Rezultatele căutări pentru: Tumori hipofizare

Influența fitoterapiei asupra nivelului de prolactină la pacienții cu macroprolactinom

Afr J Tradit Complement Altern Med. 2012; 9(1): 67–72.

Publicat online 2011 Oct 2. doi:  10.4314/ajtcam.v9i1.10

PMCID: PMC3746525PMID: 23983322

Ivo Trogrlić , Dragan Trogrlić , 1 și Zoran Trogrlić 1

Informații despre autor Informații privind drepturile de autor și licență Declinare a răspunderii

Abstract

Studiul își propune să demonstreze eficiența fitoterapiei în reglarea nivelului de prolactină la pacienții diagnosticați cu macroprolactinom hipofizar. Studiul s-a folosit de rezultatele analizei prezentate prin tratarea unităților de asistență medicală în care pacienții au fost diagnosticați pentru prima dată cu macroprolactinoame pe baza imagisticii de diagnosticare (RMN și/sau CT), analize de laborator și estimarea stării hormonale. Datele de referință au servit drept bază pentru o urmărire comparativă a eficienței fitoterapeutice în ceea ce privește compararea datelor medicale obținute înainte de fitoterapie și a celor prezentate în urma utilizării remediilor pe bază de plante. Studiul afișează rezultatele unei urmăriri de cinci ani a pacienților cu macroprolactinom supuși fitoterapiei. La pacienții care răspund bine, beneficiul fitoterapiei în ceea ce privește reducerea nivelului de prolactină poate fi observat la 3-5 luni de la începerea fitoterapiei. O atenție deosebită trebuie acordată rezultatelor favorabile obținute la pacienții care au ales să recurgă numai la fitoterapie. Măsura de rezultat primară utilizată pentru a monitoriza eficiența fitoterapiei administrate a fost nivelul de prolactină determinat înainte, în timpul și după fitoterapie. Implementarea fitoterapiei la efectul reglării nivelului de prolactină la pacienții diagnosticați cu macroprolactinom, reprezintă o abordare terapeutică complet nouă. Majoritatea bolnavilor au recurs la fitoterapie odată ce au fost lăsați în afara oricărei alte opțiuni terapeutice oferite de unitățile de îngrijire medicală.

Mergi la:

Introducere

În mediul fiziologic, nivelul hormonului prolactinic (PRL) crește în mod normal în timpul sarcinii și alăptării. Orice altă creștere a nivelului de prolactină ar trebui privită ca un semn de patologie ( Mah și Webster, 2001 ). În afară de hiperprolactinemia iatrogenă indusă de anumite medicamente care leagă receptorii dopaminergici, a doua cea mai frecventă cauză a unei eliberări sporite de prolactină sunt tumorile hipofizare benigne – prolactinoamele ( Horvath și Kovacs, 1992 ). Acestea din urmă sunt în esență tumori cu secreție care provin din celulele hipofizare lactotrofe, în principal în serviciul sintezei și eliberării prolactinei. Prolactinoamele reușesc să păstreze caracteristicile țesutului lor „parental”, astfel încât bolnavii experimentează o hiperprolactinemie mai mult sau mai puțin pronunțată ( Guyton și Hall, 2003 ;Mah și Webster, 2001 ).

În funcție de dimensiunea lor, prolactinoamele pot fi împărțite în microprolactinoame și macroprolactinoame. Prolactinoamele pot fi diferențiate nu numai în funcție de amploarea lor, ci și de potențialul lor secretor ( Asa, 1988 ). Cel mai frecvent, cu cât tumora este mai mare, cu atât hiperprolactinemia este mai mare, astfel încât în ​​cazul microprolactinomului este de așteptat o creștere moderată a nivelului de prolactină, în timp ce în cazul macroprolactinomului nivelurile de prolactină pot crește cu câteva zeci sau chiar câteva sute de ori peste. valorile de referință ( Asa, 1988 ; Levy și Lightman, 1993 ). Pentru a trata aceste tumori, medicina contemporană recurge la farmacoterapie, tratament chirurgical și radioterapie ( Braucks și colab., 2003 ).

Acest studiu își propune să demonstreze eficiența fitoterapiei în diminuarea potențialului secretor al macroprolactinomului și posibila utilizare a fitoterapiei (PT) în reglarea hiperprolactinemiei induse de macroprolactinom.

Mergi la:

Subiecte și Metode

Studiul a fost realizat în perioada 2005-2009 și sa bazat pe noțiuni anterioare privind impactul terapeutic al PT asupra infertilității. Studiul a cuprins un total de 30 de pacienți diagnosticați cu macroprolactinoame, dintre care 19 (63,4%) femei și 11 (36,6%) bărbați. Pacienții aveau vârste cuprinse între 16 și 78 de ani, adică 38,8 în medie. Înainte de începerea fitoterapiei (PT), pacienții au furnizat fișe medicale în dovada diagnosticului făcut pe baza imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) și/sau tomografie computerizată (CT) a locului afectat, precum și pe baza determinării stării hormonale și testarea câmpului vizual. Datele de referință au servit drept bază pentru monitorizarea comparativă a eficienței PT, în ceea ce privește compararea reciprocă a datelor introduse în fișele medicale înainte de PT și a celor estimate în urma utilizării remediilor pe bază de plante.

Pacienții diagnosticați cu macroprolactinom au fost tratați cu trei tipuri de preparate din plante (Preparatul 1, Preparatul 2 și Preparatul 3), care diferă reciproc în compoziția lor. Toate cele trei cuprind un amestec de fragmente de plante mărunțite și nu au niciun alt aditiv. Ingredientele vegetale sunt măcinate la gradul standard ( Kovačević, 2000 ; Lukić, 1993 ). Remediile din plante în cauză sunt preparate sub formă de ceaiuri pentru a fi consumate zilnic la intervale regulate de timp, o dată pe zi fiecare, conform următoarei cronologie: Preparatul 1 la ora 7:00, Preparatul 2 la ora 14:00, și Pregătirea 3 la 20:00. Toate trei sunt preparate în același mod, o singură doză de ceai necesitând astfel 1,5 g amestec de plante și 200 cm 3 de apă.

În urma estimării PRL înainte și după PT, finalizată la toți cei 30 de pacienți, aceștia din urmă au fost împărțiți în două grupuri. Grupul 1 a constat din 22 de pacienți cărora li sa administrat nu numai PT, ci și farmacoterapie (agoniști dopaminergici) (denumite în continuare: brațul DA și PT). În ceea ce privește sexul, grupul de referință a fost format din 12 (54,5%) femei și 10 (45,5%) bărbați, vârsta acestora cuprinsă între 16 și 78 de ani (40,7 în medie).

Grupul 2 a fost format din 8 pacienți cărora li sa administrat numai PT (denumit în continuare: brațul PT). Grupul de referință cuprindea 7 (87,5%) femei și un bărbat (12,5%), vârsta lor cuprinsă între 20 și 49 de ani, adică 33,5 în medie.

În cadrul procesului de urmărire, au fost de interes următoarele măsuri de rezultat și înregistrări:

 • Nivelurile de prolactină (ng/mL) stabilite înainte și după PT la toți cei 30 de pacienți;
 • Înregistrări ale pacienților tratați concomitent cu PT și agonişti dopaminergici (22 de pacienți);
 • Înregistrări ale pacienților numai pe PT (8 pacienți).

În plus față de indicatorii menționați mai sus, au fost păstrate și înregistrările altor parametri (de exemplu, tratamente anterioare, dimensiunea tumorii, începutul și durata PT, vârsta și sexul pacientului, recurențe și așa mai departe).

Datele privind parametrii detaliați mai sus s-au constituit ca bază pentru analiza matematico-statistică care vizează coroborarea sau respingerea anumitor ipoteze privind rezultatele PT. Pentru a ajunge la concluzii cât mai fiabile, analiza modificărilor PRL-urilor stabilite înainte și după PT a fost precedată de analiza credibilității datelor de referință. Cu toate acestea, scopul principal al analizelor realizate în acest cadru a fost verificarea eficienței PT. În acest sens, ipoteza privind existența unor diferențe semnificative în PRL-uri pre- și post-PT a fost testată la niveluri de semnificație de 5%, 1% și 0,1% (în mod excepțional și la nivelul de semnificație peste 5% în cazurile în care informațiile pe PT eficiența a fost scurtă). Pentru scopul menționat anterior, s-au folosit nu numai metode statistice standard, ci și neparametrice. Și anume, dimensiunea eșantionului și parametrii statistici obținuți (valori centrale, intervale și dispersie metrică a ieșirii) au indicat în mod clar că metodele statistice parametrice, adică „clasice” ar fi o alegere nepotrivită. Prin urmare, evaluarea statistică a folosit în primul rând metode neparametrice capabile să testeze cu acuratețe ipoteza independent de distribuția datelor. Au fost utilizate următoarele teste:

 • Testul de rang semnat Wilcoxon pentru perechi potrivite
 • Testul Kruskal-Wallis
 • Test de rang semnat Wilcoxon
 • Testul Mann-Whitney U (testul sumei rangului)

Rezultatele obţinute în virtutea metodelor statistice citate mai sus, au fost verificate în continuare utilizând pachetul de programe IBM SPSS Statistics 18 (versiunea de test), precum şi folosind mediul software liber R Statistics , versiunea 2.11.1, care serveşte scopurilor statistice. de calcul și grafică. Interpretarea grafică a rezultatelor PT reprezintă o parte integrantă a procesului de testare a ipotezelor.

Mergi la:

Rezultate

Analiza modificărilor PRL observate înainte și după PT – întregul eșantion de pacient

Pentru a evalua eficiența PT, modificările PRL au fost mai întâi analizate la toți pacienții studiului. Înainte de începerea PT, nivelurile acestui hormon au fost crescute la 29 de pacienți, în timp ce pacientul de sex masculin rămas avea PRL-uri în limitele normale; cu toate acestea, a decis să facă PT din cauza altor simptome induse de tumori. Indicatorii primari PRL obținuți folosind statistici descriptive, indică diferențe semnificative în mediile PRL înregistrate înainte și după PT. PRL medie înregistrată în întregul eșantion de pacient înainte de începerea PT a fost egală cu 245,1, în timp ce cea observată după PT a fost egală cu 30,5 ng/mL. Cu alte cuvinte, media PRL post-PT a fost scăzută cu 214,6 ng/mL, adică 87,7%. În acest caz particular, semnificația statistică a scăderii nivelului PRL a fost testată la nivelul de semnificație de 1%.

Eficiența PT asumată a fost coroborată prin testarea ipotezei asupra mediilor PRL înainte și după PT, realizată la niveluri de semnificație de 5% și 1%. Și anume, diferențele de PRL-uri observate înainte și după PT relevă o scădere semnificativă a PRL-urilor determinate după finalizarea PT. Mai precis, se poate afirma cu o certitudine de 95% și chiar 99% (și riscul de eroare aferent de 5% și, respectiv, 1%) că PRL-urile medii observate în brațul PT după finalizarea PT sunt semnificativ mai mici în comparație cu cele înregistrat înainte de începerea PT. Se poate dovedi cu ușurință că afirmația de mai sus se aplică și pentru un nivel de semnificație de 0,1%, așa cum este coroborat de o testare adecvată a ipotezelor. Pentru afișarea vizuală a rezultatelor discutate mai sus, vă rugăm să consultațifigura 1.

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este AJT0901-0067Fig1.jpg

figura 1

Nivelurile de prolactină au fost determinate înainte și după PT pe întregul eșantion de studiu.

Intervale de referință: populație feminină, 2-30 ng/mL; populație masculină, 2–20 ng/mL.

Grupa 1: Modificări ale PRL observate în brațul DA și PT

La punctul de lansare PT, un total de 22 de pacienți fuseseră deja administrați cu farmacoterapie (sub formă de agonişti dopaminergici, DA); pacienții de referință au continuat să utilizeze aceste medicamente așa cum au fost prescrise pe toată perioada PT. Mijloacele PRL obținute în virtutea statisticilor descriptive înainte și după PT, privită ca măsură de rezultat primară, au evidențiat modificări semnificative statistic în mediile PRL observate după finalizarea PT. Înainte de începerea PT, media PRL de 189,4 ng/mL a fost înregistrată, în timp ce valoarea corespunzătoare înregistrată după finalizarea PT a fost egală cu 27,5 ng/mL. Diferența dintre mediile PRL pre și post-PT este egală cu 161,9 ng/mL, dezvăluind o scădere de 85,5%-PRL.

Eficiența PT asumată a fost coroborată prin testarea ipotezei asupra mediilor PRL înainte și după PT, făcută la niveluri de semnificație de 5% și 1%. Afirmația de mai sus se aplică și pentru un nivel de semnificație de 0,1%, așa cum este coroborat de o testare adecvată a ipotezelor. Pentru afișarea vizuală a rezultatelor obținute cu ambele linii de tratament (DA și PT), vă rugăm să consultațiFigura 2.

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este AJT0901-0067Fig2.jpg

Figura 2

Nivelurile de prolactină observate în brațul DA&PT înainte și după PT

Intervale de referință: populație feminină, 2–30 ng/mL ; populație masculină, 2–20 ng/mL.

Grupa 2: modificări PRL observate în brațul PT

Din grupul de 30 de pacienți, 8 nu au putut tolera efectele secundare apărute pe motivul tratamentului cu DA, astfel că, după o perioadă scurtă de probă, au încetat să mai ia medicamentele prescrise și au recurs doar la PT. Înainte de lansarea PT, unii dintre pacienții din acest braț aveau cele mai mari PRL dintre toți, astfel încât scăderea PRL observată după fitoterapie a fost mult mai izbitoare decât la restul pacienților din studiu. Scăderea PRL a fost observată numai după PT (ilustrat deFigura 3) dovedește, fără nicio îndoială, eficiența remediilor din plante în diminuarea potențialului secretor al macroprolactinomului. La 7 dintre acești pacienți, PRL a scăzut peste 50 ng/mL, în timp ce la o pacientă de sex feminin (desemnată ca pacientul nr. 14), care a ales să se supună PT până la intervenția chirurgicală pre-programată, un PT de 4 luni a dus la scăderea PRL de la 373 până la 102 ng/ml.

Un fișier extern care conține o imagine, o ilustrație etc. Numele obiectului este AJT0901-0067Fig3.jpg

Figura 3

Nivelurile de prolactină observate în brațul PT înainte și după PT

Intervale de referință: populație feminină, 2–30 ng/mL ; populație masculină, 2–20 ng/mL.

De asemenea, în acest grup, statisticile descriptive au indicat diferențe semnificative în mediile PRL pre și post-PT, privite ca măsură de rezultat primară. Înainte de începerea PT, a fost înregistrată media PRL de 384,3 ng/mL, în timp ce după finalizarea PT valoarea de referință a fost egală cu 38,0 ng/mL. Diferența dintre mediile PRL pre și post-PT este egală cu 346,3 ng/mL, dezvăluind o scădere a PRL cu 90,1%.

Eficiența PT asumată a fost coroborată prin testarea ipotezei asupra mediilor PRL înainte și după PT, realizată la nivelul de semnificație de 5%. Afirmația de mai sus se aplică și pentru nivelul de semnificație de 1%, așa cum este coroborat de o testare adecvată a ipotezelor. Pentru afișarea vizuală a rezultatelor discutate mai sus, vă rugăm să consultațiFigura 3.

Comparație dintre PRL-urile înregistrate în DA și PT față de brațul PT

Analiza comparativă a PRL-urilor înregistrate la pacienții care constituie DA & PT față de cele înregistrate la pacienții care constituie brațul PT, își propune să compare rezultatele acestor două linii distincte de tratament. Testarea ipotezelor privind diferențele în mediile PRL completate la un nivel de semnificație de 5%, nu a evidențiat vreo modificare semnificativă statistic în mediile PRL pre-tratament înregistrate în aceste două brațe. Cu alte cuvinte, se poate afirma cu o certitudine de 95% (și un risc de eroare de 5%) că mijloacele PRL observate în aceste două brațe de pacienți înainte de tratament nu diferă semnificativ unul de celălalt. Din punct de vedere statistic, aceasta înseamnă că ambele brațe ale pacientului au avut chiar „poziții de pornire”, permițând o evaluare fundamentată a eficienței diferitelor modalități terapeutice.

Cu toate acestea, analiza comparativă a PRL-urilor medii observate în brațul PT vs DA și PT coroborează eficiența ipotetică a ambelor modalități de tratament. În virtutea testării ipotezei privind diferențele de medii PRL, realizată la un nivel de semnificație de 5%, s-a dovedit că o diferență semnificativă statistic între PRL-urile obținute în brațul PT și cele obținute în cadrul brațului AD și PT este practic inexistentă. Pentru a reformula, se poate fi 95% sigur (risc de eroare = 5%) că PRL-urile obținute în aceste două brațe tratate distinct după finalizarea tratamentului nu diferă într-o măsură semnificativă statistic. Având în vedere numărul mic de membri ai brațului PT (numai n=8), nu ar trebui să tragem concluzii cu privire la singura virtute a acestei linii de tratament, ci mai degrabă să ne străduim să repetăm ​​analiza o dată mai substanțială, adică

Mergi la:

Discuţie

Influența PT asupra nivelului de prolactină (PRL)

Aproximativ 70% din materiile prime utilizate de industria farmaceutică sunt de origine biologică, adică de origine naturală, marea majoritate a acestora fiind astfel izolate din plante ( Kovačević, 2000 ; Pekić, 1983 ). Medicina contemporană provine din medicina tradițională, populară, dar dezvoltarea sa uriașă a fost martorită de-a lungul secolului al XX-lea .secolul a dus în cele din urmă la o pierdere semnificativă a interesului pentru preparatele pe bază de plante, astfel încât producția lor a fost urmărită doar în cercuri înguste de laici puternic dependenți de tradiție, de obiceiurile vechi și de rețetele transmise de-a lungul generațiilor. Lipsa de cunoștințe medicale în rândul producătorilor de remedii pe bază de plante și disprețul manifestat de profesia medicală sunt motivele pentru care, până de curând, studiile privind eficiența terapeutică a remediilor din plante au fost atât de rare și rare. În ultimii douăzeci de ani, s-au asistat la schimbări majore în aceste puncte de vedere și atitudini, ducând la un interes reevocat pentru preparatele pe bază de plante. În acest context, nu numai profanii, ci și profesioniștii medicali au decis să-și revizuiască punctele de vedere și atitudinile față de această linie de tratament. Ca urmare, s-a efectuat o cercetare mai amănunțită și mai aprofundată a potențialelor terapeutice ale anumitor plante de remediere și amestecuri de plante. Mai ales în ultimii câțiva ani, un număr tot mai mare de studii au dovedit că plantele de remediere merită să fie considerate ca o opțiune terapeutică validă într-o serie de condiții (Block and Mead, 2003 ; Kanowski și Hoerr, 2003 ; Yale și Liu, 2004 ). Faptul că pacienții studiului nostru au fost tratați anterior în unități medicale specializate în interior, dă o creștere suplimentară a semnificației rezultatelor noastre.

După ce a fost diagnosticat cu macroprolactinom, întregul grup de 30 de pacienți înscriși în acest studiu și-a început tratamentul cu agoniști dopaminergici (DA) ca medicamente de primă alegere când vine vorba de farmacoterapie pentru macroprolactinom. În cazul pacienților noștri, terapia a fost începută în unanimitate cu cel mai des utilizat agonist dopaminergic, bromocriptina. Rezultatele tratamentului cu DA au fost slabe și, cu excepția unui pacient, s-au redus la o scădere modestă a PRL. De regulă, în caz de rezistență la terapie sau în caz de răspuns slab, medicii curant decid să-și schimbe pacienții la cabergolină. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că eșantionul nostru de studiu a constat din pacienți proveniți din fosta Iugoslavie (majoritatea din B&H și Croația, doi din Serbia și unul din Macedonia). Pe parcursul perioadei de studiu (2005-sfârşitul 2009), singurul DA autorizat pentru lansarea pe piață în aceste țări era bromocriptina, în timp ce alte DA puteau fi obținute exclusiv din străinătate și trebuiau plătite din buzunarele pacienților. Prin urmare, doar 3 dintre pacienții noștri au trebuit să fie tratați cu cabergolină, ceea ce ar putea explica rezultatele slabe ale farmacoterapiei administrate grupului nostru de studiu înainte sau concomitent cu fitoterapie. Pe lângă farmacoterapie, 13 pacienți incluși în acest studiu au fost operați, 4 dintre ei chiar de două ori. Cu toate acestea, din diverse motive, nici unui pacient nu i s-a îndepărtat complet tumora, astfel încât, în timp, reziduurile tumorale au crescut într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT. în timp ce alte DA puteau fi obținute exclusiv din străinătate și trebuiau plătite din buzunarele pacienților. Prin urmare, doar 3 dintre pacienții noștri au trebuit să fie tratați cu cabergolină, ceea ce ar putea explica rezultatele slabe ale farmacoterapiei administrate grupului nostru de studiu înainte sau concomitent cu fitoterapie. Pe lângă farmacoterapie, 13 pacienți incluși în acest studiu au fost operați, 4 dintre ei chiar de două ori. Cu toate acestea, din diverse motive, nici unui pacient nu i s-a îndepărtat complet tumora, astfel încât, în timp, reziduurile tumorale au crescut într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT. în timp ce alte DA puteau fi obținute exclusiv din străinătate și trebuiau plătite din buzunarele pacienților. Prin urmare, doar 3 dintre pacienții noștri au trebuit să fie tratați cu cabergolină, ceea ce ar putea explica rezultatele slabe ale farmacoterapiei administrate grupului nostru de studiu înainte sau concomitent cu fitoterapie. Pe lângă farmacoterapie, 13 pacienți incluși în acest studiu au fost operați, 4 dintre ei chiar de două ori. Cu toate acestea, din diverse motive, nici unui pacient nu i s-a îndepărtat complet tumora, astfel încât, în timp, reziduurile tumorale au crescut într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT. ceea ce ar putea explica rezultatele slabe ale farmacoterapiei administrate grupului nostru de studiu înainte de sau concomitent cu fitoterapie. Pe lângă farmacoterapie, 13 pacienți incluși în acest studiu au fost operați, 4 dintre ei chiar de două ori. Cu toate acestea, din diverse motive, nici unui pacient nu i s-a îndepărtat complet tumora, astfel încât, în timp, reziduurile tumorale au crescut într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT. ceea ce ar putea explica rezultatele slabe ale farmacoterapiei administrate grupului nostru de studiu înainte de sau concomitent cu fitoterapie. Pe lângă farmacoterapie, 13 pacienți incluși în acest studiu au fost operați, 4 dintre ei chiar de două ori. Cu toate acestea, din diverse motive, nici unui pacient nu i s-a îndepărtat complet tumora, astfel încât, în timp, reziduurile tumorale au crescut într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT. reziduurile tumorale au crescut din nou într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT. reziduurile tumorale au crescut din nou într-un macroprolactinom. În fața unor astfel de rezultate nesatisfăcătoare, pacienții de referință au decis să facă aranjamente PT.

Rezultatele obținute în brațul DA & PT, precum și cele obținute în brațul PT, demonstrează, fără îndoială, un efect favorabil al remediilor pe bază de plante asupra potențialului secretor al macroprolactinomului în ceea ce privește înlăturarea acestuia. O atenție deosebită ar trebui acordată și un credit deosebit rezultatelor obținute la 8 pacienți care fac doar PT, deoarece ele reprezintă un model de urmat pentru analiza eficienței TP alese să fie nu doar un adjuvant, ci „numărul unu”. ” terapia macroprolactinomului. Rezultatele obținute în acest cadru sugerează că la unii pacienți cu macroprolactinom se poate obține o reglare satisfăcătoare a PRL în virtutea remediilor pe bază de plante ca tratament de primă alegere. După finalizarea PT, un procent similar de scădere a PRL a fost observat și în brațul DA și PT.

Comparația mijloacelor PRL înregistrate înainte și după PT nu a evidențiat nicio diferență semnificativă statistic în măsura de rezultat menționată mai sus între PT și brațul DA & PT. Trebuie remarcat, totuși, că scăderea PRL-urilor pentru care DA ar trebui să li se acorde credit, observată în cadrul brațului AD și PT, a fost doar modestă, doza de DA prescrisă fiind astfel mai mult în funcție de menținerea nivelurilor PRL atinse decât în funcţie de diminuarea ulterioară a acestora. Adevărul este că DA au reușit în misiunea lor și au împiedicat PRL-urile să crească în continuare, dar nu au reușit niciodată să le reducă dincolo de valorile afișate peFigura 2, astfel încât scăderea suplimentară a PRL-urilor, observată pe acest braț după tratament, ar trebui aparent atribuită PT introdus mai târziu.

Administrația concomitentă a PT și DA nu a reușit să dezvăluie nicio sinergie între cele două. Mecanismul de acțiune al ingredientelor vegetale farmaco-active rămâne neclar; cu toate acestea, posibila mediere a acestei suprimari a secretiei PR de catre receptorii D2 poate fi cu siguranta exclusa.

Una dintre căile de cercetare care urmează să fie urmate în cursul ulterioare este căutarea unei explicații plauzibile a impactului PT asupra potențialului secretor al macroprolactinomului. Prin toate mijloacele, explicația acestui mecanism va descoperi căi încă necunoscute ale sintezei și eliberării PR.

De remarcat, datele despre impactul PT asupra potențialului secretor al macroprolactinomului prezentate aici sunt autentice și sunt primele în aceste părți și, după cunoștințele noastre, și în lume. Literatura disponibilă nu oferă studii similare, astfel încât compararea cu experiența altor autori este practic imposibilă.

Contraindicații pentru și durata PT

Pacienții tratați cu DA sunt forțați la o terapie pe mai mulți ani, dar utilizarea medicamentelor DA are limitările sale. În urma unei urmăriri multianuale a pacienților care iau DA pentru o perioadă prelungită de timp, la 26 iunie 2008 , Agenția Europeană a Medicamentului (EMEA) a lansat anunțul care comunică noi avertismente și contraindicații pentru utilizarea DA, în special un risc crescut de fibroză. , în special fibroza cardiacă, atribuită utilizării unui alcaloid cronic de ergot (un derivat DA) ( Pehaček și Sajdl, 1990).). Revizuirea de referință a abordat două DA cele mai frecvent utilizate, adică bromocriptina și cabergolina, de asemenea. În conformitate cu recomandările EMEA, doza zilnică maximă de cabergolină este limitată la 3 mg, în timp ce cea de bromocriptină nu trebuie să depășească 30 mg (EMEA; Europa, 2011). Cea mai mare doză zilnică de bromocriptină utilizată de unul dintre pacienții noștri a fost egală cu 40 mg.

Durata PT urmată de pacienții noștri s-a întins de la 3 la 41 de luni, în timp ce 9 dintre ei au fost tratați timp de 10 luni sau mai mult. Indiferent de durata tratamentului, pacienții nu au avut deloc contraindicații pentru PT și nici nu au prezentat simptome potențial atribuibile fitoterapiei. Cele mai timpurii beneficii ale reprimarii PRL induse de PT au fost martori de femeile de varsta fertila, la care ovulatia si ciclul menstrual normal au fost restabilite. Ceea ce autorii găsesc cel mai încurajator și intrigant cu privire la rezultatele lor este faptul că două paciente au rămas însărcinate în timp ce erau pe PT și, în cele din urmă, au născut copii sănătoși. Deși au fost numărate în eșantionul de studiu, datele despre acești doi pacienți nu au fost incluse în analiza statistică, deoarece datele PRL lipseau din cauza sarcinii care a avut loc în timpul PT. Cu toate acestea, Nivelurile PR la acești doi pacienți trebuie să fi fost undeva în limitele de referință sau doar puțin peste normalul superior; altfel, rămânerea însărcinată ar fi practic imposibilă. Înainte de începerea PT, ambii pacienți au fost tratați cu DA. Odată ce au rămas însărcinate, pacientele au încetat să ia DA, dar au continuat PT pe tot parcursul sarcinii. Continuarea PT pe tot parcursul sarcinii a fost recomandată din motive preventive, deoarece este bine cunoscut faptul că estrogenii, ale căror niveluri cresc în timpul sarcinii, joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea tumorii prin stimularea hiperplaziei celulelor lactotrofe. Acest lucru este valabil mai ales pentru tumorile mari, cu creștere rapidă, cunoscute a fi mai predispuse la stimularea estrogenică ( a rămâne însărcinată ar fi practic imposibil. Înainte de începerea PT, ambii pacienți au fost tratați cu DA. Odată ce au rămas însărcinate, pacientele au încetat să ia DA, dar au continuat PT pe tot parcursul sarcinii. Continuarea PT pe tot parcursul sarcinii a fost recomandată din motive preventive, deoarece este bine cunoscut faptul că estrogenii, ale căror niveluri cresc în timpul sarcinii, joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea tumorii prin stimularea hiperplaziei celulelor lactotrofe. Acest lucru este valabil mai ales pentru tumorile mari, cu creștere rapidă, cunoscute a fi mai predispuse la stimularea estrogenică ( a rămâne însărcinată ar fi practic imposibil. Înainte de începerea PT, ambii pacienți au fost tratați cu DA. Odată ce au rămas însărcinate, pacientele au încetat să ia DA, dar au continuat PT pe tot parcursul sarcinii. Continuarea PT pe tot parcursul sarcinii a fost recomandată din motive preventive, deoarece este bine cunoscut faptul că estrogenii, ale căror niveluri cresc în timpul sarcinii, joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea tumorii prin stimularea hiperplaziei celulelor lactotrofe. Acest lucru este valabil mai ales pentru tumorile mari, cu creștere rapidă, cunoscute a fi mai predispuse la stimularea estrogenică ( Continuarea PT pe tot parcursul sarcinii a fost recomandată din motive preventive, deoarece este bine cunoscut faptul că estrogenii, ale căror niveluri cresc în timpul sarcinii, joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea tumorii prin stimularea hiperplaziei celulelor lactotrofe. Acest lucru este valabil mai ales pentru tumorile mari, cu creștere rapidă, cunoscute a fi mai predispuse la stimularea estrogenică ( Continuarea PT pe tot parcursul sarcinii a fost recomandată din motive preventive, deoarece este bine cunoscut faptul că estrogenii, ale căror niveluri cresc în timpul sarcinii, joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea tumorii prin stimularea hiperplaziei celulelor lactotrofe. Acest lucru este valabil mai ales pentru tumorile mari, cu creștere rapidă, cunoscute a fi mai predispuse la stimularea estrogenică (Mah și Webster, 2001 ). Cu toate acestea, având în vedere faptul că experiența noastră în acest domeniu se rezumă în prezent doar la două paciente de sex feminin, date suplimentare privind impactul remediilor pe bază de plante în timpul sarcinii ar trebui adunate pe un eșantion destul de mare, mai reprezentativ, pentru a putea obține rezultate mai fiabile și mai fundamentate asupra eficacității și siguranței fitoterapiei în timpul sarcinii.

Lungimea PT finală nu este definită cu precizie; același lucru este valabil și pentru durata optimă a administrării PT. După cunoștințele noastre, durata PT necesară pentru ca beneficiile sale să devină evidente, depinde de nivelurile de prolactină pre-PT, dar primele rezultate terapeutice ar trebui așteptate la 3-5 luni după începerea PT.

Semnificația acestui studiu constă în faptul că demonstrează în mod clar posibila utilizare a PT la pacienții cu macroprolactinom în efectul reglării PRL. Datorită unei astfel de terapii, pot fi obținute următoarele beneficii:

 • Tratamentul pacienților cu contraindicații pentru tratamentul DA
 • Posibilitatea tratamentului combinat PT + DA;
 • Posibilitatea tratamentului PT preventiv al gravidelor care suferă de macroprolactinom; în caz contrar, s-ar putea experimenta o creștere tumorală în timpul sarcinii, facilitată de hiperestrogenism; și, în concluzie,
 • La pacienții selectați cu grijă, PT s-ar putea dovedi la fel de bine ca terapia de primă alegere a macroprolactinomului.

Mergi la:

Concluzie

Rezultatele acestui studiu de cinci ani sugerează posibilitatea tratamentului fitoterapeutic al pacienților cu macroprolactinom ca efect de reglare a hiperprolactinemiei. Această linie de tratament sa dovedit a fi demnă de a fi nu doar un adjuvant, ci, la unii pacienți, terapia de primă alegere pentru macroprolactinom. Această afirmație se bazează în special pe rezultatele încurajatoare obținute în cadrul brațului nostru PT. Cercetările viitoare ar trebui să încerce să demonstreze eficiența PT ca terapie de primă alegere capabilă să reducă hipersecreția de prolactină indusă de macroprolactinom, în timp ce rezultatele obținute cu această linie de cercetare ar trebui comparate cu noțiunile actuale privind eficiența DA.

Mergi la:

Confirmare

Suntem cel mai îndatorați tuturor pacienților noștri pentru că și-au pus încrederea în noi și ne-au încredințat sănătatea lor. Fără ele și credința lor în beneficiile și potențialele fitoterapeutice, acest studiu nu ar fi posibil.

Mergi la:

Referințe

1. 

Asa SL. Tumorile glandei pituitare. În: Rosai J, Sobin H, editori. Institutul de Patologie al Forțelor Armate. Vol. 22. Washington DC: 1988. p. 1–120. (serie a treia). Fasc. [ Google Scholar ]2. 

Braucks GR, Naliato EC, Tabet AL, Gadelha MR, Violante AH. Aspecte clinice și terapeutice ale prolactinomului la bărbați. Arq Neuropsiquiatr. 2003; 61 :1004–1110. [ PubMed ] [ Google Scholar ]3. 

Guyton AC, Hall J E. Manual de fiziologie medicală. Philadelphia, Pennsylvania: WB Saunders Company; 2003. p. 846–857. [ Google Scholar ]4. 

Horvath E, Kovacs K. Diagnosticul ultrastructural al adenoamelor pituitare umane. Microsc Rec Tech. 1992; 20 :107–135. [ PubMed ] [ Google Scholar ]5. http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/32239508en.pdf .

6. 

Block KI, Mead MN. Efectele sistemului imunitar ale echinaceei, ginsengului și astragalului: o revizuire. Integr Cancer Ther. 2003; 2 :247–267. [ PubMed ] [ Google Scholar ]7. 

Kanowski S, Hoerr R. Extract de Ginkgo biloba EGb 761 în demență: analize cu intenție de tratare a unui studiu randomizat de 24 de săptămâni, multicentric, dublu-orb, controlat cu placebo. Farmacopsihiatrie. 2003; 36 :297–303. [ PubMed ] [ Google Scholar ]8. 

Kovačević N. Bazele farmacognostice. Facultatea de Farmacie Universitatea din Belgrad; 2000. p. 35–212. [ Google Scholar ]9. 

Levy A, Lightman SL. Patogeneza adenoamelor hipofizare. Endocrinologie clinică. 1993; 38 :559–557. [ PubMed ] [ Google Scholar ]10. 

Lukić PB. Farmacognostica. Facultatea de Farmacie Universitatea din Belgrad: 1993. pp. 18–24. [ Google Scholar ]11. 

Mah PM, Webster J. Hiperprolactinemie: etiologie, diagnostic și management. Semin Reprod Med. 2001; 20 :365–374. [ PubMed ] [ Google Scholar ]12. 

Pehaček Z, Sajdl P. Ergot alcaloids: Chemistry, biological effects, biotehnology. Academia din Praga. 1990:1–42. [ Google Scholar ]13. 

Pekić B. Chimia și tehnologia produselor farmaceutice – alcaloizi și uleiuri eterice. Facultatea de Tehnologie Universitatea din Novi Sad; 1983. p. 1–68. [ Google Scholar ]14. 

