Rezultatele căutări pentru: usturoi

Consumul de legume Allium(usturoi,ceapa etc) și sănătatea: O revizuire a metodelor de analiză a rezultatelor multiple asupra sănătății

Abstract

Anterior, metaanaliza noastră și alte studii au sugerat că consumul de legume de aliu este benefic pentru sănătate, dar nu a fost efectuată nicio revizuire a umbrelelor pentru a evalua dovezile diferitelor beneficii pentru sănătate ale consumului de legume de aliu. Prin urmare, am efectuat această revizuire umbrelă pe acest subiect. Această revizuire umbrelă a inclus un număr de 16 meta-analize cu 50 de rezultate unice. Cel mai benefic rezultat legat de cancer a fost indicat pentru cancerul gastric (raport de risc 0,78; 95% interval de încredere [CI] 0,67–0,91). În plus, doar 8 săptămâni de consum de usturoi a scăzut semnificativ colesterolul total seric (diferențele medii ponderate -17,20 mg / dl; IC 95% -23,10 până la -11,30), iar pacienții cu dislipidemie care au consumat usturoi au prezentat mai multe beneficii decât întreaga populație. Pacienții diabetici cu o durată mai mare de aport de usturoi au prezentat mai multe beneficii în ceea ce privește glucoza din sânge (FBG), HbA1c și fructosamina serică decât participanții sănătoși, iar aportul de usturoi a fost asociat cu reducerea tensiunii arteriale la pacienții hipertensivi, dar nu și în cazul participanților normotensivi. Efectele secundare limitate ale usturoiului, cum ar fi mirosul de usturoi și reclamațiile gastrointestinale, au fost raportate printre metaanalizele incluse. Rezultatele noastre au sugerat că legumele de aliu ar putea fi benefice pentru prevenirea cancerului. În special, usturoiul a fost relativ sigur și este recomandat ca o componentă dietetică pe termen lung pentru pacienții cu dislipidemie, diabet și hipertensiune.

Cuvinte cheie: legume de alliu, usturoi, rezultate legate de sănătate, ceapă, revizuire umbrele

1. INTRODUCERE

Legumele de aliu, cum ar fi usturoiul și ceapa, sunt pe scară largă suplimente pe bază de plante (Morris & Avorn, 2003 ). De exemplu, sa estimat că producția mondială de ceapă este de aproximativ 78,31 milioane tone (Teshika și colab., 2018 ). Multă vreme, legumele de aliu au fost folosite ca alimente și mirodenii în multe țări și au fost utilizate și în majoritatea culturilor în diverse scopuri medicinale (Pittler și Ernst, 2007 ).

Anterior, am efectuat o metaanaliză și am constatat că consumul de cantități mari de legume de aliu, cum ar fi ceapa, usturoiul, prazul și arpagicul chinezesc, ar putea reduce riscul de cancer gastric (Zhou et al., 2011 ). În plus față de cancerul gastric, alte studii au sugerat, de asemenea, că ceapa și usturoiul sunt benefice pentru prevenirea mai multor cancere, precum cancerul laringian și esofagian (Galeone et al., 2006 ). De asemenea, am identificat alte studii care s-au concentrat pe efectele consumului de legume de aliu asupra altor rezultate legate de sănătate. Studiile clinice au sugerat că suplimentarea usturoiului ar putea reduce markerii aterogeni și, astfel, poate avea un efect cardioprotector (Jung și colab., 2014 ), iar usturoiul a fost, de asemenea, recomandat ca supliment nutritiv pentru prevenirea bolilor cardiovasculare (Eilat-Adar, Sinai, Yosefy, & Henkin, 2013 ). Mai mult, sa indicat că extractul de usturoi îmbătrânit a avut un efect de scădere a tensiunii arteriale și, astfel, poate fi un tratament adjuvant sigur pe lângă terapia antihipertensivă convențională (Ried, Frank, & Stocks, 2013 ).

Avantajele consumului de legume de aliu au fost raportate de multe studii; cu toate acestea, există rezultate contradictorii. Au existat neconcordanțe între mai multe metaanalize despre asocierile dintre consumul de legume cu aliu și cancer, rezultatele metabolice și alte rezultate legate de sănătate (Chiavarini, Minelli și Fabiani, 2016 ; Sahebkar, Serban, Ursoniu, & Banach, 2016 ; Shabani, Sayemiri, & Mohammadpour, 2018 ; Turati, Guercio, Pelucchi, La Vecchia, & Galeone, 2014 ) și aceste diferențe ar fi putut rezulta din diferiții participanți, tipuri de legume de alliu, durata consumului de legume de alliu și alți factori în fiecare meta -analiză. Recent, a fost publicată o revizuire a umbrelelor și a raportat că usturoiul a avut efecte pozitive asupra indicatorilor și biomarkerilor bolilor cardiovasculare; cu toate acestea, alte tipuri de legume de alliu și alte rezultate legate de sănătate nu au fost menționate (Schwingshackl, Missbach și Hoffmann, 2016 ). Având în vedere că studiile anterioare care au evaluat efectele medicale ale legumelor de aliu au fost limitate la un singur tip de rezultat legat de sănătate, niciun studiu nu a evaluat sistematic asocierile dintre legumele de aliu și rezultatele multiple legate de sănătate. Pentru a înțelege mai bine această problemă, am căutat în mod sistematic articole relevante și am efectuat această revizuire a umbrelelor.

2. MATERIALE ȘI METODE

O revizuire umbrelă este o trecere în revistă a recenziilor sistematice și / sau metaanalize existente (Aromataris et al., 2015 ). Am efectuat această analiză generală a consumului de legume de aliu și a rezultatelor multiple legate de sănătate în conformitate cu procedurile standardizate descrise anterior (Aromataris și colab., 2015 ; Ioannidis, 2009 ).

2.1. Căutare de literatură și criterii de eligibilitate

Am căutat în PubMed, Embase, Web of Science și în Cochrane Library pentru studii relevante de la începutul bazelor de date până în decembrie 2018. Următorii termeni au fost folosiți pentru căutare: (allium * OR usturoi * OR ceapa * OR ceapa * OR shallot * OR praz *) ȘI (revizuire sistematică * sau metaanaliză *), iar termenii au fost trunchiați pentru toate câmpurile (strategiile de căutare detaliate sunt prezentate în Informațiile de susținere ). Referințele studiilor conexe au fost, de asemenea, revizuite pentru a identifica orice metaanalize care au fost posibil ratate în căutarea inițială. Doi cercetători au revizuit studiile identificate în mod independent pentru a determina dacă au fost eligibile pentru includere. Criteriile de incluziune au fost următoarele: (a) Studiul a fost o metaanaliză sau o revizuire sistematică și metaanaliză; (b) studiul a evaluat asocierile dintre orice tip de aport de legume de aliu și rezultatele legate de sănătate la subiecții umani; și (c) raportul sumar de risc (RR), rata de risc (OR) și raportul de risc pentru metaanalizele studiilor de observație sau diferențele medii sumare pentru metaanalize ale studiilor intervenționale au fost raportate. Au fost incluse doar studii publicate în limba engleză. Revizuirile sistematice fără metaanalize și studii asupra animalelor au fost excluse din această analiză umbrelă. Toate diferențele au fost discutate de doi cercetători, iar dezacordurile au fost soluționate prin consens.

2.2. Extragerea datelor

Doi cercetători au extras datele în mod independent, iar informațiile extrase au fost următoarele: numele primului autor; anul publicării; rezultate legate de sănătate; tipul, doza și durata consumului de legume de aliu; caracteristicile populației studiate; tipul și numărul de studii sau studii; Numărul de participanți; valori; estimări sumare; și intervale de încredere (IC) asociate cu 95%. Când o metaanaliză a investigat mai multe rezultate legate de sănătate, am extras fiecare rezultat separat. Dacă o metaanaliză ar fi investigat un rezultat legat de sănătate cu mai multe tipuri de legume de aliu și populații diferite, am extrage rezultatul cu un singur tip de legumă de alliu și o populație specifică separat. Am considerat fiecare rezultat ca un rezultat independent și am selectat cea mai recentă meta-analiză pentru analiza datelor. Dacă mai mult de o metaanaliză a fost efectuată în aceeași perioadă de 2 ani pentru același rezultat, am selectat-o ​​pe cea care a inclus cel mai mare număr de studii.

2.3. Evaluarea calității metodologice și a calității probelor metaanalizelor incluse

Calitatea metodologică a fiecărui studiu inclus a fost evaluată conform unui instrument de măsurare pentru evaluarea evaluărilor sistematice (AMSTAR), care a fost un instrument de măsurare format din 11 itemi care s-a dovedit că are un bun acord, fiabilitate, validitate de construcție și fezabilitate pentru evaluarea sistematică recenzii (Shea și colab., 2007 , 2009 ). De asemenea, am utilizat sistemul de evaluare, dezvoltare și evaluare a recomandărilor (GRADE) pentru a evalua calitatea dovezilor studiilor incluse. GRADE este o abordare care oferă un proces transparent și structurat pentru elaborarea și prezentarea rezumatelor dovezilor (Guyatt et al., 2011 ). În GRAD, calitatea dovezilor a fost împărțită în patru categorii (ridicat, moderat, scăzut și foarte scăzut), iar studiile randomizate au avut o calitate mai mare a dovezilor decât studiile observaționale.

2.4. Analiza datelor

Am extras doar fiecare rezultat legat de sănătate raportat în metaanaliză, în loc să reanalizăm estimările sumare și IC-uri de 95% și nu am căutat studiile primare incluse în metaanaliză. Pentru fiecare rezultat legat de sănătate, dacă o metaanaliză aferentă a fost realizată atât cu un model de efecte aleatoare, cât și cu un model cu efecte fixe, l-am ales în primul rând pe cel cu modelul de efecte aleatorii ca rezultat final. Când valoarea metricii 2 și testul prejudecăților de publicare au fost incluse în metaanaliza corelată, le-am extras ca măsuri de eterogenitate și prejudecată a publicării. Dacă valorile nu ar fi incluse, am calcula statistica 2 pentru a evalua eterogenitatea și am efectuat, de asemenea, testul de regresie Egger pentru rezultatul legat de sănătate în metaanaliza corelată care a inclus cel puțin 10 studii pentru a evalua prejudecata publicării dacă au fost disponibile date originale detaliate (Egger, Davey Smith, Schneider și Minder, 1997 ; Higgins, Thompson, Deeks și Altman, 2003 ). 2 > 50% a fost considerată o eterogenitate substanțială, iar o valoare p <0,1 pentru testul de regresie al lui Egger a indicat o tendință semnificativă a publicării statistic.

3. REZULTATE

Figura Figura1 prezintă o diagramă de flux detaliată a procesului de selecție. Prin căutarea inițială, am identificat 18.704 de articole de la PubMed, 107 articole de pe Web of Science, 432 articole de la Embase și 588 de articole din Cochrane Library. În plus, 15 articole au fost identificate prin revizuirea referinței studiilor conexe. Apoi, 19.023 de articole au rămas după eliminarea duplicatelor, iar 18.992 de articole au fost excluse după examinarea titlurilor și a rezumatelor. În cele din urmă, 31 de articole cu text complet (Chiavarini și colab., 2016 ; Emami, Rouhani, & Azadbakht, 2017 ; Fleischauer, Poole, & Arab, 2000 ; Guercio, Turati, La Vecchia, Galeone, & Tavani, 2016 ; Hu et al. ., 2014 ; Khoo & Aziz, 2009 ; Kodali & Eslick, 2015 ; Kwak et al., 2014 ; Li, Ying, Shan, & Ji, 2018 ; Reinhart, Coleman, Teevan, Vachhani, & White, 2008 ; Reinhart, Talati , White, & Coleman, 2009 ; Ried, 2016 ; Ried, Frank, Stocks, Fakler, & Sullivan, 2008 ; Ried, Toben, & Fakler, 2013 ; Rohner, Ried, Sobenin, Bucher, & Nordmann, 2015 ; Sahebkar et al. ., 2016 ; Shabani și colab., 2018 ; Silagy & Neil, 1994 ; Stevinson, Pittler și Ernst, 2000 ; Sun, Wang, & Qin, 2018 ; Taghizadeh, Hamedifard și Jafarnejad, 2018 ; Turati și colab., 2014 ; Turati, Pelucchi, Guercio, La Vecchia, & Galeone, 2015 ; Wang, Yang, Qin și Yang, 2015 ; Wang, Zhang, Lan, & Wang, 2017 ; Warshafsky, Kamer și Sivak, 1993 ; Xiong et al. , 2015 ; Zeng și colab., 2012 ; Zhou, Ding și Liu, 2013 ; Zhou și colab., 2011 ; Zhu, Zou, Qi, Zhong și & Mi ao, 2014 ) au fost revizuite pentru evaluare ulterioară.

Un fișier extern care conține o imagine, ilustrare etc. Numele obiectului este FSN3-7-2451-g001.jpg

Diagrama de flux a procesului de selecție

Printre cele 31 de studii, 11 studii (Chiavarini și colab., 2016 ; Fleischauer și colab., 2000 ; Guercio și colab., 2016 ; Hu și colab., 2014 ; Kodali și Eslick, 2015 ; Li și colab., 2018 ; Turati et al., 2014 , 2015 ; Zhou și colab., 2013 , 2011 ; Zhu și colab., 2014 ) au fost despre rezultatele cancerului și ale tumorii (cancer gastric, cancer colorectal, cancer aerodigestiv superior, cancer de prostată și polipi adenomatoși colorectali) , 13 studii (Emami și colab., 2017 ; Khoo și Aziz, 2009 ; Kwak și colab., 2014 ; Reinhart și colab., 2009 ; Ried, 2016 ; Ried, Toben și colab., 2013 ; Sahebkar și colab., 2013 2016 ; Shabani și colab., 2018 ; Stevinson și colab., 2000 ; Sun și colab., 2018 ; Wang și colab., 2017 ; Warshafsky și colab., 1993 ; Zeng și colab., 2012 ) au fost despre rezultatele metabolice (ser colesterol total [TC], lipoproteină cu densitate ridicată [HDL], lipoproteină cu densitate mică [LDL], trigliceride [TGs], glucoză în sânge [FBG], HbA1c seric, fructosamină serică, lipoproteină serică (a) și apolipoproteină B) , șapte studii (Reinhart și colab., 2008 ; Ried 2016 ; Ried și colab., 2008 ; Rohner și colab., 2015 ; Silagy & Neil, 1994 ; Wang și colab., 2015 ; Xiong și colab., 2015 ) au fost despre rezultatele cardiovasculare (tensiunea arterială sistolică și tensiunea arterială diastolică) și o singură revizuire sistematică și metaanaliză (Taghizadeh et al., 2018 ) au fost despre nivelurile de proteine ​​C-reactive din serul C. În cele din urmă, 50 de rezultate unice extrase din cele mai recente 16 meta-analize au fost analizate în această revizuire-umbrelă, iar harta rezultatelor legate de legumele vegetale este prezentată în Figura 2 2 .

Un fișier extern care conține o imagine, ilustrare etc. Numele obiectului este FSN3-7-2451-g002.jpg

Harta rezultatelor legate de legumele vegetale

3.1. Rezultatele cancerului și tumorii

Un număr de 23 de rezultate, care au implicat șapte tipuri de cancer și tumori și patru tipuri de legume de alliu, au fost raportate în șapte (Chiavarini și colab., 2016 ; Guercio și colab., 2016 ; Li și colab., 2018 ; Turati și colab.). , 2014 , 2015 ; Zhou și colab., 2013 ; Zhu și colab., 2014 ) metaanalize (tabel ( tabelul 1).1 ). Printre aceste meta-analize, numărul mediu de studii a fost de 6 (intervalul 3-18) și numărul median de participanți a fost de 91.368 (intervalul 1.595-552.180).

tabelul 1

Asocieri între consumul de legume de aliu și cancerul și rezultatele tumorii

Rezultat Autor An Tipul legumelor de alliu populație Tipul de studii în MA Număr de studii și participanți la MA Metrica MA Model de efecte Mărimea efectului (IC 95%) I 2 % a Biasul publicării b
Cancer gastric Li, ZY și colab 2018 Usturoi sau praf de usturoi Participanți din Asia, Europa și America 1 studiu intervențional, 2 cohorte și 15 studii de caz-control 18; 142921 SAU REM 0,51 (0,44, 0,57) 59.6 0.9
Cancer gastric Turati, F., și colab 2015 Ceapă Participanți din Asia, Europa și America de Sud 13 studii de caz-control 13; 4619 RR REM 0,55 (0,41, 0,73) 76,0 0,04
Cancer gastric Turati, F., și colab 2015 Arpagic chinezesc Participanți din Asia, Europa și America de Sud 3 studii de caz-control 3; 1595 RR REM 0,43 (0,26, 0,73) 70.9 Nici unul
Cancer gastric Turati, F., și colab 2015 Legume de aliu Participanți din Asia, Europa și America de Sud 4 studii de cohortă și 10 cazuri de control 14; 6227 RR REM 0,78 (0,67, 0,91) 58,6 Nici unul
Cancer colorectal Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 7 studii de cohortă și 7 cazuri de control 14; 535901 SAU REM 0,93 (0,82, 1,06) 83.6 0.121
Cancer colorectal Turati, F., și colab 2014 Ceapă Participanți din Asia, Europa, Australia și America de Nord și de Sud 2 studii de cohortă și 4 de caz-control 6; NR RR REM 0,85 (0,7, 1,04) 46.1 0.106
Cancer colorectal Zhu, BB și colab 2014 Legume de aliu Participanți din China, Olanda și America Studii observaționale 8; 552180 RR FEM 1,06 (0,96, 1,17) 0 0,35
Cancerul colorectal al masculului Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 3 studii de cohortă și 1 caz de control 4; 141341 SAU REM 1,02 (0,89, 1,18) 0 0.848
Cancerul colorectal al femelei Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 3 studii de cohortă și 2 de caz-control 5; 115784 SAU REM 0,94 (0,79, 1,12) 54.9 0,005
Cancer de colon Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 5 studii de cohortă și 1 caz de control 6; 200711 SAU REM 0,93 (0,74, 1,16) 71.1 0.026
Cancerul rectal Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 2 studii de cohortă și 1 caz de control 3; 91368 SAU REM 1,00 (0,69, 1,45) 41.4 0.061
Polipi adenomatoși colorectali Turati, F., și colab 2014 Legume de aliu Participanți din America Studii de caz-control 3; NR RR FEM 0,88 (0,80, 0,98) 0 0.756
Cancerul tractului aerodigestiv superior Guercio, V., și colab 2016 Legume de aliu Țări din întreaga lume 3 studii de cohortă și 4 cazuri de control 7; 368435 RR REM 0,79 (0,56, 1,11) 76,5 Nici unul
Cancerul tractului aerodigestiv superior Guercio, V., și colab 2016 Usturoi Țări din întreaga lume 10 studii de caz-control 10; 22660 RR REM 0,74 (0,57, 0,95) 76,9 Nici unul
Cancerul tractului aerodigestiv superior Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume 1 cohortă și 7 studii de caz-control 8; 19229 RR REM 0,72 (0,57, 0,91) 60.6 Nici unul
Cancerul de esofag Guercio, V., și colab 2016 Legume de aliu Țări din întreaga lume Studii observaționale 4; NR RR REM 0,65 (0,31, 1,35) NR NR
Cancerul de esofag Guercio, V., și colab 2016 Usturoi Țări din întreaga lume Studii observaționale 8; NR RR REM 0,68 (0,50, 0,92) NR NR
Cancerul de esofag Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume Studii observaționale 5; NR RR REM 0,66 (0,45, 0,97) NR NR
Cancer la nivelul capului și gâtului Guercio, V., și colab 2016 Usturoi Țări din întreaga lume Studii observaționale 3; NR RR REM 0,95 (0,57, 1,57) NR NR
Cancer la nivelul capului și gâtului Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume Studii observaționale 3; NR RR REM 0,78 (0,57, 1,05) NR NR
Cancer de laringe Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume Studii observaționale 3; NR RR REM 0,72 (0,53, 0,97) NR NR
Cancer de prostată Zhou, XF și colab 2013 Usturoi Participanți din Asia, Europa, Australia și America 2 studii de cohortă și 5 de caz-control 7; 68600 SAU REM 0,77 (0,64, 0,91) 63.6 0.015
Cancer de prostată Zhou, XF și colab 2013 Ceapă Participanți din Asia, Europa, Australia și America 1 studii de cohortă și 3 studii de caz-control 4; 33470 SAU FEM 0,84 (0,62, 1,13) 49,4 0.015
Notă

95% CI, 95% intervale de încredere; FEM, model cu efecte fixe; NR, nu este raportat; MA, metaanaliză; SAU, ratele de cotă; REM, model de efecte aleatorii; RR, risc relativ.

a fost evaluată o eterogenitate cu statistica I 2 .
b Evaluat de testul de regresie al lui Egger.

