pentru prima dată în anul 1899 de Genista tinctoria , de unde a fost numit după genul acestei plante. Cu toate acestea, este principalul metabolit secundar al speciei Trifolium și în glicină max (soia). De fapt, soia, alimentele pe bază de soia și băuturile pe bază de soia sunt cele mai bune surse de genisteină. Lupinul ( Lupinus perennis ) este, de asemenea, o leguminoasă care deține o valoare nutritivă similară cu cea a soiei în ceea ce privește conținutul de genisteină. Alte leguminoase importante sunt fasolea și boabele de naut, despre care se știe că conțin cantități semnificative de genisteină, deși mai puțin decât soia și lupinul [ 174 , 175]. Forma liberă (forma agliconică) a genisteinei este forma farmacologic activă și acționează ca agenți anticanceroși, estrogeni și antiosteoporetici. Poate fi extras din sursa sa prin diferite mijloace, cum ar fi tratamentul cu enzime și / sau tratamentul cu acid, urmat de extracția solventului [ 176 ]. În literatura de specialitate au fost raportate alte metode de extracție, inclusiv extracția asistată de ultrasunete [ 177 ] și extracția fluidelor supercritice cu și fără hidroliză enzimatică [ 178 , 179 ]. Pe de altă parte, genisteina poate fi sintetizată chimic folosind cuptoare cu microunde convenționale [ 174 , 176] sau poate fi sintetizat biotehnologic prin germinarea semințelor de soia și îmbunătățirea conținutului său de genisteină sau prin manipularea genetică a culturilor care nu sunt leguminoase, cum ar fi orezul (de exemplu, orezul transgenic cu conținut ridicat de genisteină) [ 174 ].

Genisteina își exercită efectele anticanceroase prin inducerea apoptozei, scăderea proliferării și inhibarea angiogenezei, precum și a metastazei, care a fost ilustrată în scăderea creșterii și dezvoltării tumorii în modelele de cancer hepatocelular ale șoarecilor nud [ 180 ] și șobolanilor Wistar [ 181 ], precum și în modelul cancerului gastric al șobolanilor Wistar [ 182]. Rolul genisteinei în cancerul de prostată a fost studiat extensiv in vivo în diferite modele animale, cum ar fi șobolanul Lobund-Wistar, (care este un model unic de șobolan care dezvoltă spontan cancer de prostată metastastic la 30% din populația sa) și la șoareci SCID transplantați cu om celule de carcinom de prostată (LNCaP, PC3 și DU-145). Unele studii in vivo au inclus șobolani normali pentru a testa efectul toxic al genisteinei asupra prostatei și efectul acesteia asupra expresiei receptorilor de androgen și estrogen [ 183 , 184 , 185 ]. În plus, cancerul de prostată a fost abordat in vitro în mai multe tipuri de celule (LNCaP, PC3, DU-145, PNT-1, PNT-2 și VeCaP) [ 184 ]. Testul biologic al genisteinei împotriva mai multor alte linii de celule canceroase a fost raportat în 2017 de Estrela și colab. [186 ], care a inclus următoarele linii de celule canceroase și rezultatul IC 50 al genisteinei: carcinom mamar (MDA-MB-231 și T47D; IC 50 : 43 și respectiv 48 µM, respectiv), carcinom de colon (HT29 și COLO201; IC 50 : 50 și respectiv 73 µM), carcinom pulmonar (A549 și NCI-H460; IC 50 : 64 și respectiv 47 µM), carcinom pancreas (BxPC-3 și PANC-1; IC 50 : 79 și respectiv 87 µM), melanom (MML-1 și SK-MEL-2; IC 50 : 42 și respectiv 36 µM, respectiv) și glioblastom (U87 și LN229; IC 50 : 55 și respectiv 44 µM).

Se raportează că genisteina inhibă ciclooxigenaza-2 (COX-2) direct și indirect prin suprimarea factorilor de stimulare a COX-2, cum ar fi proteina activată-1 (AP-1) și Nf-κB. Supraexprimarea COX-2 a fost descrisă în cancerul pancreatic, de colon, de sân și de plămâni, iar inhibarea acestuia a fost corelată cu dezvoltarea scăzută a tumorii canceroase în esofag și în colon [ 175 ]. Genisteina inhibă CDK prin reglarea în sus a p21 și suprimă ciclina D1 care induce în cele din urmă oprirea ciclului celular G2 / M și scade progresia celulelor tumorale [ 175 , 184 , 186 , 187 , 188]. S-a raportat că genisteina reglează în jos nivelurile de expresie ale matricei metaloproteinazei-2 (MMP-2) în glioblastom, melanom, sân și linii celulare de cancer de prostată. Metaloproteinaza matricială (MMP) este etapa inițială în cascadă de metastază și angiogeneză [ 175 , 189 , 190 ]. În plus, AP-1 este o citokină angiogenă, care este inhibată de genisteină și, în consecință, un astfel de efect inhibitor va împiedica mai multe ținte, inclusiv ciclina D1, MMP, VEGF, Bcl-2, uPA și Bcl-XL [ 175] ]. Mai mult, genisteina poate influența metastazele și induce apoptoza prin inhibarea Akt, precum și a cascadelor NF-κB, în liniile celulare PC3 și liniile celulare MDA-MB-231 de cancer mamar [ 175 , 191]. Mai mult, genisteina scade Akt-ul fosforilat în celulele cancerului de colon HT-29 [ 192 ], în celulele LNCaP de cancer de prostată [ 193 ] și în liniile celulare de cancer cervical HeLa și CaSki [ 194 ], precum și în alte culturi de celule canceroase [ 175] ].

Un alt proces fiziologic important în care este implicată genisteina este modularea epigenetică într-o manieră directă sau indirectă prin căi dependente de receptorul de estrogen [ 195 ]. S-a descoperit că genisteina inhibă enzimele histone deacetilazei (HDAC), care sunt responsabile de reglarea acetilării histonei ADN-ului [ 175 ], în MCF-7 și MDA-MB-468, și în celulele mamare fibrocistice MCF10A imortalizate, dar necanceroase, la un nivel foarte scăzut, dietetic. concentrații relevante [ 196 ]. O anumită enzimă HDAC este HDAC-6, care se știe că acetilează și activează proteina de șoc termic (Hsp90). Basak și colab. (2008) [ 197] a raportat că ubiquitinarea crescută a receptorilor de androgeni s-a datorat inhibării chaperonelor Hsp90 în celulele de cancer de prostată LNCaP tratate cu genisteină. Aceste rezultate susțin cu tărie ipoteza că genisteina poate fi un agent chemopreventiv eficient pentru cancerul de prostată.

2.8. Partenolida

Partenolida este un metabolit important care apare în mod natural în familia plantelor medicinale Asterceae [ 198 ], în special în Tanacetum parthenium (febră) [ 199 ]; cu toate acestea, poate fi găsit la alte specii, inclusiv Tanacetum vulgare ( tansy ) și Tanacetum larvatum [ 200 ].

Partenolida se găsește în principal în lăstarii plantei sau în părțile aeriene, în principal flori și frunze, și în cantități mici în rădăcini. Cu toate acestea, partenolida disponibilă în scop comercial pentru scopuri de cercetare a fost extrasă cu o puritate de peste 97% din frunzele de Tanacetum parthenium [ 201 ]. S-a efectuat o extracție convențională a scăderii febrei folosind cloroform și eter de petrol pentru a extrage partenolida [ 202 ]. Ulterior, metoda cu gradient de cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC) a fost stabilită [ 203 ]. De asemenea, au fost raportate o serie de alte metode de extracție HPLC [ 204 , 205 ]. Zhou și colab. indicați acetonitrilul cu 10% apă ( v / v) folosind metode de amestecare a sticlei, s-a extras cea mai mare cantitate de partenolidă (930 mg / 100 g materie primă) din matrică [ 205 ]. Mai mult, a fost raportată izolarea parthenolidei de la febră cu extracția supercritică a dioxidului de carbon [ 206 , 207 , 208]. Cretnik și colab. a comparat performanța tehnicilor convenționale și de extracție la presiune înaltă pentru separarea parthenolidei de matcă. Au descoperit că cel mai bun solvent organic pentru extracțiile convenționale a fost acetonitrilul, care a extras 350 mg de partenolidă din 100 g de materie primă, unde extracția supercritică urmată de separarea într-o singură etapă a arătat că sunt necesari parametri de funcționare ridicați (600 bari, 60 ° C) pentru a obține aproximativ aceeași cantitate de partenolidă izolată (328,8 mg / 100 g materie primă) ca la extracția cu acetonitril [ 209 ]. În plus, studiile au arătat că conținutul de partenolidă în diferite părți ale Tanacetum parthenium a scăzut pe parcursul a 18 luni de depozitare [ 210 ].

Partenolida este o lactonă sesquiterpenă cu inel metilen-γ-lactonă și grup epoxid (Figura 8) care permite interacțiuni rapide cu siturile biologice [ 211 ]. În trecut, Partenolida a fost utilizată în principal pentru tratamentul migrenei, febrei și artritei reumatoide, în timp ce recent, studiile au constatat că partenolida a exercitat efect anticancerigen într-o varietate de tumori, cum ar fi cancerul de sân, colangiocarcinomul, cancerul pancreatic, cancerul vezicii urinare, cancerul de prostată și leucemie [ 212 ]. Partenolida are proprietăți farmacologice relativ slabe, derivate din solubilitatea sa scăzută în apă și, prin urmare, biodisponibilitatea redusă, care limitează utilizarea sa clinică potențială ca medicament anticancer; cu toate acestea, o serie de derivați de partenolide au fost pregătite pentru a depăși această problemă [ 213 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g008.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 8

Structura chimică a partenolidei.

Partenolida induce efectul său anticancer prin diferite mecanisme de acțiune [ 214 ]. Acțiunea sa citotoxică ar putea fi legată de întreruperea replicării ADN-ului de către grupul inactiv de lactonă, epoxid și grupuri metilenice foarte reactive [ 215 ]. Mai mult, a mediat inhibarea STAT3 inducând expresia receptorilor morții și, prin urmare, o cale apoptotică [ 216 ]. Mai mult, mecanismul molecular al acțiunii partenolidelor este puternic asociat cu acțiunea proapoptotică prin activarea p53 și producția crescută de specii reactive de oxigen (ROS) [ 199 , 210 ], împreună cu reducerea redusă a glutationului (GSH) [ 214]. Duan și colab. a raportat că partenolida poate viza tioredoxin reductaza mitocondrială pentru a provoca apoptoza mediată de ROS [ 217 ]. În plus, partenolida interferează cu formarea microtubulilor și previne proliferarea celulelor maligne [ 218 ]. Partenolida induce trombopoieza prin activitatea inhibitoare a NF-κB și, prin urmare, face ca celulele canceroase să fie predispuse la apoptoză [ 219 ]. În plus, partenolida poate afecta căile de semnalizare dependente de kinază prin adeziune focală și, prin urmare, proliferarea celulelor, supraviețuirea și motilitatea [ 220 ]. Interesant este faptul că studiile au arătat că partenolida afectează în mod specific maligne, dar este inofensivă pentru celulele normale [ 221 ].

Mai multe studii au ilustrat eficacitatea partenolidei ca agent anticancerigen. Partenolida a suprimat creșterea tumorii într-un model xenogrefă al cancerului colorectal prin inducerea apoptozei [ 222 ] și a redus semnificativ dezvoltarea cancerului de colon asociat colitei și a acutității histologice într-un model murin [ 223 ]. Kim și colab. a demonstrat eficiența partenolidei ca agenți anticanceroși împotriva colangiocarcinomului, carcinomului canalului biliar intrahepatic, deoarece poate induce în mod eficient apoptoza în patru linii celulare distincte de colangiocarcinom [ 224]. Partenolida a prezentat un potențial chemopreventiv puternic împotriva carcinogenezei orale induse de dimetilbenzen-antracen (DMBA), folosind ca model hamsterul bucal; administrarea orală de partenolidă a împiedicat complet formarea tumorii și a redus semnificativ modificările histopatologice nefaste [ 225 ]. Partenolida a exercitat efecte citotoxice asupra celulelor stem asemănătoare cancerului de sân, inducând stres oxidativ și necroză [ 226 ]. Partenolida prezintă proprietăți antitumorale și induce selectiv radiosensibilitatea în liniile celulare de cancer de prostată de șoarece, protejând în același timp liniile celulare epiteliale de prostată primare de daunele provocate de radiații [ 227 ].

Nakabayashi și Shimizu au examinat efectul partenolidei asupra Glioblastomului, cel mai agresiv tip de cancer cerebral, folosind un model de șoareci cu xenogrefă. Au descoperit că partenolida inhibă în mod semnificativ creșterea celulelor glioblastom transplantate în raport cu grupul martor [ 228 ]. Cercetări recente indică faptul că partenolida poate spori efectele antiproliferative ale gemcitabinei în celulele cancerului pancreatic [ 229 ]. La fel, acidul hidroxamic suberoilililidic, un inhibitor al histonei deacetilazei, sensibilizează sinergic celulele cancerului de sân la efectul citotoxic al partenolidei [ 230 ].

2.9. Luteolină

Luteolina este un flavonoid comun întâlnit abundent în multe specii de plante. Este predominant prezent în fructe și legume, cum ar fi țelina, florile de crizantemă, ardeii grași dulci, morcovii, frunzele de ceapă, broccoli și patrunjelul [ 231 , 232 ]. Mai mult, poate fi obținut din alte plante, inclusiv Sesbania grandifolra , Cajanus cajan , Apium graveolens , Platycodon grandiflorum , Mentha spicata și Perilla frutescens [ 233 ].

S-au dezvoltat diferite tehnici de extracție pentru a extrage luteolina din plante. Abidin și colab. a evaluat extracția luteolinei folosind macerarea, refluxul de căldură și extracția Soxhlet. Au ajuns la concluzia că tehnica de reflux folosind metanol ca solvent este mai bună decât celelalte tehnici de extracție [ 234 ]. Hidrodistilarea a fost, de asemenea, utilizată pentru extracția flavonoidelor, inclusiv luteolina [ 235 ]. În plus, în extracția luteolinei a fost folosită tehnica de extracție asistată de microunde și s-a raportat că această metodă este mai eficientă și produce un randament de extracție mai mare comparativ cu metodele de extracție prin macerare și reflux de căldură [ 233]. Mai mult, metoda asistată cu ultrasunete a prelucrat avantaje pe extractul îmbogățit cu flavonoizi, comparativ cu extracția prin încălzire și extracția asistată cu microunde [ 236 ]. Pe de altă parte, Paula și colab. a raportat absența luteolinei în extractul de dioxid de carbon supercritic și a justificat acest lucru prin natura hidrofilă a luteolinei, care face din luteolină o moleculă insolubilă în dioxid de carbon [ 237 ]. În plus, extracția asistată de enzime a luteolinei a fost investigată prin utilizarea a trei enzime, și anume celulază, beta-glucozidază și pectinază, și s-a constatat că pectinaza este mai eficientă decât celelalte două enzime, în aceleași condiții [ 238 ].

Luteolina este o flavonă polifenolică (3 ′, 4 ′, 5,7-tetrahidroxil flavonă) (Figura 9) [ 239 ]. Luteolina se găsește adesea sub formă glicozilată. Este compus din trei inele benzenice: A și B sunt doar benzenice, în timp ce al treilea, inelul C, conține dublă legătură de oxigen și carbon în poziția 2-3. Dubla legătură și grupările hidroxil sunt caracteristici importante în structura luteolinei, deoarece acestea sunt asociate cu activitățile sale biologice [ 240 , 241 ]. Plantele bogate în luteolină au fost utilizate pe scară largă în medicina tradițională chineză. Luteolina prezintă efecte biologice multiple, cum ar fi antiinflamatorii, antialergice și anticancerigene, și poate acționa ca un antioxidant [ 242 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g009.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 9

Structura chimică a luteolinei.

Studiile au demonstrat capacitatea terapeutică a luteolinei împotriva diferitelor tipuri de cancer prin multiple mecanisme. Luteolina acționează ca un agent anticancer prin inhibarea proliferării celulare, angiogeneză, metastază și inducerea apoptozei prin diferite mecanisme [ 242 ]. Luteolina activează atât căile de apoptoză extrinseci, cât și cele intrinseci și măresc expresia receptorului de moarte 5 [ 243 ]. Cai și colab. a demonstrat că luteolina poate inhiba creșterea celulară și induce oprirea G2 și moartea celulelor apoptotice prin activarea JNK și inhibarea translocației NF-κB [ 244]. În plus, luteolina a suprimat proliferarea și supraviețuirea celulelor canceroase prin inhibarea angiogenezei prin blocarea activării receptorului VEGF și a moleculei sale din aval PI3K / Akt și PI3K / p70S6 kinazei [ 245 ]. Mai mult, luteolina poate suprima metastaza celulelor canceroase prin inhibarea panoului larg de activități ale receptorului tirozin-kinazic, cum ar fi receptorul 2 al factorului de creștere epidermic uman (HER-2), factorul de creștere asemănător insulinei (IGF) și receptorul factorului de creștere epidermic ( EGFR) [ 246 ]. Majoritatea flavonoidelor, inclusiv luteolina, pot acționa ca antioxidanți prin diferite mecanisme [ 247]. În primul rând, Luteolina servește ca un agent de eliminare a ROS, unde structura sa satisface cerințele de bază pentru această activitate: 3 ′, 4′-hidroxilare, prezența unei duble legături între carbonii 2 și 3 și o grupare carbonil pe carbon 4. În al doilea rând, luteolina inhibă oxidazele generatoare de ROS, cum ar fi activitatea xantin oxidazei. În al treilea rând, luteolina își poate exercita efectul antioxidant protejând sau îmbunătățind antioxidanții endogeni, cum ar fi glutation- S- transferaza (GST), glutation reductaza (GR) și superoxidul dismutaza [ 242 ]. Este de la sine înțeles că antioxidanții au un rol crucial în strategia terapeutică a cancerului, deoarece stresul oxidativ implică fiziopatologia diferitelor tipuri de cancer [ 248]. În plus, un studiu recent a arătat că modularea expresiei genelor este unul dintre mecanismele prin care luteolina își poate induce efectul anticancer; a crescut expresia genelor legate de apoptoză și răspuns la stres în celulele Leydig tumorale LC540 [ 249 ].

Mai multe studii au confirmat rezultatele promițătoare ale luteolinei în tratamentul diverselor tipuri de cancer: cancer de sân, colon, pancreatic, prostatic, oral, pulmonar, cutanat, renal și ovarian [ 231 ]. Luteolina a exercitat în mod eficient un efect terapeutic puternic asupra invaziei și metastazelor cancerului de sân în liniile celulare umane de cancer de sân MDA-MB-231 și BT5-49 [ 250 ]. Mai mult, luteolina inhibă metastaza, migrația celulelor și viabilitatea celulelor de cancer mamar triple-negative în modelul de șoareci cu metastază xenogrefă [ 251 ]. Luteolina a inhibat proliferarea, progresia ciclului celular și apoptoza indusă a liniei celulare de cancer de colon uman LoVo sugerând potențialul său ca agent chimiopreventiv și chimioterapeutic împotriva cancerului de colon [ 252 ,253 ]. Mai mult, dovezile au susținut activitatea luteolinei împotriva cancerului pulmonar cu celule mici, deoarece poate inhiba proliferarea celulelor și induce apoptoza atât a celulelor A549, cât și a celulelor H460 [ 254 , 255 , 256 ]. Kasala și colab. a confirmat activitățile antioxidante și antitumorale ale luteolinei împotriva carcinogenezei pulmonare induse de benzo (a) piren la șoarecii albini elvețieni [ 257 ]. Tjioe și colab. a identificat luteolina ca un medicament citotoxic puternic împotriva carcinomului cu celule scuamoase orale cu toxicitate scăzută și eficiență ridicată [ 258]. Rămâne să menționăm că efectele chemopreventive și chimioterapeutice ale luteolinei sunt, de asemenea, contribuite la efectele sinergice cu alte terapii anticanceroase, cum ar fi ciclofosfamida, doxorubicina și AINS, cum ar fi celecoxib [ 259 , 260 ].

2.10. Quercetin

Quercetina este un flavonoid polifenolic natural care se găsește în mod obișnuit în diferite plante, cum ar fi Ginkgo biloba , Aesculus hippocastanum și Hypericum perforatum [ 261 ], precum și în fructe și legume, inclusiv ceapă, mere, broccoli, fructe de pădure și ceai verde și roșu. [ 262 ].

Diferite metode convenționale au fost utilizate pentru extracția cu quercetină. Extracția simplă la rece cu acetat de etil a fost raportată ca metodă eficientă și rapidă de izolare a quercetinei brute cu o eficiență similară cu acetatul de etil fierbinte [ 263 ]. În plus, quercetina a fost extrasă din piei de ceapă roșie și galbenă, folosind dioxid de carbon supercritic ca solvent [ 264 ]. Quercetina a fost extrasă cu succes prin extracția apei subcritice, un proces ecologic, cu eficiență mai mare decât cele obținute prin metode convenționale de extracție folosind etanol, metanol și apă la punctul de fierbere [ 265]. Sharifi și colab. a demonstrat că extracția asistată cu ultrasunete a fost cea mai eficientă metodă de extracție cu quercetină în comparație cu metodele tradiționale, inclusiv macerarea, digestia și Soxhlet. Superioritatea acestei metode este timpul de extracție mai scurt, utilizarea cantităților de solvent mai mici și randamentul extras mai mare [ 266 ]. Zhang și colab. a constatat că extracția quercetinei folosind cuptorul cu microunde este o metodă rapidă cu un randament mai mare și un consum mai mic de solvent comparativ cu metodele Soxhlet și cu ultrasunete [ 267 ]. Mai mult, a fost dezvoltat și utilizat procedeul de extracție a lichidului sub presiune ionizat pe bază de lichid cuplat cu cromatografie lichidă de înaltă performanță și utilizat pentru extragerea quercetinei [ 268 ].

Quercetina, cunoscută chimic sub numele de 3,3 ′, 4 ′, 5,7-pentahidroxiflavonă, este un flavonoid de tip flavonol [ 269 ] cu structură O -dihidroxil la pozițiile 3 ′ și 4 ′ în inelul B, așa-numitul catecol grup (Figura 10), care este responsabil pentru multe activități biologice ale quercetinei, inclusiv efectul său de eliminare a radicalilor liberi [ 270 ]. La fel ca alte flavonoide, quercetina se găsește frecvent sub formă glicozidică [ 269 ]. Quercetina este o moleculă utilă cu multe proprietăți farmacologice. Este bine recunoscut ca agent neuroprotector, antiviral, antimicrobian, antiinflamator, hepatoprotector, cardiovascular și protector al sistemului reproductiv, precum și agent anti-obezitate și anticancer [ 271 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g010.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 10

The chemical structure of quercetin.

S-a raportat că diferite ținte celulare sunt implicate în activitatea anticancer a quercetinei. S-a raportat că quercetina a redus expresia receptorului factorului de creștere epidermic (EGFR), a tirozin kinazelor implicate în dezvoltarea unei largi varietăți de tumori solide, rezultând inhibarea creșterii celulare și inducerea apoptozei [ 272 ]. Quercetina a crescut, de asemenea, expresia receptorului de moarte 5 (DR5), rezultând stimularea ligandului inducător de apoptoză a factorului de necroză tumorală (TRAIL) și a apoptozei ulterioare a celulelor canceroase [ 273 ]. Mai mult, Lee și colab. a raportat că quercetina și-a exercitat efectul chemopreventiv prin direcționarea directă a Raf și MEK în cascada Raf / MEK / ERK, care este o cale importantă în transformarea neoplazică [ 274]. Studiile au sugerat, de asemenea, că quercetina poate induce apoptoza prin activarea directă a cascadei caspazelor, crește nivelul caspazei-3 și -9 și apoi crește expresia membrilor familiei proapoptotice Bcl-2 și scade nivelurile de Bcl-xL antiapoptotice care contribuie direct la procesul apoptotic [ 275 ]. Srivastava și colab. a confirmat interacțiunea quercetinei cu ADN-ul direct ca unul dintre mecanismele de inducere a apoptozei atât în ​​liniile celulare canceroase, cât și în țesuturile tumorale, prin activarea căii intrinseci [ 276 ]. La fel ca alți flavonoizi, quercetina își poate induce activitatea anticancerigenă prin proprietățile sale antioxidante și de eliminare a radicalilor [ 277 , 278 , 279 ].

Mai multe studii au documentat rolul anticancer al quercetinei. Tratamentul liniilor celulare de cancer de sân MCF-7 și MDA-MB-231 cu quercetină îmbunătățește apoptoza împreună cu oprirea fazei G1 [ 280 , 281 ]. În plus, s-a constatat că quercetina mărește chemosensibilitatea celulelor cancerului de sân la doxorubicină prin inhibarea proliferării și invaziei celulare, rezultând îmbunătățirea apoptozei celulare [ 282 ]. Mai mult, o acțiune sinergică a quercetinei și curcuminei a fost observată în liniile celulare de cancer de sân triple-negative prin modularea genelor supresoare tumorale [ 283]. Quercetina poate fi un agent terapeutic puternic pentru tratamentul cancerului colorectal, deoarece inhibă supraviețuirea și induce apoptoza în liniile celulare de cancer de colon, și anume CT26, MC38 și CACO-2; poate suprima, de asemenea, metastaza pulmonară colorectală la modelul șoarecelui [ 284 , 285 ]. Mai mult, studiile au arătat că tratamentul șoarecilor cu quercetină are un efect pozitiv împotriva cancerului de colon indus de 1,2-dimetil hidrazină, aprobând efectele sale de protecție [ 286 ]. De asemenea, quercetina inhibă semnificativ proliferarea, promovează apoptoza și induce oprirea ciclului celular în faza G1 în celulele cancerului pancreatic [ 287]. Oršolić și Car au demonstrat că tratamentul șoarecilor albini masculi de tulpini elvețiene cu quercetină a arătat o îmbunătățire a cisplatinei care inhibă activitatea de creștere a tumorii, pe lângă un efect protector asupra deteriorării ADN-ului indus de cisplatină în celulele normale [ 288 ]. Quercetina a prezentat, de asemenea, rezultate promițătoare asupra carcinomului pulmonar uman celulele A549: a indus apoptoza, a redus numărul de celule tumorale și a suprimat invazia și migrația celulară [ 289 ]. Mai mult, quercetina poate fi un agent chemopreventiv și chimioterapeutic eficient și ar putea preveni propagarea celulară și formarea de colonii a celulelor canceroase ale vezicii umane [ 290 , 291 ]. Quercetina a redus, de asemenea, considerabil viabilitatea celulelor mezoteliomului pleural malign și a indus moartea celulelor apoptotice [292 ]. Ali și Dixit au raportat că administrarea orală de quercetină, la o concentrație de 200 și 400 mg / kg greutate corporală zilnic timp de 16 săptămâni, a redus dimensiunea tumorii și numărul de papiloame din tumoarea pielii induse de uleiul de croton la șoarecii albini elvețieni [ 293 ] . Din ce în ce mai multe, dovezile au arătat că tratamentul combinat cu quercetină cu iradiere X a crescut daunele ADN și a creat moartea celulară apoptotică comună în liniile celulare de cancer ovarian, și anume OV2008 și SKOV3, comparativ cu celulele prezentate doar la quercetină sau la raze X [ 294 ].

2.11. Paclitaxel

Paclitaxel (Taxol) a fost inițial izolat de scoarța Taxus brevifolia (tisa Pacificului) ca urmare a unui imens program de screening al plantelor inițiat de Institutul Național al Cancerului în anii 1960 [ 295 ]. Ace și frunze de Taxus baccata (tisa engleză) au furnizat 10-deacetilbaccatină ca precursor pentru semisinteza taxolului [ 296 , 297 ]. Deși Taxol este extras într-o concentrație mai mare din scoarța de Taxus brevifolia , dar recoltarea scoarței distruge copacul și amenință serios populația de arbori de tei cu creștere foarte lentă și s-a dovedit inadecvată pentru producția pe termen lung sau pe scară largă de Taxol [ 298]. Din păcate, cererea de droguri depășește oferta sa din surse naturale. Prin urmare, este necesară găsirea unor surse alternative. Deși a fost pregătită cu succes prin sinteza chimică totală, aceste metode nu sunt viabile din punct de vedere comercial. Fermentarea microbiană este în prezent cea mai promițătoare alternativă pentru producerea taxolului la nivel industrial [ 299 ].

Au fost dezvoltate diferite proceduri pentru izolarea paclitaxelului din surse naturale. Majoritatea proceselor obișnuite de extracție a solventului raportate în literatură au folosit metanolul ca solvent de extracție, unde metoda de extracție accelerată a solventului îmbunătățește procesul convențional de extracție folosind solventul la temperaturi ridicate [ 300 , 301 ]. Pe de altă parte, analiza HPLC și spectroscopia de masă a arătat că acetonă este cel mai bun solvent pentru extracția paclitaxelului din ace Taxus baccata [ 298 ]. Paclitaxelul pur din material vegetal a fost obținut folosind procedura de precipitare cu acetonă / apă [ 301 ]. Extracția paclitaxelului din coaja de sol a Taxus brevifoliaa fost raportată și utilizarea dioxidului de carbon supercritic [ 302 ]. În plus, a fost dezvoltată și optimizată o procedură simplă și rapidă de extracție asistată de cuptorul cu microunde pentru extracția paclitaxelului din acele tassului Taxus baccata [ 303 ]. Tan și colab. a raportat validitatea tehnicii de extracție asistată cu ultrasunete utilizând metanol și lichide ionice magnetice ca adjuvanți pentru extragerea paclitaxelului cu un randament bun de extracție și un timp scurt de extracție [ 304 ].

Paclitaxelul este un alcaloid diterpenic cu o structură chimică complexă datorită sistemului său inelar și a numeroaselor sale centre chirale (Figura 11) [ 305 ]. Are sistem de inele rigide format din patru inele; printre ele, unul este un ciclodecan și altul un inel oxetan [ 306 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g011.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 11

Structura chimică a paclitaxelului.

Mecanismul principal prin care paclitaxelul își exercită efectul anticancer implică stabilizarea microtubulilor celulari prin legarea subunității β-tubulinei și inhibarea depolimerizării acestora ducând la blocarea progresului diviziunii mitotice și interzicerea diviziunii celulare pentru a provoca în cele din urmă apoptoza [ 307 ]. În plus, concentrațiile intra-tumorale de paclitaxel cauzează moartea celulelor datorită lipsei agregării cromozomiale pe fusurile multipolare în care celulele fiice rezultante sunt aneuploide, iar o parte din acestea mor din cauza pierderii unuia sau mai multor cromozomi esențiali [ 308 ]. Paclitaxel s-a dovedit, de asemenea, că vizează mitocondriile și inhibă funcția inhibitorului apoptozei proteine ​​celule B leucemie 2 (Bcl-2) [ 309 ].

Studiile timpurii din 1980 au indicat că paclitaxelul este un inhibitor puternic al replicării și migrației celulare în celulele fibroblastelor de șoarece [ 310 ]. Mai târziu, multe studii au introdus această moleculă ca agenți anticanceroși puternici și ca prim agent de stabilizare a microtubulilor [ 311 ]. Acum, paclitaxelul a fost aprobat de FDA pentru a fi utilizat singur sau în combinație cu alți agenți anticanceroși pentru tratamentul cancerului de sân, al cancerului pulmonar cu celule mici și al cancerului ovarian. De asemenea, poate fi utilizat pentru tratarea multor alte tipuri de cancer, inclusiv a capului și gâtului, esofagului, vezicii urinare, endometrului și cancerului de col uterin [ 309 , 312 ].

2.12. Vincristine

Vincristina este un agent chimioterapeutic natural izolat în principal din frunzele Catharanthus roseus ( pervința Madagascarului) [ 313 , 314 ]. Rata de producție a vincristinei din sursa sa originală este foarte mică, ceea ce necesită prezența altor surse [ 315 ]. Din fericire, vinblastina, un alt medicament anticancer de la aceeași plantă se prezintă la niveluri de 1000 de ori mai mari decât vincristina. Vinblastina este utilizată ca medicament de bază pentru obținerea vincristinei prin modificări structurale simple [ 316 ]. S-a raportat că vincristina este produsă de Fusarium oxysporum , un endofit al Catharanthus roseus [ 317]. În plus, biosinteza vincristinei anticanceroase în culturile de calus din Catharanthus roseus este una dintre alternativele promițătoare [ 314 ].

Vincristina a fost pur și simplu extrasă din frunzele de Catharanthus roseus prin înmuierea materialului vegetal în apă rece / 0,1% HCl metanolic (1: 1 v / v ) peste noapte [ 318 ]. Coloana de cărbune a fost raportată ca o metodă simplă și fiabilă pentru izolarea formei foarte purificate de vincristină și vinblastină din planta uscată a Catharanthus roseus [ 319 ]. Mai mult, extracția fluidului supercritic folosind dioxid de carbon cu modificator de bază a fost utilizată pentru a extrage vinblastina și vincristina din porțiunile aeriene ale Catharanthus roseus [ 320 ]. Karimi și Raofie au raportat o metodă optimizată de extracție a lichidului supercritic al vincristinei dinCatharanthus roseus , folosind etanol ca co-solvent pentru dioxid de carbon [ 321 ]. Mai mult, a fost dezvoltată o metodă îmbunătățită denumită extracția cavitației cu presiune negativă, urmată de cromatografie lichidă de înaltă performanță în fază inversă pentru extracția și cuantificarea vincristinei din frunzele Catharanthus roseus . Randamentul acestei metode este comparabil cu cel obținut prin binecunoscuta metodă de extracție asistată cu ultrasunete și semnificativ mai mare decât cel obținut prin extracția prin macerare și extracția prin reflux de căldură [ 322 ]. Recent, Santana-Viera și colab. vincristina izolată de pești marini utilizând tehnica de extracție asistată cu microunde [ 323 ].

Vincristina este alcaloid terpenoid bis-indol (Figura 12) [ 324 ]. Moleculele precursoare monomerice sunt vindolina și catharantina. Vincristina este forma oxidată a vinblastinei [ 322 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g012.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 12

Structura chimică a vincristinei.

Vincristina și-a indus efectele anticanceroase în principal prin inhibarea polimerizării microtubulilor prin legarea cu tubulina. Aceasta produce o arestare în faza G2 / M și induce apoptoza [ 325 ]. Se știe, de asemenea, că vincristina este un puternic inhibitor al topoizomerazei II [ 326 ]. În plus, vincristina prezintă o afinitate ridicată față de cromatină; legarea vincristinei modifică structura cromatinei care perturbă interacțiunea histonă-ADN și, eventual, are loc îndepărtarea / deplasarea histonelor din ADN, rezultând creșterea efectului citotoxic al acesteia [ 327 ]. Vincristina a fost descoperită inițial ca agent anticancer în 1963, când era capabilă să vindece leucemia transplantabilă a șoarecilor P-1534 [ 328]. Acum, vincristina este un agent anticancer puternic și utilizat pe scară largă, în special pentru malignitățile hematologice ale copiilor și adulților și tumorile solide, inclusiv sarcoame, boala Hodgkin, limfom non-Hodgkin, tumora Wilms și neuroblastom [ 329 , 330 ].