Yale SH, Liu K. Terapia cu Echinacea purpurea pentru tratamentul răcelii: un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo. Arch Intern Med. 2004; 164 :1237–1241. [ PubMed ] [ Google Scholar ]


Articole din 

African Journal of Traditional, Complementary, and Alternative Medicines sunt furnizate aici prin 

amabilitatea African Traditional Herbal Medicine Supporters Initiative

Vitamina C cu doză mare la pacienții cu cancer în stadiu avansat

Abstract

Doza mare administrată intravenos de vitamina C (IVC) este utilizată pe scară largă la pacienții cu cancer de către practicienii de medicină complementară și alternativă. Cele mai frecvente indicații pentru terapia IVC rezultă din credința în eficacitatea sa ca agent anti-cancer puternic, care îmbunătățește suplimentar chemosensibilitatea celulelor canceroase și reduce toxicitățile legate de chimioterapie și intensitatea oboselii. În această analiză narativă, am decis să abordăm această problemă, încercând să răspundem la întrebarea dacă există dovezi științifice care să susțină rațiunea aplicării terapiei cu doze mari de IVC la pacienții cu cancer în stadiu avansat.Deși rezultatele obținute în urma studiilor preclinice au demonstrat că concentrațiile plasmatice de ascorbat millimolar realizabile numai după administrarea IVC au fost citotoxice pentru celulele maligne cu creștere rapidă și au inhibat creșterea tumorii, precum și au prelungit supraviețuirea animalelor de laborator, astfel de efecte pozitive nu au fost găsite în studiile cu oameni pacienții cu cancer de etapă avansata. De asemenea, nu am găsit rațiunea utilizării IVC pentru a crește eficacitatea chimioterapiei și pentru a reduce toxicitatea indusă de chimioterapie în grupul menționat mai sus. Cu toate acestea, în îngrijirea paliativă, doza mare de IVC ar putea fi considerată o terapie care îmbunătățește calitatea vieții și reduce simptomele legate de cancer, cum ar fi oboseala și durerea osoasă. Cu toate acestea, din cauza absenței studiilor randomizate controlate cu placebo privind eficacitatea IVC la pacienții cu cancer în stadiu avansat,efectul placebo nu poate fi exclus.

1. Introducere

Discuția despre proprietățile anticanceroase ale vitaminei C și posibila sa aplicare în îngrijirea paliativă a fost continuată de peste 50 de ani. Deoarece s-a dovedit că calea de administrare a vitaminei C ar putea afecta biodisponibilitatea și influența potențialele sale proprietăți anticancer [ 1], cercetătorii, medicii și bolnavii de cancer au devenit mai interesați de metoda de administrare intravenoasă a vitaminei C (IVC). Rezultatele obținute din studiile in vitro au arătat că concentrațiile plasmatice de ascorbat millimolar, realizabile numai după administrarea intravenoasă de vitamina C, sunt citotoxice pentru celulele maligne cu creștere rapidă. Aceste rezultate au fost, de asemenea, în concordanță cu datele obținute din studii pe animale, în care injecțiile cu doze mari de vitamina C au inhibat creșterea tumorii și au prelungit supraviețuirea animalelor de laborator. Popularitatea largă a IVC din anii 2000 este evidențiată de datele din sondajul realizat de Padayatty și colab. [ 2], în care o utilizare neașteptat de comună a vitaminei C a fost raportată în rândul practicienilor de medicină complementară și alternativă. Din 199 de respondenți la sondaj, 172 au administrat IVC la 11.233 de pacienți în 2006 și la 8876 de pacienți în 2008 cu o doză medie de 28 g la fiecare patru zile și 22 de tratamente totale per pacient, cel mai frecvent datorită infecției, cancerului și oboselii [ 2].]. Deși amploarea utilizării tratamentului cu doze mari de IVC în ultimii timpuri este necunoscută, se pare că se bucură de un interes constant de la pacienții cu boală de cancer în stadiu avansat, refractar la terapia standard. Cele mai frecvente întrebări adresate de pacienți și de familiile lor specialiștilor în medicină paliativă se referă la eficacitatea dozei mari de IVC ca terapie anti-cancer și la utilizarea acesteia ca agent care sporește chimiosensibilitatea celulelor canceroase sau reduce toxicitățile și oboseala legate de chimioterapie. În această analiză narativă, am decis să ne ocupăm de această problemă, încercând să răspundem la întrebarea dacă există dovezi științifice care să susțină rațiunea aplicării terapiei cu doze mari de IVC la pacienții cu cancer în stadiu avansat.Mergi la:

2. Peste 50 de ani de istorie a proprietăților anti-cancer ale vitaminei C

În urmă cu șaptezeci de ani, McCormick a observat că vitamina C ar putea fi capabilă să protejeze împotriva cancerului prin creșterea sintezei de colagen [ 3 , 4 ]. La începutul anilor 1970, Cameron și Pauling [ 5 ] au publicat teza susținând că acidul ascorbic este capabil să potențeze producția intrinsecă a inhibitorului seric fiziologic al hialuronidazei (PIH), protejând astfel împotriva răspândirii celulelor canceroase. Deși motivele ipotezelor menționate mai sus nu au fost clare, au început o discuție pe scară largă despre valoarea vitaminei C în profilaxia cancerului, terapia de susținere și tratamentul paliativ [ 6].]. Într-o publicație ulterioară, Cameron și Pauling au demonstrat că acidul ascorbic este direct implicat în reacții biochimice specifice care susțin în mod colectiv rezistența naturală a gazdei la creșterea invazivă malignă, prin potențarea fibrozei stromale, eficacitatea crescută a încapsulării celulelor maligne în țesutul fibros, infiltrarea limfocitară extinsă și protecția axei adreno-hipofizare împotriva epuizării generate de stresul cauzat de cancer [ 6 ]. În studiul observațional realizat de Cameron și Campbell în 1974 [ 7], o doză zilnică de 10 g acid ascorbic a fost administrată intravenos timp de 10 zile urmată de aceeași doză administrată pe cale orală la 50 de pacienți cu cancer terminal. Au observat diferite efecte după tratamentul cu ascorbat. Întârzierea și inhibarea creșterii tumorale au fost observate la 11 (22%) și, respectiv, la trei pacienți (6%), în timp ce nu s-a observat niciun răspuns clinic la 17 pacienți (35%) și a fost găsit doar un răspuns minim la 10 pacienți (20%). Pe de altă parte, la cinci pacienți (10%), s-a observat progresia tumorii, dar la alți patru pacienți (8%), a apărut o hemoragie la o tumoare urmată de necroză și de moartea accelerată a pacientului [ 7]]. Potrivit autorilor, anumiți participanți la studiu au beneficiat, de asemenea, de terapia cu vitamina C, demonstrând ameliorarea durerii osoase din cauza metastazelor și a altor efecte de masă (cefalee, sindrom Horner, pareză a nervului laringian). Mai mult, au relevat o reducere semnificativă a ratei de re-acumulare a ascitei maligne și a revărsatului pleural malign, reducerea gradului de hematurie, inversarea icterului malign terminal sau o scădere a ratei de sedimentare a eritrocitelor [ 7 ]. Într-o publicație ulterioară, Cameron și Pauling [ 8] a prezentat rezultatele unui studiu observațional caz-control în care 100 de pacienți terminali cu cancer au primit ascorbat suplimentar ca parte a managementului lor de rutină și au fost comparați cu 1000 de controale potrivite pentru sex, vârstă, tipul tumorii primare și tratament. Studiul a arătat că durata medie de supraviețuire a fost de peste 4 ori mai mare pentru subiecții tratați cu ascorbat (care au primit 10 g intravenos timp de 10 zile și pe cale orală după aceea) decât pentru martorii care nu au primit vitamina C; în plus, timpul de supraviețuire de 10% din fostul grup a fost de 20 de ori mai mare decât la martori [ 8 ]. Aproape o dublă prelungire a timpului mediu de supraviețuire la pacienții cu cancer terminal după administrarea vitaminei C a fost observată și de Murata și colab. 9 ].

Ca răspuns la datele obținute de Cameron și Pauling, Creagan și colab. [ 10 ] a efectuat în 1979 un studiu randomizat, controlat dublu-orb, pentru a evalua efectul vitaminei C (10 g zilnic pe cale orală) asupra severității simptomelor și a ratei de supraviețuire la 123 de pacienți cu cancer avansat și preterminal. Studiul a dovedit lipsa efectului vitaminei C. Nu au existat diferențe semnificative statistic în ceea ce privește timpul de supraviețuire între grupurile ascorbat și martor [ 10 ]. Deși participanții la studiu au raportat îmbunătățirea poftei de mâncare, a forței, a nivelului de activitate și a controlului durerii, nu au existat, de asemenea, diferențe semnificative statistic în severitatea simptomelor între două grupuri tratate [ 10 ]. În mod similar, Moertel și colab. [ 11] într-un studiu dublu-orb controlat cu placebo cu 100 de pacienți cu cancer colorectal avansat repartizați aleatoriu la tratament fie cu 10 g de vitamina C zilnic, fie cu placebo nu au prezentat niciun avantaj în ceea ce privește nici intervalul dintre începutul tratamentului și progresia bolii, fie supraviețuirea pacientului timp. Pe baza experimentelor ulterioare, se știe acum că rezultatele obținute de Creagan și colab. și Moertel și colab. nu trebuie comparate cu cele ale lui Cameron și Pauling din cauza unei căi diferite de administrare a vitaminei C [ 12 ]. Am discutat această problemă în capitolul următor.

Aproximativ douăzeci de ani mai târziu, Padayatty și colab. [ 13 ], bazându-se pe dovezile că concentrațiile plasmatice de vitamina C milimolare realizate numai prin administrare intravenoasă (dar nu orală) pot fi toxice pentru unele celule canceroase [ 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ], au propus ca tratamentul cu ascorbat al cancerului să fie să fie reexaminat. Au publicat trei cazuri bine documentate de cancer avansat, în care pacienții au avut perioade de supraviețuire neașteptat de lungi după ce au primit doze mari de vitamina C intravenoasă (15-65 g de două ori pe săptămână timp de 2-10 luni, urmată de continuarea în doze mai mici timp de 1-4 ani ) ca singura lor terapie semnificativă 19]. De atunci, numeroase studii au investigat efectele dozei mari de vitamina C asupra creșterii tumorii, supraviețuirii, impactului asupra calității vieții (QoL), efectelor secundare asociate chimioterapiei și radioterapiei, simptomelor legate de cancer și interacțiunilor cu anti- terapia cancerului [ 20 ].Mergi la:

3. Vitamina C intravenos versus cale orală

În studiile lui Cameron și colab. [ 7 , 8 , 21 , 22 ], acidul ascorbic administrat intravenos în doze zilnice de 10 g a fost recunoscut ca fiind eficient în tratamentul cancerului. Acest efect nu a fost observat în studiile dublu-orb controlate cu placebo, efectuate în Clinica Mayo, când aceleași doze de ascorbat au fost date doar pe cale orală [ 10 , 11 ], ceea ce a condus la concluzia că calea de administrare poate duce la diferențele de biodisponibilitate a ascorbatului care influențează potențialele sale proprietăți anticanceroase.

Când este administrat oral, concentrația de ascorbat în plasmă a oamenilor sănătoși este strict controlată de cel puțin trei mecanisme, și anume absorbția intestinală (biodisponibilitatea), acumularea de țesuturi și eliminarea renală [ 23 ]. Rata utilizării acidului ascorbic este mecanismul suplimentar care poate fi semnificativ în stările de boală [ 23 ]. Din acest motiv, concentrația de ascorbat în plasmă nu depășește 100 μmol / L atunci când este alimentată oral cu alimente; chiar dacă suplimentarea orală se apropie de dozele maxime tolerate, este întotdeauna <250 μmol / L [ 23]. S-a demonstrat într-un studiu farmacocinetic de epuizare-replicare efectuat la voluntari sănătoși că, cu doza zilnică orală de 100 mg, concentrația de ascorbat în plasma zilnică de post atinge un platou între 50-60 µmol / L [ 24 ]. În timp ce creșterea dozei zilnice de zece ori la 1000 mg dă doar o ușoară creștere a concentrației plasmatice la 70-85 μmol / L, cu o creștere suplimentară minimă ulterioară rezultată din doza de 2500 mg (concentrații plasmatice aproximativ 80-90 μmol / L) [ 24 ]. Concentrațiile de ascorbat intracelular în celulele imune circulante (neutrofile, monocite și limfocite) au atins maximum la doza zilnică de 100 C de vitamina C și nu au crescut la doze mai mari [ 24]. Biodisponibilitatea este de 100% după o doză unică de 200 mg și scade la doze mai mari de vitamina C, ajungând la aproximativ 33% după o doză unică de 1250 mg [ 24 ].

Prin contrast, după perfuzia intravenoasă, concentrația plasmatică a ascorbatului atinge valori mai mari decât după administrarea acelorași doze orale și diferența crește odată cu doza [ 1 ]. Calea intravenoasă ocolește reglarea absorbției intestinale a vitaminei C orale dependentă de transportorul dependent de sodiu-1 (SVCT1), rezultând o creștere necontrolată a concentrației plasmatice [ 25 ]. După administrarea intravenoasă de 1,25 g acid ascorbic la voluntarii sănătoși, vârful ascorbat plasmatic a fost de aproximativ 6,5 ori mai mare decât după administrarea aceleiași doze date pe cale orală [ 1]]. În același studiu, modelarea farmacocinetică a prezis concentrația plasmatică de ascorbat de 220 μmol / L pentru doza orală maximă tolerată de 3 g la fiecare 4 ore, comparativ cu 13.350 μmol / L (13.35 mmol / L) și 15.380 μmol / L (15.38 mmol / L) pentru doze unice intravenoase de 50 g și respectiv 100 g [ 1 ]. Merită menționat faptul că administrarea intravenoasă poate duce la niveluri plasmatice chiar mai mari de 30 până la 70 de ori de ascorbat decât cea mai mare doză orală tolerată 1 ]. Cu toate acestea, aceste concentrații ridicate sunt relativ tranzitorii datorită clearance-ului rapid de către rinichi, rezultând un timp de înjumătățire în circulație de aproximativ 2 ore [ 25].]. La pacienții cu cancer care urmează sau nu urmează chimioterapie, administrarea intravenoasă de vitamina C într-o singură doză de 0,1-3,0 g / kg greutate corporală a dus la concentrații plasmatice maxime C max cuprinse între 2 și 37 mmol / L [ 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 ].Mergi la:

4. Proprietățile biologice ale vitaminei C

Vitamina C (acidul L-ascorbic) este o vitamină solubilă în apă cu o varietate de funcții importante din punct de vedere biologic. Oamenii și alte câteva mamifere nu posedă capacitatea de biosinteză a vitaminei C din glucoză din cauza lipsei enzimei L-gulono-γ-lacton oxidază, esențială pentru această cale metabolică [ 33 ]. Cele mai multe funcții biologice ale vitaminei C sunt asociate cu prezența unui inel lactonic cu un fragment 2-en-2,3-diol-1-one bogat în electroni în molecula sa [ 34 ]. În condiții de pH fiziologic, vitamina C există predominant ca anion ascorbat, care rezultă din gruparea 3-hidroxil complet disociată [ 34]. Deși acidul ascorbic servește atât ca agent reducător, cât și ca antioxidant, este cel mai bine cunoscut pentru capacitatea sa de a acționa ca un antioxidant capabil să sufere două reacții consecutive de oxidare cu un singur electron și deprotonarea ambelor grupări hidroxil în pozițiile 2 și 3, rezultând în formarea de acid dehidroascorbic (DHA), care este instabil la pH neutru [ 34 , 35 ]. În procesul menționat mai sus, se formează specii de radicali intermediari, cum ar fi radicalul ascorbil relativ stabil (Asc  ) [ 35 , 36]. Deși radicalii liberi ai acidului dehidroascorbic și ascorbat pot fi ușor reduși atât prin mecanisme dependente de NADH, cât și de NADPH, principala cale de reciclare a ascorbatului este enzimatică, mediată în mare parte de glutaredoxină și tioredoxin reductază [ 37 ].

Ascorbatul este transportat în țesuturi prin fluxul sanguin și preluat activ de majoritatea tipurilor de celule prin intermediul transportorilor de vitamina C dependenți de sodiu SVCT-1 și SVCT-2, atingând concentrații intracelulare de câteva ori mai mari decât nivelurile plasmatice (aproximativ 50 µmol / L) [ 34 , 35 ]. Celulele roșii din sânge nu exprimă SVCT 2 și acumulează ascorbat prin absorbția acidului dehidroascorbic prin intermediul transportorilor de glucoză de tip GLUT, independenți de sodiu, urmate de reducerea intracelulară la ascorbat [ 34 ]. În plasma oamenilor sănătoși, forma redusă de ascorbat este dominantă, în timp ce acidul dehidroascorbic este prezent la un nivel foarte scăzut, în intervalul 0-2 µM sau aproximativ 1-2% din concentrațiile de ascorbat [ 34 , 37]. În unele organe, cum ar fi creierul, suprarenalele, ficatul și globulele albe, se găsesc concentrații ridicate de ascorbat intracelular, de până la 20 mmol / L, ca răspuns la cererea de ascorbat ca enzimă esențială cofactor [ 35 ].

Ascorbatul este un puternic antioxidant datorită capacității de a dona electroni. Elimină speciile reactive de oxigen (ROS) și speciile reactive de azot (RNS), oferind o protecție antioxidantă eficientă împotriva deteriorării radicalilor liberi a multor țesuturi. Studiile demonstrează că ascorbatul a îmbunătățit semnificativ răspunsul dependent de endoteliu la procesele degenerative cauzate de stresul oxidant [ 38 , 39 ], reducerea peroxidării lipoproteinelor cu densitate mică în plasmă [ 40 , 41 , 42 , 43 , 44 ], a modulat molecula de adeziune intercelulară a monocitelor Expresia genei 1 (ICAM-1) [ 45 ] și stresul oxidativ redus în creier [ 46]. De asemenea, a scăzut nivelul stării de echilibru a deteriorării ADN-ului oxidativ asupra celulelor sanguine mononucleare [ 47 ] și a protejat neutrofilele împotriva ROS generate în timpul fagocitozei [ 33 ]. Mai mult, ascorbatul participă la regenerarea altor antioxidanți, cum ar fi glutationul și α-tocoferolul, înapoi la starea lor activă [ 33 ]. În studiile la animale, administrarea vitaminei C, datorită efectului său antioxidant, a fost capabilă să amelioreze efectul toxic al metotrexatului în țesuturile hepatice și renale, care a apărut din cauza stresului oxidativ crescut [ 48 ].

Pe de altă parte, vitamina C prezintă o puternică activitate pro-oxidantă, în principal datorită proprietăților reductoare foarte bune ale ascorbatului, care este capabil să reducă metalele catalitice precum Fe 3+ la Fe 2+ și Cu 2+ la Cu + , crescând chimia pro-oxidantă a acestor metale și facilitarea generării speciilor reactive de oxigen [ 34 ]. Reacțiile ascorbat cu oxigen sau cu ioni metalici de tranziție liber conduc la generarea de superoxid, H 2 O 2 și foarte reactive oxidanți, cum ar fi radicalul hidroxil prin promovarea chimiei Fenton [ 35]. Capacitatea de a reduce metalele de tranziție este considerată fundamentală pentru activitatea ascorbatului ca un co-factor esențial pentru reacțiile care necesită metalloenzime de fier sau cupru reduse [ 33 , 35 ].

Ascorbatul participă la stabilizarea structurii terțiare a colagenului, a biosintezei carnitinei și a biosintezei unor hormoni (corticosteroizi, aldosteron), precum și a aminoacizilor [ 33 ]. Influențează expresia genei colagenului, secreția celulară de procolagen și biosinteza altor componente ale țesutului conjunctiv, inclusiv elastină, fibronectină, proteoglicani, matrice osoasă și fibrilină asociată elastinei [ 33 ]. Mai mult, este necesară pentru biosinteza catecolaminelor (norepinefrină și epinefrină) și este implicată și în metabolismul tirozinei [ 33 ]. Ascorbatul reglează transcrierea factorului inductibil al hipoxiei-1α (HIF-1α) [ 25] și acționează ca un co-factor pentru enzimele denumite dioxigenaze ale familiei zece-unsprezece translocații (TET), esențiale în demetilarea 5-metilcitozinei în ADN [ 49 ]. Histon demetilazele care conțin domeniu Jumonji C (JmjC) necesită, de asemenea, ascorbat ca co-factor pentru demetilarea histonelor [ 50 ]. Mai mult, acidul ascorbic crește absorbția intestinală a fierului non-hemic din dietă și participă la maximizarea activității unor hormoni, cum ar fi colecistokinina, oxitocina, vasopresina și alfa-melanotropina [ 51 ]. Proprietățile antiinflamatorii ale acidului ascorbic duc la reducerea nivelului de citokine, chemokine și proteine ​​C reactive (CRP) în plasmă [ 52 , 53 ].Mergi la:

5. Concentrațiile plasmatice de vitamina C la pacienții cu cancer în stadiul final

Mai multe studii epidemiologice de mari dimensiuni efectuate în Europa și America de Nord au relevat că de la câțiva până la chiar 50% dintre adulții sănătoși pot avea hipovitaminoză C, definită ca o concentrație plasmatică mai mică de 23 μmol / L, în ciuda utilizării dietei care conține dozele zilnice recomandate de vitamina C [ 54 ]. Deficiența severă de vitamina C (concentrația plasmatică <11 μmol / L) poate fi o problemă cu privire la 1,4% până la 20% dintre adulții sănătoși, ceea ce le face mai susceptibile de a dezvolta manifestări clinice ale scorbutului [ 55 ]. Acest procent poate fi semnificativ mai mare la pacienții cu cancer [ 26 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 ,63 , 64 , 65 ] în principal datorită stresului oxidativ sporit și proceselor inflamatorii care cresc utilizarea ascorbatului. Mai mult, aportul oral afectat sau antecedente de intervenții chirurgicale sau suprafețe absorbante care reduc radiațiile [ 51 ] fac imposibilă compensarea cererii crescute de acid ascorbic. Mai mult, nevoia de vitamina C crește în timpul terapiei anti-cancer [ 59 , 63 , 66 , 67 , 68 , 69 ] și tratamentul complicațiilor asociate [ 70 , 71 , 72]. Într-un studiu danez între 20 de pacienți cu cancer mieloid care urmau tratament cu 5-azacididină la momentul inițial, 14 pacienți aveau deficiență de vitamina C și, în opt cazuri, deficiența era profundă [ 59 ]. Mai mult, pe măsură ce stadiul bolii progresează, nivelurile plasmatice de ascorbat scad în comparație cu stadiul precoce al cancerului și cu subiecții sănătoși [ 51 , 57 ]. Într-un studiu realizat de Mayland și colab. [ 56 ], deficiența severă de vitamina C a fost găsită la 30% dintre rezidenții hospice cu cancer avansat. Riordan și colab. [ 58] a observat deficit sever de ascorbat la 50% dintre pacienții cu cancer terminal. S-a observat că aportul dietetic scăzut, concentrația plasmatică scăzută de albumină, numărul mare de trombocite, nivelul crescut al CRP, cancerul diseminat și supraviețuirea mai scurtă au fost semnificativ asociate cu vitamina C plasmatică scăzută în grupul menționat mai sus [ 56 ].

Simptomele deficitului de vitamina C includ oboseală, slăbiciune, vindecarea slabă a rănilor, echimoze, xeroză, edem la nivelul membrelor inferioare și dureri musculo-scheletice [ 51 ] – cele mai multe dintre ele sunt adesea observate la pacienții cu cancer în stadiul final. Alocația dietetică recomandată (DZR) pentru vitamina C este de 90 mg / zi pentru bărbații adulți și de 75 mg / zi pentru femeile adulte, cu toate acestea se propune ca aporturile recomandate de vitamina C să se bazeze pe greutatea corporală sau concentrația plasmatică optimă de aproximativ 70 μmol / L [ 54 , 73 ].Mergi la:

6. Proprietățile potențiale anticancerigene ale vitaminei C

Proprietățile anticancerigene potențiale ale acidului ascorbic sunt cunoscute încă din anii 1960, când s-a dovedit a fi foarte toxic sau letal pentru celulele carcinomului ascitei Ehrlich in vitro, în timp ce acesta a rămas netoxic pentru țesuturile normale ale corpului [ 74 ]. Primele ipoteze au subliniat proprietățile puternic reactive de oxidare-reducere ale sistemului acidului ascorbic-acid dehidroascorbic care ar putea fi capabil să interfereze cu unele căi metabolice caracteristice pentru celulele canceroase, cum ar fi anerobioza cunoscută sub numele de efect Warburg și diferențele de încărcare electrică pe membranele lor comparativ la celule normale [ 6 , 75 , 76 ]. Benade și colab. [ 74] în 1969 a propus ca principalul mecanism citotoxic al ascorbatului să poată fi conectat cu generarea intracelulară de peroxid de hidrogen (H 2 O 2 ) produsă la oxidarea vitaminei C. Acest lucru se întâmplă deoarece celulele canceroase preiau selectiv mai mult ascorbat comparativ cu celulele normale prin intermediul transport cu participarea transportorilor de glucoză (GLUT) din cauza unei nevoi metabolice crescute de glucoză [ 20 ]. În studiul in vitro, s-a demonstrat că citotoxicitatea ascorbată către celulele canceroase este crescută sinergic prin administrarea concomitentă de 3-amino-1,2,4-triazol (ATA) care inhibă în mod specific activitatea catalazei în celulele canceroase (catalaza catalizează descompunerea peroxid de hidrogen H 2 O 2la oxigen și apă), diminuându -se astfel capacitatea celulelor canceroase de a detoxifia H 2 O 2 în mod eficient. În plus, s-a constatat că activitatea catalazei în celulele canceroase este de 10-100 de ori mai mică decât în ​​celulele normale, făcându-le supra-sensibile la ascorbat [ 74 ]. Următoarele studii efectuate in vitro asupra celulelor canceroase au arătat că atât ascorbatul, cât și produsul său de oxidare, dehidroascorbat, la doze mari, au fost citotoxice sau letale pentru celulele maligne cu creștere rapidă [ 14 , 77 ], dar mai puțin toxice pentru celulele non-maligne [ 14]. În plus, experimentele cu xenogrefă au arătat că ascorbatul parenteral în doza de 4 g / kg greutate corporală, administrat ca singurul tratament o dată sau de două ori pe zi și care duce la o concentrație crescută de ascorbat din sânge și țesut> 30 mmol / L, semnificativ ( p <0,05 ) a scăzut atât creșterea tumorii, cât și ratele de greutate ale glioblastomului, celulelor carcinomului ovarian și pancreatic la șoareci [ 78 ]. Alte studii pe animale au indicat faptul că administrarea parenterală a unor doze mari de vitamina C (0,1-8 g / kg greutate corporală zilnic timp de 2-4 săptămâni) nu numai că a inhibat creșterea tumorii, dar a redus și invazivitatea celulelor canceroase și a supraviețuit crescut [ 25 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,83 , 84 , 85 ].

Pentru a determina dacă ascorbatul la concentrații fiziologice (0,1 mmol / L) și farmacologice (0,3-20 mmol / L) este capabil să distrugă selectiv celulele canceroase și să stabilească mecanismul acestuia, Chen și colab. [ 78 , 86 ] au incubat tipuri de celule normale și canceroase în medii de cultură celulară care conțin concentrații adecvate de ascorbat variind de la 0 la 20 mmol / L. S-a arătat că celulele normale nu au fost afectate de incubația de 1-2 ore în 20 mmol / L ascorbat, în timp ce 5 linii celulare canceroase au avut valori EC 50 <4 mmol / L [ 86 ], iar valorile EC 50 au fost <10 mmol / L pentru alte 75% celule tumorale testate [ 78 ]. Moartea celulelor canceroase observată de Chen și colab. [ 86] a fost asociat cu ascorbat extracelular, nu intracelular. Mai mult, era dependentă de extracelular H 2 O 2 Formarea la oxidarea ascorbatului și afișat o relație liniară cu ascorbil radical (Asc  ) formarea ca intermediar. Ascorbatul a generat niveluri detectabile de H 2 O 2 în mediu extracelular în prezența serului, dar nu și în sângele integral, indicând faptul că ascorbatul la concentrații mari atinse numai în timpul administrării intravenoase poate fi un pro-medicament pentru livrarea H 2 O 2 în țesuturi [ 86 ]. Într-un studiu realizat de Maramag și colab. [ 17], tratamentul celulelor cancerului de prostată uman cu vitamina C a dus la o scădere dependentă de doză și de timp a viabilității celulare și încorporarea timidinei în ADN. Adăugarea catalazei, o enzimă care degradează peroxidul de hidrogen în mediul de cultură a inhibat efectele menționate mai sus, în timp ce superoxidul dismutază, o enzimă care dismutează superoxidul și generează peroxidul de hidrogen, nu a împiedicat scăderea numărului de celule și sinteza ADN, susținând teza că citotoxicul efectul vitaminei C este legat de producerea de peroxid de hidrogen [ 17 ]. Makino și colab. [ 16 ] și Sakagami și colab. [ 18] a observat că inducerea morții celulare în carcinomul renal uman, glioblastomul și liniile celulare HL-60 leucemice promielocitare a fost cauzată de derivații acidului ascorbic care produc radicali ascorbil în timpul degradării oxidative (sodiu-L-ascorbat, acid L-ascorbic, D- acid izoascorbic, 5,6-benziliden-L-ascorbat de sodiu și sodiu-6-beta-O-galactozil-L-ascorbat). În timp ce acidul L-ascorbic 2-fosfat magneziu și acidul L-ascorbic 2-sulfat dipotasiu sare, care nu produc radicalul ascorbil, au fost inactive, sugerând posibilul rol al radicalului ascorbil în inducerea morții celulare [ 16 ]. O concentrație catalitică de cupru a crescut toxicitatea ascorbatului pentru celulele melanomului de două până la cinci ori, în timp ce citotoxicitatea pentru alte celule a crescut doar de 1 până la 1,5 ori [ 15].]. Mai mult, expunerea celulelor HL-60 și a celulelor tumorale ale vezicii umane la acidul ascorbic sau la derivații săi activi au dus la creșterea rapidă a concentrației intracelulare de Ca 2+ , care ar putea servi drept semnal inițial care duce la calea morții celulare [ 18 , 87 ] .

Pe baza datelor din experimentele de mai sus-menționate, a fost propus ca moartea celulelor canceroase legate de ascorbatului a fost mediată de H 2 O 2 formare, care , în prezența catalizatorilor reduse de metale de tranziție este capabil să producă radicalul hidroxil foarte reactive ( OH  ) specie [ 23 ]. În fluidul extracelular, o moleculă de acid ascorbic pierde un electron și formează un radical ascorbat, în timp ce acest electron reduce ulterior fierul feric în fier feros, așa cum s-a arătat în reacția chimică prezentată mai jos [ 23 ]:AscH  + Fe 3+ → Fe 2+ + Asc ● – + H +

Cele de mai sus donează complexe menționate un electron la oxigen molecular, formând un anion superoxid (O2 ● – ) reacționează cu hidrogen pentru a produce H 2 O 2 :2O 2 → 2O ● – + 2H + → H 2 O 2 + O 2

Apoi, în reacția clasică Fenton, fierul feros este oxidat de H 2 O 2 pentru a genera fier feric și un radical hidroxil foarte reactiv (OH  ) [ 23 ]:Fe 2+ + H 2 O 2 → Fe 3+ + OH  + OH 

De asemenea, este probabil ca centrele metalice reduse (Fe 2 ) să-și poată dona electronul către oxigenul molecular pentru a produce anioni radicali superoxizi (O ●  ) [ 23 ]:Fe 2+ + O 2 → Fe 3+ + O ● –

Ascorbatul ca un bun pro-oxidant transformă Fe 3+ înapoi în Fe 2+ pentru a continua oxidarea / reducerea ciclică a Fe 2+ cuplată la generarea anionilor radicali superoxizi [ 35 ]. Un posibil mecanism de ucidere a celulelor prin concentrații intracelulare ridicate de ascorbat poate implica mobilizarea stocării intracelulare a fierului de către ascorbat, urmată de reacția Fenton pentru a da radicali hidroxil foarte reactivi [ 88 ].

Ipoteza prezentată a fost confirmată în studiile efectuate la rozătoare [ 78 , 89 ]. La șoarecii care poartă xenogrefe de glioblastom, s-a arătat că o singură doză farmacologică de vitamina C a produs un radical ascorbat susținut și formarea de peroxid de hidrogen selectiv în fluidele interstițiale ale țesutului tumoral (dar nu și în sânge) [ 78 ]. Mai mult, după administrarea parenterală de vitamina C, Asc ● – a atins concentrații sanguine <5 nmol / L (chiar și atunci când concentrațiile corespunzătoare de ascorbat au fost> 8 mmol / L), în timp ce Asc ● – concentrațiile în lichidul extracelular al țesutului tumoral au fost de la 4 la De 12 ori mai mari decât cele obținute în sânge și au fost în funcție de concentrațiile de ascorbat [ 89]. Cu toate acestea, studiile efectuate până acum nu au răspuns la întrebarea de ce ascorbatul pe toată durata producției de H 2 O 2 este capabil să distrugă unele celule canceroase în timp ce este netoxic pentru celulele normale. Sa demonstrat că H 2 O 2 este generat în spațiul extracelular, dar pentru că H 2 O 2 este un agent de membrană permeabilă, obiectivele acțiunii sale pot fi localizate extra- și intracelulară , precum și, generând deteriorarea celulelor oxidative [ 35 , 86 ]. Se sugerează că extracelular H 2 O 2ar putea viza lipidele membranei, formând hidroperoxizi sau intermediari reactivi care sunt reparați în celule normale, dar nu în celule canceroase. Mai mult decât atât, intracelulară H 2 O 2 ar putea tinta de acid dezoxiribonucleic (ADN) sau ADN proteine repararea [ 86 ]. Superoxid anioni și radicali H 2 O 2 sunt molecule de semnalizare importante implicate in raspunsurile pro-inflamatorii , printre alte cai [ 90 ].

Așa cum s-a menționat mai sus, atât acidul ascorbic, cât și acidul dehidroascorbic adăugat la mediile de cultură la doze mari au fost citotoxice pentru celulele canceroase. Este de remarcat faptul că în mediile de cultură celulară, vitamina C este oxidată la DHA cu un timp de înjumătățire de aproximativ 70 de minute, cu excepția cazului în care se adaugă agenți reducători [ 91 ]. Pentru a răspunde la întrebarea cu privire la mecanismul prin care DHA este capabil să distrugă celulele canceroase în timp ce economisește celulele normale, Yun și colab. [ 91] a efectuat studiul raportând că celulele de cancer colorectal uman cultivate cu mutații KRAS (oncogen viral sarcom de șobolan Kirsten) sau BRAF (omolog B oncogen viral sarcom murin v-raf) au fost ucise selectiv atunci când au fost expuse la concentrații ridicate de vitamina C și acest efect a rezultat dintr-o absorbție crescută a DHA prin intermediul transportorului de glucoză GLUT1. În interiorul celulei, DHA este redus de enzimele dependente de GSH, NADH și NADPH, ducând la epuizarea glutationului, tioredoxinei și NADPH, crescând astfel stresul oxidativ intracelular [ 35 ]. Acumularea ROS în celule inactivează gliceraldehida 3-fosfat dehidrogenază (GAPDH), ceea ce duce la o formare scăzută de adenozină glicolitică 5′-trifosfat (ATP) și piruvat, provocând o criză energetică care declanșează moartea celulelor [ 91]. Un astfel de efect citotoxic a fost confirmat ulterior în cazurile de cancer intestinal mutant Apc / Kras G12D mutant [ 91 ]. Deoarece mutațiile KRAS și BRAF se găsesc în aproximativ 40% și 10% din cancerele colorectale umane (CRC), respectiv utilizarea terapeutică a vitaminei C în tratarea pacienților cu cancer colorectal care prezintă un astfel de tip de mutații pare a fi rațională [ 91 ].

S-a dovedit, de asemenea, că ascorbatul la concentrații fiziologice a suprimat semnificativ nivelurile de proteine ​​ale factorului 1α (HIF-1α) inductibil de hipoxie în liniile celulare canceroase [ 92 , 93 , 94 ]. Ascorbatul ca cofactor pentru enzimele HIF-hidroxilază dependente de fier menține enzima fierului în stare activă (Fe 2+ ) și este implicat atât în ​​controlul stabilității proteinelor, cât și în formarea unui complex de transcripție activ care modulează răspunsul de supraviețuire al celulei [ 95 ]. Într-o stare de deficit de ascorbat, activitatea HIF-hidroxilazei este compromisă și activitatea transcripției HIF este crescută, în special în mediul cu hipoxie ușoară sau moderată, caracteristică țesutului neoplazic [ 35]. Pe de altă parte, se propune că creșterea ascorbatului furnizat celulelor canceroase ar putea stimula activitatea HIF-hidroxilazelor și a încetini ratele de creștere a tumorii prin activarea suprimată a HIF-urilor [ 35 ].