Printre cancere și tumori, cele mai mari beneficii ale consumului de legume de aliu au fost arătate pentru cancerul gastric. Pentru asocierile dintre riscul de cancer gastric și arpagicul chinezesc, usturoi, ceapă și consum de legume de alliu, rezultatele sumare au fost RR 0,43 (IC 95% 0,26–073), OR 0,51 (IC 95% 0,44–0,57), 0,55 RR (95 % CI 0,41–0,73), respectiv RR 0,78 (95% CI 0,67–0,91). Pentru cancerul colorectal, rezultatele obținute din trei metaanalize (Chiavarini și colab., 2016 ; Turati și colab., 2014 ; Zhu și colab., 2014 ) au arătat că usturoiul, ceapa și consumul de legume de alliu nu aveau asocieri semnificative cu riscul. de cancer colorectal. Stratificarea cancerului de colon, a rectului și a cancerului colorectal la bărbați și femei, de asemenea, nu a arătat asocieri semnificative. O singură metaanaliză (Turati și colab., 2014 ) a sugerat că legumele de alliu ar putea reduce riscul de polipi adenomatoși colorectali (RR 0,88; IC 95% 0,80–0,98). În cazul cancerului de prostată, efectul protector a fost arătat doar pentru consumul de usturoi (SAU 0,77; IC 95% 0,64-0,91), în timp ce ceapa nu a avut niciun efect semnificativ.

Pentru riscul de cancer la tractul aerodigestiv superior, atât usturoiul, cât și ceapa, dar nu toate legumele de aliu, au prezentat efecte benefice semnificative. După stratificarea pe subsit de cancer, au fost observate asocieri inverse între usturoi și riscul de cancer esofagian, ceapă și riscul de cancer esofagian și ceapă și riscul de cancer laringian. Nu au fost observate asocieri semnificative între legumele de aliu și cancerul esofagian sau între usturoi și ceapă și riscul de cancer la cap și gât Tabelul1 ).

3.2. Rezultate metabolice

Un număr de 12 studii care au raportat asocierile dintre consumul de usturoi și rezultatele metabolice au fost incluse în această revizuire-umbrelă și am analizat cele 20 de rezultate metabolice la diferite populații care au fost raportate în cele mai recente șase meta-analize (Emami și colab., 2017 ; Ried, Toben și colab., 2013 ; Sahebkar și colab., 2016 ; Shabani și colab., 2018 ; Wang și colab., 2017 ; Zeng și colab., 2012 ). Toate cele șase meta-analize ale rezultatelor metabolice au inclus doar studii de intervenție, iar singurele legume de aliu investigate au fost suplimente legate de usturoi și usturoi. Dintre cele șase metaanalize, doza mediană zilnică de usturoi a fost de 900 mg / zi (interval 890-11.00 mg / zi), iar durata mediană a studiilor a fost de 12 săptămâni (intervalul 6-12 săptămâni). Dintre cele 20 de rezultate metabolice, numărul mediu de studii a fost de 10,5 (intervalul 2-37). Majoritatea rezultatelor au fost analizate folosind modelul de efecte aleatorii, în timp ce un singur rezultat a fost analizat folosind un model cu efecte fixe.

Tabelul 2 2 prezintă informații detaliate despre cele 20 de rezultate metabolice. Rezultatele au arătat că participanții (inclusiv participanții sănătoși și pacienții cu dislipidemie) care au consumat usturoi au redus concentrații serice de TC (diferențe medii ponderate [WMD] -15,25 mg / dl; IC 95% -20,72 până la -9.78) și LDL (WMD) -6,41 mg / dl; IC 95% -11,77 până la -1,05) și creșterea nivelului seric al HDL (WMD 1,49 mg / dl; IC 95% 0,19-2,79). Nu a fost observată nicio modificare semnificativă statistic la nivelul seric al TG-urilor (WMD -5,45 mg / dl; IC 95% -14,18-3,27). Aportul de usturoi a dus la reduceri mai mari ale serului TC (WMD −16,87 mg / dl; IC 95% −21,01 la −12,73) și LDL (WMD −9,65 mg / dl; 95% CI −15,07 −4,23) și creșteri mai mari ale serului. de HDL (3,19 mg / dl; CI 95% 1,85–4,53) numai pacienții cu dislipidemie, iar aportul de usturoi a arătat, de asemenea, un efect scăzut asupra TGs serice (WMD −12,44 mg / dl; 95% CI −18,19 până la –6,669). Pentru participanții cu valori TC de bază ≤200 mg / dl, aportul de usturoi nu a arătat o modificare semnificativă statistic a TC seric (WMD −5,73 mg / dl; IC 95% −14,31-2,85). Rezultatele stratificării în funcție de durata aportului de usturoi au arătat că o durată scurtă (2–8 săptămâni) nu a dus la o schimbare semnificativă statistic în serul TC, în timp ce o durată lungă (> 8 săptămâni) de aport de usturoi a scăzut semnificativ TC ser (TCM-17,20) mg / dl; IC 95% -23,10 până la -11,30).

masa 2

Asocieri între consumul de usturoi și rezultatele metabolice

Rezultat Autor An Tipul legumelor de alliu Doza populație Tipul de studii în MA Nr. De încercări și participanți la MA Durată Metrica MA Unități Model de efecte Mărimea efectului (IC 95%) I 2 % a Pregătirea publicării
Colesterol total Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Mediană: 1.000 mg / zi (interval 80–20.000) Pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 31; N / A Mediană: 80,5 zile (intervalul 2-180) ADM mg / dl REM −16,87 (−21,01, −12,73) 92.2 Riscul scăzut b
Colesterol total c Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Atât participanții sănătoși, cât și pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 37; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM −15,25 (−20,72, −9.78) 77.0 Niciuna d
Colesterol total Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Participanți cu durată scurtă: 2–8 săptămâni Studii intervenționale 6; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM −1.59 (−12.45, 9.27) 0 NR
Colesterol total Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Participanți cu durată lungă:> 8 săptămâni Studii intervenționale 31; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM −17.20 (−23.10, −11.30) 79.0 NR
Colesterol total Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Participanți cu TC de bază ≤200 mg / dl Studii intervenționale 8; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM −5,73 (−14,31, 2,85) 0 NR
HDL Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Mediană: 1.000 mg / zi (interval 80–20.000) Pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 29; N / A Mediană: 80,5 zile (intervalul 2-180) ADM mg / dl REM 3,19 (1,85, 4,53) 93.0 Riscul scăzut b
LDL Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Mediană: 1.000 mg / zi (interval 80–20.000) Pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 28; N / A Mediană: 80,5 zile (intervalul 2-180) ADM mg / dl REM −9.65 (−15,07, −4,23) 96.2 Riscul scăzut b
trigliceridele Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Mediană: 1.000 mg / zi (interval 80–20.000) Pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 28; N / A Mediană: 80,5 zile (intervalul 2-180) ADM mg / dl REM −12.44 (−18.19, −6.69) 93,6 Riscul scăzut b
HDL c Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Atât participanții sănătoși, cât și pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 30; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM 1,49 (0,19, 2,79) 33,0 Niciuna d
LDL c Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Atât participanții sănătoși, cât și pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 26; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM −6.41 (−11.77, −1.05) 75.0 Niciuna d
Trigliceride c Ried, K., și colab 2013 Usturoi (pulbere, ulei, extract de usturoi sau usturoi brut) Mediană: 900 mg / zi (interval 4–22400) Atât participanții sănătoși, cât și pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 32; N / A Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-52) ADM mg / dl REM −5,45 (−14,18, 3,27) 71,0 Niciuna d
Glicemia de post (FBG) Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Mediană: 1.000 mg / zi (interval 80–20.000) Pacienți diabetici Studii intervenționale 13; N / A Mediană: 80,5 zile (intervalul 2-180) ADM mg / dl REM −10,90 (−16,40, −5,40) 94.9 Niciuna b
FBG Emami, S., și colab 2017 Usturoi (mâncare sau supliment de usturoi) Mediană: 1.700 mg / zi (interval 500–40.000) Participanți sănătoși Studii intervenționale 3; N / A Mediană: 42 de zile (intervalul 2–168) ADM mg / dl REM −0.68 (−6.16, 4.81) 21.1 Niciuna d
HbA1c Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Mediană: 1.000 mg / zi (interval 80–20.000) Pacienți diabetici Studii intervenționale 7; N / A Mediană: 80,5 zile (intervalul 2-180) ADM mg / dl REM −0.60 (−0.98, −0.22) 93.2 Riscul scăzut b
HbA1c Wang, J., și colab 2017 Supliment de usturoi Mediană: 900 mg / zi (interval 50–2.400) Pacienții diabetici de tip 2 Studii intervenționale 2; 360 12 săptămâni SMD NR REM −6.93 (−10.71, 3.3.14) 98.0 Risc moderat b
HbA1c Wang, J., și colab 2017 Supliment de usturoi Mediană: 900 mg / zi (interval 50–2.400) Pacienții diabetici de tip 2 Studii intervenționale 2; 300 24 de săptămâni SMD NR REM −13.25 (−15.83, −10.68) 82.0 Risc moderat b
Fructozamină serică Wang, J., și colab 2017 Supliment de usturoi Mediană: 900 mg / zi (interval 50–2.400) Pacienții diabetici de tip 2 Studii intervenționale 2; 120 1 – 2 săptămâni SMD NR REM −1.92 (−2.85, −0.99) 75.0 Niciuna b
Fructozamină serică Wang, J., și colab 2017 Supliment de usturoi Mediană: 900 mg / zi (interval 50–2.400) Pacienții diabetici de tip 2 Studii intervenționale 2; 172 3–4 săptămâni SMD NR REM −3.48 (−6,25, −0,71) 96.0 Niciuna b
Lipoproteină (a) Sahebkar, A., și colab 2016 Supliment de usturoi Mediană: 900 mg / zi (interval 250–900) Pacienții cu dislipidemie Studii intervenționale 6; 256 Mediană: 12 săptămâni (interval 8–52) ADM mg / dl REM 16,86 (−4,59, 38,31) NR 0,08 e
Apolipoproteina B Zeng, T., și colab 2012 Usturoi Mediană: 890 mg / zi (interval 4–600,000) Atât participanții sănătoși, cât și hipercolesterolemicii Studii intervenționale 4; 112 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-48) ADM mg / ml FEM −0.03 (−0.13, 0.08) 25,6 0,702 e
Notă

95% CI, 95% intervale de încredere; FEM, model cu efecte fixe; MA, metaanaliză; NA, nu este disponibil; NR, nu este raportat; REM, model de efecte aleatorii; SMD, diferențe medii standard; WMD, diferențe medii ponderate

a fost evaluată o eterogenitate cu statistica I 2 .
b Evaluată prin diagrama de pâlnie.
c Au fost excluși pacienții care necesită tratamente medicale pentru reducerea colesterolului.
d Evaluată de traseele de pâlnie ale lui Begg.
e Evaluat de testul de regresie al lui Egger.

Pentru pacienții diabetici, usturoiul a scăzut nivelul de FBG (WMD -10,90 mg / dl; IC 95% -16,40 până la -5,40) și HbA1c (WMD-0,60 mg / dl; 95% CI -0,98 până la -0,22), dar nu semnificative s-au arătat asociații între aportul de usturoi și FBG de participanți sănătoși. La pacienții diabetici de tip 2 care au suferit două durate diferite de suplimente de usturoi, atât durata de 12 săptămâni (diferențe medii standard [SMD] -6.93; IC 95% -10.71 până la -3.14), cât și durata de 24 de săptămâni (SMD -13.25; 95% CI -15,83 până la -10,68) suplimente de usturoi au redus semnificativ nivelul de HbA1c și acest efect a fost mai mare la pacienții care au consumat usturoi pe o durată de 24 de săptămâni decât la cei care au consumat usturoi timp de 12 săptămâni. De asemenea, am constatat că usturoiul a scăzut semnificativ nivelul seric de fructozamină la pacienții diabetici de tip 2 după consumarea usturoiului pe o durată de „1-2 săptămâni”, precum și o durată de „3–4 săptămâni”. Nu s-au găsit asociații semnificative între usturoi. consum și concentrații plasmatice de lipoproteină (a) și apolipoproteină B

3.3. Rezultate cardiovasculare

Asocierile dintre consumul de usturoi și tensiunea arterială în diferite populații au fost raportate cu șase rezultate în cele mai recente două metaanalize (Ried, 2016 ; Rohner și colab., 2015 ) (Tabelul Tabelul 3).3 ). Numărul median de studii incluse în aceste metaanalize a fost de 12,5 (intervalul 9-20), iar numărul mediu de participanți a fost de 561,5 (intervalul 468–972). În cele două metaanalize, dozele mediane zilnice de usturoi au fost de 600 și 900 mg / zi, iar durata medie a fost de 12 săptămâni în ambele metaanalize. Toate analizele celor șase rezultate au fost efectuate cu un model de efecte aleatorii.

Tabelul 3

Asocieri între consumul de usturoi și rezultatele cardiovasculare și inflamatorii

Rezultat Autor An Tipul legumelor de alliu Doza populație Tipul de studii în MA Nr. De încercări și participanți la MA Durată Metrica MA Unități Model de efecte Mărimea efectului (IC 95%) I 2 % a Pregătirea publicării
Presiune sistolica a sangelui Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Mediană: 900 mg / zi (intervalul 12,3–350) Atât participanții normotensivi, cât și hipertensivi Studii intervenționale 19; 908 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-24) ADM mmHg REM −5,07 (−7,30, −2,85) 71,0 NR
Tensiune arteriala diastolica Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Mediană: 900 mg / zi (intervalul 12,3–350) Atât participanții normotensivi, cât și hipertensivi Studii intervenționale 20; 972 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-24) ADM mmHg REM −2.48 (−4.07, −0.89) 72,0 NR
Presiune sistolica a sangelui Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Mediană: 900 mg / zi (intervalul 12,3–350) Participanți hipertensivi Studii intervenționale 10; 468 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-24) ADM mmHg REM −8.35 (−10.58, −6.11) 48,0 NR
Tensiune arteriala diastolica Rohner, A., și colab 2015 Usturoi (pulbere, extract) Mediană: 600 mg / zi (intervalul 188–960) Participanți hipertensivi Studii intervenționale 9; 482 Mediană: 12 săptămâni (interval 8–26) ADM mmHg REM −3.82 (−6.69, 0.96) 80.0 Niciuna b
Presiune sistolica a sangelui Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Mediană: 900 mg / zi (intervalul 12,3–350) Participanții normotensivi Studii intervenționale 11; 468 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-24) ADM mmHg REM −1.50 (−3.40, 0.40) NR NR
Tensiune arteriala diastolica Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Mediană: 900 mg / zi (intervalul 12,3–350) Participanți normotensivi Studii intervenționale 14; 641 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-24) ADM mmHg REM −0.40 (−1.60, 0.80) NR NR
Nivel proteic reactiv C Taghizadeh, M., și colab 2018 Usturoi și supliment de usturoi Mediană: 2.100 mg / zi (interval 250-3.600) Participanți sănătoși sau pacienți cu diabet și boli coronariene Studii intervenționale 9; 348 Mediană: 12 săptămâni (intervalul 2-48) ADM mg / l REM −0.80 (−1.50, −0.10) 98.0 0,34 c
Notă

95% CI, 95% intervale de încredere; MA, metaanaliză; NR, nu este raportat; REM, model de efecte aleatorii; WMD, diferențe medii ponderate

a fost evaluată o eterogenitate cu statistica I 2 .
b Evaluată prin diagrama de pâlnie.
c Evaluat de testul de regresie al lui Egger.

Rezultatele rezumate pentru toți participanții au arătat că usturoiul ar putea scădea semnificativ tensiunea arterială sistolică (WMD -5,07 mmHg; 95% CI -7,30 până la -2,85) și tensiunea arterială diastolică (WMD-2,48 mmHg; 95% CI -4,07 până la -0,89). După stratificarea pe populație, rezultatele au arătat că usturoiul a avut un efect mai mare asupra scăderii atât a tensiunii arteriale sistolice (WMD -8,35 mmHg; 95% CI -10,58 la -6,11) cât și a tensiunii arteriale diastolice (WMD -3,82 mmHg; 95% CI -6,69 la –0,96) la pacienții hipertensivi, în timp ce usturoiul nu a arătat un efect semnificativ asupra scăderii tensiunii arteriale la participanții normotensivi.

3.4. Rezultat inflamator

A existat un singur rezultat inflamator, proteina C-reactivă, raportată într-o meta-analiză a nouă studii de intervenție (Taghizadeh și colab., 2018 ). Rezultatele modelului cu efecte aleatorii au arătat că usturoiul a redus semnificativ nivelul de proteină C-reactivă (WMD -0,80 mg / L; IC 95% -1 -1,50 până la -0,10) (tabelul tabelul3 3 ).

3.5. Efecte secundare

Conform rapoartelor metaanalizelor incluse (Ried, 2016 ; Ried, Toben, colab., 2013 ; Sahebkar și colab., 2016 ; Wang et al., 2017 ), usturoiul a dus la o incidență foarte mică a complicațiilor. Cele mai frecvente reacții adverse au fost mirosul de usturoi, respirația sau gustul și afecțiunile gastro-intestinale, cum ar fi disconfort ușor, flatulență, balonare, reflux și eșuament. S-a sugerat că efectele secundare menționate mai sus nu au fost asociate cu tipul de preparare sau doză de usturoi și a fost raportată și o incidență rară de reacții alergice la aportul de usturoi. Nu s-au raportat efecte secundare evidente pentru alte tipuri de legume de aliu în metaanalizele incluse.

3.6. Heterogenitatea rezultatelor incluse

Printre cele 50 de rezultate, valoarea 2 nu a fost raportată pentru nouă rezultate și nu am efectuat statistica 2 pentru evaluarea eterogenității din cauza lipsei de date disponibile. Pentru celelalte 41 de rezultate, 29 au avut un I 2 > 50%, iar valorile 2 ale celor 12 rezultate rămase <50%. Un total de 46 de rezultate au fost analizate cu modelul de efecte aleatorii și doar patru rezultate au fost analizate prin utilizarea modelului cu efecte fixe. Eterogeneitatea în metaanalizele incluse a fost afectată de mulți factori, precum tipul și forma specifică a legumelor de alliu, doza de legume de alliu, starea de sănătate a participanților și durata fiecărui studiu primar. Pentru a reduce eterogenitatea, am stratificat rezultatele cu diferite legume, participanți și durate diferite folosind datele disponibile.

3.7. Biasul publicării rezultatelor incluse

Dintre cele 50 de rezultate, 14 nu au evaluat prejudecățile de publicare și nu am efectuat testul de regresie al Egger pentru aceste rezultate, deoarece conțineau prea puține studii sau nu aveau date disponibile. Pentru rezultatele rămase cu evaluări ale prejudecății publicării, 55% au fost evaluate cu testul de regresie al lui Egger, 14% au fost evaluate cu testul lui Begg, iar 31% au fost evaluate cu un grafic de pâlnie. În testul de regresie al lui Egger, opt rezultate au avut un p > 0,1, șapte rezultate au avut un p <0,1 și cinci rezultate au fost raportate ca neexistând o prejudecată a publicării. În evaluarea graficului de pâlnie, patru rezultate au fost raportate ca neexistând prejudecăți de publicare, cinci aveau un risc scăzut de părtinire a publicării, două aveau un risc moderat de părtinire a publicării și nu au fost raportate prejudecăți de publicare în cinci rezultate, conform testului lui Begg. S-a arătat o prejudecată de publicare semnificativă statistic pentru lipoproteină (a) cu usturoi, cancer gastric cu ceapă, cancer de colon și cancer rectal cu usturoi și cancer de prostată cu usturoi și ceapă, iar un risc moderat de părtinire a publicării a fost prezentat pentru HbA1c cu o durată de 12 și 24 de săptămâni.

3.8. Rezultatele evaluării AMSTAR și GRADE

În total, pentru cele mai recente 16 meta-analize cu 50 de rezultate, scorul mediu AMSTAR a fost de 7,5 (intervalul 6-10). Scorul mediu AMSTAR a fost 8 (intervalul 7–8) pentru metaanalize ale rezultatelor cancerului și tumorii și 8 (intervalul 6–9) pentru metaanalize ale rezultatelor metabolice; scorurile AMSTAR au fost 6 și 10 pentru două metaanalize ale rezultatelor cardiovasculare. Studiile fără evaluări de eterogenitate sau prejudecăți ale publicării au fost marcate cu scoruri mai mici. Conform criteriilor de evaluare a calității din GRADE, 26 de rezultate au fost considerate „foarte scăzute”, 18 rezultate au fost „scăzute”, cinci rezultate au fost „moderate” și doar un rezultat a fost „ridicat”. „Sau„ foarte scăzută ”a dovezilor, majoritatea a avut o calitate mai scăzută din cauza riscului de prejudecată a publicării, inconsistență și imprecizie; în special, rezultatele metaanalizelor studiilor de observație aveau un risc mai mare de prejudecăți.Informații detaliate despre evaluările Amstar și GRADE este prezentată în tabelul tab.44 .