2.13. Bromelain

Bromelaina este un extract de ananas ( Ananas comosus ) care conține un amestec de proteaze și componente non-proteaze [ 331 ]. Bromelaina este abundentă în tulpină și fructe ale plantei de ananas și poate fi, de asemenea, izolată în cantitate mică din alte părți, cum ar fi miezul, frunzele și coaja [ 332 ]. Bromelaina se acumulează în diferite părți ale plantei la nivel diferit, iar proprietățile sale variază în funcție de sursa sa [ 333 ]. Testele pentru componentele individuale ale proteazei bromelainei au fost recent stabilite, ridicând posibilitatea standardizării preparatelor de bromelaină [ 334]. Bromelaina este vândută în magazinele naturiste ca supliment nutritiv pentru a promova digestia și vindecarea rănilor și ca agent antiinflamator [ 335 ].

Bromelaina poate fi extrasă cu ușurință din suc de ananas prin ultrafiltrare; cu toate acestea, bromelaina de fructe (FBM) nu este disponibilă comercial, datorită faptului că este diferită de bromelina de stem (SBM) [ 335 , 336 ]. Metodele tradiționale pentru izolarea bromelainei au fost prin microfiltrare și ultrafiltrare urmate de precipitații chimice folosind sulfat de amoniu și apoi ultracentrifugare [ 337 ]. Extracția și purificarea bromelainei au fost raportate printr-un sistem apos în două faze folosind copolimeri bloc de polietilenoxid (PEO) -polipropilenoxid (PPO) -polietilenoxid (PEO) bloc copolimeri [ 338 ]. În plus, mai multe studii au demonstrat purificarea bromelainei printr-o singură etapă a sistemului bifazic apos polimer / sare [ 339340 , 341 ]. Mai mult, extracția micelară inversă poate fi folosită cu succes pentru extracția selectivă și separarea bromelainei [ 342 ]. Campos și colab. a raportat că bromelina poate fi extrasă prin formarea de complexe nesolubile cu caragenan, polizaharide naturale, ca agenți precipitanți. Mai mult, s-a dovedit că bromelina și-a menținut activitatea biologică prin acest proces de precipitare, deoarece carrageenanul a acționat și ca stabilizator enzimatic [ 343 ]. Cromatografia cu schimb de ioni s-a aplicat și pentru extracția și purificarea bromelainei [ 344 , 345]. Devakate și colab. a constatat că puritatea bromelainei obținută prin cromatografie a fost de 3,3 ori comparată cu cea obținută prin precipitare [ 345 ]. În plus, tehnologia membranei a fost folosită cu succes pentru extracția selectivă și separarea bromelainei de ananas prin ultrafiltrare ceramică în două etape [ 346 ]. În plus, membranele de afinitate au fost folosite pentru a extrage bromelina. Zhang și colab. a pregătit o membrană de afinitate modificată chimic cu chitosan ca membrană compusă din două straturi, care la rândul său a fost atașată covalent la Cibacron Blue, o pată specifică bromelainei, această membrană a prezentat o capacitate mare de adsorbție a bromelainei [ 347 ].

Bromelaina este un extract apos brut conține un amestec de proteaze diferite; cu toate acestea, este bogat în cisteină proteaze. Conține componente non-proteaze, cum ar fi fosfataza, glucozidazele, peroxidazele, celulazele și glicoproteina [ 333 , 348 ].

Studii recente au arătat că bromelina are capacitatea de a modifica căile cheie care implică tratamentul cancerului [ 349 ]. Bromelaina inhibă creșterea celulelor canceroase prin creșterea expresiei genelor de apoptoză p53 și activatoare Bax în celulele canceroase [ 350 ]. Bromelaina a inhibat proliferarea celulelor canceroase și a indus apoptoza prin activarea căilor dependente și independente de caspază [ 351 ]. Bromelina a diminuat expresia proteinelor de reglare a ciclului celular ciclină A, ciclină B și ciclină D, rezultând oprirea G1 [ 352]. Bhui și colab. a afirmat că bromelina și-a exercitat activitatea antitumorală prin inhibare proteină kinază (ERK1 / 2) reglată de semnal extracelular și proteină kinază activată mitogen p38 (MAPK) pe lângă scăderea expresiei Cox-2 și inhibarea căii NF-κB [ 353 ]. În plus, bromelaina a prezentat un efect antiangiogen prin interferența cu VEGF [ 354 , 355 ]. Mai mult, s-a arătat că bromelina stimulează ROS și acest lucru ar avea un impact direct asupra modulației semnalizării în celulele canceroase care a dus la proprietăți de ucidere a celulelor tumorale [ 334 ].

Multe dovezi existente indică faptul că bromelina poate fi un candidat promițător pentru tratamentele împotriva cancerului. Bromelina disponibilă în comerț a exercitat efecte puternice asupra celulelor cancerului de sân MCF-7; a arătat un efect inhibitor împotriva proliferării MCF-7 cu IC 50 de valori de 5,13 pg / ml, comparativ cu taxolul cu IC 50 valoare de 0,063 pg / ml, iar observarea microscopică a celulelor tratate cu bromelain MCF-7 au demonstrat detașare [ 356 ]. De asemenea, a îmbunătățit apoptoza în celulele cancerului de sân cu reglarea în sus a kinazei c-iunie N- terminale și a kinazei p38 [ 357]. Bromelaina a prezentat, de asemenea, efecte inhibitorii atât împotriva carcinomului epidermoid uman A431 cât și a melanomului A375 și a determinat epuizarea glutationului intracelular și generarea de specii reactive de oxigen, urmată de depolarizarea membranei mitocondriale care a dus la oprirea ciclului celular în faza G2 / M [ 358 ] . A fost evaluat efectul antitumoral in vivo al bromelainei folosind șoareci injectați cu diferite panouri de celule leucemice; bromelina a arătat o creștere semnificativă a indicelui de supraviețuire, în special la șoarecii care poartă tumoare ascitică Ehrlich, iar acest efect a fost superior celui obținut utilizând 5-fluorouracil (318% față de 263%) [ 359]. În plus, bromelina a prezentat efecte inhibitorii tumorii la papiloamele pielii de șoarece induse chimic; aplicarea topică a bromelainei a întârziat apariția tumorigenezei și a redus numărul cumulativ de tumori, volumul tumorii și numărul mediu de tumori / șoareci [ 360 ]. Mai mult, Bromelain a prezentat efecte sinergice cu alți agenți anticanceroși. Mohamad și colab. a confirmat că tratamentul cu bromelaină ar putea potența efectul antitumoral al cisplatinei asupra celulelor 4T1 de cancer de sân triple-negative prin modularea inflamației tumorale a mediului [ 361]. Mai mult, prezența peroxidazei sporește eficiența biologică a bromelainei; un studiu realizat de Debnath și colab. a evaluat efectul anticancerigen al bromelainei în prezența sau absența peroxidazei în diferite linii celulare canceroase și a stabilit că ananasul proaspăt are un potențial mai mare de apoptoză datorită prezenței peroxidazei [ 362 ].

2.14. Acid Boswellic

Acizii boswellici sunt fitochimici obținuți din rășina gumei din speciile Boswellia care aparțin familiei Burseraaceae [ 363 ]. Acizii boswellici sunt principalii constituenți ai Boswellia serrata cunoscută în mod obișnuit sub numele de Salai guggal, guggal alb și oliban indian [ 364 ].

Pentru extracția acizilor boswellici din rășina de gumă Boswellia serrata s-au folosit metode convenționale de extracție, cum ar fi extracția Soxhlet, percolarea și extracția solventului . În procesul de extracție a solventului, varietatea de solvenți precum hexan, acetat de etil, etanol, metanol, acetonă și eter de petrol sunt utilizate în cea mai mare parte [ 365 , 366 , 367 , 368 ]. Mai mult, Sharma și colab. a dezvoltat o metodă de cromatografie lichidă de înaltă performanță pentru analiza calitativă și cantitativă a acizilor boswellici extrasați din Boswellia serrata folosind diferite tehnici [ 369]. S-a raportat că se utilizează extracție asistată cu ultrasunete pentru a extrage acizi boswellici cu un timp de extracție mai mic comparativ cu extracția Soxhlet [ 370 ]. Niphadkar și colab. a introdus tehnica de partiționare în trei faze ca metodă alternativă și simplă de extracție a acizilor boswellici din rășină de gumă oleo plantă Boswellia serrata . A avut un randament ridicat de extracție, comparativ cu extracția convențională Soxhlet, extracția discontinuă și noile metode EAU cu consum redus de solvent [ 371 ].

Acizii boswellici sunt triterpenoizi pentaciclici care aparțin grupului ursane [ 372 ]. În această plantă au fost identificați șase derivați ai acizilor boswellici, și anume acidul α- și β-boswellic, acidul acetil-α- și acetil-β-boswellic (ABA), acidul 11-ceto-β-boswellic (KBA) și 3 – Acid O -acetil-11 ceto-β-boswellic (AKBA) [ 373 ]. Cei mai puternici acizi boswellici anticanceroși ai Boswellia sunt acidul acetil-11-ceto-β-boswellic (AKBA) (Figura 13) și acidul 11-ceto-β-boswellic (KBA) [ 374 ].

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este molecules-25-05319-g013.jpg

Deschideți într-o fereastră separatăFigura 13

Structura chimică a acidului acetil-11-ceto-β-boswellic.

Acum este bine stabilit că acizii boswellici sunt agenți multitargeting. Acestea pot modula mai multe ținte moleculare, inclusiv enzime, factori de creștere, kinaze, factori de transcripție, receptori și altele legate de supraviețuirea și proliferarea celulelor [ 375 ]. Studiile au arătat că acizii boswellici și-au indus activitatea antitumorală prin inhibarea topoizomerazelor I și II ducând la apoptoză în diferite linii celulare [ 376 , 377 ]. În plus, Liu și colab. a raportat că celulele canceroase tratate cu AKBA au prezentat oprirea celulelor în faza G1 prin reglarea descendentă a ciclinelor fazei G1 și a kinazelor ciclin-dependente (CDK). De asemenea, au descoperit că oprirea fazei G1 indusă de AKBA depindea de expresia inhibitorului CDK p21 [ 378]. Acizii boswellici au indus puternic apoptoza însoțită de activarea caspazei-3, -8 și -9, rezultând expresia DR4 și DR5 [ 379 , 380 , 381 ]. În plus, AKBA a suprimat puternic creșterea tumorii prin inhibarea angiogenezei prin vizarea căii de semnalizare a factorului de creștere endotelial vascular (VEGFR2) [ 382 ]. AKBA a interzis, de asemenea, fosforilarea kinazei-1 și -2 reglate cu semnal extracelular (Erk-1/2) și a afectat motilitatea celulelor canceroase; calea Erk joacă un rol crucial în transducția semnalului și tumorigeneză [ 383]. În conformitate cu aceasta, Li și colab. a confirmat recent că AKBA a suprimat creșterea celulelor glioblastomului prin inhibarea autofagiei prin reglarea căilor de semnalizare ERK și P53 [ 384 ]. Mai mult, AKBA a potențat apoptoza indusă de citokine și agenți chimioterapeutici, a suprimat invazia indusă de TNF prin inhibarea expresiei genei reglementate de NF-κB [ 385 ]. În ultimul timp, Wang și colab. a sugerat că inducerea senescenței premature de către AKBA prin răspunsul la deteriorarea ADN însoțit de afectarea genelor de reparare a ADN ca un mecanism nou care contribuie la suprimarea creșterii AKBA în carcinomul hepatocelular [ 386 ].

Un număr de cercetători au raportat că triterpenele pentaciclice ale Boswellia, acizii boswellici, sunt unul dintre cei mai promițători agenți anticanceroși. Syrovets și colab. s-a dovedit că acizii boswellici au inhibat proliferarea și au indus moartea celulelor în celulele canceroase de prostată umane PC-3 independente de androgen chemoresistant [ 387 ]. AKBA a prezentat, de asemenea, efecte antiproliferative împotriva diferitelor linii celulare de cancer de colon, și anume HT-29, HCT-116 și LS174T. De asemenea, a indus arestarea acestor celule în faza G1 [ 378 ]. Mai mult, s-a demonstrat că, deși atât curcumina, cât și tratamentele AKBA pot suprima creșterea tumorii la un model de xenogrefă de șoarece de cancer de colon, tratamentul combinat a dus la suprimarea sinergică a tumorii [ 388]. Acizii boswellici au prezentat activitate antitumorală împotriva celulelor HL-60 ale leucemiei umane; au inhibat sinteza ADN, ARN și proteine ​​într-o manieră dependentă de doză [ 389 ]. Recent, Lv și colab. a demonstrat efectul anticancer al acidului acetil-11-ceto-β-boswellic asupra liniilor celulare umane de cancer pulmonar cu celule mici, și anume A549, H460 și H1299, prin oprirea ciclului celular în faza G0 / G1, inducerea apoptozei și suprimarea autofagiei [ 390 ]. Mai mult, Xue și colab. a dovedit utilizarea potențială a AKBA pentru a inversa rezistența multidrog în adenocarcinomul ileocecal uman; studiul a arătat că citotoxicitatea vincristinei a crescut drastic în celulele rezistente la vincristină, HCT-8 / VCR [ 391]. Acizii boswellici au prezentat, de asemenea, un efect sinergic cu cisplatina împotriva carcinomului hepatocelular care a fost indus prin administrarea orală de dietil nitrozamină la șobolani [ 392 ].tabelul 1 rezumă produsele naturale discutate anterior, analogii lor și mecanismele de acțiune ca agenți anticanceroși.

tabelul 1

.

tabelul 1

Mecanisme de acțiune a produselor naturale și analogii acestora.

CompușiLinia celulară a cancerului și modelul animaluluiMecanisme de acțiuneClase de analogiMecanisme de acțiune
CurcuminaHCT-116, HT-29, COLO-205, MG-63, U-87, U-251Căile apoptotice ale ligandului indus (TRAIL) prin reglarea ascendentă a receptorului de moarte 5 [ 31 ].
Calea apoptotică mediată de Fas a inițiat prin activarea caspazei-8 [ 32 ].
Reglați expresia Bax și suprimați Bcl-2 prin activarea p53 [ 33 ].
În activarea semnalizării JAK / STAT [ 14 ].
Inhibarea MMP-9; marker de celule endoteliale de reglare descendentă; și
inhibarea STAT3 și NF-κB și a caspazei-3 activate [ 19 ].
Analog 4-brom 4′-clor

5,7-dimetoxi-3- (3- (2 – ((1 E , 4 E ) -3-oxo-5- (piridin-2-il) penta-1,4- dien-1-il) fenoxi) propoxi) -2- (3,4,5-trimetoxifenil) -4 H – cromen-4-ona
A arătat o îmbunătățire de cinci ori a potenței și apoptoza crescută prin inducția caspazei-3 19,9%, comparativ cu curcumina [ 393 ].
Creșterea apoptozei celulelor canceroase prin întreruperea funcției mitocondriilor, prevenirea activității TrxR și creșterea producției de Bax / Bcl-2 [ 394 ].
ResveratrolHeLa
DLD1, HCT-15
DBTRG
HSC-3, HN-8, HN-30
PANC-1
MCF-7
T47D
MDA-MB-321
Celule de melanom uman
A549
TC-1 mouse model
BALB / c șoareci
EAC mouse model
A inhibat creșterea celulară prin activarea caspazei-3 și caspazei-9, reglarea în sus a proteinei X asociate Bcl-2 și inducerea expresiei p53 [ 52 ].
Apoptoza celulară indusă și oprirea fazei G 1 prin suprimarea căii de semnalizare AKT / STAT3 [ 53 ].
Efecte apoptotice și oxidante îmbunătățite ale paclitaxelului prin activarea canalului TRPM2 [ 54 ].
Expresia factorului de creștere endotelial vascular redus (VEGF) [ 55 ].
Metastază inhibată prin afectarea expresiilor IL-1β, TNF-α, vimentină, N- caderină și CTA-2 [ 56 ].
Reglarea în sus a expresiei p53 și Bax, creșterea activității Bcl-2 și inducerea activării caspazei-3.
Scăderea dimensiunii tumorii prin reducerea nivelului de proteine ​​E6 și tumorale [ 57 ],
3,4 ′, 5- trans- trimetoxistilben (( E ) -4,40- (eten-1,2-diil) bis (3-metilfenol) substituit cu imino- N -aril ))

Apoptoza indusă prin inhibarea topoizomerazei II [ 395 ].
Proprietăți anticanceroase îmbunătățite ale resveratrolului natural prin inhibarea creșterii celulare, prevenirea metastazelor și declanșarea apoptozei celulelor canceroase [ 396 ].
Arestarea ciclului celular indusă în faza S prin modularea ciclinei A1 / A2 și promovarea morții celulare prin reglarea în sus a Bax / Bcl 2 [ 397 ].
EGCGCelule NPC, NBC-39, HONE-1, NPC-BM
HeLa
PCa
CAL 27
H1299
HSC-2
LNCaP
HCT 15, HCT 116, Hep G-2
A549, H1299
Șoareci BALB / c nu / nu șoarece
EAC
A inhibat activitatea metastatică prin reglarea descendentă a expresiei proteinelor de MMP-2 prin modularea căii de semnalizare Src [ 82 ].
Inhibitori ai ciclinei D1 reglate în jos și ale ciclului celular suprareglementat LIMD1, RBSP3 și p16 în faza G1 / S a ciclului celular [ 83 ].
Apoptoză îmbunătățită prin activarea căii AKT / STAT3 și suprimarea semnalizării rezistenței multidrog 1 [ 85 ].
Creșterea celulară inhibată prin mecanisme independente de metaloproteinază matricială (MMP) -2- și -9 [ 89 ].
Creșterea tumorii suprimată la șoarecii TRAMP și scăderea serului PSA derivat din tumoră [ 91 ].
Tumori de cancer inhibate în modelul PDX prin suprimarea expresiei genelor reglementate NF-κB [ 93].


Monoesteri Diesteri G28, G37 și G56 M1 și M2


Pro-EGCG
EGCG-C16
Ameliorarea morții celulelor canceroase prin inducerea apoptozei și inhibarea activității FASN [ 398 ].
Inhibă proliferarea celulară prin reglarea descendentă a proteazomului celular [ 399 ].
Previne creșterea tumorii prin inhibarea fosforilării EGFR, precum și prin inducerea apoptozei [ 400 ].
AlicinăCCA
HCT-116
U87MG
U251-MG, A172
A375
DBTRG-05MG
HGC27, AGS
SK-MES-1, DLD-1
SK-Hep-1, BEL-7402
U251
MCF-7
EMT6 / P Șoareci
nud Model
BALB / c șoareci
Apoptoza indusă și prevenirea migrației celulare prin reglarea în sus a SHP-1 și inhibarea activării STAT3 [ 107 ].
Creșterea tumorală atenuată la modelul șoarece nud al colangiocarcinomului [ 107 ].
Inhibarea căii de semnalizare NF-κB [ 108 ].
Reglează în sus miR-486-3p și crește chimiosensibilitatea la temozolomidă [ 110 ].
Inhibarea eliberării citokinelor și reglarea în sus a activității p53 [ 109 ].
Inhibarea ornitinei decarboxilazei, o enzimă care limitează rata în proliferarea celulară a neuroblastomului și inducerea apoptozei celulare [ 111 ].
Suprimă creșterea celulelor melanomului prin creșterea ciclinei D1 și reducerea expresiei ARNm-ului MMP-9 [112 ].
Inhibarea proliferării glioblastomului uman prin stimularea opririi ciclului celular de fază S și ​​G 2 / M, apoptoză și autofagie [ 113 ].
Reducerea creșterii și metastazelor prin reglarea ascendentă a miR-383-5p și reglarea descendentă a ERBB4 [ 114 ].
3f, 3h, 3m și 3uCreșterea activității caspazei-3 și expresia modulată a Bax / Bcl 2 [ 401 ].
EmodinSW1990
HT-29, HUVECs
SGC996
DU-145
Arestarea ciclului celular, apoptoza și promovarea expresiei factorului 1α inductibil de hipoxie, glutation S -transferază P , N- acetiltransferază și enzime de detoxifiere de fază I și II glutation, în timp ce inhibă angiogeneza, invazia, migrația, carcinogenul indus chimic -Formarea aductului ADN, HER2 / neu, kinaza CKII și kinaza p34cdc2 [ 136 ].
Inhibă angiogeneza asociată tumorii prin inhibarea fosforilării ERK [ 137 ].
Reglează în jos expresia supravieținei și a β-cateninei, inducând deteriorarea ADN-ului și inhibând expresia reparării ADN-ului [ 136 , 138 ].
Inhibă activitatea cazeinei kinazei II (CKII) concurând la situsurile de legare a ATP [ 136 , 139 ].
Reglează în sus factorul HIF-1 inductibil al hipoxiei și superoxidul intracelular dismutaze și crește eficacitatea medicamentelor citotoxice [ 140 , 141 ].
Scade expresia MDR-1 ( P- gp), NF-κB și Bcl-2 și crește nivelurile de expresie ale Bax, citocrom-C, caspază-9 și -3 și promovează apoptoza celulară [ 142 ].
Reglează în jos atât XIAP, cât și NF-κB și îmbunătățește apoptoza [ 143 , 144 ].
Suprimarea mediată de ROS a rezistenței multidrog și a factorului inductibil hipoxie-1 în celulele HIF-1 supraactivate [146 ].
Em08red (1,8-dihidroxi-9 (10 H ) -antracenonă)A suprimat activitatea ErbB2, a declanșat arestarea G2, a reglat în jos expresia (Bcl-xl și Bcl-2) și a indus caspaza-3 și caspaza-9 [ 402 ].
TimochinonăHCT116, HCT116 P53, HepG2
MCF-7
PDA
HGC27, BGC823, SGC7901
Șobolani
Wistar Șobolani albini Wistar Șoareci
BALB / c
Reglarea ascendentă a p21cip1 / waf1 și o reglare descendentă a ciclinei E și asociată cu o oprire S / G2 a ciclului celular [ 154 ].
A indus oprirea ciclului celular G0 / G1, a crescut expresia p16, a scăzut expresia proteinei ciclinei D1, a inactivat CHEK1 și a contribuit la apoptoză [ 155 , 156 ].
Reducerea nivelurilor crescute ale producției serice de enzime TNF-α, IL-6 și iNOS [ 158 ].
Reducerea nivelurilor de NO prin reglarea descendentă a expresiei iNos, reducerea expresiei Cox-2 și, prin urmare, generarea PGE2 și reducerea sintezei de celule PDA a Cox-2 și MCP1 [ 159 , 160 ].
A redus în mod vizibil fosforilarea EGFR la tirozină -1173 reziduuri și JAK2 [ 161 ].
Creșterea activității PPAR-γ și reglarea descendentă a expresiei genei pentru Bcl-2, Bcl-xL și supraviețuitoare [ 162 ].
Reglarea descendentă a expresiei genei reglementate de STAT3 [ 163 ].
Activarea caspazelor 8, 9 și 7 într-o manieră dependentă de doză și crește activitatea PPAR-γ [ 165 , 167 ].
Scăderea expresiilor enzimelor CYP3A2 și CYP2C 11 [ 171 ].
Creșterea mARN-ului PTEN [ 173 ].
Suprimă expresia receptorilor de androgen și E2F-1 [ 148 ].
Analogii 6 și 14
ATQTHB și ATQTFB
A inhibat creșterea celulelor canceroase de două ori, în comparație cu timochinona naturală [ 403 ].
Suprimă viabilitatea celulară și reduce moleculele pro-supraviețuire și pro-angiogene COX-2 [ 404 ].
GenisteinLNCaP, PC3, DU-145
PNT-2, VeCaP
MDA-MB-231
T47D
HT29, COLO201
A549, NCI-H460
BxPC-3, PANC-1
MML-1, SK-MEL-2
U87, LN229
HeLa, CaSki
MCF- 7
șoareci nud model
șobolani Wistar șobolan
Lobund-wistar
Inhibă ciclooxigenaza-2 (COX-2) direct și indirect prin suprimarea factorilor de stimulare a COX-2, cum ar fi proteina activată 1 (AP-1) și Nf-κb [ 175 ].
Inhibă CDK prin reglarea în sus a p21; suprimă ciclina D1, inducând în cele din urmă oprirea ciclului celular G2 / M; și scade progresiile celulelor tumorale [ 175 , 184 , 186 , 187 , 188 ].
Reglează în jos nivelurile de expresie ale metaloproteinazei-2 matrice (MMP-2) [ 175 , 189 , 190 ].
Inhibă mai multe ținte, inclusiv Cyclin D1, MMP, VEGF, Bcl-2, uPA și Bcl-XL [ 175 ].
Influențează metastaza și induce apoptoza prin inhibarea Akt, precum și a cascadelor NF-κB [ 175 , 191 ].
Inhibă enzimele histon deacetilazei (HDAC), care sunt responsabile de reglarea acetilării histonice a ADN-ului [ 175 ].
Inhibarea chaperonilor Hsp90 [ 197 ].
DFOG (7-difluorometoxil-5,4′-di- n- octilgenisteină)Reduce expresia c-Myc și P13k / AKT [ 405 ].
PartenolidaSCK, JCK, Cho-CK, Choi-CK
BT20
MDA-MB-231
MDA-MB436
U87MG, U373
șoareci TRAMP
C57BL / 6 șoareci
Kras G12D / + ; LSL-Trp53 R172H ; Modelul mouse-ului Pdx-1-Cre
A mediat inhibarea STAT3, inducând expresia receptorilor de moarte și, prin urmare, o cale apoptotică [ 216 ].
Activarea p53 și producția crescută de specii reactive de oxigen (ROS) [ 199 , 210 ], împreună cu reducerea redusă a glutationului (GSH) [ 214 ].
Țintește tioredoxin reductaza mitocondrială pentru a provoca apoptoza mediată de ROS [ 217 ].
Interferă cu formarea microtubulilor și previne proliferarea celulelor maligne [ 218 ].
Induce trombopoieza prin activitatea inhibitoare a NF-κB și, în consecință, face ca celulele canceroase să fie predispuse la apoptoză [ 219 ].
Afectează căile de semnalizare dependente de kinază prin adeziune focală și, prin urmare, proliferarea celulelor, supraviețuirea și motilitatea [ 220 ].
(-) – goyazensolide, (-) – 15-deoxygoyazensolide

DMAPT
Reducerea viabilității celulelor canceroase prin activarea caspazei-3 și suprimarea NF-κB [ 406 ].
Induce apoptoza prin stimularea ROS și inhibarea NF-κB [ 407 ].
LuteolinăMDA-MB-231
BT5-49
LoVo
A549, H460
SCC-25
Model de șoarece cu metastază xenografică
șoareci albini elvețieni
Activează atât căile de apoptoză extrinseci, cât și cele intrinseci și măresc expresia receptorului de moarte 5 [ 243 ].
Inhibă creșterea celulară și induce arestarea G2 și moartea celulelor apoptotice prin activarea JNK și inhibarea translocației NF-κB [ 244 ].
Suprimarea proliferării și supraviețuirii celulelor canceroase prin inhibarea angiogenezei prin blocarea activării receptorului VEGF și a moleculei sale din aval PI3K / Akt și PI3K / p70S6 căi kinazice [ 245 ].
Inhibiții ale unui grup larg de activități ale receptorilor tirozin-kinaze, cum ar fi receptorul 2 al factorului de creștere epidermic uman (HER-2), factorul de creștere asemănător insulinei (IGF) și receptorul factorului de creștere epidermic (EGFR) [ 246 ].
Creșterea expresiei genelor legate de apoptoză și răspuns la stres în celulele Leydig tumorale LC540 [ 249 ].
N / A
QuercetinMCF-7, MDA-MB-231
CT26, MC38, CACO
OV2008, SKOV3
A549
T24
UMUC3, MB49
MC3T3-E1
Șoareci albini elvețieni
Reducerea expresiei receptorului factorului de creștere epidermic (EGFR), tirozin kinazelor implicate în dezvoltarea unei largi varietăți de tumori solide, rezultând în inhibarea creșterii celulare și inducerea apoptozei [ 272 ].
Creșterea expresiei receptorului de moarte 5 (DR5) rezultând în stimularea ligandului inducător de apoptoză (TRAIL) legat de factorul de necroză tumorală și apoptoza ulterioară a celulelor canceroase [ 273 ].
Direcționarea directă a Raf și MEK în cascada Raf / MEK / ERK, care este o cale importantă în transformarea neoplazică [ 274 ].
Activarea cascadei caspase; crește nivelul de caspază-3 și -9 și apoi o expresie mai mare a membrilor familiei proapoptotice Bcl-2 și niveluri mai mici de antiapoptotice Bcl-xL care au contribuit direct la procesul apoptotic [ 275 ].
Interacțiunea quercetinei cu ADN-ul direct ca unul dintre mecanismele de inducere [ 276 ].
Q3’S, Q3G

Q2 și Q5
Stimulează oprirea ciclului celular în faza S și activează calea apoptozei dependente de ROS [ 408 ].
Apoptoza declanșată prin suprimarea topoizomerazelor și activarea căii ROS [ 271 ].
Paclitaxel
Celula fibroblastă HeLa Mouse
Stabilizarea microtubulilor celulari prin legarea subunității β-tubulinei și inhibarea depolimerizării acestora ducând la blocarea progresului diviziunii mitotice și interzicerea diviziunii celulare pentru a provoca în cele din urmă apoptoza [ 307 ].
Provoacă moartea celulară datorită lipsei agregării cromozomiale pe fusurile multipolare în care celulele fiice rezultante sunt aneuploide și o parte din acestea mor din cauza pierderii unuia sau mai multor cromozomi esențiali [ 308 ].
Țintește mitocondriile și inhibă funcția inhibitorului apoptozei proteina Leucemia 2 a celulelor B (Bcl-2) [ 309 ].
DocetaxelÎntreruperea depolimerizării microtubulare și modularea expresiei genei bcl-2 și bcl-xL [ 409 ].
Vincristineleucemie transplantabilă la șoareci P-1534Inhibarea polimerizării microtubulilor prin legarea cu tubulina. Aceasta produce o oprire în faza G2 / M și induce apoptoza [ 325 ].
Inhibitor al topoizomerazei II [ 326 ].
Afinitate mare la cromatină; legarea vincristinei modifică structura cromatinei care perturbă interacțiunea histonă-ADN și, eventual, îndepărtarea / deplasarea histonelor din ADN are loc, ducând la creșterea efectului său citotoxic [ 327 ].
VinblastinăInhibarea diviziunii celulare prin interacțiunea cu formarea tubulinei, rezultând stop mitotic sau moarte celulară [ 410 ].
BromelainA431, A375
MCF-7
4T1
Șoareci albini elvețieni
Crește expresia genelor de apoptoză p53 și activatoare Bax în celulele canceroase și promovează moartea celulelor apoptotice în tumori [ 350 ].
Apoptoza indusă prin activarea căilor dependente și independente de caspază [ 351 ].
Diminuarea expresiei proteinelor de reglare a ciclului celular ciclină A, ciclină B și ciclină D, rezultând întreruperea G1 [ 352 ].
Protein kinaza (ERK1 / 2) și p38 proteina kinază activată cu mitogen (MAPK), cu inhibare a semnalului extracelular, inhibă inhibarea căii NF-κB [ 353 ].
Efect antiangiogen prin interferența cu VEGF [ 354 , 355 ].
Stimulează ROS și acest lucru ar avea un impact direct asupra modulației semnalizării în celulele canceroase, ducând la proprietăți de ucidere a celulelor tumorale [ 334 ].
Reglarea în sus a kinazei c-iunie N- terminale și a kinazei p38 [ 357 ].
N / A
Acid boswellicPC-3
HT-29, HCT-116, LS174T
HL-60
A549, H460, H1299
HCT-8 / VCR
HCC
Inhibarea topoizomerazelor I și II, ducând la apoptoză în diferite linii celulare [ 376 , 377 ].
Reglarea descendentă a ciclinelor fazei G1 și a kinazelor dependente de ciclină (CDK) [ 378 ].
Apoptoza indusă însoțită de activarea caspazei-3, -8 și -9, rezultând expresia DR4 și DR5 [ 379 , 380 , 381 ].
Suprimarea creșterii tumorale prin inhibarea angiogenezei prin direcționarea căii de semnalizare a factorului de creștere endotelial vascular (VEGFR2) [ 382 ].
A interzis fosforilarea kinazei-1 și -2 reglate cu semnal extracelular (Erk-1/2) și a afectat motilitatea celulelor canceroase; Calea Erk joacă un rol crucial în transducția semnalului și tumorigeneză [ 383 ].
Inhibarea autofagiei prin reglarea căilor de semnalizare ERK și P53 [ 384 ].
Invazia suprimată indusă de TNF prin inhibarea expresiei genei reglementate de NF-κB [ 385 ].
Răspunsul la deteriorarea ADN însoțit de afectarea genelor de reparare a ADN-ului [ 386 ].
Analogii 7, 8, 9 și 10Induceți moartea celulelor canceroase prin promovarea fragmentării ADN-ului [ 410 ].

Deschideți într-o fereastră separatăMergi la:

3. Formulare de medicamente și studii clinice

3.1. Curcumina

Deși în prezent este investigat în studii clinice la om, instabilitatea și biodisponibilitatea scăzută datorită solubilității apoase scăzute au împiedicat utilizarea terapeutică dorită a curcuminei. Acest lucru dictează utilizarea abordărilor de livrare direcționate, cum ar fi abordările nanotehnologice, pentru o mai bună aplicare medicală. Majoritatea formulărilor se concentrează pe îmbunătățirea biodisponibilității și solubilității curcuminei și protejarea acesteia de inactivare. Unele dintre ele sunt vizate pentru o circulație și reținere susținute în organism, în timp ce altele se concentrează pe livrarea țintită și eliberarea intracelulară [ 411 ]. Următoarea parte discută principalele strategii de livrare utilizate pentru a spori biodisponibilitatea, solubilitatea și stabilitatea curcuminei.

3.1.1. Nanoparticule

Nanoparticulele sunt sisteme de administrare a medicamentelor utilizate pe scară largă pentru a crește dispersabilitatea apoasă a medicamentelor hidrofobe. S-a demonstrat că formulările de nanoparticule de curcumină cresc biodisponibilitatea orală in vivo a compusului de cel puțin nouă ori [ 412 ]. Nanoparticulele polimerice, lipidice solide, magnetice, aurii și pe bază de albumină sunt exemple de nanoparticule care sunt utilizate pe scară largă pentru a îmbunătăți aplicațiile terapeutice ale curcuminei.

Nanoparticulele polimerice sunt capabile să circule mult timp în sânge [ 413 ]. N-izopropilacrilamidă (NIPAAM), alcool polivinilic (PVA), acid poli (lactic-co-glicolic) (PLGA) [ 414 , 415 ], monoacrilat de polietilen glicol [NIPAAM (VP / PEG A)], N -vinil-2- pirolidona, fibroina de mătase, amidonul modificat, chitosanul [ 416 ], nanoparticulele de silice [ 417 ], nanoparticulele de cazeină (Sahu, Kasoju și colab., 2008) și copolimerul cationic Eudragit R E100 [ 418 ] sunt exemple de polimeri de nanoformulare.