Ascorbatul este, de asemenea, un cofactor pentru enzimele dioxigenazei familiei de zece-unsprezece translocații (TET), implicat în hidroxilarea 5-metilcitozinei (5mC) în 5-hidroximetilcitozină (5hmC) și în continuare la 5-formilcitozină (5fC) și la 5-carboxilcitosino (5caC), modulând astfel metilarea ADN-ului [ 49 , 50 ]. Pierderea de 5hmC a fost identificată recent ca un semn distinctiv pentru unele tipuri de cancer, cum ar fi melanomul malign [ 96 ]. Studiile au arătat că supraexprimarea TET2 în celulele melanomului și TET1 în celulele cancerului de sân cresc conținutul lor de 5hmC și scad malignitatea lor in vitro și in vivo [ 96]. Adăugarea de ascorbat în mediu într-o manieră dependentă de doză și timp promovează activitatea TET, ducând la o generație rapidă și îmbunătățită de 5hmC în liniile celulare cultivate [ 97 , 98 ]. A fost dovedit și de Gustafson și colab. [ 96 ] faptul că vitamina C, atât la concentrații fiziologice, cât și farmacologice, este capabilă să restabilească conținutul global de 5hmC din celulele melanomului spre cel din melanocitele normale, scăzând în același timp invazivitatea și creșterea clonogenă.

La rozătoare experimentale după administrarea parenterală de vitamina C, nu numai creșterea producției de H 2 O 2 a fost observat [ 83 ], dar , de asemenea , expresia modificată a genelor implicate în sinteza proteinelor, progresia ciclului celular și angiogeneza [ 82 , 91 , 99 ] , niveluri reduse de HIF-1 și factor de creștere vascular endotelial proteină VEGF [ 100 , 101]. Mai mult decât atât, s-a demonstrat că vitamina C generează oprirea ciclului celular (G0 / G1), autofagie independentă de caspază mediată de beclin-1 și LC3 II, apoptoză prin inducerea factorului inducător de apoptoză (AIF), inducerea deteriorării ADN-ului oxidativ, apoptoza mediată de semnalizarea proteinei Bax, eliberarea citocromului C din mitocondrii, activarea caspazei 9 și caspazei 3 și clivarea poli [ADP-ribozei] polimerazei într-un mod dependent de ROS [ 20 ].

Deși proprietățile anticanceroase ale vitaminei C încă nu sunt pe deplin explicate, au existat numeroase studii efectuate la om până acum pentru a evalua eficacitatea acesteia în terapia cancerului. Unele dintre ele par a fi promițătoare în special în contextul efectelor pozitive asupra calității vieții, a simptomelor și a efectelor adverse legate de chimioterapie [ 19 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107]. În discuția ulterioară cu privire la beneficiile terapiei cu doze mari de IVC la pacienții cu cancer în stadiu avansat, ne-am bazat pe datele din studiile efectuate la pacienții al căror profil se potrivește cel mai bine pacienților aflați în îngrijire paliativă, și anume pacienților cu boală neoplazică diseminată, rezistente la standarde. tratament anti-cancer.Mergi la:

7. IVC în doze mari în monoterapie este un agent eficient împotriva cancerului la pacienții cu afecțiuni maligne în stadiu avansat?

Deși rezultatele obținute din modelele animale care demonstrează o reducere semnificativă a creșterii tumorii au fost foarte promițătoare, administrarea de doze mari de IVC ca un singur agent anticancer nu găsește sprijin în rândul specialiștilor în oncologie care efectuează terapie anticanceroasă. Pentru a evalua eficacitatea terapiei cu doze mari de IVC ca singurul tratament anti-cancer în stadiul avansat de malignitate în cadrul studiilor clinice efectuate până acum, am identificat patru studii de fază I sau II non-randomizate cu 88 de participanți [ 27 , 28 , 29 , 58 ] și un raport care prezintă șapte cazuri clinice [ 108]. Toți participanții la studiile analizate au prezentat tumori maligne avansate cu metastaze la distanță sau boli de cancer refractare la terapia anti-cancer standard.

Într-un studiu clinic de fază I efectuat de Stephenson și colab. [ 28 ] pentru a evalua siguranta, tolerabilitatea si farmacocinetica doze mari de IVC între 17 participanți la studiu cu tumori solide refractare la terapia standard, un tratament de 4 săptămâni IVC a fost administrat în doze de la 30 până la 110 g / m 2 pentru 4 zile consecutive într-o săptămână. Niciunul dintre subiecți nu a prezentat un răspuns obiectiv legat de tumori (13 pacienți au avut boală progresivă, trei pacienți au prezentat boală stabilă, un pacient a fost retras din studiu) [ 28 ]. În mod similar, Hoffer și colab. [ 29] într-un studiu clinic de fază I efectuat la pacienți cu afecțiuni maligne avansate, administrat IVC în doze cuprinse între 0,4 și 1,5 g / kg greutate corporală de trei ori pe săptămână timp de 10 săptămâni în medie și nu a observat un răspuns obiectiv al tumorii în niciunul din 24 participanții la studiu. Nici remisiunea bolii, nici reducerea semnificativă a creșterii tumorii nu au fost raportate de Nielsen și colab. [ 27 ] într-un grup de studiu de pacienți naivi cu chimioterapie cu cancer de prostată metastatic, rezistent la castrare, care primesc perfuzii săptămânale de IVC (5, 30 și 60 ga săptămână în prima, a doua și, respectiv, a 3-a-a 12-a săptămână, respectiv). Riordan și colab. [ 58], dintre 24 de pacienți cu cancer în stadiu terminal, care au primit perfuzie IVC continuă de 150-710 mg / kg / zi timp de până la opt săptămâni, au raportat doar un pacient cu boală stabilă care a continuat terapia timp de 48 de săptămâni.

Pe de altă parte, Riordan și colab. [ 108 ] au prezentat remisie completă după administrarea unică IVC de 15-65 g de două ori pe săptămână la doi pacienți cu carcinom cu celule renale metastatice și la un pacient cu limfom non-Hodgkin care a primit IVC în monoterapie după ce chimioterapia a fost oprită din cauza efectelor secundare. Autorii au prezentat, de asemenea, un caz de rezolvare a metastazelor craniului la un pacient cu cancer de sân în stadiu final diseminat, care a primit vitamina C în doze de 100 g de trei ori pe săptămână și fără recurență la o femeie cu limfom non-Hodgkin (celulă difuză mare scindată de B- linie celulară) care primesc IVC ca singurul tratament după radioterapia finalizată [ 108 ].

Rezultatele studiilor clinice prezentate mai sus nu indică în mod clar nicio dovadă consecventă a eficacității anti-cancer a terapiei cu doze mari de IVC administrată la pacienții cu stadiu avansat de boală neoplazică, în special în ceea ce privește răspunsul obiectiv al tumorii sau rezultatele îmbunătățite ale supraviețuirii. Cazurile unice de remisiune completă a cancerului sau reducerea leziunilor metastatice nu pot fi dovezi fiabile pentru eficacitatea anti-cancer a monoterapiei IVC fără confirmarea în studiile clinice de înaltă calitate.Mergi la:

8. Crește eficacitatea tratamentului IVC în doze mari la pacienții cu cancer în stadiu avansat?

S-a demonstrat în studii in vitro că acidul ascorbic adăugat în mediu a sporit susceptibilitatea celulelor canceroase la etopozid, cisplatină și doxorubicină și poate acționa sinergic cu gemcitabina [ 35 ]. Mai mult, studiile pe animale au indicat că administrarea concomitentă de vitamina C cu numeroși agenți chimioterapeutici și radioterapia funcționează sinergic, rezultând o reducere a dimensiunii tumorii și a ratelor de greutate și a supraviețuirii crescute, de asemenea [ 25].]. Pentru a evalua eficacitatea terapiei cu doze mari de IVC ca agent care îmbunătățește chemosensibilitatea celulelor canceroase în stadiul avansat al malignității, am compilat rezultatele studiilor clinice efectuate până acum în acest domeniu. Am analizat doar acele studii, în care participanții la studiu au avut tumori maligne avansate cu metastaze la distanță sau refractare la terapia anti-cancer standard. Căutând în baza de date, am identificat doar un studiu controlat randomizat, ne-orbit, care îndeplinește criteriile de mai sus ( n = 25 de pacienți cu cancer ovarian în stadiul III și IV) [ 31 ], două studii de fază I nerandomizate efectuate la pacienții cu cancer pancreatic diseminat ( n = 25) [ 30 , 32] și trei studii de fază I sau II efectuate la pacienții cu mielom multiplu rezistent la medicamente ( n = 68) [ 109 , 110 , 111 , 112 ].

Pe baza observațiilor că combinația de ascorbat parenteral cu agenții chimioterapeutici convenționali, carboplatin și paclitaxel, a inhibat sinergic cancerul ovarian în modelele preclinice de cancer ovarian, Ma și colab. [ 31 ] a efectuat un studiu clinic care a evaluat eficacitatea și toxicitatea unui astfel de tratament la pacienții cu cancer ovarian în stadiul III și IV. Participanții la studiu au fost randomizați fie în terapia standard cu paclitaxel / carboplatină administrată în primele șase luni ( n = 12), fie în terapia cu paclitaxel / carboplatină administrată timp de șase luni cu tratamentul concomitent cu ascorbat timp de 12 luni ( n= 13). Deși supraviețuirea generală a avut tendința de a fi îmbunătățită pe baza analizei Kaplan-Maier, iar timpul mediu pentru progresia bolii a fost cu 8,75 luni mai mare cu adăugarea de ascorbat la chimioterapia standard decât în ​​chimioterapie singură, niciuna dintre terapii nu a obținut semnificație statistică [ 31 ].

În studiile de fază I nerandomizate, ambele Welsh și colab. [ 30 ] și Monti și colab. [ 32 ] au observat o anumită eficacitate a administrării IVC în combinație cu gemcitabină și gemcitabină / erlotinib la pacienții cu cancer pancreatic metastatic (reducerea dimensiunii tumorii primare în testele imagistice, starea îmbunătățită a performanței, supraviețuirea mediană generală de 13 luni și respectiv 182 zile, ). Cu toate acestea, aceste studii au fost efectuate pe o dimensiune mică a eșantionului (nouă subiecți care au finalizat studiul în ambele studii), ceea ce nu permite concluzii statistice clare cu privire la avantajul unui astfel de management față de utilizarea chimioterapiei singure.

După studiul anterior in vitro care a demonstrat că acidul ascorbic îmbunătățește activitatea trioxidului de arsen (As 2 O 3 ) împotriva mielomului multiplu rezistent la medicamente (MM), Bahlis și colab. [ 109 ] a efectuat un studiu clinic de fază I pentru a evalua eficacitatea și toxicitatea unei astfel de terapii combinate în grupul de șase pacienți cu MM II în stadiu recidivant sau refractar. S-a observat că administrarea concomitentă de 1 g IVC după As 2 O 3perfuzia cinci zile pe săptămână timp de cinci săptămâni consecutive urmate de două săptămâni de odihnă (pacienților li s-a permis să primească maximum șase cicluri) nu a modificat farmacocinetica trioxidului de arsen cu o toxicitate acceptabilă. Doi pacienți au avut răspunsuri parțiale și patru pacienți au prezentat o boală stabilă109 ]. Observații similare au fost realizate de alți cercetători care studiază eficacitatea și siguranța administrării IVC în combinație cu tratamentul standard la pacienții cu MM rezistent. Abou-Jawde și colab. [ 110 ] și Wu și colab. [ 111], într-un studiu clinic de fază II, efectuat în grupuri de 20 de pacienți cărora li s-a administrat combinația de trioxid de arsen, dexametazonă și 1 g acid ascorbic administrat intravenos, a observat rata generală de răspuns la 30% și, respectiv, 6%, cu supraviețuirea mediană globală de 962 zile și 11 luni și supraviețuirea fără progresie de 316 zile și respectiv 4 luni. Berenson și colab. [ 112 ] a observat un răspuns obiectiv la 27% din 22 de participanți la studiu care au primit combinația de trioxid de arsen, bortezomib și acid ascorbic cu supraviețuire liberă progresivă mediană de 5 luni, supraviețuire fără progresie de 12 luni și rate de supraviețuire globale de 34 % și, respectiv, 74%.

Riordan și colab. [ 108 ] într-un raport clinic a prezentat un caz de remisie completă la un pacient cu carcinom colorectal în stadiul IV care a primit chimioterapie combinată (5-FU / Leucovorin) cu 100 g IVC săptămânal și un caz de progresie a bolii la un pacient cu metastază scăzută carcinom mucinos de gradul pancreasului supus chimioterapiei în asociere cu 75 g IVC săptămânal.

Rezultatele studiilor clinice prezentate mai sus nu indică dovezi fiabile pentru eficacitatea crescută a cancerului în terapia convențională în combinație cu doze mari de IVC. Deși datele din studiile clinice prezentate par a fi promițătoare, dovezi fiabile privind eficacitatea anti-cancer a unei astfel de proceduri nu sunt posibile de menținut fără confirmarea în studiile clinice de înaltă calitate, cu chimioterapie singură, ca comparator.Mergi la:

9. IVC în doze mari reduce toxicitatea indusă de chimioterapie la pacienții cu cancer în stadiu avansat?

Pentru a răspunde la întrebarea dacă terapia cu doze mari de IVC administrată concomitent cu chimioterapie standard reduce citotoxicitatea acesteia la pacienții cu cancer avansat, am identificat un total de șapte studii, inclusiv 118 pacienți: un studiu controlat randomizat ne-orbit ( n = 25 de participanți) [ 31 ] și șase studii de fază I sau II ne-randomizate ( n = 93) [ 30 , 32 , 109 , 110 , 111 , 112 ]. Participanții la studiu din studiile analizate au prezentat tumori maligne avansate cu metastaze la distanță sau boli refractare la terapia anti-cancer standard.

Ma și colab. [ 31] a raportat că adăugarea acidului ascorbic la terapia standard cu paclitaxel / carboplatină la pacienții cu cancer ovarian în stadiile III și IV a redus toxicitatea indusă de chimioterapie. Tratamentul cu IVC nu a crescut rata de toxicități gradate 3 sau 4 utilizând Criteriile de terminologie comune pentru Institutul Național al Cancerului pentru evenimente adverse versiunea 3 (CTCAEv3) și, de asemenea, nu au fost observate toxicități de gradul 5 legate de tratament (deces). Mai mult decât atât, autorii au demonstrat că toxicitățile de gradul 1 și de gradul 2 (cum ar fi neurotoxicitatea, toxicitatea măduvei osoase, infecțiile, toxicitatea hepatobiliară / pancreatică, toxicitatea dermatologică și toxicitatea pielii, a sistemului renal, genito-urinar, pulmonar și gastro-intestinal) au scăzut semnificativ în grupul care a primit acid ascorbic cu chimioterapie standard în comparație cu chimioterapia unică. Din pacate,nu au prezentat date detaliate despre toate categoriile de citotoxicitate evaluate [31 ].

În două studii clinice de fază I, nu s-au găsit dovezi privind toxicitatea crescută a tratamentului concomitent cu gemcitabină, erlotinib și acid ascorbic la pacienții cu cancer pancreatic avansat [ 30 , 32 ]. Niciunul dintre efectele adverse observate în timpul acestor studii nu a fost atribuit în mod specific tratamentului cu acid ascorbic, deoarece fiecare dintre aceste evenimente adverse este înregistrat frecvent în progresia pacienților cu cancer pancreatic și / sau în tratamentul cu gemcitabină și erlotinib [ 32 ]. Toxicitățile hematologice (leucopenie, limfopenie, neutropenie, trombocitopenie) au fost în concordanță cu procentele raportate pentru aceste toxicități induse doar de gemcitabină [ 30], în timp ce toxicitățile de laborator (GGT crescut, hipocalcemia) și evenimentele adverse grave, cum ar fi sângerări interne, ileus și deces, au fost probabil legate de progresia bolii [ 30 , 32 ]. În plus, în studiile de evaluare a siguranței IVC administrate simultan cu tratamentul standard al mielomului multiplu rezistent la medicamente (trioxid de arsen în monoterapie, trioxid de arsen / dexametazonă și trioxid de arsen / bortezomib), toxicitățile legate de terapie au fost legate în principal de arsenic proprietăți trioxidice [ 109 , 110 , 111 , 112 ].

Datorită proiectării specifice a majorității studiilor menționate mai sus, care nu au comparatori adecvați, nu este posibilă o evaluare adecvată a eficacității terapiei cu doze mari de IVC în reducerea toxicităților legate de terapia anti-cancer. Datele bazate pe un studiu controlat randomizat, neorbit, cu 25 de participanți, chiar promițătoare, nu sunt suficiente pentru a face concluzii clare despre eficacitatea terapiei IVC în reducerea toxicității induse de chimioterapie la pacienții cu cancer în stadiu avansat.Mergi la:

10. Afectează IVC în doze mari calitatea vieții la pacienții cu cancer în stadiu avansat?

Conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților și a familiilor acestora care se confruntă cu povara bolilor care pun viața în pericol prin prevenirea și ameliorarea suferinței prin identificarea timpurie, evaluarea adecvată și tratamentul durere și alte probleme (fizice, psihosociale, spirituale), de asemenea [ 113 ].

Calitatea vieții legate de sănătate (HRQoL) este definită ca o evaluare subiectivă a bunăstării percepute de către un individ, inclusiv capacitatea de a efectua activități cotidiene și satisfacția pacientului cu nivelul de funcționare și control al unei boli [ 114 ]. Acoperă percepția subiectivă a aspectelor pozitive și negative ale simptomelor cancerului, ale funcțiilor fizice, emoționale, sociale și cognitive și ale efectelor secundare ale tratamentului [ 115 ]. QoL este de obicei văzut ca un compozit al unei situații de viață în raport cu cultura în care trăiesc indivizii, sistemul lor de valori, obiective, așteptări și interese [ 116 ].

Chestionarul Organizației Europene pentru Cercetarea și Tratamentul Cancerului QLQ-C30 (EORTC QLQ-C30) este aprobat ca cel mai frecvent instrument de evaluare a HRQoL în studiile clinice în oncologie. EORTC QLQ-C30 este un chestionar cu 30 de articole care constă din nouă scale cu mai multe articole: cinci scale funcționale (fizice, de rol, cognitive, emoționale și sociale), trei scale de simptome (oboseală, durere, greață / vărsături), ca precum și la nivel global de sănătate și la scară globală a calității vieții [ 117 ]. Partea rămasă conține întrebări despre simptome suplimentare raportate frecvent de pacienții cu cancer (dispnee, pierderea poftei de mâncare, tulburări de somn, constipație și diaree) și impactul financiar perceput al bolii și al tratamentului [ 117].]. Măsurile variază în scor de la 0 la 100, cu o diferență de 4-10 puncte reprezentând o mică schimbare și o diferență de 10-20 de puncte reprezentând o schimbare medie în QOL [ 117 ].

Îngrijirea paliativă axată pe îmbunătățirea calității vieții este de o importanță deosebită în bolile avansate de cancer refractare la terapia anticanceroasă. Cu toate acestea, datele epidemiologice indică faptul că chiar și 82% dintre toți pacienții cu cancer au scoruri de QoL scăzute, în majoritatea acestora rezultând din simptome împovărătoare [ 118 ]. Dintre pacienții cu cancer terminal la spitale, prevalența pacienților cu QoL scăzut este de aproximativ 50% [ 119 ]. Analiza QoL în spitale a indicat o serie de predictori semnificativi ai rezultatelor slabe, cum ar fi caracteristicile socio-demografice (stare civilă, ocupație și educație), precum și fenomene psiho-fizice, cum ar fi durerea, anxietatea, credința și suportul instrumental [ 119]. Identificarea factorilor care îmbunătățesc QoL este de o importanță deosebită în stadiul avansat al bolii neoplazice.

Vitamina C poate fi considerată unul dintre acești agenți, mai ales că rezultatele studiilor care investighează influența dozei mari de IVC asupra QoL la pacienții cu cancer par a fi promițătoare. Într-un studiu prospectiv multicentric, deschis, Takahashi și colab. [ 102 ] a observat o îmbunătățire semnificativă a QoL evaluat prin chestionarul EORTC QLQ C-30 după două și patru săptămâni de terapie cu doze mari de IVC la pacienții cu cancer nou diagnosticat. O calitate mai bună a rezultat nu numai din starea de sănătate și funcționare globală autoevaluate, ci și din reducerea oboselii, durerii, insomniei și intensității constipației [ 102 ]. În mod similar, Vollbracht și colab. [ 105] a demonstrat că administrarea IVC cu terapie anti-cancer standard în primul an postoperator la femeile cu cancer de sân a dus la o stare de performanță semnificativ îmbunătățită și la reducerea plângerilor induse de boală și chimioterapie.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă terapia cu doze mari de IVC este la fel de eficientă la pacienții cu cancer în stadiu avansat, am identificat un total de șase studii, inclusiv 105 pacienți: patru studii de fază I sau II non-randomizate ( n = 103 participanți) [ 27 , 28 , 29 , 120 ] și două rapoarte de caz ( n = 2 participanți) [ 121 , 122 ]. Toți participanții la studiile analizate au prezentat tumori maligne avansate cu metastaze la distanță sau boli de cancer refractare la terapia anti-cancer standard.

Din păcate, studiile efectuate în rândul pacienților în stadiul avansat al cancerului nu au dat rezultate atât de pozitive fără echivoc. Într-un studiu prospectiv necontrolat, Yeom și colab. [ 120] a observat o îmbunătățire semnificativă statistic a calității vieții evaluată prin chestionarul EORTC QLQ-C30 după administrarea intravenoasă dublă de 10 g vitamina C cu un interval de 3 zile urmat de aport oral de 4 g vitamina C zilnic timp de o săptămână. Studiul a fost efectuat la pacienții cu cancer terminal, la care terapia anti-cancer nu a mai fost efectuată. Îmbunătățirea nivelului de calitate a fost observată în autoevaluarea pacienților cu privire la sănătatea lor globală și la calitatea vieții (scară de sănătate globală), precum și la toate aspectele funcționării (scara funcțională): în domeniul fizic, rol, emoțional, cognitiv și social. Mai mult, participanții la studiu au observat o reducere semnificativă statistic a intensității unor simptome, cum ar fi oboseala, greața / vărsăturile, durerea, tulburările de somn și pierderea poftei de mâncare [ 120]. Într-un studiu clinic de fază I realizat de Stephenson și colab. [ 28 ], doza mare de IVC a fost aplicată ca monoterapie la pacienții cu tumori solide avansate refractare la terapia standard. Valorile medii pentru funcționarea și scalele de simptome ale EORTC QLQ-C30 au rămas constante în primele două săptămâni de terapie, cu o tendință de îmbunătățire pentru acei câțiva pacienți, care au completat chestionarul în a 3-a și a 4-a săptămână ( n = 7 și n = 2, respectiv) [ 28 ]. Din păcate, autorii studiului nu au demonstrat semnificația statistică a acestor modificări. QoL îmbunătățit, împreună cu intensitatea simultană a simptomelor și oboseala reduse, au fost raportate și de Carr și colab. [ 121 , 122] la pacienții cu cancer recurent.

Pe de altă parte, Hoffer și colab. [ 29 ] într-un studiu de fază I cu creștere a dozei de IVC la pacienții cu afecțiune malignă avansată refractară la terapia standard, a observat o deteriorare semnificativă a stării fizice a pacienților pe parcursul studiului, evaluată de Evaluarea funcțională a terapiei împotriva cancerului-General ( FACT-G) chestionar. Interesant, observația de mai sus a fost făcută numai pentru pacienții care au primit IVC în doză de 0,4 g / kg, în timp ce nu a existat nicio deteriorare a stării fizice la pacienții care au primit doze mai mari de acid ascorbic. Nu au fost raportate modificări ale parametrilor sociali, emoționali și funcționali ai QoL în nicio cohortă a studiului [ 29 ]. În mod similar, Nielsen și colab. [ 27] într-un studiu clinic de fază II cu un singur centru la pacienții cu cancer de prostată metastatic, rezistent la castrare, au constatat o deteriorare semnificativă a funcționării fizice, fără tendințe de îmbunătățire pentru celelalte scale QoL. Mai mult, 80% dintre participanții la studiu au avut un scor ECOG neschimbat la a 12-a săptămână a studiului, în timp ce acesta s-a îmbunătățit la doi pacienți și s-a agravat la alți doi comparativ cu valoarea inițială [ 27 ].

Studiile menționate mai sus indică faptul că un efect favorabil al dozei mari de IVC asupra QoL observat la anumiți pacienți cu cancer avansat cuprinde diverse elemente. Starea de performanță a pacientului îmbunătățită și reducerea severității simptomelor par a fi cele mai importante. În studiile efectuate până acum, s-a observat o îmbunătățire a calității volumului de consum simultan cu ameliorarea durerii, oboselii, lipsa poftei de mâncare, greață / vărsături și tulburări de somn. Caracteristicile anti-oxidante și antiinflamatorii și / sau funcția cofactorului enzimatic al vitaminei C pot fi, de asemenea, implicate în îmbunătățirea QoL [ 25 ]. Unii cercetători subliniază impactul pozitiv al ascorbatului asupra sistemului nervos central, abilităților mentale și contribuției la creșterea vigoare [ 120]. Efectele vitaminei C intravenoase asupra QoL în contextul stării de performanță și a severității simptomelor la pacienții cu cancer sunt prezentate întabelul 1.

tabelul 1

Efectul dozei mari de vitamina C intravenoasă (IVC) asupra calității vieții, a stării de performanță și a severității simptomelor la pacienții cu cancer.

Tipul de studiuPaciențiIntervenţieRezultatReferințe
Prospectiv39 de pacienți terminali cu cancer10 g IVC de două ori cu un interval de 3 zile timp de o săptămână, urmat de aport oral de 4 g zilnic timp de o săptămânăQoL îmbunătățit evaluat prin chestionarul EORTC QLQ-C30:-starea de sănătate globală îmbunătățită *-îmbunătățirea tuturor scalelor funcționale * (fizice, de rol, emoționale, cognitive, sociale)-intensitate redusă a simptomelor: oboseală *, greață / vărsături *, pierderea poftei de mâncare *, durere *, insomnie *, dispnee, constipație, diareeYeom și colab. [ 120 ]
Prospectiv24 de pacienți cu cancer avansat și malignitate hematologică refractară la terapia standardIVC de trei ori pe săptămână la doze fixe de 0,4, 0,6, 0,9 și 1,5 g / kg timp de 10 săptămâni în medieQoL evaluat prin chestionarul FACT-G:-agravarea funcției fizice în cohorta de 0,4 g / kg *:-fără modificări ale parametrilor sociali, emoționali și funcționali ai QoL în 0,4 g / kg și alte cohorteHoffer și colab. [ 29 ]
Prospectiv60 de pacienți cu cancer, terapie anticanceroasă administrată la 34 de pacienți4 săptămâni de terapie IVC, doză unică mediană 50 g (interval 25 – 100 g)QoL îmbunătățit evaluat prin chestionarul EORTC QLQ-C30:-starea de sănătate globală îmbunătățită *-ameliorat toate scalele funcționale *: fizice, de rol, emoționale, cognitive, sociale-intensitate redusă a simptomelor: oboseală *, insomnie *, constipație *, durere *, pierderea poftei de mâncare, dispnee, diareeTakahashi și colab. [ 102 ]
Prospectiv17 pacienți cu tumori solide avansate refractare la terapia standardIVC timp de 4 zile consecutive pe săptămână timp de 4 săptămâni, începând de la 30 g / m 2 , o doza a fost crescută cu 20 g / m 2 până la doza maximă tolerată (110 g / m 2 )QoL îmbunătățit evaluat prin chestionarul EORTC QLQ-C30:-îmbunătățirea stării de sănătate globală-scări funcționale îmbunătățite (fizice, de rol, emoționale, cognitive, sociale)-reduced intensity of symptoms: fatigue, nausea/vomiting, pain, dyspnea, insomnia, appetite loss, diarrheaStephenson et al. [28]
Prospective23 patients with metastatic castration-resistant prostate cancerIVC once weekly: 5 g in 1st week, 30 g in 2nd week, 60 g in 3–12 weeksQoL assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire:-no changes in global health status-worsening of physical * and role functioning with no changes in other functional scales (emotional, cognitive, social)-no changes in symptoms intensityQoL assessed by the QLQ-PR25 questionnaire:-no changes in functional scales-no changes in symptoms intensityNielsen et al. [27]
Controlled retrospective125 patients with breast cancer on anti-tumor therapy
(study group n = 53 ; control group n = 72)
Study group: IVC 7.5 g once a week during adjuvant therapies for a minimum 4 weeks
Controls: no IVC during adjuvant therapies
Improved performance status assessed by the Karnofsky index and the ECOG scale during the 6 months of study * and the next 6 months of aftercare *
Reduced intensity of complains (study group vs. controls):-during the 6 months of study: fatigue *, sleep disorders *, loss of appetite *, depression *-during the next 6 months of aftercare: loss of appetite *, dizziness *, nausea *, fatigue *, sleep disorders *, hemorrhagic diathesis *
Vollbracht et al. [105]
Controlled retrospective39 patients with bone metastases, radiotherapy-resistant
(n = 15 on chemotherapy;
n = 15 on IVC therapy; n = 9 controls)
IVC group: 2.5 g IVC during painImproved performance status assessed by the ECOG scale in 27% of IVC group and 7% of the chemotherapy group, while worsened in the control groupGünes-Bayir et al. [123]
Case studyA 45-year old female with recurrent breast cancerIVC 50 g twice a week for 4 weeksImproved QoL assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire:-improved global health status-improved functional scales: physical, role, emotional, cognitive, social-reduced intensity of symptoms: fatigue, nausea/vomiting, pain, insomnia, loss of appetiteFatigue assessed by the MFSI-SF questionnaire:-reduced general, physical, emotional, and mental fatigue-enhanced vigorCarr et al. [121]
Case studyA 81-year-old male with recurrent pulmonary angiosarcomaIVC 30 g daily for 1 weekImproved QoL assessed by the EORTC QLQ-C30 questionnaire:-improved global health status-improved functional scales (physical, role, emotional, cognitive, social)-reduced intensity of symptoms: fatigue, nausea/vomiting, pain, insomnia, loss of appetite-reduced general, physical, emotional, and mental fatigueFatigue assessed by the MFSI-SF questionnaire:Carr et al. [122]

Deschideți într-o fereastră separată

Calitatea vieții a fost evaluată folosind chestionarul EORTC QLQ-C30, cu excepția cazului în care se indică altfel. * p <0,05 comparativ cu valorile anterioare terapiei IVC (dacă se arată în studiu). EORTC QLQ-C30 – Organizația Europeană pentru Cercetarea și Tratamentul Cancerului Calitatea vieții Core-30; FACT-G — Evaluarea funcțională a terapiei împotriva cancerului-General; QLQ-PR25 – Chestionar privind calitatea vieții – Modulul 25 de prostată; MFSI-SF – Inventarul sindromului oboselii multidimensionale – Forma scurtă.Mergi la:

11. Afectează IVC în doze mari, oboseala legată de cancer la pacienții cu cancer în stadiu avansat?

Oboseala legată de cancer (CRF) este definită ca fiind un sentiment persistent, subiectiv și dureros de oboseală fizică, emoțională și / sau cognitivă sau de epuizare legată de cancer sau terapie anticanceroasă, care nu este proporțională cu activitatea fizică întreprinsă și interferează cu funcționarea obișnuită a pacientului [ 124 ]. Pacienții cu cancer afectați de CRF variază foarte mult în modul lor de exprimare a problemei, descriind CRF ca fiind un sentiment de epuizare, lipsă de energie, pierderea pulsiunii și a intereselor personale, precum și de memorie și concentrare afectate [ 125 ]. CRF implică un cerc vicios de performanță fizică diminuată, inactivitate, evitarea efortului, absența regenerării, neajutorare și dispoziție depresivă [ 125] și diferă de alte tipuri de oboseală prin persistența, intensitatea și incapacitatea de a fi atenuată după odihnă sau somn [ 124 ]. Prevalența CRF ca cel mai frecvent simptom cu care se confruntă pacienții cu cancer este estimată să varieze între 60 și 90%, în funcție de eșantionarea pacienților și de aplicarea metodologiei utilizate [ 126 , 127 ]. Până la 40% dintre pacienți raportează oboseală în momentul diagnosticării cancerului și aproximativ 80-90% au CRF în timpul chimioterapiei și / sau radioterapiei [ 124 ]. Mai mult, poate persista ani de zile după terminarea tratamentului anticancer [ 128 ]. În cadrul îngrijirii paliative, CRF este descris ca o problemă „importantă clinic” până la „severă” de 48-75% pacienți [ 126], deci este principala cauză de perturbare a tuturor aspectelor calității vieții pacienților [ 128 ].

În recomandările recente ale Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO) pentru diagnosticul și tratamentul oboselii legate de cancer, IVC nu a fost considerat un remediu care poate reduce intensitatea oboselii legate de cancer [ 124 ]. Cu toate acestea, studiile efectuate până în prezent au arătat că IVC singur sau în combinație cu alte medicamente, cum ar fi acizii grași polinesaturați omega-3 (n-3 PUFA), reduce oboseala la angajații sănătoși de birou [ 129 ] și oboseala postoperatorie la pacienții supuși bypass-ului coronarian operație de altoire (CABG) [ 130 ]. Unele studii efectuate până acum în rândul pacienților cu cancer par a fi promițătoare și merită menționate.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă terapia cu doze mari de IVC este eficientă în ameliorarea CRF, am identificat un total de opt studii, inclusiv 144 de pacienți cu tumori maligne diseminate sau refractare la terapia anticanceroasă: patru studii de fază I sau II non-randomizate ( n = 103 participanți) [ 27 , 28 , 29 , 120 ], un studiu retrospectiv controlat ( n = 39 participanți), [ 123 ] și două rapoarte de caz ( n = 2 participanți) [ 121 , 122]. Desigur, am analizat efectul dozei mari de IVC asupra CRF la pacienții cu cancer supuși chimioterapiei. În acest scop, am identificat două studii care îndeplinesc aceste criterii, inclusiv 185 de pacienți: un studiu prospectiv cu 60 de participanți [ 102 ] și un studiu retrospectiv controlat efectuat la 125 de pacienți cu cancer de sân [ 105 ].

Reducerea semnificativă statistic a CRF ( p = 0,001) cu îmbunătățirea concomitentă a tuturor scalelor funcționale ( p <0,05) (funcționare fizică, rol, emoțională, cognitivă și socială) la pacienții cu cancer în stadiu final care au primit doze mari de IVC ca fiind singura tratamentul de susținere timp de o săptămână a fost observat în studiul prospectiv al lui Yeom și colab. [ 120 ]. Observații similare au fost făcute de Stephenson și colab. [ 28 ], cu toate acestea, nu au fost furnizate date privind semnificația statistică în studiu. Gunes-Bayir și colab. [ 123], într-un studiu retrospectiv controlat, a observat o stare de performanță îmbunătățită la 27% dintre pacienții cu tumori maligne metastatice, rezistente la radioterapie după terapia IVC și, respectiv, la 7% dintre cei care au primit chimioterapie. În grupul de control, fără a primi nicio intervenție, starea performanței s-a înrăutățit în timpul studiului [ 123 ]. Pe de altă parte, Nielsen și colab. [ 27 ] nu a constatat nicio modificare a intensității subiective a oboselii la pacienții cu cancer de prostată avansat, dar a observat o deteriorare semnificativă ( p <0,01) a funcționării medicului după 12 săptămâni de administrare IVC. Detaliile studiilor menționate mai sus sunt prezentate întabelul 1.

Într-un studiu prospectiv realizat de Takahashi și colab. [ 102 ], pacienții cu cancer nou diagnosticat, cu terapie anticanceroasă administrată în 57% cazuri, au raportat o intensitate a oboselii statistic mai mică ( p <0,01), însoțită de îmbunătățirea nivelului fizic ( p <0,05), precum și a rolului, emoțional, cognitiv, și funcționarea socială ( p <0,01) după 4 săptămâni de terapie IVC. Impactul pozitiv al dozei mari de IVC asupra stării de performanță a pacienților a fost demonstrat și de Vollbracht și colab. [ 105] în studiul retrospectiv epidemiologic cu 125 de femei cu cancer de sân primar nemetastazat, primind o terapie antitumorală de bază cu IVC în doză de 7,5 g o dată pe săptămână timp de cel puțin 4 săptămâni. Femeile care au primit IVC au avut o stare de performanță semnificativ mai bună în timpul terapiei adjuvante și a monitorizării ulterioare decât cele care nu au primit IVC. În a 6-a lună de tratament adjuvant, scorul mediu al indicelui Karnofsky într-un grup de studiu a fost semnificativ mai mare ( p <0,001) decât în ​​grupul de control (80% vs. 71%, respectiv) și scorul mediu al Cooperativei Europene Scala de performanță a grupului de oncologie (ECOG) a fost semnificativ mai mică (1.596 într-un grup de studiu vs. 2.067 în grupul de control, p= 0,002), care a dovedit efectul pozitiv al vitaminei C asupra stării funcționale a pacienților [ 105 ].