Tabelul 4

Evaluările sistemului AMSTAR și GRADE

Rezultat Autor An Tipul legumelor de alliu populație Amstar Riscul de prejudecăți Inconsistenta Indirectness imprecizia Pregătirea publicării Calitatea dovezilor
Cancer gastric Li, ZY și colab 2018 Usturoi sau praf de usturoi Participanți din Asia, Europa și America 8 Serios Serios Neserios Neserios Nici unul Scăzut
Cancer gastric Turati, F., și colab 2015 Ceapă Participanți din Asia, Europa și America de Sud 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer gastric Turati, F., și colab 2015 Arpagic chinezesc Participanți din Asia, Europa și America de Sud 7 Serios Serios Neserios Serios Nici unul Foarte jos
Cancer gastric Turati, F., și colab 2015 Legume de aliu Participanți din Asia, Europa și America de Sud 7 Serios Serios Neserios Serios Nici unul Foarte jos
Cancer colorectal Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 8 Serios Serios Neserios Neserios Nici unul Scăzut
Cancer colorectal Turati, F., și colab 2014 Ceapă Participanți din Asia, Europa, Australia și America de Nord și de Sud 7 Serios Neserios Neserios Serios Nici unul Scăzut
Cancer colorectal Zhu, BB și colab 2014 Legume de aliu Participanți din China, Olanda și America 8 Serios Neserios Neserios Serios Nici unul Scăzut
Cancerul colorectal al masculului Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 8 Serios Neserios Neserios Serios Nici unul Scăzut
Cancerul colorectal al femelei Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 8 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer de colon Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 8 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancerul rectal Chiavarini, M., și colab 2016 Usturoi sau supliment de usturoi Participanți din China, Europa, Argentina și America 8 Serios Neserios Neserios Serios da Foarte jos
Polipi adenomatoși colorectali Turati, F., și colab 2014 Legume de aliu Participanți din America 8 Serios Neserios Neserios Serios Nici unul Scăzut
Cancerul tractului aerodigestiv superior Guercio, V., și colab 2016 Legume de aliu Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios Nici unul Foarte jos
Cancerul tractului aerodigestiv superior Guercio, V., și colab 2016 Usturoi Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Neserios Nici unul Scăzut
Cancerul tractului aerodigestiv superior Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios Nici unul Foarte jos
Cancerul de esofag Guercio, V., și colab 2016 Legume de aliu Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancerul de esofag Guercio, V., și colab 2016 Usturoi Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancerul de esofag Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer la nivelul capului și gâtului Guercio, V., și colab 2016 Usturoi Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer la nivelul capului și gâtului Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer de laringe Guercio, V., și colab 2016 Ceapă Țări din întreaga lume 7 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer de prostată Zhou, XF și colab 2013 Usturoi Participanți din Asia, Europa, Australia și America 8 Serios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Cancer de prostată Zhou, XF și colab 2013 Ceapă Participanți din Asia, Europa, Australia și America 8 Serios Neserios Neserios Serios da Foarte jos
Colesterol total Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Pacienții cu dislipidemie 7 Serios Serios Neserios Neserios da Foarte jos
HDL Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Pacienții cu dislipidemie 7 Serios Serios Neserios Neserios da Foarte jos
LDL Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Pacienții cu dislipidemie 7 Serios Serios Neserios Neserios da Foarte jos
trigliceridele Shabani, E., și colab 2018 Usturoi Pacienții cu dislipidemie 7 Serios Serios Neserios Neserios da Foarte jos
Colesterolul total a Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Both healthy participants and patients with dyslipidemia 8 Not serious Serios Not serious Not serious Nici unul Moderat
HDL a Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Both healthy participants and patients with dyslipidemia 8 Not serious Not serious Not serious Not serious Nici unul Înalt
LDL a Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Both healthy participants and patients with dyslipidemia 8 Not serious Serios Not serious Not serious Nici unul Moderat
Triglycerides a Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Both healthy participants and patients with dyslipidemia 8 Not serious Serios Not serious Not serious Nici unul Moderat
Total cholesterol Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Participants with short duration: 2–8 weeks 8 Not serious Not serious Not serious Serios da Scăzut
Total cholesterol Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Participants with long duration: >8 weeks 8 Not serious Serios Not serious Not serious da Scăzut
Total cholesterol Ried, K., et al 2013 Garlic (powder, oil, garlic extract or raw garlic) Participants with TC baseline ≤200 mg/dl 8 Not serious Not serious Not serious Serios da Scăzut
Fasting blood glucose (FBG) Shabani, E., et al 2018 Usturoi Diabetic patients 7 Serios Serios Not serious Serios Nici unul Foarte jos
FBG Emami, S., et al 2017 Garlic (garlic food or supplement) Healthy participants 6 Not serious Not serious Not serious Serios Nici unul Moderat
HbA1c Shabani, E., et al 2018 Usturoi Diabetic patients 7 Serios Serios Not serious Serios da Foarte jos
HbA1c Wang, J., et al 2017 Garlic supplement Type 2 diabetic patients with duration of 12 weeks 9 Not serious Serios Not serious Serios da Foarte jos
HbA1c Wang, J., et al 2017 Garlic supplement Type 2 diabetic patients with duration of 24 weeks 9 Not serious Serios Not serious Serios da Foarte jos
Serum fructosamine Wang, J., et al 2017 Garlic supplement Type 2 diabetic patients with duration of 1–2 weeks 9 Not serious Serios Not serious Serios Nici unul Scăzut
Serum fructosamine Wang, J., et al 2017 Garlic supplement Type 2 diabetic patients with duration of 3–4 weeks 9 Not serious Serios Not serious Serios Nici unul Scăzut
Lipoprotein (a) Sahebkar, A., et al 2016 Garlic supplement Pacienții cu dislipidemie 8 Neserios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Apolipoproteina B Zeng, T., și colab 2012 Usturoi Atât participanții sănătoși, cât și hipercolesterolemicii 8 Neserios Neserios Neserios Serios Nici unul Moderat
Presiune sistolica a sangelui Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Atât participanții normotensivi, cât și hipertensivi 6 Neserios Serios Neserios Neserios da Scăzut
Tensiune arteriala diastolica Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Atât participanții normotensivi, cât și hipertensivi 6 Neserios Serios Neserios Neserios da Scăzut
Presiune sistolica a sangelui Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Participanți hipertensivi 6 Neserios Neserios Neserios Serios da Scăzut
Tensiune arteriala diastolica Rohner, A., și colab 2015 Usturoi (pulbere, extract) Participanți hipertensivi 10 Neserios Serios Neserios Serios Nici unul Scăzut
Presiune sistolica a sangelui Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Participanți normotensivi 6 Neserios Serios Neserios Serios da Foarte jos
Tensiune arteriala diastolica Ried, K. 2016 Usturoi (pulbere, extract sau ulei) Participanți normotensivi 6 Neserios Serios Neserios Neserios da Scăzut
Nivel proteic reactiv C Taghizadeh, M., și colab 2018 Usturoi și supliment de usturoi Participanți sănătoși sau pacienți cu diabet zaharat tip 2 și boală coronariană 9 Neserios Serios Neserios Serios Nici unul Scăzut
Notă

AMSTAR, instrument de măsurare pentru evaluarea evaluărilor sistematice; GRAD, Evaluarea, evaluarea și evaluarea recomandărilor.

a Au fost excluși pacienții care necesită tratamente medicale pentru reducerea colesterolului.

4. DISCUTIE

În această analiză umbrelă, rezumând dovezile obținute din revizuirile sistematice și metaanalizele aferente, am dezvoltat o imagine de ansamblu a asociațiilor dintre consumul de legume de aliu și rezultatele multiple legate de sănătate. Dovezile obținute din studiile observaționale au indicat faptul că legumele de aliu au fost benefice pentru prevenirea cancerului gastric, esofagian, laringian și a prostatei și a polipilor adenomatoși colorectali. Dovezile obținute din studiile de intervenție au sugerat că consumul de usturoi a fost benefic pentru scăderea tensiunii arteriale, a profilurilor lipidice și a parametrilor glucozei, în special la pacienții cu hipertensiune arterială, dislipidemie și diabet.

Criteriile AMSTAR au fost aplicate pentru a evalua calitatea metodologică a studiilor incluse și am utilizat și sistemul GRADE pentru a evalua calitatea dovezilor. Printre cele mai recente 16 meta-analize cu 50 de rezultate, 65% din metaanalize au fost ≥8 scoruri de AMSTAR, iar 88% din rezultatele totale au fost considerate „foarte scăzute” și „scăzute” pe baza GRAD. Am constatat că scorurile mari de meta-analize AMSTAR nu au indicat dovezi de înaltă calitate a rezultatelor aferente. Deoarece unele dintre rezultate au fost raportate ca rezultate ale subgrupului în metaanalizele aferente, aceste rezultate tind să conțină mai puține studii primare și participanți, ceea ce ar putea scădea calitatea dovezilor. Rezultate cu prea multe sau prea puține studii primare au avut tendința de a avea valori mai mari de 2în această revizuire-umbrelă și o eterogenitate semnificativă a scăzut, de asemenea, clasificările GRADE.

După cum s-a raportat în metaanalizele incluse, cele mai frecvente efecte secundare ale aportului de usturoi au fost mirosul de usturoi și reclamațiile gastrointestinale și nu au fost raportate efecte secundare evidente pentru celelalte tipuri de legume de aliu. Mai mult, studiile de bază au arătat că extractul de usturoi în vârstă ar putea suprima agregarea plachetară indusă de colagen prin inhibarea receptorului P2X1, a receptorului tromboxanului și a fosforilării MAP kinazei, acționând asupra trombocitelor nou formate din megacariocite ale măduvei osoase (Morihara & Hino, 2017 ) și s-a sugerat, de asemenea, că extractul de usturoi în vârstă ar putea inhiba agregarea plachetară prin creșterea nucleotidelor ciclice și inhibarea legării fibrinogenului și schimbarea formei plachetelor (Rahman, Lowe și Smith, 2016). Deși s-a sugerat că extractul de usturoi îmbătrânit ar putea influența funcția trombocitelor, rezultatele studiilor la animale au indicat că extractul de usturoi în vârstă nu a fost asociat cu risc hemoragic grav (Morihara & Hino, 2017 ) și un studiu randomizat controlat cu placebo a arătat că consumul zilnic de 4,2 g de usturoi brut nu a afectat funcția plachetară a participanților sănătoși (Scharbert, Kalb, Duris, Marschalek și Kozek ‐ Langenecker, 2007 ). Prin urmare, cu excepția pacienților cu un risc previzibil de sângerare, usturoiul ar putea fi sigur pentru consumul alimentar.

Usturoiul și ceapa au fost cele mai importante două legume de aliu și s-a sugerat să împărtășească multe proprietăți moleculare, cum ar fi conținând compuși flavonoizi și polifenoli, care ar putea acționa ca pro-oxidanți pentru a induce un răspuns protector în celule și pentru a stimula propriul antioxidant al organismului. sisteme (de Giorgio & Stebbing, 2016 ). Mecanismele care stau la baza modului în care îmbunătățesc legumele de aliu rezultate multiple legate de sănătate sunt complexe și nu sunt înțelese în totalitate; cu toate acestea, unele studii au identificat mai multe mecanisme posibile ale modului în care usturoiul și ceapa joacă roluri de protecție în rezultatele legate de sănătate.

Experimentele de bază au indicat că atât extractul de usturoi îmbătrânit, cât și extractul de usturoi proaspăt au avut efecte anticancerigene. Extractul de usturoi îmbătrânit a avut efecte citotoxice asupra celulelor canceroase prin activarea schimbului K + / H +, provocând stres oxidativ în mitocondrii și inducând tranziția de permeabilitate mitocondrială (Ohkubo și colab., 2018 ). Extractul de usturoi proaspăt a fost sugerat pentru a suprima proliferarea celulelor canceroase, care a fost legată de creșterea stresului reticulului endoplasmatic (Petrovic și colab., 2018 ). S-allylmercaptocysteine, unul dintre derivații de usturoi organosulfur solubil în apă, a fost sugerat să suprime creșterea cancerului gastric în condiții in vivo, datorită efectului său asupra antiproliferației, inducției apoptozei și reglării căilor MAPK și PI3K / Akt (Zhu și colab., 2017). Mai mult, mai mulți compuși extrași din legume de aliu, cum ar fi alil-tiosulfinatele, au arătat efecte inhibitoare asupra creșterii Helicobacter pylori (Canizares și colab., 2004 ; Sivam, Lampe, Ulness, Swanzy, & Potter, 1997 ). Având în vedere că infecția cu H. pylori este un factor de risc pentru cancerul gastric (Lee și colab., 2016 ), acest lucru poate explica parțial de ce consumul vegetal de alliu a fost asociat cu un risc scăzut de cancer gastric. În plus, experimentele in vitro au arătat că extractul de usturoi brut ar putea inhiba proliferarea liniilor de celule canceroase umane, cum ar fi liniile de celule de cancer de prostată, și ar putea induce, de asemenea, oprirea și apoptoza ciclului celular în celulele canceroase (Bagul, Kakumanu și Wilson,2015 ).

Interesant este că șase rezultate din această analiză umbrelă au arătat că consumul de legume de aliu nu a fost asociat în mod semnificativ cu cancerul colorectal. Cu toate acestea, am observat că experimentele de bază par să aibă rezultate diferite. Într-un studiu in vivo, flavonoidele extrase din ceapă păreau să joace un rol în inhibarea cancerului colorectal și în scăderea hiperlipidemiei (Jin, He, Gong, Zhang și Zhou, 2015 ). Într-un studiu in vitro, 8-C- (E-feniletenil) quercetină, un nou derivat de quercetină care se poate forma în supă de ceapă / vită, a fost sugerat să inhibe creșterea celulelor cancerului de colon prin inducerea morții celulelor autofage prin activarea ERK (Zhao et al ., 2017 ). Flavonoidele cu efecte anticancer menționate mai sus au fost consumate în doze mari în studiul in vivo (Jin și colab., 2015) și ar putea fi dificil să atingem dozele de anticancer într-o dietă normală umană. Mai mult decât atât, în comparație cu mediul in vitro, cancerul colorectal este localizat în tractul digestiv inferior la om, unde mediul este mai complex și conține o mare varietate de microbi. Prin urmare, ipotezăm că compușii anticanceri din legumele de alliu ar putea fi absorbiți sau distruși în tractul gastrointestinal înainte de a ajunge la locul cancerului colorectal, ceea ce ar putea explica de ce beneficiile consumului de legume de aliu au fost arătate în cancerul gastric, esofagian și laringian. dar nu în cancerul colorectal în această revizuire umbrelă.

Experimentele de bază au studiat, de asemenea, posibilele mecanisme ale modului în care legumele de aliu îmbunătățesc rezultatele metabolice, cardiovasculare și inflamatorii. Studiile la animale au confirmat că extractul de usturoi îmbătrânit ar putea suprima creșterea nivelului de albumină glicată în plasmă la modelele spontane de diabet zaharat de tip 2, iar acest efect ar putea fi parțial explicat prin activarea proteinei kinaza activată de AMP urmată de suprimarea producției de acizi grași liberi și Expresia genei MCP1 în țesutul adipos (Miki și colab., 2017 ). La șobolanii Sprague ‐ Dawley s-au hrănit o dietă cu conținut ridicat de grăsimi, administrarea orală de usturoi și ulei de ceapă a suprimat creșterea în greutate indusă de dieta bogată în grăsimi, a scăzut nivelul seric de TGs, TC și LDL și a crescut nivelul HDL ( Yang și colab., 2018). Cu toate acestea, mecanismul specific nu a fost clar. Experimentele in vitro au sugerat că alliina, care este un compus organosulfur de usturoi, ar putea atenua lipogeneza indusă de 1,3-dicloro-2-propanol prin activarea căii de semnalizare AMPK-SREBP în celulele HepG2, iar acest mecanism ar putea explica parțial modul în care usturoiul metabolismul lipidic influențat (Lu și colab., 2018 ). Mai mult decât atât, în modelele de șoarece cu colită indusă de sulfat de dextran sulfat, colita ulcerativă ameliorată de alliin. Mai mult, în modelele de celule RAW264.7 stimulate cu lipopolizaharidă in vitro, alliina a inhibat, de asemenea, răspunsul inflamator, iar acest efect ar putea fi explicat prin alinie care suprimă căile de semnalizare MAPK-PPAR ‐ γ / NF ‐ κB / AP ‐ 1 / STAT ‐ 1. și ameliorarea inflamației intestinale (Shi și colab., 2017 ).

Deși această revizuire a umbrelelor a inclus multiple rezultate legate de sănătate, au existat, de asemenea, câteva alte rezultate legate de sănătate care au fost raportate în studii individuale în loc de metaanalize. În ceea ce privește markerii inflamatori serici, pe lângă proteina C-reactivă inclusă în această revizuire umbrelă, un studiu clinic randomizat a sugerat, de asemenea, că administrarea a 400 mg de extract de usturoi standardizat de două ori pe zi timp de 8 săptămâni a dus la o reducere semnificativă a interleukinei-6. și rata de sedimentare a eritrocitelor (Zare, Alirezaei, Bakhtiyari și Mansouri, 2019). Un alt studiu clinic randomizat a raportat că consumul zilnic de extract de usturoi îmbătrânit a îmbunătățit sănătatea orală prin reducerea inflamației gingivale și a sângerărilor gingivale în comparație cu efectele observate în controlul placebo (Zini, Mann, Mazor și Vered, 2018 ). Usturoiul negru, care este preparat din usturoi proaspăt, la temperaturi și umiditate ridicate, ar putea fi util pentru pacienții cu boli coronariene, deoarece crește nivelul de antioxidanți și îmbunătățește scorul calității vieții, precursorul peptidei natriuritice ale creierului N-terminal și expulzarea ventriculului stâng. fraction (Liu, Zhang, Cong, & Wen, 2018 ). Aceste descoperiri au demonstrat în continuare beneficiile largi pentru sănătate ale consumului de usturoi.

Au existat mai multe puncte forte în acest studiu. Mai întâi am efectuat această revizuire-umbrelă pentru a investiga asocierile dintre consumul mai multor tipuri de legume de alliu și rezultatele multiple legate de sănătate. Am căutat în mod sistematic metaanalizele relevante și am elaborat o imagine de ansamblu a acestei probleme. Pentru a afișa informații mai specifice, am stratificat aceleași rezultate legate de sănătate prin factori diferiți, precum tipul legumelor de aliu, populații și durate. Am constatat că, chiar și pentru aceleași rezultate cu consumul aceluiași tip de legume de alliu, rezultatele au variat la diferite populații. De exemplu, consumul de usturoi a scăzut semnificativ tensiunea arterială a participanților hipertensivi, dar nu și a participanților normotensivi,iar consumul de usturoi a fost asociat cu scăderea FBG la pacienții diabetici, dar nu la participanții sănătoși. De asemenea, am rezumat toate efectele secundare posibile ale consumului de usturoi și nu a existat nicio dovadă care să sugereze reacții adverse grave în studiile actuale.

Au fost, de asemenea, unele limitări în această revizuire a umbrelelor. Formele de consum de legume de aliu au fost diferite între studiile incluse. De exemplu, formele de consum de usturoi includ pulbere de usturoi, ulei de usturoi, usturoi brut, extract de usturoi și alte suplimente de usturoi. Diferite forme de usturoi pot duce la mici diferențe în efectele asupra rezultatelor multiple legate de sănătate și nu am efectuat separat analiza subgrupurilor pentru formularele de usturoi din cauza lipsei datelor disponibile. Deși am constatat că durata mai lungă a consumului de usturoi ar putea duce la scăderi mai semnificative ale nivelului seric TC, HbA1c și fructozamină, nu este clar dacă durata mai lungă a consumului de usturoi ar putea fi mai benefică pentru alte rezultate și cât de lungă este cea mai potrivită durată de usturoi. consumul este. În plus,nicio dovadă nu a sugerat doza adecvată de consum de legume de alliu zilnic. Sunt necesare alte studii de intervenție și de cohortă bine concepute pentru a rezolva aceste limitări în viitor.

În concluzie, legumele de aliu, ca legume obișnuite consumate în întreaga lume, au fost sugerate a fi benefice pentru prevenirea cancerului în această revizuire umbrelă. În special, usturoiul a părut a fi relativ sigur și recomandat ca o componentă dietetică pe termen lung pentru pacienții cu dislipidemie, diabet și hipertensiune.