Alte formulări de nanoparticule de curcumină includ glicerol monooleat și pluronic F127 curcumină încărcată cu nanoparticule [ 419 ] și nanoparticule cu oxid de zinc (ZnO) încărcate cu curcumină [ 420 ].

3.1.2. Lipozomi

Lipozomii (caracterizați prin prezența unuia sau mai multor stratificări fosfolipidice care înconjoară un spațiu interior apos) sunt considerați ca sisteme de livrare ideale pentru substanțe biologic active datorită stabilității lor ridicate, biocompatibilității și biodegradabilității ridicate, solubilității ridicate, toxicității reduse, țintind celule specifice, controlate distribuție și pregătire ușoară [ 421 ].

Multe studii au arătat că medicamentele lipozomale se acumulează în principal în ficat, splină, plămâni, măduva osoasă sau alte țesuturi și organe, ceea ce ajută la scăderea efectelor secundare. S-a dovedit a fi cel mai potrivit vehicul pentru tratarea diferitelor boli de cancer [ 422 ].

3.1.3. Adjuvanți

Adjuvanții sunt compuși utilizați pentru a inhiba inactivarea metabolică sau eliminarea accelerată a curcuminei. Piperina este un cunoscut adjuvant care îmbunătățește biodisponibilitatea, care inhibă enzimele hepatice și glucuronale intestinale, îmbunătățind astfel absorbția intestinală și biodisponibilitatea sistemică a curcuminei [ 423 ].

S-a raportat că alți agenți precum quercetina, naringenina, genisteina, epigalocatechina-3-galatul și eugenolul au efecte sinergice atunci când sunt utilizați în combinație cu curcumina [ 424 ].

O altă strategie pentru a spori solubilitatea curcuminei a fost prin utilizarea proprietăților solubilizante ale rubuzozidei (RUB). Solubilitatea a crescut liniar de la 61 ug / ml la 2,318 mg / ml [ 425 ], iar curcumina solubilizată cu RUB a fost stabilă în condiții fiziologice atunci când a fost reconstituită. În plus, curcumina solubilizată cu RUB a demonstrat eficacitate împotriva liniilor celulare de colon, sân și cancer pancreatic uman [ 425 ].

3.1.4. Micelele și complexele fosfolipidice

Aceste complexe se referă la un grup de molecule de surfactant amfifilic care se agregează în vezicule sferice în apă. Acestea cresc biodisponibilitatea medicamentelor prin îmbunătățirea solubilității și absorbției gastrointestinale.

Micelele polimerice ale curcuminei (Cur-M) introduse de Liu și colegii săi au reușit să oprească dezvoltarea tumorilor mamare și a metastazelor pulmonare spontane [ 426 ]. Micelele de curcumin-poli (etilen glicol) metil eter (MPEG-PCL) au fost utile în tratamentul carcinomului pulmonar [ 427 ]. Într-un alt studiu, micelele încărcate cu curcumină de dimensiuni mici s-au sugerat că au un efect citotoxic mai bun asupra celulelor carcinomului colonului uman comparativ cu micelele mai mari [ 428 ]. Mai mult, curcumina încărcată în micelele ze-poli (sulfobetaină metacrilat) (zeina-PSBMA) a avut stabilitate, absorbție celulară și citotoxicitate mult mai bune pentru celulele canceroase comparativ cu curcumina liberă [ 429 ].

3.1.5. Conjugați

Conjugatele sunt complexe formate prin unirea a două sau mai multe molecule în principal printr-o legătură covalentă pentru a îmbunătăți solubilitatea și stabilitatea medicamentelor. Conjugatele de curcumină cu acid hialuronic [ 430 ], acid piperic și glicină [ 431 ], acid glutaric [ 12 ], nanoparticule de aur-PVP [ 432 ], metoxi poli (etilen glicol) (mPEG) și PLA [ 433 , 434 ] sunt exemple . Curcumina a fost, de asemenea, cuplată la purtători de peptide / proteine, cum ar fi beta-cazeina, o polipeptidă amfifilică pentru a forma micele [ 435 ].

3.1.6. Ciclodextrine

Ciclodextrinele sunt sisteme purtătoare constând din oligozaharide ciclice cu o suprafață exterioară hidrofilă și o cavitate lipofilă, care poate solubiliza compuși hidrofobi precum curcumina [ 433 ]. Acestea sunt compuse din șase (α-), șapte (β-) sau opt (γ-) unități d- glucopiranoză legate prin legături α-1,4-glicozidice pentru a forma macrocicluri [ 436 ]. Derivații β-CD și γ-CD sunt folosiți pe scară largă datorită prețului lor redus, sintezei relativ ușoare și adaptabilității. Sistemele de administrare a medicamentelor curcuminei mediate de β-CD prezintă o distribuție sporită și o valoare terapeutică a curcuminei în celulele canceroase de prostată în comparație cu curcumina neformulată [ 411 ].

3.1.7. Dispersii solide

Dispersiile solide sunt dispersii ale unui compus slab solubil în apă (dizolvat sub formă amorfă sau semi-cristalină) într-o matrice inertă pentru a spori solubilitatea sa [ 433 ]. Exemplele includ dispersiile solide de 2-hidroxipropil-β-ciclodextrină (HP-β-CD) -curcumină co-precipitate [ 437 ] și curcumină-polietilen glicol-15-hidroxistearat dispersii solide [ 438 ].

3.1.8. Nanosfere și Microcapsule

Nanosferele sunt particule de matrice solidă în care medicamentul este amestecat, în timp ce microcapsulele au miez intern și înveliș polimeric exterior. Nanosfere de curcumină fără surfactant (cu efect anticancerigen asupra cancerului de sân și osteosarcom) [ 439 ], nanosfere PLGA încapsulate cu curcumină (cu o aplicație clinică potențială în cancerul de prostată) [ 440 ], nanosfere PLGA încapsulate cu dimetil curcumină (ASC-J9) (utilizate asupra celulelor canceroase la sân) [ 441 ], nanosfere curcumin-poli (etilen glicol) -pol (acid lactic) (PEG-PLA) (eficiente împotriva celulelor canceroase HeLa și MDA-MB-231) [ 442 ] sunt exemple pentru nanosfere. Incapsularea curcuminei în microcapsule care conțin o nanoparticulă lipidică solidă și o coajă de silice mezoporă [ 443] și microcapsulele pe bază de acid curlumină-polilactic (PLA) [ 444 ] sunt exemple pentru microcapsule.

3.1.9. Nanoformulații diverse

Anuchapreeda și colegii săi au pregătit o nanoemulsie de curcumină pe bază de ulei de soia [ 445 ]. Într-un alt studiu, au fost dezvoltate nanocapsule din poli (ε-caprolactonă) cu nuclee lipidice încărcate cu curcumină, acoperite cu polisorbat 80 (C-LNC). Au prezentat o eficiență de încapsulare de 100% [ 446 ].

Nanogelurile, celulele de drojdie, metallo-complexele și nanodisculurile sunt alte tipuri de formulări pentru a spori activitatea biologică a curcuminei [ 411 ]. Un nanogel este un sistem de nanoparticule compus dintr-un hidrogel reticulat la un polimer. Această structură oferă o bază solidă pentru eliberarea și eliberarea medicamentului [ 447 ]. Nanoparticule de hidrogel încărcate cu curcumină formate prin combinarea hidroxipropil metilcelulozei și polivinil pirolidonei [ 448 ], nanoparticulelor de aur încărcate cu curcumină – nanogeluri chitosanici [ 449 ] și curcuminei livrate sub formă de capsule auto-asamblate cu carboximetil celuloză și nanogeli de cazeină cu acid folic și cazeină [ 450] ] sunt exemple.

Nanodiscurile care sunt în formă de disc, stabilizate de apolipoproteine ​​și sisteme auto-asamblate, sunt utilizate pentru a spori solubilitatea și a viza eliberarea curcuminei [ 411 ].

S-a demonstrat că formularea de curcumină încărcată cu celule de drojdie protejează curcumina de factori de mediu precum lumina, umiditatea și căldura [ 451 ]. Curcumina complexată cu paladiu (II) a prezentat un puternic efect anticancer asupra celulelor canceroase MCF-7, HeLa și A549 [ 452 ].

S-a demonstrat că formularea fitosomală a curcuminei, un complex de curcumină cu fosfatidilcolină, îmbunătățește biodisponibilitatea curcuminei [ 453 ]. Formularea fitosomală a curcuminei este sigură, se dovedește că sporește biodisponibilitatea și stabilitatea orală împotriva metabolismului și este eficientă împotriva mai multor boli umane, inclusiv a cancerului [ 454 ]. Studiile in vivo și umane au sugerat că această formulare are proprietăți bune pentru utilizare clinică [ 455 ].

Numeroase studii clinice au studiat profilul farmacocinetic, siguranța și eficacitatea curcuminei la diferite boli, inclusiv la cancer. Unele rezultate pozitive promițătoare au arătat că curcumina ar putea opri sau chiar elimina creșterea celulelor canceroase [ 411 ].

Forma liberă și nanoformulațiile curcuminei au fost cercetate în studii clinice la om de mai mulți ani și curcumina a demonstrat beneficii clinice împotriva diferitelor tipuri de cancer, inclusiv mielom multiplu, colorectal, pancreatic și cancer de sân. Curcumina se administrează în principal pe cale orală sub formă de capsule în doze mari, datorită biodisponibilității sale scăzute. Studiile au arătat că dozele de până la 12 g pe zi nu au toxicități [ 433 ].

3.1.10. Studii clinice de curcumină

Într-un studiu clinic semi-cantitativ controlat, Meriva (fitosomii curcuminei) a fost evaluată pentru a evalua potențialul său de a atenua efectele secundare ale chimioterapiei și radioterapiei pentru cancer. În plus, această formulare a fost testată ca adjuvant la chimioterapie la un grup de pacienți cu tumori solide (administrate 1500 mg / zi în trei doze divizate) timp de șase săptămâni. A îmbunătățit semnificativ calitatea vieții pacienților și a suprimat inflamația sistemică456 ].

Într-un studiu pilot pentru a evalua eficacitatea Meriva în hiperplazia benignă de prostată (BPH) (administrată 1000 mg / zi în două doze divizate), s-au înregistrat îmbunătățiri în toate elementele Scorului internațional al simptomelor de prostată, cu o eficacitate mai bună și fără efecte secundare. [ 457 ].

Siguranța și activitatea anticanceroasă a curcuminei la participanții umani cu cancer de colon au fost demonstrate într-un studiu clinic realizat de Shehzad și colegii de muncă [ 458 ]. Într-un studiu clinic de fază I, în care extractul de curcumă administrat pe cale orală la pacienții cu cancer colorectal la doze de până la 2,2 g pe zi (echivalent cu 180 mg de curcumină) timp de câteva luni, sa demonstrat că curcumina se acumulează la nivelul colorectului și atinge concentrație terapeutică eficientă, care a ilustrat potențialul curcuminei de a vindeca cancerul colorectal [ 459 ].

Într-un studiu de fază II, douăzeci și cinci de pacienți cu cancer pancreatic avansat au primit 8 g / zi de capsule de curcumină, cu restabilire la fiecare opt săptămâni [ 460 ]. Nu s-a observat toxicitate atunci când nivelurile medicamentului au atins un nivel maxim de 22 până la 41 ng / ml. Acest studiu a demonstrat că, în ciuda absorbției sale limitate, curcumina orală a prezentat activitate biologică și a fost suficient de sigură la unii pacienți cu cancer pancreatic. Mai mult, expresiile NF-κB, COX-2, traductor de semnal fosforilat și activator al transcripției 3 (care au fost mai mari la pacienți comparativ cu voluntarii sănătoși), s-au dovedit a fi scăzute în celulele mononucleare din sângele periferic la majoritatea pacienților.

Într-un studiu de fază I, docetaxel plus curcumină administrat pacienților cu cancer mamar avansat cu creșterea dozei, au arătat unele îmbunătățiri, cum ar fi răspunsurile biologice și clinice la majoritatea pacienților [ 461 ]. Într-un alt studiu, a fost investigată eficacitatea administrării concomitente de curcumină și quercetină pentru regresia adenoamelor la pacienții cu polipoză adenomatoasă familială (FAP) (o tulburare autosomală dominantă caracterizată prin cancer de colon și rect). Pacienților cu FAP cu colectomie anterioară li s-a administrat oral curcumină o doză de 480 mg și quercetină 20 mg de trei ori pe zi timp de șase luni. Numărul și dimensiunea acestor polipi care vor deveni canceroși au fost semnificativ reduse462 ].

Într-un alt studiu clinic pentru evaluarea expresiei antigenului specific prostatei (PSA) care reflectă dezvoltarea cancerului de prostată, 43 de participanți sănătoși au primit un supliment care conține 40 mg izoflavone (66% daidzeină, 24% glicitină și 10% genistină) și 100 mg curcumină și 42 de voluntari au primit placebo zilnic într-un studiu dublu-orb timp de șase luni. Nivelurile de PSA au scăzut la unii voluntari, iar curcumina a fost bine tolerată. Acest lucru indică faptul că combinația poate avea avantaje terapeutice în cancerul de prostată 463 ].

A fost efectuat un studiu clinic comparativ randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, în grup paralel, pentru a evalua eficacitatea și siguranța unei perfuzii intravenoase de curcumină în asociere cu paclitaxel la un grup de 150 de femei cu cancer de sân avansat. Pacienții au fost urmăriți timp de trei luni. Acest studiu a concluzionat că tratamentul cu curcumină în combinație cu paclitaxel a fost superior combinației paclitaxel-placebo464 ].

Într-un studiu clinic de fază I, siguranța, farmacocinetica și tolerabilitatea curcuminei lipozomale intravenoase au fost evaluate la voluntari sănătoși. Administrarea pe termen scurt a acestei formulări a fost în siguranță până la o doză de 120 mg / m 2 [ 465 ].

3.2. Resveratrol

Deși s-a demonstrat că resveratrolul (RES) are un potențial terapeutic promițător confirmat de studiile in vitro, studiile la animale și clinice au arătat rezultate mai puțin promițătoare din cauza biodisponibilității extrem de scăzute a RES orale [ 466 ]. În prezent, RES se administrează numai pe cale orală. Alternativ, utilizarea altor căi de administrare sau sisteme de livrare pentru a evita metabolismul la prima trecere va crește biodisponibilitatea RES și concentrațiile la siturile active. Această parte a lucrării se concentrează pe formulările alternative și sistemele de administrare asociate cu utilizarea potențială a RES ca agent anticancer.

3.2.1. Administrare Transmucoasă Orală

Administrarea orală transmucozală a resveratrolului utilizând pastile de riboză a atins concentrații mai mari și mai rapide de RES în sânge comparativ cu administrarea orală [ 467 ]. Într-o altă abordare legată de administrarea bucală, RES a fost formulată ca nanospongi pe bază de ciclodextrină. Acest sistem de livrare a prezentat eliberare îmbunătățită, stabilitate și acumulare de RES în mucoasa de iepure [ 468 ].

3.2.2. Metaboliți

Unii metaboliți RES, cum ar fi metaboliții sulfat, s-au dovedit a se regenera și produc concentrații biologic active de RES în plasmă și țesuturi [ 469 ]. În ceea ce privește controlul metabolismului RES, biodisponibilitatea RES a fost îmbunătățită prin administrarea RES în combinație cu quercetina care inhibă glucuronoconjugarea și sulfarea acesteia [ 470 ].

3.2.3. Formulări noi

Un produs format din celule roșii de struguri (RGC) în care RES cu un fragment hexoză a fost polifenolul principal, a relevat o biodisponibilitate și solubilitate ridicată în fluidele corporale și o absorbție gastro-intestinală rapidă comparativ cu RES singur. Această structură glicozilată a RES oferă o mai mare stabilitate și rezistență la metabolismul enzimatic [ 471 ].

3.2.4. Manipularea dozelor

În încercarea de a spori biodisponibilitatea orală a RES, s-a constatat că saturarea enzimelor responsabile de metabolismul său cu creșterea dozei de RES crește biodisponibilitatea orală a RES cu farmacocinetică liniară [ 472 ].

3.2.5. Analogi RES care apar în mod natural

Unii analogi naturali ai RES, cum ar fi RES trimetil eter ( trans -3,5,5′-trimetoxistilbene, RTE), s-au dovedit a avea o stabilitate metabolică mai bună decât RES. Acest lucru este atribuit metoxilării complete a grupărilor hidroxil ale RES. Solubilitatea apoasă relativ scăzută care determină administrarea orală a RTE ar putea fi îmbunătățită prin sisteme de eliberare a medicamentelor, cum ar fi ciclodextrina (β-ciclodextrină metilată aleatoriu (RM-β-CD) [ 473 ].

S-a demonstrat că pterostilbenul ( trans -3,5,5-dimetoxi-4′-hidroxistilbenul, PTS), un alt analog al RES, prezintă o farmacocinetică mai favorabilă în comparație cu RES. PTS posedă mai puține grupări hidroxil decât RES, ceea ce îl face mai puțin susceptibil la metabolism. PTS suferă o distribuție extinsă către principalele organe țintă medicamentoase, cum ar fi rinichii, ficatul, inima, creierul și plămânii [ 474 ].

Oxyresveratrol ( trans -3,5,2 ′, 4′-tetrahidroxistilben, OXY), un alt analog al RES, posedă o grupare hidroxil fenolică suplimentară care are ca rezultat o solubilitate mai bună în apă decât RES. Profilul farmacocinetic al OXY și RES la șobolanii Sprague Dawley și profilurile lor farmacocinetice au fost găsite comparabile [ 472 ]. Mai mult, OXY a demonstrat o biodisponibilitate orală bună, o absorbție mai rapidă și un clearance mult mai lent în comparație cu RES.

Isorhapontigenin ( trans -3,5,4′-trihidroxi-3′-metoxistilben, ISO), un analog metoxilat al RES, sa dovedit a fi mai biodisponibil oral decât RES, aproximativ cu 50% [ 475 ].

Trans -4-4′-dihidrostilbena (DHS) a prezentat o activitate anticanceroasă promițătoare în studiile preclinice. Deoarece bariera majoră cu DHS a fost solubilitatea sa apoasă, solubilitatea apoasă a DHS a fost depășită prin solubilizarea acestuia cu hidroxipropil-β-ciclodextrină. Acest lucru a dus la un profil farmacocinetic îmbunătățit în comparație cu RES numai [ 473 , 476 ].

Unii derivați RES, cum ar fi gnetin-C, un dimer RES natural, s-au dovedit a avea proprietăți anticancerigene și profil farmacocinetic mai bune decât RES împotriva leucemiei mieloide acute (LMA) [ 477 ]. O combinație de curcumină și RES a prezentat un răspuns sinergic chemopreventiv în carcinogeneza pulmonară la șoareci [ 478 ].

Într-o altă abordare, RES a fost reformulată ca derivați de acil-glucozil care rezistă la absorbție și sunt capabili de a fi conjugați constant în tractul gastro-intestinal pentru a oferi o doză eficientă de RES liberă la nivelul mucoasei colonului [ 479 ].

3.2.6. Nanotehnologie

Nanoparticulele lipidice solide (SLN) [ 480 ], nanoparticulele de aur [ 481 ], nanoparticulele poli d acoperite cu chitosan cationic și alginat anionic , nanoparticulele l -lactid-coglicolide [ 482 ] și nanocores și nanocapsule [ 483 , 484 ] sunt bazate pe nanotehnologie sisteme de livrare pentru SRE. Sistemele de livrare bazate pe nanotehnologie pentru SRE includ, de asemenea, nanopurtori pe bază de polimeri, nanofibre electrospun, nanopurtători pe bază de lipide, CD-uri și alți nanopurtători [ 485 ].

3.2.7. Nanoparticule de lipide solide (SLN), aur și chitosan

S-a arătat că formulările SLN de RES cresc semnificativ biodisponibilitatea orală a RES, protejând RES încorporat de metabolismul rapid pe lângă proprietățile de eliberare controlată. SLN-urile cu gliceril behenat au fost utilizate pentru a furniza RES la creier ca strategie de tratare a gliomului [ 486 ].

În plus față de biodisponibilitatea sporită și absorbția celulară, s-a demonstrat că RES conjugată cu nanoparticule de aur îmbunătățește activitatea anticancer în comparație cu forma liberă de RES [ 487 ].

S-a descoperit că nanoparticulele poli d , l -lactidă-coglicolidă acoperite cu chitosan cationic și alginat anionic cresc stabilitatea RES și îmbunătățesc încărcarea medicamentelor și mecanismele de eliberare controlată. Mai mult, s-a constatat că aceste nanoparticule previn sau suprimă în mod eficient cancerele după administrarea intravenoasă sau topică [ 482 ].

Nanopurtătorii pe bază de polimeri sunt compuși din polimeri naturali sau sintetici. Exemple pentru polimeri naturali includ polizaharide precum chitosan (CS) [ 488 , 489 ] și proteine ​​precum gelatina [ 490 ], Zein [ 491 ], fibroină [ 492 ] și albumina [ 493 ].

Polimerii sintetici includ homopolimeri precum poli (acid lactic-co-glicolic) (PLGA) [ 494 ], PLGA cuplat cu un ligand galactoză ( N -oleoil- d- galactozamină) [ 495 ], transferină (Tf) [ 496 ], poli (acid lactic) (PLA), poli (ε-caprolactonă) (PCL) și copolimeri precum poli (acid acrilic) -pol (acid metacrilic) cunoscut comercial sub numele de Eudragits [ 497 ].

Sistemul de administrare a RES utilizând PEG și PLA a prezentat efecte anticancer asupra modelelor de cancer de colon in vitro și in vivo [ 498 ]. În plus, PEG-PLA conjugat cu transferină (Tf) a fost utilizat pentru a viza gliomul [ 496 ].

Mai mult, încapsularea RES în Eudragit E100-PVA NPs a îmbunătățit semnificativ profilul de eliberare a RES și activitatea antioxidantă și antiinflamatorie a RES, luând în considerare efectul său hepatoprotector in vivo [ 497 ].

3.2.8. Nanocore și nanocapsule RES

Nanocapsulele RES care utilizează polivinilpirolidonă 17 PF (PVP K17) ca stabilizator și poloxamer 188 (F188) ca agent tensioactiv au fost dezvoltate de Hao și colegii săi [ 483 ]. la suspensia de carboximetilceluloză RES gratuită conform studiilor in vivo utilizând administrare orală [ 484 ].

3.2.9. Nanofibrele Electrospun

Suprafața ridicată a acestor purtători le face adecvate pentru livrarea controlată a compușilor foarte instabili și volatili [ 499 ]. În plus, acești purtători sunt capabili să imite matricea extracelulară și să faciliteze procesele de aderență, proliferare și diferențiere a celulelor.

3.2.10. Nanopurtători pe bază de lipide

Nanopurtătorii pe bază de lipide sunt compuși în principal din lipide digestibile care favorizează absorbția intestinală a medicamentelor. Nanopurtătorii pe bază de lipide includ nanoemulsiile și lipozomii [ 466 ]. Nanoemulsiile sunt sisteme de particule coloidale care asigură o suprafață ridicată și o stabilitate mare [ 500 ]. Sistemele de eliberare auto-nanoemulsifiante (SNEDS), care sunt preconcentrate sau izoforme anhidre de nanoemulsii, sunt capabile să treacă prin calea portală hepatică de primă trecere și să medieze transportul limfatic al medicamentelor lipofile [ 501 ]. Sistemul de livrare SNEDSs a RES a fost capabil să inhibe creșterea în celulele cancerului de sân MCF-7 [ 502]. Recent, guma arabică a fost folosită cu proteina din zer ca emulgator pentru a spori emulsificarea și stabilitatea la depozitare a nanoemulsiei RES [ 503 ].

O emulsie Pickering în care stabilizatorii precum granulele de amidon de quinoa sunt particule, este un alt tip de emulsie. RES încărcat cu acest tip de emulsie a fost mai stabil comparativ cu emulsia stabilizată cu Tween 20 [ 504 ].

S-a constatat că lipozomii RES compuși din lecitină și colesterol accelerează semnificativ absorbția RES in vivo [ 484 ].

3.2.11. Ciclodextrine

Deoarece structura ciclodextrinelor are trei grupări hidroxil, RES poate fi atașat la cavitatea hidrofobă interioară a CD-urilor semi-sintetice, β-CD-urilor [ 505 ]. Acest lucru mărește cantitatea de RES într-o soluție apoasă și întârzie oxidarea RES [ 506 ].

Într-un alt studiu, au fost pregătiți complexe de incluziune care utilizează HP-β-CD și metilat aleator-β-ciclodextrine (RM-β-CD) pentru a spori solubilitatea și biodisponibilitatea RES [ 507 ].

3.2.12. Nanopurtători suplimentari

În nanocristale, medicamentele sunt organizate într-o structură cristalină pe nanoscală [ 508 ]. Nanocristalele RES, preparate folosind diferite combinații și proporții de succinat de d -α-tocoferol polietilen glicol 400 (TPGS), lecitină și Pluronic F127 (PF127), au prezentat solubilitate RES îmbunătățită, biodisponibilitate și absorbție peste bariera intestinală atunci când sunt administrate oral la Sprague Șobolani Dawley [ 509 ].

Un alt nanopurtător este Niosomii care au structuri lamelare formate prin auto-asamblare a surfactanților neionici în combinație cu alcooli grași. Niosomii RES pentru administrare orală au fost produși prin metoda de hidratare a filmului subțire [ 510 ]. Într-un alt studiu, niosomii încărcați cu RES au fost produși utilizând sonicare. Acești purtători au crescut solubilitatea RES și activitatea antioxidantă [ 511 ].

3.2.13. Studii clinice cu resveratrol

Studiile clinice ale RES au investigat activitatea terapeutică potențială a acestuia într-o serie de boli, inclusiv cancer, obezitate, neurologice, cardiovasculare și infecții. Accentul din această revizuire se pune pe rolul SRE ca anticancer. Deși utilizarea clinică a RES este extrem de limitată de problemele sale de stabilitate și biodisponibilitate, studiile clinice au arătat că a fost activ fie singur, fie în combinație. Această parte a revizuirii discută studiile clinice și farmacocinetice finalizate ale RES din articolele publicate [ 512 ].

Siguranța RES a fost evaluată la subiecții sănătoși și s-a dovedit a fi sigură până la dozele de 5 g / zi [ 513 ]. Cancerul de colon, cancerul de sân și mielomul multiplu sunt cele mai frecvente tipuri de cancer care au răspuns pozitiv la SRE.

Într-unul dintre studiile clinice efectuate, siguranța și eficacitatea RES au fost evaluate la 40 de voluntari sănătoși [ 513 ]. RES sa dovedit a fi sigur și pentru a reduce nivelurile de IGF-1 și IGFBP-3, semnalizând molecule legate de mai multe tipuri de cancer.

A fost efectuat un studiu de fază I pentru a evalua efectul RES cu doză mică (80 mg / zi) și pulbere de struguri liofilizată (GP) care conține RES (80 g / zi, care este echivalent cu 450 g de struguri proaspeți) asupra colonului cancer. După 14 zile de tratament, s-a constatat o creștere a expresiei micului și ciclinei D1 în țesutul cancerului de colon. S-a constatat că GP produce efecte mai pronunțate în comparație cu RES [ 514 ]. În plus, GP a scăzut semnificativ CD133 cu un efect ușor asupra LGR5 (reglarea descendentă a CD133 și LGR5 este legată de inhibarea creșterii celulelor cancerului de colon) în mucoasa colonică normală515 ].

Deși RES a demonstrat o anumită eficacitate la pacienții cu cancer, biodisponibilitatea slabă îi limitează utilizarea. Prin urmare, s-au făcut eforturi pentru a modifica resveratrolul pentru a îmbunătăți biodisponibilitatea și a reduce toxicitatea [ 516 ].

Într-un alt studiu, RES micronizată (SRT501) a fost utilizată pentru a spori absorbția RES în tractul gastro-intestinal. SRT501 a fost utilizat la 5 g / zi, timp de două săptămâni, la pacienții cu cancer colorectal și metastaze hepatice. SRT501 a fost mai bine tolerat și s-a demonstrat că crește nivelul mediu al RES plasmatic (de 3,6 ori) comparativ cu RES nemicronizat după o singură doză 517 ].

Într-un studiu clinic randomizat controlat cu placebo la femei cu risc crescut de cancer mamar, efectele RES asupra expresiei unor gene legate de cancer, cum ar fi CCND-2, p16, RASSF-1α și prostaglandina E2 care promovează cancerul (PGE2 ), au fost evaluate [ 518 ]. Voluntarii au primit două capsule pe zi, timp de 12 săptămâni, conținând placebo, 5 mg trans- RES sau 50 mg trans- RES. Nivelurile PGE2 s-au dovedit a fi reduse.

Deși aceste observații oferă sprijin pentru efectul potențial al RES împotriva cancerului de sân, acestea se bazează pe un singur studiu clinic și este necesară validarea suplimentară într-o cohortă mai mare de pacienți.

3.3. Epigalocatechin-3-Gallat (EGCG)

3.3.1. Formulări și sisteme de livrare

Un sistem vezicular coloidal de EGCG pentru prevenirea și tratamentul cancerului de piele a fost dezvoltat pentru a depăși problemele asociate cu instabilitatea chimică și biodisponibilitatea scăzută a EGCG. EGCG a fost încapsulat în sisteme veziculare coloidale ultradeformabile (vezicule care conțin accentuare a penetrării (PEV), etozomi și transetozomi (TE)) pentru administrare topică în cancerul de piele [ 527 ]. EGCG și stabilitatea fizică, PEV-urile încărcate cu EGCG și TE au arătat un efect inhibitor asupra carcinomului epidermoid in vitro și reducerea dimensiunilor tumorilor la șoareci [ 527 ].

Pentru a-și spori biodisponibilitatea și a-i permite să atingă cele mai ridicate niveluri plasmatice, EGCG a fost luat după o perioadă de post peste noapte, împreună cu 200 mg acid ascorbic și 1000 mg acizi grași omega-3 [ 519 ]. Mai mult, administrarea EGCG pe stomacul gol cu ​​cel puțin 30 de minute înainte de micul dejun [ 519 ],dedurizarea apelor de băut dure [ 520 ] sau adăugarea zaharozei (care sporește absorbția în tractul digestiv) poate îmbunătăți biodisponibilitatea EGCG521 ]. Piperina alcaloidă de ardei negru ar putea servi drept potențial modulator dietetic al biodisponibilității EGCG prin inhibarea glucuronoconjugării sale în intestinul subțire, precum și prin inhibarea golirii gastrice și a tranzitului gastro-intestinal, ceea ce poate duce la creșterea absorbției [ 522]. Abordări promițătoare pentru îmbunătățirea biodisponibilității EGCG, cum ar fi încapsularea EGCG în nanoparticule, îmbunătățirea absorbției intestinale prin stabilizarea polifenolului [ 523 ], proiectarea derivaților O- acil ai EGCG [ 524 ], sinteza în fază solidă a derivaților EGCG [ 525 ] sau luarea în considerare a altor sisteme de livrare și căi de administrare, cum ar fi livrarea transdermică [ 526 ].

Într-un alt studiu, EGCG a fost încapsulat în nanoparticule lipidice solide (EGCG-SLN) pentru a-și spori stabilitatea pentru activitatea anticancerigenă. Studiile in vitro au arătat că citotoxicitatea EGCG-SLN-urilor sa dovedit a fi de 8,1 ori mai mare împotriva celulelor cancerului de sân uman și de 3,8 ori mai mare împotriva celulelor canceroase de prostată umană, comparativ cu forma pură a EGCG [ 528 ].

EGCG a fost, de asemenea, încapsulat cu nanoparticule de chitosan pentru a îmbunătăți biodisponibilitatea și absorbția intestinală [ 529 ]. Β-lactoglobulina tratată termic a protejat proprietățile antioxidante și a îmbunătățit stabilitatea și eliberarea EGCG în tractul digestiv [ 530 , 531 ]. Lipozomii și gelatina au fost utile în îmbunătățirea stabilității și biodisponibilității catechinelor in vivo și in vitro [ 532 ].

Amelioratorii stabilității EGCG includ antioxidanți precum acidul ascorbic [ 533 ]. Cu toate acestea, sa descoperit că acidul ascorbic destabilizează EGCG în prezența zaharozei [ 534 ]. Alți antioxidanți includ galatul de propil (Pgal) și dihidroxitoluen butilat (BHT) [ 535 ]. În plus, compușii amfifilici și alți stabilizatori, cum ar fi glicerina și Transcutol P, s-au dovedit a-i spori stabilitatea [ 535 ]. De asemenea, sa raportat că Na 2 EDTA (14 mM) crește stabilitatea EGCG deoarece poate elimina ionii metalici care catalizează auto-oxidarea EGCG [ 536 ].

Acetilarea EGCG poate reduce solubilitatea în apă și poate spori stabilitatea și încapsularea EGCG [ 537 ]. Mai mult, esterificarea poate crește lipofilicitatea și biodisponibilitatea EGCG [ 538 ].

Polizaharidele cationice, cum ar fi chitosanul (CS) sunt adecvate pentru eliberarea orală EGCG [ 539 ]. Sistemele de eliberare administrate intravenos, cum ar fi nanoparticulele, sunt direcționate pasiv spre tumori, ca urmare a efectului de permeabilitate și de retenție îmbunătățit, în plus față de eliberarea țintită a medicamentului [ 540 ].

Metodele locale de livrare, inclusiv căile de administrare topice, oculare și intratumorale, evită clearance-ul renal rapid și reduc semnificativ efectele secundare sistemice [ 533 ].

3.3.2. Studii clinice și epidemiologice

În această parte, accentul se pune pe studiile care au raportat o asociere semnificativă între aportul de ceai verde și cancer, deoarece pare a fi mai mult asociat cu un risc redus de cancer, în comparație cu ceaiul negru.

Un studiu de cohortă pe 481.563 de voluntari cu vârste cuprinse între 51 și 71 de ani și după până la opt ani de urmărire a arătat o relație inversă semnificativă statistic între consumul de ceai fierbinte și riscul de cancer faringian [ 541 ]. Într-un studiu clinic randomizat de fază II controlat cu placebo efectuat pe 59 de pacienți pentru a examina efectul extractului de ceai verde asupra leucoplaciei mucoasei bucale (leziune precanceroasă a cancerului oral), 37,9% dintre pacienții cărora li s-a administrat ceai verde au prezentat dimensiuni reduse ale leziunilor orale [ 542 ].

Într – un alt placebo-controlat de faza II studiu clinic randomizat , completat pentru a evalua potențialul de extract de ceai verde pentru a preveni cancerul oral efectuat pe 42 de pacienți care au primit cantități orale de 500, 750 sau 1000 mg / m 2 de extract de ceai verde pe zi sau placebo, 50% dintre pacienții care au finalizat studiul au avut un răspuns favorabil într-un mod dependent de doză [ 543 ].