După cum s-a arătat în studiile prezentate mai sus, un efect pozitiv asupra CRF poate fi exprimat mai mult la pacienții cu o stare de performanță practic mai bună și la pacienții cu oboseală legată de chimioterapie, în timp ce CRF la pacienții cu cancer în stadiu avansat refractari la terapia standard cu caracteristici ale bolii progresia poate beneficia mai puțin sau deloc de terapia IVC. În studiile menționate mai sus, s-a relevat că durata unui studiu și momentul observării pacienților pot influența rezultatele obținute. Starea funcțională evaluată după 12 săptămâni de tratament cu vitamina C a arătat o deteriorare care nu a fost observată în studiile de durată mai scurtă (de exemplu, 4 săptămâni). Fosta observație rezultă probabil din progresia bolii cancerului deja avansate care are loc după acel moment.

Deși etiologia CRF nu a fost încă clarificată, mai multe citokine și alți mediatori proinflamatori (interleukina IL-6, IL-1 și neopterină) produși ca răspuns la cancer s-au propus a fi asociați cu acest fenomen [ 124 ] . S-a observat că pacienții cu cancer prezintă citokine crescute inflamatorii și care promovează angiogeneza (de exemplu, M-CSF-R, Leptină, EGF, FGF-6, TNF-α, TNF-β, TARC, MCP-1, MCP-44, MIP , IL-4, IL-10 și TGF-β) comparativ cu controalele sănătoase [ 52]. Mai mult, s-a demonstrat că doza mare de IVC (15-50 g de până la trei ori pe săptămână) a dus la reducerea nivelului CRP (la 76 ± 13% din participanții la studiu) și la concentrația redusă de citokine pro-inflamatorii (IL-1α , IL-1β, IL-2, IL-8, factor de necroză tumorală TNF-α), chemokine (eotaxină, e-selectină, limfotactină, MIP-1, MCP-1, TARC, SDF-1) și mitogeni (EGF , Ligand Fit-3, IGF-1, IL-21R) în sânge [ 52 ]. Astfel, proprietățile antiinflamatorii ale vitaminei C pot fi responsabile de efectul de ameliorare a oboselii.

Stresul oxidativ sporit la bolnavii de cancer mediat de boala neoplazică însăși și de agenții chimioterapeutici poate afecta serios țesuturile nevizate, cum ar fi mușchii striați, ducând la disfuncționalitatea, slăbiciunea și oboseala acestora [ 131 , 132 ]. Vitamina C este bine cunoscută ca un antioxidant puternic care are capacitatea de a elimina radicalii liberi și speciile reactive de oxigen, scăzând astfel markerii stresului oxidativ in vivo [ 133 ]. Nivelurile ridicate de ascorbat din țesuturi pot oferi protecție antioxidantă împotriva acestei toxicități mediate de oxidant observată la pacienții cu cancer [ 131]. Ca micronutrienți esențiali în sistemul nervos central (SNC), vitamina C îndeplinește funcții importante, inclusiv protecția antioxidantă, amidarea peptidelor, formarea mielinei și potențarea sinaptică [ 134 ]. Poate avea un impact benefic asupra SNC printr-o creștere a nivelului creierului c-AMP și prin prevenirea formării unor forme oxidative toxice ale unor neurotransmițători (cum ar fi epinefrina sau norepinefrina) [ 120 ]. Mai mult, acționând ca un cofactor în sinteza neurotransmițătorilor, cum ar fi norepinefrina, dopamina și serotonina, ascorbatul participă la menținerea concentrațiilor corespunzătoare în SNC [ 133 ]. Toate mecanismele menționate mai sus ar putea fi importante în îmbunătățirea stării de performanță și a funcționării fizice la pacienții cu CRF.

Pe de altă parte, o serie de studii efectuate până acum au relevat o incidență ridicată a deficitului de vitamina C la pacienții cu cancer. Deficitul de vitamina C în sine poate duce la simptome precum oboseală și slăbiciune. Vitamina C joacă un rol important în producerea de energie în procesele de beta-oxidare; este necesar pentru două enzime dioxigenază implicate în biosinteza carnitinei, care acționează ca un cofactor esențial în transportul acizilor grași cu lanț lung în mitocondrii [ 131 ]. Prin urmare, metabolismul afectat al carnitinei (din cauza suplimentării insuficiente cu vitamina C sau a utilizării excesive în stări de patologie) poate fi responsabil pentru slăbiciune [ 108]. Prin urmare, îmbunătățirea scalei funcționale și reducerea intensității oboselii raportate de pacienții cu cancer după suplimentarea intravenoasă cu vitamina C ar putea rezulta din îmbunătățirea saturației plasmatice a vitaminei C.Mergi la:

12. Proprietățile analgezice potențiale ale vitaminei C în doze mari în durerea legată de cancer

Durerea este unul dintre cele mai frecvente simptome raportate de pacienții cu cancer, care le deteriorează puternic calitatea vieții și este asociată cu răspunsuri psihosociale negative [ 135 ]. Durerea cauzată de cancer poate fi legată de tumoarea primară, progresia bolii și metastaze, precum și de terapia anti-cancer și complicațiile acesteia. În ciuda atenției sporite asupra evaluării și gestionării durerii în ultimul deceniu, prevalența și intensitatea acesteia rămân în continuare substanțiale. Durerea este raportată de 66,4% dintre pacienții cu boli avansate, metastatice sau terminale, 55% dintre pacienții cu cancer în timpul tratamentului anticancerigen și 39% dintre subiecți după tratamentul anticancer [ 135].]. Mai mult, 38% din toți pacienții cu cancer suferă de dureri moderate până la severe, ceea ce indică necesitatea dezvoltării și implementării de noi intervenții care să asigure o gestionare optimă a durerii legate de cancer [ 135].]. Natura durerii asociate cancerului este de obicei complexă, constă din componente nociceptive, neuropatice și inflamatorii, necesitând astfel o abordare și tratament complex cu utilizarea analgezicelor cu diferite mecanisme de acțiune, cum ar fi agoniști ai receptorilor opiacei, acetaminofen și / sau antiinflamatoare nesteroidiene în combinație cu medicamente adjuvante (co-analgezice). Termenul „analgezic adjuvant” sau „co-analgezic” se referă la orice medicament cu o utilizare clinică majoră, în afară de durere, care este util ca analgezic în anumite circumstanțe, oferind analgezie suplimentară în anumite tipuri de durere (de exemplu, antiepileptice, gabapentină și pregabalină , sunt indicate ca terapie de primă linie pentru durerea neuropatică). Luând în considerare următoarele proprietăți biologice ale vitaminei C,poate fi unul dintre nutraceutice utilizate în îngrijirea paliativă ca „analgezic adjuvant”.

Așa cum s-a menționat mai sus, populația bolnavilor de cancer într-un procent mare este afectată de deficit de vitamina C. Merită menționat faptul că durerile musculo-scheletice sunt unul dintre simptomele observate în deficitul grav de vitamina C, scorbutul [ 33 ]. Se prezintă în principal cu artralgie sau mialgie, în principal datorită sângerării în țesuturile musculo-scheletice (mușchi și articulații) [ 33 , 136 ]. Date din studiul epidemiologic realizat de Dionne și colab. [ 137] dintre 4742 de participanți sănătoși cu vârsta ≥20 de ani au relevat asocierea dintre concentrația plasmatică de vitamina C suboptimală și apariția durerii coloanei vertebrale. Dovedește că durerea raportată de pacienții cu cancer, în principal cea referită la sistemul musculo-scheletic, poate fi legată atât de cancerul în sine și / sau de tratamentul acestuia, dar și, în unele cazuri, de deficiența de vitamina C. Studiile efectuate până acum în rândul pacienților cu cancer au indicat că doza mare de IVC în anumite circumstanțe ar putea exercita efecte analgezice.

Cameron și Campbell [ 7 ] au fost primii care au raportat în 1974 o reducere a intensității durerii la pacienții cu cancer terminal care au primit acid ascorbic intravenos pentru o perioadă de cel mult 10 zile (detaliile sunt prezentate înmasa 2). Într-un studiu prospectiv ulterior realizat în 2007 de Yeom și colab. [ 120 ], o ameliorare semnificativă a durerii a fost observată la 39 de pacienți cu cancer terminal după administrarea IVC în monoterapie. Efect analgezic similar al IVC a fost observat la 60 de pacienți cu cancer nou diagnosticat (56% în tratamentul anticancer) în a 4-a săptămână de terapie IVC (25-100 g săptămânal) [ 102 ]. Stephenson și colab. [ 28 ], într-un studiu prospectiv cu 17 pacienți cu tumori solide avansate refractare la terapia standard, a observat o reducere treptată a intensității durerii până la dispariția sa completă în a 4-a săptămână de terapie IVC, dar nu a fost efectuată nicio analiză statistică în studiu. Carr și colab. [ 121 , 122] a prezentat două rapoarte de caz care demonstrează îmbunătățirea controlului durerii după terapia IVC. Detaliile studiilor menționate mai sus sunt prezentate întabel 2.

tabel 2

Efectul dozei mari de vitamina C intravenoasă (IVC) asupra severității durerii la pacienții cu cancer.

Tipul de studiuCaracteristicile participanților la studiuIntervenţieRezultatReferințe
Prospectiv39 de pacienți terminali cu cancer10 g IVC de două ori cu un interval de 3 zile în prima săptămână, urmat de aport oral de 4 g zilnic timp de o săptămânăIntensitatea redusă a durerii după tratamentul IVCYeom și colab. [ 120 ]
Prospectiv60 de pacienți cu cancer nou diagnosticat, terapie anticanceroasă administrată la 34 de pacienți4 săptămâni de terapie IVC, doză unică mediană 50 g (interval 25 – 100 g)Intensitatea redusă a durerii după tratamentul IVCTakahashi și colab. [ 102 ]
Prospectiv17 pacienți cu tumori solide avansate refractare la terapia standardIVC timp de 4 zile consecutive pe săptămână timp de 4 săptămâni, începând de la 30 g / m 2 , crescut până la o doză maximă tolerată (110 g / m 2 )Intensitatea redusă a durerii în timpul IVC cu ameliorarea completă a durerii după 4 săptămâni de terapie IVCStephenson și colab. [ 28 ]
Retrospectivă controlată39 de pacienți cu metastaze osoase, rezistente la radioterapie
n = 15 la chimioterapie;
n = 15 la terapia IVC; n = 9 controale)
Grupa IVC: 2,5 g IVC în timpul dureriiReducere medie cu 50% a intensității durerii în grupul IVCGünes-Bayir și colab. [ 123 ]
Retrospectivă necontrolată11 pacienți cu cancer cu metastaze osoase, care nu răspund la tratamentul standard al canceruluiIVC 2,5 g o dată pe săptămână timp de 3-10 săptămâniReducerea medie cu 55% a intensității dureriiKiziltan și colab. [ 138 ]
Studiu de cazO femeie în vârstă de 53 de ani cu carcinom mamar cu metastaze viscerale și scheletice, după mastectomie, radioterapie și hormonoterapie, stare terminală cu durere severă care necesită opioide5 g IVC timp de 7 zile, urmat de 8 g zilnic timp de 70 de zile pe cale orală (total 595 g)Ameliorarea completă a durerii osoase
Necesitatea redusă de opioide
Cameron și Campbell [ 7 ]
Un bărbat în vârstă de 44 de ani cu cancer de vezică cu celule de tranziție slab diferențiat cu metastaze osoase, durere intensă controlată inadecvat de opioide10 g IVC timp de 10 zile, urmat de 10 g zilnic timp de 24 de zile pe cale orală (total 340 g)Ameliorarea completă a durerii osoase
Nu mai este nevoie de opioide
Cameron și Campbell [ 7 ]
A female 49 with disseminated carcinoma of unknown origin, innumerable osteolytic bone metastases, severe bone pain10 g IVC for 7 days, followed by 10 g daily for 27 days orally (total 340 g)Complete relief from bone painCameron and Campbell [7]
A male aged 49 with large malignant tumor of right temporal lobe, unknown histology, intolerable headache10 g IVC for 11 days, followed by 10 g daily for 2 days orally (total 360 g)Significant relief from headacheCameron and Campbell [7]
Case studyA female aged 45 with recurrent breast cancer50 g IVC twice a week for 4 weeksReduction in pain intensityCarr et al. [121]
Case studyA male aged 81 with recurrent pulmonary angiosarcoma30 g IVC daily for 1 weekReduction in pain intensityCarr et al. [122]

Deschideți într-o fereastră separată

Merită menționat faptul că, în studiile de mai sus, durerea a fost evaluată utilizând scale subiective (chestionar EORTC QLQ-C30, scale numerice sau verbale), prin urmare rezultatele obținute nu pot fi considerate fiabile. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că percepția senzațiilor de durere și intensitatea acesteia este întotdeauna autoevaluarea subiectivă a pacientului și nu există alte metode obiective de evaluare a intensității durerii.

Rămâne nesigur, care dintre proprietățile biologice ale vitaminei C este responsabilă de potențialul său efect analgezic. A fost arătat de Mikirova și colab. [ 52 , 53] că doza mare de IVC poate reduce inflamația la pacienții cu cancer, iar aceste proprietăți antiinflamatorii ale vitaminei C pot juca un rol cheie în anumite situații clinice, cum ar fi durerea osoasă indusă de cancer. În zona metastazelor osoase, o gamă largă de mediatori pro-hiperalgezici asociați în mod obișnuit cu inflamația este eliberată de tumoare și celulele imune asociate, toate acestea contribuind probabil la durerea osoasă indusă de cancer. Prostaglandinele, endotelinele, bradicinina, factorul de necroză tumorală-α (TNF-α) și o serie de factori de creștere, cum ar fi transformarea factorului de creștere β (TGF-β), nu numai că sensibilizează nociceptorii periferici la stimulii ulteriori, dar au și un impact direct asupra receptori specifici pe neuronii senzoriali primari.Mai multe studii clinice efectuate până acum au relevat o reducere semnificativă a durerii osoase la pacienții cu cancer cu metastaze osoase după tratamentul IVC, confirmând astfel aceste ipoteze. Majoritatea pacienților cu rezoluție parțială sau chiar completă a durerii într-un studiu realizat pe Cameron și Campbel [7 ] au fost cei cu dureri osoase. În plus, Günes-Bayir și colab. [ 123 ] și Kiziltan și colab. [ 138 ], în studii retrospective, au constatat reducerea cu aproximativ 50% a intensității durerii la pacienții cu metastaze osoase rezistente la radioterapie după administrarea IVC.

Studiile la animale au arătat că vitamina C este capabilă să afecteze calea de modulare a durerii din măduva spinării, inhibând astfel durerea neuropatică [ 139 ]. Proprietățile sale analgezice ar putea fi legate de participarea la sinteza neurotransmițătorilor de catecolamină [ 136 ]. Vitamina C este un cofactor pentru enzima dopamină β-hidroxilază care transformă dopamina în norepinefrină. Poate fi, de asemenea, implicat în sinteza dopaminei și serotoninei [ 136 , 140 ]. Studii recente asupra modelelor animale de durere neuropatică au indicat faptul că noradrenalina joacă un rol special în inhibarea centrală a durerii neuropatice; în plus, acest efect poate fi amplificat de serotonină și dopamină [ 141]. Noradrenalina în măduva spinării inhibă în mod direct durerea neuropată prin alfa 2 adrenergici [ 141 ]. Mai mult, concentrația crescută de noradrenalină acționează asupra locus coeruleus și îmbunătățește funcția sistemului inhibitor noradrenergic descendent afectat [ 141 ], care este crucial în controlul central al durerii. La animalele de laborator cu deficit de ascorbat s-au constatat concentrații scăzute de noradrenalină [ 136 ]. Nici o astfel de corelație nu a fost investigată în studii la om, cu toate acestea s-a relevat că deficitul de vitamina C crește posibil riscul de nevralgie postherpetică (PHN). Concentrațiile plasmatice de vitamina C au fost semnificativ mai mici la pacienții cu PHN decât la voluntarii sănătoși [ 142 ,143 , 144 ]. Mai mult, suplimentarea cu ascorbat a restabilit în mod eficient concentrațiile plasmatice de vitamina C cu scăderea concomitentă a durerii spontane legate de PHN [ 142 ]. Deoarece nevralgia postherpetică este un exemplu de durere neuropatică, un efect observat al acidului ascorbic poate explica în plus validitatea suplimentării cu IVC ca co-analgezic la pacienții cu cancer, în special în stările cu deficit de vitamina C și într-un astfel de tip de durere. Mai mult, modelele animale de durere neuropatică au demonstrat că vitamina C poate spori efectul analgezic al gabapentinei [ 145 , 146 ]. Acidul ascorbic administrat singur a putut, de asemenea, să producă un efect antinociceptiv dependent de doză [ 146 , 147 , 148].

Un alt posibil mecanism al analgeziei legate de vitamina C rezultă din rolul său potențial în sinteza peptidelor opioide amidate ca cofactor pentru mono-oxigenaza α-amidantă a enzimei peptidilglicină (PAM) [ 136 ]. Multe neuropeptide amidate au activitate agonistă opioidă puternică, prin urmare, vitamina C poate acționa ca agent de economisire a opioidelor atunci când este utilizată ca terapie adjuvantă în tratamentul durerii cronice legate de cancer [ 149 ]. Este susținut de rezultatele studiului observațional realizat de Cameron și Campbel [ 7 ] că administrarea vitaminei C a redus necesarul de analgezice opioide, fără a mai fi nevoie de opioide în unele cazuri.Mergi la:

13. Siguranța tratamentului cu doză mare de vitamina C la pacienții cu cancer în stadiu avansat

Se consideră că doza mare de IVC are un profil de siguranță relativ bun, cu condiția luării măsurilor de precauție adecvate, deși poate provoca reacții adverse grave la unii pacienți. Vitamina C în doze de gram este contraindicată la pacienții cu deficit de glucoză-6-fosfat dehidrogenază (G6PD) din cauza riscului de a dezvolta hemoliză intravasculară [ 150 , 151 ]. Din acest motiv, este necesară screeningul globulelor roșii G6PD înainte de aplicarea terapiei cu vitamina C. Cu toate acestea, chiar și atunci când este administrat oral, vitamina C ar putea induce hemoliza la pacienții cu hemoglobinurie nocturnă paroxistică [ 152]. Pe de altă parte, deoarece produsul final metabolic al vitaminei C este oxalatul, s-a observat o nefropatie acută de oxalat, mai ales atunci când dozele gram de IVC au fost administrate ca tratament prelungit la pacienții cu boală renală cronică [ 153 , 154 ]. De asemenea, poate agrava supraîncărcarea cu fier la pacienții cu hemocromatoză sau la cei care primesc transfuzii repetate de globule roșii concentrate [ 23 ]. Din păcate, nu există date clare privind efectele adverse și posibilele doze mari de toxicitate indusă de IVC în rândul pacienților cu cașexie canceroasă și a celor care prezintă trăsături de deshidratare care constituie un procent ridicat de pacienți cu boală în stadiul final.

În timpul administrării IVC, pacienții au raportat frecvent senzație ușoară de amețeală și greață care s-au remediat după ce au mâncat și au băut, rezultând probabil din încărcătura osmotică [ 32 ]. Vărsături tranzitorii legate de tratament, sete, gură și piele uscate, flux urinar crescut, diaree și cefalee, ameliorând în aceeași zi cu perfuzia, au fost raportate cel mai frecvent [ 26 , 28 , 30 , 58 ]. Unii pacienți au prezentat senzație de fluturare neplăcută la nivelul abdomenului superior și frisoane în timpul perfuziei IVC și au crescut edemul piciorului pentru câteva zile după fiecare perfuzie [ 26].]. Printre alte reclamații, au fost raportate hipertensiune, insomnie, culoare anormală a urinei, pierderea poftei de mâncare, oboseală, simptome asemănătoare gripei, înroșirea feței și transpirație [ 27 , 28 , 102 ] (detaliile sunt prezentate înTabelul 3.). De asemenea, s-au observat anomalii de laborator moderate până la severe, cum ar fi hipernatremia, hipokaliemia, hipercalcemia și numărul scăzut de hemoglobină [ 27 , 28 , 58 ]. Evenimentele adverse grave observate în timpul tratamentului cu vitamina C, cum ar fi embolia pulmonară și pneumonia, par să fie mai degrabă legate de progresia cancerului și de complicațiile ulterioare decât rezultatele tratamentului IVC.

Tabelul 3

Efectele adverse ale dozei mari de vitamina C intravenoasă (IVC) la pacienții cu cancer avansat observate în studii prospective.

PaciențiIntervenţieEfecte adverseReferințe
24 de pacienți terminali cu cancer150-710 mg / kg / zi IVC timp de până la 8 săptămâniRaportate frecvent: greață, edem, gură uscată sau piele
Evenimente adverse de gradul 3: calculi renali ( n = 1), hipokaliemie ( n = 1)
Riordan și colab. [ 58 ]
24 de pacienți cu tumoră solidă metastatică avansată sau malignitate hematologică refractară la terapia standardIVC de 3 ori pe săptămână la doze fixe de 0,4, 0,6, 0,9 și 1,5 g / kg timp de 10 săptămâni în medieSimptome subiective ușoare: greață ( n = 3), diaree ( n = 2), cefalee ( n = 2), amețeli ( n = 2), oboseală ( n = 2), înroșirea feței ( n = 2), crampe abdominale ( n = 1), vărsături ( n = 1), transpirație ( n = 1)Hoffer și colab. [ 29 ]
14 pacienți cu cancer pancreatic în stadiul IV metastazatIVC 50-100 g / zi de trei ori pe săptămână timp de 8 săptămâni, împreună cu tratamentul standard al gemcitabinei și erlotinibuluiRaportate frecvent: amețeli, greață
Evenimente adverse de gradul 1-2: număr scăzut de trombocite ( n = 8), număr scăzut de hemoglobină ( n = 1), număr scăzut de neutrofile ( n = 1), hiperglicemie ( n = 1), disconfort gastro-intestinal ( n = 1), infecție conjunctivală ( n = 1), ascită ( n = 1)
evenimente adverse de gradul 3-4: sângerări interne ( n = 1), embolie pulmonară ( n = 2), spitalizare din cauza anemiei și ITU ( n = 1), ileus ( n = 1)
Evenimente adverse de gradul 5: deces din cauza progresiei bolii ( n = 1)
Monti și colab. [ 32 ]
11 pacienți cu cancer pancreatic avansatIVC 15-125 g / zi de două ori pe săptămână timp de 8 săptămâni împreună cu tratament standard (gemcitabină)Reacții adverse raportate frecvent de gradul 1-2: greață ( n = 6), diaree ( n = 4), gură uscată ( n = 4)
Efecte adverse de grad 3-4: GGT plasmatic crescut ( n = 2), hipokaliemie ( n = 1), leucopenie ( n = 1), limfopenie ( n = 1), neutropenie ( n = 2), trombocitopenie ( n = 1)
Welsh și colab. [ 30 ]
17 pacienți cu tumori solide avansate refractare la terapia standardIVC timp de 4 zile consecutive pe săptămână timp de 4 săptămâni, începând de la 30 g / m 2 , dozele au crescut cu 20 g / m 2 până la doza maximă tolerată (110 g / m 2 )Evenimente adverse de gradul 1-2: HT ( n = 4), hipernatremie ( n = 2), hipoalbuminemie ( n = 1), hipokaliemie ( n = 1), hiperglicemie ( n = 1), hipercalcemie ( n = 1), crescut creatinină ( n = 1), LDH plasmatic crescut ( n = 1), proteinurie ( n = 1), bacteremie ( n = 1), aruncări granulare ( n = 1), dureri de spate ( n = 1), febră tumorală ( n = 1), edem la pedală ( n = 1), cefalee ( n = 1), neuropatie periferică ( n = 1)
Evenimente adverse de gradul 3-4: hipokaliemie ( n = 2), hipernatremie ( n = 2), anemie ( n = 2), cefalee ( n = 1)
Stephenson și colab. [ 28 ]
14 pacienți cu cancer avansatIVC 1,5 g / kg greutate corporală de 2 sau 3 ori pe săptămână în asociere cu chimioterapieEvenimente adverse ușoare raportate frecvent: sete, creșterea fluxului urinar
Altele: greață și vărsături ocazionale ( n = 1), sete și senzație neplăcută în abdomenul superior ( n = 1), frisoane, sete, cefalee, edem la picioare ( n = 1)
Hoffer și colab. [ 26 ]
23 de pacienți cu cancer de prostată rezistent la castrare metastaticăIVC once weekly: 5 g in 1st week, 30 g in 2nd week, 60 g in 3–12 weeksGrade 1–2 adverse events: anemia (n = 7), HT (n = 5), UTI (n = 4), elevation of plasma aminotransferase (n = 3), GFR (n = 3), flu-like symptoms (n = 3), limb pain (n = 3), musculoskeletal lesion (n = 2), shortness of breath (n = 2), pneumonia (n = 1), diarrhea (n = 1), dry eyes (n = 1), osteoporotic fracture (n = 1), pre-syncope (n = 1), leukemia (n = 1), AF (n = 1), elevated plasma bilirubin (n= 1), hidronefroză ( n = 1), hipercalcemie ( n = 1), hiponatremie ( n = 1)
eveniment advers de gradul 3-4: embolie pulmonară ( n = 1), pneumonie ( n = 1)
Nielsen și colab. [ 27 ]

Deschideți într-o fereastră separată

Evaluarea tuturor evenimentelor adverse se bazează pe criteriile de terminologie comune ale Institutului Național al Cancerului pentru evenimente adverse 3.0 (dacă sunt disponibile în studiu). UTI – infecție a tractului urinar; GGT — gamma-glutamil transferază; HT – hipertensiune; LDH – lactat dehidrogenază; AF – fibrilație atrială.Mergi la:

14. Rezumat

Vitamina C administrată intravenos este utilizată pe scară largă de către practicienii de medicină complementară și alternativă, cel mai adesea din cauza infecției, cancerului și oboselii [ 2 ]. Rezultatele obținute din studiile in vitro au demonstrat că concentrațiile plasmatice de ascorbat millimolar, realizabile numai după administrarea intravenoasă de vitamina C (IVC), au fost citotoxice pentru celulele maligne cu creștere rapidă și efectul anticancerigen îmbunătățit al agenților chimioterapeutici. Deși aceste rezultate au fost foarte promițătoare și în concordanță cu datele obținute din studii pe animale, în care injecțiile cu doze mari de vitamina C au inhibat creșterea tumorii și au prelungit supraviețuirea animalelor de laborator, s-au găsit atât tratamentul unic cu doză mare de IVC, cât și IVC în combinație cu chimioterapia standard. ineficient în studiile la om efectuate la pacienții cu cancer în stadiu avansat.

Dozele mari de IVC ar putea fi considerate ca o parte a îngrijirilor paliative, deoarece o calitate îmbunătățită a vieții și o stare de sănătate globală mai bună au fost raportate în unele studii clinice prospective. Cu toate acestea, efectele sale pot fi influențate de starea generală de bază a pacientului și de stadiul bolii. Deși evaluarea calității vieții este întotdeauna subiectivă și un efect placebo nu poate fi exclus în acest caz, un astfel de tratament merită luat în considerare, mai ales că îmbunătățirea calității vieții este un accent major al îngrijirilor paliative. De asemenea, s-a arătat că un efect IVC pozitiv asupra CRF poate fi exprimat mai mult la pacienții cu o stare de performanță practic bună și la pacienții cu oboseală legată de chimioterapie, în timp ce CRF la pacienții cu cancer în stadiu avansat refractari la terapia standard cu caracteristici ale progresiei bolii poate beneficia mai puțin sau deloc din terapia IVC.Mai mult, s-a demonstrat, de asemenea, că doza mare de IVC poate acționa ca analgezice, în special în durerile osoase legate de cancer, dar sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine proprietățile sale analgezice și pentru a confirma eficacitatea acesteia în studiile controlate cu placebo. Cele mai frecvente mituri despre eficacitatea tratamentului cu doze mari de IVC cu explicații adecvate sunt prezentate înTabelul 4.

Tabelul 4

Fapte și mituri despre eficacitatea dozelor mari de vitamina C intravenoasă (IVC) la pacienții cu cancer în stadiu avansat.

MituriFapte
IVC cu doze mari este un tratament anticancerigen puternic datorită eficacității sale dovedite în studiile preclinice in vitro și pe animaleNu există dovezi consistente pentru eficacitatea anticanceroasă a terapiei cu doze mari de IVC la pacienții cu cancer în stadiu avansat în ceea ce privește răspunsul obiectiv legat de tumoră sau rezultatele îmbunătățite ale supraviețuirii.
Tratamentul cu doze mari de IVC îmbunătățește eficacitatea terapiei anticanceroase convenționaleNu există dovezi fiabile pentru o eficiență crescută a terapiei convenționale IVC / convenționale comparativ cu chimioterapia standard.
Tratamentul cu doze mari de IVC reduce toxicitatea indusă de chimioterapieNu există dovezi fiabile pentru o toxicitate scăzută indusă de chimioterapie după terapia combinată IVC / convențională comparativ cu chimioterapia standard.
Doza mare de IVC reduce oboseala la pacienții cu cancerEfectul pozitiv al dozei mari de IVC asupra oboselii cauzate de cancer cuprinde diverși factori și poate fi exprimat mai mult la pacienții cu o stare de performanță practic mai bună și la cei cu oboseală legată de chimioterapie.

Tratamentul cu doze mari de vitamina C pare a fi sigur la pacienții cu cancer avansat atunci când se iau măsuri de precauție adecvate cu risc de efecte secundare nu grave, cum ar fi dureri de cap tranzitorii, amețeli, greață, simptome asemănătoare gripei și anomalii în rezultatele testelor de laborator. (anemie, hipernatremie, hipercalcemie, creșterea parametrilor hepatici și renali).

Rezumând, tratamentul cu doză mare de vitamina C intravenos poate fi considerat ca tratament paliativ la pacienții cu cancer avansat, însă efectele sale pot fi influențate de mulți factori, cum ar fi starea generală de bază a pacientului, comorbidități, patogeneza simptomelor raportate (de exemplu, durere ) și stadiul bolii care poate determina apariția reacțiilor adverse grave (insuficiență renală acută, hipercaliemie, anemie). Sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine proprietățile descrise mai sus ale vitaminei C și eficacitatea acesteia ar trebui să fie determinată în studii controlate de înaltă calitate, cu comparatoare adecvate

Contribuțiile autorului

Conceptualizare AZ-N .; Scriere – Pregătirea proiectului original AZ-N .; Scriere-revizuire și editare PJN, supraveghere AC-R. Toți autorii au citit și au acceptat versiunea publicată a manuscrisului.Mergi la:

Finanțarea

Această cercetare nu a primit finanțare externă.Mergi la:

Conflicte de interes

Autorii nu declară niciun conflict de interese.Mergi la:

Note de subsol

Nota editorului: MDPI rămâne neutru în ceea ce privește revendicările jurisdicționale din hărțile publicate și afilierile instituționale.Mergi la:

Referințe

1. Padayatty SJ, Sun H., Wang Y., Riordan HD, Hewitt SM, Katz A., Wesley RA, Levine M. Farmacocinetica vitaminei C: implicații pentru utilizarea orală și intravenoasă. Ann. Intern. Med. 2004; 140 : 533. doi: 10.7326 / 0003-4819-140-7-200404060-00010. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]2. Padayatty SJ, Sun AY, Chen Q., Espey MG, Drisko J., Levine M. Vitamina C: utilizare intravenoasă de către practicieni de medicină complementară și alternativă și efecte adverse. Plus unu. 2010; 5 : e11414. doi: 10.1371 / journal.pone.0011414. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]3. Cancerul McCormick WJ: Factorul de condiționare prealabilă în patogenie; o nouă abordare etiologică. Arc. Pediatru. 1954; 71 : 313-322. [ PubMed ] [ Google Scholar ]4. Cancerul McCormick WJ: o boală de colagen, secundară unui deficit nutrițional. Arc. Pediatru. 1959; 76 : 166–171. [ PubMed ] [ Google Scholar ]5. Cameron E., Pauling L. Acid ascorbic și glicozaminoglicanii. Oncologie. 1973; 27 : 181–192. doi: 10.1159 / 000224733. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]6. Cameron E., Pauling L. Tratamentul ortomolecular al cancerului I. Rolul acidului ascorbic în rezistența gazdei. Chem. Biol. Interacționa. 1974; 9 : 273-283. doi: 10.1016 / 0009-2797 (74) 90018-0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]7. Cameron E., Campbell A. Tratamentul ortomolecular al cancerului II. Studiu clinic de suplimente de acid ascorbic cu doze mari în cancerul uman avansat. Chem. Biol. Interacționa. 1974; 9 : 285-315. doi: 10.1016 / 0009-2797 (74) 90019-2. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]8. Cameron E., Pauling L. Ascorbat suplimentar în tratamentul de susținere a cancerului: prelungirea timpilor de supraviețuire în cancerul uman terminal. Proc. Natl. Acad. Știință. STATELE UNITE ALE AMERICII. 1976; 73 : 3685–3689. doi: 10.1073 / pnas.73.10.3685. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]9. Murata A., Morishige F., Yamaguchi H. Prelungirea timpilor de supraviețuire a pacienților cu cancer terminal prin administrarea de doze mari de ascorbat. Int. J. Vitam. Nutr. Rez. Supl. 1982; 23 : 103–113. [ PubMed ] [ Google Scholar ]10. Creagan ET, Moertel CG, O’Fallon JR, Schutt AJ, O’Connell MJ, Rubin J., Frytak S. Eșecul terapiei cu doză mare de vitamina C (acid ascorbic) în beneficiul pacienților cu cancer avansat. N. Engl. J. Med. 1979; 301 : 687–690. doi: 10.1056 / NEJM197909273011303. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]11. Moertel CG, Fleming TR, Creagan ET, Rubin J., O’Connell MJ, Ames MM cu doză mare de vitamina C versus placebo în tratamentul pacienților cu cancer avansat care nu au avut anterior chimioterapie. N. Engl. J. Med. 1985; 312 : 137–141. doi: 10.1056 / NEJM198501173120301. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]12. Graumlich JF, Ludden TM, Conry-Cantilena C., Cantilena LR, Wang Y., Levine M. Model farmacocinetic al acidului ascorbic la voluntari sănătoși de sex masculin în timpul epuizării și repletiei. Pharm. Rez. 1997; 14 : 1133–1139. doi: 10.1023 / A: 1012186203165. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]13. Padayatty SJ, Levine M. Reevaluarea ascorbatului în tratamentul cancerului: dovezi emergente, minți deschise și serendipitate. J. Am. Col. Nutr. 2000; 19 : 423-425. doi: 10.1080 / 07315724.2000.10718941. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]14. Leung PY, Miyashita K., Young M., Tsao CS Efect citotoxic al ascorbatului și al derivaților săi asupra liniilor celulare maligne și non-maligne cultivate. Anticancer Res. 1993; 13 : 475–480. [ PubMed ] [ Google Scholar ]15. Bram S., Froussard P., Guinchard M., Jasmin C., Augery Y., Sinoussi-Barre F., Wray W. Vitamina C toxicitate preferențială pentru celulele maligne ale melanomului. Chem. Informatiid. 1980; 11 : 629–631. doi: 10.1038 / 284629a0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]16. Makino Y., Sakagami H., Takeda M. Inducerea morții celulare de către derivații acidului ascorbic în carcinomul renal uman și liniile celulare glioblastomului. Anticancer Res. 1999; 19 : 3125-3132. [ PubMed ] [ Google Scholar ]17. Maramag C., Menon M., Balaji KC, Reddy PG, Laxmanan S. Efectul vitaminei C asupra celulelor canceroase de prostată in vitro: Efect asupra numărului de celule, viabilitate și sinteza ADN-ului. Prostata. 1997; 32 : 188–195. doi: 10.1002 / (SICI) 1097-0045 (19970801) 32: 3 <188 :: AID-PROS5> 3.0.CO; 2-H. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]18. Sakagami H., Satoh K., Ohata H., Takahashi H., Yoshida H., Iida M., Kuribayashi N., Sakagami T., Momose K., Takeda M. Relația dintre intensitatea radicalului ascorbil și inducerea apoptozei activitate. Anticancer Res. 1996; 16 : 2635–2644. [ PubMed ] [ Google Scholar ]19. Padayatty SJ Administrat intravenos vitamina C ca terapie împotriva cancerului: Trei cazuri. Poate sa. Med. Conf. Univ. J. 2006; 174 : 937–942. doi: 10.1503 / cmaj.050346. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]20. Fritz H., Flower G., Weeks L., Cooley K., Callachan M., McGowan J., Skidmore B., Kirchner L., Seely D. Vitamina C și cancerul intravenos. Integr. Cancer Ther. 2014; 13 : 280–300. doi: 10.1177 / 1534735414534463. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]21. Cameron E., Campbell A., Jack T. Tratamentul ortomolecular al cancerului. III. Sarcom celular reticular: regresie completă dublă indusă de terapia cu doze mari de acid ascorbic. Chem. Biol. Interactico-Biol. Interacționa. 1975; 11 : 387–393. doi: 10.1016 / 0009-2797 (75) 90007-1. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]22. Cameron E., Pauling L. Ascorbat suplimentar în tratamentul de susținere a cancerului: Reevaluarea prelungirii timpilor de supraviețuire în cancerul uman terminal. Proc. Natl. Acad. Știință. STATELE UNITE ALE AMERICII. 1978; 75 : 4538–4542. doi: 10.1073 / pnas.75.9.4538. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]23. Levine M., Padayatty SJ, Espey MG Vitamina C: o abordare de concentrare-funcție produce rezultate farmacologice și descoperiri terapeutice. Adv. Nutr. 2011; 2 : 78-88. doi: 10.3945 / an.110.000109. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]24. Levine M., Conry-Cantilena C., Wang Y., Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, Park JB, Lazarev A., Graumlich JF, King J., și colab. Farmacocinetica vitaminei C la voluntarii sănătoși: dovezi pentru o dietă recomandată. Proc. Natl. Acad. Știință. STATELE UNITE ALE AMERICII. 1996; 93 : 3704-3709. doi: 10.1073 / pnas.93.8.3704. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]25. Carr AC, Cook J. Vitamina C intravenoasă pentru tratamentul cancerului – identificarea lacunelor actuale din cunoștințele noastre. Față. Fiziol. 2018; 9 doi: 10.3389 / fphys.2018.01182. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]26. Hoffer LJ, Robitaille L., Zakarian R., Melnychuk D., Kavan P., Agulnik J., Cohen V., Small D., Miller WH Vitamina C intravenoasă cu doză mare combinată cu chimioterapie citotoxică la pacienții cu cancer avansat : Un studiu clinic de fază I-II. Plus unu. 2015; 10 : e0120228. doi: 10.1371 / journal.pone.0120228. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]27. Nielsen TK, Højgaard M., Andersen JT, Jørgensen NR, Zerahn B., Kristensen B., Henriksen T. Infuzie săptămânală de acid ascorbic la pacienții cu cancer de prostată rezistent la castrare: un studiu de fază II cu un singur braț. Trad. Androl. Urol. 2017; 6 : 517–528. doi: 10.21037 / tau.2017.04.42. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]28. Stephenson CM, Levin RD, Spector T., Lis CG Studiu clinic de fază I pentru a evalua siguranța, tolerabilitatea și farmacocinetica acidului ascorbic intravenos cu doze mari la pacienții cu cancer avansat. Cancer Chemother. Farmacol. 2013; 72 : 139–146. doi: 10.1007 / s00280-013-2179-9. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]29. Hoffer LJ, Levine M., Assouline S., Melnychuk D., Padayatty SJ, Rosadiuk K., Rousseau C., Robitaille L., Miller WH Faza I studiu clinic de acid ascorbic iv în malignitate avansată. Ann. Oncol. 2008; 19 : 1969–1974. doi: 10.1093 / annonc / mdn377. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]30. Welsh JL, Wagner BA, van’t Erve TJ, Zehr PS, Berg DJ, Halfdanarson TR, Yee NS, Bodeker KL, Du J., Roberts LJ și colab. Ascorbat farmacologic cu gemcitabină pentru controlul cancerului pancreatic metastatic și ganglionar pozitiv (PACMAN): Rezultate dintr-un studiu clinic de fază I. Cancer Chemother. Farmacol. 2013; 71 : 765–775. doi: 10.1007 / s00280-013-2070-8. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]31. Ma Y., Chapman J., Levine M., Polireddy K., Drisko J., Chen Q. Chemosensibilitatea crescută a ascorbatului parenteral cu doză crescută a cancerului ovarian și toxicitatea redusă a chimioterapiei. Știință. Trad. Med. 2014; 6 : 222ra18. doi: 10.1126 / scitranslmed.3007154. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]32. Monti DA, Mitchell E., Bazzan AJ, Littman S., Zabrecky G., Yeo CJ, Pillai MV, Newberg AB, Deshmukh S., Levine M. Evaluarea fazei I a acidului ascorbic intravenos în combinație cu Gemcitabină și Erlotinib în Pacienții cu cancer pancreatic metastatic. Plus unu. 2012; 7 : e29794. doi: 10.1371 / journal.pone.0029794. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]33. Comitetul pentru alimentație și nutriție, Institutul de Medicină (SUA): Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds. Aporturi dietetice de referință pentru vitamina C, vitamina E, seleniu și carotenoizi. National Academies Press (SUA); Washington, DC, SUA: 2000. [ Google Scholar ]34. Meščić M., Gazivoda K., Terapeutic R.-M. Perspectiva vitaminei C și a derivaților săi. Antioxidanți. 2019; 8 : 247. doi: 10.3390 / antiox8080247. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]35. Vissers MCM, Das AB Mecanisme de acțiune potențiale pentru vitamina C în cancer: revizuirea dovezilor. Față. Fiziol. 2018; 9 : 1-13. doi: 10.3389 / fphys.2018.00809. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]36. Nimse SB, Pal D. Radicalii liberi, antioxidanții naturali și mecanismele lor de reacție. RSC Adv. 2015; 5 : 27986-28006. doi: 10.1039 / C4RA13315C. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]37. Mai JM, Qu Z., Neel DR, Li X. Reciclarea vitaminei C din formele sale oxidate de către celulele endoteliale umane. Biochim. Biofizi. Acta Mol. Rez. Celulare 2003; 1640 : 153–161. doi: 10.1016 / S0167-4889 (03) 00043-0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]38. Heitzer T., Just H., Mu¨nzel T. Vitamina C antioxidantă îmbunătățește disfuncția endotelială la fumătorii cronici. Circulaţie. 1996; 94 : 6-9. doi: 10.1161 / 01.CIR.94.1.6. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]39. Ashor AW, Lara J., Mathers JC, Siervo M. Efectul vitaminei C asupra funcției endoteliale în sănătate și boală: o revizuire sistematică și meta-analiză a studiilor controlate randomizate. Ateroscleroza. 2014; 235 : 9–20. doi: 10.1016 / j.atherosclerosis.2014.04.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]40. Johnston CS, Cox SK Aporturile saturate de vitamină C în plasmă conferă protecție maximă antioxidantă la plasmă. J. Am. Col. Nutr. 2001; 20 : 623–627. doi: 10.1080 / 07315724.2001.10719159. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]41. Johnston CS, Dancho CL, Ingeria puternică de suc de portocale GM și vitamina C suplimentară sunt la fel de eficiente la reducerea peroxidării lipidelor plasmatice la femeile adulte sănătoase. J. Am. Col. Nutr. 2003; 22 : 519–523. doi: 10.1080 / 07315724.2003.10719330. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]42. Sánchez-Moreno C., Cano MP, de Ancos B., Plaza L., Olmedilla B., Granado F., Elez-Martínez P., Martín-Belloso O., Martín A. Câmpuri electrice pulsate – suc de portocale procesat consumul crește vitamina C din plasmă și scade izoprostanii F2 la omul sănătos. J. Nutr. Biochimie. 2004; 15 : 601-607. doi: 10.1016 / j.jnutbio.2004.04.007. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]43. Sánchez-Moreno C., Cano MP, De Ancos B., Plaza L., Olmedilla B., Granado F., Martín A. Consumul de suc de portocale cu presiune ridicată afectează vitamina C din plasmă, statusul antioxidant și markerii inflamatori la oamenii sănătoși . J. Nutr. 2003 doi: 10.1093 / jn / 133.7.2204. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]44. Kuiper HC, Bruno RS, Traber MG, Stevens JF Suplimentarea cu vitamina C scade nivelurile urinare ale metaboliților 4-hidroperoxi-2-nonenali la om. Radic liber. Biol. Med. 2011 doi: 10.1016 / j.freeradbiomed.2011.01.004. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]45. Rayment SJ, Shaw J., Woollard KJ, Lunec J., Griffiths HR Suplimentarea cu vitamina C la subiecți normali reduce expresia ICAM-1 constitutivă. Biochimie. Biofizi. Rez. Comun. 2003; 308 : 339-345. doi: 10.1016 / S0006-291X (03) 01383-4. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]46. Galasko DR, Peskind E., Clark CM, Quinn JF, Ringman JM, Jicha GA, Cotman C., Cottrell B., Montine TJ, Thomas RG și colab. Antioxidanți pentru boala Alzheimer. Arc. Neurol. 2012; 69 doi: 10.1001 / archneurol.2012.85. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]47. Møller P., Viscovich M., Lykkesfeldt J., Loft S., Jensen A., Poulsen HE Suplimentarea cu vitamina C scade deteriorarea ADN-ului oxidativ în celulele mononucleare ale fumătorilor. Euro. J. Nutr. 2004; 43 : 267-274. doi: 10.1007 / s00394-004-0470-6. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]48. Savran M., Cicek E., Doguc D., Asci H., Yesilot S., Candan I., Dagdeviren B., Cankara F., Oncu M., Uğuz A., și colab. Vitamina C atenuează stresul oxidativ indus de metotrexat la rinichi și ficat la șobolani. Fiziol. Int. 2017; 104 : 139–149. doi: 10.1556 / 2060.104.2017.2.5. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]49. Peng D., Ge G., Gong Y., Zhan Y., He S., Guan B., Li Y., Xu Z., Hao H., He Z., și colab. Vitamina C crește nivelul de 5-hidroximetilcitozină și inhibă dezvoltarea cancerului de vezică urinară. Clin. Epigenetica. 2018; 10 : 94. doi: 10.1186 / s13148-018-0527-7. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]50. Young JI, Züchner S., Wang G. Regulamentul epigenomului de către vitamina C. Annu. Pr. Nutr. 2015; 35 : 545-564. doi: 10.1146 / annurev-nutr-071714-034228. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]51. Klimant E., Wright H., Rubin D., Seely D., Markman M. Vitamina C intravenoasă în îngrijirea de susținere a pacienților cu cancer: o analiză și o abordare rațională. Curr. Oncol. 2018; 25 : 139. doi: 10.3747 / co.25.3790. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]52. Mikirova N., Casciari J., Rogers A., Taylor P. Efectul dozei mari de vitamina C intravenoasă asupra inflamației la pacienții cu cancer. J. Transl. Med. 2012; 10 : 189. doi: 10.1186 / 1479-5876-10-189. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]53. Mikirova N., Riordan N., Casciari J. Modularea citokinelor la pacienții cu cancer prin terapie cu ascorbat intravenos. Med. Știință. Monit. 2016; 22 : 14-25. doi: 10.12659 / MSM.895368. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]54. Carr AC, Rowe S. Factori care afectează starea vitaminei C și prevalența deficitului: o perspectivă globală asupra sănătății. Nutrienți. 2020; 12 : 1963. doi: 10.3390 / nu12071963. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]55. Rowe S., Carr AC Starea globală a vitaminei c și prevalența deficitului: un motiv de îngrijorare? Nutrienți. 2020; 12 : 2008. doi: 10.3390 / nu12072008. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]56. Mayland CR, Bennett MI, Allan K. Deficitul de vitamina C la pacienții cu cancer. Palliat. Med. 2005; 19 : 17–20. doi: 10.1191 / 0269216305pm970oa. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]57. Shenoy N., Bhagat T., Nieves E., Stenson M., Lawson J., Choudhary GS, Habermann T., Nowakowski G., Singh R., Wu X., și colab. Reglarea în sus a activității TET cu acid ascorbic induce modularea epigenetică a celulelor limfomului. Blood Cancer J. 2017; 7 : e587. doi: 10.1038 / bcj.2017.65. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]58. Riordan HD, Casciari JJ, González MJ, Riordan NH, Miranda-Massari JR, Taylor P., Jackson JA Un studiu clinic pilot al ascorbatului intravenos continuu la pacienții cu cancer terminal. PR Health Science. J. 2005; 24 : 269-276. [ PubMed ] [ Google Scholar ]59. Gillberg L., Ørskov AD, Nasif A., Ohtani H., Madaj Z., Hansen JW, Rapin N., Mogensen JB, Liu M., Dufva IH și colab. Suplimentarea orală a vitaminei C la pacienții cu cancer mieloid în tratamentul cu azacitidină: Normalizarea vitaminei C plasmatice induce modificări epigenetice. Clin. Epigenetica. 2019; 11 : 143. doi: 10.1186 / s13148-019-0739-5. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]60. Mahdavi R., Faramarzi E., Seyedrezazadeh E., Mohammad-zadeh M., Pourmoghaddam M. Evaluarea stresului oxidativ, starea antioxidantă și nivelurile serice de vitamina C la pacienții cu cancer. Biol. Trace Elem. Rez. 2009; 130 : 1-6. doi: 10.1007 / s12011-008-8309-2. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]61. Torun M., Yardim S., Gönenç A., Sargin H., Menevse A., Simsek B. Ser β-caroten, vitamina E, vitamina C și niveluri de malondialdehidă în mai multe tipuri de cancer. J. Clin. Pharm. Ther. 1995; 20 : 259–263. doi: 10.1111 / j.1365-2710.1995.tb00660.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]62. Sharma A., Tripathi M., Satyam A., Kumar L. Studiul nivelurilor de antioxidanți la pacienții cu mielom multiplu. Leuk. Limfom. 2009; 50 : 809–815. doi: 10.1080 / 10428190902802323. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]63. Mehdi WA, Zainulabdeen JA, Mehde AA Investigația stării antioxidante la pacienții cu mielom multiplu: Efectele terapiei. Pac asiatic. J. Cancer Prev. 2013; 14 : 3663–3667. doi: 10.7314 / APJCP.2013.14.6.3663. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]64. Emri S., Kilickap S., Kadilar C., Halil MG, Akay H., Besler T. Nivelurile serice de alfa-tocoferol, vitamina C, beta-caroten și retinol în mezoteliomul pleural malign. Pac asiatic. J. Cancer Prev. 2012; 13 : 3025–3029. doi: 10.7314 / APJCP.2012.13.7.3025. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]65. Huijskens MJAJ, Wodzig WKWH, Walczak M., Germeraad WTV, Bos GMJ Nivelurile serice de acid ascorbic sunt reduse la pacienții cu tumori maligne hematologice. Rezultate Immunol. 2016; 6 : 8-10. doi: 10.1016 / j.rinim.2016.01.001. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]66. Parrow NL, Leshin JA, Levine M. Ascorbat parenteral ca cancer Terapeutic: o reevaluare bazată pe farmacocinetică. Antioxidant. Semnal Redox. 2013; 19 : 2141-2156. doi: 10.1089 / ars.2013.5372. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]67. Marcus SL, Petrylak DP, Dutcher JP, Paietta E., Ciobanu N., Strauman J., Wiernik PH, Hutner SH, Frank O., Baker H. celule ucigașe activate. A.m. J. Clin. Nutr. 1991; 54 : 1292S – 1297S. doi: 10.1093 / ajcn / 54.6.1292s. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]68. Weijl NI, Hopman GD, Wipkink-Bakker A., ​​Lentjes EGWM, Berger HM, Cleton FJ, Osanto S. Chimioterapia combinată cu cisplatină induce o scădere a antioxidanților plasmatici la pacienții cu cancer. Ann. Oncol. 1998; 9 : 1331–1337. doi: 10.1023 / A: 1008407014084. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]69. Jonas CR, Puckett AB, Jones DP, Griffith DP, Szeszycki EE, Bergman GF, Furr CE, Tire C., Carlson JL, Galloway JR și colab. Stare antioxidantă plasmatică după chimioterapie cu doze mari: un studiu randomizat al nutriției parenterale la pacienții cu transplant de măduvă osoasă. A.m. J. Clin. Nutr. 2000; 72 : 181–189. doi: 10.1093 / ajcn / 72.1.181. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]70. Carr AC, Spencer E., Das A., Meijer N., Lauren C., MacPherson S., Chambers ST Pacienții supuși chimioterapiei mieloablative și transplantului de celule stem hematopoietice prezintă starea de vitamina C epuizată în asociere cu neutropenia febrilă. Nutrienți. 2020; 12 : 1879. doi: 10.3390 / nu12061879. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]71. Hunnisett A., Davies S., McLaren-Howard J., Gravett P., Finn M., Gueret-Wardle D. Lipoperoxizii ca indice al activității radicalilor liberi la pacienții cu transplant de măduvă osoasă. Biol. Trace Elem. Rez. 1995; 47 : 125–132. doi: 10.1007 / BF02790109. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]72. Nannya Y., Shinohara A., Ichikawa M., Kurokawa M. Profilul serial al vitaminelor și al oligoelementelor în timpul fazei acute a transplantului de celule stem alogene. Biol. Transplant de măduvă sanguină. 2014; 20 : 430–434. doi: 10.1016 / j.bbmt.2013.12.554. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]73. Lykkesfeldt J., Poulsen HE Este suplimentarea cu vitamina C benefică? Lecții învățate din studiile controlate randomizate. Fr. J. Nutr. 2010; 103 : 1251–1259. doi: 10.1017 / S0007114509993229. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]74. Benade L., Howard T., Burk D. Sinergistic Killing of Ehrlich Ascites Carcinoma Cells by Ascorbate and 3-Amino-1,2,4, -triazole. Oncologie. 1969; 23 : 33–43. doi: 10.1159 / 000224465. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]75. Ristow M. Metabolismul oxidativ în creșterea cancerului. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Îngrijire. 2006; 9 : 339-345. doi: 10.1097 / 01.mco.0000232892.43921.98. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]76. Ambrose EJ, James AM, Lowick JHB Diferențele dintre încărcătura electrică purtată de celulele tumorale normale și omoloage. Natură. 1956; 177 : 576-577. doi: 10.1038 / 177576a0. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]77. Liotti FS, Menghini AR, Guerrieri P., Talesa V., Bodo M. Efectele acidului ascorbic și dehidroascorbic asupra multiplicării celulelor ascitei tumorale in vitro. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 1984; 108 : 230–232. doi: 10.1007 / BF00402472. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]78. Chen Q., Espey MG, Sun AY, Pooput C., Kirk KL, Krishna MC, Khosh DB, Drisko J., Levine M. Dozele farmacologice de ascorbat acționează ca un prooxidant și scad creșterea xenogrefelor tumorale agresive la șoareci. Proc. Natl. Acad. Știință. STATELE UNITE ALE AMERICII. 2008; 105 : 11105–11109. doi: 10.1073 / pnas.0804226105. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]79. Casciari JJ, Riordan HD, Miranda-Massari JR, Gonzalez MJ Efectele administrării de doze mari de ascorbat asupra creșterii tumorii L-10 la cobai. PR Health Science. J. 2005; 24 : 145–150. [ PubMed ] [ Google Scholar ]80. Yang G., Yan Y., Ma Y., Yang Y. Vitamina C la concentrații mari induce citotoxicitate în melanomul malign, dar promovează creșterea tumorii la concentrații scăzute. Mol. Cancer. 2017; 56 : 1965–1976. doi: 10.1002 / mc.22654. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]81. Verrax J., Calderon PB Concentrațiile farmacologice de ascorbat sunt atinse prin administrare parenterală și prezintă efecte antitumorale. Radic liber. Biol. Med. 2009; 47 : 32–40. doi: 10.1016 / j.freeradbiomed.2009.02.016. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]82. Yeom C.-H., Lee G., Park J.-H., Yu J., Park S., Yi S.-Y., Lee H., Hong Y., Yang J., Lee S. Administrarea de doze mari de acid ascorbic inhibă creșterea tumorii la șoarecii BALB / C implantați cu sarcom 180 celule canceroase prin restricția angiogenezei. J. Transl. Med. 2009; 7 : 70. doi: 10.1186 / 1479-5876-7-70. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]83. Du J., Martin SM, Levine M., Wagner BA, Buettner GR, Wang S.-H., Taghiyev AF, Du C., Knudson CM, Cullen JJ Mechanisms of Ascorbate-Induced Citotoxicity in Pancreatic Cancer. Clin. Cancer Res. 2010; 16 : 509–520. doi: 10.1158 / 1078-0432.CCR-09-1713. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]84. Pollard HB, Levine MA, Eidelman O., Pollard M. Acidul ascorbic farmacologic suprimă creșterea tumorii simgenice și metastazele în cancerul de prostată refractar la hormoni. În Vivo. 2010; 24 : 249–255. [ PubMed ] [ Google Scholar ]85. Mamede AC, Pires AS, Abrantes AM, Tavares SD, Gonçalves AC, Casalta-Lopes JE, Sarmento-Ribeiro AB, Maia JM, Botelho MF Citotoxicitatea acidului ascorbic într-o linie celulară de adenocarcinom colorectal uman (WiDr): in vitro și În Studiile Vivo. Nutr. Cancer. 2012; 64 : 1049–1057. doi: 10.1080 / 01635581.2012.713539. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]86. Chen Q., Espey MG, Krishna MC, Mitchell JB, Corpe CP, Buettner GR, Shacter E., Levine M. Concentrațiile farmacologice de acid ascorbic distrug selectiv celulele canceroase: acțiune ca un pro-medicament pentru a livra peroxid de hidrogen în țesuturi. Proc. Natl. Acad. Știință. STATELE UNITE ALE AMERICII. 2005; 102 : 13604–13609. doi: 10.1073 / pnas.0506390102. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]87. Jamison JM, Gilloteaux J., Nassiri MR, Venugopal M., Neal DR, Summers JL Arestarea ciclului celular și autoschizis într-o linie celulară de carcinom al vezicii umane după tratamentul cu vitamina C și vitamina K3. Biochimie. Farmacol. 2004; 67 : 337–351. doi: 10.1016 / j.bcp.2003.08.040. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]88. Rivière J., Ravanat J.-L., Wagner JR Ascorbate și H2O2 au indus daune ADN oxidative în celulele Jurkat. Radic liber. Biol. Med. 2006; 40 : 2071–2079. doi: 10.1016 / j.freeradbiomed.2006.02.003. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]89. Chen Q., Espey MG, Sun AY, Lee J.-H., Krishna MC, Shacter E., Choyke PL, Pooput C., Kirk KL, Buettner GR, și colab. Ascorbatul în concentrații farmacologice generează selectiv radical ascorbat și peroxid de hidrogen în lichidul extracelular in vivo. Proc. Natl. Acad. Știință. STATELE UNITE ALE AMERICII. 2007; 104 : 8749–8754. doi: 10.1073 / pnas.0702854104. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]90. Sies H., Jones DP Specii reactive de oxigen (ROS) ca agenți de semnalizare fiziologici pleiotropici. Nat. Pr. Mol. Cell Biol. 2020; 21 : 363–383. doi: 10.1038 / s41580-020-0230-3. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]91. Yun J., Mullarky E., Lu C., Bosch KN, Kavalier A., ​​Rivera K., Roper J., Chio IIC, Giannopoulou EG, Rago C. și colab. Vitamina C ucide selectiv celulele canceroase colorectale mutante KRAS și BRAF prin vizarea GAPDH. Ştiinţă. 2015; 350 : 1391–1396. doi: 10.1126 / science.aaa5004. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]92. Knowles HJ, Raval RR, Harris AL, Ratcliffe PJ Efectul ascorbatului asupra activității factorului inductibil de hipoxie în celulele canceroase. Cancer Res. 2003; 63 : 1764–1768. [ PubMed ] [ Google Scholar ]93. Kawada H., Kaneko M., Sawanobori M., Uno T., Matsuzawa H., Nakamura Y., Matsushita H., Ando K. Concentrații ridicate de acid L-ascorbic inhibă în mod specific creșterea celulelor leucemice umane prin reglarea descendentă a transcripției HIF-1α. Plus unu. 2013; 8 : e62717. doi: 10.1371 / journal.pone.0062717. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]94. Miles SL, Fischer AP, Joshi SJ, Niles RM Acid ascorbic și ascorbat-2-fosfat scad activitatea HIF și proprietățile maligne ale celulelor melanomului uman. Cancer BMC. 2015; 15 : 867. doi: 10.1186 / s12885-015-1878-5. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]95. Kuiper C., Dachs GU, Currie MJ, Vissers MCM Ascorbatul intracelular îmbunătățește activitatea factorului hipoxia-inductibil (HIF) -hidroxilază și suprimă preferențial răspunsul transcripțional HIF-1. Radic liber. Biol. Med. 2014; 69 : 308-317. doi: 10.1016 / j.freeradbiomed.2014.01.033. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]96. Gustafson CB, Yang C., Dickson KM, Shao H., Van Booven D., Harbor JW, Liu Z.-J., Wang G. Reprogramarea epigenetică a celulelor melanomului prin tratamentul cu vitamina C. Clin. Epigenetica. 2015; 7 : 51. doi: 10.1186 / s13148-015-0087-z. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]97. Minor EA, Court BL, Young JI, Wang G. Ascorbatul induce translocație de zece-unsprezece (Tet) Metilcitozină Generarea mediată de dioxigenază a 5-hidroximetilcitozinei. J. Biol. Chem. 2013; 288 : 13669–13674. doi: 10.1074 / jbc.C113.464800. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]98. Blaschke K., Ebata KT, Karimi MM, Zepeda- JA, Goyal P., Mahapatra S., Tam A., Laird DJ, Rao A., Lorincz MC, și colab. Vitamina C induce demetilarea ADN dependent de Tet în ESC pentru a promova o stare asemănătoare blastocistului. Natură. 2013; 500 : 222-226. doi: 10.1038 / nature12362. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]99. Belin S., Kaya F., Duisit G., Giacometti S., Ciccolini J., Fontés M. Efectul antiproliferativ al acidului ascorbic este asociat cu inhibarea genelor necesare progresiei ciclului celular. Plus unu. 2009; 4 : e4409. doi: 10.1371 / journal.pone.0004409. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]100. Campbell EJ, Vissers MCM, Wohlrab C., Hicks KO, Strother RM, Bozonet SM, Robinson BA, Dachs GU Proprietăți farmacocinetice și anticanceroase ale dozei mari de ascorbat în tumorile solide ale șoarecilor dependenți de ascorbat. Radic liber. Biol. Med. 2016; 99 : 451–462. doi: 10.1016 / j.freeradbiomed.2016.08.027. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]101. Wilkes JG, O’Leary BR, Du J., Klinger AR, Sibenaller ZA, Doskey CM, Gibson-Corley KN, Alexander MS, Tsai S., Buettner GR și colab. Ascorbatul farmacologic (P-AscH−) suprimă factorul-1α (HIF-1α) inductibil de hipoxie în adenocarcinomul pancreatic. Clin. Exp. Metastaza. 2018; 35 : 37–51. doi: 10.1007 / s10585-018-9876-z. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]102. Takahashi H., Mizuno H., Yanagisawa A. Doza mare de vitamina C intravenoasă îmbunătățește calitatea vieții la pacienții cu cancer. Pers. Med. Univers. 2012; 1 : 49–53. doi: 10.1016 / j.pmu.2012.05.008. [ CrossRef ] [ Google Scholar ]103. Kawada H., Sawanobori M., Tsuma-Kaneko M., Wasada I., Miyamoto M., Murayama H., Toyosaki M., Onizuka M., Tsuboi K., Tazume K., și colab. Etapa clinică de fază I a acidului L-ascorbic intravenos după chimioterapie de recuperare pentru limfom non-Hodgkin cu celule B recidivate. Tokai J. Exp. Clin. Med. 2014; 39 : 111–115. [ PubMed ] [ Google Scholar ]104. Polireddy K., Dong R., Reed G., Yu J., Chen P., Williamson S., Violet P.-C., Pessetto Z., Godwin AK, Fan F., și colab. Creșterea și metastaza cancerului pancreatic inhibat de ascorbat parenteral cu doză mare: mecanisme și un studiu de fază I / IIa. Știință. Rep. 2017; 7 : 17188. doi: 10.1038 / s41598-017-17568-8. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]105. Vollbracht C., Schneider B., Leendert V., Weiss G., Auerbach L., Beuth J. Administrarea intravenoasă de vitamina C îmbunătățește calitatea vieții la pacienții cu cancer mamar în timpul chimioterapiei / radioterapiei și îngrijirii ulterioare: rezultatele unei retrospective, studiu de cohortă epidemiologic multicentric în Germania. În Vivo. 2011; 25 : 983–990. [ PubMed ] [ Google Scholar ]106. Schoenfeld JD, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Wagner BA, Cramer-Morales KL, Furqan M., Sandhu S., Carlisle TL, Smith MC, Abu Hejleh T., și colab. O · – și H 2 O 2 -Intreruperea mediatizată a metabolismului Fe determină sensibilitatea diferențială a celulelor canceroase NSCLC și GBM la ascorbat farmacologic. Celula cancerului. 2017; 31 : 487–500. doi: 10.1016 / j.ccell.2017.02.018. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]107. Raymond YCF, Glenda CSL, Meng LK Efectele dozelor mari de vitamina C asupra pacienților cu cancer din Singapore: nouă cazuri. Integr. Cancer Ther. 2016; 15 : 197–204. doi: 10.1177 / 1534735415622010. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]108. Riordan HD, Riordan NH, Jackson JA, Casciari JJ, Hunninghake R., González MJ, Mora EM, Miranda-Massari JR, Rosario N., Rivera A. Vitamina C intravenoasă ca agent de chimioterapie: un raport asupra cazurilor clinice. PR Health Science. J. 2004; 23 : 115–118. [ PubMed ] [ Google Scholar ]109. Bahlis NJ, McCafferty-Grad J., Jordan-McMurry I., Neil J., Reis I., Kharfan-Dabaja M., Eckman J., Goodman M., Fernandez HF, Boise LH și colab. Fezabilitatea și corelațiile trioxidului de arsen combinat cu epuizarea mediată de acid ascorbic a glutationului intracelular pentru tratamentul mielomului multiplu recidivat / refractar. Clin. Cancer Res. 2002; 8 : 3658–3668. [ PubMed ] [ Google Scholar ]110. Abou-Jawde RM, Reed J., Kelly M., Walker E., Andresen S., Baz R., Karam MA, Hussein M. Rezultate privind eficacitatea și siguranța cu terapia combinată a trioxidului de arsen, a dexametazonei și a acidului ascorbic la pacienții cu mielom multiplu: un studiu de fază 2. Med. Oncol. 2006; 23 : 263-272. doi: 10.1385 / MO: 23: 2: 263. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]111. Wu KL, Beksac M., Van Droogenbroeck J., Amadori S., Zweegman S., Sonneveld P. Studiu multicentric de fază II a trioxidului de arsen, acid ascorbic și dexametazona la pacienții cu mielom multiplu recidivant sau refractar. Haematologica. 2006; 91 : 1722–1723. [ PubMed ] [ Google Scholar ]112. Berenson JR, Matous J., Swift RA, Mapes R., Morrison B., Yeh HS A Faza I / II Studiu de terapie combinată trioxid de arsen / Bortezomib / acid ascorbic pentru tratamentul mielomului multiplu recidivant sau refractar. Clin. Cancer Res. 2007; 13 : 1762–1768. doi: 10.1158 / 1078-0432.CCR-06-1812. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]113. Ventafridda V. Conform definiției OMS din 2002 a îngrijirilor paliative. Palliat. Med. 2006; 20 : 159. doi: 10.1191 / 0269216306pm1152ed. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]114. Guyatt GH Măsurarea calității vieții legate de sănătate. Ann. Intern. Med. 1993; 118 : 622–629. doi: 10.7326 / 0003-4819-118-8-199304150-00009. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]115. Bottomley A. Pacientul cu cancer și calitatea vieții. Oncolog. 2002; 7 : 120–125. doi: 10.1634 / theoncologist.7-2-120. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]116. Saxena S., Orley J. Evaluarea calității vieții: perspectiva Organizației Mondiale a Sănătății. Euro. Psihiatrie. 1997; 12 : 263s-266s. doi: 10.1016 / S0924-9338 (97) 89095-5. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]117. Aaronson N., Ahmedzai S., Bergman B., Bullinger M., Cull A., Duez N., Filiberti A., Flechtner H., Fleishman S., De Haes J., și colab. Organizația Europeană pentru Cercetarea și Tratamentul Cancerului QLQ-C30: Un instrument de calitate a vieții pentru utilizare în studiile clinice internaționale în oncologie. J. Natl. Cancer Inst. 1993; 85 : 365–376. doi: 10.1093 / jnci / 85.5.365. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]118. Nayak M., George A., Vidyasagar M., Mathew S., Nayak S., Nayak B., Shashidhara Y., Kamath A. Calitatea vieții în rândul pacienților cu cancer. Indian J. Palliat. Îngrijire. 2017; 23 : 445. doi: 10.4103 / IJPC.IJPC_82_17. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]119. Bovero A., Leombruni P., Miniotti M., Rocca G., Torta R. Spiritualitate, calitate a vieții, ajustare psihologică la pacienții cu cancer terminal în hospice. Euro. J. Îngrijirea cancerului. 2016; 25 : 961–969. doi: 10.1111 / ecc.12360. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]120. Yeom CH, Jung GC, Song KJ Modificări ale calității vieții legate de sănătatea pacienților cu cancer terminal după administrarea de doză mare de vitamina C. J. Korean Med. Știință. 2007; 22 : 7. doi: 10.3346 / jkms.2007.22.1.7. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]121. Carr AC, Vissers MCM, Cook J. Scutirea de efectele secundare ale chimioterapiei cancerului cu vitamina C. farmacologică NZ Med. J. 2014; 127 : 66-70. [ PubMed ] [ Google Scholar ]122. Carr AC, Vissers MCM, Cook J. Vitamina C parenterală pentru îngrijirea paliativă a pacienților cu cancer terminal. NZ Med. J. 2014; 127 : 84-86. [ PubMed ] [ Google Scholar ]123. Günes-Bayir A., ​​Kiziltan HS Paliativ Vitamina C Aplicarea la pacienții cu metastaze osoase rezistente la radioterapie: un studiu retrospectiv. Nutr. Cancer. 2015; 67 : 921-925. doi: 10.1080 / 01635581.2015.1055366. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]124. Fabi A., Bhargava R., Fatigoni S., Guglielmo M., Horneber M., Roila F., Weis J., Jordan K., Ripamonti CI Cancer-related Fat: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnostic and treatment. Ann. Oncol. 2020; 31 : 713–723. doi: 10.1016 / j.annonc.2020.02.016. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]125. Horneber M., Fischer I., Dimeo F., Rüffer J., Weis J. Oboseala legată de cancer: epidemiologie, patogenie, diagnostic și tratament. Dtsch. Arztebl. Int. 2012; 109 : 161–171. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]126. Lawrence DP Evidence Report privind apariția, evaluarea și tratamentul oboselii la pacienții cu cancer. J. Natl. Cancer Inst. Monogr. 2004; 32 : 40-50. doi: 10.1093 / jncimonographs / lgh027. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]127. Butt Z., Rosenbloom SK, Abernethy AP, Beaumont JL, Paul D., Hampton D., Jacobsen PB, Syrjala KL, Von Roenn JH, Cella D. Oboseala este cel mai important simptom pentru pacienții cu cancer avansat care au avut chimioterapie . JNCCN J. Natl. Compr. Cancer Netw. 2008; 6 : 448-455. doi: 10.6004 / jnccn.2008.0036. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]128. Bower JE Oboseală legată de cancer – Mecanisme, factori de risc și tratamente. Nat. Pr. Clin. Oncol. 2014; 11 : 597–609. doi: 10.1038 / nrclinonc.2014.127. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]129. Suh S.-Y., Bae WK, Ahn H.-Y., Choi S.-E., Jung G.-C., Yeom CH Administrarea intravenoasă a vitaminei C reduce oboseala la lucrătorii de birou: un dublu-orb randomizat proces controlat. Nutr. J. 2012; 11 : 7. doi: 10.1186 / 1475-2891-11-7. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]130. Gholami M., Najafizadeh H., Teimouri H., Ardalan A., Pooria A., Tarrahi MJ. studiu clinic. J. Complement. Integr. Med. 2019; 16 doi: 10.1515 / jcim-2018-0113. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]131. Tardy A.-L., Pouteau E., Marquez D., Yilmaz C., Scholey A. Vitamine și minerale pentru energie, oboseală și cunoaștere: o analiză narativă a dovezilor clinice și biochimice. Nutrienți. 2020; 12 : 228. doi: 10.3390 / nu12010228. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]132. Gilliam LAA, St. Clair DK Slăbiciune și oboseală induse de chimioterapie în mușchii scheletici: rolul stresului oxidativ. Antioxidant. Semnal Redox. 2011; 15 : 2543–2563. doi: 10.1089 / ars.2011.3965. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]133. Carr AC, Vissers MCM, Cook JS Efectul vitaminei C intravenoase asupra oboselii și calității vieții legate de cancer și chimioterapie. Față. Oncol. 2014; 4 doi: 10.3389 / fonc.2014.00283. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]134. Mai JM Biochimie subcelulară. Volumul 56. Springer; Dordrecht, Olanda: 2012. Transportul vitaminei C și rolul său în sistemul nervos central; pp. 85–103. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]135. van den Beuken-van Everdingen MHJ, Hochstenbach LMJ, Joosten EAJ, Tjan-Heijnen VCG, Janssen DJA Update despre Prevalența durerii la pacienții cu cancer: revizuire sistematică și meta-analiză. J. Pain Symptom Manag. 2016; 51 : 1070-1090. doi: 10.1016 / j.jpainsymman.2015.12.340. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]136. Carr AC, McCall C. Rolul vitaminei C în tratamentul durerii: noi perspective. J. Transl. Med. 2017; 15 : 77. doi: 10.1186 / s12967-017-1179-7. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]137. Dionne CE, Laurin D., Desrosiers T., Abdous B., Le Sage N., Frenette J., Mondor M., Pelletier S. Serul vitamina C și durerea coloanei vertebrale. Durere. 2016; 157 : 2527–2535. doi: 10.1097 / j.pain.0000000000000671. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]138. Kiziltan HS, Bayir AG, Demirtas M., Meral I., Taspinar O., Eris AH, Aydin T., Mayadagli A. Tratament cu acid ascorbic pentru metastaze osoase progresive după radioterapie: un studiu pilot. Altern. Ther. Sănătate Med. 2014; 20 : 16–20. [ PubMed ] [ Google Scholar ]139. Park J.-M., Kim CK, Lee HC, Jung H., Choi K.-U., Hong SW, Lim DG, Baek W.-Y., Kwak K.-H. Efectele antialodinice ale vitaminei C și vitaminei E în modelul de șobolan cu durere cronică post-ischemică. Coreean J. Anesthesiol. 2013; 65 : 442. doi: 10.4097 / kjae.2013.65.5.442. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]140. Kallner A. Influența stării vitaminei C asupra excreției urinare a catecolaminelor în stres. Zumzet. Nutr. Clin. Nutr. 1983; 37 : 405–411. [ PubMed ] [ Google Scholar ]141. Obata H. Mecanisme analgezice ale antidepresivelor pentru durerea neuropatică. Int. J. Mol. Știință. 2017; 18 : 2483. doi: 10.3390 / ijms18112483. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]142. Chen J.-Y., Chang C.-Y., Feng P.-H., Chu C.-C., So EC, Hu M.-L. Vitamina C plasmatică este mai scăzută la pacienții cu nevralgie postherpetică și administrarea de vitamina C reduce durerea spontană, dar nu durerea provocată de perie. Clin. J. Durere. 2009; 25 : 562-569. doi: 10.1097 / AJP.0b013e318193cf32. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]143. Kim MS, Kim DJ, Na CH, Shin BS Un studiu de administrare intravenoasă a vitaminei C în tratamentul durerii herpetice acute și a nevralgiei postherpetice. Ann. Dermatol. 2016; 28 : 677. doi: 10.5021 / ad.2016.28.6.677. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]144. Wang L.-K., Lin Y.-T., Hung K.-C., Chang C.-Y., Wu Z.-F., Hu M.-L., Chen J.-Y. Concentrațiile plasmatice de vitamina C au fost asociate negativ cu furnicături, înțepături sau senzații de ace și ace la pacienții cu nevralgie postherpetică. Nutrienți. 2020; 12 : 2384. doi: 10.3390 / nu12082384. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]145. Li R., Shen L., Yu X., Ma C., Huang Y. Vitamina C îmbunătățește efectul analgezic al gabapentinei la șobolani cu durere neuropatică. Life Science. 2016; 157 : 25–31. doi: 10.1016 / j.lfs.2016.05.035. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]146. Riffel APK, de Souza JA, Maria do Carmo QS, Horst A., Scheid T., Kolberg C., Belló-Klein A., Partata WA Administrarea sistemică a vitaminelor C și E atenuează nocicepția indusă de leziunea constricției cronice a nervul sciatic la șobolani. Brain Res. Taur. 2016; 121 : 169–177. doi: 10.1016 / j.brainresbull.2016.02.004. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]147. Lu R., Kallenborn-Gerhardt W., Geisslinger G., Schmidtko A. Efecte antinociceptive aditive ale unei combinații de vitamina C și vitamina E după leziuni ale nervilor periferici. Plus unu. 2011; 6 : e29240. doi: 10.1371 / journal.pone.0029240. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]148. Saffarpour S., Nasirinezhad F. Interacțiunea funcțională între receptorul N-metil-D-aspartat și acidul ascorbic în timpul durerii neuropatice induse de leziunea constricției cronice a nervului sciatic. J. Clin de bază. Fiziol. Farmacol. 2017; 28 : 601-608. doi: 10.1515 / jbcpp-2017-0015. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]149. Pinkerton E., Good P., Gibbons K., Hardy J. Un studiu pilot deschis al vitaminei C orale ca agent de economisire a opioidelor la pacienții cu durere cronică secundară cancerului. A sustine. Cancerul de îngrijire. 2017; 25 : 341-343. doi: 10.1007 / s00520-016-3472-z. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]150. Campbell G., Steinberg M., Bower J. Hemoliza indusă de acidul ascorbic în deficiența G-6-PD. Ann. Intern. Med. 1975; 82 : 810. doi: 10.7326 / 0003-4819-82-6-810_1. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]151. Rees DC, Kelsey H., Richards JDM Hemoliza acută indusă de doză mare de acid ascorbic în deficit de glucoză-6-fosfat dehidrogenază. BMJ. 1993; 306 : 841-842. doi: 10.1136 / bmj.306.6881.841. [ Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]152. Iwamoto N., Kawaguchi T., Horikawa K., Nagakura S., Hidaka M., Kagimoto T., Takatsuki K., Nakakuma H. ​​Hemoliză indusă de acidul ascorbic în hemoglobinuria nocturnă paroxistică. Lancet. 1994; 343 : 357. doi: 10.1016 / S0140-6736 (94) 91195-9. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]153. Lawton JM Nefropatie acută de oxalat după administrare masivă de acid ascorbic. Arc. Intern. Med. 1985; 145 : 950. doi: 10.1001 / archinte.1985.00360050220044. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]154. Wong K., Thomson C., Bailey RR, McDiarmid S., Gardner J. Nefropatie acută de oxalat după o doză masivă intravenoasă de vitamina C. Aust. NZJ Med. 1994; 24 : 410–411. doi: 10.1111 / j.1445-5994.1994.tb01477.x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Scholar ]