Logo-ul lui fsn

Link to Publisher's site
Nutriție Sci Nutr . 2019 august; 7 (8): 2451–2470.
Publicat online 2019 iulie 10. doi: 10.1002 / fsn3.1117
PMCID: PMC6694434
PMID: 31428334
Qianyi Wan , 1 Ni Li , 2 Liang Du , 3 Rui Zhao , 1 Mengshi Yi , 1 Qiushi Xu , 4 și Yong Zhou autorul corespunzator 1

Date asociate

Materiale suplimentare

CONFLICTUL DE INTERES

Nici unul.

CONTRIBUȚIILE AUTORULUI

QYW și NL au contribuit în mod egal la acest studiu. QYW și YZ au conceput studiul; QYW și NL au analizat datele; QYW, RZ, MSY, QSX și LD au scris lucrarea; YZ a avut responsabilitatea principală pentru conținutul final. Toți autorii au citit și au aprobat manuscrisul final.

DECLARAȚIE ETICĂ

Acest studiu nu implică nicio testare pe oameni sau pe animale.

notițe

Wan Q, Li N, Du L, și colab. Consumul de legume și sănătate din aluminiu: O revizuire a metodelor de analiză a rezultatelor multiple asupra sănătății . Nutriție Sci Nutr . 2019; 7 : 2451–2470. 10.1002 / fsn3.1117 [ CrossRef ] Google Scholar ]

REFERINȚE

 • Aromataris E., Fernandez R., Godfrey CM, Holly C., Khalil H., & Tungpunkom P. (2015). Rezumarea analizelor sistematice: Dezvoltarea metodologică, realizarea și raportarea unei abordări de revizuire a umbrelelor . Jurnalul internațional al datelor de sănătate bazate pe dovezi , 13 ( 3 ), 132-140. 10.1097 / XEB.0000000000000055 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Bagul M., Kakumanu S., și Wilson TA (2015). Extractul de usturoi brut inhibă proliferarea celulară și induce oprirea ciclului celular și apoptoza celulelor canceroase in vitro . Journal of Medicinal Food , 18 ( 7 ), 731–737. PubMed ] Google Scholar ]
 • Canizares P., Gracia I., Gomez LA, de Argila CM, Boixeda D., Garcia A., & de Rafael L. (2004). Alil-tiosulfinate, compușii bacteriostatici ai usturoiului împotriva Helicobacter pylori . Progresul biotehnologiei , 20 ( 1 ), 397–401. 10.1021 / bp034143b [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Chiavarini M., Minelli L., & Fabiani R. (2016). Consumul de usturoi și riscul de cancer colorectal la om: O revizuire sistematică și metaanalize . Public Health Nutrition , 19 ( 2 ), 308–317. 10.1017 / S1368980015001263 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • de Giorgio A., & Stebbing J. (2016). Usturoiul: o miză prin inima cancerului? The Lancet Oncology , 17 ( 7 ), 879–880. 10.1016 / S1470-2045 (16) 30235-2 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Egger M., Davey Smith G., Schneider M. și Minder C. (1997). Bias în metaanaliza detectată printr-un test grafic simplu . BMJ , 315 ( 7109 ), 629–634. Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] Google Scholar ]
 • Eilat ‐ Adar S., Sinai T., Yosefy C., și Henkin Y. (2013). Recomandări nutriționale pentru prevenirea bolilor cardiovasculare . Nutrienți , 5 ( 9 ), 3646–3683. 10.3390 / nu5093646 Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Emami S., Rouhani MH, & Azadbakht L. (2017). Efectul aportului de usturoi asupra controlului glicemic la om: O revizuire sistematică și metaanalize . Progresul în nutriție , 19 , 10-18. 10.23751 / pn.v19i1-S.5274 [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Fleischauer AT, Poole C., & Arab L. (2000). Consumul de usturoi și prevenirea cancerului: metaanalize ale cancerului colorectal și stomacului . American Journal of Clinical Nutrition , 72 ( 4 ), 1047-1052. 10.1093 / ajcn / 72.4.1047 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Galeone C., Pelucchi C., Levi F., Negri E., Franceschi S., Talamini R., … La Vecchia C. (2006). Ceapa și usturoiul și cancerul uman . American Journal of Clinical Nutrition , 84 ( 5 ), 1027-1032. 10.1093 / ajcn / 84.5.1027 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Guercio V., Turati F., La Vecchia C., Galeone C., & Tavani A. (2016). Legume de aliu și cancere ale tractului aerodigestiv superior: o metaanaliză a studiilor observaționale . Molecular Nutrition & Food Research , 60 ( 1 ), 212–222. 10.1002 / mnfr.201500587 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Guyatt G., Oxman AD, Akl EA, Kunz R., Vist G., Brozek J., … deBeer H. (2011). Liniile directoare GRAD: 1. Introducere Profiluri de evidență GRADE și rezumat al tabelelor constatărilor . Journal of Clinic Epidemiology , 64 ( 4 ), 383–394. 10.1016 / j.jclinepi.2010.04.026 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ și Altman DG (2003). Măsurarea inconsecvenței în metaanalize . BMJ , 327 ( 7414 ), 557–560. 10.1136 / bmj.327.7414.557 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Hu JY, Hu YW, Zhou JJ, Zhang MW, Li D. și Zheng S. (2014). Consumul de usturoi și riscul de cancer colorectal: o metaanaliză actualizată a studiilor prospective . World Journal of Gastroenterology , 20 ( 41 ), 15413-15422. 10.3748 / wjg.v20.i41.15413 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Ioannidis JP (2009). Integrarea dovezilor din mai multe metaanalize: un primer despre revizuirile umbrelelor, rețelele de tratament și metaanalizele multiple . CMAJ , 181 ( 8 ), 488-493. 10.1503 / cmaj.081086 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Jin HY, He YS, Gong W., Zhang CX și Zhou AC (2015). Efectul flavonoidelor în ceapă asupra cancerului colorectal și hiperlipidemiei: Un studiu in vivo . Jurnalul Internațional de Medicină Moleculară , 36 , S116 – S116. Academic Google ]
 • Jung E. –S., Park S.‐H., Choi E.‐K., Ryu B.‐H., Park B. – H., Kim D. –S.,… Chae S.‐W. (2014). Reducerea parametrilor lipidelor din sânge cu o suplimentare de 12 săptămâni a usturoiului negru îmbătrânit: Un studiu randomizat controlat . Nutriție , 30 ( 9 ), 1034-1039. 10.1016 / j.nut.2014.02.014 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Khoo YSK, & Aziz Z. (2009). Suplimentul de usturoi și colesterolul seric: o metaanaliză . Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics , 34 ( 2 ), 133-145. 10.1111 / j.1365-2710.2008.00998.x [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Kodali RT, & Eslick GD (2015). Metaanaliză: Consumul de usturoi reduce riscul de cancer gastric? Nutriție și cancer , 67 ( 1 ), 1-11. 10.1080 / 01635581.2015.967873 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Kwak JS, Kim JY, Paek JE, Lee YJ, Kim HR, Park DS și Kwon O. (2014). Aportul de praf de usturoi și factorii de risc cardiovascular: o meta-analiză a studiilor clinice controlate aleatoriu . Cercetare și practică nutrițională , 8 ( 6 ), 644–654. 10.4162 / nrp.2014.8.6.644 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Lee YC, Chiang TH, Chou CK, Tu YK, Liao WC, Wu MS și Graham DY (2016). Asocierea între eradicarea Helicobacter pylori și incidența cancerului gastric: o revizuire sistematică și metaanaliză . Gastroenterologie , 150 ( 5 ), 1113.e5–1124.e5. 10.1053 / j.gastro.2016.01.028 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Li ZY, Ying XJ, Shan F. și Ji JF (2018). Asocierea usturoiului cu infecția cu Helicobacter pylori și riscul de cancer gastric: o revizuire sistematică și metaanalize . Helicobacter , 23 ( 5 ), e12532 10.1111 / hel.12532 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Liu J., Zhang G., Cong X. și Wen C. (2018). Usturoiul negru îmbunătățește funcția inimii la pacienții cu boli coronariene prin îmbunătățirea nivelului de antioxidanți circulați . Frontiers in Physiology , 9 , 1435 10.3389 / fphys.2018.01435 Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Lu J., Cheng B., Meng Z., Fang B., Li T., Sun M., … Guan S. (2018). Alinaina atenuează lipogeneza indusă de 1, 3-dicloro-2-propanol în celulele HepG2 prin activarea căii dependente de proteina kinaza activată de AMP . Științele vieții , 195 , 19–24. 10.1016 / j.lfs.2017.12.040 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Miki S., Inokuma K. –I., Takashima M., Nishida M., Sasaki Y., Ushijima M.,… Morihara N. (2017). Extractul de usturoi în vârstă suprimă creșterea nivelului de albumină glicată cu plasmă și îmbunătățește proteina kinaza activată de AMP în țesutul adipos la șoarecii TSOD . Molecular Nutrition & Food Research , 61 ( 5 ). 10.1002 / mnfr.201600797 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Morihara N., & Hino A. (2017). Extractul de usturoi în vârstă suprimă agregarea plachetarului prin schimbarea proprietății funcționale a trombocitelor . Journal of Natural Medicines , 71 ( 1 ), 249-256. 10.1007 / s11418-016-1055-4 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Morris CA, & Avorn J. (2003). Comercializarea pe internet a produselor pe bază de plante . JAMA , 290 ( 11 ), 1505-1509. 10.1001 / jama.290.11.1505 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Ohkubo S., Dalla Via L., Grancara S., Kanamori Y., Kanamori Y. Garcia ‐ Argaez AN, Canettieri G.,… Agostinelli E. (2018). Extractul antioxidant, îmbătrânit de usturoi, exercită efecte citotoxice asupra celulelor canceroase umane de tip sălbatic și multidrog rezistente, modificând permeabilitatea mitocondrială . Revista internațională de oncologie , 53 ( 3 ), 1257–1268. 10.3892 / ijo.2018.4452 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Petrovic V., Nepal A., Olaisen C., Bachke S., Hira J., Søgaard C., … Otterlei M. (2018). Potențialul anti-cancer al extractului de usturoi proaspăt de casă este legat de stresul reticulului endoplasmatic crescut . Nutrienți , 10 ( 4 ), 450 10.3390 / nu10040450 articol gratuit pentru PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Pittler MH, și Ernst E. (2007). Eficiența clinică a usturoiului ( Allium sativum ) . Molecular Nutrition & Food Research , 51 ( 11 ), 1382–1385. 10.1002 / mnfr.200700073 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Rahman K., Lowe GM, și Smith S. (2016). Extractul de usturoi îmbătrânit inhibă agregarea trombocitară umană prin modificarea semnalizării intracelulare și schimbarea formei plachetare . Journal of Nutrition , 146 ( 2 ), 410S – 415S. 10.3945 / jn.114.202408 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Reinhart KM, Coleman CI, Teevan C., Vachhani P., & White CM (2008). Efectele usturoiului asupra tensiunii arteriale la pacienții cu și fără hipertensiune arterială sistolică: o metaanaliză . Analele de farmacoterapie , 42 ( 12 ), 1766-171771. 10.1345 / aph.1L319 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Reinhart KM, Talati R., White CM, și Coleman CI (2009). Impactul usturoiului asupra parametrilor lipidici: o revizuire sistematică și metaanalize . Recenzii privind cercetarea nutrițională , 22 ( 1 ), 39–48. 10.1017 / S0954422409350003 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Ried K. (2016). Usturoiul scade tensiunea arterială la persoanele hipertensive, reglează colesterolul seric și stimulează imunitatea: o meta-analiză și revizuire actualizate . Journal of Nutrition , 146 ( 2 ), 389S – 396S. 10.3945 / jn.114.202192 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Ried K., Frank OR, & Stocks NP (2013). Extractul de usturoi îmbătrânit reduce tensiunea arterială în hipertensivi: Un studiu cu răspuns la doză . European Journal of Clinical Nutrition , 67 ( 1 ), 64–70. 10.1038 / ejcn.2012.178 Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Ried K., Frank OR, Stocks NP, Fakler P., & Sullivan T. (2008). Efectul usturoiului asupra tensiunii arteriale: o revizuire sistematică și metaanaliză . Tulburări cardiovasculare BMC , 8 , 13 10.1186 / 1471-2261-8-13 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Ried K., Toben C. și Fakler P. (2013). Efectul usturoiului asupra lipidelor serice: o metaanaliză actualizată . Recenzii nutriționale , 71 ( 5 ), 282-299. 10.1111 / nure.12012 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Rohner A., ​​Ried K., Sobenin IA, Bucher HC și Nordmann AJ (2015). O revizuire sistematică și metaanaliză asupra efectelor preparatelor de usturoi asupra tensiunii arteriale la persoanele cu hipertensiune arterială . American Journal of Hypertension , 28 ( 3 ), 414–423. 10.1093 / ajh / hpu165 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Sahebkar A., ​​Șerban C., Ursoniu S., & Banach M. (2016). Efectul usturoiului asupra concentrațiilor de lipoproteină plasmatică (a): o revizuire sistematică și meta-analiză a studiilor clinice randomizate controlate . Nutriție , 32 ( 1 ), 33–40. 10.1016 / j.nut.2015.06.009 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Scharbert G., Kalb ML, Duris M., Marschalek C. și Kozek ‐ Langenecker SA (2007). Usturoiul în doze dietetice nu afectează funcția trombocitelor . Anestezie și analgezie , 105 ( 5 ), 1214–1218, cuprins. 10.1213 / 01.ane.0000287253.92211.06 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Schwingshackl L., Missbach B., & Hoffmann G. (2016). O revizuire umbrelă a aportului de usturoi și a riscului de boli cardiovasculare . Fitomedicină , 23 ( 11 ), 1127–1133. 10.1016 / j.phymed.2015.10.015 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Shabani E., Sayemiri K., & Mohammadpour M. (2018). Efectul usturoiului asupra profilului lipidelor și a parametrilor glucozei la pacienții diabetici: o revizuire sistematică și metaanaliză . Diabet zaharat primar , 13 ( 1 ), 28–42. 10.1016 / j.pcd.2018.07.007 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M., Andersson N., Hamel C., … Bouter LM (2007). Dezvoltarea AMSTAR: instrument de măsurare pentru evaluarea calității metodologice a analizelor sistematice . Metodologie de cercetare medicală BMC , 7 , 10 10.1186 / 1471-2288-7-10 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Shea BJ, Hamel C., Wells GA, Bouter LM, Kristjansson E., Grimshaw J., … Boers M. (2009). AMSTAR este un instrument de măsurare fiabil și valid pentru a evalua calitatea metodologică a analizelor sistematice . Journal of Clinic Epidemiology , 62 ( 10 ), 1013-1020. 10.1016 / j.jclinepi.2008.10.009 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Shi L., Lin Q., Li X., Nie Y., Sun S., Deng X., … Luo F. (2017). Alliinul, un compus organosulfur din usturoi, ameliorează inflamația intestinală prin inactivarea MAPK-NF-kappaB / AP-1 / STAT-1 și prin activarea PPAR-gamma . Molecular Nutrition & Food Research , 61 ( 9 ). 10.1002 / mnfr.201601013 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Silagy CA, și Neil HA (1994). O metaanaliză a efectului usturoiului asupra tensiunii arteriale . Jurnalul de hipertensiune arterială , 12 ( 4 ), 463–468. 10.1097 / 00004872-199404000-00017 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Sivam GP, Lampe JW, Ulness B., Swanzy SR, și Potter JD (1997). Sensibilitate la Helicobacter pylori -in vitro la extractul de usturoi ( Allium sativum ) . Nutriție și cancer , 27 ( 2 ), 118–121. 10.1080 / 01635589709514512 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Stevinson C., Pittler MH și Ernst E. (2000). Usturoi pentru tratarea hipercolesterolemiei. O meta-analiză a studiilor clinice randomizate . Analele de medicină internă , 133 ( 6 ), 420-429. 10.7326 / 0003-4819-133-6-200009190-00009 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Sun YE, Wang WD și Qin J. (2018). Anti-hiperlipidemia de usturoi prin reducerea nivelului de colesterol total și lipoproteină cu densitate mică: o metaanaliză . Medicine , 97 ( 18 ), e0255 10.1097 / Md.0000000000010255 Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Taghizadeh M., Hamedifard Z., & Jafarnejad S. (2018). Efectul suplimentării usturoiului asupra nivelului de proteine ​​C-reactive din ser: O revizuire sistematică și meta-analiză a studiilor controlate aleatoriu . Cercetări fitoterapie , 33 ( 2 ), 243–252. 10.1002 / ptr.6225 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Teshika JD, Zakariyyah AM, Zaynab T., Zengin G., Rengasamy KR, Pandian SK, & Fawzi MM (2018). Utilizări tradiționale și moderne ale becului de ceapă (Allium cepa L.): o revizuire sistematică . Recenzii critice în știința alimentelor și nutriție , 59 , S39-S70. 10.1080 / 10408398.2018.1499074 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Turati F., Guercio V., Pelucchi C., La Vecchia C., și Galeone C. (2014). Cancer colorectal și polipi adenomatoși în raport cu aportul de legume de aliu: o metaanaliză a studiilor observaționale . Molecular Nutrition & Food Research , 58 ( 9 ), 1907–1914. 10.1002 / mnfr.201400169 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Turati F., Pelucchi C., Guercio V., La Vecchia C., și Galeone C. (2015). Aportul vegetal de aliu și cancerul gastric: Un studiu de control de caz și metaanalize . Molecular Nutrition & Food Research , 59 ( 1 ), 171-179. 10.1002 / mnfr.201400496 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Wang HP, Yang J., Qin LQ și Yang XJ (2015). Efectul usturoiului asupra tensiunii arteriale: o metaanaliză . The Journal of Clinical Hypertension , 17 ( 3 ), 223–231. 10.1111 / jch.12473 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Wang J., Zhang XM, Lan HL și Wang WJ (2017). Efectul suplimentului de usturoi în gestionarea diabetului zaharat de tip 2 (T2DM): o metaanaliză a studiilor controlate aleatorizate . Cercetări alimentare și nutriție , 61 , 1377571 10.1080 / 16546628.2017.1377571 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Warshafsky S., Kamer RS, & Sivak SL (1993). Efectul usturoiului asupra colesterolului seric total. O metaanaliză . Analele de medicină internă , 119 ( 7 Pt 1 ), 599–605. 10.7326 / 0003-4819-119-7_Part_1-199310010-00009 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Xiong XJ, Wang PQ, Li SJ, Li XK, Zhang YQ și Wang J. (2015). Usturoi pentru hipertensiune arterială: o revizuire sistematică și metaanaliză a studiilor controlate aleatorizate . Fitomedicină , 22 ( 3 ), 352–361. 10.1016 / j.phymed.2014.12.013 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Yang C., Li L., Yang L., Lu H., Wang S., și Sun G. (2018). Efectele anti-obezitate și hipolipidemice ale uleiului de usturoi și uleiului de ceapă la șobolani au alimentat o dietă bogată în grăsimi . Nutriție și metabolism , 15 , 43 10.1186 / s12986-018-0275-x Articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zare E., Alirezaei A., Bakhtiyari M., & Mansouri A. (2019). Evaluarea efectului extractului de usturoi asupra markerilor inflamatori serici la pacienții cu dializă peritoneală: Un studiu randomizat randomizat dublu orb . Nefrologie BMC , 20 ( 1 ), 26 10.1186 / s12882-019-1204-6 articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zeng T., Guo FF, Zhang CL, Song FY, Zhao XL și Xie KQ (2012). O meta-analiză a studiilor randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo pentru efectele usturoiului asupra profilurilor lipidice serice . Journal of Science of Food and Agriculture , 92 ( 9 ), 1892–1902. 10.1002 / jsfa.5557 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zhao YL, Fan DM, Zheng ZP, Li ETS, Chen F., Cheng KW și Wang MF (2017). 8-C-(E-feniletenil) quercetina din ceapa / supa de vita induce moartea celulelor autofage în celulele canceroase de colon prin activarea ERK . Molecular Nutrition & Food Research , 61 ( 2 ). PubMed ] Google Scholar ]
 • Zhou XF, Ding ZS și Liu NB (2013). Legume de aliu și risc de cancer de prostată: dovezi de la 132.192 subiecți . Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , 14 ( 7 ), 4131–4134. 10.7314 / APJCP.2013.14.7.4131 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zhou Y., Zhuang W., Hu W., Liu GJ, Wu TX și Wu XT (2011). Consumul de cantități mari de legume Allium reduce riscul de cancer gastric într-o metaanaliză . Gastroenterologie , 141 ( 1 ), 80–89. 10.1053 / j.gastro.2011.03.057 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zhu BB, Zou L., Qi L., Zhong R. și & Miao XP (2014). Legumele de aliu și suplimentele de usturoi nu reduc riscul de cancer colorectal, pe baza metaanalizei studiilor potențiale . Gastroenterologie clinică și hepatologie , 12 ( 12 ), 1991–2001.e1‐4. 10.1016 / j.cgh.2014.03.019 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zhu X., Jiang X., Li A., Sun Y., Liu Y., Sun X., … Zhao Z. (2017). S-allylmercaptocysteine ​​suprimă creșterea xenogrefelor de cancer gastric uman prin inducerea apoptozei și reglarea căilor de semnalizare MAPK și PI3K / Akt . Comunicații de cercetare biochimică și biofizică , 491 ( 3 ), 821–826. 10.1016 / j.bbrc.2017.06.107 [ PubMed ] [ CrossRef ] Google Scholar ]
 • Zini A., Mann J., Mazor S., & Vered Y. (2018). Eficacitatea extractului de usturoi în vârstă asupra gingivitei – Un studiu clinic randomizat . The Journal of Clinical Dentistry , 29 ( 2 ), 52–56. PubMed ] Google Scholar ]

Articole din știința alimentației și nutriție sunt furnizate aici prin amabilitatea lui Wiley-Blackwell

Consumul de usturoi și prevenirea cancerului: meta-analize ale cancerelor colorectale și ale stomacului.