Singurul studiu epidemiologic (un studiu de caz-control imbricat în cadrul Studiului de cohortă din Shanghai) care a examinat catehine specifice de ceai legate de riscul de cancer esofagian cu utilizarea biomarkerilor urinari validați pentru absorbția și metabolismul polifenolului de ceai, a arătat un risc scăzut atât pentru esofag cât și pentru gastric. cancer cu prezența EGC în urină, cu o asociere inversă mai puternică la nefumători sau nefumători de alcool sau printre cei cu niveluri serice mai scăzute de caroten [ 544 ].

O meta-analiză care a inclus 13 studii (cinci cohorte și opt cazuri-control) a raportat o asociere inversă între consumul de ceai verde și riscul de cancer de stomac numai în studiile caz-control, dar nu și în studiile de cohortă545 ].

O analiză comună mai recentă a șase studii de cohortă a constatat o asociere inversă semnificativă statistic între consumul de ceai verde și riscul de cancer de stomac la femei (în primul rând în rândul femeilor nefumătoare), dar nu și la bărbați546 ].

Un studiu de caz-control (cuibărit în cadrul unei cohorte prospective de bărbați chinezi din Shanghai, China) sugerează în mod direct un rol protector al catechinei de ceai EGC asupra cancerului de stomac [ 544 ], deoarece nivelurile urinare de catehine de ceai au fost semnificativ asociate cu riscul redus de stomac-cancer.

O meta-analiză care include 25 de studii epidemiologice în 11 țări [ 547 ], a concluzionat o asociere inversă între aportul de ceai verde și riscul de cancer de colon în patru studii de caz-control.

Un alt studiu prospectiv (o cohortă de 69.710 femei chinezești cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani, dintre care majoritatea erau nefumători pe tot parcursul vieții sau care nu beau băuturi alcoolice) a fost realizat pentru a evalua asocierea dintre consumul de ceai verde și riscul de cancer colorectal și a fost reevaluat doi-trei ani mai târziu, într-un sondaj de urmărire. Studiul a concluzionat că aportul regulat de ceai a redus semnificativ riscul de cancer colorectal [ 548 ].

Un alt studiu prospectiv a furnizat dovezi pentru efectul catechinelor de ceai împotriva dezvoltării cancerului de colon. A examinat asocierea dintre nivelurile urinare de EGC, 4′- O -metil-epigalocatechină (4′-MeEGC) și EC și metaboliții acestora și riscul de a dezvolta cancer colorectal. Persoanele cu niveluri ridicate de catechine urinare au avut un risc mai mic de cancer de colon. Cu toate acestea, nu a existat nicio asociere între catehinele de ceai verde urinar și metaboliții acestora și cancerul rectal 549 ].

Un studiu clinic randomizat de fază II controlat cu placebo a susținut un rol protector al polifenolilor de ceai verde împotriva a doi factori de risc stabiliți pentru cancerul hepatic, și anume, aflatoxina și hepatita B [ 550 ]. Un studiu de caz-control bazat pe populație a arătat o asociere inversă semnificativă statistic între riscul de cancer pancreatic cu consumul de ceai verde551 ].

Având în vedere supraviețuirea scurtă și progresia rapidă a cancerului pancreatic, datele epidemiologice disponibile sunt insuficiente pentru a trage o concluzie dacă ceaiul verde poate proteja sau nu împotriva cancerului pancreatic.

Într-o meta-analiză care a inclus 22 de studii, riscul de cancer pulmonar a scăzut semnificativ odată cu consumul de ceai verde. Riscul scăzut a fost limitat la nefumători și asocierea a fost ușor mai puternică pentru studiile prospective de cohortă comparativ cu studiile retrospective de caz-control552 ].

Într-un studiu de fază II randomizat, controlat cu intervenție pentru ceai, pentru a evalua efectul aportului regulat de ceai verde asupra reducerii daunelor ADN (prin caracteristicile sale antioxiative) la fumătorii înraiti , a fost raportată o scădere semnificativă statistic a daunelor ADN. În același studiu, nu a fost găsită nicio asociere în grupul de ceai negru [ 553 ].

Într-un studiu clinic pilot care a implicat zece paciente de sex feminin (38-55 de ani) cu cancer de sân neinflamator local avansat supus radioterapiei, capsulele EGCG (400 mg) au fost administrate oral de trei ori pe zi, timp de două până la opt săptămâni. S-a constatat că EGCG potențează eficacitatea radioterapiei la pacienții cu cancer de sân și crește potențialul EGCG de a fi un adjuvant terapeutic în tratamentul cancerului de sân metastatic554 ].

O meta-analiză, incluzând șapte studii epidemiologice (două cohorte, un caz-control imbricat și patru cazuri-control) pentru a evalua efectul ceaiului verde asupra cancerului de sân, a raportat o asociere inversă între riscul de ceai verde și cancer de sân numai în date de studii clinice control caz555 ].

Două cohorte prospective [ 556 , 557 ], au raportat o scădere semnificativă statistic a riscului de recurență a cancerului de sân asociat cu aportul de ceai verde. Două studii bazate pe biomarkeri prediagnostici ai aportului de ceai și metabolism asupra riscului de cancer mamar [ 558 , 559 ] nu au găsit nicio asociere între nivelurile urinare ale niciunui biomarker măsurat și riscul de cancer mamar [ 559 ].

În timp ce unele studii de caz-control au raportat o relație inversă semnificativă statistic între consumul de ceai verde și riscul de cancer de prostată 560 ], studiile prospective de cohortă nu au găsit nicio asociere [ 561 ]. Au fost efectuate patru studii intervenționale pentru a evalua efectul aportului de ceai verde asupra modificării riscului biomarkerilor de cancer de prostată [ 562 , 563 , 564 , 565 ]. Trei au fost studii cu fază II cu etichetă deschisă cu un singur braț.

În primul studiu care a implicat 42 de pacienți cu cancer de prostată independent de androgen, unul dintre pacienți a prezentat o scădere cu 50% a nivelului de antigen specific prostatei (PSA), această scădere fiind susținută până la două luni 562 ]. Al doilea studiu a fost de a evalua eficacitatea și toxicitatea extractului standardizat de ceai verde asupra cancerului de prostată, 40% din pacientii care au finalizat terapia au întârziat progresia bolii 563 ].

Al treilea studiu care a fost efectuat pentru a evalua efectul polifenolilor standardizați ai ceaiului verde în intervalul dintre biopsia prostatei și prostatectomia, a arătat că suplimentarea (conținând 1300 mg polifenoli de ceai sau 800 mg catehine de ceai verde) a redus semnificativ nivelurile mai multor tipuri de cancer biomarkeri de risc564 ].

Conform celui de-al patrulea studiu, care a fost un studiu randomizat dublu-orb controlat cu placebo de fază II pentru a evalua efectul catechinelor de ceai verde asupra cancerului de prostată cu neoplazie intraepitelială de prostată de înaltă calitate, nu s-a observat niciun efect clinic [ 565 ]. Un alt studiu cu o urmărire de doi ani a arătat un efect protector al ceaiului verde împotriva dezvoltării cancerului de prostată566 ].

Cinci studii de caz-control [ 567 , 568 ] au raportat un risc statistic semnificativ crescut de cancer al vezicii urinare asociat cu consumul de ceai verde sau ceai negru. Într-un alt studiu de cohortă cu șase ani de urmărire, aportul de ceai negru a fost invers asociat cu riscul de cancer al vezicii urinare într-o manieră dependentă de doză [ 569 ]. Într-un studiu de caz-control bazat pe populație [ 570 ], nu a existat nicio asociere între consumul de ceai și riscul de cancer al vezicii urinare.

Două studii clinice de control al cazurilor spitalicești au constatat că consumul de ceai verde a fost asociat cu un risc semnificativ statistic scăzut de leucemie [ 571 , 572 ].

În concluzie, un număr mare de studii au evaluat asocierea dintre consumul de ceai și riscul apariției diferitelor tipuri de cancer. Cu toate acestea, datele obținute din aceste studii sunt uneori contradictorii sau inconsecvente.

Inconsecvența și rezultatele variate ale asociațiilor de ceai-cancer s-ar putea datora nivelurilor relativ scăzute de ceai sau polifenoli de ceai consumate în unele populații umane și conținutului variabil de catehine de ceai în diferite tipuri de ceai.

Alți factori, cum ar fi efectul termic al băuturii din ceai, aportul total de lichide și efectele confuzive ale fumatului și alcoolului, pot contribui la rezultatele inconsistente.

Ceaiul verde pare a fi mai mult asociat cu un risc redus de cancer în comparație cu ceaiul negru, posibil datorită concentrațiilor relativ mari de catehine din ceaiul verde decât în ​​ceaiul negru.

Utilizarea biomarkerilor validați pentru absorbția și metabolismul polifenolilor din ceai oferă măsurători mai fiabile și, prin urmare, rezultate consistente, comparativ cu încrederea în auto-raportare.

3.4. Alicină

3.4.1. Formulări și sisteme de livrare

Deși alicina este slab stabilă și de scurtă durată, poate trece cu ușurință prin membranele celulare datorită naturii sale hidrofobe. În compartimentele celulare, alicina reacționează rapid cu grupările tiol libere [ 573 ].

Activitatea optimă a enzimei alinazei, care transformă alina în alicină, este la pH 7,0 și devine inactivată la valori de pH sub 3,5 sau cu încălzire [ 574 , 575 ]. Astfel, a fost adoptată o formulare acoperită cu enter pentru a preveni dezintegrarea stomacului la multe mărci de suplimente de usturoi și pentru a proteja enzima allinază [ 576 ].

O formulare microparticulată, în care alina și alininaza sunt încapsulate separat în microsfere, a fost dezvoltată pentru aplicare pulmonară [ 577 ].

Într-un studiu pentru a determina biodisponibilitatea alicinei la 23 de tipuri de produse de usturoi la indivizi sănătoși (șase femele și șapte bărbați) după 32 de ore de consum, rezultatele au arătat biodisponibilitatea alicinei de 26-109% pentru capsulele de usturoi pudră, 36-104% pentru comprimate enterice, 80-111% pentru comprimatele non-enterice, 16% pentru fiert, 30% pentru prăjit, 19% pentru murat și 66% pentru alimentele cu usturoi tocate cu acid 576 ].

O strategie pentru îmbunătățirea instabilității chimice a alicinei a fost prin conjugarea chimică a enzimei aliinazei la un anticorp monoclonal pentru un marker specific al cancerului pancreatic. Acest conjugat a indus în mod eficient apoptoza în celulele MIA PaCa-2 [ 578 ].

Mai mult, încapsularea lipozomilor a îmbunătățit stabilitatea alicinei prin protejarea acesteia de condiții nefavorabile. Acest lucru și-a diminuat mirosul neplăcut caracteristic [ 579 ].

Alicina a fost încărcată pe nanoparticulele din gumă de salcâm (LBGAN). S-a demonstrat că acest sistem oferă protecție și stabilitate și a îmbunătățit activitatea farmacologică a alicinei. Mai mult, guma de salcâm (LBG) care este un aditiv alimentar natural a fost raportată a fi eficientă împotriva cancerului de colon [ 580 ].

Mai recent, mai mulți derivați stabilizați de alicină au fost sintetizați și testați pentru activitatea lor pe celule canceroase la sân umane sensibile la medicamente (MCF-7) și multirezistente (MCF-7 / Dx). Unii dintre acești derivați au fost mai eficienți decât alicina liberă pentru inducerea apoptozei [ 581 ].

3.4.2. Studii clinice și epidemiologice

Deși s-a demonstrat că alicina are o activitate antitumorală in vivo remarcabilă pe diferite tipuri de cancer, aceasta nu a fost urmată de un număr comparabil de studii la om [ 582 ].

Există un singur studiu clinic înregistrat pe clinictrials.gov privind aplicarea alicinei în cancer (limfom folicular NCT00455416 ), fără rezultate publicate.

Un studiu controlat randomizat dublu-orb care a implicat pacienți cu adenoame colorectale a concluzionat că o doză mare de extract de usturoi în vârstă a fost asociată cu un risc semnificativ redus de noi adenoame colorectale583 ].

Într-un alt studiu multi-intervențional randomizat cu 7,3 ani de urmărire, administrând zilnic 800 mg extract de usturoi plus 4 mg ulei de usturoi distilat cu abur zilnic [ 584 ], prevalența leziunilor gastrice precanceroase nu a scăzut, iar incidența cancerului gastric nu a fost semnificativă afectat [ 585 ].

Datele studiilor clinice ale diferitelor forme de usturoi sunt inconsistente din cauza diferenței semnificative în biodisponibilitatea constituenților din usturoiul crud și a formulărilor specifice de supliment de usturoi [ 586 ].

În extractul de usturoi îmbătrânit (AGE), usturoiul este învechit până la 20 de luni, un proces care transformă compușii mirositori, duri și iritanți ai usturoiului în compuși de sulf stabili și siguri [ 587 ].

S-a demonstrat că extractul de usturoi în vârstă reduce incidența și proliferarea cancerului colorectal [ 588 ]. Administrarea usturoiului în vârstă la pacienții cu cancer avansat al sistemului digestiv a îmbunătățit activitatea celulelor natural killer (NK), dar nu a îmbunătățit calitatea vieții (QoL) [ 589 ]. Mai mult, s-a demonstrat că doze mari de alitrid și microdoze de seleniu previn cancerul gastric, în special la bărbați [ 590 ].

Deși o anumită asociere între creșterea aportului de ceapă și usturoi și riscul scăzut de anumite tipuri de cancer a fost susținută de studii epidemiologice, datele sunt limitate și uneori conflictuale.

Dovezile epidemiologice majore sugerează efecte protectoare ale usturoiului și / sau cepei împotriva cancerelor gastro-intestinale. Aceste observații s-au bazat pe recenzii sistematice recente și metaanalize591 ].

O meta-analiză care a implicat 19 studii de caz-control și două studii de cohortă a arătat un risc redus de cancer gastric cu o creștere de 20 g / zi de legume totale Allium, inclusiv usturoi, ceapă, praz, arpagic chinezesc, scallions și tulpini de usturoi 592 ].

O altă meta-analiză care implică 14 studii de caz-control care au investigat efectul legumelor Allium asupra cancerului de stomac și cinci studii de caz-control care au investigat efectul usturoiului asupra cancerului de stomac, a concluzionat un potențial efect preventiv al cancerului legumelor de Allium asupra cancerului de stomac591 ].

Datele studiilor epidemiologice asupra cancerului colorectal sunt contradictorii. Unele studii de meta-analiză [ 593 ] nu au arătat nicio scădere a riscului de cancer colorectal cu un consum crescut de Allium . Alte studii caz-control (1037 cazuri și martori 2020) [ 594 ] au constatat că atât ceapa, cât și usturoiul au fost protectoare împotriva cancerelor intestinului gros.

Un alt studiu efectuat pentru a evalua efectul consumului diferitelor alimente, inclusiv usturoi / ceapă crude, asupra dezvoltării carcinomului cu celule scuamoase esofagiene care implică 343 de pacienți cu carcinom cu celule scuamoase esofagiene și 755 control fără cancer, a concluzionat că consumul de usturoi / ceapă cel puțin cel puțin o dată pe săptămână protejează semnificativ împotriva carcinomului cu celule scuamoase esofagiene [ 595 ].

Într-un studiu de control al cazurilor bazat pe populație [ 596 ], indivizii din cea mai mare dintre cele trei categorii de aport de legume totale de Allium au avut o incidență scăzută de 53% a cancerului de prostată comparativ cu cei cu aportul cel mai mic. Atât usturoiul, cât și scallionul au fost, de asemenea, asociate cu o incidență scăzută, în timp ce prazul, arpagicul chinezesc și ceapa nu.

Cu toate acestea, într-un alt studiu, utilizarea suplimentelor de usturoi nu a fost asociată cu un risc scăzut de cancer de prostată [ 597 ].

Au fost investigate asocierile dintre ceapă sau usturoi și cancerele cavității bucale / faringelui, laringelui, celulelor renale, sânului, ovarului și endometrului [ 594 , 598]. S-a raportat că există asocieri invers semnificative între aportul de ceapă de șapte sau mai multe ori pe săptămână și cancerele cavității bucale / faringiene, cancerului laringian și cancerului ovarian. Mai mult, șansele semnificativ scăzute de cancer laringian și ovarian au fost asociate cu una până la șapte porții de ceapă / săptămână. Porțiile de peste două ori pe săptămână au fost asociate cu un risc scăzut de cancer endometrial. Mai mult, aportul ridicat de usturoi a dus la scăderea probabilității de cancer de cavitate bucală / faringian, laringian, ovarian, celular renal și endometrial. Asocierile observate între ceapă sau usturoi și cancer de sân sau pentru ceapă și carcinom cu celule renale au fost semnificative. Un alt studiu de caz în care controalele au fost selectate aleatoriu dintr-o listă de rezidenți a constatat că aportul ridicat de ceapă, dar nu usturoi,a fost asociat cu un risc scăzut de cancer pulmonar [599 ], cu asociere mai puternică cu risc scăzut de carcinom cu celule scuamoase decât cu adenocarcinom. 

Studiile de cohortă privind vitaminele și stilul de viață (VITAL) au arătat că aportul ridicat de suplimente de usturoi timp de peste 10 ani a fost asociat cu scăderea cu 45% a șanselor de tumori maligne hematologice 600 ].

3.5. Emodin

3.5.1. Formulări și sisteme de livrare

Au fost evaluate o varietate de abordări pentru îmbunătățirea solubilității emodinei. Emodina lipozomală a îmbunătățit stabilitatea fizică și a oferit un timp de circulație adecvat în sânge. Lipozomal-emodina a fost conjugată cu d-α-tocoferil polietilen glicol 1000 succinat (TPGS) pentru a îmbunătăți eficiența încapsulării și stabilitatea lipozomilor fosfatidilcolină / colesterol din ou emodin. Acest sistem a fost comparat cu metoxipolietilenglicol 2000-derivatizat distearoil-fosfatidiletanolamină (mPEG2000-DSPE) lipozomal emodin și a arătat citotoxicitate mai îmbunătățită a emodinei pe celulele leucemice și timp de circulație mai lung în sânge. Mai mult, o ASC mai mare a emodinei în plămâni și rinichi a fost atinsă cu lipozomii TPGS comparativ cu lipozomii mPEG2000-DSPE, cu cantitatea ridicată comparabilă de emodină în inimă pentru ambii lipozomi [ 601 ].

Lipozomii de emodină 1,2-dimiroidoil- sn -glicero -3-fosfocolină / Tween20 acoperiți cu fibroină de mătase au fost semnificativ mai eficienți asupra celulelor cancerului mamar decât emodina lipozomală nedestinată [ 602 , 603 ].

Emodin a fost, de asemenea, formulat folosind gel termoreversibil pe bază de poloxamer (poloxamer 407, poloxamer 188 și PEG400) pentru administrare topică. Solubilitatea emodinei a fost sporită, cel puțin de 100 de ori, comparativ cu 10% etanol sau apă. Această formulare a îmbunătățit absorbția celulară de linia celulară de fibroblaste dermice umane și linia celulară de cancer de colon DLD-1 [ 604 ].

În plus, emodina încărcată pe nanoparticule lipidice solide (E-SLNs) a fost pregătită pentru a-și îmbunătăți eficacitatea împotriva cancerului. Comparativ cu emodina liberă, acest sistem a prezentat eliberare susținută și citotoxicitate semnificativ mai mare împotriva celulelor MCF-7 ale cancerului de sân uman și a celulelor HepG2 ale hepatomului uman [ 605 ].

E-SLN-urile preparate folosind poloxamer 188 și Tween 80 ca surfactanți au prezentat stabilitate fizică sporită și profil susținut. Acest lucru face din acest purtător un purtător promițător pentru livrarea orală a medicamentelor. Mai mult, E-SLN-urile au îmbunătățit semnificativ citotoxicitatea in vitro împotriva liniei celulare a cancerului mamar uman celulele MCF-7 și MDA-MB-231 [ 606 ].

Includerea emodinei în hidroxipropil-β-ciclodextrină (emodin / HP-β-CD) a îmbunătățit în mod remarcabil solubilitatea în apă a compusului, precum și citotoxicitatea sa in vitro în comparație cu emodina în monoterapie [ 607 ]. Într-un alt studiu, silice mezoporă SBA-15 a fost utilizată ca vehicul pentru transportul emodinei pentru a-l proteja de condițiile acide ale stomacului și de fotodecompunere. Studiile in vitro pentru evlauarea acestui sistem pe liniile celulare tumorale melanomul A375, B16 și B16F10 au arătat efect antiproliferativ și apoptotic al tumorii [ 608 ].

3.5.2. Studii clinice Emodin

Căutând pe site-ul https://clinicaltrials.gov/ pentru studii clinice privind activitatea anticancerigenă a emodinei, am returnat doar un studiu asupra efectului emodinei asupra cancerului de sân, dar cu status necunoscut (identificator ClinicalTrials.gov: NCT01287468 ).

3.6. Timochinonă

3.6.1. Formulări și sisteme de livrare

Timochinona are un profil de siguranță bun și prezintă activitate anticancerigenă la doze foarte mici, mai mici de 10 mg / kg [ 609 ]. Limitarea clinică a tirochinonei la om se datorează hidrofobicității sale, care este responsabilă pentru caracteristicile slabe ale formulării și, prin urmare, biodisponibilitatea slabă și capacitatea slabă de penetrare a membranei [ 610 ].

Derivații chimici au fost dezvoltați pentru a îmbunătăți biodisponibilitatea timochinonei. Timochinone-4-α-linolenoyilhidrazona și timochinona-4-palmitoylhydrazone sunt exemple pentru derivați de timochinonă care s-au dovedit a inhiba proliferarea celulară cu o biodisponibilitate îmbunătățită [ 154 ]. Analogii conjugați ai cariofililului, germacrilului și acizilor grași ai timochinonei au arătat o activitate semnificativ mai puternică împotriva liniilor celulare de cancer de sân MCF-7 sensibile și rezistente comparativ cu timochinona [ 611 , 612 ].

Mai mult, nanoformulările au fost foarte eficiente în îmbunătățirea biodisponibilității timochinonei. Lipozomii încărcați cu timochinonă, în care lipozomii au fost modificați cu Triton X-100 (XLP), s-au dovedit a îmbunătăți stabilitatea și biodisponibilitatea și a menține activitatea anticancerigenă a timochinonei [ 610 ]. În plus, sa constatat că formularea de nanoparticule pe bază de PLGA și polietilen glicol (PEG) -5000 îmbunătățește efectele antiproliferative, antiinflamatoare și chemosensibilizante ale timinochonei [ 613 ].

Timochinona formulată cu sfere de silice dublă mezoporă cu coajă a fost mai eficientă în inducerea apoptozei în comparație cu timochinona liberă, datorită eliberării lente din structura mezoporă [ 614 ].

Nanoparticulele încapsulate cu timochinonă, folosind polimeri hidrofili precum polivinilpirolidonă și polietilenglicol, au fost eficiente în îmbunătățirea solubilității tirochinonei, reducerea sensibilității sale termice și la lumină și îmbunătățirea biodisponibilității sistemice. Acest sistem poate induce apoptoza celulelor canceroase la sân și reduce migrația [ 615 ].

S- a constatat că nanogelul chitosanic al acidului miristic încărcat cu timochinonă [ 616 ] are o activitate anticancerigenă mai eficientă asupra celulelor adenocarcinomului mamar uman MCF-7 decât tirochinonă singură.

NP-urile de chitosan preparate prin gelificare ionică au prezentat eliberare de explozie, urmată de eliberare lentă susținută, cu direcționare ridicată către creier după administrarea intranazală [ 617 ]. Nanoparticulele lipidice solide (SLN) preparate prin ultrasunetare au arătat o fază inițială de eliberare rapidă urmată de o fază de eliberare susținută mai lentă, cu o creștere de două ori a biodisponibilității timochinonei după administrarea orală la șobolani [ 618 ]. SLN-urile preparate prin injecție cu solvent cu eliberare controlată în timp de timochinonă au arătat o creștere de cinci ori a biodisponibilității timochinonei după administrarea orală la șobolani, concentrații mai mari în organele majore și leziuni hepatice mai mici [ 619 ].

3.6.2. Studii clinice actuale

Deși există un număr mare de studii in vitro și in vivo care au relevat potențialul timochinonei ca agent anticancer, nu există încă nicio aplicație clinică. Nu există studii clinice pentru timochinonă înregistrate pe ( https://clinicaltrials.gov/ ).

3.7. Genistein

3.7.1. Formulări și sisteme de livrare

Genisteina are o valoare ridicată a dezvoltării clinice ca medicament anticancer, deoarece poate fi administrată oral și are mai puțină toxicitate și efecte secundare decât alte medicamente anticanceroase. Aplicațiile clinice ale genisteinei au fost restricționate din cauza biodisponibilității sale scăzute, a activității estrogenice biologice și a efectelor dăunătoare asupra funcției tiroidiene. Biodisponibilitatea genisteinei poate fi îmbunătățită prin fermentare, utilizarea micromicelelor și modificarea structurii sale chimice. Una dintre strategiile de îmbunătățire a biodisponibilității genisteinei este fermentarea produselor din soia în care există în principal genisteina. Fermentarea transformă majoritatea izoflavonelor în liganzi glicozidici izoflavonici care au o biodisponibilitate ridicată și o absorbție accelerată620 ].

Shen și colegii săi au dezvoltat micromicele de genisteină care i-au îmbunătățit semnificativ solubilitatea în apă, permeabilitatea membranei și biodisponibilitatea orală [ 621 ].

Wang și colegii săi au adăugat grupări fosfat în genisteină pentru a forma acid genistein- O -fosfatidic . Solubilitatea acidului genistein- O- fosfatidic în apă, permeabilitatea intestinului subțire și, astfel, concentrația plasmatică a genisteinei au fost mult îmbunătățite [ 622 ]. Mai mult, stabilitatea genisteinei împotriva metabolismului a fost îmbunătățită prin metilarea grupării hidroximetilice libere a genisteinei [ 623 ].

3.7.2. Studii clinice Genistein

O meta-analiză a femeilor peri-menopauză a indicat faptul că aportul crescut de alimente din soia a redus incidența cancerului de sân [ 624 ]. O altă meta-analiză care implică 9000 de cazuri de cancer mamar a sugerat că creșterea dozei de genisteină ar reduce riscul de cancer mamar [ 625 ]. Cu toate acestea, dozele mici de genisteină inhibă proliferarea celulelor cancerului mamar, în timp ce dozele mari de genisteină promovează proliferarea celulelor cancerului mamar în condiții in vitro [ 626 ].

Două studii de meta-analiză au arătat că genisteina a fost capabilă să amâne difuzia și invazia cancerului de prostată și să sporească aderența intercelulară [ 627 , 628 ].

Într-un studiu clinic care a implicat 140 de pacienți cu cancer de sân în fază timpurie, în care grupul a primit o dietă suplimentată cu soia (25,8 g / zi) timp de 30 de zile, concentrația mare de genisteină în plasmă a fost asociată cu o proliferare crescută a celulelor cancerului de sân [ 629 ].

Pe de altă parte, un studiu clinic de fază I care a inclus pacienți cu cancer de prostată tratați cu doze diferite (inclusiv 2, 4 și 8 mg / kg / zi) de genisteină nu a prezentat reacții adverse evidente [ 630 ]. Un alt studiu pe pacienți cu cancer de prostată, care a primit o doză zilnică de genisteină la 300 sau 600 mg, timp de 84 de zile, nu a indicat reacții adverse evidente [ 631 ]. Acest studiu a fost urmat de un studiu clinic de fază II în care pacienții cu cancer de prostată au primit genisteină timp de patru săptămâni. Expresia MMP-2 în grupul tratat cu genisteină a fost cu 76% mai mică decât cea din grupul de control [ 632]. Mai mult, un studiu clinic randomizat, dublu orb, de fază II, controlat cu placebo, care a inclus pacienți cu cancer de prostată, a primit genisteină înainte ca prostatectomia radicală să demonstreze că nivelul biomarkerului de cancer de prostată antigen specific prostatei (PSA) din sânge a fost redus comparativ cu martorul / grupul control[ 633 ] .

Într-un studiu clinic pilot de fază I / II (identificator ClinicalTrials.gov: NCT01985763 ) pentru a evalua eficacitatea genisteinei în tratamentul cancerului colorectal metastatic singur sau combinat cu 5-fluorouracil și compuși de platină, s-a descoperit că genisteina poate inhiba Wnt semnalizarea, o cale activată în majoritatea cancerelor colorectale și crește inhibarea creșterii atunci când este combinată cu compuși de 5-fluorouracil și platină.

Un studiu de fază II (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00376948 ) pe pacienți cu cancer pancreatic local avansat sau metastatic, a arătat că genisteina în combinație cu gemcitabină și erlotinib poate ajuta la distrugerea mai multor celule tumorale, făcând celulele tumorale mai sensibile la medicamente.

Un studiu randomizat de fază II (identificator ClinicalTrials.gov: NCT01325311 ) pe pacienți cu cancer de prostată în stadiu incipient a demonstrat că colecalciferolul (200.000 UI) și genisteina (ca G-2535 care furnizează 600 mg de genisteină) pot încetini creșterea celulelor canceroase și pot să fie un tratament eficient pentru cancerul de prostată.

3.8. Partenolidă (PTL)

3.8.1. Formulări și sisteme de livrare

Au fost dezvoltate diverse sisteme de livrare pentru a spori solubilitatea apoasă și biodisponibilitatea PTL. Aceste sisteme includ micele formate din copolimeri de poli (stiren-anhidridă alt-maleică) -b-poli (stiren) (de exemplu, PSMA 100 -b-PS 258 ). Micelele PSMA-b-PS încărcate cu PTL au prezentat o citotoxicitate dependentă de doză față de celulele AML de leucemie mieloidă acută și au fost capabile să reducă viabilitatea celulară cu 75% la 10 μM PTL [ 634 ].

Sistemul de eliberare a nanografenului funcțional carboxil (fGn) a fost utilizat pentru a depăși hidrofobitatea extremă a PTL. Gn oferă un sistem ușor de modificat și personalizabil pentru încărcarea și livrarea medicamentelor [ 635 ]. Acest sistem a fost comparat cu analogul solubil în apă al PTL, dimetilamino-partenolida (DMAPT) pentru eficacitatea anticancer [ 636 ]. Sistemul fGn este postulat pentru a spori activitatea PTL, asistând în procesul de internalizare a medicamentului, îmbunătățind solubilitatea în apă a medicamentului și îmbunătățind absorbția celulară a medicamentului. linia celulară de cancer pancreatic uman, Panc-1, în timp ce DMAPT nu a fost [ 635 ].

În plus, s-a constatat că administrarea combinată PLT cu compusul ginsenozidic K (CK), folosind purtătorii de tumoare lipozomi tLyp1, îmbunătățește penetrarea țesuturilor și țintă selectiv neuropilina-1 pe suprafața celulelor canceroase pulmonare, facilitând astfel administrarea de PTL și CK la tumoare. Studiile in vivo au arătat că lipozomii PTL / CK tLyp-1 au produs un efect antitumoral mai mare împotriva cancerului pulmonar decât administrarea combinată a acestor compuși, cu toxicitate minimă [ 637 ].

„Lipozomi stealth”, preparați din fosfatitolcolină (EPC), colesterol și polietilen glicol-distearoil fosfatfatidil etanolamină (PEG2000-DSPE), au fost folosiți pentru a încapsula PTL individual și în combinație cu medicamente precum vinorelbina pentru direcționarea celulelor cancerului mamar și CSC. Lipozomii încărcați cu PTL au ucis eficient CSC-urile, iar lipozomii PTL / vinorelbină au inhibat complet creșterea tumorii in vivo [ 638 ].

PTL a fost, de asemenea, încorporat în sistemele lipozomice compuse din fosfatidilcolină și 1,2-distearoil- sn -glicero-3-fosfoetanolamină poli (etilen glicol) 2000 (DSPE-PEG 2000) în combinație cu trei produse naturale din sistemele lipozomice, și anume, acidul betulinic , honokiol și ginsenosid Rh2 pentru tratamentul cancerului pulmonar. S-a demonstrat că acest sistem de lipozomi de cocktail oferă un tratament mai eficient și mai sigur pentru cancerul pulmonar [ 639 ].

3.8.2. Studii clinice

Nu există studii clinice efectuate pentru a evalua activitatea anticanceroasă a partenolidei disponibile pe site-ul https://clinicaltrials.gov/ .

3.9. Luteolină

Formulări și sisteme de livrare

Solubilitatea slabă în apă, biodisponibilitatea și excreția extinsă de luteolină și-au limitat semnificativ utilizarea clinică [ 640 ]. Căutarea clinictrials.gov a returnat un singur studiu clinic pentru a evalua efectul luteolinei (nano-luteolina) asupra carcinomului limbii care a trecut de data finalizării cu status necunoscut.

Pentru a îmbunătăți biodisponibilitatea orală a luteolinei, aceasta a fost încapsulată cu proteină zeină și cazeinat de sodiu. Aceste nanoparticule de luteolină au prezentat citotoxicitate sporită împotriva celulelor cancerului de colon (SW480) și apoptoză indusă [ 641 ].

Lipozomii acoperiți cu polietilen glicol 1000 succinat 1000 (TPGS) cu acid E vitamina d-α-tocoferol au prezentat absorbție și apoptoză celulară îmbunătățită și livrare țintită de luteolină in vivo și in vitro. În plus față de proprietățile sale excelente de emulsionare și solubilizare [ 642 ], sa constatat că TPGS inhibă rezistența multidrog mediată de p -gp și sporește absorbția și citotoxicitatea medicamentelor [ 643 ].

Nanoparticulele lipidice solide (SLN) s-au dovedit a îmbunătăți biodisponibilitatea luteolinei [ 644 ]. Mai mult, solubilitatea luteolinei a fost îmbunătățită de aproximativ 2,5 ori în comparație cu luteolina liberă atunci când a fost complexată cu fosfolipide [ 645 ].

Folosind un proces, numit injecție asistată supercritică într-un antisolvent lichid (SAILA), luteolina a fost prinsă în microparticule de zeină. Acest sistem a arătat o rată de dizolvare mai rapidă, cu o consecință a creșterii biodisponibilității, păstrând în același timp activitatea antioxidantă a luteolinei [ 646 ].

Solubilitatea și biodisponibilitatea orală a luteolinei au fost, de asemenea, îmbunătățite prin aplicarea sistemului de livrare a medicamentelor auto-nanoemulsifiante super-saturabile (S-SNEDDS). Acest sistem este format din trigliceride caprilice / caprice, ulei de ricin polioxil 35 hidrogenat și polietilen glicol 400 [ 647 ].

În plus, luteolina formulată ca PLA-PEG a prezentat un efect inhibitor mai mare asupra creșterii tumorii comparativ cu luteolina liberă atunci când a fost testată pe șoareci nudiți atimici și celule Tu212 (celule canceroase laringiene) folosind o doză de 3,3 mg / kg [ 648 ].