Articolele de la Nutrienți sunt furnizate aici prin amabilitatea Institutului de Publicare Digitală Multidisciplinară (MDPI)

Nutrienți. 2021 mar; 13 (3): 735.Publicat online 2021 februarie 26. doi:  10.3390 / nu13030735PMCID: PMC7996511PMID: 33652579

Vitamina C cu doză mare la pacienții cu cancer în stadiu avansat

Anna Zasowska-Nowak , 1, * Piotr Jan Nowak , 2 și Aleksandra Ciałkowska-Rysz 1Roberto Iacone, editor academic și Jenny Gunton, editor academic

Informații despre autor 

1 Departamentul de Medicină Paliativă, Catedra de Oncologie, Universitatea de Medicină din Lodz, Ul. Zeromskiego 113, 90-549 Lodz, Polonia; lp.zdol.demu@zsyr-akswoklaic.ardnaskela2 Departamentul de Nefrologie, Hipertensiune și Transplant de Rinichi, Universitatea de Medicină din Lodz, Ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz, Polonia; lp.zdol.demu@kawon.rtoip* Corespondență: lp.zdol.demu@kawon-akswosaz.anna

Note despre articol Informații privind drepturile de autor și licență Renunțare

Imunoterapia alopata( inhibitori puncte de control-PD1, PD-L1,CAR-T)- descoperire curajoasă dar periculoasă

 ieri am vrut sa scriu despre astfel de terapii insa ceva imi spunea sa nu ma grabesc fiind vorba totusi de medicamente sintetice si astazi iata ce articol primesc(articol de Dr Mercola, 2016):

 

Medicamentele pentru imunoterapie, cunoscute ca inhibitori ai punctelor de control(PD1, PD-L1,CAR-T), sunt considerate un progres in tratamentul cancerului, dar efectele secundare sunt severe, chiar letale, si apar  de la 20 la mai mult de 50 la suta dintre pacienti cancer tratatati cu imunoterapie „checkpoint inhibitors”

Tehnologia receptorului antigenic chimeric (CAR-T) implică reengineeringul genetic al celulelor imunitare ale pacientului pentru a viza antigene asociate tumorii, distrugând astfel celulele maligne
Deși eficace în combaterea cancerului, tratamentul creează adesea furtuni de citokine aflate scapate de sub control, având ca rezultat efecte care amenință viața, precum și apariția acută a diabetului de tip 1 și a altor boli surprinzătoare
Medicamentele pentru imunoterapie sunt considerate cel mai recent și cel mai mare progres în tratamentul alopat al cancerului . Tehnologia receptorilor antigenului chimeric (CAR-T) a generat o mare speranță și o preocupare egală.

CAR-T implică reengineeringul genetic al celulelor imunitare ale pacientului pentru a viza antigene asociate tumorii, distrugând astfel celulele maligne.

Din păcate, desi aceste terapii par a fi destul de eficiente pentru a ataca și a distruge celulele maligne, pot de asemenea, să aibă un impact asupra țesuturilor și organelor sănătoase, lăsând mulți pacienți să se lupte pentru viața lor, deși pentru un motiv complet diferit.

Există și o altă problemă importantă aici. Terapiile cu celule T, cum ar fi cele dezvoltate de Novartis (vezi mai jos), au primit  de la Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)  statut PRIME[1] (Prioritate Medicine).

PRIME este similar cu programul de terapie descoperită[2] oferit de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA). Ambele programe de medicină prioritară urmăresc să accelereze aprobarea medicamentelor noi pentru a aduce speranțe pacienților cancer pentru care există puțină speranță sau deloc.

În timp ce acest lucru este admirabil, este și o pantă alunecoasă care poate afecta și oamenii cu boli non-letale – oameni care NU sunt la fel de dornici să joace ruletă rusă cu sănătatea lor pentru o șansă de supraviețuire.

Testele de imunoterapie privind medicamentele arată efecte secundare severe

Un studiu[3] publicat în 2010 a constatat că ipilimumab – un medicament pentru imunoterapie care blochează antigenul citometic T-limfocite-4, folosit împotriva melanomului avansat – a provocat efecte secundare severe la aproape 20% dintre pacienți.

Un alt studiu[4] publicat în 2015 a identificat evenimente adverse la 24% dintre pacienții cărora li sa administrat ipilimumab, iar atunci când a fost utilizat în asociere cu nivolumab, un alt medicament pentru imunoterapie, reacțiile adverse severe au apărut mai mult de jumătate din timp.

Cu toate acestea, studiul, finanțat de Bristol-Myers Squibb, a concluzionat că terapia combinată „are un profil de siguranță acceptabil”.

Cel mai recent, un studiu[5] publicat în această vară a constatat că 30% dintre pacienții care au primit pembrolizumab sau nivolumab au suferit „reacții adverse interesante, rare sau neașteptate” din tratament imunoterapeutic alopat.

Au fost observate nu mai puțin de 242 de efecte secundare diferite, incluzând efectele sistemului pielii, gastrointestinal, ficat, endocrin și renal, diabetul zaharat și pancreatita. Un sfert din aceste reacții sunt severe sau pun în pericol viața și necesită spitalizare.

Novartis caută acum aprobarea pentru CTL109, un medicament dovedit a fi eficace împotriva leucemiei limfoblastice limfoblastice acute în celulele B pediatrice.[6] În studiul său de fază 2, 82% dintre pacienții adulți copii și adolescenți au prezentat o remisiune completă.

Cu toate acestea, pentru mulți, victoria a fost de scurtă durată. Șase luni mai târziu, 40% dintre aceștia au recidivat. Unele dintre reacțiile adverse au fost, de asemenea, severe. Cincisprezece procente dintre pacienți au prezentat evenimente neurologice și psihiatrice de gradul 3, incluzând encefalopatia (funcția cerebrală anormală) și delirul.

Procesul de leucemie la adulți a fost pus în așteptare după alte decese

Juno Therapeutics[7] lucrează la o imunoterapie pentru adulții cu leucemie  limfoblastică acută refractară.

Procesul său de fază 2 a fost recent pus în așteptare pentru a doua oară în acest an, după decesul a doi pacienți care au dezvoltat edem cerebral, la doar câteva zile după ce li sa administrat tratamentul.[8] Unul dintre pacienți a fost sub vârsta de 30 de ani.

În luna iulie, FDA a ordonat o menținere clinică a procesului după moartea a trei pacienți. Și ei au murit din cauza edemului cerebral. După cum a raportat CNN:[ 9]

… „[…] Investigatorii au identificat probabilul vinovat ca fiind adăugarea de fludarabină la regimul de precondiționare Fludarabina este un medicament pentru chimioterapie folosit aici ca un grund unic pentru tratament … într-un efort de creștere a eficacității terapiei experimentale.
În acest curs special de tratament, precondiționarea constă într-o doză puternică de chimioterapie pentru a distruge celulele canceroase existente pentru a da o nouă creștere celulei T de celule canceroase.
Este ca și cum ați apăsa un buton de resetare pentru a reporni sistemul imunitar. Dar o interacțiune neprevăzută între fludarabină și celulele modificate genetic JCAR015 s-a dovedit a fi letală. ”
Procesului i-a fost data unda verde pentru a se relua in luna august – de data aceasta fara utilizarea de fludarabina. Totuși, doi pacienți au murit de la aceeași problemă exactă ca și primele trei, sugerând că drogul chimioterapic nu a fost problema la urma urmei.

Brad Loncar, fondatorul unui fond de imunoterapie (alopata-checkpoint inhibitors) pentru cancer, a declarat pentru News News10 că Juno „merge prea repede, este groaznic, au ucis câțiva oameni și se pare că, parțial, este din cauza prăbușirii judecății. ”

sistemul imunitar scapat de sub control atacă organele sănătoase

New York Times (NYT) a publicat recent un articol foarte cuprinzător care merită citit, care detaliază luptele lui Chuck Peal, care a luat parte la un studiu de melanom la Yale. El a primit ipilimumab cu combinația de nivolumab.

Sapte saptamani mai tarziu, el a dezvoltat diabet zaharat acut – o forma noua de diabet de tip 1, pentru a fi exact, asociata cu aceste tipuri de medicamente imbunatatite.

Diabetul zaharat de tip 1 se lovește de obicei în timpul copilăriei, dar aceste cazuri induse de medicamente implică pacienți mai în vârstă care își pierd foarte brusc întreaga producție de insulină. După cum se menționează în articol:[ 11]

„A intrat și a ieșit din conștiință, tensiunea arterială s-a prăbușit, nivelurile de potasiu au crescut și zahărul din sânge a crescut la 10 ori nivelul normal …

[El] a petrecut 24 de zile în spital … Mai întâi, pancreasul său a eșuat, apoi intestinele i-au inflamat și rinichii au devenit disfuncționali și „pentru a-l îndepărta, are o febră de 103 pentru care nu găsim o sursă” . [Harriet] Kluger a declarat într-un interviu în timpul crizei …

Corpul lui Peal se autoataca, o reacție severă a sistemului său imunitar, care a fost un efect secundar al unui tratament miraculos de cancer, menit să-i salveze viața … Întrucât utilizarea lor crește, medicii constată că prezintă riscuri serioase care derivă din  lucrurile care le fac eficiente.

Un sistem imunitar dezlănțuit poate ataca organele sănătoase, vitale: în special intestinul, ficatul și plămânii, dar și rinichii, glandele suprarenale și hipofizare, pancreasul și, în cazuri rare, inima.

Doctorii de la Yale cred că imunoterapia(chekpoint inhibitors-PD1, PD-L1, CAR-T) provoacă un nou tip de diabet zaharat acut, cu cel puțin 17 cazuri acolo, domnul Peal fiind printre ei „.

Se joaca cu focul

Potrivit dr. John Timmerman, cercetător oncolog și imunoterapie la Universitatea din California, utilizarea imunoterapiilor este un joc periculos. „Ne jucam cu focul”, a declarat el NYT, la scurt timp dupa ce a pierdut un pacient de sex feminin de la post-efecte tratament imunoterapie alopata .

Săptămâni după ce medicamentul a pus cancerul în remisie, ea a dezvoltat brusc simptome reci și asemănătoare gripei, care au ucis-o repede. Cauza reală a morții? Un răspuns inflamator masiv, în afara controlului, montat de sistemul imunitar modificat. După cum s-a raportat în articolul recomandat: [12]

„Viața care trebuie salvată și miliarde de dolari – 250.000 de dolari sau mai mult este prețul de listă pentru un an al unor regimuri – nu s-au făcut suficiente cercetări privind riscurile noilor terapii”, a spus William Murphy, Ph.D., profesor de dermatologie la Universitatea din California, Davis, care examineaza subventiile legate de imunoterapie pentru guvern.

Este o zona masiv subestimata, a spus Murphy, adaugand: Prioritatea Nr. 1 sunt efectele antitumorale. Orice altceva, oricât de grav, este considerat prețul care merită să fie plătit. ”

Într-adevăr, potrivit lui Murphy, doar trei dintre cele 500 de propuneri de cercetare pe care le-a analizat s-au concentrat asupra toxicității. Vedem aceeasi problema si in alte studii de droguri si vaccinuri. Dezvoltatorii de droguri sunt în primul rând interesați să afle dacă medicamentul funcționează. Este eficient(adica intra tumorile in remisie…)? Cu toate acestea, dacă un medicament este eficace în tratarea afecțiunii(adica pune tumorile in remisie), dar ucide pacientul, ce a fost câștigat?

Programul Terapie Proverbală ridică mizele pentru pacienți

Programul FDA pentru Terapia Revoluționară (și PRIME european) agravează situația. Prin ruperea aprobărilor, cercetarea toxicologică se termină cu mai multă întârziere, ceea ce înseamnă că mai mulți pacienți ajung să fie folosiți ca porci de cobai fără a fi înscriși într-un studiu formal.

Aceasta este o perspectivă deosebit de înspăimântătoare în lumina faptului că dezvoltatorii de medicamente încep să caute vaccinuri (clasificate ca „biologice” de către FDA) ca fiind produsul farmaceutic de alegere pentru tot felul de afecțiuni. În mod evident, companiile de droguri doresc ca vaccinurile să înlocuiască în mare măsură medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală ca o sursă primară de profit, deoarece nu există răspundere pentru produse în instanța civilă atunci când vaccinurile toxice provoacă leziuni serioase ale creierului și sistemului imunitar, chiar dacă oamenii mor.

În această lună, Congresul și Curtea Supremă a Statelor Unite au făcut un pas mai departe în a acorda industriei farmaceutice un permis gratuit în ceea ce privește obligația companiilor de medicamente de a furniza dovezi științifice solide că medicamentele experimentale și vaccinurile sunt eficiente și nu vor afecta persoanele înainte de a fi vândute folosit de milioane de americani.

Dupa doi ani de trafic de influenta de catre mai mult de 1.000 de lobisti industria farmaceutica determinat sa scada standardele FDA de acordare a licentelor, Congresul a adoptat Actul Vindecatori secolul 21(cure 21 century), astfel incat noi medicamente si vaccinuri pot fi urmarite rapid pe piata fara a detine marile studii clinice pentru a dovedi siguranta si eficacitatea .[13]

În ceea ce privește medicamentele pentru imunoterapie, vedem deja că aceste tratamente sunt folosite de medicii oncologi complet nepregătiti pentru a aborda multitudinea de efecte secundare neobișnuite. Așa cum remarcă Timmerman, medicul oncolog care a pierdut un pacient la simptome asemănătoare gripei: „Dacă am fi știut doar puterea pe care am dezlănțuit-o care a cauzat o asemenea incidență asupra sistemului organelor ei, am fi putut să o salvăm”.

Atentie vorbim de imunoterapie alopata cunoscuta ca checkpoint inhibitors/inhibitori puncte de control(PD1,PD-L1, CAR-T) si nu de orice abordare care stimuleaza imunitatea sa lupte cu cancerul

 

influența fitoterapiei asupra dimensiunii macroprolactinomului

Studiul vizează demonstrarea eficienței fitoterapiei în reducerea macroprolactinomului.  Compararea eficienței fitoterapeutice (PT) s-a bazat pe înregistrările medicale transmise de pacienți înainte de lansarea fitoterapiei PT, indicând diagnosticul stabilit pe baza rezultatului imaginii de rezonanță magnetică nucleară (RMN) și / sau a tomografiei computerizate (CT) a pacientului a locului/ site-ului afectat și aducând rezultatele examinării câmpului vizual și determinării stării hormonale.  Perspectiva asupra documentației în referință a furnizat informații privind dimensiunea tumorii și nivelurile de prolactină. Datele de referință au fost comparate cu înregistrările medicale transmise în urma finalizării fitoterapiei.

Acest studiu aduce rezultatele unei anchete de cinci ani privind influența fitoterapiei asupra mărimii macroprolactinoamelor.La pacienții care răspund la acest tip de tratament natural cancer, regresia tumorii a fost observată în termen de 6 luni de utilizare a remediilor pe bază de plante. O diminuare substanțială a tumorii a fost însoțită de restituirea viziunii, și anume, într-o serie de cazuri, deficiențele de vedere sunt primii indicatori ai prezenței tumorii .Parametrii de bază utilizați pentru estimarea și urmărirea eficienței fitoterapeutice au fost dimensiunea tumorii și starea câmpului de vizibilitate stabilit atât înainte, cât și după fitoterapie.

Rezultatele studiului prezentat aici demonstrează fără echivoc eficacitatea fitoterapiei în reducerea masei tumorii macroprolactinomului, oferind astfel motive solide pentru implementarea fitoterapiei ca modalitate nouă de tratament a acestui grup tumoral.

Introducere

Prolactinoamele sunt cele mai frecvente tumori funcționale ale glandei hipofizare, reprezentând o pondere aproximativă de 45% din totalul de tumori care eliberează hormoni ( Horvath și Kovacs, 1992 ).

 Aproape 90% dintre prolactinoame sunt de origine lactotrofică, în timp ce restul de 10% sunt tumori mixte constituite din celule lactotrofice și somatotrofice caracterizate prin prolactină și eliberare crescută a factorului de creștere ( Scheithauer et al., 1986 ).

Prolactinomele diferă reciproc în ceea ce privește mărimea și activitatea de secreție. Pe baza mărimii lor, ele pot fi împărțite în micro- și macroprolactinoame.

Microprolactomii cresc lent, până la numai câțiva milimetri în dimensiune și sunt, de obicei, distinctiv și nu sunt predispuși să crească în continuare ( Mah și Webster, 2001 ; Guyton and Hall, 2003 ). În majoritatea bolnavilor, macroprolactinoamele au o dimensiune de peste 10 mm; creșterea lor este în mare parte rapidă și expansivă, astfel încât acestea să se infiltreze în structurile anatomice adiacente și să le presureze, punând astfel în pericol sănătatea și chiar viața bolnavilor ( Mah și Webster, 2001 ).

O notă specială, faptul că glanda pituitară se află lângă structurile optice permite macroprolactinoamelor să presureze nervul optic și / sau chiasmul optic, astfel încât unii pacienți bolnavi cancer să poată prezenta mai mult sau mai puțin defecte de câmp vizual. Acestea din urmă reprezintă adesea primul simptom al prezenței macroprolactinomului.

În comparație cu macroprolactinoamele, activitatea de secreție a microprolactinoamelor este mult mai scăzută. Datorită nivelului ridicat de prolactină pe care îl sintetizează și eliberează, macroprolactinoamele sunt prezentate printr-o prezentare clinică distinctă ( Asa, 1988 ; Levy and Lightman, 1993 ). Pentru a le trata, medicina contemporană recurge în cea mai mare parte la agoniști de dopamină (DA) ca farmacoterapie de primă linie. Cu toate acestea, microprolactinoamele și macroprolactinomele diferă în sensibilitatea lor față de un astfel de tratament alopat cancer( Braucks et al, 2003 ). În timp ce microprolactinoamele nu răspund decât slab, la majoritatea pacienților diagnosticați cu macroprolactinoame și la administrarea Das se poate observa o reducere substanțială a nivelului de prolactină, dar NU și a mărimii tumorii. Levy și Lightman, 1993 ). În afară de agoniștii dopaminergici, medicina contemporană utilizează microchirurgie și radioterapie ( Horvath și Kovacs, 1992 , Braucks și colab., 2003 ).

Acest studiu își propune să demonstreze eficiența fitoterapiei în reducerea macroprolactinomului și se străduiește să demonstreze că ingredientele farmacologice prezente în amestecurile de plante rectificative sunt în cele din urmă capabile să atingă regresia tumorii.

Subiecte și metode

Studiul a fost realizat în perioada 2005 – 2010 și a cuprins un total de 32 de pacienți, dintre care 21 (65,6%) și 11 (34,4%) bărbați, toți fiind cetățeni ai statelor independente care ocupă în prezent teritoriul fosta Iugoslavie (Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia și Macedonia). Vârsta pacienților bolnavi cancer a variat de la 16 la 78 (vârsta medie, 40,7). Înainte de începerea tratamentului natural cancer cu fitoterapeutice PT, pacienții cancer au depus dosare medicale care dezvăluie diagnosticul stabilit pe baza imaginii de rezonanță magnetică nucleară (RMN) și / sau a tomografiei computerizate (CT) a locului afectat, a stării hormonale și a examinării câmpului vizual. Aceste date au servit ca bază pentru compararea și urmărirea eficienței fitoterapiei PT.

De-a lungul cursului de studiu, pacienții cu macro-rolactinom au fost tratați cu trei remedii distincte pentru plante (preparatele 1, 2 și 3). Aceste preparate diferă în mod diferit în compoziția lor și constau exclusiv din ierburi ciudate, lipsite de orice aditivi. Plantele constitutive sunt puse în valoare la standard ( Lukić, 1993 ). Florile, tulpinile și frunzele au fost preparate folosind o sită cu numărul 6 (tăiere brută), rădăcinile și scoarțele folosind o sită cu numarul 3, iar semințele și fructele folosind o sită cu numărul 2 (tăiere precisă) ( Pekić, 1983 ; Kovačević, 2000 ). Aceste preparate din plante sunt reparate și baute sub formă de ceai și trebuie utilizate zilnic în conformitate cu următoarea schemă: Pregătirea 1 la 7:00 am, Pregătirea 2 la 2:00 pm și Pregătirea 3 la 7:00 p.m. Toate acestea sunt preparate în același mod, o singură doză de ceai, solicitând astfel 1,5 g amestec de plante și 200 cm3 apă.

Urmând analiza eficienței fitoterapiei PT în ceea ce privește reducerea masei tumorale, efectuată pe întregul nivel al eșantionului de studiu, subiecții au fost împărțiți în două grupe.

Grupa 1 (denumită în continuare: brațul numai fitoterapiee PT) a constat din 9 pacienți cărora li sa administrat numai fitoterapie PT. Dintre acestea, 8 (88,9%) au fost femei și 1 (11,1%) a fost bărbat. Au fost în vârstă de 37,5 ani în medie (interval, 20-70). Grupul 2 (denumit în continuare: brațul agoniști de dopamină DA & fitoterapie PT) a constat din 23 de pacienți, în mod specific, 10 bărbați (43,47%) și 13 femei (56,53%) cărora li sa administrat fitoterapie PT în plus față de medicamentul lor obișnuit cu agoniști de dopamină. Grupul de referință a fost de 41,9 ani în medie (interval, 16-78).

Scopul următor a fost de a determina modul în care lungimea terapiei cancer cu agoniști de dopamină DA anterioare afectează rezultatele fitoterapiei PT. În acest scop, membrii grupului DA & PT au fost subdivizati în continuare în două subgrupe pe baza duratei tratamentului lor pre-PT DA.

Subgrupul 2A a îmbrățișat pacienții tratați anterior cu agoniști de dopamină DA timp de 8-26 luni și a constat din 19 pacienți cancer, dintre care 12 (63,1%) erau femei și 7 (36,9%) bărbați. Pacienții au fost în vârstă de 41,4 ani în medie, cei mai tineri dintre aceștia fiind 16 și cel mai în vârstă fiind 78.

Înainte de lansarea fitoterapiei PT, 4 dintre pacienții din studiu au fost tratați cu agoniști de dopamină DA pentru mai mult de 36 de luni (Subgrupul 2B). Acest subgrup a cuprins 3 (75%) bărbați și o femeie (25%) la vârsta medie de 44,7 grade, 22-59).

Din totalul studiului, 15 (46,8%) pacienți cancer au prezentat simptome vizuale mai mult sau mai puțin severe vizând compresia structurilor optice exercitate de macroprolactinom. Dintre acestia, 8 (53,3%) erau femei și 7 (46,7%) bărbați. Acești pacienți cancer aveau vârsta de 40 de ani (interval 18-59). În cadrul analizei statistice și a raportării rezultatelor, acest subgrup a fost procesat și prezentat separat.

Comparația dintre starea de sănătate pre-fitoterapiePT și cea post-fitoterapie PT efectuată pe parcursul perioadei de urmărire a făcut uz de următoarele măsuri cheie:

 1. Datele privind dimensiunea tumorii;
 2. Date privind starea câmpului vizual al pacienților care suferă de defecte de câmp vizual pre-PT;
 3. Datele privind nivelurile de rolactină;
 4. Datele privind tratamentele anterioare;
 5. Datele privind lungimea fitoterapiei PT și efectele secundare.

Datele obținute au servit drept bază pentru analiza matematică-statistică care vizează coroborarea sau respingerea anumitor ipoteze legate de administrarea fitoterapiei PT. Pentru a obține concluzii cât mai fiabile, s-a analizat mai întâi credibilitatea datelor obținute; în continuare, a fost efectuată analiza datelor privind dimensiunea tumorii înainte și după fitoterapie PT, pentru a verifica eficiența fitoterapiei PT. Urmărind această cale, ipoteza privind semnificația diferențelor în dimensiunile tumorilor pre-fitoterapiePT și post-fitoterapiePT a fost testată la niveluri de semnificație de 5% -, 1% – și 0,1%; pragul de semnificație de peste 5% a fost utilizat doar în cazurile în care există informații limitate.

În plus față de statisticile standard, testarea semnificației diferențelor dintre măsurile obținute înainte și după fitoterapie a urmărit următoarele statistici non-parametrice: testul pentru semn de probă asociat, testul semnelor Wilcoxon, testul U de Mann-Whitney și testul lui McNemar.

Analiza statistică a fost efectuată prin intermediul următorului software:

 1. IBM SPSS Statistics 13.0 pentru Windows
 2. ANALIZA DATELOR UTILIZÂND Microsoft Excel

Rezultatele testelor de precizie a ipotezelor trebuie prezentate nu numai sub formă de cifre, ci și sub formă de grafice.

Rezultate

Așa cum sa subliniat anterior, datele privind eficiența fitoterapiei tumorii glandei pituitare (PT) au rezultat ca urmare a unei urmăriri de cinci ani a măsurilor relevante obținute în cadrul eșantionului de 32 pacienți cu macroprolactinom. În diagramele și tabelele respective, pacienților le-au fost atribuite numere ordinale care se întind de la 1 la 32, secvența lor fiind astfel potrivită pentru ordinea aplicațiilor lor. În cadrul acestui cadru special de studiu, analizele de eficiență s-au axat pe schimbări în dimensiunea tumorii.

Analiza modificărilor dimensiunii tumoriiobservata în urma fitoterapiei PT în comparație cu starea pre-fitoterapie PT – întreag esantionul  probă 

Indicatorii de dimensiune a tumorii de bază, obținuți în urma statisticilor descriptive, au evidențiat schimbări semnificative în dimensiunea medie a tumorii înainte și după fitoterapie PT.

Înainte de fitoterapie PT, dimensiunea medie a tumorii a fost egală cu 22,00 mm; după fitoterapie  PT, a scăzut la 9,72 mm.Aceasta înseamnă că a fost realizată o reducere de 56% a dimensiunilor. Pe baza ultimului rezultat, eficiența fitoterapie PT presupusă în reducerea tumorii a fost coroborată la nivelul de semnificație de 1%. Același lucru a fost obținut folosind valoarea meritului 0,1%. Afișarea grafică a rezultatelor care descriu diferențele în dimensiunile tumorilor înainte și după fitoterapie PT, obținute pe întregul esantion de probă, este prezentată în Diagrama 1 .

Diagram 1

Notă: În cursul pacienților fitoterapie PT de sex feminin numărul 19 și 23 au reușit să conceapa (copii) datorită scăderii nivelurilor de prolactină, astfel încât datele privind dimensiunea tumorii lor lipsesc. Prin urmare, aceste paciente au fost excluse din analiza statistică. De dragul 

Grupa 1: numai brațul/esantionul fitoterapie PT

În urma analizei modificărilor dimensiunii tumorii observate în întreaga probă de studiu, pacienții cancer au fost împărțiți în două grupe; în continuare, analiza modificărilor dimensiunii tumorii a fost efectuată separat numai pe fitoterapie PT (Grupul 1) și pe brațul antagoisti dopamina DA & fitoterapie PT (Grupul 2).

Din 32 de pacienți participanți, 9 au renunțat la antagonisti dopamina DA înainte de fitoterapie PT și au continuat să ia numai remedii pe bază de plante ( brațul DOAR fitoterapie ). Parametrii de bază descriu dimensiunea tumorii, obținuti în virtutea statisticilor descriptive, au evidențiat o diferență semnificativă în dimensiunea medie a tumorii înainte și după fitoterapie PT. Înainte de fitoterapie PT, dimensiunea medie a tumorii a fost egală cu 20,11 mm; după fitoterapie PT, dimensiunea medie a tumorii a scăzut la 3,4 mm, ceea ce înseamnă că o reducere a tumorii de 83% a reușit în cele din urmă să fie atinsăDiagrama 2 ).

Semnificația statistică a diminuării masei tumorale observată după fitoterapie PT, comparativ cu starea pre-fitoterapie PT, a fost coroborată la un nivel de semnificație de 5%.

Cu toate acestea, dacă au fost testate la nivelul de semnificație de 1%, diferența dintre dimensiunea tumorilor pre- și post-fitoterapiePT a devenit statistic nesemnificativă.

Grupa 2: Brațul /grupul bolnavi cancer ce au folosit antagonisti dopamina DA & fitoterapie PT

Brațul DA & PT a fost format din 23 de pacienți bolnavi cancer care au primit simultan fitoterapie și agoniști ai dopaminei. În acest grup de pacienți, parametrii de bază descriu dimensiunea tumorii, obținuti în virtutea statisticilor descriptive, au evidențiat de asemenea o diferență semnificativă în dimensiunea medie a tumorii înainte și după fioterapie  PT. Dimensiunile medii ale tumorilor pre- și post-fitoterapie PT înregistrate la acești pacienți cancer au fost de 22,74 mm și, respectiv, de 11,93 mm ( Diagrama 3 ); cu alte cuvinte, a fost realizată o reducere de 48% a dimeniunii tumorale. Semnificația statistică a diferenței în dimensiunea tumorii înainte și după tratamentul combinat a fost coroborată atât la nivelul de semnificație de 1%, cât și la nivelul de semnificație de 0,1%.