Abstract

FUNDAL:

Studiile la animale și studiile in vitro au demonstrat efectul anticancinogen al ingredientelor active în usturoi.

OBIECTIV:

Obiectivul a fost de a efectua meta-analize ale literaturii epidemiologice privind asocierea dintre consumul de usturoi și riscul de cancer de stomac, colon, cap și gât, plămâni, sân și cancer de prostată.

PROIECTA:

Meta-analizele au fost efectuate pentru toate cazurile de cancer reciproc și separat pentru cancerele colorectale și stomacale în legătură cu consumul de usturoi exclusiv brut, usturoi fiert sau ambele (RC usturoi). Optzeci de studii au raportat o estimare a riscului relativ pentru consumul de usturoi RC ​​și riscul de cancer.

REZULTATE:

În metaanalizele cancerului colorectal și al stomacului, categoriile de referință au variat de la un consum la un consum de 3,5 g / săptămână, în timp ce cele mai mari categorii au variat de la orice consum la> 28,8 g / săptămână. Diferența medie dintre categoriile cele mai înalte și cele mai mici a fost de 16 g / săptămână. Estimarea riscului relativ (RR) a cancerului colorectal și a consumului de usturoi RC, cu excepția suplimentelor de usturoi, a fost de 0,69 (IÎ 95%: 0,55, 0,89). Pentru cancerul de stomac, estimarea RR a efectelor aleatorii a fost de 0,53 (IÎ 95%: 0,31, 0,92). Eterogenitatea dintre studiile pentru cel de-al doilea rezultat (P: = 0,0002) indică discutabilitatea generalizabilității acestei estimări sumare. O indicație a tendinței de publicare a tuturor cancerelor combinate este evidentă dintr-o diagramă a consumului de usturoi RC ​​și a riscului de cancer și din rezultatele testului Begg și Mazumdar (P: = 0,049).

CONCLUZII:

Aportul ridicat de usturoi RC ​​poate fi asociat cu un efect protector împotriva cancerului de stomac și colorectal. Heterogenitatea estimărilor efectelor, diferențele în estimarea dozei, părtinirea publicării și posibilele ipoteze alternative (de exemplu, confundarea cu consumul total de legume) împiedică dependența exclusivă de estimările efectului sumar.

PMID: 
11010950 
DOI: 
10.1093 / AJCN / 72.4.1047
[Indexat pentru MEDLINE]
 2000 Oct; 72 (4): 1047-52.

1
Departamentele de Epidemiologie și Nutriție, Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, NC 27599, SUA.

Extractele de usturoi vechi(invechit-AGE) au un potențial efect supresiv asupra adenoamelor colorectale la om.

Abstract

Studiile epidemiologice și pe animale sugerează că usturoiul invechit AGE și constituenții organo-sulfurici ai acestuia, cum ar fi S-alilcisteina și S-alilmercaptocisteina, au efecte anticarcinogene. Pentru a confirma aceste efecte la om, a fost efectuat un studiu clinic randomizat dublu-orb, randomizat, care a utilizat doze mari AGE (AGE 2,4 ml / zi) ca tratament activ și doză mică AGE (AGE 0,16 ml / zi) pe pacienții cu adenom colorectal – cu leziuni precanceroase ale intestinului gros. Studiul a inclus 51 de pacienți diagnosticați cu adenoame colorectale. Pacienții au fost repartizați aleatoriu în cele două grupuri după ce adenoame cu diametru mai mare de 5 mm au fost îndepărtați prin polipectomie. Numărul și dimensiunile adenoamelor chiar înainte de admisie (0 luni) și la 6 și 12 luni după administrare au fost măsurate folosind colonoscopie.Treizeci și șapte pacienți (19 în grupul activ, 18 în grupul de control) au completat studiul și au fost evaluați pentru eficacitatea AGE. Numărul de adenoame a crescut liniar în grupul de control de la început (linia de bază), dar AGE a suprimat în mod semnificativ atât mărimea, cât și numărul adenoamelor de colon la pacienți după 12 luni de tratament cu doză mare (P = 0,04). Rezultatele sugerează că AGE suprimă progresia adenoamelor colorectale la om. Se pare că AGE are căi multiple de reducere a incidenței cancerului și de a suprima creșterea și proliferarea acestuia.

PMID: 
16484573 
DOI: 
10.1093 / jn / 136.3.821S
 2006 Mar; 136 (3 Suppl): 821S-826S. doi: 10.1093 / jn / 136.3.821S.
Extractele de usturoi vechi(invechit-AGE) au un potențial efect supresiv asupra adenoamelor colorectale la om.

1
Departamentul de Endoscopie, Spitalul Universitar Hiroshima, Japonia. colon@hiroshima-u.ac.jp

Extract de usturoi din specie previne scăderea numărului de celule NK și a activității la pacienții cu cancer avansat.

 2006 Mar; 136 (3 Suppl): 816S-820S. doi: 10.1093 / jn / 136.3.816S.

1
Departamentul de Prevenirea Cancerului si Epidemiologia Moleculara pentru Sanatate si Medicina Comunitara, Universitatea de Medicina Prefectura Kyoto, Japonia. cancer@gol.com

Abstract

Extractul de usturoi vechi (AGE) au diverse activități biologice, incluzând efectele imunomodulatoare și antioxidante. Este folosit ca o componentă majoră a medicamentelor fără prescripție medicală și a medicamentelor pentru prevenirea racelilor sau a suplimentelor alimentare. Pacienții cu cancer avansat declin în funcțiile imune și calitatea vieții (QOL). Subiecții studiului au fost pacienți cu cancer colorectal, ficat sau pancreatic inoperabil. Într-un studiu randomizat dublu-orb, AGE a fost administrat la un grup și un placebo a fost administrat în altul timp de 6 luni. Obiectivul principal a fost un chestionar QOL bazat pe Evaluarea funcțională a terapiei de cancer (FACT).Punctele secundare au fost modificări ale activității celulelor natural-killer (NK) asupra nivelului cortizolului salivar, înainte și după administrarea AGE.Din cei 55 de pacienți invitați să participe la proces, 50 (91%) au consimțit să se înscrie. Acestea au constat din 42 de pacienți cu cancer hepatic (84%), 7 pacienți cu cancer pancreatic (14%) și 1 pacient cu cancer de colon (2%). Conformitatea cu medicamentele a fost relativ bună atât în ​​grupurile AGE, cât și în grupurile placebo. Deși nu s-a observat nici o diferență în QOL, atât numărul de celule NK cât și activitatea celulelor NK au crescut semnificativ în grupul AGE. Nu a fost observat nici un efect advers în nici un grup. Studiul a arătat că administrarea AGE la pacienții cu cancer avansat al sistemului digestiv a îmbunătățit activitatea celulelor NK, dar nu a determinat nici o îmbunătățire în QOL.

PMID: 
16484572 
DOI: 
10.1093 / jn / 136.3.816S

Antibiotice Naturale Plante – Usturoi,Aloe, Echinaceea. Seminte Grephfruit

Antibiotice Naturale Plante – Usturoi,Aloe, Echinaceea. Seminte Grephfruit

Antibiotice Naturale Plante – Usturoi,Aloe, Echinaceea. Seminte Grephfruit-click pentru download

Nu uitati mierea naturala, un antibiotic redutabil(poate cel mai redutabil).
in caz de cancer, combinati mierea cu Aloe Arborescens pentru intarire imunitara

Lista plantelor care sunt si antibiotice naturale este lunga si porneste de la banalul dar puternicul usturoi pana la argintul coloidal, precum vedeti aici:
Menta, Salvia, Rozmarinul, Oregano, Chimionul, Chimenul, Piperul, Feniculul, Mustarul, Tarhonul, Ardeiul iute, Maghiranul, Coriandrul, Mararul, Patrunjelul, Cardamonul, Ghimbirul, Anasonul, Frunzele de dafin, Macesele, Catina, Goji sau catina de gard, Afine si toate fructele de padure.

 • Prebiotice precum usturoiul, ceapa, praz, papadie, hrean.
 • Probiotice: muraturi cu putina sare, bauturi probiotice gen kefir de apa si kombucha cat si iaurturi naturale vegetale sau daca se prefera, de origine animala. Probioticele vegetale mentin flora intestinala sanatoasa si implicit ajuta corpul sa indepartaze orice anormalitate, orice boala.
 • Busuiocul este bogat in antioxidanti care ajuta la revigorarea sistemului imunitar. Este de asemenea un antimicrobian care lupta impotriva germenilor care cauzeaza racelile. Specialistii ne sugereaza sa consumam saptamanal busuioc, tocat marunt si adaugat peste orice mancare sau in sucuri sau salate de orice fel.
 • Cimbrul: atat uleiul volatil cat si ceaiul, este recomandat in special in caz de raceala, fiind un antibiotice extraordinar. Noi cateva picaturi pe bluza dar referitor la dozaj, mai bine va intrebati medicul naturist fiindca difera in functie de varsta.
 • Uleiul de oregano: acesta ucide bacteriile patogene, fara a deranja activitatea bacteriilor bune. Pentru a fi eficient, uleiul trebuie sa contina cel putin 70% carvacrol, care este elementul cheie din ingredient. Uleiul de oregano are efecte antibacteriale si antifungice. Despre dozaj consultati medicul naturist fiindca daca se doresc rezultate, acesta difera in functie de varsta.
 • Cuisoarele: au proprietati exceptionale precum lupta contra bacteriilor, virusilor si infectiilor, contra parazitilor intestinali, omoara malaria, tuberculoza, scabia sau raia, fungi si distruge candida.
 • Scortisoara si mierea: scortisoara este un puternic antifungal si antibacterial agent. Ambele distrug bacteriile rezistente la antibiotice. In cartea „Alternative Medicine: The Definitive Guide” de Burton Goldberg se afirma ca combinatia miere+scortisoara este considerata un antibiotic complex. De asemenea, mierea a fost folosita de peste 2000 de ani pentru a opri cresterea de bacterii si fungusi si este cunoscuta ca poate lupta impotriva a cel putin 60 de feluri de bacterii din lume.
 • Praful din seminte de zmeura. Cand sunt consumate intregi, semintele trec prin organism, la fel ca si semintele de in sau de alte seminte. Dar macinate, sunt considerate ca au cea mai mare concentratie de antioxidanti din lume. Aceasta pulbere are proprietati anti-virale, anti-bacteriene, anti-fungale si anti-parazitare.
 • Mierea de manuka provine din Noua Zeelanda si are un continut bogat de antibiotice naturale. Medicina alopata ne invata, ca daca avem o rana infectata sau o zgarietura urata, sa aplicam o lingurita de miere de manuka si sa bandajam zona. Se schimba de 2-3 ori pe zi pentru rezultate rapide. Exista chiar si bandaje cu miere de manuka in ele, care au efecte incredibile.
 • Goldenseal este unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale si pe langa proprietatile exceptionale pe care le are, intareste imunitatea si impiedica evolutia unor infectii virale si bactereiene, luptand impotriva infectiilor de orice fel.
 • Hreanul ajuta corpul sa lupte cu infectia si este eficient in tratarea infectiilor la nivel respirator. Pasta de hrean este foarte puternica la gust si doar adultii o pot folosi. Se consuma cu alte preparate si niciodata singura, fiindca arde fara iertare.
 • Ghimbirul proaspat are capacitatea sa ajute corpul sa lupte cu infectiile de orice natura dar si cu celulele anormale prezente in corp. Aici gasiti reteta unei gingerate delicioasa care poate fi consumata zilnic, cate 500 ml/zi, atat vara cat si iarna.
 • Usturoiul romanesc si ceapa doar in stare cruda. Cercetarile recente au intarit convingerea ca poseda anumiti antioxidanti care care distrug bacteriile si radicalii liberi din sange, protejeaza sistemul imunitar, facandu-l mai puternic. Alicina ingredient activ al usturoiului, poate de asemenea ataca si distruge o varietate de virusuri, precum si infectii fungice, cum ar fi Candida. Pe langa faptul ca este in stare sa distruga 20 tipuri de bacterii cat si cei mai puternici virusi, poate sa omoare si peste 60 de tipuri de fungi dar si paraziti.
 • Tinctura de propolis si multe din produsele stupului in stare cruda. Studiile de specialitate au aratat ca distruge circa 30 de tipuri de virusuri, distrug parazitii interni, intaresc sistemul imun si produsele stupului reprezinta adevarate superalimente care ajuta la mentinerea unui corp sanatos.
 • Extractul de frunze de maslin. Contine oleuropeina, al carei ingredient activ, acidul eleonlic, are proprietati puternice antibacteriene si efecte antivirale. Trateaza atat infectiile virale cat si pe cele bacteriene.
 • Uleiul din arbore de ceai. Stomatologii folosesc uleiul de arbore de ceai ca antiseptic oral sau pentru dezinfectarea canalelor, fiindca are puternice proprietati antimicrobiene.
 • Uleiul esential extras din chimen negru are un continut mare de compusi antibacterieni, care pot oferi ajutorul sistemului imunitar
 • Uleiul de cocos raw organic. Contine acidul lauric, un component al care are puterea sa omoare germeni rezistenti la antibiotice. Nutritionistul si biochimistul Dr. Mary G. Enig, PhD, afirma ca lantul mediu de acizi grasi gasiti in uleiul de cocos, fac ca acesta sa aibe proprietati antibacteriale si antivirale.
 • Argintul coloidal. Asa cum Gregory A. Gore, scria in cartea sa „Defeat Cancer”: Argintul a fost folosit de acum 1200 de ani in urma de catre egipteni, romani, greci pentru tratarea bolilor sau pentru protejarea mancarurilor impotriva alterarii. Inainte de 1938, adica inainte de antibiotice, argintul coloidal era folosit mereu de catre doctori ca si solutie de baza pentru lupta impotriva bacteriilor. Se stie de mult ca antibioticele luate pentru orice fleac ataca rinichii, pe cand argintul coloidal ajuta la refacerea lor. In vremurile moderne, numeroasele cazuri clinice demonstreaza puterea argintului coloidal de a ucide bacterii, infectii fungice si virusi. Noi luam in timpul bolilor de orice natura dar si preventiv, zilnic cam o lingurita de argint coloidal ionic pe care il puteti gasi in farmacii sau online.
 • Ceaiul de Pau D’Arco este bine cunoscut ca un antibiotic natural de exceptie. Este recomandat doar pentru adulti, fiindca este foarte amar.
 • Ciuperca Reishi. Reishi este o ciupercă ce creşte în natură pe scoarţa mai multor copaci, fiind însă foarte greu de găsit. Astfel, ea se cultivă în scop comercial, în Japonia, China şi alte părţi ale Asiei. Reishi este una dintre ciupercile folosite de cel mai mult timp în scop medicinal.Extrem de rară, ciuperca a constituit mult timp un privilegiu al celor bogaţi, cultivarea sa la scară largă făcându-se abia de curând. În China Antică, de pildă, numai împăraţii se puteau bucura de efectele benefice ale ciupercii Reishi, despre care se credea că are proprietatea de a menţine tinereţea şi de a prelungi viaţa. Conform convingerilor chinezilor, ciuperca este eficientă într-o gama foarte mare de afecţiuni. Reishi îmbunătăţeşte în mod semnificativ funcţionarea sistemului imunitar, având proprietăţi antialergice, antiinflamatoare, antivirale, energizante, antibacteriene şi antioxidante. De asemenea, este un excelent remediu antistres
 • Oregano este un binecunoscut condiment des utilizat în bucătăriile din Italia, Spania, America Latină, Turcia şi Grecia, datorită gustului său uşor mentolat, care dă o savoare deosebită mâncărurilor. Însă mai puţin cunoscute sunt proprietăţile curative ale acestei plante aromatice. Planta conţine o substanţă activă care are proprietăţi impresionante. Componenta activă din oregano care este responsabilă cu aceste beneficii extraordinare pentru sănătate se numeşte carvacrol.

  Carvacrolul are capacitatea de a distruge învelişul norovirus-ului (un virus care afectează sistemul digestiv), acest virus fiind unul foarte contagios, uneori fatal.

  Cercetările doctorului Kelly Bright, de la Universitatea din Arizona, indică faptul că substanţa carvacrol ar putea fi utilizată ca dezinfectant. Datorită capacităţii carvacrolului de a distruge proteinele de pe suprafeţele viruşilor, este puţin probabil că noroviruşii pot deveni rezistenţi faţă de această substanţă. Aceste descoperiri sunt importante în mod special întrucât carvacrolul ar putea fi folosit la dezinfectarea şcolilor, spitalelor şi grădiniţelor, unde acum este folosit clorul, iar norovirusul este frecvent întâlnit.

  Însă datele cele mai interesante care au fost obţinute, indică faptul că acest compus are efect anti-tumoral asupra metastazelor cancerului mamar. Din analizele întreprinse a reieşit că substanţa carvacrol accelerează distrugerea celulelor canceroase. Aceleaşi rezultate au fost obţinute şi cu celulele de cancer de prostată. Supriya Bavadekar, profesor asistent la facultatea de Farmacie a Universităţii Long Island, a declarat că au testat diverse concentraţii de carvacrol pe celule de cancer de prostată, iar rezultatele sunt mai mult decât promiţătoare, celulele bolnave fiind inhibate complet.
  Uleiul esenţial de oregano mai este cunoscut şi pentru capacitatea lui de a distruge negii. Uleiul esenţial de oregano este extrem de puternic, iar nediluat poate să ardă pielea. Când folosim ulei de oregano pentru îndepărtarea negilor este necesar să îl diluăm cu ulei de măsline sau de nucă de cocos, 5 picături de ulei de oregano la 20 de picături de ulei de măsline. Uleiul obţinut se aplică de două ori pe neg până când acesta se va usca.

multumim Ligia Pop!

Doamne ajuta!

Garlic (lat: Allium sativum / ro: Usturoi )

CLICK AICI pentru  limba ROmana(traducerea „aproximativa” utilizand google translate).

Scriu articolele in engleza in ultima vreme  de cand incerc as fac siteul disponibil in limba engleza ,la fel cum am facut si cartea disponibila in limba engleza(click aici),  odata cu colaborarile incepute cu publicatiile si siteurile de specialitate internationale precum NaturalNews (click aici) si cu renumitele centre de cercetare si tratare alternativa a cancerului din lume (click aici) ; centre precum institutul Gerson (click aici) , clinica Issels (click aici), clinica Hope4Cancer (click aici), Fundatia Independenta de Cercetare a Cancerului ICRF Inc (click aici) cancertutor si altele; revin cu mai multe detalii despre centrele cu care acest site este oficial partener ( le sprijina oficial si este sprinjinit  reciproc oficial ,  inclusiv prin schimb de experienta in tratarea cancerului si actualizare de informatii si studii de ultima ora intreprinse in domeniu ).
Sper totusi ca traducerea in romana oferita de google sa fie pe intelesul dvs pina gasesc o solutie mai buna sau timp si resurse sa traduc. Daca sunt probleme va rog sa imi spuneti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
English: A basket of garlic (allium sativum) o...

English: A basket of garlic (allium sativum) offered for sale at the farmers’ market in Rochester, Minnesota (Photo credit: Wikipedia)

In a review of the research on garlic by Judith Dausch and Daniel Nixon in a 1990 issue of  Preventive Medicine, they note that there have been hundreds of animal and human studies since the 1930s on the potential benefits of garlic or its active ingredients. Since the 1970s, most research has focused on its antibacterial activity, lipid-lowering effects, antiplatelet aggregation effects, drug metabolizing properties and its anti-carcinogenic actions.They conclude that „evidence suggests a potential role for garlic or its components in several areas including prevention or control of cardiovascular disorders, treatment of viral and fungal conditions and prevention and treatment ofcertain cancers.”(1075).
As of September 1996, the Office of Alternative Medicine (OAM) had identified 250 citations in the medical literature for garlic, of which 171 pertained to cancer. Of the 89 studies they reviewed, ten were carried out with human subjects, 61 were animal studies and ten were in vitro studies. All of the human studies the OAM evaluated were studies of
garlic as preventive for cancer and showed mixed results, with Chinese studies generally showing positive results for the cancers examined and Western studies showing no association.