3.10. Quercetin

3.10.1. Formulări și sisteme de livrare

Quercetina are o biodisponibilitate redusă datorită solubilității sale scăzute în apă și instabilității în condiții fiziologice [ 649 ]. Nano-formulări care includ microemulsie, nanoparticule, lipozomi și nanoparticule lipidice solide au fost dezvoltate pentru quercetină pentru a spori biodisponibilitatea acesteia [ 650 ].

Incapsularea quercetinei în micelii monometoxi poli (etilen glicol) -pol (ε-caprolactonă) (MPEG-PCL) miceli biodegradabile au dus la dispersia completă a quercetinei în apă și au prezentat un potențial promițător în tratamentul cancerului ovarian [ 651 ].

Quercetina a fost, de asemenea, formulată ca quercetină lipozomală PEGilată (Lipo-Que). Studiile in vitro au arătat că Lipo-Que a indus apoptoza și a suprimat proliferarea celulară atât la modelele de cancer ovarian uman, rezistente la cisplatină (A2780cp), cât și la cisplatină (A2780s) [ 652 ].

3.10.2. Studii clinice Quercetin

Un studiu clinic de fază I pentru evaluarea profilului de siguranță al quercetinei a concluzionat că quercetina poate fi administrată în siguranță prin injecție intravenoasă în bolus. În plus, s-a demonstrat că quercetina inhibă limfocitele tirozin kinază653 ].

Există un singur studiu clinic finalizat pentru a evalua efectul quercetinei legat de prevenirea și tratamentul cancerului (mucozita orală indusă de chimioterapie), dar fără rezultate postate ( https://clinicaltrials.gov/ ).

3.11. Paclitaxel (Taxol)

Paclitaxel este vândut sub numele de marca Taxol ® din 1993. Este practic insolubil în mediu apos, și , prin urmare, se administrează într – o soluție care conține alcool și ulei de ricin [polioxietilat 654 ].

Dezvoltarea de noi sisteme de administrare a medicamentului a permis paclitaxelului să-și depășească rezistența la mai multe medicamente, solubilitatea apoasă slabă, neurotoxicitatea clinică și neutropenia [ 654 ].

Primul paclitaxel injectabil lecitină / colesterol lipozomului, Lipusu ® , a fost utilizat în tratamentul ovarian, de san, non-SCLC, gastric și cancerul capului și gâtului [ 655 ]. Lipusu ® a redus semnificativ toxicitatea paclitaxelului [ 655 , 656 ]. Abraxane ® este un alt sistem injectabil de eliberare a nanoparticulei de albumină pentru paclitaxel care a îmbunătățit solubilitatea paclitaxelului, cu îmbunătățirea efectelor secundare ale neuropatiei după întreruperea tratamentului. A fost aprobat în 2005 de FDA și în 2012 de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) [ 657 ].

Mai mult, s-au dezvoltat mimici de paclitaxel semisintetic, cu o structură simplificată, mai puține efecte secundare și proprietăți farmaceutice îmbunătățite. Acest lucru a permis descoperirea docetaxelului (pe piață din 1995) [ 658 ]. Un alt exemplu pentru mimica paclitaxelului este cabazitaxelul (Jevtana ® ) care a fost aprobat de FDA pentru tratamentul cancerului de prostată metastatic refractar la hormoni și a tumorilor rezistente la docetaxel sau paclitaxel [ 659 ].

Paclitaxel este deja testat în combinație cu alte medicamente anticanceroase, cum ar fi nilotinib (identificator ClinicalTrials.gov: NCT02379416 ), carboplatină și acetat de megesterol (identificator ClinicalTrials.gov: NCT00584857 ) și bavituximab (identificator ClinicalTrials.gov: NCT01288 ).

3.12. Vincristine

3.12.1. Formulări și sisteme de livrare

Utilizarea clinică a vincristinei ca anticancer a fost aprobată de Food and Drug Administration (FDA) în 1963 [ 660 ]. A fost utilizat în chimioterapia pentru adulți și copii, în special împotriva leucemiei limfoblastice acute (LLA). Încorporarea vincristinei în regimul de tratament sa dovedit a crește rata de supraviețuire la 80% [ 661 ].

Principalele obstacole asociate cu utilizarea vincristinei sunt apariția sa naturală scăzută și, în consecință, costul ridicat de extracție și efectele sale secundare, cum ar fi neuropatia periferică [ 662 ]. Incapsularea vincristinei în lipozomi atenuează unii dintre acești factori prin creșterea timpului de circulație, optimizarea livrării către țesuturile țintă și permiterea creșterii dozei fără toxicitate [ 663 ].

În 2012, vincristina lipozomală sfingomielină / colesterol (SM / Chol) (Marqibo ® ) a fost aprobată de FDA pentru tratarea adulților cu LLA recidivantă. Vincristina lipozomală SM / Chol prezintă un timp de circulație mai lung, o rată redusă de scurgere și un efect antitumoral îmbunătățit comparativ cu vincristina lipozomală PEGilată [ 664 ].

Co-încapsularea vincristinei și a quercetinei în nanopurtătorii lipidici-polimerici (LPN) au prezentat un efect sinergic și au prezentat o abordare potențială pentru a depăși limfomul chimio-rezistent [ 665 ]. Sulfatul de vincristină a fost încorporat în nanoparticule lipidice solide de palmitat de cetil folosind sulfat de sodiu dextran. Acest sistem a prezentat efecte citotoxice comparabile cu medicamentul liber împotriva celulelor MDA-MB-231 și a îmbunătățit timpul de înjumătățire și concentrația în plasmă și țesutul cerebral [ 666 ].

Particulele compozite acid folic / peptidă / PEG PLGA sunt un alt sistem material utilizat pentru a încorpora vincristina. Acest sistem a fost capabil să sporească absorbția medicamentului în celulele MCF-7 [ 667 ]. În plus, încapsularea vincristinei în nanoparticulele hibride auto-asamblate sulfat de dextran-PLGA a reușit să depășească tumorile multirezistente [ 668 ].

Particulele compozite miez-coajă (cu un miez PLGA, un înveliș PEG hidrofil, un complex electrostatic de fosfatidilserină și un monostrat lipidic amfifilic pe suprafața miezului) au prezentat caracteristici de eliberare susținută și o eficiență mai mare de absorbție și toxicitate pentru celulele MCF-7 / Adr [ 669 ].

Diferite formule de PLGA, PEG, sulfat de dextran, acid oleic, lipozomi, chitosan (peliculă complexă de colagen-chitosan încărcat cu PLGA, nanoparticule poli (butilcianoacrilat) (PBCA) modificate cu F-127 plironic, transferom (transfersom încărcat cu vincristină) și vincristină niosomală au fost pregătite [ 670 ].

3.12.2. Studii clinice Vincristine

Au fost efectuate diferite studii clinice pentru a stabili siguranța, eficacitatea și farmacocinetica Marqibo în LLA ALL și Philadelphia cu cromozom negativ ALL (identificator ClinicalTrials.gov: NCT00495079 ) și melanom malign și disfuncție hepatică (identificator ClinicalTrials.gov: NCT00145041 ). În general, Marqibo a reușit să îmbunătățească indicele terapeutic al vincristinei și să prezinte remisie completă în LLA recidivantă (identificator ClinicalTrials.gov: NCT00495079 ).

Vincristina prezintă, în general, o eficacitate mai bună atunci când este administrată în asociere cu alți agenți antitumorali. Acest lucru ajută, de asemenea, la scăderea toxicității și a rezistenței la medicamente. Au fost efectuate diverse studii clinice finalizate (cu rezultate afișate) pentru a evalua eficacitatea chemoprevenției vincristinei în combinație cu alte medicamente anticanceroase.

3.13. Bromelain

3.13.1. Formulări și sisteme de livrare

Deși au fost efectuate numeroase studii asupra bromelainei, există puține literaturi care raportează activitatea anticancerigenă a complexului. Bromelina administrată oral este bine absorbită de intestin fără a-și pierde proprietățile biologice [ 671 ].

Nanostructurile bromelainei au fost dezvoltate folosind compuși anorganici, cum ar fi nanoparticulele de silice mezoporoase (MSN) [ 672 ]. În general, MSN-urile dezvoltate cu bromelină pot spori difuzia către matricea extracelulară tumorală [ 673 ]. Nanopurtătorii de aur care permit funcționalizarea suprafeței, este o altă strategie [ 674 , 675 ]. Polimerii sintetici utilizați în proiectarea nanoparticulelor de bromelaină includ acid poli acrilic (PAA) [ 676 ] și PLGA [ 677 ].

Incapsularea bromelainei a prezentat o capacitate anticancerigenă îmbunătățită în carcinogeneza pielii la modelele de șoareci [ 677 ]. Bromelaina încapsulată cu copolimer PLGA altoit cu acid hialuronic (HA) a fost livrată eficient la diferite celule canceroase, cu o citotoxicitate mai mare. Administrarea intraperitoneală și intravenoasă de bromelină încapsulată a arătat că NP-urile au fost eficiente în suprimarea creșterii tumorale la modelele animale din carcinomul ascitei Ehrlich [ 678 ]. Derivații chitosanului, cum ar fi chitosanul modificat de acid lactobionic (CLA), s-au dovedit a fi polimeri eficienți care vizează tumorile [ 679 ].

În plus, au fost dezvoltate formulări niosomale pentru a încorpora enzimele protează papaină și bromelaină. Niosomii elastici încărcați cu bromelină au prezentat o proprietate elastică superioară și o eficiență de captare în comparație cu niosomii neelastici [ 680 ]. Nanocapsulele cu nucleu lipidic funcționalizat la suprafața bomelainei (LCN) au prezentat un efect antiproliferativ îmbunătățit împotriva celulelor cancerului de sân uman (MCF-7) [ 681 ].

3.13.2. Studii clinice de bromelină

Nu s-au efectuat studii clinice controlate pe bromelină ca anticancer. Studiile clinice anecdotice timpurii despre bromelaină oferă dovezi sugestive ale efectului său împotriva unor tipuri de cancer precum cancerul de sân și ovarian 682 , 683 ]. Unele studii clinice de bromelină au fost finalizate, dar fără rezultate postate pe clinictrials.gov.

3.14. Acizi boswellici (BA)

3.14.1. Formulări și sisteme de livrare

BA-urile sunt comercializate sub formă de tablete, capsule și unguente. Deși nu există un regim de dozare standard pentru BA, doza orală de extract de BA, de 300-350 mg, de trei ori pe zi, dă o concentrație plasmatică eficientă [ 684 ].

Au fost utilizate mai multe abordări pentru a spori biodisponibilitatea și nivelul creierului BA. Administrarea BA cu o masă standardizată [ 685 ] sau cu medicamente anionice [ 686 ] sa dovedit a-și spori biodisponibilitatea.

În plus, pentru a depăși diferite formulări, cum ar fi forma de livrare a lecitinei (PhytosomeR), sistemele de livrare a nanoparticulelor, inclusiv lipozomi, emulsii, nanoparticule lipidice solide, purtători de lipide nanostructurate, micele și nanoparticule poli (acid lactic-co-glicolic) și derivatizarea sintetică limitările de biodisponibilitate ale BA [ 687 , 688 , 689 ]. S-a constatat că sistemul de administrare a lecitinei îmbunătățește absorbția și penetrarea țesutului BA într-o singură doză, după cum sa raportat printr-un studiu randomizat deschis [ 690 ].

Incapsularea BA cu β-CD și hidroxipropil-beta-ciclodextrină (HPβ-CD) a îmbunătățit solubilitatea și profilul de biodisponibilitate orală [ 691 ]. Mai mult, livrarea solubilizată micelară a extractului de Boswellia a dus la o creștere remarcabilă a ASC și Cmax a tuturor BA în plasmă [ 692 ].

Sistemul de auto-nanoemulsifiere (SNES) a fost utilizat pentru a spori biodisponibilitatea BA, inclusiv acidul 11-ceto-β-boswellic (KBA) și acidul acetil-11-ceto-β-boswellic (AKBA). Solubilitatea în apă și biodisponibilitatea orală a KBA și AKBA au fost crescute de două până la trei ori [ 693 ].

Absorbția intestinală AKBA a fost îmbunătățită din fracția totală de BA folosind formulări de ciclodextrină (CD) și dispersie solidă poloxamerică (PXM SDs). S-a demonstrat că HP-β-CD și PXM 407 îmbunătățesc în mod eficient absorbția intestinală prin solubilitate îmbunătățită [ 694 ].

Nanopurtătorii folosiți pentru livrarea și direcționarea BA includ formularea de lecitină din soia a extractului standard de rășină de gumă B. serrata (Casperome ™) [ 687 ]. După administrarea orală, Casperome ™ a crescut semnificativ nivelurile plasmatice de KBA și βBA în comparație cu extractul non-formulat. De asemenea, a crescut în mod remarcabil concentrațiile de KBA și AKBA (de 35 de ori), precum și de βBA (de trei ori) în creier la o doză similară și a atins niveluri de BA de 17 ori mai mari în organele slab vascularizate, cum ar fi ochiul [ 687 ].

Nanoparticulele BA care conțin 10 și 20 mg / kg BA, cercetate la modele animale cu cancer de prostată, au prezentat remisie completă [ 695 ]. S-a descoperit că formularea de nanoparticule AKBA pe bază de PLGA (AKBA-NPs) îmbunătățește biodisponibilitatea orală a AKBA [ 696 ].

3.14.2. Studii clinice privind acizii boswellici

Acizii boswellici (BA), o serie de molecule triterpene pentaciclice, au fost implicați în diferite faze ale studiilor clinice la om. După cum reiese dintr-un studiu pilot dublu-orb controlat placebo, randomizat, prospectiv pe 44 de pacienți cu tumori cerebrale maligne primare sau secundare atribuite aleatoriu la radioterapie plus Boswellia serrata (BS) 4200 mg / zi sau placebo, s-a demonstrat că tratamentul cu BS scade edem cerebral la pacienții iradiați pentru tumorile cerebrale cu cel puțin 75%697 ]. Un alt studiu [ 698 ] efectuat pentru a investiga utilizarea preparatului BS H15 la 12 pacienți cu edem cerebral, a arătat un răspuns clinic sau radiologic la 8 din 12 pacienți.

Singurul studiu clinic finalizat pentru cancer (dar fără rezultate publicate) a fost un studiu clinic de fază II, multicentric, autocontrolat, pentru a testa siguranța și eficacitatea capsulelor OPERA (supliment alimentar în care acidul α-lipoic, Boswellia Serrata , metilsulfonilmetanul MSM și bromelina sunt combinate într-o singură capsulă) pentru tratarea cancerului de sân (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04161833 ).tabelul 2 rezumă sistemele de livrare țintă aprobate comercial și produsele naturale active ale acestora.

tabel 2

Sisteme de livrare țintă aprobate comercial și componentele active ale acestora.

Nume comercialSubstanta activaSistemul de livrare a medicamentelorIndicații
Lipusu ®paclitaxelLecitină / colesterol lipozomTratamentul cancerului ovarian, mamar, non-SCLC, gastric și de cap și gât [ 656 ]
Abraxane ®paclitaxelNanoparticule legate de albuminaAdenocarcinom metastatic al pancreasului și cancerului de sân [ 658 ]
Opaxio ®paclitaxelNanoformulare pe bază de polimeriTratamentul glioblastomului [ 699 ]
Marqibo ®Vincristinesfingomielină / colesterol (SM / Chol) lipozomTratamentul adulților cu LLA recidivantă [ 665 ]
Theracurmin ®CurcuminaDispersie coloidală folosind gumă ghatti și glicerinăÎmbunătățește calitatea vieții sănătății și funcționează ca antioxidant, precum și antiinflamator [ 700 ]
Meriva ®CurcuminaCurcuminoizi și fosfatidilcolină fitosomÎmbunătățiți calitatea vieții sănătății, efect antiinflamator la pacienții cu tumori solide [ 701 ]

ALL = leucemie limfoblastică acută.Mergi la:

4. Toxicitatea și siguranța nanoparticulelor

Datorită caracteristicilor lor de toxicitate scăzută și proprietăți fiziochimice excelente, nanoparticulele (NP), în special nanoparticulele cu oxid de fier, au devenit o platformă puternică în multe aspecte ale biomedicinei [ 702 ]. Cu toate acestea, aplicațiile lor biomedicale pe scară largă au ridicat îngrijorări serioase cu privire la siguranța lor. Această parte discută aspectele de toxicitate și siguranță ale nanoparticulelor (NP), inclusiv NP metalice și nemetalice.

4.1. NP oxid de fier

Materialele pe bază de oxid de fier precum magnetitul (Fe 3 O 4 ) și maghemitul (γ-Fe 2 O 3 ) sunt considerate cele mai potrivite materiale pentru sinteza nanoparticulelor magnetice (MNP) [ 703 ]. Maghemitul este mai preferat pentru nucleele MNP, deoarece este mai puțin probabil să provoace pericole pentru sănătate, deoarece ionii de fier (III) se găsesc deja în corpul uman [ 704 ].

Se crede că efectele toxice ale NP-urilor cu oxid de fier se datorează producției excesive de specii reactive de oxigen (ROS). Acestea generate de ROS determină în continuare deteriorarea ADN-ului și peroxidarea lipidelor [ 705 ].

Mărimea nanoparticulelor, încărcarea suprafeței, forma și stabilitatea sunt factori majori care contribuie la determinarea interacțiunii nanoparticulelor de oxid de fier cu proteinele și, astfel, soarta și biodistribuirea lor în interiorul corpului [ 705 ].

În funcție de mărime, NP-urile cu oxid de fier pot fi distribuite la diferite organe, țesuturi și celule. De exemplu, oxizii de fier NP mai mici de 10 nm sunt de obicei îndepărtați rapid prin clearance-ul renal, în timp ce oxizii de fier NP mai mari de 200 nm sunt sechestrați de splină prin filtrare [ 706 ].

NP-urile cu oxid de fier sunt distribuite în principal în ficat și într-o măsură mai mică în splină și în măduva osoasă [ 707 ]. NP-urile cu oxid de fier s-au dovedit, de asemenea, capabile să traverseze bariera hematoencefalică după inhalare [ 708 ].

Problema majoră a biosecurității legată de oxidul de fier NP este interferența cu fierul eliberat de metabolismul fiziologic al fierului. Acumularea fierului intracelular poate oxida și deteriora componentele proteinelor și acidului nucleic ale celulelor [ 705 ], poate induce liza celulară și poate perturba coagularea sângelui [ 709 ].

Pentru a spori stabilitatea NP pe bază de fier, acoperirea cu alte materiale precum polimeri și materiale nobile (aur și argint) le poate oferi o stabilitate, o durabilitate și o rezistență mecanică mai bune [ 702 ].

Derivați precum oxid de fier acoperit cu dextran NPs (100-150 nm, 0,1 mg / ml) [ 710 ], oxid de fier acoperit cu chitosan NPs (13,8 nm, 123,52 μg / ml) [ 711 ] și 1-hidroxi-etiliden- S-a raportat că oxidul de fier NP acoperit cu acid 1,1-bisfosfonic (20 nm, 0,1 mg / ml) [ 712 ] scade viabilitatea celulară la modelele in vitro.

Potențialul de toxicitate al NP-urilor cu oxid de fier depinde în mare măsură de diferitele combinații și funcționalizare utilizate. Studiile in vivo și in vitro privind siguranța NP cu oxid de fier neacoperit au prezentat citotoxicitate la eritrocite [ 713 ] și toxicitate neurocomportamentală la 10 ppm [ 714 ]. Cu toate acestea, un alt studiu nu a indicat nicio toxicitate inerentă pentru oxidul de fier NP neacoperit [ 702 ].

Expunerea ridicată la NP-uri încărcate a dovedit că duce la pierderea fetală dependentă de sarcină la un model animal [ 715 ]. NP-urile cu oxid de fier pe bază de PLGA au prezentat citotoxicitate dependentă de concentrație în celulele canceroase BEL7402 [ 716 ]. Creșterea încărcării de suprafață a NP-urilor datorită stratului de chitosan a sporit absorbția intracelulară a particulelor și, astfel, a crescut activitatea lor citotoxică [ 717 ].

Pe de altă parte, alte combinații și formule de oxid de fier NP inclusiv oxid de amidon-fier NP și oxid dextran-fier NP [ 718 ], nanoparticule de oxid de fier superparamagnetic acoperite cu acid dimercaptosuccinic [ 719 ], oxid de fier acoperit cu aur NP [ 720 ] , oxidul de fier acoperit cu aminoacizi NP [ 721 ], oxidul de fier PEGilat NP [ 722 ], oxidul de fier multifuncțional NP (cu anticorp anti-CD47) [ 723 ] și oxidul de fier pe bază de mangan NP [ 724 ] nu au prezentat niciun potențial toxicitate în modele in vitro sau in vivo. Cu toate acestea, NP-urile cu oxid de fier acoperite cu polietilenimină (PEI) au prezentat toxicitate letală dependentă de doză la modelul șoarecilor BALB / c [ 722 ].

Interesant este faptul că NP-urile de oxid de fier acoperite cu n -octiltrietoxisilan au scăzut semnificativ efectele citotoxice [ 725 ]. Mai mult, s-a raportat că NP-urile cu oxid de fier acoperite cu carbon reduc semnificativ toxicitățile neurocomportamentale comparativ cu MNP-urile goale [ 726 ].

4.2. NP oxid de aluminiu

S-au raportat că NPs cu oxid de aluminiu modifică viabilitatea celulară, funcția mitocondrială și expresia proteinei de joncțiune strânsă a barierei hematoencefalice (BBB) ​​și crește stresul oxidativ [ 727 ]. Cu toate acestea, unele studii nu au arătat efecte toxice semnificative asupra viabilității celulelor de mamifere (la concentrații de 10, 50, 100, 200 și 400 μg / mL) [ 728 ] și o citotoxicitate dependentă de doză asupra celulelor stem mezenchimale umane [ 729 ]. Mai mult, proprietățile genotoxice dependente de doză [ 730 ] au fost asociate cu utilizarea NP-urilor cu oxid de aluminiu.

4.3. NP-uri de aur

PN-urile de aur sunt considerate relativ sigure [ 731 ]. Un studiu pentru a evalua efectele citotoxice ale mai multor NPs aurii (4, 12 și 18 nm) cu agenți de acoperire diferiți împotriva liniei celulare de leucemie [ 732 ], a sugerat că NP sferice din aur nu sunt citotoxice. Cu toate acestea, unele alte rapoarte au indicat faptul că citotoxicitatea depinde de doză, lanțul lateral (cationic) și stabilizatorul utilizat [ 733 , 734 ]. S-a constatat, de asemenea, că depinde de tipul testului de toxicitate, linia celulară și proprietățile fizice / chimice [ 735 ].

4.4. NP oxid de cupru

S-a raportat că NPs cu oxid de cupru (50 nm) au efecte genotoxice și citotoxice pe lângă capacitatea de a perturba integritatea membranei celulare și de a induce stres oxidativ [ 736 ].

4.5. NP-uri de argint

Studiul in vivo a arătat că NP-urile de argint au fost detectate în diferite organe, inclusiv plămâni, splină, rinichi, ficat și creier după inhalare sau injecție subcutanată [ 737 ]. NP-urile de argint s-au dovedit a avea o toxicitate semnificativă, indusă de generarea crescută de ROS [ 738 ].

Citotoxicitatea NP-urilor de argint depinde de tipul de acoperire. De exemplu, folosind linia celulară de cancer pulmonar uman, NP-urile de argint acoperite cu polivinil-pirolidonă (6-20 nm) au prezentat o citotoxicitate dependentă de doză și formarea de aduct ADN celular [ 739 ]. Alte rapoarte au susținut că NP-urile de argint acoperite cu peptide (20 nm) sunt mai citotoxice în comparație cu NP-urile de argint acoperite cu citrat de aceeași dimensiune [ 740 ].

4.6. Oxid de zinc

Cele mai frecvente efecte toxice ale nanomaterialelor pe bază de zinc au fost deteriorarea membranei celulare și stresul oxidativ crescut atunci când au fost testate pe diferite linii celulare de mamifere [ 741 , 742 ]. Mai mult, deteriorarea ADN-ului, modificarea activității mitocondriale, moartea celulară aproape completă în culturile celulare [ 743 , 744 ] și genotoxicitatea [ 745 ] au fost raportate după expunerea la oxid de zinc NP (20 nm).

4.7. Oxid de titan

NP-urile cu oxid de titan au prezentat diferite efecte toxice la animalele experimentale, inclusiv deteriorarea și inflamația ADN-ului [ 746 , 747 ]. De asemenea, au fost raportate că afectează sistemul imunitar, ficatul, rinichii, splina, miocardul, glucoza și homeostazia lipidelor la animalele experimentale [ 748 , 749 ].

4.8. Nanomateriale pe bază de carbon

Nanomaterialele pe bază de carbon, cum ar fi nanotuburile de carbon, au fost raportate ca agenți citotoxici [ 731 , 750 ]. Aceste efecte variază în funcție de mărimea, metoda de preparare și prezența urmei metalelor în NP [ 731 ].

4.9. Silice

PN-urile de silice induc generarea de ROS și stresul oxidativ ulterior, biomarkeri inflamatori precum IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α și leziuni mitocondriale [ 731 , 751 , 752 ]. S-a demonstrat că NPs pe bază de silice (70 nm) la 30 mg / kg modifică parametrii biochimici împreună cu efectele hepatotoxice [ 753 ].

4.10. PN de materiale polimerice

NPs bazate pe polimeri, cum ar fi nanosistemele pe bază de poli- ( d , l -lactidă-co-glicolidă), nu au prezentat efecte citotoxice, imunogene sau inflamatorii. Cu toate acestea, sa constatat că învelișul de suprafață al acestor NP induce toxicitatea NP polimerice față de macrofage [ 754 ].

În plus față de biocompatibilitate, NP-urile derivate din anumite substanțe bioceramice precum hidroxiapatita (biomaterialele pe bază de fosfat de calciu) nu au prezentat nici o toxicitate bio-acumulativă la iepuri după injecția intravenoasă [ 755 , 756 ]. Cu toate acestea, este încă necesară o investigație cuprinzătoare a toxicității NP pe bază de hidroxiapatită.Mergi la:

5. Concluzii

Produsele naturale derivate din plante prezintă un potențial ridicat ca agenți anticanceroși. Toxicitatea limitată, accesibilitatea și diversitatea mecanismelor de acțiune sunt principalele avantaje ale produselor naturale anticancer. Cu toate acestea, biodisponibilitatea redusă, solubilitatea redusă și stabilitatea limitată au redus utilizarea acestor agenți. Tehnologiile promițătoare au fost utilizate în modificarea farmaceutică a produselor naturale anticancerigene, iar formulările rezultate au arătat activități anticanceroase îmbunătățite. Cu toate acestea, multe produse naturale extrase din plante au prezentat o activitate ridicată in vitro și in vivo. Din păcate, există o lipsă de studii clinice pentru unele produse naturale anticanceroase promițătoare. Producția de modalități terapeutice bazate pe produse naturale și analogi sintetici ar trebui extinsă în continuare, pentru a oferi mai multe opțiuni terapeutice pentru cancer.Mergi la:

Mulțumiri

Autorii sunt recunoscători Universității Private de Științe Aplicate, Amman, Iordania, pentru sprijinul financiar total acordat acestei cercetări (Grant Nr. DRGS-2014-2015-166).Mergi la:

Finanțarea

Această cercetare nu a primit finanțare externă.Mergi la:

Conflicte de interes

Autorii nu declară niciun conflict de interese.Mergi la:

Note de subsol

Nota editorului: MDPI rămâne neutru în ceea ce privește revendicările jurisdicționale din hărțile publicate și afilierile instituționale.Mergi la:

Referințe

1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Statistici globale despre cancer 2018: estimări GLOBOCAN ale incidenței și mortalității la nivel mondial pentru 36 de cancere din 185 de țări. Ca A Cancer J. Clin. 2018; 68 : 394–424. doi: 10.3322 / caac.21492. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]2. Talib WH, AbuKhader MM Efecte combinatorii ale timochinonei asupra activității anticancerigene și a hepatotoxicității promedicamentului CB 1954. Ști. Pharm. 2013; 81 : 519-530. doi: 10.3797 / scipharm.1211-15. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]3. Atanasov AG, Waltenberger B., Pferschy-Wenzig E.-M., Linder T., Wawrosch C., Uhrin P., Temml V., Wang L., Schwaiger S., Heiss EH Discovery și aprovizionarea cu produse farmacologice active produse naturale derivate din plante: o recenzie. Biotehnologie. Adv. 2015; 33 : 1582–1614. doi: 10.1016 / j.biotechadv.2015.08.001. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]4. Dias DA, Urban S., Roessner U. O prezentare istorică a produselor naturale în descoperirea drogurilor. Metaboliți. 2012; 2 : 303–336. doi: 10.3390 / metabo2020303. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]5. Wright GD Oportunități pentru produse naturale în descoperirea antibioticelor din secolul 21. Nat. Prod. Rep. 2017; 34 : 694-701. [ PubMed ] [ Google Scholar ]6. Avato P., Migoni D., Argentieri M., P Fanizzi F., Tava A. Activitatea saponinelor din speciile Medicago împotriva liniilor celulare HeLa și MCF-7 și capacitatea lor de a potența efectul cisplatină. Agenți anti-cancer Med. Chem. 2017; 17 : 1508–1518. doi: 10.2174 / 1871520617666170727152805. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]7. Joshi P., Vishwakarma RA, Bharate SB Alcaloizi naturali ca inhibitori ai P-gp pentru inversarea rezistenței multidrog în cancer. Euro. J. Med. Chem. 2017; 138 : 273–292. doi: 10.1016 / j.ejmech.2017.06.047. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]8. Talib WH Potențial anticancer și antimicrobian al produselor naturale derivate din plante. În: Rasooli I., editor. Fitochimicale – Bioactivități și impact asupra sănătății. IntechOpen; Londra, Marea Britanie: 2011. pp. 141–158. [ Google Scholar ]9. Yin S.-J., Zhang L., Zhang L., Wan J., Song W., Jiang X., Park Y.-D., Si Y.-X. Răspunsuri metabolice și expresie arginin kinază a sepiei juvenile ( Sepia pharaonis ) sub stres de salinitate. Int. J. Biol. Macromol. 2018; 113 : 881-888. doi: 10.1016 / j.ijbiomac.2018.03.036. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]10. Rayan A., Raiyn J., Falah M. Natura este cea mai bună sursă de medicamente împotriva cancerului: indexarea produselor naturale pentru bioactivitatea lor împotriva cancerului. Plus unu. 2017; 12 : e0187925. doi: 10.1371 / journal.pone.0187925. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]11. Agarwal A., Kasinathan A., Ganesan R., Balasubramanian A., Bhaskaran J., Suresh S., Srinivasan R., Aravind K., Sivalingam N. Curcumina induce apoptoza și oprirea ciclului celular prin activarea oxigenului reactiv specie — Calea apoptotică mitocondrială independentă în celulele adenocarcinomului de colon Smad4 și p53 mutate HT29. Nutr. Rez. 2018; 51 : 67–81. doi: 10.1016 / j.nutres.2017.12.011. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]12. Muangnoi C., Jithavech P., Bhuket PRN, Supasena W., Wichitnithad W., Towiwat P., Niwattisaiwong N., Haworth IS, Rojsitthisak P. la curcumină. Biosci. Biotehnologie. Biochimie. 2018; 82 : 1301–1308. doi: 10.1080 / 09168451.2018.1462694. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]13. Patil SS, Bhasarkar S., Rathod VK Extracția curcuminoidelor din Curcuma longa: Studiu comparativ între extracția discontinuă și compartimentarea nouă în trei faze. Prep. Biochimie. Biotehnologie. 2019; 49 : 407–418. doi: 10.1080 / 10826068.2019.1575859. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]14. Sun Y., Liu L., Wang Y., He A., Hu H., Zhang J., Han M., Huang Y. Curcumina inhibă proliferarea și invazia celulelor MG-63 prin inactivarea p- Calea JAK2 / p-STAT3. Oncotargets Ther. 2019; 12 : 2011. doi: 10.2147 / OTT.S172909. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]15. Talib WH, Al-Hadid SA, Ali MBW, Al-Yasari IH, Ali MRA Rolul curcuminei în reglarea p53 în cancerul de sân: O privire de ansamblu asupra mecanismului de acțiune. Cancerul de sân vizează Ther. 2018; 10 : 207. doi: 10.2147 / BCTT.S167812. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]16. Xu X.-Y., Meng X., Li S., Gan R.-Y., Li Y., Li H.-B. Bioactivity, health benefits, and related molecular mechanisms of curcumin: Current progress, challenges, and perspectives. Nutrients. 2018;10:1553. doi: 10.3390/nu10101553. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]17. Ismail N.I., Othman I., Abas F., Lajis N., Naidu R. Mechanism of apoptosis induced by curcumin in colorectal cancer. Int. J. Mol. Sci. 2019;20:2454. doi: 10.3390/ijms20102454. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]18. Shishodia S., Sethi G., Aggarwal B.B. Curcumin: Getting back to the roots. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2005;1056:206–217. doi: 10.1196/annals.1352.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]19. Tomeh MA, Hadianamrei R., Zhao X. O revizuire a curcuminei și a derivaților săi ca agenți anticanceroși. Int. J. Mol. Știință. 2019; 20 : 1033. doi: 10.3390 / ijms20051033. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]20. Gaikar VG, Procesul Dandekar DV pentru extragerea curcuminoidelor din speciile Curcuma. US6224877B1. 2001 1 mai;21. Priyadarsini KI Chimia curcuminei: de la extracție la agent terapeutic. Molecule. 2014; 19 : 20091–20112. doi: 10.3390 / molecules191220091. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]22. Sahne F., Mohammadi M., Najafpour GD, Moghadamnia AA Extracția curcuminei compuse bioactive din curcuma ( Curcuma longa L.) prin diferite căi: un studiu comparativ. Pak. J. Biotehnologie. 2016; 13 : 173-180. [ Google Scholar ]23. Kwon H.-L., Chung M.-S. Extragerea pilotului la scară subcritică cu curcuminoizi din curcuma long L. Food Chem. 2015; 185 : 58–64. doi: 10.1016 / j.foodchem.2015.03.114. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]24. Yadav DK, Sharma K., Dutta A., Kundu A., Awasthi A., Goon A., Banerjee K., Saha S. Evaluarea purității curcuminoidelor din extractul de turmeric obținut prin extracția accelerată a solventului. J. AOAC Int. 2017; 100 : 586-591. doi: 10.5740 / jaoacint.17-0057. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]25. Takenaka M., Ohkubo T., Okadome H., Sotome I., Itoh T., Isobe S. Extracția eficientă a curcuminoidelor prin măcinarea turmericului ( Curcuma longa ) cu triacilgliceroli cu lanț mediu. Științe alimentare. Tehnologie. Rez. 2013; 19 : 655-659. doi: 10.3136 / fstr.19.655. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]26. Paulucci VP, Couto RO, Teixeira CC, Freitas LAP Optimizarea extracției curcuminei din rizomii Curcuma longa. Pr. Bras. Farmacogn. 2013; 23 : 94–100. doi: 10.1590 / S0102-695X2012005000117. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]27. Kunnumakkara AB, Bordoloi D., Padmavathi G., Monisha J., Roy NK, Prasad S., Aggarwal BB Curcumin, nutraceuticul de aur: Multitargeting pentru multiple boli cronice. Fr. J. Pharmacol. 2017; 174 : 1325–1348. doi: 10.1111 / bph.13621. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]28. Ahmed K., Zaidi SF, Cui ZG, Zhou D., Saeed SA, Inadera H. Agenți fitochimici proapoptotici potențiali pentru tratamentul și prevenirea cancerului colorectal. Oncol. Lett. 2019; 18 : 487–498. doi: 10.3892 / ol.2019.10349. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]29. Su P., Yang Y., Wang G., Chen X., Ju Y. Curcumina atenuează rezistența la irinotecan prin inducerea apoptozei celulelor stem canceroase în celulele chemoresistente ale cancerului de colon. Int. J. Oncol. 2018; 53 : 1343–1353. doi: 10.3892 / ijo.2018.4461. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]30. Falah RR, Talib WH, Shbailat SJ Combinația de metformină și curcumină vizează cancerul de sân la șoareci prin inhibarea angiogenezei, modularea sistemului imunitar și inducerea apoptozei independente de p53. Ther. Adv. Med. Oncol. 2017; 9 : 235–252. doi: 10.1177 / 1758834016687482. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]31. Jung EM, Lim JH, Lee TJ, Park J.-W., Choi KS, Kwon TK Curcumina sensibilizează apoptoza indusă de apoptoză (TRAIL) legată de factorul de necroză tumorală prin reglarea ascendentă a receptorului de moarte mediată de specii reactive de oxigen 5 (DR5) Carcinogeneză. 2005; 26 : 1905–1913. doi: 10.1093 / carcin / bgi167. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]32. Babushkina EA, Belokopytova LV, Grachev AM, Meko DM, Vaganov EA Variația regimului hidrologic al bazinului închis Bele-Shira din sudul Siberiei și reflectarea acestuia în creșterea radială a Larix sibirica. Reg. Mediu Chang. 2017; 17 : 1725–1737. doi: 10.1007 / s10113-017-1137-1. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]33. Song G., Mao Y., Cai Q., ​​Yao L., Ouyang G., Bao S. Curcumina induce apoptoza celulelor adenocarcinomului de colon HT-29 uman prin activarea p53 și reglarea expresiei proteinelor legate de apoptoză. Braz. J. Med. Biol. Rez. 2005; 38 : 1791–1798. doi: 10.1590 / S0100-879X2005001200007. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]34. Su C.-C., Lin J.-G., Li T.-M., Chung J.-G., Yang J.-S., Ip S.-W., Lin W.-C. , Chen G.-W. Apoptoza indusă de curcumină a cancerului de colon uman colo 205 celule prin producția de ROS, Ca 2+ și activarea caspazei-3. Anticancer Res. 2006; 26 : 4379–4389. [ PubMed ] [ Google Scholar ]35. Medina-Bolivar F., Condori J., Rimando AM, Hubstenberger J., Shelton K., O’Keefe SF, Bennett S., Dolan MC Producția și secreția de resveratrol în culturile rădăcinoase păroase de arahide. Fitochimie. 2007; 68 : 1992–2003. doi: 10.1016 / j.phytochem.2007.04.039. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]36. Tian B., Liu J. Resveratrol: O revizuire a surselor de plante, sinteză, stabilitate, modificare și aplicare alimentară. J. Sci. Food Agric. 2020; 100 : 1392–1404. doi: 10.1002 / jsfa.10152. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]37. Lançon A., Hanet N., Jannin B., Delmas D., Heydel J.-M., Lizard G., Chagnon M.-C., Artur Y., Latruffe N. Resveratrol in human hepatoma HepG2 cells: Metabolism and inducibility of detoxifying enzymes. Drug Metab. Dispos. 2007;35:699–703. doi: 10.1124/dmd.106.013664. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]38. Farina A., Ferranti C., Marra C. An improved synthesis of resveratrol. Nat. Prod. Res. 2006;20:247–252. doi: 10.1080/14786410500059532. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]39. Haiyan X., Chunshan Z., Qifu L., Longsheng C. Studies on separation and purification of piceid from Polygonum cuspidatum by macroporous adsorption resin. Zhongguo Yao Xue Za Zhi. 2005;40:96–98. [Google Scholar]40. Nepote V., Grosso N.R., Guzmán C.A. Optimization of extraction of phenolic antioxidants from peanut skins. J. Sci. Food Agric. 2005;85:33–38. doi: 10.1002/jsfa.1933. [CrossRef] [Google Scholar]41. Lin J.-A., Kuo C.-H., Chen B.-Y., Li Y., Liu Y.-C., Chen J.-H., Shieh C.-J. A novel enzyme-assisted ultrasonic approach for highly efficient extraction of resveratrol from Polygonum cuspidatum. Ultrason. Sonochem. 2016;32:258–264. doi: 10.1016/j.ultsonch.2016.03.018. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]42. Li T., Luo L., Kim S., Moon S.K., Moon B. Trans-resveratrol extraction from peanut sprouts cultivated using fermented sawdust medium and its antioxidant activity. J. Food Sci. 2020;85:639–646. doi: 10.1111/1750-3841.14981. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]43. Syahdi R.R., Nadyana R., Putri R.H., Santi R., Mun’im A. Application of green extraction methods to resveratrol extraction from peanut (Arachis Hypogaea L.) skin. Int. J. Appl. Pharm. 2020;12:38–42. doi: 10.22159/ijap.2020.v12s1.FF003. [CrossRef] [Google Scholar]44. Háková M., Havlíková L.C., Švec F., Solich P., Erben J., Chvojka J., Šatínský D. Novel nanofibrous sorbents for the extraction and determination of resveratrol in wine. Talanta. 2020;206:120181. doi: 10.1016/j.talanta.2019.120181. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]45. Averilla J.N., Oh J., Wu Z., Liu K.H., Jang C.H., Kim H.J., Kim J.S., Kim J.S. Improved extraction of resveratrol and antioxidants from grape peel using heat and enzymatic treatments. J. Sci. Food Agric. 2019;99:4043–4053. doi: 10.1002/jsfa.9632. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]46. Zhao Q., Cheng D.-Q., Tao M., Ning W.-J., Yang Y.-J., Meng K.-Y., Mei Y., Feng Y.-Q. Rapid magnetic solid-phase extraction based on alendronate sodium grafted mesoporous magnetic nanoparticle for the determination of trans-resveratrol in peanut oils. Food Chem. 2019;279:187–193. doi: 10.1016/j.foodchem.2018.12.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]47. Jeandet P., Douillet-Breuil A.-C., Bessis R., Debord S., Sbaghi M., Adrian M. Phytoalexins from the Vitaceae: Biosynthesis, phytoalexin gene expression in transgenic plants, antifungal activity, and metabolism. J. Agric. Food Chem. 2002;50:2731–2741. doi: 10.1021/jf011429s. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]48. Trela B.C., Waterhouse A.L. Resveratrol: Isomeric molar absorptivities and stability. J. Agric. Food Chem. 1996;44:1253–1257. doi: 10.1021/jf9504576. [CrossRef] [Google Scholar]49. Gambini J., Inglés M., Olaso G., Lopez-Grueso R., Bonet-Costa V., Gimeno-Mallench L., Mas-Bargues C., Abdelaziz K., Gomez-Cabrera M., Vina J. Properties of resveratrol: In vitro and in vivo studies about metabolism, bioavailability, and biological effects in animal models and humans. Oxid. Med. Cell. Longev. 2015;2015 doi: 10.1155/2015/837042. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]50. Salehi B., Mishra A.P., Nigam M., Sener B., Kilic M., Sharifi-Rad M., Fokou P.V.T., Martins N., Sharifi-Rad J. Resveratrol: A double-edged sword in health benefits. Biomedicines. 2018;6:91. doi: 10.3390/biomedicines6030091. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]51. Talib W.H., Alsayed A.R., Farhan F., Kury L.T.A. Resveratrol and Tumor Microenvironment: Mechanistic Basis and Therapeutic Targets. Molecules. 2020;25:4282. doi: 10.3390/molecules25184282. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]52. Li L., Qiu R.L., Lin Y., Cai Y., Bian Y., Fan Y., Gao X.J. Resveratrol suppresses human cervical carcinoma cell proliferation and elevates apoptosis via the mitochondrial and p53 signaling pathways. Oncol. Lett. 2018;15:9845–9851. doi: 10.3892/ol.2018.8571. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]53. Li D., Wang G., Jin G., Yao K., Zhao Z., Bie L., Guo Y., Li N., Deng W., Chen X. Resveratrol suppresses colon cancer growth by targeting the AKT/STAT3 signaling pathway. Int. J. Mol. Med. 2019;43:630–640. doi: 10.3892/ijmm.2018.3969. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]54. Öztürk Y., Günaydın C., Yalçın F., Nazıroğlu M., Braidy N. Resveratrol enhances apoptotic and oxidant effects of paclitaxel through TRPM2 channel activation in DBTRG glioblastoma cells. Oxid. Med. Cell. Longev. 2019;2019 doi: 10.1155/2019/4619865. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]55. Sintuyanon N., Phoolcharoen W., Pavasant P., Sooampon S. Resveratrol demonstrated higher antiproliferative and antiangiogenic efficacy compared with oxyresveratrol on head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Nat. Prod. Commun. 2017;12:1934578X1701201134. doi: 10.1177/1934578X1701201134. [CrossRef] [Google Scholar]56. Hoca M., Becer E., Kabadayı H., Yücecan S., Vatansever H.S. The effect of resveratrol and quercetin on epithelial-mesenchymal transition in pancreatic cancer stem cell. Nutr. Cancer. 2020;72:1231–1242. doi: 10.1080/01635581.2019.1670853. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]57. Zhao Y., Cao Y., Sun J., Liang Z., Wu Q., Cui S., Zhi D., Guo S., Zhen Y., Zhang S. Anti-breast cancer activity of resveratrol encapsulated in liposomes. J. Mater. Chem. B. 2020;8:27–37. doi: 10.1039/C9TB02051A. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]58. Chatterjee K., Mukherjee S., Vanmanen J., Banerjee P., Fata J.E. Dietary Polyphenols, Resveratrol and Pterostilbene Exhibit Antitumor Activity on an HPV E6-Positive Cervical Cancer Model: An in vitro and in vivo Analysis. Front. Oncol. 2019;9:352. doi: 10.3389/fonc.2019.00352. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]59. Alobaedi O.H., Talib W.H., Basheti I.A. Antitumor effect of thymoquinone combined with resveratrol on mice transplanted with breast cancer. Asian Pac. J. Trop. Med. 2017;10:400–408. doi: 10.1016/j.apjtm.2017.03.026. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]60. Ismail N., Abdel-Mottaleb Y., Ahmed A.A.E., El-Maraghy N.N. Novel combination of thymoquinone and resveratrol enhances anticancer effect on hepatocellular carcinoma cell line. Future J. Pharm. Sci. 2018;4:41–46. doi: 10.1016/j.fjps.2017.08.001. [CrossRef] [Google Scholar]61. Rai G., Mishra S., Suman S., Shukla Y. Resveratrol improves the anticancer effects of doxorubicin in vitro and in vivo models: A mechanistic insight. Phytomedicine. 2016;23:233–242. doi: 10.1016/j.phymed.2015.12.020. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]62. Platella C., Guida S., Bonmassar L., Aquino A., Bonmassar E., Ravagnan G., Montesarchio D., Roviello G.N., Musumeci D., Fuggetta M.P. Antitumour activity of resveratrol on human melanoma cells: A possible mechanism related to its interaction with malignant cell telomerase. Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj. 2017;1861:2843–2851. doi: 10.1016/j.bbagen.2017.08.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]63. Cheng L., Yan B., Chen K., Jiang Z., Zhou C., Cao J., Qian W., Li J., Sun L., Ma J. Resveratrol-induced downregulation of NAF-1 enhances the sensitivity of pancreatic cancer cells to gemcitabine via the ROS/Nrf2 signaling pathways. Oxid. Med. Cell. Longev. 2018;2018 doi: 10.1155/2018/9482018. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]64. Minnelli C., Laudadio E., Galeazzi R., Barucca G., Notarstefano V., Cantarini M., Armeni T., Mobbili G. Encapsulation of a Neutral Molecule into a Cationic Clay Material: Structural Insight and Cytotoxicity of Resveratrol/Layered Double Hydroxide/BSA Nanocomposites. Nanomaterials. 2020;10:33. doi: 10.3390/nano10010033. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]65. Fan Y., Li J., Yang Y., Zhao X., Liu Y., Jiang Y., Zhou L., Feng Y., Yu Y., Cheng Y. Resveratrol modulates the apoptosis and autophagic death of human lung adenocarcinoma A549 cells via a p53-dependent pathway: Integrated bioinformatics analysis and experimental validation. Int. J. Oncol. 2020;57:925–938. doi: 10.3892/ijo.2020.5107. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]66. Eng Q.Y., Thanikachalam P.V., Ramamurthy S. Molecular understanding of Epigallocatechin gallate (EGCG) in cardiovascular and metabolic diseases. J. Ethnopharmacol. 2018;210:296–310. doi: 10.1016/j.jep.2017.08.035. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]67. Nagle D.G., Ferreira D., Zhou Y.-D. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG): Chemical and biomedical perspectives. Phytochemistry. 2006;67:1849–1855. doi: 10.1016/j.phytochem.2006.06.020. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]68. Rodríguez-Carrasco Y., Gaspari A., Graziani G., Santini A., Ritieni A. Fast analysis of polyphenols and alkaloids in cocoa-based products by ultra-high performance liquid chromatography and Orbitrap high resolution mass spectrometry (UHPLC-Q-Orbitrap-MS/MS) Food Res. Int. 2018;111:229–236. doi: 10.1016/j.foodres.2018.05.032. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]69. Jun X., Deji S., Ye L., Rui Z. Comparison of in vitro antioxidant activities and bioactive components of green tea extracts by different extraction methods. Int. J. Pharm. 2011;408:97–101. doi: 10.1016/j.ijpharm.2011.02.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]70. Lee L.-S., Lee N., Kim Y.H., Lee C.-H., Hong S.P., Jeon Y.-W., Kim Y.-E. Optimization of ultrasonic extraction of phenolic antioxidants from green tea using response surface methodology. Molecules. 2013;18:13530–13545. doi: 10.3390/molecules181113530. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]71. Li D.-C., Jiang J.-G. Optimization of the microwave-assisted extraction conditions of tea polyphenols from green tea. Int. J. Food Sci. Nutr. 2010;61:837–845. doi: 10.3109/09637486.2010.489508. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]72. Gam D.H., Kim S.Y., Kim J.W. Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction Condition for Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, and Epigallocatechin Gallate in Lipid-Extracted Microalgae. Molecules. 2020;25:454. doi: 10.3390/molecules25030454. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]73. Hiep N.T., Duong H.T., Anh D.T., Nguyen N.H., Thai D.Q., Linh D.T.T., Anh V.T.H., Khoi N.M. Subcritical Water Extraction of Epigallocatechin Gallate from Camellia sinensis and Optimization Study Using Response Surface Methodology. Processes. 2020;8:1028. doi: 10.3390/pr8091028. [CrossRef] [Google Scholar]74. Ferdosian F., Ebadi M., Zafar-Mehrabian R., Golsefidi M.A., Moradi A.V. Extraction of Epigallocatechin Gallate from Green Tea and its Chracterization using Polymeric electrode PAN/PPY enriched with nano particles of TiO2 and rGO. Int. J. Electrochem. Sci. 2019;14:6347–6365. doi: 10.20964/2019.07.05. [CrossRef] [Google Scholar]75. Ayyildiz S.S., Karadeniz B., Sagcan N., Bahar B., Us A.A., Alasalvar C. Optimizing the extraction parameters of epigallocatechin gallate using conventional hot water and ultrasound assisted methods from green tea. Food Bioprod. Process. 2018;111:37–44. doi: 10.1016/j.fbp.2018.06.003. [CrossRef] [Google Scholar]76. Cui L., Liu Y., Liu T., Yuan Y., Yue T., Cai R., Wang Z. Extraction of Epigallocatechin Gallate and Epicatechin Gallate from Tea Leaves Using β-Cyclodextrin. J. Food Sci. 2017;82:394–400. doi: 10.1111/1750-3841.13622. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]77. Lambert J.D., Lee M.-J., Lu H., Meng X., Hong J.J.J., Seril D.N., Sturgill M.G., Yang C.S. Epigallocatechin-3-gallate is absorbed but extensively glucuronidated following oral administration to mice. J. Nutr. 2003;133:4172–4177. doi: 10.1093/jn/133.12.4172. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]78. Chopade V., Phatak A., Upaganlawar A., Tankar A. Green tea (Camellia sinensis): Chemistry, traditional, medicinal uses and its pharmacological activities—A review. Pharmacogn. Rev. 2008;2:157. [Google Scholar]79. Katiyar S.K., Elmets C.A. Green tea polyphenolic antioxidants and skin photoprotection. Int. J. Oncol. 2001;18:1307–1313. doi: 10.3892/ijo.18.6.1307. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]80. Musial C., Kuban-Jankowska A., Gorska-Ponikowska M. Beneficial Properties of Green Tea Catechins. Int. J. Mol. Sci. 2020;21:1744. doi: 10.3390/ijms21051744. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]81. Wang Y.-Q., Lu J.-L., Liang Y.-R., Li Q.-S. Suppressive effects of EGCG on cervical cancer. Molecules. 2018;23:2334. doi: 10.3390/molecules23092334. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]82. Ho H.C., Huang C.C., Lu Y.T., Yeh C.M., Ho Y.T., Yang S.F., Hsin C.H., Lin C.W. Epigallocatechin-3-gallate inhibits migration of human nasopharyngeal carcinoma cells by repressing MMP-2 expression. J. Cell. Physiol. 2019;234:20915–20924. doi: 10.1002/jcp.28696. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]83. Pal D., Sur S., Roy R., Mandal S., Panda C.K. Epigallocatechin gallate in combination with eugenol or amarogentin shows synergistic chemotherapeutic potential in cervical cancer cell line. J. Cell. Physiol. 2019;234:825–836. doi: 10.1002/jcp.26900. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]84. Naponelli V., Ramazzina I., Lenzi C., Bettuzzi S., Rizzi F. Green tea catechins for prostate cancer prevention: Present achievements and future challenges. Antioxidants. 2017;6:26. doi: 10.3390/antiox6020026. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]85. Yuan C.H., Horng C.T., Lee C.F., Chiang N.N., Tsai F.J., Lu C.C., Chiang J.H., Hsu Y.M., Yang J.S., Chen F.A. Epigallocatechin gallate sensitizes cisplatin-resistant oral cancer CAR cell apoptosis and autophagy through stimulating AKT/STAT3 pathway and suppressing multidrug resistance 1 signaling. Environ. Toxicol. 2017;32:845–855. doi: 10.1002/tox.22284. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]86. Fu H., He J., Mei F., Zhang Q., Hara Y., Ryota S., Lubet R.A., Chen R., Chen D.-R., You M. Lung cancer inhibitory effect of epigallocatechin-3-gallate is dependent on its presence in a complex mixture (polyphenon E) Cancer Prev. Res. 2009;2:531–537. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-08-0185. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]87. Schulze J., Melzer L., Smith L., Teschke R. Green tea and its extracts in cancer prevention and treatment. Beverages. 2017;3:17. doi: 10.3390/beverages3010017. [CrossRef] [Google Scholar]88. Du G.-J., Zhang Z., Wen X.-D., Yu C., Calway T., Yuan C.-S., Wang C.-Z. Epigallocatechin Gallate (EGCG) is the most effective cancer chemopreventive polyphenol in green tea. Nutrients. 2012;4:1679–1691. doi: 10.3390/nu4111679. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]89. Chen B.-H., Hsieh C.-H., Tsai S.-Y., Wang C.-Y., Wang C.-C. Anticancer effects of epigallocatechin-3-gallate nanoemulsion on lung cancer cells through the activation of AMP-activated protein kinase signaling pathway. Sci. Rep. 2020;10:5163. doi: 10.1038/s41598-020-62136-2. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]90. Sheng H., Ogawa T., Niwano Y., Sasaki K., Tachibana K. Effects of polyphenols on doxorubicin-induced oral keratinocyte cytotoxicity and anticancer potency against oral cancer cells. J. Oral Pathol. Med. 2018;47:368–374. doi: 10.1111/jop.12685. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]91. Chuu C.-P., Chen R.-Y., Kokontis J.M., Hiipakka R.A., Liao S. Suppression of androgen receptor signaling and prostate specific antigen expression by (−)-epigallocatechin-3-gallate in different progression stages of LNCaP prostate cancer cells. Cancer Lett. 2009;275:86–92. doi: 10.1016/j.canlet.2008.10.001. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]92. Manikandan R., Beulaja M., Arulvasu C., Sellamuthu S., Dinesh D., Prabhu D., Babu G., Vaseeharan B., Prabhu N. Synergistic anticancer activity of curcumin and catechin: An in vitro study using human cancer cell lines. Microsc. Res. Tech. 2012;75:112–116. doi: 10.1002/jemt.21032. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]93. Zhang L., Chen W., Tu G., Chen X., Lu Y., Wu L., Zheng D. Enhanced Chemotherapeutic Efficacy of PLGA-Encapsulated Epigallocatechin Gallate (EGCG) Against Human Lung Cancer. Int. J. Nanomed. 2020;15:4417–4429. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]94. Safwat M.A., Kandil B.A., Elblbesy M.A., Soliman G.M., Eleraky N.E. Epigallocatechin-3-Gallate-Loaded Gold Nanoparticles: Preparation and Evaluation of Anticancer Efficacy in Ehrlich Tumor-Bearing Mice. Pharmaceuticals. 2020;13:254. doi: 10.3390/ph13090254. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]95. Lanzotti V. The analysis of onion and garlic. J. Chromatogr. A. 2006;1112:3–22. doi: 10.1016/j.chroma.2005.12.016. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]96. Ichikawa M., Ide N., Yoshida J., Yamaguchi H., Ono K. Determination of seven organosulfur compounds in garlic by high-performance liquid chromatography. J. Agric. Food Chem. 2006;54:1535–1540. doi: 10.1021/jf051742k. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]97. Bhagyalakshmi N., Thimmaraju R., Venkatachalam L., Murthy K.C., Sreedhar R. Nutraceutical applications of garlic and the intervention of biotechnology. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2005;45:607–621. doi: 10.1080/10408390500455508. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]98. Shi J., Mazza G., Le Maguer M. Functional Foods: Biochemical and Processing Aspects. Volume 2 CRC Press; Boca Raton, FL, USA: 2016. [Google Scholar]99. Farías-Campomanes A.M., Horita C.N., Pollonio M.A., Meireles M.A.A. Allicin-rich extract obtained from garlic by pressurized liquid extraction: Quantitative determination of allicin in garlic samples. Food Public Health. 2014;4:272–278. [Google Scholar]100. del Valle J.M., Glatzel V., Martínez J.L. Supercritical CO2 extraction of allicin from garlic flakes: Screening and kinetic studies. Food Res. Int. 2012;45:216–224. doi: 10.1016/j.foodres.2011.10.021. [CrossRef] [Google Scholar]101. Rybak M.E., Calvey E.M., Harnly J.M. Quantitative determination of allicin in garlic: Supercritical fluid extraction and standard addition of alliin. J. Agric. Food Chem. 2004;52:682–687. doi: 10.1021/jf034853x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]102. Lee J., Gupta S., Huang J.-S., Jayathilaka L.P., Lee B.-S. HPLC–MTT assay: Anticancer activity of aqueous garlic extract is from allicin. Anal. Biochem. 2013;436:187–189. doi: 10.1016/j.ab.2013.01.033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]103. Mathialagan R., Mansor N., Shamsuddin M.R., Uemura Y., Majeed Z. Optimisation of Ultrasonic-Assisted Extraction (UAE) of Allicin from Garlic (Allium sativum L.) Chem. Eng. Trans. 2017;56:1747–1752. [Google Scholar]104. Li F., Li Q., Wu S., Tan Z. Salting-out extraction of allicin from garlic (Allium sativum L.) based on ethanol/ammonium sulfate in laboratory and pilot scale. Food Chem. 2017;217:91–97. doi: 10.1016/j.foodchem.2016.08.092. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]105. Jiang H., Xing Z., Wang Y., Zhang Z., Mintah B.K., Dabbour M., Li Y., He R., Huang L., Ma H. Preparation of allicin-whey protein isolate conjugates: Allicin extraction by water, conjugates’ ultrasound-assisted binding and its stability, solubility and emulsibility analysis. Ultrason. Sonochem. 2020;63:104981. doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.104981. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]106. Tesfaye A., Mengesha W. Traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties of garlic (Allium Sativum) and its biological active compounds. Int. J. Sci. Res. Eng. Technol. 2015;1:142–148. [Google Scholar]107. Chen H., Zhu B., Zhao L., Liu Y., Zhao F., Feng J., Jin Y., Sun J., Geng R., Wei Y. Allicin inhibits proliferation and invasion in vitro and in vivo via SHP-1-mediated STAT3 signaling in cholangiocarcinoma. Cell. Physiol. Biochem. 2018;47:641–653. doi: 10.1159/000490019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]108. Huang W.L., Wu S.F., Xu S.T., Ma Y.C., Wang R., Jin S., Zhou S. Allicin enhances the radiosensitivity of colorectal cancer cells via inhibition of NF-κB signaling pathway. J. Food Sci. 2020 doi: 10.1111/1750-3841.15156. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]109. Yang Z., Du J., Zhu J., Rong Y., Chen S., Yu L., Deng X., Zhang X., Sheng H., Yang L. Allicin Inhibits Proliferation by Decreasing IL-6 and IFN-β in HCMV-Infected Glioma Cells. Cancer Manag. Res. 2020;12:7305. doi: 10.2147/CMAR.S259677. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]110. Wu H., Li X., Zhang T., Zhang G., Chen J., Chen L., He M., Hao B., Wang C. Overexpression miR-486-3p Promoted by Allicin Enhances Temozolomide Sensitivity in Glioblastoma Via Targeting MGMT. Neuromol. Med. 2020:1–11. doi: 10.1007/s12017-020-08592-5. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]111. Schultz C.R., Gruhlke M.C., Slusarenko A.J., Bachmann A.S. Allicin, a Potent New Ornithine Decarboxylase Inhibitor in Neuroblastoma Cells. J. Nat. Prod. 2020;83:2518–2527. doi: 10.1021/acs.jnatprod.0c00613. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]112. Jobani B.M., Najafzadeh N., Mazani M., Arzanlou M., Vardin M.M. Molecular mechanism and cytotoxicity of allicin and all-trans retinoic acid against CD44+ versus CD117+ melanoma cells. Phytomedicine. 2018;48:161–169. doi: 10.1016/j.phymed.2018.05.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]113. Weeranantanapan O., Satsantitham K., Sritangos P., Chudapongse N. Allicin suppresses human glioblastoma cell growth by inducing cell cycle arrest and apoptosis, and by promoting autophagy. Arch. Biol. Sci. 2020 doi: 10.2298/ABS200414025W. [CrossRef] [Google Scholar]114. Lv Q., Xia Q., Li J., Wang Z. Allicin suppresses growth and metastasis of gastric carcinoma: The key role of microRNA-383-5p-mediated inhibition of ERBB4 signaling. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2020;84:1997–2004. doi: 10.1080/09168451.2020.1780903. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]115. Țigu A.B., Toma V.-A., Moț A.C., Jurj A., Moldovan C.S., Fischer-Fodor E., Berindan-Neagoe I., Pârvu M. The Synergistic Antitumor Effect of 5-Fluorouracil Combined with Allicin against Lung and Colorectal Carcinoma Cells. Molecules. 2020;25:1947. doi: 10.3390/molecules25081947. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]116. Zou X., Liang J., Sun J., Hu X., Lei L., Wu D., Liu L. Allicin sensitizes hepatocellular cancer cells to anti-tumor activity of 5-fluorouracil through ROS-mediated mitochondrial pathway. J. Pharmacol. Sci. 2016;131:233–240. doi: 10.1016/j.jphs.2016.04.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]117. Li C., Jing H., Ma G., Liang P. Allicin induces apoptosis through activation of both intrinsic and extrinsic pathways in glioma cells. Mol. Med. Rep. 2018;17:5976–5981. doi: 10.3892/mmr.2018.8552. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]118. Sarkhani E., Najafzadeh N., Tata N., Dastan M., Mazani M., Arzanlou M. Molecular mechanisms of methylsulfonylmethane and allicin in the inhibition of CD44±breast cancer cells growth. J. Funct. Foods. 2017;39:50–57. doi: 10.1016/j.jff.2017.10.007. [CrossRef] [Google Scholar]119. Talib W.H. Consumption of garlic and lemon aqueous extracts combination reduces tumor burden by angiogenesis inhibition, apoptosis induction, and immune system modulation. Nutrition. 2017;43:89–97. doi: 10.1016/j.nut.2017.06.015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]120. Dong X., Fu J., Yin X., Cao S., Li X., Lin L., Huyiligeqi, Ni J. Emodin: A review of its pharmacology, toxicity and pharmacokinetics. Phytother. Res. 2016;30:1207–1218. doi: 10.1002/ptr.5631. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]121. Li L., Sheng X., Zhao S., Zou L., Han X., Gong Y., Yuan H., Shi L., Guo L., Jia T. Nanoparticle-encapsulated emodin decreases diabetic neuropathic pain probably via a mechanism involving P2X3 receptor in the dorsal root ganglia. Purinergic Signal. 2017;13:559–568. doi: 10.1007/s11302-017-9583-2. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]122. Shun-Hua L., Lin L., Ru-Nan Y., Liang S.-D. Compounds of traditional Chinese medicine and neuropathic pain. Chin. J. Nat. Med. 2020;18:28–35. [PubMed] [Google Scholar]123. Lu P., Zhao X., Cui T. Full Length Research Paper Production of emodin from Aspergillus ochraceus at preparative scale. Afr. J. Biotechnol. 2010;9:4. [Google Scholar]124. Tang T., Yin L., Yang J., Shan G. Emodin, an anthraquinone derivative from Rheum officinale Baill, enhances cutaneous wound healing in rats. Eur. J. Pharmacol. 