Comparația reducerii tumorii obținută în grupa 1 față de grupa 2

Pe baza datelor privind dimensiunile medii ale tumorilor și a altor indicatori statistici, a fost efectuată o analiză comparativă a datelor privind dimensiunile tumorilor înregistrate la bolnavii cancer care s-au tratat doar în fitoterapie PT și în brațele DA & PT. Această analiză vizează compararea rezultatelor celor două tratamente diferite. Când s-au testat pentru semnificația lor individuală la un nivel de semnificație de 5%, diferențele în dimensiunile medii ale tumorii s-au dovedit a fi nesemnificative. Analiza comparativă a mărimii tumorilor medii înregistrate numai după fitoterapiePT și în urma tratamentului concomitent cu antagonisti dopamina DA și PT a confirmat eficiența anticipată a ambelor modalități de tratament cancer. Testarea a avut loc la un nivel de semnificație de 5% și a demonstrat terapia monofitoterapică, precum și terapia combinată DA & PT, pentru a putea reduce semnificativ dimensiunea statistică a tumorii, ceea ce poate fi atribuit în mod justificat administrării fitoterapiei PT. Cu toate acestea, același lucru nu s-a dovedit la nivelul de semnificație de 1%, sugerând că o analiză comparativă mai fidelă ar necesita eșantioane mai mari pentru pacienți.

Subgrupul 2A – brațul /grupul cu pacienti ce au folosit antagonisti dopamina DA & fitoterapie PT: pacienții care au primit anterior antagonsiti dopamina DA timp de 8-26 luni

Următorul pas pe parcursul studiului a fost de a verifica impactul tratamentelor anterioare cu antagonisti dopamina  DA asupra rezultatelor fitoterapiei PT. În acest scop, numărul total de 23 de pacienți antagonisti dopamina  DA și fitoterapie PT a fost împărțit în două subgrupe: Subgrupul 2A, format din 19 pacienți cancer cărora li s-au administrat anterior antagonisti dopamina  DA de la 8 la 26 de luni și Subgrupul 2B, format din 4 pacienți cancer  care anterior primesc antagonisti dopamina  DA mai mult de 36 de luni.

În subgrupul 2A, ai cărui membri au primit antagonisti dopamina  DA timp de 8 până la 26 de luni înainte de lansarea fitoterapiei PT, s-au evidențiat diferențe semnificative statistic ale dimensiunilor medii ale tumorilor înainte și după terapia cancer combinată. Înainte de începerea fitoterapiei PT, mărimea medie a tumorii observată la acești pacienți cancer a fost egală cu 19,9 mm, comparativ cu 8,9 mm măsurată după finalizarea fitoterapiei PT, indicând o scădere de 56% a masei tumorale. Diferența dintre mărimile tumorilor pre-fitoterapie PT și post-fitoterapie PT a rămas semnificativă la niveluri de semnificație de 5% -, 1% – și 0,1%. Rezultatele sunt reprezentate grafic prin diagrama 4 .

Subgrupul 2B: brațul/grupul pacienti cancer ce au folosit  antagonisti dopamina  DA & fitoterapie PT: pacienții care anterior au primit antagonisti dopamina  DA> 36 de luni

Înainte de începerea fitoterapiei PT, 4 dintre subiecții studiului au luat antagonisti dopamina  DA pentru mai mult de 36 de luni. Înainte de implementarea fitoterapieiPT, dimensiunea medie a tumorii a fost egală cu 36,0 mm; după terapia antagonisti dopamina  DA &  fitoterapie PT combinată, dimensiunea medie a tumorii a fost redusă la 26,0 mm ( Diagrama 5 ), prin urmare, cu 28%.Indicatorii statistici au confirmat faptul că au apărut anumite modificări ale mărimii tumorii, dar diferența în dimensiunile tumorilor înainte și după terapia combinată nu a avut semnificație statistică, cel puțin la nivelul de semnificație de 5%. Rezultatele obținute în acest subgrup de pacienți ar putea indica o influență NEfavorabilă a unei terapii antagonisti dopamina  DA multianuale care să reflecte în limitarea eficienței fitoterapiei PT. Cu toate acestea, având în vedere faptul că subgrupul de referință a fost compus din nu mai mult de 4 pacienți, nu ar trebui să se ajungă la concluzii, ci mai degrabă să se prevadă un eșantion viitor mai reprezentativ pentru pacienti.Cu toate acestea, trebuie reiterat faptul că, deși nesemnificativă, anumita regresie tumorală a fost observată și în aceste cazuri.

defectele de câmp vizual (VFD) și mărimea tumorii

defectele de câmp vizual  VFD survin ca urmare a compresiei tumorale exercitate asupra structurilor optice. Rezultatele afișate mai jos demonstrează impactul favorabil al fitoterapiei asupra diminuării tumorii.

Impactul fitoterapiei PT asupra defectelor de câmp vizual VFD nu a fost analizat la toți cei 32 de pacienți, dar numai la cei 15 care prezentau probleme de vedere înainte de începerea fitoterapiei PT ( Tabelul 1 ).

Table 1

Starea VFD înainte și după PT

 

După fitoterapie PT, în 9 (60%) dintre acești 15 pacienți, viziunea a fost restabilită la normal. La acești pacienți, reducerea dimensiunii tumorii observată după fitoterapie PT a fost cuprinsă între 45% și 100%. La 6 (40%) pacienți la care au persistat defectele de câmp vizual VFD, în ciuda fitoterapiei PT, scăderea tumorii a fost cuprinsă între 0% și 35% ( marcat cu puncte negre în Diagrama 6 ). După cum se poate observa din date, la pacienții care nu au defectele de câmp vizual VFD după fitoterapie PT, reducerea dimensiunii tumorii a fost mult mai mare decât la cei cu defecte de câmp vizual  VFD persistente,fitoterapia PT-iresponsivă (semnificație statistică a diferenței de reducere a tumorii dovedită la nivelul semnificației de 5%, dar nu la nivelul de semnificație de 1%).

Analizele statistice au demonstrat o corelație strânsă între reducerea tumorii și statutul defectele de câmp vizual  VFD. Testele alese în mod corespunzător, examinând interrelația dintre aceste două variabile, au avut un nivel de semnificație de 0,1%, și-au dovedit cu certitudine interdependența.

Discuţie

În plus față de efectele secundare mai mult sau mai puțin frapante, dintre care un risc mai mare de a dezvolta fibroza inimii în serviciul EMEA ca temei pentru limitarea dozei zilnice de antagonisti dopamina  DA maxime admisibile (EMEA, Europa, 2011), tratamentul cancer cu antagonisti dopamina DA duce de asemenea la modificări ale tumorii ca structura. La un număr de pacienți tratați cu bromocriptină s-au observat hemoragii intra-tumorale și formarea chisturilor. Toti antagonistii dopamina DA, în special bromocriptina, sporesc fibroza tumorală, care împiedică intervenția chirurgicală și îngusteaza domeniul său de aplicare ( Pehaček și Sajdl, 1990 ). Având în vedere faptul că tratamentul anterior pe termen lung al antagonistilor dopamina DA a diminuat eficiența fitoterapiei PT și la pacienții noștri, este sigur să spunem că, atunci când se iau în considerare opțiunile de tratament, fitoterapia PT ar trebui să fie aleasă inainte de antagonisti dopamina DA. Faptul că pacienții care au suferit fitoterapie PT timp de 2-41 luni nu au prezentat niciun efect secundar pe tot parcursul cursului de fitoterapie PT, indiferent de lungimea sa, susține declarația de poziție de mai sus. Faptul că doua dintre subiecți de sex feminin (numere ordonate alocate 19 și 23) au rămas însărcinate în timp ce luat fitoterapie PT, de asemenea, vorbeau în favoarea siguranței fitoterapiei PT. Ambele au fost atribuite inițial brațului antagonisti dopamina DA & fitoterapie PT, dar au decis să renunțe la antagonisti dopamina DA după ce au rămas însărcinate și s-au blocat la fitoterapie PT, care s-au desfășurat pe toată durata sarcinii. În urma renunțării la antagonisti dopamina DA, fitoterapia PT a fost recomandată a fi continuată din cauza hiperesrogenismului asociat sarcinii și a creșterii tumorale cu potențial crescut de estrogen ( Mah and Webster, 2001 ).

La pacienții care au răspuns la fitoterapie PT, scăderea tumorii a fost observată în decurs de 6 luni de la începerea fitoterapieiPT, cele mai bune rezultate obținându-se astfel la pacienții care au luat în mod continuu remedii pe bază de plante timp de 10 sau mai multe luni.

1. Impactul fitoterapiei PT asupra dimensiunii macroprolactinomului

Subiecții incluși în acest studiu au inițiat în unanimitate tratamentul cu macroprolactinom cu cea mai frecvent utilizată bromocriptină -agonist de dopamină. În zilele noastre, cercetarea medicală este concepută astfel încât să ofere populației intenționate de a trata tratamentul „standard de aur” pentru afecțiunea aflată în studiu ( Geddes și Cipriani, 2004 ). Respectând acest principiu, pacienții tratați cu antagonisti dopamina  DA au continuat să ia antagonisti dopamina DA simultan cu fitoterapie PT. Mono-fitoterapia PT a fost administrat numai pacienților forțați să renunțe la antagonisti dopamina DA datorită efectelor secundare severe. Orice altă abordare a acestui studiu i-ar pune în pericol etica și integritatea. Cu toate acestea, această linie de studiu a avut un impact substanțial asupra designului studiului nostru și a dus la formarea mai multor grupuri / subgrupuri de studiu. Pe baza celor menționate mai sus, cercetătorilor li sa oferit posibilitatea de a observa nu numai impactul fitoterapiei PT asupra dimensiunii tumorale pe întregul eșantion (32) de pacienti, ci și să compare rezultatele obținute doar cu fitoterapie PT (brațul cu 9 pacienți) și bratul antagonisti dopamina DA & fitoterapie PT (23 de pacienți).

Pe deasupra medicamentelor, un total de 15 pacienți au efectuat o intervenție chirurgicală înainte de începerea fitoterapiei PT. Chirurgia a permis îndepărtarea aproape a întregii mase tumorale, precum și depresurizarea ulterioară a structurilor adiacente și ameliorarea temporară a simptomelor legate de macroprolactinom. Cu toate acestea, niciunul dintre pacienți nu a suferit o tumoră totală eliminată, astfel încât în ​​timp celulele tumorale reziduale au servit drept temei pentru re-formarea macroprolactinomului. La patru dintre pacienții operați, operația a eșuat chiar de două ori. Dosarele medicale obținute înainte de începerea fitoterapiei PT au arătat clar că fiecare subiect de studiu a avut un tratament optim oferit de instituțiile de îngrijire a sănătății, astfel încât, în ceea ce privește medicina contemporană, a fost asigurată cea mai bună îngrijire posibilă.

Analiza eficienței remedierii pe bază de plante efectuată pe întregul nivel al eșantionului și, în special, rezultatele obținute pe întregul braț fitoterapie PT au demonstrat clar impactul favorabil al remediilor pe bază de plante asupra reducerii masei tumorale. Rezultatele obținute pe întregul braț fitoterapie  PT reprezintă cel mai important rezultat al acestui studiu, deoarece au arătat fără îndoială că reducerea masei tumorale și chiar refacerea sănătății (pacienții cu numărul 1, 2 și 25) pot fi obținute la cei care suferă de macroprolactinoame numai în virtutea utilizării remedierii pe bază de plante, permițând posibilitatea punerii în aplicare a fitoterapiei PT ca tratament de primă linie cu macroprolactinom.

Un efect substanțial, oricât de frapant în ceea ce privește reducerea masei tumorale, a fost de asemenea realizat în brațul antagonisti dopaminaDA & fitoterapie PT. Având în vedere că analiza statistică nu a evidențiat diferențe pre-fitoterapie PT semnificative între dimensiunile medii ale tumorilor observate la pacienții care au renunțat la medicația lor comparativ cu cei care au luat încă antagonisti dopamina DA, a devenit evident că farmacoterapia NU a avut un impact semnificativ asupra dimensiunii tumorii, că reducerea substanțială a tumorii poate fi atribuită în mare parte implementării fitoterapiei PT.

Aceasta este prima dată când un studiu a reușit să demonstreze cu fermitate eficiența remediilor pe bază de plante în reducerea macroprolactinomului; și anume, cel puțin la cunoștința noastră, studii similare nu au fost publicate niciodată.

2. Impactul tratamentului antagonisti dopamina DA anterior asupra rezultatului fitoterapiei PT

Rezultatele mult mai bune obținute cu ajutorul brațului NUMAI fitoterapie PT (reducerea medie a tumorii de 83%) comparativ cu brațul antagonisti dopamina DA & fitoterapie PT (reducerea medie a tumorii de 48%), sugerează că, atunci când vine vorba de reducerea masei tumorale, eficienta este fitoterapia PT. Analiza suplimentară a rezultatelor obținute la pacienții tratați cu antagonisti dopamina DA (subgrupele 2A și 2B) a condus la concluzia că eficacitatea terapeutică a remediilor pe bază de plante slăbește pe măsură ce administrarea antagonisti dopamina DA continuă, astfel încât cele mai sărace rezultate au fost obținute la pacienții tratați cu antagonisti dopamina DA mai mult de 3 ani; reducerea medie a masei tumorale observată la acești pacienți (56% în subgrupul 2A și 28% în subgrupul 2B) susține această situație. Analiza datelor din studiu a indicat faptul că tratamentul cancer anterior cu antagonisti dopamina DA interferează cu căile de semnalizare utilizate de ingredientele din plante farmacologice, astfel încât eficiența fitoterapiei PT scade cu durata tratamentului cu antagonisti dopamina DA. Pe baza celor menționate mai sus, poate fi de asemenea înțeles în mod clar că reducerea tumorii, care vine ca urmare a administrării ingredientelor de plante farmacologice, nu este mediată de receptorii D2.

Acest articol aduce raportul asupra efectelor favorabile ale administrării preparatelor din plante. Cu toate acestea, identificarea componentelor farmacologic active individuale este asociată cu o serie de probleme.Majoritatea plantelor care compun preparatele din plante administrate pacienților cu macroprolactinom sunt plantele aromatice compuse în principal din uleiuri eterice; s-a demonstrat fără nici o îndoială că farmacologia acestor uleiuri dă naștere la eficiența fitoterapiei  PT. Cu toate acestea, dat fiind faptul că aceste preparate pe bază de plante sunt sub formă de perfuzii, trebuie să se țină seama de faptul că doar câteva dintre ingredientele lor hidrofobe ajung să treacă în soluția de apă împreună cu un număr de alți metaboliți secundari. În conformitate cu cele de mai sus, este rezonabil să presupunem că activitatea farmacologică a plantelor aromatice nu depinde numai de prezența și eficiența uleiurilor eterice, ci și de activitatea altor ingrediente care constituie amestecurile de plante; de altfel, nu poate fi exclusă posibilitatea efectului lor sinergie.

De asemenea, se poate aștepta să se întâmple o serie de dificultăți atunci când se încearcă identificarea ingredientelor active ale uleiurilor eterice, deoarece activitatea acestora din urmă reprezintă de fapt un „efort combinat” al tuturor ingredientelor. Prin urmare, farmacoactivitatea plantelor aromatice diferă de cea a uleiurilor eterice izolate de astfel de plante ( Kovačević, 2000 ). Datorită celor menționate mai sus, activitatea farmacologică a uleiurilor eterice este definită în mod obișnuit pentru uleiul ” în tot”, mai degrabă decât pentru componentele sale individuale a căror farmacocinetică și metabolism sunt adesea foarte greu sau practic imposibil de urmărit. În consecință, majoritatea studiilor sunt asemănătoare cu raportul nostru privind efectele administrării fitoterapiei PT și fac judecăți ex iuvantibus .

Elucidarea mecanismului exact de acțiune prin care substanțele active prezente în amestecurile de plante utilizate în cadrul acestui studiu își iau cursul de acțiune și, în cele din urmă, reușesc să reducă tumoarea vor contribui la o mai bună înțelegere a dezvoltării tumorilor etiologiei neurohormonale.

3. Impactul fitoterapiei PT asupra defectelor de câmp vizual (VFD)

În 15 participanți la studiu, mărimea tumorii și direcția creșterii ei au provocat în final un defect de câmp vizual (VFD). Subiecții au fost supuși controalelor RMN ocazionale sau CT, cel mai des programate la fiecare 6 luni; la cei care au prezentat regresie tumorală, clearance-ul simptomelor de vedere reprezentat ca primul semn al diminuării tumorii, coroborat ulterior în virtutea imaginilor diagnostice ale glandei pituitare. În plus față de depresurizarea structurilor optice, a fost stabilit un grad mai mic de implicare a sinusurilor la pacienții cu tumori care au pătruns în sinusurile cavernoase. Invazia macroprolactinomului în sinusurile cavernoase vorbeste despre agresivitatea sa, prognozeaza un prognostic slab si face tumora practic inoperabila ( Asa, 1988 ). La pacienții ale căror tumori au devenit substanțial mai mici, a fost observată scăderea sinusurilor cavernoase din tumoare, ceea ce a făcut ca șansele pentru o intervenție chirurgicală de succes să fie mult mai mari. La acesti pacienti, recuperarea vederii a avut loc in termen de 6 luni de la inceperea fitoterapiei PT. De remarcat, chiar înainte de fitoterapie  PT, doi dintre pacienții noștri au fost diagnosticați cu un defect permanent al câmpului vizual, astfel încât multe lucruri nu s-au putut face oricum.

Rezultatele aduse de acest articol demonstrează eficiența fitoterapiei PT în reducerea macroprolactinomului, deschizând astfel perspectivele pentru următoarele:

 • Tratamentul non-chirurgical al acestor cancere glanda pituara și evitarea consecventă a riscurilor asociate cu procedurile chirurgicale;
 • Terapia adjuvantă cancer glanda pituara , care trebuie administrată la cei a căror tumoare este inoperabilă, fie datorită dimensiunii sale, fie datorită poziției , precum și celor care refuză să se supună unei intervenții chirurgicale sau nu o pot avea datorită contraindicațiilor;
 • Administrarea fitoterapiei în vederea reducerii preoperatorii a tumorii, permițând posibilitatea unei intervenții chirurgicale ulterioare;
 • Posibilitatea fitoterapiei preventive care trebuie efectuată la femeile gravide care suferă de macroprolactinom și care refuză administrarea de antagonisti dopamina DA în timpul sarcinii.

Concluzie

Studiul nostru anterior (Trogrlić et al, care așteaptă publicarea) a arătat utilitatea fitoterapiei PT în controlul activității secreției macroprolactomice. Rezultatele acestui studiu au demonstrat eficiența sa suplimentară în reducerea tumorii. Rezultatele observate la pacienții ale căror tumori au devenit practic nedetectabile după fitoterapie PT demonstrează clar că unii dintre pacienți ar putea fi readuși la sănătate numai în virtutea administrării fitoterapiei.


Articolele din Jurnalul african de medicamente tradiționale, complementare și alternative sunt furnizate aici prin amabilitatea inițiativei africane tradiționale de medicină din plante medicinale

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3746621/

„DREN” Ltd, Žepče, Bosnia și Herțegovina
1 Bukovik 3, 72230 Žepče, B & H
autorul corespunzatorAutorul corespunzator.
* E-mail:  ab.ten.let@cilrgort.nagard

produsele fitoterapeutice le gasiti la

http://www.dren-trogrlic.com/index.php/adenoma-hypophisis

Referințe

1. Asa SL. Tumorile glandei hipofizare. In: Rosai J, Sobin H, editori. Institutul de Patologie al Forțelor Armate. Washington DC: 1988, pp. 1-120. (a treia serie). Fasc 22.
2. Braucks GR, Naliato EC, Tabăra AL, Gadelha MR, Violante AH. Aspectele clinice și terapeutice ale prolactinomului la bărbați. Arq Neuropsiquiatr. 2003; 61 : 1004-1110. PubMed ]
3. Geddes JR, Cipriani A. Inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei. BMJ. 2004; 329 : 809-810.Articol gratuit PMC ] PubMed ]
4. Guyton AC, Hall J E. Manual de Fiziologie Medicală. Philadelphia, Pennsylvania: Societatea WB Saunders; 2003. pp. 846-857.
5. Horvath E, Kovacs K. Diagnosticul ultrastructural al adenoamelor hipofizare umane. Microsc RecTech.1992; 20 : 107-135. PubMed ]
7. Kovačević N. Bazele de farmacognostică. Facultatea de Farmacie Universitatea din Belgrad; 2000, pag. 35-212.
8. Levy A, Lightman SL. Patogeneza adenoamelor hipofizare. Endocrinologie clinică. 1993; 38 : 559.PubMed ]
9. Lukić PB. Pharmacognostics. Facultatea de Farmacie Universitatea din Belgrad; 1993, pp. 18-24.
10. Mah PM, Webster J. Hyperprolactinemia: etiologie, diagnostic și management. Seminar Reprod Med.2001; 20 : 365-374. PubMed ]
11. Pehaček Z, Sajdl P. Alcaloizi Ergot: Chimie, efecte biologice, biotehnologie. Academia de la Praga;1990, pp. 1-42.
12. Pekić B. Chimie și tehnologie a produselor farmaceutice – alcaloizi și uleiuri eterice. Facultatea de Tehnologie Universitatea din Novi Sad; 1983, pp. 1-68.
13. Scheithauer BW, Horvath E, Kovacs K, Laws ER, Jr, Randall RV, Ryan N. Adenoamele pituitare plurihormonale. Semin Diagn Pathol. 1986; 3 : 69-82. PubMed ]
14. Trogrlić I, Trogrlić D, Trogrlić Z. Influența fitoterapiei asupra nivelului de prolactină la pacienții cu macroprolactinom. AJTCAM. 2012; 9 (1): 67-72. Previzuală a fi publicată în: Articol gratuit PMC ]PubMed ]

Antioxidanţi exogeni importanţi

RESVERATROLUL (alimente culoare neagra)

•        Este cel mai puternic anti-oxidant natural cunoscut

•          Există într-o cantitate de 50-100 mg / g pieliţă de strugure, mai mult decât dublul oricărei alte surse identificate

•          Se găseşte în general în fructele de culoare violet -neagră (dar nu numai) : sucul de struguri negri, sâmburii de struguri, dude, mure, coacăze, prune, dar şi din varza de Bruxelles (care poate fi consumată şi fiartă), fragi

•          Are un efect direct de distrugere tumorală, acţionând împotriva oricărui tip de localizare tumorală, dar şi asupra celor hormono-dependente (sân, ovar, testicul, ficat, stomac)

•          Blochează formarea de vase de sânge în jurul tumorii, dar şi metastazarea celulelor maligne

•          Conferă o protecţie deosebită materialului genetic nuclear (ADN), ferindu-l de mutaţii

•          Are un potenţial anti-oxidant de 50 de ori superior vitaminelor C şi E la un loc

•          Este de 10-20 de ori mai puternic decât vitamina E în protecţia anti-oxidativă a LDL-colesterolului

•          Scade nivelul sangvin al colesterolului total şi al trigliceridelor

•          Este un vasodilatator arterial

•          Se opune expansiunii fibroase a cicatricei post-infarct miocardic

•          Încă din 1985 se ştie că are capacitatea de a inhiba agregarea plachetară indusă de trombină şi ADP (Kimura) => efect anti-trombotic

•          Are efecte anti-SIDA, antivirale (virusurile hepatitice, dar nu numai !), antialergice (inhibând eliberarea Histaminei), antibacteriene şi antiinflamatoare

•          Măreşte elasticitatea articulaţiilor, stimulând sinteza fibrelor de colagen (astfel având şi un rol cosmetic)

•          Preîntâmpină ridarea şi îmbătrânirea pielii, menţinându-i elasticitatea şi tinereţea

•          Efect protectiv faţă de boala Alzheimer prin blocarea proteinei NF-Kb, împiedicând astfel microglia să distrugă neuronii

•          Există studii încurajatoare referitoare la potenţialul terapeutic al său în ceea ce priveşte şi alte boli neuro-degenerative

•          Resveratrolul poate reduce dezvoltarea melanomului malign, poate distruge cancerul de sân şi poate micşora nivelul colesterolului total sangvin

•          Creşte durata de viaţă şi potenţialul reproductiv la animalele de experienţă pe care a fost testat (15-30%)

•          Se comportă şi ca un fito-estrogen (vezi soia)

•          Previne şi combate eficient osteoporoza

Acum sper ca intelegeti de ce strugurii negrii se consuma intregi, cu tot cu pielite si samburi!

Mai mult , strugurii negrii au si multi lti antioxidanti si agenti anticancerigeni.

LICOPENUL(alimente culoare roşie)

•          (Alte denumiri : licopena, licopina)

•          Este cel mai important reprezentant al familiei carotenoizilor

•          Este singurul anti-oxidant a cărui cantitate sporeşte de circa 4-6 ori prin fierbere !!! (bulionul / pasta de roşii de ex.)(dar se distrug alte vitamine precum C si enzime prin fierbere, deci nu e un lucru recomandat!)

•          Licopen întâlnim în aproape orice aliment de culoare roşie : rosii, căpşuni, grape-fruit roşu, ardei iute şi capia, gogoşari, guava, papaya, ulei de cătină, dar şi-n struguri

•          Cea mai mare cantitate de licopen se găseşte în rosii (300-400 mg/kg) ; pentru calităţile cromatice, gustative şi medicinale ale tomatelor, italienii le-au denumit  „pomo d’oro“ (măr de aur), iar germanii „paradiesapfel“ (măr al paradisului)( de fapt rosiile sunt din aceeasi familie cu strugurii si fructele de padure: „berries”)

•          Datorită înapoierii culturale, cât şi a conservatorismului prost înţeles şi aplicat, tomatele au fost introduse şi cultivate la noi în ţară pe scară largă abia în urmă cu un secol !!!

•        Uleiul de măsline amplifică substanţial absorbţia licopenului ; prezintă biodisponibilitate şi efect antioxidant scăzut în medii apoase, în timp ce mediile lipidice îl fac puternic reactiv şi biodisponibil

•        Licopenul modifică profilul acizilor graşi din plasma umană

•        La concentraţii relativ scăzute de licopen, acesta are efecte antioxidante în protecţia celulelor, a membranelor celulare şi ADN

•        Are o capacitate anti-oxidantă de 10 ori mai puternică comparativ cu vitamina E

•        Este o substanţă cu efecte anti-tumorale marcate în general, şi specific în cancerul de prostată, sân, vezică urinară, pancreas, cervical, ovarian, uterin, intestinal, plămâni, piele

•        Unii cercetători merg până acolo încât afirmă că forţa licopenului este aşa de mare încât ajunge o singură roşie de dimensiuni medii consumată zilnic, pentru a ne da o protecţie sigură şi totală anti-tumorală pentru tot restul vieţii

•        Reduce semnificativ riscul aterosclerozei (incidenta infarctului miocardic scade cu 20-50% la persoanele ce consumă frecvent fructe şi legume bogate în licopen) şi procesele de îmbătrânire celulară

•        Alături de vitaminele C şi E, previne degenerescenţa maculară a retinei şi diminuează riscul de cataractă cu 50%

•        În consumul de licopen se pun speranţe mari pentru prevenirea bolilor neoplazice, degenerative şi a maladiei Alzheimer

B-CAROTENUL( alimente culoare galbenă)

–     beta-carotenul aparţine familiei carotenoidelor

•    (apocarotenalul şi nu b-carotenul este responsabil de colorarea în galben-portocaliu a alimentelor care-i conţin !)

•          A fost asociat decenii întregi cu vitamina A deoarece în organism este transformat rapid în aceasta. Deşi este o coincidenţă de denumire, nu cred că este greşit ca această vitamină să se bucure de o consideraţie deosebită din partea noastră, ca fiind vitamina…A !

•          Astfel s-a purces la utilizarea b-carotenului ca supliment, iar astăzi este de departe cea mai cunoscută şi cea mai cercetată carotenoidă, dar toate suplimentele studiate nu au avut acţiunea b-carotenului, dpdv teoretic

•          Este posibil ca, indiferent de conţinutul suplimentelor, acestea să interacţioneze cu absorbţia b-carotenului natural şi cu carotenoidele conţinute în dietă. Este de asemenea posibil ca, în loc de a avea loc un efect antioxidant, să existe unul pro-oxidant

•          Vitamina A luată constant perioade îndelungate la doze mari prezintă riscuri notabile, însă precursorul său, b-carotenul se pare că nu prezintă nici un risc, chiar la doze mamut (x 100 doza zilnică) ; majoritatea fructelor şi legumelor conţin cantităţi mult mai mari de b-caroten decât de vitamină A

•          Carotenoizii au efecte identice cu ale vitaminei A, dar riscul dezvoltării unei intoxicaţii este aproape nul la doze enorme

•          Necesar : 5000-8000 UI = 2-3 mg/zi (un morcov mediu conţine ceva mai mult de 10.000 UI)

Funcţii :

•          Antiinfecţioasă

•          Substanţă anti-oxidantă redutabilă

•          Atenuează mult simptomele şi efectele secundare ale curelor citostatice şi / sau radioterapice( de aceea sucuri de morcov sunt bune daca faceti chimio/radio)

•          Reglementează somnul şi tensiunea arterială

•          Creşte numărul şi stimulează activitatea limfocitelor T „ajutătoare” (LTh)

•          Frenator folicular în sindromul premenstrual

•          Stimulează şi creşte sinteza progesteronului

•          Ajută la formarea smalţului dentar

•          Utilă în tratamentul retinitei pigmentare

•          Asigură vederea normală (participă la sinteza rodopsinei, pigment fotosensibil din ochi) şi protecţia epiteliilor. Determină inducţia, diferenţierea şi creşterea ţesuturilor epiteliale, le menţine integritatea şi previne keratinizarea

•          Rol important în reproducere

•          Stabilizează membranele celulare

•          Stimulează ARN-ul mesager, cât şi sinteza unor proteine şi glicoproteine

•          Determină secreţia lizozimului salivar

•          Stimulează creşterea osoasă şi dentară

•          Este un antagonist tiroidian

•          Protector împotriva radiaţiilor de orice fel

•          Împreună cu vitamina C, reduce mult secreţia de mucus bronşic la astmatici şi la bronşiticii cronici (BPCO)

•          I s-a demonstrat eficienţa şi-n SIDA, studiile fiind încă în curs

•          Utilă în tratamentul calviţiei androgenice, a ridurilor şi a acneei juvenile

•          Îmbunătăţeşte toleranţa corpului la grefe

•          Scade riscul dezvoltării unor boli cardio-vasculare la persoanele care asociază şi un stil de viaţă sănătos ; reduce semnificativ frecvenţa infarctului miocardic, iar recuperarea post-infarct este de mai scurtă durată, iar riscul recidivelor este mai mic. Acelaşi efect îl prezintă şi Coenzima Q10

•          Este vitamina longevităţii întârziind mult apariţia senilităţii

•          Protejează ADN-ul celular de acţiunea nocivă a toxinelor

•          Surse (mg / 100 g produs) : lucernă (4,818), morcov (3-9), migdale (5-6), salată (4-8), măceşe (5), alune de padure (4,4), spanac (2,5), varză (2), sfeclă roşie (1,78), mango (1,454), papaya (1,25), pătrunjel, nucă (1,2), pepene galben (1,03) caisă (0,606), măsline (0,2), tomate (0,133), ulei de cătină, germeni de grâu, leguminoase, rădăcinoase, citrice, prune, usturoi, ceapă, fasole verde, tot ce-i verde, zmeură, pere, mere, smochine, creson, mazăre, bostan, dude, gutui, avocado, castane, cireşe, banane, nap, castravete, ananas, coacăze, mei, ovăz, orez, păpădie, struguri, ţelină, aloe

•          Diareea cronică, medicaţia de scădere a colesterolului, uleiul mineral, contraceptivele orale, alcoolul, fumatul, stresul, sarcina şi alăptarea, hepatitele şi ciroza hepatică generează deficite semnificative de vitamină A

LUTEINA

•          Este un alt membru al familiei carotinoizilor (“lutheus” = galben)

•        Surse de luteină : loboda, salata, spanacul, dovleacul galben, morcov, rebarbarum, praz, mazăre, vegetale verzi şi orice fruct sau legumă care are culori intense

•          Se fixează în mod special la nivelul retinei, în special a maculei (pata galbenă) şi la nivelul cristalinului

•          Cercetările privind degenerarea maculei la vârste înaintate au dovedit rolul protector important al luteinei (6 mg/zi luteină timp de 6 luni, scade incidenţa degenerării maculei cu 43%)

•          Există posibilitatea prevenirii cataractei prin utilizarea de AO, dar mai ales prin luteină (scăzând la o 1/3 riscul apariţiei acesteia)

•          La diabetici şi hipertensivi protecţia prin luteină este excepţională la nivelul arterelor retiniene

•          Efectul antioxidant al luteinei se manifestă nu numai la nivelul aparatului vizual, dar şi la nivelul altor organe, precum şi în cadrul unor lanţuri metabolice putând fi utilizată cu rezultate bune de către toţi cei cărora li s-a recomandat consumul de AO (pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, cancerului prostatic etc.)

•          Oxidarea grăsimilor este inhibată în cea mai mare măsură de luteină, cu consecinţe deosebite în serul sangvin şi la nivelul ochiului ; scade colesterolul sangvin

•        Efectul luteinei este amplificat de licopen

Alţi carotenoizi mai puţin cunoscuţi

Zeaxantina

•          Are culoarea galbenă

•        Surse : avocado, varza,morcov,boabele de porumb, ardeii roşii, mango, portocale, spanac, gălbenuşul de ou (şi-n general acolo unde există şi b-carotenul)

•          Previne degenerescenţa maculară a retinei alături de luteină (în special datorită capacităţii de a filtra lumina ultravioletă şi cea albastră) şi cataracta

 

Cantaxantina

•          Are o culoare roşie intensă

•        Surse : ciupercile comestibile

Este un colorant alimentar, cu termostabilitate ridicată şi nu este fotosensibilă

 

Apocarotenal

•          Imprimă culoarea portocalie spre roşu a alimentelor

•        Surse : citrice (în special in mandarine), legume verzi (în special în spanac)

•          Este o provitamină A, ca şi b-carotenul. Are jumatate din activitatea vitaminei A şi a b-carotenului

 

(Acidul-)bapo-8-carotenal

•          Nuanţele de culoare obţinute de esterul acidului apocarotenal din alimente variază de la galben-lămâie până la galben-orange

•        Surse : este larg răspândit în natură, în special în plante, cum ar fi citricele, legumele verzi, iarba, lucerna, dar şi-n gălbenuşul de ou

•          În organismul uman este parţial convertit în vitamina A prin oxidare, contribuind la furnizarea de vitamina A

E demonstrat faptul ca avocado creste efectul carotenoizilor intre 200-400%(de 2-4 ori)(deci puteti creste  eficienta sucurilor de legume adaugand PUTIN avocado in sucuri)

Picnogenolii

•          “Picnogenolii” este o denumire generică mai corectă decât “picnogenolul”, deoarece defineşte un grup de substanţe înrudite (şi nu una singură), cu efecte sinergice, înmănunchiate

•          Aparţin familiei chimice a polifenolilor, clasei flavonoidelor. Este un complex de substanţe (proantocianine), printre care se menţionează : acidul cafeic, ferulic, fenolic, catechina, epicatechina etc.