It was first believed by researchers that the single beneficial element in garlic was allicin, the  compound formed when the bulb is crushed. Allicin is an unstable compound that is strongly antibacterial and mainly responsible for garlic’s characteristic odor.

In vitro studies show that allicin inhibits the invasion and metastasis of human colon carcinoma cells. The phytochemical also exhibits antigenotoxic action. But the anticancer effect of allicin in humans remains uncertain, because of its low stability and poor bioavailability.

A study conducted at the Nanjing Medical University, China, concluded that allicininhibited the invasion and metastasis of human colon carcinoma cells in vitro at non-cytotoxic concentration through down-regulating the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF), urokinase receptor (uPAR) and heparanase mRNA [1]. The researchers tested the effect of allicin on invasion and metastasis of human colon cancer cell line LoVo in vitro by using migratory test, adhesion test and Transwell chamber experiment. Allicin showed an inhibitive effects on growth of the cells in a dose and time-dependent manner. The phytochemicals suppressed the movement, adhesion and invasive capability of carcinoma cells.

A study by the Weizmann Institute of Science, Israel, demonstrated the antiproliferative function of allicin on two leukemia cell lines (HL60 and U937) [2]. They found that allicin showed anticancer effect by inducing growth inhibition, apoptotic events such as blebbing, mitochondrial membrane depolarization, cytochrome c release into the cytosol, activation of caspase 9 and caspase 3 and DNA fragmentation. Allicin reduced glutathione in the cytosol and mitochondria and changed the intracellular redox status.

Siddique and Afzal of the Aligarh Muslim University, India, investigated the antigenotoxic potential of allicin in cultured human lymphocytes using chromosomal aberrations and sister chromatid exchanges induced by the genotoxic methyl methanesulphonate [3]. They found that allicin treatment reduced the damage caused by the genotoxin, as illustrated by lower levels of chromosomal aberrations and sister chromatid exchanges.

[1] Effects of allicin on invasion and metastasis of colon cancer LoVo cell line in vitro. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009 May 26;89(20):1382-6.
[2] Allicin inhibits cell growth and induces apoptosis through the mitochondrial pathway in HL60 and U937 cells. J Nutr Biochem. 2008 Aug;19(8):524-35.
[3] Antigenotoxic effect of allicin against methyl methanesulphonate induced genotoxic damage. J Environ Biol. 2005 Jul;26(3):547-50. 

But in addition to allicin, researchers have discovered 32 other sulfur compounds in garlic, along with 17 amino acids,
Germanium, Calcium, Selenium, Copper, Iron, Potassium, Magnesium, Zinc, and small amounts of vitamins A, B1 and C. The main active components in garlic seem to be the various sulfur compounds, including Allicin, Allixin, diallyl Disulfide, diallyl Trisulfide and thioallyl amino acids, as well as other compounds formed during cooking and food preparation.(1075)
Dausch and Nixon report that, with regards to cancer research, the majority of human studies have been epidemiological in nature. Others have been in vitro or animals studies of the possible role of garlic in the prevention of cancer. According to Dausch and Nixon:
One possible beneficial effect of garlic or its components may be their ability to enhance the body’s mechanism for eliminating exogenous substances including carcinogens. In some studies garlic has been shown to have a stimulating effect on certain enzymes that are known to be involved in  removing toxic substances. Antihepatotoxic [liver detoxifying] activity of garlic sulfur components have been described in vitro and vivo (1074).

This capacity to enhance liver detoxification could potentially be of great interest to cancer patients who are undergoing chemotherapy for cancer, since the it is the liver that functions to eliminate the toxic chemotherapy from the body.
Li and colleagues at the Strang-Cornell Cancer Research Laboratory describe the research on garlic in a 1995 article in Oncology Reports:
…Based on experimental and epidemiological evidences garlic could be classified as an anticarcinogen.
The specific phase(s) of the carcinogenic process, i.e., initiation, promotion, or progression at which garlic or its constituents may exert its biological effect, however, remains to be determined in many cases…
Sources and mode of extraction of specific constituents from garlic showed an inhibitory effect on the production of DNA adducts initiated by chemical carcinogens on mammary cell DNA.
Postulates to explain the anti-carcinogenic effect of garlic constituents have been proposed and these range from bio-inactivation of carcinogens, induction of free radical scavenging mechanisms, enhanced detoxification involving the glutathione pathway, and more recently, it has been suggested the cancer cells may be growth arrested in the G1-G0 phase of the cell cycle…(1078)
Describing their 1991 research on one of the active components of garlic, Maurya and Singh conclude:
Diallyl sulfide [DAS], an organosulfur compound identified as the flavor component in garlic, has been shown to inhibit chemically-induced neoplasia of forestomach and lung in mice. Even though the exact mechanism(s) of anti-neoplastic activity of DAS is not known, several independent studies suggest that this effect may, at least in part, be due to the elevation of glutathione-S-transferase [detoxification] activity (1079).

Although most research with garlic and cancer has focused on prevention, intriguing evidence exists concerning the potential for garlic as an adjunct to therapy for existing cancers. According to Boik:
„theoretically, garlic may inhibit cancer by a variety of mechanisms, including reduced angiogenesis, reduced platelet aggregation, and increased fibrinolysis (discussed below)” (1180).
Dutch researchers found that compounds in garlic inhibit endothelial umbilical cell proliferation in vivo, an indication that they might also inhibit tumor angiogenic activity, which also involves the rapid proliferation of endothelial cells.

The antiangiogenic effect of thiols, compounds found in garlic, may be related to their ability to inhibit free-radical production by macrophages. Macrophages are found in great numbers in solid tumors, and can comprise 10 to 30 percent of the cells in a tumor. Under the low-oxygen conditions found in the interiors of solid tumors, macrophages secrete large amounts of angiogenesis factors, perhaps because of the stimuli are similar to those found in situations where wound healing is
required (1182).

According to Koch:
We showed previously that thiol-containing compounds inhibited the production of macrophagemediated angiogenic activity. Since thiol containing compounds may act on macrophages by affecting activation and inhibiting the production of oxygen free-radicals, we studied the effects of oxygen free-radical scavengers on production of angiogenic activity…We conclude that oxygen free-radical scavengers are potent inhibitors of the production of macrophage-mediated angiogenic
activity (1083).

Compounds found in garlic might also influence angiogenesis through their effects on the process of fibrinolysis, or the breaking down of fibrin. Fibrin is the protein material that comprises the essential portion of blood clots and is formed as a result of the process of inflammation. The area around tumors is commonly inflamed and a provisional stroma, or support structure, composed of fibrin forms around the tumor. According to Boik, the formation of this fibrin stroma may be the
most important single precondition for tumor angiogenesis to occur. Boik cites research showing that the removal of this fibrin through the process of fibrinolysis terminates angiogenesis. He also speculates that by increasing fibrinolysis, the periphery of the tumor may be exposed to greater immune attack (1084).

A number of human studies have been carried out on the fibrinolytic properties of garlic that might have a bearing on some forms of cardiovascular disease. Some of these studies also indicate potential benefit to people with cancer.

Italian researcher Legnani and colleagues found the following responses to garlic ingestion (900 mg daily of dried powder) in a study of 12 healthy subjects in a randomized, double-blind, placebo controlled study on fibrinolysis and platelet aggregation:
Total euglobulin fibrinolytic activity…[was] significantly higher 4 and 6 hours after garlic…ingestion, and no differences were recorded between treatments. After 14 days of treatment, t-PA [tissue plasminogen activator, the principle mediator of fibrinolysis] activity was significantly higher after garlic…Platelet aggregation…was significantly inhibited 2 and 4 hours after garlic ingestion; platelet aggregation values were also significantly lower after 7 and 14 days of garlic treatment (1085).

Arora also assessed the fibrinolysis-enhancing properties of garlic in patients with ischemic heart disease and in healthy control subjects. Though blood fibrinolytic activity was enhanced, the peak activity occurred at the 4th week of garlic therapy but was not sustained despite its continuous use and returned to about the pre-garlic values at the 12th week. Garlic withdrawal did not cause any further change in blood fibrinolytic activity (1086).

Another study in humans, this one a placebo-controlled double-blind study by Kiesewetter and colleagues, demonstrated a significant decrease in thrombocyte aggregation through the administration of 800 mg of garlic daily powder over a period of four weeks. Plasma viscosity was also shown to decrease (1087). Both effects lessen the likelihood of tumor cell arrest at potential metastatic sites.
Feng and resveracolleagues found that diallyl trisulfide (DATS) at high levels had an inhibitory effect on T cell activation, but at appropriate concentrations augmented the activation of T lymphocytes, immune cells that might play a role in the immune response to cancer. In addition:
DATS can antagonize the inhibition of tumor-derived immunosuppressive factors produced by S180 cells and Ehrlich ascitic cancer cells on the activation of T cells, and reduce the inhibitory rate significantly…When macrophages were pretreated with DATS for 24 hours, the cytotoxicity of macrophages to three tumor cell lines was significantly higher than that in corresponding control group…These results indicate that DATS can augment the activation of T cells and enhance the antitumor function of macrophages, suggesting that DATS may be potentially useful in tumor therapy (1088).

Evidence also exists of a direct anticancer effect with garlic.

An in vitro study by Xie examined the effect of garlic oil on the DNA content of the cancer cell cycle using flow cytometric analysis:
This technique may measure DNA content of 5000 cells per second and traces the dynamic changes  in the cell proliferation cycle and offers a hint for designing clinical treatment protocol, monitor prognosis and elucidate the mechanisms of antitumor drugs. The authors’ previous studies showed significant effect of garlic oil on prolongation of life expectancy and inhibition of tumor growth in mice. Using FCM [flow cytometric analysis] the authors analyzed the effect of garlic oil on cell
cycle in S180 tumor cells, 2-6 hours after single administration or multiple administration. The number of cells in S phase rapidly decreased, in G1 phase increased. This suggests garlic oil may blockade cells…progress from G1 phase to S phase and result in accumulation of cells in G1 phase and directly inhibit the synthesis of DNA and the cell cycle (1089).

A second study by Xie and colleagues on the effect of Kang ai-bao II on cancer cells using confocal laser scanning microscopy found that this garlic preparation had a destructive effect on DNA and RNA of cancer cells (1090).

Dausch and Nixon describe a 1985 Chinese study by Xiyu that compared the cytoxic effects of fresh garlic, diallyl trisulfide, 5-FU, mitomycin and cis-DDP on human gastric cancer cells in vitro.

Mitomycin exerted the strongest effect, but fresh garlic also had a marked killing effect. Diallyl trisulfide was stronger than 5-FU against this gastric cell line (1091).

Li and colleagues also demonstrated an antiproliferative effect with aged garlic (AGE) and two of its allyl constituents in a human breast carcinoma model. They determined that „aged garlic extract  demonstrated substantial inhibitory effect on the cancer cell lines; these AGE treated cells had substantially lowered growth rate than that of the cells treated with each compound alone”(1092).
In a 1993 study published in Oncology, Hiromitsu Takeyama and colleagues examined the effect of an amino acid compound derived from garlic, S allyl cysteine, or SAC on nine human melanoma cell line in vitro. They found that growth was inhibited in all melanoma cell lines, while it was not inhibited in three lymphoblastoid cell lines. The researchers also found that morphological changes were induced in the melanoma cells by SAC and that the cells appeared more differentiated and
possibly had reverted to a less malignant state (1093).

In another study examining the effect of garlic constituents on a melanoma cell line in culture, David Hoon and colleagues at the UCLA Medical Center found that an extract of aged garlic significantly inhibited the growth a the melanoma cells and „appeared to be a more potent or an equivalent inducer of differentiation of melanoma compared to some known cytokines and agents…The modulatory effect on cell growth and differentiation by [garlic extract] may have potential benefit for prevention and control of melanoma progression in humans” (1094).

Similarly, in a 1993 study using canine mammary tumor cells in vitro, Sundaram and Milner found that three water soluble constituents of garlic did not significantly inhibit cell growth, while two oilsoluble compounds, diallyl sulfide and diallyl disulfide, did significantly inhibit growth and a third, diallyl trisulfide, resulted in cell death (1095).

Dausch and Nixon also summarize numerous in vivo studies with mice demonstrating immunomodulatory and anticancer effects:

* In a 1964 study, Kimura and Yamamoto described the effects of garlic extracts on a transplanted ascites sarcoma in rats. When injected interperitoneally, the extract inhibited tumor cell proliferation by producing irregularities in chromosomes during cell division (1096);
* In a 1967 study, Fujiwara and Natata found that when mice were injected twice at a seven-day interval with a suspension of Ehrlich ascites tumor cells pretreated with garlic extract, they developed a strong immunity to the same type of tumor cells. They attributed this acquired immunity to the interaction of allicin with tumor cell proteins (1097).
* In a 1973 study, Nakata treated a variety of tumor cell types in mice with fresh garlic extract. Tumor development was found to be reversed in mice injected with Ehrlich ascites tumor and Yoshida sarcoma cells that were preincubated with garlic solution (1098)
* In a 1981 study, Cheng and Tung tested numerous compounds in Sarcoma 180 tumor-bearing mice and found that multiple intratumoral injections of allicin or allithiamine resulted in significant tumor inhibition (1099);
* In a 1981 study, Dhillon found a substance purified from garlic effective in inhibiting the growth of two Morris hepatomas in rats (1100);
* In a 1982 study, Criss compared the effectiveness in inhibiting Morris hepatoma 3924A in rats by dietary administration versus subcutaneous injection of garlic extract. Subcutaneous injection lowered tumor growth by 30-50 percent compared to 10 to 25 percent by dietary administration (1101) ;
* In a 1983 study, Choy found a 42 to 59 percent inhibitory effect by the oral administration of a garlic suspension on the growth of Ehrlich ascites tumors in the peritoneal cavities of tumorinoculated mice. Survival time was increased significantly by the administration of garlic (1102);
* In a 1986 study, Lau and Marsh studied the immunotherapy effects of garlic extract and other agents on transplanted transitional cell carcinoma in mice. Intralesional administration was found to be much more effective in inhibiting growth than the intraperitoneal route. Also, five intralesional treatments of garlic extract to the bladders of mice with transplanted transitional cell carcinoma resulted in inhibition of tumor growth as well as the production of macrophages and lymphocytes, leading to the destruction of tumor cells. It was theorized the result was due to enhanced production of lymphokines, such as tumor necrosis factor, that could result in increased natural killer cell activity (1103).
In a follow-up study, Marsh confirmed that garlic administered intravesically (into the bladder) was a more effective immunotherapy for transitional cell carcinoma than was BCG: Intravesical immunotherapy with bacillus Calmette-Guerin (BCG), Corynebacterium parvum (CP), keyhole limpet hemocyanin (KLH), and an extract of Allium sativum (AS) was studied in mice transplanted intravesically with mouse bladder tumor cells (MBT-2)…Immunotherapy with BCG (2 X 10(6) CFU), CP (250 micrograms), KLH (50 micrograms), or AS (25 mg) was administered directly into the bladder via urethral catheter on day 1, day 6, or days 1 and 6. On day 21 the bladders and spleens were excised and weighed, and the bladders were examined macroscopically and microscopically for evidence of tumor. The results of the study showed that two treatments given one and six days after tumor transplant yielded the lowest tumor incidence and that CP and AS appeared equally effective or even slightly more effective than BCG in this model. These results suggest that clinical evaluation of CP or AS may be worthwhile (1104).

The efficacy of garlic with bladder cancer in vivo was also evaluated by Donald Lamm at West Virginia University using an extract of aged garlic. The researchers ranomized 72 mice into six groups and inoculated each with a transitional cell carcinoma line:
Tumor incidence was significantly reduced in the groups which received AGE [aged garlic extract]…relative to Saline controls. All doses of AGE significantly reduced tumor volume when compared to the Saline control. There was no statistical difference between the group receiving…garlic extract and the BCG control group. The highly beneficial reduction in tumor growth with AGE immunotherapy suggests that AGE will prove to be a highly effective form of immunotherapy for the treatment of transitional cell carcinoma of the bladder (1105).

In an Indian study, Unnikrishnan and Kuttan examined the antitumor activity of extracts of eight commonly used spices in India in mice transplanted intraperitoneally with Ehrlich ascites tumor:
Oral administration of extracts of black pepper, asafoetida, pippali and garlic could increase the percentage of life span in these mice by 64.7%, 52.9%, 47% and 41.1%, respectively…Garlic extract and asafoetida extracts also inhibited two stage chemical carcinogenesis induced by 7,12 dimethyl benzanthracene and croton oil on mice skin with significant reduction in papilloma formation. These results indicate the potential use of spices as anti-cancer agents as well as antitumor
promoters (1106).

Several studies indicate that garlic enhance the effectiveness of some chemotherapies or inhibit the mutagenic effect of chemotherapeutic drugs on normal cells. Pan and colleagues in 1988 examined the cytotoxic effects of allyl trisulfide when combined with three chemotherapeutic agents on a moderately differentiated human gastric adenocarcinoma cell line:
The inhibitory effects of [allyl trisulfide], MMC [mitomycin] alone or combined on MGC [human gastric adenocarcinoma] tumor in nude mice were observed…The in vitro test of combinations of two drugs showed that [allyl trisulfide] plus MMC or 5 FU plus DDP had markedly synergistic effect on MGC cells…The inhibition test on the growth of MGC tumor in nude mice indicated that the inhibition rates of [allyl trisulfide], MMC alone or combined were 58.3%, 86.3% and 84.3%.

The systemic toxic effect of MMC alone was severe, whereas [allyl trisulfide] alone or MMC plus [allyl trisulfide] showed mild toxicity. For this reason, [allyl trisulfide] plus MMC is recommended for clinical trials on poorly differentiated gastric cancer (1107).

Using a thioallyl derived from garlic, Yellin and his colleagues examined the relationship between glutathione metabolism and sensitivity to chemotherapeutic agents such as cisplatin. They used a battery of cell lines derived from previously untreated head and neck squamous cell carcinomas:
An inverse relationship between GSH [glutathione] levels and cisplatin sensitivity was identified…Cells were treated with S-allyl cysteine (SAC), a thioallyl derivative isolated from garlic (Allium sativum)…Pretreatment with SAC to lower cellular glutathione levels followed by exposure to cisplatin significantly enhanced the cytotoxic effects of cisplatin, while SAC alone had no effect on cell growth (1108). In this study, while the garlic derivative used demonstrated no anticancer activity itself, it did enhance the effects of cisplatin. Another intriguing implication of this study was that the presence of the antioxidant glutathione in some way inhibited the sensitivity to cisplatin, evidence that antioxidant supplementation might not be useful for patients using some chemotherapies.

In another study indicating garlic’s potential usefulness as an adjunct to chemotherapies, Chinese researchers Zhao and Huang screened vegetables for possible inhibition of mutagenicity caused by antineoplastic drugs:
We found that 7 out of 11 kinds of commonly eaten vegetables had the ability to inhibit mutagenicity caused by chemical drugs such as Mitomycin C, Bleomycinia, Fluorouracil, Cis- Diaminodichloroplatinum, Arabinosylcytosin and mustargen. They were garlic, green Chinese onion, onion, garlic bulb, tomato, cucumber and water radish…We believe that our results can be
helpful in the preparation of cancer patients’ diet, who are receiving chemotherapy and in the prevention of cancer (1109).

Dausch and Nixon cite several studies that examine the mutagenic potential of garlic. Substances that are mutagenic promote mutations, or permanent changes in the DNA in the body’s cells. Some mutations can potentially lead to cancer. Garlic has been reported to be mutagenic in several species of bacteria, but two studies with mice demonstrated no mutagenic effects. In fact, another study with mice cited by Dausch and Nixon showed that diallyl sulfide was among the most effective agents in inhibiting chemically-induced nuclear aberrations.

However, a more recent study by M. Takada published in the Japanese Journal of Cancer Research shows a possible cancer-promoting effect by some organosulfur compounds found in garlic and onions:
Four organosulfur compounds from garlic and onions were examined for modifying effects…on neoplasia of the liver in male F344 rats…Isothiocyanic acid isobutyl ester (IAIE), dipropyl trisulfide (DPT), and allyl mercapton (AM) exerted enhancing effects on their development, while dimethyl trisulfide also tended to increase them…These results suggest that IAIE, DPT, and AM promote rat hepatocarcinogenesis and their promoting effect might be caused by increased cell proliferation
with increased polyamine biosynthesis. In evaluating relationships between diet and cancer, it is thus appropriate to consider not only a possible protective role of garlic and onions, but also enhancing effects (1110).