2007;567:177–185. doi: 10.1016/j.ejphar.2007.02.033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]125. Huang H.-C., Chang J.-H., Tung S.-F., Wu R.-T., Foegh M.L., Chu S.-H. Immunosuppressive effect of emodin, a free radical generator. Eur. J. Pharmacol. 1992;211:359–364. doi: 10.1016/0014-2999(92)90393-I. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]126. Huei-Chen H., Shu-Hsun C., Chao P.-D.L. Vasorelaxants from Chinese herbs, emodin and scoparone, possess immunosuppressive properties. Eur. J. Pharmacol. 1991;198:211–213. doi: 10.1016/0014-2999(91)90624-Y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]127. Kaneshiro T., Morioka T., Inamine M., Kinjo T., Arakaki J., Chiba I., Sunagawa N., Suzui M., Yoshimi N. Anthraquinone derivative emodin inhibits tumor-associated angiogenesis through inhibition of extracellular signal-regulated kinase 1/2 phosphorylation. Eur. J. Pharmacol. 2006;553:46–53. doi: 10.1016/j.ejphar.2006.09.026. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]128. Zhu S., Wang Y., Wang X., Li J., Hu F. Emodin inhibits ATP-induced IL-1β secretion, ROS production and phagocytosis attenuation in rat peritoneal macrophages via antagonizing P2X7 receptor. Pharm. Biol. 2014;52:51–57. doi: 10.3109/13880209.2013.810648. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]129. Beňová B., Adam M., Pavlíková P., Fischer J. Supercritical fluid extraction of piceid, resveratrol and emodin from Japanese knotweed. J. Supercrit. Fluids. 2010;51:325–330. doi: 10.1016/j.supflu.2009.10.009. [CrossRef] [Google Scholar]130. Genovese S., Tammaro F., Menghini L., Carlucci G., Epifano F., Locatelli M. Comparison of three different extraction methods and HPLC determination of the anthraquinones aloe-emodine, emodine, rheine, chrysophanol and physcione in the bark of Rhamnus alpinus L. (Rhamnaceae) Phytochem. Anal. Int. J. Plant Chem. Biochem. Tech. 2010;21:261–267. doi: 10.1002/pca.1195. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]131. Wang L., Li D., Bao C., You J., Wang Z., Shi Y., Zhang H. Ultrasonic extraction and separation of anthraquinones from Rheum palmatum L. Ultrason. Sonochem. 2008;15:738–746. doi: 10.1016/j.ultsonch.2007.12.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]132. Ćujić N., Šavikin K., Janković T., Pljevljakušić D., Zdunić G., Ibrić S. Optimization of polyphenols extraction from dried chokeberry using maceration as traditional technique. Food Chem. 2016;194:135–142. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.08.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]133. Zhang Q.-W., Lin L.-G., Ye W.-C. Techniques for extraction and isolation of natural products: A comprehensive review. Chin. Med. 2018;13:20. doi: 10.1186/s13020-018-0177-x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]134. Kongkiatpaiboon S., Gritsanapan W. Optimized extraction for high yield of insecticidal didehydrostemofoline alkaloid in Stemona collinsiae root extracts. Ind. Crop. Prod. 2013;41:371–374. doi: 10.1016/j.indcrop.2012.04.047. [CrossRef] [Google Scholar]135. Chemat F., Rombaut N., Sicaire A.-G., Meullemiestre A., Fabiano-Tixier A.-S., Abert-Vian M. Ultrasound assisted extraction of food and natural products. Mechanisms, techniques, combinations, protocols and applications. A review. Ultrason. Sonochem. 2017;34:540–560. doi: 10.1016/j.ultsonch.2016.06.035. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]136. Hsu S.-C., Chung J.-G. Anticancer potential of emodin. BioMedicine. 2012;2:108–116. doi: 10.1016/j.biomed.2012.03.003. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]137. Oei A.L., Sweep F.C., Thomas C.M., Boerman O.C., Massuger L.F. The use of monoclonal antibodies for the treatment of epithelial ovarian cancer. Int. J. Oncol. 2008;32:1145–1157. doi: 10.3892/ijo_32_6_1145. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]138. Comunicare Vickers NJ Animal: Când te sun, vei răspunde și tu? Curr. Biol. 2017; 27 : R713 – R715. doi: 10.1016 / j.cub.2017.05.064. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]139. Yim H., Lee YH, Lee CH, Lee SK Emodin, un derivat de antrachinonă izolat din rizomii Rheum palmatum, inhibă selectiv activitatea cazeinei kinazei II ca inhibitor competitiv. Planta Med. 1999; 65 : 9–13. doi: 10.1055 / s-1999-13953. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]140. Yon J.-M., Baek I.-J., Lee BJ, Yun YW, Nam S.-Y. Emodin și [6] -gingerol diminuează embriotoxicitățile induse de hipoxie la embrioni întregi de șoarece de cultură prin reglarea în sus a factorului 1α inducibil de hipoxie și a superoxidului intracelular dismutaze. Reprod. Toxicol. 2011; 31 : 513–518. doi: 10.1016 / j.reprotox.2011.02.011. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]141. Zhang Z., Yan J., Chang Y., Du S., Yan S., Shi H. Factor inductibil al hipoxiei-1 ca țintă pentru bolile neurodegenerative. Curr. Med. Chem. 2011; 18 : 4335–4343. doi: 10.2174 / 092986711797200426. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]142. Liu D.-L., Bu H., Li H., Chen H., Guo H.-C., Wang Z.-H., Tong H.-F., Ni Z.-L., Liu H.-B., Lin S.-Z. Emodin inversează rezistența la gemcitabină în celulele cancerului pancreatic prin calea apoptozei mitocondriale in vitro. Int. J. Oncol. 2012; 40 : 1049–1057. doi: 10.3892 / ijo.2011.1285. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]143. Lin J., Wei L., Xu W., Hong Z., Liu X., Peng J. Effect of Hedyotis Diffusa Willd extract on angiogenesis tumor. Mol. Med. Rep. 2011; 4 : 1283–1288. [ PubMed ] [ Google Scholar ]144. Wang Z.-H., Chen H., Guo H.-C., Tong H.-F., Liu J.-X., Wei W.-T., Tan W., Ni Z.-L ., Liu H.-B., Lin S.-Z. Eficacitate antitumorală îmbunătățită prin combinația de emodină și gemcitabină împotriva celulelor cancerului pancreatic uman prin reglarea redusă a expresiei XIAP in vitro și in vivo. Int. J. Oncol. 2011; 39 : 1123–1131. [ PubMed ] [ Google Scholar ]145. Wang W., Sun Y.-P., Huang X.-Z., He M., Chen Y.-Y., Shi G.-Y., Li H., Yi J., Wang J. Emodin îmbunătățește sensibilitatea celulelor canceroase ale vezicii biliare la medicamentele cu platină prin epuizarea glutationului și reglarea descendentă a MRP1. Biochimie. Farmacol. 2010; 79 : 1134–1140. doi: 10.1016 / j.bcp.2009.12.006. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]146. Huang X.-Z., Wang J., Huang C., Chen Y.-Y., Shi G.-Y., Hu Q.-S., Yi J. Emodin îmbunătățește citotoxicitatea medicamentelor chimioterapeutice în cancerul de prostată celule: Mecanismele implică suprimarea mediată de ROS a rezistenței la mai multe medicamente și a factorului inductibil de hipoxie-1. Cancer Biol. Ther. 2008; 7 : 468–475. doi: 10.4161 / cbt.7.3.5457. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]147. Dajani E., Shahwan T., Dajani N. Prezentare generală a proprietăților farmacologice preclinice ale Nigella sativa (semințe negre): un medicament complementar cu semnificație istorică și clinică. J. Fiziol. Pharm. 2016; 67 : 801–817. [ PubMed ] [ Google Scholar ]148. Younus H., Younus H. Sawhney, Molecular and Therapeutic: Actions of Thymoquinone. Springer; Berlin / Heidelberg, Germania: 2018. [ Google Scholar ]149. Ahmad A., Husain A., Mujeeb M., Khan SA, Najmi AK, Siddique NA, Damanhouri ZA, Anwar F. O recenzie asupra potențialului terapeutic al Nigella sativa: O plantă miraculoasă. Pac asiatic. J. Trop. Biomed. 2013; 3 : 337–352. doi: 10.1016 / S2221-1691 (13) 60075-1. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]150. Aslan M., Afșar E., Kırımlıoglu E., Çeker T., Yılmaz Ç. Efecte antiproliferative ale timochinonei în celulele canceroase ale sânului și hepG2 MCF-7: Rolul posibil al ceramidei și al stresului ER. Nutr. Cancer. 2020: 1-13. doi: 10.1080 / 01635581.2020.1751216. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]151. Darakhshan S., Pour AB, Colagar AH, Sisakhtnezhad S. Thymoquinone și potențialele sale terapeutice. Farmacol. Rez. 2015; 95 : 138–158. doi: 10.1016 / j.phrs.2015.03.011. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]152. Laskar AA, Khan MA, Askari F., Younus H. Thimochinona se leagă și activează aldehida dehidrogenază salivară umană: Terapie potențială pentru atenuarea toxicității aldehidelor și menținerea sănătății bucale. Int. J. Biol. Macromol. 2017; 103 : 99–110. doi: 10.1016 / j.ijbiomac.2017.04.112. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]153. Kokoska L., Havlik J., Valterova I., Sovova H., Sajfrtova M., Jankovska I. Comparația compoziției chimice și a activității antibacteriene a uleiurilor esențiale de semințe de Nigella sativa obținute prin diferite metode de extracție. J. Food Prot. 2008; 71 : 2475–2480. doi: 10.4315 / 0362-028X-71.12.2475. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]154. Wirries A., Breyer S., Quint K., Schobert R., Ocker M. Thymoquinone hydrazone derivatives cause cell cycle arrest in p53-competent colorectal cancer cells. Exp. Ther. Med. 2010;1:369–375. doi: 10.3892/etm_00000058. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]155. Gali-Muhtasib H., Kuester D., Mawrin C., Bajbouj K., Diestel A., Ocker M., Habold C., Foltzer-Jourdainne C., Schoenfeld P., Peters B. Thymoquinone triggers inactivation of the stress response pathway sensor CHEK1 and contributes to apoptosis in colorectal cancer cells. Cancer Res. 2008;68:5609–5618. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-08-0884. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]156. Gali-Muhtasib H.U., Kheir W.G.A., Kheir L.A., Darwiche N., Crooks P.A. Molecular pathway for thymoquinone-induced cell-cycle arrest and apoptosis in neoplastic keratinocytes. Anti Cancer Drugs. 2004;15:389–399. doi: 10.1097/00001813-200404000-00012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]157. Motaghed M., Al-Hassan F.M., Hamid S.S. Cellular responses with thymoquinone treatment in human breast cancer cell line MCF-7. Pharmacogn. Res. 2013;5:200. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]158. El-Sheikh A.A., Morsy M.A., Abdalla A.M., Hamouda A.H., Alhaider I.A. Mechanisms of thymoquinone hepatorenal protection in methotrexate-induced toxicity in rats. Mediat. Inflamm. 2015;2015 doi: 10.1155/2015/859383. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]159. Chehl N., Chipitsyna G., Gong Q., Yeo C.J., Arafat H.A. Anti-inflammatory effects of the Nigella sativa seed extract, thymoquinone, in pancreatic cancer cells. HPB. 2009;11:373–381. doi: 10.1111/j.1477-2574.2009.00059.x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]160. El Mezayen R., El Gazzar M., Nicolls M.R., Marecki J.C., Dreskin S.C., Nomiyama H. Effect of thymoquinone on cyclooxygenase expression and prostaglandin production in a mouse model of allergic airway inflammation. Immunol. Lett. 2006;106:72–81. doi: 10.1016/j.imlet.2006.04.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]161. Kundu J., Choi B.Y., Jeong C.-H., Kundu J.K., Chun K.-S. Thymoquinone induces apoptosis in human colon cancer HCT116 cells through inactivation of STAT3 by blocking JAK2-and Src-mediated phosphorylation of EGF receptor tyrosine kinase. Oncol. Rep. 2014;32:821–828. doi: 10.3892/or.2014.3223. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]162. Woo C.C., Loo S.Y., Gee V., Yap C.W., Sethi G., Kumar A.P., Tan K.H.B. Anticancer activity of thymoquinone in breast cancer cells: Possible involvement of PPAR-γ pathway. Biochem. Pharmacol. 2011;82:464–475. doi: 10.1016/j.bcp.2011.05.030. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]163. Zhu W.-Q., Wang J., Guo X.-F., Liu Z., Dong W.-G. Thymoquinone inhibits proliferation in gastric cancer via the STAT3 pathway in vivo and in vitro. World J. Gastroenterol. 2016;22:4149. doi: 10.3748/wjg.v22.i16.4149. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]164. Talib W.H. Regressions of breast carcinoma syngraft following treatment with piperine in combination with thymoquinone. Sci. Pharm. 2017;85:27. doi: 10.3390/scipharm85030027. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]165. Ayan M., Tas U., Sogut E., Caylı S., Kaya H., Esen M., Erdemir F., Uysal M. Protective effect of thymoquinone against testicular torsion induced oxidative injury. Andrologia. 2016;48:143–151. doi: 10.1111/and.12424. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]166. Fouad A., Jresat I. Thymoquinone therapy abrogates toxic effect of cadmium on rat testes. Andrologia. 2015;47:417–426. doi: 10.1111/and.12281. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]167. Mabrouk A., Cheikh H.B. Thymoquinone supplementation ameliorates lead-induced testis function impairment in adult rats. Toxicol. Ind. Health. 2016;32:1114–1121. doi: 10.1177/0748233714548474. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]168. Ahmad I., Muneer K.M., Tamimi I.A., Chang M.E., Ata M.O., Yusuf N. Thymoquinone suppresses metastasis of melanoma cells by inhibition of NLRP3 inflammasome. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2013;270:70–76. doi: 10.1016/j.taap.2013.03.027. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]169. Badary O.A., Taha R.A., El-Din A.M.G., Abdel-Wahab M.H. Thymoquinone is a potent superoxide anion scavenger. Drug Chem. Toxicol. 2003;26:87–98. doi: 10.1081/DCT-120020404. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]170. Nagi M.N., Mansour M.A. Protective effect of thymoquinone against doxorubicin—Induced cardiotoxicity in rats: A possible mechanism of protection. Pharmacol. Res. 2000;41:283–289. doi: 10.1006/phrs.1999.0585. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]171. Ahmad A., Khan R.M.A., Alkharfy K.M., Raish M., Al-Jenoobi F.I., Al-Mohizea A.M. Effects of thymoquinone on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glibenclamide in a rat model. Nat. Prod. Commun. 2015;10:1934578X1501000821. doi: 10.1177/1934578X1501000821. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]172. Elbarbry F., Ragheb A., Marfleet T., Shoker A. Modulation of hepatic drug metabolizing enzymes by dietary doses of thymoquinone in female New Zealand White rabbits. Phytother. Res. 2012;26:1726–1730. doi: 10.1002/ptr.4628. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]173. Arafa E.-S.A., Zhu Q., Shah Z.I., Wani G., Barakat B.M., Racoma I., El-Mahdy M.A., Wani A.A. Thymoquinone up-regulates PTEN expression and induces apoptosis in doxorubicin-resistant human breast cancer cells. Mutat. Res. Fundam. Mol. Mech. Mutagenesis. 2011;706:28–35. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2010.10.007. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]174. Spagnuolo C., Russo G.L., Orhan I.E., Habtemariam S., Daglia M., Sureda A., Nabavi S.F., Devi K.P., Loizzo M.R., Tundis R. Genistein and cancer: Current status, challenges, and future directions. Adv. Nutr. 2015;6:408–419. doi: 10.3945/an.114.008052. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]175. Mukund V., Mukund D., Sharma V., Mannarapu M., Alam A. Genistein: Its role in metabolic diseases and cancer. Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2017;119:13–22. doi: 10.1016/j.critrevonc.2017.09.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]176. Pandit N., Patravale V. Design and optimization of a novel method for extraction of genistein. Indian J. Pharm. Sci. 2011;73:184. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]177. Pananun T., Montalbo-Lomboy M., Noomhorm A., Grewell D., Lamsal B. High-power ultrasonication-assisted extraction of soybean isoflavones and effect of toasting. LWT Food Sci. Technol. 2012;47:199–207. doi: 10.1016/j.lwt.2011.12.003. [CrossRef] [Google Scholar]178. Araújo J.M., Silva M.V., Chaves J.B. Supercritical fluid extraction of daidzein and genistein isoflavones from soybean hypocotyl after hydrolysis with endogenous β-glucosidases. Food Chem. 2007;105:266–272. doi: 10.1016/j.foodchem.2006.11.019. [CrossRef] [Google Scholar]179. Rostagno M.C.A., Araújo J.M., Sandi D. Supercritical fluid extraction of isoflavones from soybean flour. Food Chem. 2002;78:111–117. doi: 10.1016/S0308-8146(02)00106-1. [CrossRef] [Google Scholar]180. Gu Y., Zhu C.-F., Iwamoto H., Chen J.-S. Genistein inhibits invasive potential of human hepatocellular carcinoma by altering cell cycle, apoptosis, and angiogenesis. World J. Gastroenterol. WJG. 2005;11:6512. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6512. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]181. Chodon D., Banu S.M., Padmavathi R., Sakthisekaran D. Inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis by genistein in experimental hepatocellular carcinoma. Mol. Cell. Biochem. 2007;297:73. doi: 10.1007/s11010-006-9324-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]182. Tatsuta M., Iishi H., Baba M., Yano H., Uehara H., Nakaizumi A. Attenuation by genistein of sodium-chloride-enhanced gastric carcinogenesis induced by N-methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine in Wistar rats. Int. J. Cancer. 1999;80:396–399. doi: 10.1002/(SICI)1097-0215(19990129)80:3<396::AID-IJC10>3.0.CO;2-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]183. Mentor-Marcel R., Lamartiniere C.A., Eltoum I.-E., Greenberg N.M., Elgavish A. Genistein in the diet reduces the incidence of poorly differentiated prostatic adenocarcinoma in transgenic mice (TRAMP) Cancer Res. 2001;61:6777–6782. [PubMed] [Google Scholar]184. Perabo F., Von Löw E., Ellinger J., Von Rücker A., Müller S., Bastian P. Soy isoflavone genistein in prevention and treatment of prostate cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2008;11:6–12. doi: 10.1038/sj.pcan.4501000. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]185. Pollard M., Wolter W. Prevention of spontaneous prostate-related cancer in Lobund-Wistar rats by a soy protein isolate/isoflavone diet. Prostate. 2000;45:101–105. doi: 10.1002/1097-0045(20001001)45:2<101::AID-PROS3>3.0.CO;2-P. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]186. Estrela J.M., Mena S., Obrador E., Benlloch M., Castellano G., Salvador R., Dellinger R.W. Polyphenolic phytochemicals in cancer prevention and therapy: Bioavailability versus bioefficacy. J. Med. Chem. 2017;60:9413–9436. doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b01026. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]187. Meeran S.M., Katiyar S.K. Cell cycle control as a basis for cancer chemoprevention through dietary agents. Front. Biosci. A J. Virtual Libr. 2008;13:2191. doi: 10.2741/2834. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]188. Sarkar F.H., Adsule S., Padhye S., Kulkarni S., Li Y. The role of genistein and synthetic derivatives of isoflavone in cancer prevention and therapy. Mini Rev. Med. Chem. 2006;6:401–407. doi: 10.2174/138955706776361439. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]189. Farina H.G., Pomies M., Alonso D.F., Gomez D.E. Antitumor and antiangiogenic activity of soy isoflavone genistein in mouse models of melanoma and breast cancer. Oncol. Rep. 2006;16:885–891. doi: 10.3892/or.16.4.885. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]190. Shafiee G., Saidijam M., Tayebinia H., Khodadadi I. Beneficial effects of genistein in suppression of proliferation, inhibition of metastasis, and induction of apoptosis in PC3 prostate cancer cells. Arch. Physiol. Biochem. 2020:1–9. doi: 10.1080/13813455.2020.1717541. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]191. Gong L., Li Y., Nedeljkovic-Kurepa A., Sarkar F.H. Inactivation of NF-κ B by genistein is mediated via Akt signaling pathway in breast cancer cells. Oncogene. 2003;22:4702–4709. doi: 10.1038/sj.onc.1206583. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]192. Nakamura Y., Yogosawa S., Izutani Y., Watanabe H., Otsuji E., Sakai T. A combination of indole-3-carbinol and genistein synergistically induces apoptosis in human colon cancer HT-29 cells by inhibiting Akt phosphorylation and progression of autophagy. Mol. Cancer. 2009;8:1–15. doi: 10.1186/1476-4598-8-100. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]193. Oh H.Y., Leem J., Yoon S.J., Yoon S., Hong S.J. Lipid raft cholesterol and genistein inhibit the cell viability of prostate cancer cells via the partial contribution of EGFR-Akt/p70S6k pathway and down-regulation of androgen receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2010;393:319–324. doi: 10.1016/j.bbrc.2010.01.133. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]194. Kim SH, Kim SH, Kim YB, Jeon YT, Lee SC, Song YS Genistein inhibă creșterea celulară prin modularea diverselor proteine ​​kinaze activate de mitogen și AKT în celulele cancerului de col uterin. Ann. NY Acad. Știință. 2009; 1171 : 495–500. doi: 10.1111 / j.1749-6632.2009.04899.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]195. Banerjee S., Li Y., Wang Z., Sarkar FH Terapia multi-țintită a cancerului prin genisteină. Rac Lett. 2008; 269 : 226-242. doi: 10.1016 / j.canlet.2008.03.052. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]196. King-Batoon A., Leszczynska JM, Klein CB Modularea metilării genelor prin genisteină sau licopen în celulele cancerului de sân. Mediu Mol. Mutageneză. 2008; 49 : 36–45. doi: 10.1002 / em.20363. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]197. Basak S., Pookot D., Noonan EJ, Dahiya R. Genistein reglează în jos receptorul de androgen prin modularea funcției chaperonei HDAC6-Hsp90. Mol. Cancer. 2008; 7 : 3195–3202. doi: 10.1158 / 1535-7163.MCT-08-0617. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]198. Williams B., Lees F., Tsangari H., Hutchinson M., Perilli E., Crotti T. Evaluarea efectelor partenolidei asupra inflamației, pierderii osoase și celulelor gliale într-un model de șoarece de artrită indusă de anticorpi colagenici. Mediat. Inflamație. 2020; 2020 doi: 10.1155 / 2020/6245798. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]199. Talib WH, Al Kury LT Partenolida inhibă efectele tumorale de promovare a nicotinei în cancerul pulmonar prin inducerea apoptozei dependente de P53 și inhibarea expresiei VEGF. Biomed. Farmacoter. 2018; 107 : 1488–1495. doi: 10.1016 / j.biopha.2018.08.139. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]200. Aljancic I., Vajs V., Bulatovic V., Menkovic N., Milosavljevic S. Parthenolide from the aerial parts of Tanacetum larvatum. Biochimie. Syst. Ecol. 2001; 29 : 655-658. doi: 10.1016 / S0305-1978 (00) 00093-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]201. Ghantous A., Sinjab A., Herceg Z., Darwiche N. Parthenolide: De la lăstari de plante la rădăcini de cancer. Drug Discov. Azi. 2013; 18 : 894–905. doi: 10.1016 / j.drudis.2013.05.005. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]202. Yoshioka H., Renold W., Fischer N., Higo A., Mabry TJ Sesquiterpene lactones from Ambrosia confertiflora (Compositae) Phytochemistry. 1970; 9 : 823–832. doi: 10.1016 / S0031-9422 (00) 85188-2. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]203. Marchand B., Behl HM, Rodriguez E. Aplicarea cromatografiei lichide de înaltă performanță pentru analiza și izolarea lactonelor sesquiterpenice. J. Chromatogr. A. 1983; 265 : 97–104. doi: 10.1016 / S0021-9673 (01) 96702-0. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]204. Rey J.-P., Levesque J., Pousset JL Extraction și metode cromatografice lichide de înaltă performanță pentru γ-lactonele partenolide (Chrysanthemum parthenium Bernh.), Marrubiin ( Marrubium vulgare L.) și artemisinin ( Artemisia annua L. ) J. Chromatogr. A. 1992; 605 : 124–128. doi: 10.1016 / 0021-9673 (92) 85036-S. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]205. Zhou JZ, Kou X., Stevenson D. Extracție rapidă și determinare cromatografică lichidă de înaltă performanță a partenolidei în matrică ( Tanacetum parthenium ) J. Agric. Food Chem. 1999; 47 : 1018–1022. doi: 10.1021 / jf980798u. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]206. Kery A., Ronyai E., Simandi B., Lemberkovics E., Keve T., Deak A., Kemeny S. Recuperarea unei lactone sesquiterpene bioactive din Tanacetum parthenium prin extracție cu dioxid de carbon supercritic. Chromatographia. 1999; 49 : 503-508. doi: 10.1007 / BF02467749. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]207. Smith RM, Burford MD Extracția lichidului supercritic și determinarea cromatografică gazoasă a seshiterpenului lactonă partenolidă în matricele medicinale ( Tanacetum parthenium ) J. Chromatogr. A. 1992; 627 : 255–261. doi: 10.1016 / 0021-9673 (92) 87205-M. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]208. Végh K., Alberti Á., Riethmüller E., Tóth A., Béni S., Kéry Á. Extracția fluidelor supercritice și determinarea cromatografică a convergenței parthenolidei în Tanacetum parthenium L .: Proiectare, modelare și optimizare experimentală. J. Supercrit. Fluide. 2014; 95 : 84–91. doi: 10.1016 / j.supflu.2014.07.029. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]209. Čretnik L., Škerget M., Knez Ž. Separarea partenolidei de matrică: performanța tehnicilor convenționale și de extracție la presiune înaltă. Septembrie Purif. Tehnologie. 2005; 41 : 13–20. doi: 10.1016 / j.seppur.2004.03.011. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]210. Tadić V., Živković J., Bigović D., Žugić A. Variația conținutului de partenolide și compuși fenolici în diferite părți ale Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., Asteraceae pe parcursul a 18 luni de depozitare. Lek. Sirovine. 2019; 39 : 35–39. doi: 10.5937 / leksir1939035T. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]211. Liu Q., Manzano D., Tanić N., Pesic M., Bankovic J., Pateraki I., Ricard L., Ferrer A., ​​de Vos R., van de Krol S. Elucidation and in planta reconstitution of calea biosintetică a partenolidelor. Metab. Eng. 2014; 23 : 145–153. doi: 10.1016 / j.ymben.2014.03.005. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]212. Che S.-T., Bie L., Li X., Qi H., Yu P., Zuo L. Partenolida inhibă proliferarea și induce apoptoza celulelor melanomului uveal uman. Int. J. Oftalmol. 2019; 12 : 1531. doi: 10.18240 / ijo.2019.10.03. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]213. Neelakantan S., Nasim S., Guzman ML, Jordan CT, Crooks PA Aminoparthenolides ca agenți anti-leucemici noi: Descoperirea inhibitorului NF-κB, DMAPT (LC-1) Bioorganic Med. Chem. Lett. 2009; 19 : 4346–4349. doi: 10.1016 / j.bmcl.2009.05.092. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]214. Moujir L., Callies O., Sousa P., Sharopov F., Seca AM Applications of Sesquiterpene Lactones: A Review of Some Potential Success Cases. Aplic. Știință. 2020; 10 : 3001. doi: 10.3390 / app10093001. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]215. Pourianezhad F., Tahmasebi S., Nikfar S., Mirhoseini M., Abdusi V. Review on feverfew, a value medicinal plant. J. Herbmed Pharmacol. 2016; 5 : 45–49. [ Google Scholar ]216. Carlisi D., D’Anneo A., Angileri L., Lauricella M., Emanuele S., Santulli A., Vento R., Tesoriere G. Parthenolide sensibilizează celulele carcinomului hepatocelular la TRAIL inducând expresia receptorilor de moarte prin inhibarea activării STAT3. J. Cell. Fiziol. 2011; 226 : 1632–1641. doi: 10.1002 / jcp.22494. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]217. Duan D., Zhang J., Yao J., Liu Y., Fang J. Direcționarea tioredoxinei reductazei prin partenolidă contribuie la inducerea apoptozei celulelor HeLa. J. Biol. Chem. 2016; 291 : 10021–10031. doi: 10.1074 / jbc.M115.700591. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]218. Fonrose X., Ausseil F., Soleilhac E., Masson V., David B., Pouny I., Cintrat J.-C., Rousseau B., Barette C., Massiot G. Parthenolide inhibă activitatea tubulin carboxipeptidazei. Cancer Res. 2007; 67 : 3371–3378. doi: 10.1158 / 0008-5472.CAN-06-3732. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]219. Sahler J., Bernard JJ, Spinelli SL, Blumberg N., Phipps RP Compusul derivat din plante Feverfew, partenolida îmbunătățește producția de trombocite și atenuează activarea trombocitelor prin inhibarea NF-κB. Tromb. Rez. 2011; 127 : 426–434. doi: 10.1016 / j.thromres.2010.12.013. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]220. Berdan CA, Ho R., Lehtola HS, To M., Hu X., Huffman TR, Petri Y., Altobelli CR, Demeulenaere SG, Olzmann JA Parthenolide țintește și inhibă kinaza de adeziune focală în celulele cancerului de sân. Cell Chem. Biol. 2019; 26 : 1027–1035.e22. doi: 10.1016 / j.chembiol.2019.03.016. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]221. Pajak B., Gajkowska B., Orzechowski A. Baza moleculară a activității proapoptotice dependente de partenolide în celulele canceroase. Folia Histochem. Citobiol. 2008; 46 : 129–135. doi: 10.2478 / v10042-008-0019-2. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]222. Kim S.-L., Kim SH, Kim IH, Lee SO, Lee ST, Kim DG, Kim S.-W. Partenolida suprimă creșterea tumorii într-un model xenogrefă al celulelor canceroase colorectale prin inducerea disfuncției mitocondriale și a apoptozei. Int. J. Oncol. 2012; 41 : 1547–1553. doi: 10.3892 / ijo.2012.1587. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]223. Kim SL, Liu YC, Seo SY, Kim SH, Kim IH, Lee SO, Lee ST, Kim DG, Kim SW Parthenolide induce apoptoza în cancerul de colon asociat colitei, inhibând semnalizarea NF-κB. Oncol. Lett. 2015; 9 : 2135–2142. doi: 10.3892 / ol.2015.3017. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]224. Kim J.-H., Liu L., Lee S.-O., Kim Y.-T., You K.-R., Kim D.-G. Susceptibilitatea celulelor colangiocarcinomului la apoptoza indusă de partenolide. Cancer Res. 2005; 65 : 6312–6320. doi: 10.1158 / 0008-5472.CAN-04-4193. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]225. Baskaran N., Selvam GS, Yuvaraj S., Abhishek A. Parthenolide atenuează 7, 12-dimetilbenz [a] carcinogeneza pungii bucale de hamster indusă de antracen. Mol. Celulă. Biochimie. 2018; 440 : 11-22. doi: 10.1007 / s11010-017-3151-5. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]226. Carlisi D., Buttitta G., Di Fiore R., Scerri C., Drago-Ferrante R., Vento R., Tesoriere G. Parthenolide și DMAPT exercită efecte citotoxice asupra celulelor stem asemănătoare cancerului de sân prin inducerea stresului oxidativ, disfuncție mitocondrială și necroză. Moartea celulelor Dis. 2016; 7 : e2194. doi: 10.1038 / cddis.2016.94. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]227. Morel K.L., Ormsby R.J., Bezak E., Sweeney C.J., Sykes P.J. Parthenolide selectively sensitizes prostate tumor tissue to radiotherapy while protecting healthy tissues in vivo. Radiat. Res. 2017;187:501–512. doi: 10.1667/RR14710.1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]228. Nakabayashi H., Shimizu K. Involvement of Akt/NF-κB pathway in antitumor effects of parthenolide on glioblastoma cells in vitro and in vivo. BMC Cancer. 2012;12:1–11. doi: 10.1186/1471-2407-12-453. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]229. Yip-Schneider M.T., Wu H., Stantz K., Agaram N., Crooks P.A., Schmidt C.M. Dimethylaminoparthenolide and gemcitabine: A survival study using a genetically engineered mouse model of pancreatic cancer. BMC Cancer. 2013;13:194. doi: 10.1186/1471-2407-13-194. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]230. Carlisi D., Lauricella M., D’Anneo A., Buttitta G., Emanuele S., Di Fiore R., Martinez R., Rolfo C., Vento R., Tesoriere G. The synergistic effect of SAHA and parthenolide in MDA-MB231 breast cancer cells. J. Cell. Physiol. 2015;230:1276–1289. doi: 10.1002/jcp.24863. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]231. Imran M., Rauf A., Abu-Izneid T., Nadeem M., Shariati M.A., Khan I.A., Imran A., Orhan I.E., Rizwan M., Atif M. Luteolin, a flavonoid, as an anticancer agent: A review. Biomed. Pharmacother. 2019;112:108612. doi: 10.1016/j.biopha.2019.108612. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]232. Lim S.H., Jung S.K., Byun S., Lee E.J., Hwang J.A., Seo S.G., Kim Y.A., Yu J.G., Lee K.W., Lee H.J. Luteolin suppresses UVB-induced photoageing by targeting JNK1 and p90RSK2. J. Cell. Mol. Med. 2013;17:672–680. doi: 10.1111/jcmm.12050. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]233. Wang H., Yang L., Zu Y., Zhao X. Microwave-assisted simultaneous extraction of luteolin and apigenin from tree peony pod and evaluation of its antioxidant activity. Sci. World J. 2014;2014 doi: 10.1155/2014/506971. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]234. Abidin L., Mujeeb M., Mir S.R., Khan S.A., Ahmad A. Comparative assessment of extraction methods and quantitative estimation of luteolin in the leaves of Vitex negundo Linn. by HPLC. Asian Pac. J. Trop. Med. 2014;7:S289–S293. doi: 10.1016/S1995-7645(14)60248-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]235. Eljazi J.S., Selmi S., Zarroug Y., Wesleti I., Aouini B., Jallouli S., Limam F. Essential oil composition, phenolic compound, and antioxidant potential of Inulaviscosa as affected by extraction process. Int. J. Food Prop. 2018;21:2309–2319. doi: 10.1080/10942912.2018.1517782. [CrossRef] [Google Scholar]236. Huang W., Xue A., Niu H., Jia Z., Wang J. Optimised ultrasonic-assisted extraction of flavonoids from Folium eucommiae and evaluation of antioxidant activity in multi-test systems in vitro. Food Chem. 2009;114:1147–1154. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.10.079. [CrossRef] [Google Scholar]237. Paula J.T., Paviani L.C., Foglio M.A., Sousa I.M., Duarte G.H., Jorge M.P., Eberlin M.N., Cabral F.A. Extraction of anthocyanins and luteolin from Arrabidaea chica by sequential extraction in fixed bed using supercritical CO2, ethanol and water as solvents. J. Supercrit. Fluids. 2014;86:100–107. doi: 10.1016/j.supflu.2013.12.008. [CrossRef] [Google Scholar]238. Fu Y.-J., Liu W., Zu Y.-G., Tong M.-H., Li S.-M., Yan M.-M., Efferth T., Luo H. Enzyme assisted extraction of luteolin and apigenin from pigeonpea [Cajanuscajan (L.) Millsp.] leaves. Food Chem. 2008;111:508–512. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.04.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]239. Swaminathan A., Basu M., Bekri A., Drapeau P., Kundu T.K. The dietary flavonoid, luteolin, negatively affects neuronal differentiation. Front. Mol. Neurosci. 2019;12:41. doi: 10.3389/fnmol.2019.00041. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]240. Manzoor M.F., Ahmad N., Ahmed Z., Siddique R., Zeng X.A., Rahaman A., Aadil R.M., Wahab A. Novel extraction techniques and pharmaceutical activities of luteolin and its derivatives. J. Food Biochem. 2019;43:e12974. doi: 10.1111/jfbc.12974. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]241. Nabavi S.F., Braidy N., Gortzi O., Sobarzo-Sanchez E., Daglia M., Skalicka-Woźniak K., Nabavi S.M. Luteolin as an anti-inflammatory and neuroprotective agent: A brief review. Brain Res. Bull. 2015;119:1–11. doi: 10.1016/j.brainresbull.2015.09.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]242. Lin Y., Shi R., Wang X., Shen H.-M. Luteolin, a flavonoid with potential for cancer prevention and therapy. Curr. Cancer Drug Targets. 2008;8:634–646. doi: 10.2174/156800908786241050. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]243. Horinaka M., Yoshida T., Shiraishi T., Nakata S., Wakada M., Nakanishi R., Nishino H., Matsui H., Sakai T. Luteolin induces apoptosis via death receptor 5 upregulation in human malignant tumor cells. Oncogene. 2005;24:7180–7189. doi: 10.1038/sj.onc.1208874. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]244. Cai X., Ye T., Liu C., Lu W., Lu M., Zhang J., Wang M., Cao P. Luteolin induced G2 phase cell cycle arrest and apoptosis on non-small cell lung cancer cells. Toxicol. Vitr. 2011;25:1385–1391. doi: 10.1016/j.tiv.2011.05.