•        Surse : seminţele de struguri, extractul de pin maritim, scoarţa de salcie, aloe vera, ceai verde, viţa nobilă, unele fructe şi verdeţuri

•          Picnogenolii au demonstrat o putere de peste 30 de ori superioară vitaminelor A, C şi E la un loc în combaterea radicalilor liberi, în menţinerea integrităţii membranelor celulare, a ADN-ului, împiedicând peroxidarea lipidică

•        Au efect antioxidant excepţional faţă de ionul superoxid, inhibând şi enzima generatoare a acestui RL (xantin-oxidaza)

•          Picnogenolii împreună cu vitaminele A,C şi E conduc la o puternică acţiune antioxidantă

•          Contribuie la reglarea tonusului muscular al arterelor, combătând vaso-spasmul

•          Participă la sinteza lichidului biliar şi la eliminarea bilei din vezica biliară (efect coleretic-colecistokinetic)

•          Reduc formarea nitrozaminelor

•          Efect hepatoprotector în caz de intoxicaţie prin expunere la substanţe toxice (solvenţi organici)

•          Inhibă formarea leucotrienelor, care sunt printre mediatorii cei mai importanţi ai reacţiilor alergice, astmului bronşic şi ai inflamaţiilor acute

•          Întăresc peretele capilar, menţinându-i supleţea (elasticitatea) şi integritatea

•          Posedă o activitate anti-mutagenă, de protejare a materialului genetic, dar şi anti-tumorală directă

•          Imunostimulator de excepţie

•          Efectele sale benefice au fost studiate în bolile degenerative cardio-vasculare, fragilitatea capilară, insuficienţa venoasă periferică

•          Nu prezintă efecte adverse pe termen lung, fiind lipsit de toxicitate

•          Protejează împotriva căderii părului

•          Previne şi combate retinopatia (microangiopatia retiniană) diabetică şi non-diabetică

•          Acţiune antienzimatică (în vitro) împotriva : elastazei, hialuronidazei, colagenazei, a1-antitripsinei, xantinoxidazei, b-glucuronidazei

 

Acidul ascorbic (vitamina C)

•          Întăreşte peretele vascular

•          Fixator de Calciu mai puternic decât vitaminele D

•          Scade colesterolul total şi creşte HDL-C

•          Previne şi distruge placa de aterom (la peste 300 mg/zi în prezenţa unui CT<160 mg%)

•          Previne cataracta, îi opreşte evoluţia şi chiar determină regresia ei

•          Creşte longevitatea şi scade numărul deceselor de orice cauză

•          Indispensabilă pentru absorbţia Fierului

•          Funcţie depurativ-detoxifiantă

•          Măreşte rezistenţa organismului la efort

•          Cresc performanţele intelectuale şi indicele IQ (alături de vitamina B1)

•          Asigură integritatea tegumentelor şi mucoaselor

•          Stimulează atât imunitatea anti-cancer, cât şi pe cea antiinfecţioasă

•          Contribuie la buna funcţionare a glandelor suprarenale

•          Fortifică musculatura şi ţesutul conjunctiv

•          Stimulează eliminarea Pb din oase

•          Participă la sinteza colagenului

•          Combate sterilitatea masculină

•          Rol desensibilizant (anti-alergic)

•          Grăbeşte vindecarea hepatitelor acute şi opreşte evoluţia celor cronice spre ciroză sau cancer hepatic

In dozele adecvate(peste 10 grame zilnic) poate prelungi viata bolnavilor decancer de pina la 16 ori

Complexul vitaminic E

•        Nu este vorba de o singură substanţă, ci de… (cel puţin) 8 : (a,b,g,d-) tocoferol şi (a,b,g,d-) tocotrienol + bioflavonoide

•        Surse (mg la 100 g / ml produs) :  migdale (25,8), ulei de măsline, nuci (12,3), germenii de grâu, măsline (8), zmeura (4,5), salata (4), ardei (3,1), avocado (3), spanac (1,7), piersici (0,6), uleiul de cătină, creson, polen, pătrunjel, aloe vera, mazăre, ridiche neagră, seminţele de in, bostan şi de floarea soarelui, roşii, alune de padure

•        Necesar : 20-30 mg / zi (eficienţa sa însă va creşte exponenţial la doze de >100 mg/zi)

•        Observaţie : orice aliment care conţine vitamina E, va conţine automat şi vitamina D şi F !

•          Clorul, pastilele cu fier anorganic şi anticoncepţionalele orale necesită cantităţi mari de vitamină E, deoarece o inactivează ; medicaţia hipocolesterolemiantă, uleiul mineral (folosit ca laxativ), fumatul, sarcina şi alăptarea, pancreatitele, hepatitele, boala Crohn etc. se însoţesc de deficite ale vitaminei E !

•          Este un anti-oxidant excepţional, “ocrotind” de oxidare acizii graşi nesaturaţi, vitaminele A şi C din lumenul intestinal, dar şi membranele celulare. Ne protejează şi de efectele oxidante remarcabile ale ozonului, smogului, de radiaţii şi de efectele nocive ale chimioterapiei (alături de vitamina A)

•          Protejează vitamina A de oxidare şi globulele roşii de factorii hemolitici

•          Potenţează funcţiile vitaminei C (evident în cataractă)

•          Grăbeşte vindecarea arsurilor şi a rănilor

•          Are calităţi diuretice şi hipotensoare

•          Diminuă frecvenţa crizelor epileptice la copii ; se pare că ar fi utilă şi în tratamentul bolii Parkinson

•          Vitamină anti-tumorală redutabilă în general, dar şi specifică pentru cancerele prostatic, col uterin, sân  şi pulmonar

•          Intervine în metabolismul şi-n sinteza acizilor nucleici şi a proteinelor

•          Măreşte capacitatea funcţională a muşchilor, ameliorând circulaţia capilară şi utilizând optim oxigenul la acest nivel. Este implicată şi în producerea de energie la nivel celular

•          Asigură buna funcţionare a aparatului reproducător şi este esenţială pentru sistemul nervos central

•          Reduce problemele legate de ciclul menstrual (tratând eficient sindromul premenstrual) şi de menopauză

•          Intervine şi-n eritropoeza (formarea globulelor roşii ale sângelui) fiziologică şi protejează eritrocitele împotriva distrugerii (hemoliză)

•          Are şi proprietăţi anti-coagulante, inhibând agregarea plachetară

•          Funcţiile acestei vitamine sunt potenţate în mare măsură de prezenţa Seleniului şi asta preponderent în cancer

•          Alături de Seleniu grăbeşte liza pigmentului de uzură neuronal – lipofuscina

•          Creşte producţia de interleukină 2, la rându-i stimulatoare a producţiei de limfocite T

•          Scade VLDL şi LDL-C (pe acesta din urmă în special în prezenţa vitaminei A), crescând în schimb HDL-C. Împiedică oxidarea LDL-C

•          Aportul corespunzător de vitamină E reduce semnificativ frecvenţa şi amplitudinea crizelor de angină pectorală

Acizii graşi omega 3

•        Surse : ulei de in,  nucă, spirulină,avocado,ulei ficat cod sau somon

•          Sursele de origine vegetală conţin doar reprezentantul inferior al clasei (ALA), în vreme ce uleiurile de peşte conţin toţi reprezentanţii (ALA, EPA şi DHA), alături de cantităţi importante de colesterol

•          Scad Colesterolul Total sangvin şi LDL-C cu densitate mică (care este extrem de aterogen !)

•          Au  un efect anti-trombotic

•          Produc o creştere uşoară a HDL-C

•          Scad fibrinogenul şi agregarea plachetară şi cresc timpul de sângerare

•          Reduc întinderea zonei de necroză cardiacă post-infarct recent

•          DHA este esenţial pentru dezvoltarea sistemului nervos, a retinei şi a sistemului imunitar al copilului

•          DHA şi ALA sunt  constituenţi importanţi ai membranei neuronale şi a vaselor de sânge din creier. În stările asociate cu deficitul lor, se întâlneşte o încetinire a creşterii staturo-ponderale, leziuni ale pielii, degenerescenţă  a organelor interne, o funcţie vizuală anormală şi chiar neuropatie periferică

•          Întârzie şi reduce apariţia simptomelor senilităţii prin blocarea generării de radicali liberi de natură lipidică

•          Acţiune anti-mutagenă şi de protejare a materialului genetic

•          Efect antiinflamator mediu

•          Reduc simptomele şi blochează acţiunea citokinelor (TNFa, PAF, IL1-8 etc.)

•          Modulatori deosebit de puternici ai răspunsului imun

•          Efecte importante în bolile auto-imune, infecţii virale şi / sau bacteriene, cancer, SIDA

•          Au capacitatea de a distruge vasele care alimentează cu sânge tumora

•          Previn apariţia preeclamsiei şi a eclamsiei gravidice. Previn apariţia depresiei de post-partum. Efect antidepresiv general

•          Prezintă efecte benefice şi-n sindromul Raynaud, după o utilizare îndelungată

•          Un raport w3 / w6 > 1/3 provoacă vasodilataţie arteriolară şi prevenind o eventuală HTA

•          În bolile glomerulare renale, aportul de AG w 3 a redus pierderile de proteinuria

•          Vindecă ulcerul gastric şi duodenal ; efecte excelente au fost raportate şi-n terapia colonului iritabil

•          Regularizează ciclul menstrual, diminuă frecvenţa şi intensitatea durerilor menstruale

•          Sunt substanţe anti-alergice, reducând frecvenţa şi intensitatea crizelor de astm bronşic

•          Au efect hipoglicemiant (util şi la diabetici), transformând glucoza sangvină în glicogen de depozit ; reduc rezistenţa la insulină

•          Previn şi combat eficient migrenele

•          Rol calmant şi de mărire a rezistenţei sistemului nervos la stres. Somnul se instalează mai repede la cei care au în alimentaţie surse bogate de AG w 3, iar frecvenţa insomniilor scade semnificativ

•          Stimulează sinteza colagenului din piele

Acizii graşi omega 6

 

•        Surse :  germeni de grâu, dovleac, rapiţă, susan

•          Extrem de sensibili la lumină, aer şi termic (prăjire), în prezenţa cărora putând suferi procese de izomerizare cis-trans (devenind din anti-aterogene, pro-aterogene), cât şi oxidări multiple la dublele legături, devenind din anti-oxidante, pro-oxidante

•          Reprezentanţi : acidul arahidonic, acidul g-linolenic şi acidul linoleic

•          Indispensabili pentru producerea de energie, pentru transferul oxigenului din aer până la nivelul hemoglobinei

•          Precursori ai prostaglandinelor

•          Anti-aterosclerotice “per se”

•          Asigură buna funcţionare a sistemului nervos central, intrând în structura membranelor neuronale

•          Ameliorează simptomele ulcerului gastric şi duodenal

•          Menţin tonicitatea şi troficitatea pielii

•          Carenţa acestor acizi determină astenie, piele uscată, deficit imunitar, retard al creşterii şi sterilitate

•          Un raport w6 / w3 > 1/3 are efecte pro-inflamatorii (raportul optim este < 1/3)!!!!!!!!!!

 

Coenzima Q10

•          Este un anti-oxidant exo-, dar şi endogen

•        Surse : frunzele de tutun, uleiul de cătină, alune de padure, varză, conopidă, broccoli, spanac, germenii de grâu, orez integral, uleiurile vegetale

•          Exerciţiul fizic, vitamina E şi Seleniul îi stimulează sinteza

•        Necesar : (se presupune că ar fi în jurul valorii de) 30-90 mg/zi (1 mg pentru fiecare an vârstă / zi)

•          Se concentrează în organele cu metabolism intens (creier, miocard, ficat…)

•          Cei care au o dietă vegan, aduc mai multă ubiquinonă prin alimentaţie decât omnivorii

•        Normo- şi subponderalii prezintă concentraţii mai ridicate de CoQ10 comparativ cu cei care au supragreutate

•          Sinteza ubiquinonei se reduce odată cu vârsta

•          Catalizator în procesul de formare a energiei celulare, răspunzătoare de 95% din energia ce se formează în corp ; menţine integritatea membranelor mitocondriale

•          Previne oxidarea LDL-C şi scade riscul aterosclerotic

•          Adjuvant extrem de util în tratamentul insuficienţei cardiace şi al cardiopatiei ischemice. Determină rărirea frecvenţei atacurilor anginoase cu 45-50%, mărind capacitatea de efort a pacienţilor cardiaci. Reduce hipertrofia miocardică şi-i satisface necesarul energetic. Creşte fluxul sangvin coronarian, îmbunătăţeşte metabolismul şi asigură furnizarea de energie pentru miocard, coboară TA

•          Determină producerea de anticorpi şi creşte concentraţia plasmatică a imunoglobulinelor G

•          Boala Parkinson prezintă concentraţii mici de ubiquinonă în creier, iar în SIDA există concentraţii plasmatice extrem de reduse ; pacienţii HIV pozitivi, vor rămâne asimptomatici dacă au o concentraţie optimă a CoQ10 în sânge

•          Utilă în distrofia musculară progresivă, ameliorând în bună măsură simptomatologia

•          Anti-oxidant puternic, imuno-stimulator (sporind numărul de limfocite TK) ; substanţă cu proprietăţi anti-tumorale (absorbind radicalii liberi), anti-SIDA şi antileucemică

•          Îmbunătăţeşte funcţia cerebrală şi creşte capacitatea de memorizare

•          Diminuă depozitele de grăsime

•          Măreşte rezistenţa musculară la efort

•          Grăbeşte vindecarea plăgilor, menţine supleţea, elasticitatea şi tinereţea tegumentelor

•          Capabilă să vindece ulcerul gastroduodenal

•          Adjuvant important, util şi extrem de eficace în refacerea ficatului (hepatite A, B, C etc., acute sau cronice)

•          Utilă în tratamentul schizofreniei, a bolii Alzheimer şi a sclerozei multiple

•          Întârzie procesele de îmbătrânire şi se opune celor degenerative

•          Medicaţia statinică, prin inhibarea enzimei HMG-CoA reductazei, determină o diminuare a producţiei de CoQ10 , iar  medicaţia b-blocantă inhibă enzimele activate de către CoQ10 şi produce o scădere a concentraţiei sale

Bioflavonoidele

•          Sunt cunoscute mai ales ca vitamina C2, P, sau flavone

•          Au fost descoperite de către omul de ştiinţă maghiar Albert Szent-Gyorgyi, descoperitorul vitaminei C, care a observat că bioflavonoidele au un efect sinergic cu vitamina C, având o mare importanţă în întărirea peretelui capilar

•          Se găsesc în multe fructe (coaja de măr şi pară, pieliţa internă a citricelor, fructele care au culori intense) şi verdeţuri

•          Bioflavonoidele diferă de la fruct la fruct, de la frunză la frunză, atât ca tip, cât şi ca şi cantitate şi putere antioxidantă

•          Cele mai cunoscute bioflavonoide sunt quercetina, rutina, hesperidina, naringina, baicalina şi picnogenolul

•          Substanţe potenţatoare de efect pentru minerale şi vitamine (mărind efectul acestora de 20-200 de ori)

•          Cresc rezistenţa capilarelor, reglându-le permeabilitatea ; se opun formării de varice şi hemoroizi

•          Efect antianginos şi tonicardiac ; anti-aterosclerotice de primă mână şi anti-trombotice

•          Sunt esenţiale pentru protecţia în calea oxidării vitaminei C

•          Au activitate majoră antivirală şi anticancerigenă

•          Efect antiinflamator moderat şi desensibilizant (maladii alergice şi astm bronşic) ; reduc cantitatea de Histamină din sânge

•          Acţiune marcată împotriva virusurilor poliomielitei, hepatitelor A şi B, influenţei şi HIV

•          Tonice-trofice şi regeneratoare hepatice

•          In vitro quercetina şi picnogenolul inhibă complet replicarea virusului HIV

•          Reduc problemele legate de ciclul menstrual (dureri, durata sângerării, neregularităţi etc.) ; au şi efect anti-abortiv

•          Tulburările de natură aterosclerotică ale vaselor urechii interne de care suferă diabeticii, par să răspundă tratamentului combinat vitamină C + bioflavonoide

•          Administrate împreună prezintă efecte benefice în tratamentul distrofiei musculare şi al depresiei cronice

•          Studii legate de administrarea lor concomitentă, cu rezultate benefice sunt în curs, în tratamentul schizofreniei

•          Bioflavonoidele din afine sunt eficace în tulburările de vedere, putând ameliora vederea crepusculară, reducând fenomenele de neacomodare la întuneric ; se opun degenerărilor retiniene de origine hipertensivă, diabetică şi miopiei evolutive

•          Rănile se vindecă mai repede şi fără cicatrici

•          Preîntâmpină ridarea şi îmbătrânirea pielii, menţinându-i elasticitatea şi tinereţea

•          Carenţa de bioflavonoide este asemănătoare cu carenţa de vitamină C : pierderi de sânge, fragilitate capilară, hematoame ; constituie un factor predispozant pentru reumatism

•          Antagonişti : fumatul, stresul, antiinflamatoarele steroidiene şi nesteroidiene, antibioticele, cafeaua

•          Cresc absorbţia bioflavonoidelor : vitamina C, Calciul şi Magneziul

Niacina (vitamina B3, PP, NAD)

•          Este o vitamină relativ stabilă termic, la lumină şi oxigen

•        Surse (mg%) :  caise  (6,7), cartof (1), piersica (0,9), germenii şi tărâţele de grâu, nuci, orez, polen, grape-fruit, anason, ovăz, varza, gutui, lămâi, mere, pere, vinete, roşii, sfeclă roşie, smochine, seminţele de in, aloe

•        Necesar : 15-20 mg/zi. Dacă dieta conţine suficient Triptofan şi vitamină B6, corpul şi-o poate sintetiza şi singur

•          Cel mai important factor de creştere al HDL-C. Reduce şi nivelul trigliceridelor

•          Creşte capacitatea de memorizare

•          Intensifică metabolizarea glucozei, rol important în diabetul zaharat

•          Participă la integritatea mucoaselor, prevenind instalarea a multiple dermatoze

•          Ameliorează simptomele artritei

•          Carenţa sa dă pelagra (cei 3 “D” : dermatită, demenţă, diaree)

•          Participă la producerea energiei în corp

•          Ajută la sinteza unor hormoni : insulină, testosteron, estrogeni

•          Combate un eventual miros neplăcut al gurii (halena)

•          Combate şi / sau ameliorează durerile ulceroase

•          În doze mari stimulează eliberarea de Histamină

•          În sarcină, alăptare, sau în cazurile în care se prestează un exerciţiu fizic intens, se suplimentează dieta cu cantităţi corespunzătoare de vitamină B3 Alcoolul este şi el răspunzător de scăderea nivelului plasmatic al acestei vitamine !

Germaniul (organic !)

Este un mineral alcalin(ceeaza alcalinitate), la fel ca potasiu, cesiu, etc.

–          necesar : 0,4 – 1,5 mg/zi(mult mai mult in cancere- detalii in carte)

–          funcţii : util în prevenţia şi tratamentul multor boli :

– cancere cu diverse localizări : colon, prostată, sân, plămâni, ovar, col uterin. Este un element cu proprietăţi anti-tumorale importante. Stimulează concomitent superoxid-dismutaza, glutation-peroxidaza şi catalaza !!!

– leucemii, SIDA

– astm bronşic

– gastrite şi ulcere

– diabet

– angină pectorală, HTA, ATS, infarct miocardic, sd. Raynaud

– boli psihice : psihoze depresive, schizofrenie, boala Parkinson, epilepsie, autism

– boli oculare : cataractă, glaucom, inflamaţii şi dezlipire de retină

– are o acţiune anti-virală şi anti-fungică

                   – stimulează imunitatea : creşte producţia de gama-interferon şi de limfokine, cât şi numărul de macrofage, limfocite Tk şi de supresoare

– combate osteoporoza şi artrita reumatoidă

– suprimă durerile menstruale

– rol fundamental în cura de dezintoxicare după acumularea de Mercur în corp

– element anti-oxidant puternic şi anti-mutagen

– scade concentraţia colesterolului sangvin

– măreşte biodisponibilitatea oxigenului la nivel celular

–          surse : usturoi, tărâţele de cereale şi cerealele integrale, aloe, nuci, uleiuri vegetale, fasole, morcovi, broccolli, conopidă, roşii, rădăcina de Ginseng.

Seleniul

–          necesar : 100 micrograme/zi. Carnea, alcoolul şi fumatul îi blochează absorbţia! Prin ejaculare se pierd cantităţi sporite de Seleniu !

–          funcţii : – element anti-oxidant cu proprietăţi anti-tumorale excepţionale

– previne acumularea unor metale grele în corp şi le grăbeşte eliminarea : Mercur, Arsen, Cupru (dacă acesta riscă să ajungă la niveluri plasmatice toxice !), Cadmiu

                    – stimulează sinteza şi efectele glutation-peroxidazei, enzimă extrem de potentă anti-tumoral, care nu poate funcţiona în absenţa Seleniului

– stimulează sinteza de imunoglobuline

– împiedică degenerarea musculaturii striate

– ameliorează simptomele legate de menopauză, în special bufeurile de căldură

– anti-ATS de forţă

– protejează Fe2+ din hemoglobină împotriva oxidării la Fe3+

– anti-reumatic puternic

– măreşte apărarea imună

– protejează ficatul de infiltraţia grasă

– controlează funcţia secretorie normală a pancreasului

– previne şi tratează eficient mătreaţa

–          surse : usturoi, ceapă, praz, afine, cereale integrale, grâu încolţit, aloe vera, seminţe de susan şi fistic, sparanghel, leguminoase, zarzavaturi, roşii.

Zincul

–          necesar : 15-20 mg/zi. Atenţie : stresul poate produce eliminarea a peste 8 mg de Zinc pe zi pe cale urinară, în timp ce cura citostatică îi reduce absorbţia şi-i măreşte eliminarea ! Medicaţia diuretică, alcoolismul cronic, dieta bogată în Fosfor (carne şi lactate) şi fibre vegetale (la un aport de peste 50 g pe zi !),  sarcina şi alăptarea sunt stări însoţite de pierderi mari de Zinc.

–          funcţii : – grăbeşte vindecarea şi cicatrizarea rănilor

– potenţează alături de Cupru şi Mangan efectele enzimei SOD

– intră în compoziţia a peste 70 de metalo-proteine (printre care şi a insulinei, heparinei) şi a unor enzime

– este un anti-oxidant redutabil pentru radicalii liberi

– previne şi tratează eficient depresiile, alături de Cupru

– metal cu efecte puternice anti-tumorale

– este un antagonist al Calciului

– intervine în formarea normală a globulelor sangvine (rol anti-anemic şi anti-leucemic). Stimulează creşterea numărului de leucocite (globule albe) în periferie

– este esenţial pentru maturarea limfocitelor T din timus

– stimulează hipofiza şi glandele sexuale, reglându-le în acelaşi timp şi funcţia

– previne şi combate eficient degenerarea maculară (petei galbene de pe retină)

– creşte potenţa şi măreşte dorinţa sexuală (prin stimularea secreţiei testosteronului – pe care prolactina l-ar inhiba – la ambele sexe)

– reduce semnificativ frecvenţa răcelilor

– este extrem de util în boala Wilson, ajutând la eliminarea excesului de Cupru

– protejează organismul de efectele toxice ale Cadmiului şi Plumbului, inhibându-le absorbţia lor din intestin

– creşte apetitul

– participă la metabolismul energetic, la sinteza şi degradarea proteinelor, cât şi la sinteza acizilor nucleici. Ajută la metabolismul vitaminei A

– intervine şi-n menţinerea echilibrului acido-bazic

– favorizează eliminarea CO2-ului din celule

– participă la sinteza colagenului

– asigură sensibilitatea gustativă, olfactivă şi tactilă normală

– ajută la dispariţia petelor galbene şi a striurilor unghiale

– favorizează contracţiile musculare

– creşte concentraţia testosteronului şi a hormonului FSH

– sunt studii în curs referitoare la utilitatea sa în tratamentul schizofreniei, acneei juvenile şi al ulcerului gastric şi duodenal. Rezultatele preliminare însă sunt promiţătoare

– intensifică activitatea enzimei alcool-ehidrogenaza şi o inhibă pe cea a anhidrazei carbonice

– anti-artritic bun

– inhibă secreţia de prolactină, care dacă ar stimula producţia de testosteron, ar determina o hipertrofie prostatică. Menţine astfel glanda la dimensiuni normale şi se opune adenomului de prostată

– este un inductor enzimatic pentru enzimele care contribuie la transcrierea corectă a informaţiei genetice de la nivelul ADN şi ARN. S-a descoperit că în sângele bolnavilor de SIDA cantitatea de Zinc este foarte redusă, şi se presupune că suplimentarea cu Zinc a dietei acestor pacienţilor ar avea rezultate notabile împotriva bolii

– participă la metabolismul vitaminei A

– asocierea Zinc + Cupru realizează beneficii notabile în dereglările hipofizo-ovariene şi testiculare

– asocierea Zinc + Cobalt + Nichel este utilă în tulburări pancreatice şi hipofizare

– asocierea Zinc + Magneziu + Fier contribuie la creşterea capacităţii de memorizare

– asocierea Zinc + Magneziu + vitamina B6 determină creşterea concentraţiei plasmatice a testosteronului

–          surse : nucile, castanele, stridiile, afinele, germenii de grâu, cereale integrale, piersici, portocale, banane, cireşe, ciuperci, pere, mere, smochine, susan, migdale, aloe vera, cerealele integrale, sfecla roşie, roşia, spanac, varză, salată, usturoi, caisă, vinete, seminţe de dovleac, migdale.

   Organele corpului uman care concentrează Zincul sunt : prostata, rinichii, ficatul, oasele, creierul, retina şi muşchii. S-a constatat că în SIDA şi diabetul zaharat există concentraţii sangvine foarte scăzute ale Zincului, iar suplimentarea alimentaţiei cu acest metal a adus beneficii semnificative.

Cuprul

–          necesar : 2,5 – 3 mg/zi

–          funcţii : – anti-oxidant puternic şi anti-cancerigen

– previne alterarea şi oxidarea AG nesaturaţi şi-n special a celor 3 AG w 3

– contribuie la integritatea membranelor celulare

– previne şi tratează eficient depresiile alături de Zinc

– determină creşterea uşoară a HDL-C

– asigură pigmentarea normală a părului

– limitează formarea radicalilor liberi

– asigură creşterea şi dezvoltarea armonioasă a organelor şi celulelor

– creşte apărarea imună

– menţine vasele arteriale curate (de ateroscleroză) şi elastice

– are şi efect anti-coagulant

– implicat în formarea globulelor roşii, ajutând la transferul Fierului pe Hemoglobină şi prin aceea că intervine în absorbţia şi-n utilizarea Fierului pentru hematopoeză

– ajută la formarea calusului în fracturi

– menţine integritatea mielinei (beneficii în boala numită “scleroză în plăci” ?)

– participă la sinteza colagenului alături de vitamina C

– reduce simptomele artritei

Deficitul de cupru antrenează şi următoarele tulburări : defecte de absorbţie şi metabolizare ale Fierului, anemia refractară la Fier, apariţia enteropatiei specifice cu pierderi consecutive de Cupru, creşte rata apariţiei de sugari distrofici şi prematuri, a sindromului mielodisplazic, a osteoporozei, se constată anomalii neurologice, reducerea diferenţierilor celulare, aritmii cardiace, hipotiroidie, transformare megaloblastică a seriei albe.

–          surse : nuci, castane, varză, migdale, alune, cireşe, mere, portocale, struguri, grape-fruit, polen, gutui, lămâi, pere, piersici, smochine, caise, măsline, cereale integrale, sfeclă roşie, nap, ceapă, spanac, cicoare, praz, cartof, roşii.

Manganul

–          necesar : 3 mg/zi. Un aport crescut de Fier este responsabil uneori de un deficit al Manganului

–          funcţii : – anti-oxidant puternic, având proprietăţi anti-tumorale marcate

            – împreună cu Zincul şi Cuprul, este metalul care stimulează funcţia enzimei SOD

– necesar structurii osoase normale şi a cartilajului articular

– este implicat în sinteza hormonilor sexuali

– asigură funcţionarea optimă a creierului, stimulând sinteza DOPA-minei. Această substanţă, în afara faptului că este un puternic anti-reumatic, este în stare să amelioreze simptomele bolii Parkinson (boală caracterizată tocmai prin scăderea numărului neuronilor producători de DOPA-mină)

– util în tratamentul schizofreniei şi al unor boli neurologice

– stimulează absorbţia vitaminelor C, H şi B1

– anti-alergic şi desensibilizant redutabil

– asocierea Mangan + Cobalt este utilă în tratamentul tulburărilor de memorie, sindromul premenstrual, anxietate, colite spastice, tulburărilor de menopauză

–          surse : nuci, castanealoe vera, tărâţe, sparanghel, spanac, vinete, pere, mere, cereale integrale, usturoi, ceapă, praz, varză, sfeclă roşie, ţelină, morcov, păpădie, polen, caisă, cartof, ciuperci, cicoare, pătrunjel, portocale, smochine, căpşuni, struguri, uleiul de cătină.

Molibdenul

•          Este un mineral care se găseşte în cantităţi extrem de reduse în aproape toate ţesuturile vegetale şi animale

•          Prezintă efecte AO, fiind deci important în tratamentul maladiilor degenerative şi a îmbătrânirii

•        Surse : legumele, cerealele integrale şi verdeţurile cu frunze verde închis, salată, fasole

•        Necesar : 75-500 mg/zi

•          > 500 mg/zi există riscul pierderilor de Cu, diaree, anemie şi întârzierea creşterii ; la 15 mg/zi poate apărea guta

•          Carenţa este consecinţa acumulării de SO32-, radical toxic pentru sistemul nervos ; alimentele rafinate şi conservate consumate perioade mai lungi conduc inexorabil la carenţe de Mo

•          Intră în compoziţia a 2 enzime : xantinoxidaza (care ajută la mobilizarea Fe din rezervele hepatice, favorizând transformarea Fe2+ în Fe3+) şi aldehidoxidaza (necesară pentru oxidarea grăsimilor). Ambele enzime sunt implicate în transferul de electroni

•          Mo are un rol important în metabolismul Cu şi al N

•          Este implicat în faza finală a formării urinei

•          Previne anemia feriprivă

•          Smalţul dentar conţine Mo şi s-a descoperit că mineralul previne cariile dentare

•          Anumite studii au arătat o legătură între o cantitate optimă de Mo din alimentaţie şi incidenţa redusă a cancerului esofagian (asociat şi unei doze optime de vitamină C)

•          Combate impotenţa

MSM (Metil-sulfonil-metanul)

•        Este un AO puternic, capabil să împiedice acţiunea RL, dezintegrându-i ; acţionează atât direct, cât şi prin faptul că este o sursă de sulf ; MSM furnizează Sulful necesar AA sulfuraţi (MET, CYS, TAU), consideraţi la rându-le drept AO puternici

•          Se găseşte în cantităţi importante în spirulină şi aloe vera

•          Reacţionează la nivelul mucoaselor cu toxinele, contribuind la dezactivarea şi eliminarea acestora

•          Ameliorează permeabilitatea membranelor celulare, favorizând intrarea în celule a substanţelor nutritive şi a vitaminelor, dar şi eliminarea reziduurilor (este printre cele mai puternice substanţe cu efect dezintoxicant cunoscute)

•          Este un analgezic natural, blocând conducerea impulsurilor dureroase de-a lungul fibelor nervoase (fibrele C)

•          Blochează inflamaţia şi procesele inflamatorii, potenţând efectele cortizolului

•          Joacă un rol fundamental în menţinerea integrităţii articulaţiilor şi elasticităţii ţesutului conjunctiv

•          Dilată vasele de sânge, ameliorând circulaţia

•          Accelerează procesele de vindecare şi de reparaţie celulară

•          Reprezintă un bun miorelaxant în diverse forme de durere cronică

•          Este un adjuvant al mecanismelor naturale de apărare ale corpului, reglând metabolismul prostaglandinelor, participând la formarea anticorpilor

•          Este considerat un element sinergic pentru vitaminele A, B, C, D şi E, CoQ10, amino-acizi, Se, Ca, Mg

•          Diminuează simptomele unui mare număr de reacţii alergice, în special cele alimentare, dar şi cele prin mecanism de contact, sau prin inhalare. A fost stabilită o relaţie directă între cantitatea de MSM şi rezistenţa la alergeni ; este un inhibitor de Histamină

•          Controlează reacţiile inflamatorii în cadrul reacţiilor auto-imune

•          Reduce necesarul de medicamente anti-H2 în tratamentul ulcerului gastro-duodenal ; combate constipaţia asociată ulcerului

•          Măreşte rezistenţa organismului la stres (obiectiv şi subiectiv)

•          Toate tipurile de afecţiuni dermatologice, mai ales cele de natură alergică, răspund pozitiv la un regim dietetic integrat cu MSM ; s-a demonstrat că administrarea de MSM pe cale orală este eficace contra acneei, a pielii uscate, iritate şi a descuamărilor cutanate (sub formă de ungvent)

Alţi antioxidanţi exogeni importanţi

 

Betanina

•          Este colorantul roşu din sfecla roşie

•          Imuno-stimulator important

•          Are predilecţie pentru cancerele hormono-dependente

 

Sulforafanul

•          Izotiocianat, prezent din abundenţă în vegetalele aparţinând familiei crucifere, ceai verde, ceapă

•          Antioxidant puternic, mai puţin studiat

•          Capabil de distrugere tumorală directă, în special asupra tumorilor hormono-dependente : sân, col uterin, prostată

•          Imunostimulator

•          Prezintă şi efecte antiinflamatoare

•          Hepatoprotector şi detoxifiant

 

Indol-3-carbinolul

•          Prezent mai ales în vegetalele crucifere(varza, conopida, etc.)

•          Împiedică dezvoltarea tumorală malignă

•          Împiedică angiogeneza tumorală

 

Capsicaina (capsaicina)

•          Se găseşte şi se extrage şi ardeiul iute şi capia

•          Substanţă puternic iritantă pentru mucoase (uneori şi pentru tegumente)

•          I s-au descoperit proprietăţi anti-tumorale gastrice

•          Anti-reumatic de excepţie (există ungvente cu capsicaină)

 

Limonena

•          O întâlnim în citrice, dar mai ales în grape-fruit

•          Inhibă dezvoltarea tumorilor mamare

 

Antocianinele

•          Sunt coloranţi naturali roşii-albăstrui

•          Se găsesc în fructele de pădure, struguri, sfecla roşie, grape-fruit

•          Reduc frecvenţa tuturor cancerelor, indiferent de localizare, atât prin acţiune directă de distrugere tumorală, cât şi prin reciclarea glutationului

 

Acidul elagic

•          Există în din struguri, căpşuni şi cireşe

•          Este capabil să neutralizeze acţiunea substanţelor pro-carcinogene

 

Sulfidele

•          Le întâlnim la reprezentanţii familiei liliacee (usturoi, ceapă, praz)

•          Inhibă creşterea tumorală, fiind şi captatori excepţionali ai RL de oxigen

 

(Tri-)terpenele

•          Surse : crucifere(varza conopida,etc.), cereale integrale şi citrice

•          Diminuă multiplicările rapide, particulare celulelor tumorale

 

Substanţele indolice

•          Există aproape exclusiv în vegetalele crucifere

•          Utili în prevenţia şi terapia cancerului de sân, blocând acţiunea excesului de estrogen natural, factor implicat în creşterea tumorală

 

N-acetil-cisteina

•          Este un medicament fluidifiant al secreţiilor bronşice

•          Reprezintă un precursor, dar şi un stimulator al sintezei Glutationului

 

EDTA (Acidul etilen-diamino-tetraacetic)

•          Este un medicament utilizat drept kelator în ordine descrescătoare pentru : Cr,  Fe3+, Hg, Cu, Pb, Zn, Al, Fe2+, Mn, Ca, Mg

 

Ionul de H

•          Există în apa unor izvoare de munte, din câteva zone ale lumii ; persoanele care beau acea apă fac parte dintre marii longevivi

•          A fost puţin studiat, dar se pare că este pe cale să detroneze resveratrolul din poziţia sa de lider al substanţelor AO

 

Nota:

Dozele de mai sus sunt recomandarile pentru persoane sanatoase.

Un pacient cu cancer are nevoie de doze de 10 ori mai mari, si nu glumesc.

Vedeti exemplul cu coenzima(click aici).

Niciodata nu se incepe cu dozele maxime ci cu doze mici si se cresc dozele pe masura ce organismul se adapteaza

 

Nu recomand suplimente antioxidante deoarece pot contine si multe substante chmice adaugate.Pulsa ca pot fi mai scumpe decat ce puteti obtine pe cale alimentara. Luati-va antioxidantii din fructe legume ierburi si verdeturi bine spalate cu apa filtrata.

 

Multa sanatate,

Cristian

 

CONSIDERATI UTILE CELE DE AICI?
SPUNETI SI ALTORA!(butoane sub aceasta pagina si in DREAPTA SUS!)