The research with garlic seems to indicate it may have promise as an adjunctive therapy for cancer because of direct anticancer effect, immune stimulation and also possible inhibition of metastases. However, research is unclear on how a patient might best use garlic.
Garlic researcher Robert Lin, Ph.D. advises consumers to beware that manufacturers wishing to give the impression that allicin is the main active component in garlic may fortify their products with this readily made compound. According to Lin:
Allicin is a transient and highly unstable compound which is produced when garlic’s cellular structures are ruptured due to cutting and crushing…Once allicin is formed, it decomposes rapidly and is mostly lost within one day. Since allicin has a germicidal power when added to cultured  micro-organisms, some garlic products have been promoted as drugs for treating infectious diseases. The truth is that almost all cooked garlic and garlic products (including so-called garlic supplements) contain insignificant amounts of allicin. Further, there is no compelling evidence showing that allicin is the active compound in the body (1111).

Sundaram and Milner concluded in their study which showed diallyl disulfide inhibited proliferation of canine mammary tumor cells:
Essential oils of garlic are known to contain approximately 60% DADS …It is impossible at this point to extrapolate the quantity of garlic or its oil that would need to be consumed by human beings to potentially reduce the growth of neoplastic tissue. Nevertheless, intakes of 20 grams per day have been reported in some areas of the world. This intake has been correlated with a reduction in the incidence of stomach cancers (1112).

And Legnani found significant effects on fibrinolysis and platelet aggregation the following responses to garlic ingestion in humans at a level of 900 mg daily of dried powder and Kiesewetter found a clinical effect in humans at a level of 800 mg per day.
Studies have also employed various garlic derivatives, both oil soluble and water soluble, and, in animal studies, used both oral administration and injection. These studies seem to indicate that injection is a more effective route of administration, though at least three studies did show life extension in animals given garlic orally. Further, studies by Marsh and Lamm seem to indicate that garlic extracts given intravesically in mice may be significantly more useful as an immunotherapy
for transitional cell carcinoma of the bladder than BCG, while the studies by Takeyama and Hoon indicate the potential for garlic to inhibit the growth of melanoma.

A caveat for cancer patients interested in the use of garlic as an adjunct to therapy is research by Pruthi showing that, due to the instability of numerous sulfur compounds, the application of heat above 60 degrees centigrade can cause not only the pungency, but possibly also the medicinal properties of garlic to be lost (1113). However, a cold-aged extract from Japanese whole-clove garlic has been developed that allows for the conversion of some of the active components to be converted
in less irritating compounds which also have less odor (1114).

Richard Grossman, a New York-based authority on herbal medicine, recommends Kyolic brand garlic for patients interested in an aged garlic product which is less pungent than fresh whole garlic.

Garlic contains many phytochemicals with therapeutic effects, including antibacterial, antifungal, hypolipidemic, hypoglycaemic, hypoglycaemic, antithrombotic, antioxidant and anticancer. In vitro studies and epidemiological studies have suggested that garlic has anticancer properties. Garlic contains both water soluble and oil soluble sulphur compounds with anticancer activity. Because garlic is mostly consumed in its cooked form it is important to know the activity of the sulphur compounds of cooked garlic. Other studies have already shown that heating reduces the antioxidant, antibacterial and vascular protective activity. The aim of this study is to determine the heat stability of the anticancer phytochemicals in garlic by heating the garlic in a microwave or oven.The researchers found that heating the garlic during 1 min in the microwave or 45 min in the oven resulted in complete loss of anticancer activity. Strange enough, some of the anticancer activity was retained when the crushed garlic was allowed to stand for 10 minutes before the heat treatment. The heating resulted in the destruction of the alliinase enzyme, which is responsible for the production of the active allyl sulphur compounds. During the crushing of garlic the alliinase enzyme converts the alliin of fresh garlic into allicin,which is further transformed into diallyl sulphide, allyl sulphide and other larger sulphur compounds. Allowing alliinase to work for 10 min after crushing the garlic allows enough allyl compounds to be formed, resulting in some biological activity.Source: Song K and Milner JA. The influence of heating on the anticancer properties of garlic.. Journal of Nutrition. 2001 March;131(3s):1054S-7S

For scientific studies about garlic  quoted in this article see last page of studies database-click here.

Also see  Cancer, Interrupted: Garlic & Flavonoids – YouTube

Best of Health!

Cristian

SHARE,LIKE & COMMENTS – buttons below!

Garlic (lat: Allium sativum / ro: Usturoi )

CLICK AICI pentru  limba ROmana(traducerea „aproximativa” utilizand google translate).

Scriu articolele in engleza in ultima vreme  de cand incerc as fac siteul disponibil in limba engleza ,la fel cum am facut si cartea disponibila in limba engleza,  odata cu colaborarile incepute cu publicatiile internationale precum NaturalNews(click aici) si cu prestigioasele centre de cercetare si tratare alternativa a cancerului din lume (click aici) ; centre precum institutul Gerson (click aici) , clinica Issels (click aici), clinica Hope4Cancer (click aici), Fundatia Independenta de Cercetare a Cancerului ICRF Inc (click aici) cancertutor si altele. Revin cu mai multe detalii despre centrele cu care acest site este oficial partener (le sprijina oficial si este sprinjinit  reciproc oficial ).
Sper totusi ca traducerea in romana oferita de google sa fie pe intelesul dvs pina gasesc o solutie mai buna sau timp si resurse sa traduc. Daca sunt probleme va rog sa imi spuneti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
English: A basket of garlic (allium sativum) o...

English: A basket of garlic (allium sativum) offered for sale at the farmers’ market in Rochester, Minnesota (Photo credit: Wikipedia)

In a review of the research on garlic by Judith Dausch and Daniel Nixon in a 1990 issue of  Preventive Medicine, they note that there have been hundreds of animal and human studies since the 1930s on the potential benefits of garlic or its active ingredients. Since the 1970s, most research has focused on its antibacterial activity, lipid-lowering effects, antiplatelet aggregation effects, drug metabolizing properties and its anti-carcinogenic actions.They conclude that „evidence suggests a potential role for garlic or its components in several areas including prevention or control of cardiovascular disorders, treatment of viral and fungal conditions and prevention and treatment ofcertain cancers.”(1075).
As of September 1996, the Office of Alternative Medicine (OAM) had identified 250 citations in the medical literature for garlic, of which 171 pertained to cancer. Of the 89 studies they reviewed, ten were carried out with human subjects, 61 were animal studies and ten were in vitro studies. All of the human studies the OAM evaluated were studies of
garlic as preventive for cancer and showed mixed results, with Chinese studies generally showing positive results for the cancers examined and Western studies showing no association.

It was first believed by researchers that the single beneficial element in garlic was allicin, the  compound formed when the bulb is crushed. Allicin is an unstable compound that is strongly antibacterial and mainly responsible for garlic’s characteristic odor.

In vitro studies show that allicin inhibits the invasion and metastasis of human colon carcinoma cells. The phytochemical also exhibits antigenotoxic action. But the anticancer effect of allicin in humans remains uncertain, because of its low stability and poor bioavailability.

A study conducted at the Nanjing Medical University, China, concluded that allicininhibited the invasion and metastasis of human colon carcinoma cells in vitro at non-cytotoxic concentration through down-regulating the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF), urokinase receptor (uPAR) and heparanase mRNA [1]. The researchers tested the effect of allicin on invasion and metastasis of human colon cancer cell line LoVo in vitro by using migratory test, adhesion test and Transwell chamber experiment. Allicin showed an inhibitive effects on growth of the cells in a dose and time-dependent manner. The phytochemicals suppressed the movement, adhesion and invasive capability of carcinoma cells.

A study by the Weizmann Institute of Science, Israel, demonstrated the antiproliferative function of allicin on two leukemia cell lines (HL60 and U937) [2]. They found that allicin showed anticancer effect by inducing growth inhibition, apoptotic events such as blebbing, mitochondrial membrane depolarization, cytochrome c release into the cytosol, activation of caspase 9 and caspase 3 and DNA fragmentation. Allicin reduced glutathione in the cytosol and mitochondria and changed the intracellular redox status.

Siddique and Afzal of the Aligarh Muslim University, India, investigated the antigenotoxic potential of allicin in cultured human lymphocytes using chromosomal aberrations and sister chromatid exchanges induced by the genotoxic methyl methanesulphonate [3]. They found that allicin treatment reduced the damage caused by the genotoxin, as illustrated by lower levels of chromosomal aberrations and sister chromatid exchanges.

[1] Effects of allicin on invasion and metastasis of colon cancer LoVo cell line in vitro. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009 May 26;89(20):1382-6.
[2] Allicin inhibits cell growth and induces apoptosis through the mitochondrial pathway in HL60 and U937 cells. J Nutr Biochem. 2008 Aug;19(8):524-35.
[3] Antigenotoxic effect of allicin against methyl methanesulphonate induced genotoxic damage. J Environ Biol. 2005 Jul;26(3):547-50. 

But in addition to allicin, researchers have discovered 32 other sulfur compounds in garlic, along with 17 amino acids,
Germanium, Calcium, Selenium, Copper, Iron, Potassium, Magnesium, Zinc, and small amounts of vitamins A, B1 and C. The main active components in garlic seem to be the various sulfur compounds, including Allicin, Allixin, diallyl Disulfide, diallyl Trisulfide and thioallyl amino acids, as well as other compounds formed during cooking and food preparation.(1075)
Dausch and Nixon report that, with regards to cancer research, the majority of human studies have been epidemiological in nature. Others have been in vitro or animals studies of the possible role of garlic in the prevention of cancer. According to Dausch and Nixon:
One possible beneficial effect of garlic or its components may be their ability to enhance the body’s mechanism for eliminating exogenous substances including carcinogens. In some studies garlic has been shown to have a stimulating effect on certain enzymes that are known to be involved in  removing toxic substances. Antihepatotoxic [liver detoxifying] activity of garlic sulfur components have been described in vitro and vivo (1074).

This capacity to enhance liver detoxification could potentially be of great interest to cancer patients who are undergoing chemotherapy for cancer, since the it is the liver that functions to eliminate the toxic chemotherapy from the body.
Li and colleagues at the Strang-Cornell Cancer Research Laboratory describe the research on garlic in a 1995 article in Oncology Reports:
…Based on experimental and epidemiological evidences garlic could be classified as an anticarcinogen.
The specific phase(s) of the carcinogenic process, i.e., initiation, promotion, or progression at which garlic or its constituents may exert its biological effect, however, remains to be determined in many cases…
Sources and mode of extraction of specific constituents from garlic showed an inhibitory effect on the production of DNA adducts initiated by chemical carcinogens on mammary cell DNA.
Postulates to explain the anti-carcinogenic effect of garlic constituents have been proposed and these range from bio-inactivation of carcinogens, induction of free radical scavenging mechanisms, enhanced detoxification involving the glutathione pathway, and more recently, it has been suggested the cancer cells may be growth arrested in the G1-G0 phase of the cell cycle…(1078)
Describing their 1991 research on one of the active components of garlic, Maurya and Singh conclude:
Diallyl sulfide [DAS], an organosulfur compound identified as the flavor component in garlic, has been shown to inhibit chemically-induced neoplasia of forestomach and lung in mice. Even though the exact mechanism(s) of anti-neoplastic activity of DAS is not known, several independent studies suggest that this effect may, at least in part, be due to the elevation of glutathione-S-transferase [detoxification] activity (1079).

Although most research with garlic and cancer has focused on prevention, intriguing evidence exists concerning the potential for garlic as an adjunct to therapy for existing cancers. According to Boik,
„theoretically, garlic may inhibit cancer by a variety of mechanisms, including reduced angiogenesis, reduced platelet aggregation, and increased fibrinolysis (discussed below)” (1180).
Dutch researchers found that compounds in garlic inhibit endothelial umbilical cell proliferation in vivo, an indication that they might also inhibit tumor angiogenic activity, which also involves the rapid proliferation of endothelial cells.
The antiangiogenic effect of thiols, compounds found in garlic, may be related to their ability to inhibit free-radical production by macrophages. Macrophages are found in great numbers in solid tumors, and can comprise 10 to 30 percent of the cells in a tumor. Under the low-oxygen conditions found in the interiors of solid tumors, macrophages secrete large amounts of angiogenesis factors, perhaps because of the stimuli are similar to those found in situations where wound healing is
required (1182).

According to Koch:
We showed previously that thiol-containing compounds inhibited the production of macrophagemediated angiogenic activity. Since thiol containing compounds may act on macrophages by affecting activation and inhibiting the production of oxygen free-radicals, we studied the effects of oxygen free-radical scavengers on production of angiogenic activity…We conclude that oxygen free-radical scavengers are potent inhibitors of the production of macrophage-mediated angiogenic
activity (1083).
Compounds found in garlic might also influence angiogenesis through their effects on the process of fibrinolysis, or the breaking down of fibrin. Fibrin is the protein material that comprises the essential portion of blood clots and is formed as a result of the process of inflammation. The area around tumors is commonly inflamed and a provisional stroma, or support structure, composed of fibrin forms around the tumor. According to Boik, the formation of this fibrin stroma may be the
most important single precondition for tumor angiogenesis to occur. Boik cites research showing that the removal of this fibrin through the process of fibrinolysis terminates angiogenesis. He also speculates that by increasing fibrinolysis, the periphery of the tumor may be exposed to greater immune attack (1084).
A number of human studies have been carried out on the fibrinolytic properties of garlic that might have a bearing on some forms of cardiovascular disease. Some of these studies also indicate potential benefit to people with cancer.

Italian researcher Legnani and colleagues found the following responses to garlic ingestion (900 mg daily of dried powder) in a study of 12 healthy subjects in a randomized, double-blind, placebo controlled study on fibrinolysis and platelet aggregation:
Total euglobulin fibrinolytic activity…[was] significantly higher 4 and 6 hours after garlic…ingestion, and no differences were recorded between treatments. After 14 days of treatment, t-PA [tissue plasminogen activator, the principle mediator of fibrinolysis] activity was significantly higher after garlic…Platelet aggregation…was significantly inhibited 2 and 4 hours after garlic ingestion; platelet aggregation values were also significantly lower after 7 and 14 days of garlic
treatment (1085).

Arora also assessed the fibrinolysis-enhancing properties of garlic in patients with ischemic heart disease and in healthy control subjects. Though blood fibrinolytic activity was enhanced, the peak activity occurred at the 4th week of garlic therapy but was not sustained despite its continuous use and returned to about the pre-garlic values at the 12th week. Garlic withdrawal did not cause any further change in blood fibrinolytic activity (1086).

Another study in humans, this one a placebo-controlled double-blind study by Kiesewetter and colleagues, demonstrated a significant decrease in thrombocyte aggregation through the administration of 800 mg of garlic daily powder over a period of four weeks. Plasma viscosity was also shown to decrease (1087). Both effects lessen the likelihood of tumor cell arrest at potential metastatic sites.
Feng and resveracolleagues found that diallyl trisulfide (DATS) at high levels had an inhibitory effect on T cell activation, but at appropriate concentrations augmented the activation of T lymphocytes, immune cells that might play a role in the immune response to cancer. In addition:
DATS can antagonize the inhibition of tumor-derived immunosuppressive factors produced by S180 cells and Ehrlich ascitic cancer cells on the activation of T cells, and reduce the inhibitory rate significantly…When macrophages were pretreated with DATS for 24 hours, the cytotoxicity of macrophages to three tumor cell lines was significantly higher than that in corresponding control group…These results indicate that DATS can augment the activation of T cells and enhance the antitumor function of macrophages, suggesting that DATS may be potentially useful in tumor therapy
(1088).
Evidence also exists of a direct anticancer effect with garlic.

An in vitro study by Xie examined the effect of garlic oil on the DNA content of the cancer cell cycle using flow cytometric analysis:
This technique may measure DNA content of 5000 cells per second and traces the dynamic changes  in the cell proliferation cycle and offers a hint for designing clinical treatment protocol, monitor prognosis and elucidate the mechanisms of antitumor drugs. The authors’ previous studies showed significant effect of garlic oil on prolongation of life expectancy and inhibition of tumor growth in mice. Using FCM [flow cytometric analysis] the authors analyzed the effect of garlic oil on cell
cycle in S180 tumor cells, 2-6 hours after single administration or multiple administration. The number of cells in S phase rapidly decreased, in G1 phase increased. This suggests garlic oil may blockade cells…progress from G1 phase to S phase and result in accumulation of cells in G1 phase and directly inhibit the synthesis of DNA and the cell cycle (1089).

A second study by Xie and colleagues on the effect of Kang ai-bao II on cancer cells using confocal laser scanning microscopy found that this garlic preparation had a destructive effect on DNA and RNA of cancer cells (1090).
Dausch and Nixon describe a 1985 Chinese study by Xiyu that compared the cytoxic effects of fresh garlic, diallyl trisulfide, 5-FU, mitomycin and cis-DDP on human gastric cancer cells in vitro.
Mitomycin exerted the strongest effect, but fresh garlic also had a marked killing effect. Diallyl trisulfide was stronger than 5-FU against this gastric cell line (1091).
Li and colleagues also demonstrated an antiproliferative effect with aged garlic (AGE) and two of its allyl constituents in a human breast carcinoma model. They determined that „aged garlic extract  demonstrated substantial inhibitory effect on the cancer cell lines; these AGE treated cells had substantially lowered growth rate than that of the cells treated with each compound alone”(1092).
In a 1993 study published in Oncology, Hiromitsu Takeyama and colleagues examined the effect of an amino acid compound derived from garlic, S allyl cysteine, or SAC on nine human melanoma cell line in vitro. They found that growth was inhibited in all melanoma cell lines, while it was not inhibited in three lymphoblastoid cell lines. The researchers also found that morphological changes were induced in the melanoma cells by SAC and that the cells appeared more differentiated and
possibly had reverted to a less malignant state (1093).
In another study examining the effect of garlic constituents on a melanoma cell line in culture, David Hoon and colleagues at the UCLA Medical Center found that an extract of aged garlic significantly inhibited the growth a the melanoma cells and „appeared to be a more potent or an equivalent inducer of differentiation of melanoma compared to some known cytokines and agents…The modulatory effect on cell growth and differentiation by [garlic extract] may have potential benefit for prevention and control of melanoma progression in humans (1094).
Similarly, in a 1993 study using canine mammary tumor cells in vitro, Sundaram and Milner found that three water soluble constituents of garlic did not significantly inhibit cell growth, while two oilsoluble compounds, diallyl sulfide and diallyl disulfide, did significantly inhibit growth and a third, diallyl trisulfide, resulted in cell death (1095).

Dausch and Nixon also summarize numerous in vivo studies with mice demonstrating immunomodulatory and anticancer effects:

* In a 1964 study, Kimura and Yamamoto described the effects of garlic extracts on a transplanted ascites sarcoma in rats. When injected interperitoneally, the extract inhibited tumor cell proliferation by producing irregularities in chromosomes during cell division (1096);
* In a 1967 study, Fujiwara and Natata found that when mice were injected twice at a seven-day interval with a suspension of Ehrlich ascites tumor cells pretreated with garlic extract, they developed a strong immunity to the same type of tumor cells. They attributed this acquired immunity to the interaction of allicin with tumor cell proteins (1097).
* In a 1973 study, Nakata treated a variety of tumor cell types in mice with fresh garlic extract. Tumor development was found to be reversed in mice injected with Ehrlich ascites tumor and Yoshida sarcoma cells that were preincubated with garlic solution (1098)
* In a 1981 study, Cheng and Tung tested numerous compounds in Sarcoma 180 tumor-bearing mice and found that multiple intratumoral injections of allicin or allithiamine resulted in significant tumor inhibition (1099);
* In a 1981 study, Dhillon found a substance purified from garlic effective in inhibiting the growth of two Morris hepatomas in rats (1100);
* In a 1982 study, Criss compared the effectiveness in inhibiting Morris hepatoma 3924A in rats by dietary administration versus subcutaneous injection of garlic extract. Subcutaneous injection lowered tumor growth by 30-50 percent compared to 10 to 25 percent by dietary administration (1101) ;
* In a 1983 study, Choy found a 42 to 59 percent inhibitory effect by the oral administration of a garlic suspension on the growth of Ehrlich ascites tumors in the peritoneal cavities of tumorinoculated mice. Survival time was increased significantly by the administration of garlic (1102);
* In a 1986 study, Lau and Marsh studied the immunotherapy effects of garlic extract and other agents on transplanted transitional cell carcinoma in mice. Intralesional administration was found to be much more effective in inhibiting growth than the intraperitoneal route. Also, five intralesional treatments of garlic extract to the bladders of mice with transplanted transitional cell carcinoma resulted in inhibition of tumor growth as well as the production of macrophages and
lymphocytes, leading to the destruction of tumor cells. It was theorized the result was due to enhanced production of lymphokines, such as tumor necrosis factor, that could result in increased natural killer cell activity (1103).
In a follow-up study, Marsh confirmed that garlic administered intravesically (into the bladder) was a more effective immunotherapy for transitional cell carcinoma than was BCG: Intravesical immunotherapy with bacillus Calmette-Guerin (BCG), Corynebacterium parvum (CP), keyhole limpet hemocyanin (KLH), and an extract of Allium sativum (AS) was studied in mice transplanted intravesically with mouse bladder tumor cells (MBT-2)…Immunotherapy with BCG (2 X 10(6) CFU), CP (250 micrograms), KLH (50 micrograms), or AS (25 mg) was administered directly into the bladder via urethral catheter on day 1, day 6, or days 1 and 6. On day 21 the bladders and spleens were excised and weighed, and the bladders were examined macroscopically and microscopically for evidence of tumor. The results of the study showed that two treatments given one and six days after tumor transplant yielded the lowest tumor incidence and that CP and AS appeared equally effective or even slightly more effective than BCG in this model. These results suggest that clinical evaluation of CP or AS may be worthwhile (1104).
The efficacy of garlic with bladder cancer in vivo was also evaluated by Donald Lamm at West Virginia University using an extract of aged garlic. The researchers ranomized 72 mice into six groups and inoculated each with a transitional cell carcinoma line:
Tumor incidence was significantly reduced in the groups which received AGE [aged garlic extract]…relative to Saline controls. All doses of AGE significantly reduced tumor volume when compared to the Saline control. There was no statistical difference between the group receiving…garlic extract and the BCG control group. The highly beneficial reduction in tumor growth with AGE immunotherapy suggests that AGE will prove to be a highly effective form of immunotherapy for the treatment of transitional cell carcinoma of the bladder (1105).