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]245. Ambasta R.K., Jha S.K., Kumar D., Sharma R., Jha N.K., Kumar P. Comparative study of anti-angiogenic activities of luteolin, lectin and lupeol biomolecules. J. Transl. Med. 2015;13:307. doi: 10.1186/s12967-015-0665-z. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]246. Cook M.T. Mechanism of metastasis suppression by luteolin in breast cancer. Breast Cancer Targets Ther. 2018;10:89. doi: 10.2147/BCTT.S144202. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]247. Raffa D., Maggio B., Raimondi M.V., Plescia F., Daidone G. Recent discoveries of anticancer flavonoids. Eur. J. Med. Chem. 2017;142:213–228. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.07.034. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]248. Devi K.P., Rajavel T., Nabavi S.F., Setzer W.N., Ahmadi A., Mansouri K., Nabavi S.M. Hesperidin: A promising anticancer agent from nature. Ind. Crop. Prod. 2015;76:582–589. doi: 10.1016/j.indcrop.2015.07.051. [CrossRef] [Google Scholar]249. Couture R., Mora N., Al Bittar S., Najih M., Touaibia M., Martin L.J. Luteolin modulates gene expression related to steroidogenesis, apoptosis, and stress response in rat LC540 tumor Leydig cells. Cell Biol. Toxicol. 2020;36:31–49. doi: 10.1007/s10565-019-09481-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]250. Lin D., Kuang G., Wan J., Zhang X., Li H., Gong X., Li H. Luteolin suppresses the metastasis of triple-negative breast cancer by reversing epithelial-to-mesenchymal transition via downregulation of β-catenin expression. Oncol. Rep. 2017;37:895–902. doi: 10.3892/or.2016.5311. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]251. Cook M.T., Liang Y., Besch-Williford C., Hyder S.M. Luteolin inhibits lung metastasis, cell migration, and viability of triple-negative breast cancer cells. Breast Cancer Targets Ther. 2017;9:9. doi: 10.2147/BCTT.S124860. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]252. Chen Z., Zhang B., Gao F., Shi R. Modulation of G2/M cell cycle arrest and apoptosis by luteolin in human colon cancer cells and xenografts. Oncol. Lett. 2018;15:1559–1565. doi: 10.3892/ol.2017.7475. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]253. Palko-Labuz A., Sroda-Pomianek K., Uryga A., Kostrzewa-Suslow E., Michalak K. Anticancer activity of baicalein and luteolin studied in colorectal adenocarcinoma LoVo cells and in drug-resistant LoVo/Dx cells. Biomed. Pharmacother. 2017;88:232–241. doi: 10.1016/j.biopha.2017.01.053. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]254. Jiang Z.-Q., Li M.-H., Qin Y.-M., Jiang H.-Y., Zhang X., Wu M.-H. Luteolin inhibits tumorigenesis and induces apoptosis of non-small cell lung cancer cells via regulation of MicroRNA-34a-5p. Int. J. Mol. Sci. 2018;19:447. doi: 10.3390/ijms19020447. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]255. Lee Y.J., Lim T., Han M.S., Lee S.-H., Baek S.H., Nan H.-Y., Lee C. Anticancer effect of luteolin is mediated by downregulation of TAM receptor tyrosine kinases, but not interleukin-8, in non-small cell lung cancer cells. Oncol. Rep. 2017;37:1219–1226. doi: 10.3892/or.2016.5336. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]256. Yu Q., Zhang M., Ying Q., Xie X., Yue S., Tong B., Wei Q., Bai Z., Ma L. Decrease of AIM2 mediated by luteolin contributes to non-small cell lung cancer treatment. Cell Death Dis. 2019;10:1–14. doi: 10.1038/s41419-019-1447-y. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]257. Kasala E.R., Bodduluru L.N., Barua C.C., Gogoi R. Antioxidant and antitumor efficacy of Luteolin, a dietary flavone on benzo (a) pyrene-induced experimental lung carcinogenesis. Biomed. Pharmacother. 2016;82:568–577. doi: 10.1016/j.biopha.2016.05.042. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]258. Tjioe K.C., Oliveira D.T., Gavard J. Luteolin impacts on the DNA damage pathway in oral squamous cell carcinoma. Nutr. Cancer. 2016;68:838–847. doi: 10.1080/01635581.2016.1180411. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]259. Ahmed S., Khan H., Fratantonio D., Hasan M.M., Sharifi S., Fathi N., Ullah H., Rastrelli L. Apoptosis induced by luteolin in breast cancer: Mechanistic and therapeutic perspectives. Phytomedicine. 2019;59:152883. doi: 10.1016/j.phymed.2019.152883. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]260. Jeon Y.-W., Suh Y.J. Synergistic apoptotic effect of celecoxib and luteolin on breast cancer cells. Oncol. Rep. 2013;29:819–825. doi: 10.3892/or.2012.2158. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]261. Grande F., Parisi O.I., Mordocco R.A., Rocca C., Puoci F., Scrivano L., Quintieri A.M., Cantafio P., Ferla S., Brancale A. Quercetin derivatives as novel antihypertensive agents: Synthesis and physiological characterization. Eur. J. Pharm. Sci. 2016;82:161–170. doi: 10.1016/j.ejps.2015.11.021. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]262. Rauf A., Imran M., Khan I.A., Ur-Rehman M., Gilani S.A., Mehmood Z., Mubarak M.S. Anticancer potential of quercetin: A comprehensive review. Phytother. Res. 2018;32:2109–2130. doi: 10.1002/ptr.6155. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]263. Horbowicz M. Method of quercetin extraction from dry scales of onion. Veg. Crop. Res. Bull. 2002;57:119–124. [Google Scholar]264. Martino K.G., Guyer D. Supercritical fluid extraction of quercetin from onion skins. J. Food Process Eng. 2004;27:17–28. doi: 10.1111/j.1745-4530.2004.tb00620.x. [CrossRef] [Google Scholar]265. Ko M.-J., Cheigh C.-I., Cho S.-W., Chung M.-S. Subcritical water extraction of flavonol quercetin from onion skin. J. Food Eng. 2011;102:327–333. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2010.09.008. [CrossRef] [Google Scholar]266. Sharifi N., Mahernia S., Amanlou M. Comparison of different methods in quercetin extraction from leaves of Raphanus sativus L. Pharm. Sci. 2016;23:59–65. doi: 10.15171/PS.2017.09. [CrossRef] [Google Scholar]267. Zhang F., Yang Y., Su P., Guo Z. Microwave-assisted extraction of rutin and quercetin from the stalks of Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. Phytochem. Anal. 2009;20:33–37. doi: 10.1002/pca.1088. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]268. Wu H., Chen M., Fan Y., Elsebaei F., Zhu Y. Determination of rutin and quercetin in Chinese herbal medicine by ionic liquid-based pressurized liquid extraction—Liquid chromatography—Chemiluminescence detection. Talanta. 2012;88:222–229. doi: 10.1016/j.talanta.2011.10.036. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]269. Murakami A., Ashida H., Terao J. Multitargeted cancer prevention by quercetin. Cancer Lett. 2008;269:315–325. doi: 10.1016/j.canlet.2008.03.046. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]270. Lemańska K., van der Woude H., Szymusiak H., Boersma M.G., Gliszczyńska-Świgło A., Rietjens I.M., Tyrakowska B. The effect of catechol O-methylation on radical scavenging characteristics of quercetin and luteolin—A mechanistic insight. Free Radic. Res. 2004;38:639–647. doi: 10.1080/10715760410001694062. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]271. Iacopetta D., Grande F., Caruso A., Mordocco RA, Plutino MR, Scrivano L., Ceramella J., Muià N., Saturnino C., Puoci F. New insights for the use of quercetin analogs in treatment cancer . Viitorul Med. Chem. 2017; 9 : 2011–2028. doi: 10.4155 / fmc-2017-0118. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]272. Kim WK, Bang MH, Kim ES, Kang NE, Jung KC, Cho HJ, Park JH Quercetin scade expresia proteinelor ErbB2 și ErbB3 în celulele cancerului de colon uman HT-29. J. Nutr. Biochimie. 2005; 16 : 155–162. doi: 10.1016 / j.jnutbio.2004.10.010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]273. Psahoulia FH, Drosopoulos KG, Doubravska L., Andera L., Pintzas A. Quercetin îmbunătățește apoptoza mediată de TRAIL în celulele cancerului de colon prin inducerea acumulării de receptori de moarte în plute lipidice. Mol. Cancer. 2007; 6 : 2591–2599. doi: 10.1158 / 1535-7163.MCT-07-0001. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]274. Lee KW, Kang NJ, Heo Y.-S., Rogozin EA, Pugliese A., Hwang MK, Bowden GT, Bode AM, Lee HJ, Dong Z. Raf și protein kinazele MEK sunt ținte moleculare directe pentru efectul chemopreventiv de quercetin, un flavonol major în vinul roșu. Cancer Res. 2008; 68 : 946-955. doi: 10.1158 / 0008-5472.CAN-07-3140. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]275. Granado-Serrano AB, Martín MA, Bravo L., Goya L., Ramos S. Quercetin induce apoptoza prin activarea caspazei, reglarea Bcl-2 și inhibarea căilor PI-3-kinază / Akt și ERK la un om linia celulară de hepatom (HepG2) J. Nutr. 2006; 136 : 2715–2721. doi: 10.1093 / jn / 136.11.2715. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]276. Srivastava S., Somasagara RR, Hegde M., Nishana M., Tadi SK, Srivastava M., Choudhary B., Raghavan SC Quercetin, un flavonoid natural interacționează cu ADN-ul, oprește ciclul celular și provoacă regresia tumorii prin activarea căii mitocondriale de apoptoză. Știință. Rep. 2016; 6 : 24049. doi: 10.1038 / srep24049. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]277. Baghel SS, Shrivastava N., Baghel RS, Agrawal P., Rajput S. O revizuire a quercetinei: proprietăți antioxidante și anticanceroase. World J. Pharm Pharm. Știință. 2012; 1 : 146–160. [ Google Scholar ]278. Maalik A., Khan FA, Mumtaz A., Mehmood A., Azhar S., Atif M., Karim S., Altaf Y., Tariq I. Aplicații farmacologice ale quercetinei și derivaților săi: o scurtă recenzie. Trop. J. Pharm. Rez. 2014; 13 : 1561–1566. doi: 10.4314 / tjpr.v13i9.26. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]279. Seufi AM, Ibrahim SS, Elmaghraby TK, Hafez EE Efect preventiv al flavonoidului, quercetinei, asupra cancerului hepatic la șobolani prin activitate oxidantă / antioxidantă: dovezi moleculare și histologice. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2009; 28 : 1–8. doi: 10.1186 / 1756-9966-28-80. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]280. Liao H., Bao X., Zhu J., Qu J., Sun Y., Ma X., Wang E., Guo X., Kang Q., Zhen Y. Derivații O-alchilați ai quercetinului induc apoptoza Celulele MCF-7 printr-o cale mitocondrială independentă de caspază. Chem. Biol. Interacționa. 2015; 242 : 91–98. doi: 10.1016 / j.cbi.2015.09.022. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]281. Ranganathan S., Halagowder D., Sivasithambaram ND Quercetin suprimă răsucirea pentru a induce apoptoza în celulele cancerului de sân MCF-7. Plus unu. 2015; 10 : e0141370. doi: 10.1371 / journal.pone.0141370. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]282. Minaei A., Sabzichi M., Ramezani F., Hamishehkar H., Samadi N. Co-livrarea cu nano-quercetin îmbunătățește citotoxicitatea mediată de doxorubicină împotriva celulelor MCF-7. Mol. Biol. Rep. 2016; 43 : 99–105. doi: 10.1007 / s11033-016-3942-x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]283. Kundur S., Prayag A., Selvakumar P., Nguyen H., McKee L., Cruz C., Srinivasan A., Shoyele S., Lakshmikuttyamma A. Acțiunea anticancerigenă sinergică a quercetinei și a curcuminei împotriva cancerului de sân triple-negativ linii telefonice. J. Cell. Fiziol. 2019; 234 : 11103–11118. doi: 10.1002 / jcp.27761. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]284. Kee J.-Y., Han Y.-H., Kim D.-S., Mun J.-G., Park J., Jeong M.-Y., Um J.-Y., Hong S .-H. Efectul inhibitor al quercetinei asupra metastazelor pulmonare colorectale prin inducerea apoptozei și suprimarea capacității metastatice. Fitomedicina. 2016; 23 : 1680–1690. doi: 10.1016 / j.phymed.2016.09.011. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]285. Zhang X.-A., Zhang S., Yin Q., Zhang J. Quercetin induce apoptoza celulelor cancerului de colon uman prin inhibarea factorului nuclear-kappa B Pathway. Farmacogn. Mag. 2015; 11 : 404. doi: 10.4103 / 0973-1296.153096. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]286. Saleem T., Attya A., Ahmed E., Ragab S., Abdallah MA, Omar H. Efecte protectoare posibile ale quercetinei și gluconatului de sodiu împotriva inducerii cancerului de colon de dimetilhidrazină la șoareci. Pac asiatic. J. Cancer Prev. 2015; 16 : 5823–5828. doi: 10.7314 / APJCP.2015.16.14.5823. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]287. Raj N., Valentino E., Capanu M., Tang L.H., Basturk O., Untch B.R., Allen P.J., Klimstra D.S., Reidy-Lagunes D. Treatment response and outcomes of grade 3 pancreatic neuroendocrine neoplasms based on morphology: Well differentiated versus poorly differentiated. Pancreas. 2017;46:296. doi: 10.1097/MPA.0000000000000735. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]288. Oršolić N., Car N. Quercetin and hyperthermia modulate cisplatin-induced DNA damage in tumor and normal tissues in vivo. Tumor Biol. 2014;35:6445–6454. doi: 10.1007/s13277-014-1843-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]289. Chang J.-H., Lai S.-L., Chen W.-S., Hung W.-Y., Chow J.-M., Hsiao M., Lee W.-J., Chien M.-H. Quercetin suppresses the metastatic ability of lung cancer through inhibiting Snail-dependent Akt activation and Snail-independent ADAM9 expression pathways. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell Res. 2017;1864:1746–1758. doi: 10.1016/j.bbamcr.2017.06.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]290. Oršolić N., Karač I., Sirovina D., Kukolj M., Kunštić M., Gajski G., Garaj-Vrhovac V., Štajcar D. Chemotherapeutic potential of quercetin on human bladder cancer cells. J. Environ. Sci. Health Part A. 2016;51:776–781. doi: 10.1080/10934529.2016.1170465. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]291. Su Q., Peng M., Zhang Y., Xu W., Darko K.O., Tao T., Huang Y., Tao X., Yang X. Quercetin induces bladder cancer cells apoptosis by activation of AMPK signaling pathway. Am. J. Cancer Res. 2016;6:498. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]292. Kondo A., Otsuka T., Kato K., Natsume H., Kuroyanagi G., Mizutani J., Ito Y., Matsushima-Nishiwaki R., Kozawa O., Tokuda H. AMP-activated protein kinase inhibitor decreases prostaglandin F2α-stimulated interleukin-6 synthesis through p38 MAP kinase in osteoblasts. Int. J. Mol. Med. 2012;30:1487–1492. doi: 10.3892/ijmm.2012.1159. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]293. Ali H., Dixit S. Quercetin attenuates the development of 7, 12-dimethyl benz (a) anthracene (DMBA) and croton oil-induced skin cancer in mice. J. Biomed. Res. 2015;29:139. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]294. Gong C., Yang Z., Zhang L., Wang Y., Gong W., Liu Y. Quercetin suppresses DNA double-strand break repair and enhances the radiosensitivity of human ovarian cancer cells via p53-dependent endoplasmic reticulum stress pathway. Onco Targets Ther. 2018;11:17. doi: 10.2147/OTT.S147316. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]295. Khanna C., Rosenberg M., Vail D. A review of paclitaxel and novel formulations including those suitable for use in dogs. J. Vet. Intern. Med. 2015;29:1006–1012. doi: 10.1111/jvim.12596. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]296. Isah T. Natural sources of taxol. J. Pharm. Res. Int. 2015:214–227. doi: 10.9734/BJPR/2015/16293. [CrossRef] [Google Scholar]297. Nahata A. Anticancer agents: A review of relevant information on important herbal drugs. Int. J. Clin. Pharm. Toxicol. 2017;6:250–255. [Google Scholar]298. Sadeghi-Aliabadi H., Asghari G., Mostafavi S., Esmaeili A. Solvent optimization on Taxol extraction from Taxus baccata L., using HPLC and LC-MS. DARU J. Pharm. Sci. 2015;17:192–198. [Google Scholar]299. El-Sayed E.-S.R., Ahmed A.S., Hassan I.A., Ismaiel A.A., El-Din A.-Z.A.K. Semi-continuous production of the anticancer drug taxol by Aspergillus fumigatus and Alternaria tenuissima immobilized in calcium alginate beads. Bioprocess Biosyst. Eng. 2020;43:1–12. doi: 10.1007/s00449-020-02295-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]300. Kawamura F., Kikuchi Y., Ohira T., Yatagai M. Accelerated solvent extraction of paclitaxel and related compounds from the bark of Taxus cuspidata. J. Nat. Prod. 1999;62:244–247. doi: 10.1021/np980310j. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]301. Nikolic V., Savic I., Savic I., Nikolic L., Stankovic M., Marinkovic V. Paclitaxel as an anticancer agent: Isolation, activity, synthesis and stability. Open Med. 2011;6:527–536. doi: 10.2478/s11536-011-0074-5. [CrossRef] [Google Scholar]302. Jennings D.W., Deutsch H.M., Zalkow L.H., Teja A.S. Supercritical extraction of taxol from the bark of Taxus brevifolia. J. Supercrit. Fluids. 1992;5:1–6. doi: 10.1016/0896-8446(92)90033-G. [CrossRef] [Google Scholar]303. Talebi M., Ghassempour A., Talebpour Z., Rassouli A., Dolatyari L. Optimization of the extraction of paclitaxel from Taxus baccata L. by the use of microwave energy. J. Sep. Sci. 2004;27:1130–1136. doi: 10.1002/jssc.200401754. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]304. Tan Z., Li Q., Wang C., Zhou W., Yang Y., Wang H., Yi Y., Li F. Ultrasonic assisted extraction of paclitaxel from taxus x media using ionic liquids as adjuvants: Optimization of the process by response surface methodology. Molecules. 2017;22:1483. doi: 10.3390/molecules22091483. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]305. Kingston D.G. Taxol, a molecule for all seasons. Chem. Commun. 2001;10:867–880. doi: 10.1039/b100070p. [CrossRef] [Google Scholar]306. Gallego A., Malik S., Yousefzadi M., Makhzoum A., Tremouillaux-Guiller J., Bonfill M. Taxol from Corylus avellana: Paving the way for a new source of this anti-cancer drug. Plant Cell Tissue Organ Cult. 2017;129:1–16. doi: 10.1007/s11240-016-1164-5. [CrossRef] [Google Scholar]307. Isah T. Anticancer alkaloids from trees: Development into drugs. Pharmacogn. Rev. 2016;10:90. doi: 10.4103/0973-7847.194047. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]308. Weaver B.A. How Taxol/paclitaxel kills cancer cells. Mol. Biol. Cell. 2014;25:2677–2681. doi: 10.1091/mbc.e14-04-0916. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]309. Barbuti A.M., Chen Z.-S. Paclitaxel through the ages of anticancer therapy: Exploring its role in chemoresistance and radiation therapy. Cancers. 2015;7:2360–2371. doi: 10.3390/cancers7040897. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]310. Schiff P.B., Horwitz S.B. Taxol stabilizes microtubules in mouse fibroblast cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1980;77:1561–1565. doi: 10.1073/pnas.77.3.1561. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]311. Yang C.-P.H., Horwitz S.B. Taxol®: The first microtubule stabilizing agent. Int. J. Mol. Sci. 2017;18:1733. doi: 10.3390/ijms18081733. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]312. Kumaran R.S., Muthumary J., Hur B.-K. Taxol from Phyllosticta citricarpa, a leaf spot fungus of the angiosperm Citrus medica. J. Biosci. Bioeng. 2008;106:103–106. doi: 10.1263/jbb.106.103. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]313. Gupta M., Singh D., Tripathi A., Pandey R., Verma R., Singh S., Shasany A., Khanuja S. Simultaneous determination of vincristine, vinblastine, catharanthine, and vindoline in leaves of Catharanthus roseus by high-performance liquid chromatography. J. Chromatogr. Sci. 2005;43:450–453. doi: 10.1093/chromsci/43.9.450. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]314. Mekky H., Al-Sabahi J., Abdel-Kreem M. Potentiating biosynthesis of the anticancer alkaloids vincristine and vinblastine in callus cultures of Catharanthus roseus. S. Afr. J. Bot. 2018;114:29–31. doi: 10.1016/j.sajb.2017.10.008. [CrossRef] [Google Scholar]315. Shukla A.K., Shasany A.K., Gupta M.M., Khanuja S.P. Transcriptome analysis in Catharanthus roseus leaves and roots for comparative terpenoid indole alkaloid profiles. J. Exp. Bot. 2006;57:3921–3932. doi: 10.1093/jxb/erl146. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]316. Kumar A. Vincristine and vinblastine: A review. IJMPS. 2016;6:23–30. [Google Scholar]317. Kumar A., Patil D., Rajamohanan P., Ahmad A. Isolation, purification and characterization of from endophytic fungus Fusarium oxysporum isolated from Catharanthus roseus. PLoS ONE. 2013;8:e71805. doi: 10.1371/journal.pone.0071805. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]318. Favretto D., Piovan A., Filippini R., Caniato R. Monitoring the production yields of vincristine and vinblastine in Catharanthus roseus from somatic embryogenesis. Semiquantitative determination by flow-injection electrospray ionization mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2001;15:364–369. doi: 10.1002/rcm.239. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]319. Shams K., Nazif N., Azim N., Shafeek K., Missiry M., Ismail S., Nasr M. Isolation and characterization of antineoplastic alkaloids from Catharanthus roseus l. Don. cultivated in Egypt. Afr. J. Tradit. Complementary Altern. Med. 2009;6:118–122. doi: 10.4314/ajtcam.v6i2.57082. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]320. Choi Y.H., Yoo K.-P., Kim J. Supercritical fluid extraction and liquid chromatography-electrospray mass analysis of vinblastine from Catharanthus roseus. Chem. Pharm. Bull. 2002;50:1294–1296. doi: 10.1248/cpb.50.1294. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]321. Karimi M., Raofie F. Micronization of vincristine extracted from Catharanthus roseus by expansion of supercritical fluid solution. J. Supercrit. Fluids. 2019;146:172–179. doi: 10.1016/j.supflu.2019.01.021. [CrossRef] [Google Scholar]322. Mu F., Yang L., Wang W., Luo M., Fu Y., Guo X., Zu Y. Negative-pressure cavitation extraction of four main vinca alkaloids from Catharanthus roseus leaves. Molecules. 2012;17:8742–8752. doi: 10.3390/molecules17088742. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]323. Santana-Viera S., Marzullo L., Padrón M.E.T., Del Bubba M., Sosa-Ferrera Z., Santana-Rodríguez J.J. Microwave assisted extraction for the determination of antineoplastic compounds in marine fish. J. Food Compos. Anal. 2019;82:103241. doi: 10.1016/j.jfca.2019.103241. [CrossRef] [Google Scholar]324. Alam M.M., Naeem M., Khan M.M.A., Uddin M. Catharanthus Roseus. Springer; Berlin/Heidelberg, Germany: 2017. Vincristine and vinblastine anticancer catharanthus alkaloids: Pharmacological applications and strategies for yield improvement; pp. 277–307. [Google Scholar]325. Casado P., Zuazua-Villar P., del Valle E., Martínez-Campa C., Lazo P.S., Ramos S. Vincristine regulates the phosphorylation of the antiapoptotic protein HSP27 in breast cancer cells. Cancer Lett. 2007;247:273–282. doi: 10.1016/j.canlet.2006.05.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]326. Skladanowski A., Come M.-G., Sabisz M., Escargueil A.E., Larsen A.K. Down-regulation of DNA topoisomerase IIα leads to prolonged cell cycle transit in G2 and early M phases and increased survival to microtubule-interacting agents. Mol. Pharmacol. 2005;68:625–634. doi: 10.1124/mol.105.013995. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]327. Mohammadgholi A., Rabbani-Chadegani A., Fallah S. Mechanism of the interaction of plant alkaloid vincristine with DNA and chromatin: Spectroscopic study. DNA Cell Biol. 2013;32:228–235. doi: 10.1089/dna.2012.1886. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]328. Johnson I.S., Armstrong J.G., Gorman M., Burnett J.P. The Vinca Alkaloids: A New Class of Oncolytic Agents. Cancer Res. 1963;23:1390. [PubMed] [Google Scholar]329. Silverman J.A., Deitcher S.R. Marqibo® (vincristine sulfate liposome injection) improves the pharmacokinetics and pharmacodynamics of vincristine. Cancer Chemother. Pharmacol. 2013;71:555–564. doi: 10.1007/s00280-012-2042-4. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]330. Talebian A., Goudarzi R.M., Mohammadzadeh M., Mirzadeh A.S. Vincristine-induced cranial neuropathy. Iran. J. Child Neurol. 2014;8:66–68. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]331. MüLler A., Barat S., Chen X., Bui K.C., Bozko P., Malek N.P., Plentz R.R. Comparative study of antitumor effects of bromelain and papain in human cholangiocarcinoma cell lines. Int. J. Oncol. 2016;48:2025–2034. doi: 10.3892/ijo.2016.3411. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]332. Hossain M.M., Lee S.I., Kim I.H. Effects of bromelain supplementation on growth performance, nutrient digestibility, blood profiles, faecal microbial shedding, faecal score and faecal noxious gas emission in weanling pigs. Vet. Med. 2015;60:544–552. doi: 10.17221/8493-VETMED. [CrossRef] [Google Scholar]333. Mamo J., Assefa F. Antibacterial and Anticancer Property of Bromelain: A Plant Protease Enzyme from Pineapples (Ananas comosus) [(accessed on 22 May 2020)]; Available online: https://www.semanticscholar.org/paper/Antibacterial-and-Anticancer-Property-of-Bromelain%3A-Mamo-Assefa/e6298480f4426fb9518a475d64a21d81b718a156.334. Chobotova K., Vernallis A.B., Majid F.A.A. Bromelain’s activity and potential as an anti-cancer agent: Current evidence and perspectives. Cancer Lett. 2010;290:148–156. doi: 10.1016/j.canlet.2009.08.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]335. Pavan R., Jain S., Kumar A. Properties and therapeutic application of bromelain: A review. Biotechnol. Res. Int. 2012;2012 doi: 10.1155/2012/976203. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]336. Larocca M., Rossano R., Santamaria M., Riccio P. Analysis of pineapple [Ananas comosus (L.) Merr.] fruit proteinases by 2-D zymography and direct identification of the major zymographic spots by mass spectrometry. Food Chem. 2010;123:1334–1342. doi: 10.1016/j.foodchem.2010.06.016. [CrossRef] [Google Scholar]337. Doko M.B., Bassani V., Casadebaig J., Cavailles L., Jacob M. Preparation of proteolytic enzyme extracts from Ananas comosus L., Merr. fruit juice using semipermeable membrane, ammonium sulfate extraction, centrifugation and freeze-drying processes. Int. J. Pharm. 1991;76:199–206. doi: 10.1016/0378-5173(91)90272-P. [CrossRef] [Google Scholar]338. Rabelo A.P.B., Tambourgi E.B., Pesso A., Jr. Bromelain partitioning in two-phase aqueous systems containing PEO-PPO-PEO block copolymers. J. Chromatogr. B. 2004;807:61–68. doi: 10.1016/j.jchromb.2004.03.029. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]339. Babu B.R., Rastogi N., Raghavarao K. Liquid-liquid extraction of bromelain and polyphenol oxidase using aqueous two-phase system. Chem. Eng. Process. Process Intensif. 2008;47:83–89. doi: 10.1016/j.cep.2007.08.006. [CrossRef] [Google Scholar]340. Ketnawa S., Rawdkuen S., Chaiwut P. Two phase partitioning and collagen hydrolysis of bromelain from pineapple peel Nang Lae cultivar. Biochem. Eng. J. 2010;52:205–211. doi: 10.1016/j.bej.2010.08.012. [CrossRef] [Google Scholar]341. Wu W.-C., Ng H.S., Sun I.M., Lan J.C.-W. Single step purification of bromelain from Ananas comosus pulp using a polymer/salt aqueous biphasic system. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2017;79:158–162. doi: 10.1016/j.jtice.2017.04.001. [CrossRef] [Google Scholar]342. Chaurasiya R.S., Hebbar H.U. Extraction of bromelain from pineapple core and purification by RME and precipitation methods. Sep. Purif. Technol. 2013;111:90–97. doi: 10.1016/j.seppur.2013.03.029. [CrossRef] [Google Scholar]343. Campos D.A., Valetti N.W., Oliveira A., Pastrana-Castro L.M., Teixeira J.A., Pintado M.M., Picó G. Platform design for extraction and isolation of Bromelain: Complex formation and precipitation with carrageenan. Process Biochem. 2017;54:156–161. doi: 10.1016/j.procbio.2016.12.014. [CrossRef] [Google Scholar]344. Bresolin I.R.A.P., Bresolin I.T.L., Silveira E., Tambourgi E.B., Mazzola P.G. Isolation and purification of bromelain from waste peel of pineapple for therapeutic application. Braz. Arch. Biol. Technol. 2013;56:971–979. doi: 10.1590/S1516-89132013000600012. [CrossRef] [Google Scholar]345. Devakate R.V., Patil V.V., Waje S.S., Thorat B.N. Purification and drying of bromelain. Sep. Purif. Technol. 2009;64:259–264. doi: 10.1016/j.seppur.2008.09.012. [CrossRef] [Google Scholar]346. Nor M.Z.M., Ramchandran L., Duke M., Vasiljevic T. Separation of bromelain from crude pineapple waste mixture by a two-stage ceramic ultrafiltration process. Food Bioprod. Process. 2016;98:142–150. doi: 10.1016/j.fbp.2016.01.001. [CrossRef] [Google Scholar]347. Zhang H., Nie H., Yu D., Wu C., Zhang Y., White C.J.B., Zhu L. Surface modification of electrospun polyacrylonitrile nanofiber towards developing an affinity membrane for bromelain adsorption. Desalination. 2010;256:141–147. doi: 10.1016/j.desal.2010.01.026. [CrossRef] [Google Scholar]348. Manzoor Z., Nawaz A., Mukhtar H., Haq I. Bromelain: Methods of extraction, purification and therapeutic applications. Braz. Arch. Biol. Technol. 2016;59 doi: 10.1590/1678-4324-2016150010. [CrossRef] [Google Scholar]349. Kwatra B. A review on potential properties and therapeutic applications of bromelain. World J. Pharm. Pharm. Sci. 2019;8:488–500. [Google Scholar]350. Tysnes B.B., Maurert H.R., Porwol T., Probst B., Bjerkvig R., Hoover F. Bromelain Reversibly Inhibits Invasive Properties of Glioma Cells. Neoplasia. 2001;3:469–479. doi: 10.1038/sj.neo.7900196. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]351. Chang T.-C., Wei P.-L., Makondi P.T., Chen W.-T., Huang C.-Y., Chang Y.-J. Bromelain inhibits the ability of colorectal cancer cells to proliferate via activation of ROS production and autophagy. PLoS ONE. 2019;14:e0210274. doi: 10.1371/journal.pone.0210274. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]352. Amini A., Masoumi-Moghaddam S., Ehteda A., Morris D.L. Bromelain and N-acetylcysteine inhibit proliferation and survival of gastrointestinal cancer cells in vitro: Significance of combination therapy. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2014;33:92. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]353. Bhui K., Prasad S., George J., Shukla Y. Bromelain inhibits COX-2 expression by blocking the activation of MAPK regulated NF-kappa B against skin tumor-initiation triggering mitochondrial death pathway. Cancer Lett. 2009;282:167–176. doi: 10.1016/j.canlet.2009.03.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]354. Maluegha D.P., Widodo M.A., Pardjianto B., Widjajanto E. The effects of bromelain on angiogenesis, nitric oxide, and matrix metalloproteinase-3 and-9 in rats exposed to electrical burn injury. Wound Med. 2015;9:5–9. doi: 10.1016/j.wndm.2015.08.002. [CrossRef] [Google Scholar]355. Mohr T., Desser L. Plant proteolytic enzyme papain abrogates angiogenic activation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) in vitro. BMC Complement. Altern. Med. 2013;13:231. doi: 10.1186/1472-6882-13-231. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]356. Fouz N., Amid A., Hashim Y.Z.H.-Y. Cytokinetic study of MCF-7 cells treated with commercial and recombinant bromelain. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2013;14:6709–6714. doi: 10.7314/APJCP.2013.14.11.6709. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]357. Singh N., Kushwaha P., Gupta A., Prakash O. Recent Advances of Novel Therapeutic Agents from Botanicals for Prevention and Therapy of Breast Cancer: An Updated Review. Curr. Cancer Ther. Rev. 2020;16:5–18. doi: 10.2174/1573394715666181129101502. [CrossRef] [Google Scholar]358. Bhui K., Tyagi S., Srivastava A.K., Singh M., Roy P., Singh R., Shukla Y. Bromelain inhibits nuclear factor kappa-B translocation, driving human epidermoid carcinoma A431 and melanoma A375 cells through G2/M arrest to apoptosis. Mol. Carcinog. 2012;51:231–243. doi: 10.1002/mc.20769. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]359. Baez R., Lopes M.T., Salas C.E., Hernandez M. In vivo antitumoral activity of stem pineapple (Ananas comosus) bromelain. Planta Med. 2007;73:1377–1383. doi: 10.1055/s-2007-990221. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]360. Kalra N., Bhui K., Roy P., Srivastava S., George J., Prasad S., Shukla Y. Regulation of p53, nuclear factor κB and cyclooxygenase-2 expression by bromelain through targeting mitogen-activated protein kinase pathway in mouse skin. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2008;226:30–37. doi: 10.1016/j.taap.2007.08.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]361. Mohamad N.E., Abu N., Yeap S.K., Alitheen N.B. Bromelain Enhances the Anti-tumor Effects of Cisplatin on 4T1 Breast Tumor Model In Vivo. Integr. Cancer Ther. 2019;18:1534735419880258. doi: 10.1177/1534735419880258. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]362. Debnath R., Chatterjee N., Das S., Mishra S., Bose D., Banerjee S., Das S., Saha K.D., Ghosh D., Maiti D. Bromelain with peroxidase from pineapple are more potent to target leukemia growth inhibition-A comparison with only bromelain. Toxicol. Vitr. 2019;55:24–32. doi: 10.1016/j.tiv.2018.11.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]363. Roy N.K., Parama D., Banik K., Bordoloi D., Devi A.K., Thakur K.K., Padmavathi G., Shakibaei M., Fan L., Sethi G. An update on pharmacological potential of boswellic acids against chronic diseases. Int. J. Mol. Sci. 2019;20:4101. doi: 10.3390/ijms20174101. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]364. Shah B.A., Qazi G.N., Taneja S.C. Boswellic acids: A group of medicinally important compounds. Nat. Prod. Rep. 2009;26:72–89. doi: 10.1039/B809437N. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]365. Culioli G., Mathe C., Archier P., Vieillescazes C. A lupane triterpene from frankincense (Boswellia sp., Burseraceae) Phytochemistry. 2003;62:537–541. doi: 10.1016/S0031-9422(02)00538-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]366. Jing Y., Nakajo S., Xia L., Nakaya K., Fang Q., Waxman S., Han R. Boswellic acid acetate induces differentiation and apoptosis in leukemia cell lines. Leuk. Res. 1999;23:43–50. doi: 10.1016/S0145-2126(98)00096-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]367. Singh S., Khajuria A., Taneja S.C., Khajuria R.K., Singh J., Qazi G.N. Boswellic acids and glucosamine show synergistic effect in preclinical anti-inflammatory study in rats. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2007;17:3706–3711. doi: 10.1016/j.bmcl.2007.04.034. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]368. Yuan H.-Q., Kong F., Wang X.-L., Young C.Y.F., Hu X.-Y., Lou H.-X. Inhibitory effect of acetyl-11-keto-β-boswellic acid on androgen receptor by interference of Sp1 binding activity in prostate cancer cells. Biochem. Pharmacol. 2008;75:2112–2121. doi: 10.1016/j.bcp.2008.03.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]369. Sharma N., Bhardwaj V., Singh S., Ali S.A., Gupta D.K., Paul S., Satti N.K., Chandra S., Verma M.K. Simultaneous quantification of triterpenoic acids by high performance liquid chromatography method in the extracts of gum resin of Boswellia serrata obtained by different extraction techniques. Chem. Cent. J. 2016;10:49. doi: 10.1186/s13065-016-0194-8. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]370. Niphadkar S.S., Rathod V.K. Extraction of acetyl 11-keto-β-boswellic acids (AKBA) from Boswellia serrata using ultrasound. Sep. Sci. Technol. 2017;52:997–1005. doi: 10.1080/01496395.2016.1274326. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]371. Niphadkar S.S., Bokhale N.B., Rathod V.K. Extraction of acetyl 11-keto-β-boswellic acid (AKBA) from Boswellia serrata plant oleo gum resin using novel three phase partitioning (TPP) technique. J. Appl. Res. Med. Aromat. Plants. 2017;7:41–47. doi: 10.1016/j.jarmap.2017.04.007. [CrossRef] [Google Scholar]372. Garg P., Deep A. Anti-cancer potential of boswellic acid: A mini. J. Drugs Med. 2015;7:18–27. [