In an Indian study, Unnikrishnan and Kuttan examined the antitumor activity of extracts of eight commonly used spices in India in mice transplanted intraperitoneally with Ehrlich ascites tumor:
Oral administration of extracts of black pepper, asafoetida, pippali and garlic could increase the percentage of life span in these mice by 64.7%, 52.9%, 47% and 41.1%, respectively…Garlic extract and asafoetida extracts also inhibited two stage chemical carcinogenesis induced by 7,12 dimethyl benzanthracene and croton oil on mice skin with significant reduction in papilloma formation. These results indicate the potential use of spices as anti-cancer agents as well as antitumor
promoters (1106).
Several studies indicate that garlic enhance the effectiveness of some chemotherapies or inhibit the mutagenic effect of chemotherapeutic drugs on normal cells. Pan and colleagues in 1988 examined the cytotoxic effects of allyl trisulfide when combined with three chemotherapeutic agents on a moderately differentiated human gastric adenocarcinoma cell line:
The inhibitory effects of [allyl trisulfide], MMC [mitomycin] alone or combined on MGC [human gastric adenocarcinoma] tumor in nude mice were observed…The in vitro test of combinations of two drugs showed that [allyl trisulfide] plus MMC or 5 FU plus DDP had markedly synergistic effect on MGC cells…The inhibition test on the growth of MGC tumor in nude mice indicated that the inhibition rates of [allyl trisulfide], MMC alone or combined were 58.3%, 86.3% and 84.3%.
The systemic toxic effect of MMC alone was severe, whereas [allyl trisulfide] alone or MMC plus [allyl trisulfide] showed mild toxicity. For this reason, [allyl trisulfide] plus MMC is recommended for clinical trials on poorly differentiated gastric cancer (1107).
Using a thioallyl derived from garlic, Yellin and his colleagues examined the relationship between glutathione metabolism and sensitivity to chemotherapeutic agents such as cisplatin. They used a battery of cell lines derived from previously untreated head and neck squamous cell carcinomas:
An inverse relationship between GSH [glutathione] levels and cisplatin sensitivity was identified…Cells were treated with S-allyl cysteine (SAC), a thioallyl derivative isolated from garlic (Allium sativum)…Pretreatment with SAC to lower cellular glutathione levels followed by exposure to cisplatin significantly enhanced the cytotoxic effects of cisplatin, while SAC alone had no effect on cell growth (1108).
In this study, while the garlic derivative used demonstrated no anticancer activity itself, it did enhance the effects of cisplatin. Another intriguing implication of this study was that the presence of the antioxidant glutathione in some way inhibited the sensitivity to cisplatin, evidence that antioxidant supplementation might not be useful for patients using some chemotherapies.
In another study indicating garlic’s potential usefulness as an adjunct to chemotherapies, Chinese researchers Zhao and Huang screened vegetables for possible inhibition of mutagenicity caused by antineoplastic drugs:
We found that 7 out of 11 kinds of commonly eaten vegetables had the ability to inhibit mutagenicity caused by chemical drugs such as Mitomycin C, Bleomycinia, Fluorouracil, Cis- Diaminodichloroplatinum, Arabinosylcytosin and mustargen. They were garlic, green Chinese onion, onion, garlic bulb, tomato, cucumber and water radish…We believe that our results can be
helpful in the preparation of cancer patients’ diet, who are receiving chemotherapy and in the prevention of cancer (1109).

Dausch and Nixon cite several studies that examine the mutagenic potential of garlic. Substances that are mutagenic promote mutations, or permanent changes in the DNA in the body’s cells. Some mutations can potentially lead to cancer. Garlic has been reported to be mutagenic in several species of bacteria, but two studies with mice demonstrated no mutagenic effects. In fact, another study with mice cited by Dausch and Nixon showed that diallyl sulfide was among the most effective agents in inhibiting chemically-induced nuclear aberrations.
However, a more recent study by M. Takada published in the Japanese Journal of Cancer Research shows a possible cancer-promoting effect by some organosulfur compounds found in garlic and onions:
Four organosulfur compounds from garlic and onions were examined for modifying effects…on neoplasia of the liver in male F344 rats…Isothiocyanic acid isobutyl ester (IAIE), dipropyl trisulfide (DPT), and allyl mercapton (AM) exerted enhancing effects on their development, while dimethyl trisulfide also tended to increase them…These results suggest that IAIE, DPT, and AM promote rat hepatocarcinogenesis and their promoting effect might be caused by increased cell proliferation
with increased polyamine biosynthesis. In evaluating relationships between diet and cancer, it is thus appropriate to consider not only a possible protective role of garlic and onions, but also enhancing effects (1110).
The research with garlic seems to indicate it may have promise as an adjunctive therapy for cancer because of direct anticancer effect, immune stimulation and also possible inhibition of metastases. However, research is unclear on how a patient might best use garlic.
Garlic researcher Robert Lin, Ph.D. advises consumers to beware that manufacturers wishing to give the impression that allicin is the main active component in garlic may fortify their products with this readily made compound. According to Lin:
Allicin is a transient and highly unstable compound which is produced when garlic’s cellular
structures are ruptured due to cutting and crushing…Once allicin is formed, it decomposes rapidly and is mostly lost within one day. Since allicin has a germicidal power when added to cultured  micro-organisms, some garlic products have been promoted as drugs for treating infectious diseases. The truth is that almost all cooked garlic and garlic products (including so-called garlic supplements) contain insignificant amounts of allicin. Further, there is no compelling evidence showing that allicin is the active compound in the body (1111).
Sundaram and Milner concluded in their study which showed diallyl disulfide inhibited proliferation of canine mammary tumor cells:
Essential oils of garlic are known to contain approximately 60% DADS …It is impossible at this point to extrapolate the quantity of garlic or its oil that would need to be consumed by human beings to potentially reduce the growth of neoplastic tissue. Nevertheless, intakes of 20 grams per day have been reported in some areas of the world. This intake has been correlated with a reduction in the incidence of stomach cancers (1112).

And Legnani found significant effects on fibrinolysis and platelet aggregation the following responses to garlic ingestion in humans at a level of 900 mg daily of dried powder and Kiesewetter found a clinical effect in humans at a level of 800 mg per day.
Studies have also employed various garlic derivatives, both oil soluble and water soluble, and, in animal studies, used both oral administration and injection. These studies seem to indicate that injection is a more effective route of administration, though at least three studies did show life extension in animals given garlic orally. Further, studies by Marsh and Lamm seem to indicate that garlic extracts given intravesically in mice may be significantly more useful as an immunotherapy
for transitional cell carcinoma of the bladder than BCG, while the studies by Takeyama and Hoon indicate the potential for garlic to inhibit the growth of melanoma.

A caveat for cancer patients interested in the use of garlic as an adjunct to therapy is research by Pruthi showing that, due to the instability of numerous sulfur compounds, the application of heat above 60 degrees centigrade can cause not only the pungency, but possibly also the medicinal properties of garlic to be lost (1113). However, a cold-aged extract from Japanese whole-clove garlic has been developed that allows for the conversion of some of the active components to be converted
in less irritating compounds which also have less odor (1114).
Richard Grossman, a New York-based authority on herbal medicine, recommends Kyolic brand garlic for patients interested in an aged garlic product which is less pungent than fresh whole garlic.

Garlic contains many phytochemicals with therapeutic effects, including antibacterial, antifungal, hypolipidemic, hypoglycaemic, hypoglycaemic, antithrombotic, antioxidant and anticancer. In vitro studies and epidemiological studies have suggested that garlic has anticancer properties. Garlic contains both water soluble and oil soluble sulphur compounds with anticancer activity. Because garlic is mostly consumed in its cooked form it is important to know the activity of the sulphur compounds of cooked garlic. Other studies have already shown that heating reduces the antioxidant, antibacterial and vascular protective activity. The aim of this study is to determine the heat stability of the anticancer phytochemicals in garlic by heating the garlic in a microwave or oven.The researchers found that heating the garlic during 1 min in the microwave or 45 min in the oven resulted in complete loss of anticancer activity. Strange enough, some of the anticancer activity was retained when the crushed garlic was allowed to stand for 10 minutes before the heat treatment. The heating resulted in the destruction of the alliinase enzyme, which is responsible for the production of the active allyl sulphur compounds. During the crushing of garlic the alliinase enzyme converts the alliin of fresh garlic into allicin,which is further transformed into diallyl sulphide, allyl sulphide and other larger sulphur compounds. Allowing alliinase to work for 10 min after crushing the garlic allows enough allyl compounds to be formed, resulting in some biological activity.Source: Song K and Milner JA. The influence of heating on the anticancer properties of garlic.. Journal of Nutrition. 2001 March;131(3s):1054S-7S

For scientific studies about garlic  quoted in this article see last page of studies database-click here.

Also see  Cancer, Interrupted: Garlic & Flavonoids – YouTube

Best of Health!

Cristian

SHARE,LIKE & COMMENTS – buttons below!

marturie cancer metastaze hepatice si pulmonare , in ultima faza , cu ascita,casexie

Buna ziua, tuturor.

Asa cum am spus in cateva comentarii o sa va povestesc experienta mea cu mama diagnosticata cu metastaze hepatice si pulmonare.

Atașez mai jos diagnosticele cu care am scos-o din spital, mentionez ca nu a facut chimioterapie intrucat era foarte slabita, doctorul afirmând că viața ei se poate termina oricand. La externare nu era deplasabila, nu putea inghiti decat 5-6 lingurite de supa, avea greata continua insotita de o sputa spumoasa si o tuse seaca, scaun de culoare negru vascos, dormea mai tot timpul iar durerea de ficat era apăsătoare, urmatoarele 2 luni petrecandu-le doar pe partea dreapta. Am vrut să îi dau hidrazina imediat insa ptr faptul că nu manca era in pericol de hipoglicemie asa ca pentru inceput a facut timp de 2 săptămâni Aminosteril N-hepa, vit. C si B6 IV. In timpul acesta a reușit să înghită cate 2 capsule/zi de ciuperci medicinale, magneziu L-threonate, cate un galbenus de gaina crud de a 2-a zi amestecat cu o lingura de bors crud si cate 100 ml colostru seara. Starea ei s-a îmbunătățit usor dar tot nu putea manca. I-am dat apoi hidrazina, începând cu o capsulă pe zi, am crescut progresiv pana la 3 cap/zi. Dupa 5 zile, greata a dispărut, sputa la fel dar si tusea. In total i-am dat hidrazina timp de 9 zile, după care am hotarat sa nu ii mai dau deoarece am considerat scopul hidrazinei atins si vroiam sa o scot din ascita întrucât era un pericol ptr viata ei iar tensiunea cu greu se tinea in frau plus ca a necesitat de cateva ori aparatul de oxigen. Furosemidul, spironolactona si tot ce are medicina alopata ptr ascita, insuficienta renala n-au niciun efect in stadiul acela grav, ci mai mult complica. Deci fara ele, fără ser fiziologic (sodiu) si fara saruri Ringer. Cu citratul de potasiu picioarele mamei s-au dezumflat dupa 1 zi de administrare iar la o saptamana era dezumflat tot corpul mai putin palma stanga care a cedat dupa a 2-a saptamana. De asemenea ii faceam masaj al intregului corp cu ulei esential de tamaie (cateva pic in ulei de cocos). Atunci am constat cu durere cat era mama de slaba, avea 49.5 kg.. In perioada aceea i-am refacut analizele facute in spital plus altele pe care le vroiam eu pentru a-mi face o idee de necesarul corpului ei. Rezultatele au iesit foarte proaste iar cunoscutii tot nu ii dadeau vreo sansa. De exemplu calprotectina era 1500. Au urmat apoi clisme cu cafea care s-au dovedit miraculoase pentru ficatul mamei, acesta relaxandu-se dupa fiecare procedură (se dezumfla cate putin) si unul cate unul a inceput sa ia toate suplimentele pe care le-am considerat necesare ptr ea plus ceai verde, bicarbonat de sodiu, lamaie, verdeturi, condimente pentru a alcaliniza corpul. Pentru sucuri de legume nu era pregătit corpul datorita instabilității glicemiei asa ca m-am rezumat pe fiert si salate. Si cand începusem să adaug nucile si semințele, mama s-a hotărât ca nu mai vrea sa manance legume ci vrea brânză, carne, gratare. Ea nu știa atunci ce are. In toata aceasta perioada toata lumea ma îndemna să nu o mai chinui si sa ii dau ce pofteste dar nu am putut să renunț sa incerc sa o salvez. Totusi cand ea mi-a zis ca nu mai vrea legume am fost de acord ca timp de o lună sa ii fac tot ce poftește cu condiția să ia în continuare tot protocolul de suplimente. Asa ca timp de o lună s-a bucurat de proteina animală iar seara i se facea insulina insa nimic nu s-a schimbat în starea ei, nu se putea ridica din pat. Nimic!! Dupa o lună m-a întrebat ce are si i-am spus. Nu a fost mirată, cica ii spuseseră din spital…După acel moment mama a vrut tot ce i-am dat cu mare bucurie. După 2 săptămâni mergea singurica in jurul patului. La 3 starea afara in curte, la masa. A urmat bai de bicarbonat de sodiu si sulfat de magneziu, miscare pe stepper, masaj, o dieta low carb, legume fierte, coapte, in salate, germeni, cu condimente (chimen, turmeric, oregano, cimbru), ardei iute la fiecare masa, ghimbir, cure de detox cu usturoi, ” oil pulling”, in cure toamna si primavara consuma lapte batut de bivolita, diverse nuci si seminte hidratate in prealabil ( 12 buc de samburi amari de caisa/zi, chia, in, susan, chimen negru, pudră de roscove, cuisoare, scorțișoara), ulei de masline, cocos, avocado, unt clarifiat sau ghee. Carbohidrati consuma doar naut, quinoa, amarant, si ocazional, in prezent cand glicemia este stabilă mananca mămăligă si cartof copt. Ocazional ou proaspăt, aproape crud. Carne deloc. Am omis sa va spun ca escarele cu care a venit din spital s-au vindecat foarte repede cu crema de smirna de la Laur med iar una dintre ele formată pe cartilajul urechii drepte a trecut in 3-4 zile cu propolis si suc proaspăt de rostopasca. Cicatridina mult recomandată, poate ca ati vazut ca are aluminiu si alte prostii care nu ii trebuiesc omului in acel moment. La sfârșitul lunii martie mama face 1 an de când s-a externat. Mai are doar o singură tumoare pe ficat, si ea redusă, toate analizele au revenit la normal, tensiunea este normala, glicemia stabila, si totul fara niciun medicament. Doctorul ecograf care i-a urmărit evolutia a rămas blocat, neputandu-si ascunde uimirea. Sper ca povestea mea sa ofere o imagine pozitivă celor aflați în stadii terminale iar apartinatorilor sa nu renunțe la cei aflați în suferință. Am vrut să scot în evidență ca suplimentele singure nu pot face minuni daca nu sunt susținute de ceea ce mâncăm si ca rezolvarea se poate gasi in lucruri simple. Trebuie doar sa ne cunoastem pe noi înșine și să spunem „da” atunci când trebuie.

Acesta este protocolul pe care il urmeaza mama:

Magneziu L-threonate

Ciuperci medicinale(turkey tail, sun Mushroom, maitake, cordyceps, lion’s mane, reishi, shitake)+astragalus

N-acetil-cisteina

acid alfa lipoic

omega 3

coenzima q10

L-glutathione

Antioxivita

vit E + seleniu b6 ( pyridoxal 5′ phosphate)

zinc bisglycinate

b3 (niacin)

citrat de potasiu

vit D3 +k2

vit C(liposomal sodium ascorbate)

resveratrol

milk tristle armurariu

MSM+turmeric+boswelia

artemisin

In perioadele critice ale mamei Dumnezeu mi-a scos în cale oameni frumosi care mi-au oferit info prețioase și cărora le mulțumesc! (Cristian Gologan si Katy Parvou)♥️

am sters analizele si scanarile din motive de confidentialitate- le regasiti partial in linkul de mai jos

NUTRIENȚI CARE POT PREVENI PROLIFERAREA TUMORALĀ

Nutrienții enumerați mai jos sunt capabili să blocheze multiplicarea continuă a ciclului de replicare celulară, oprind astfel sau încetinind creșterea celulelor canceroase. Puțini dintre ei au fost incluși în studiile la om, deci nu avem doze exacte, dar cu siguranță le putem include ca parte a unei diete sănătoase anti-cancer.

Acid alfa linolenic , derivat din chia, semințe de in, semințe de cânepă, nuci, fistic, semințe de dovleac, nuci Apigenin , derivat din țelină, pătrunjel, ceapă, grapefruit, portocale

Berberină , derivată din goldenseal , afine, struguri Oregon, Huang bai

Beta-sitosterol , derivat din tărâțe de orez, fistic, nuci, migdale, nuci pecan, semințe de dovleac, semințe de susan, semințe de floarea-soarelui

Acid cafeic , derivate din fasole adzuki, mere, caise, tărâțe de hrișcă, orez brun, semințe de chia, naut, cafea, alune, linte, semințe de floarea-soarelui. Acidul cafeic reduce, de asemenea, creșterea celulelor stem canceroase.

Catehină și epicatechină, derivat din fasole adzuki, migdale, caise, afine, naut, fasole verde, ceai verde, linte, nuci pecan.

Clorofilă , derivată din toate plantele verzi, semințe de dovleac, ierburi proaspete, alge albastre-verzi, muguri, iarbă de grâu, ceai matcha, buruieni de mare, struguri, fasole verde.

Curcumina , derivată din curcuma.

Delfinidina , derivată din fasole neagră, coacăze negre.

Acid eicosapentaenoic (EPA) , derivat din semințe de chia, semințe de in, semințe de cânepā.

Acid elagic , derivat din mere, zmeură, zmeură neagră, mure, nuci de Brazilia, nuci, rodii, căpșuni sălbatice, afine.

Enterolactonă , derivată din ovăz, semințe de in.

Galatul de epigalocatechină (EGCG) , derivat din ceaiul verde.

Eugenol , derivat din scorțișoară, cuișoare.

Acid ferulic , derivat din caise, struguri, tărâțe de orez, orez brun, fasole neagră, naut, dong quai, alune, semințe de susan.

Formononetin , derivat din trifoi roșu.

Acid iasmonic , derivat din mere, naut, ulei esențial de iasomie.

Juglone , derivat din nuci.

Kaempferol , derivat din fasole neagră, naut, semințe de chia, fasole verde, linte.

Lectine , derivate din fasole Anasazi și alte fasole, ciuperci.

Luteina, derivat din kale, broccoli, nuci pecan, fistic, semințe de dovleac, nuci, fasole verde.

Licopen , derivat din caise, roșii.

Ciuperci medicinale – multe ciuperci medicinale (cum ar fi reishi, coadă de curcan, shiitake etc.) au proprietăți anti-proliferatoare.

Melatonina , derivată din orez negru, nuci, orz, banane.

Momilactona B , derivată din orezul brun.

Acid protocatechuic, derivat din acai, fasole adzuki, mere, avocado, orez brun, alune, fistic, afine, mure, afine, hrișcă, conopidă, curmale, vinete, usturoi, kiwi, linte, mango, mangostan, dud, ulei de măsline, măsline , pere, zmeură, ceapă roșie, căpșuni.

Pterostilbene , derivat din afine, afine, lingonberries, struguri.

Quercetin , derivat din fasole adzuki, mere, caise, afine, fasole neagră, naut, semințe de chia, fasole verde, linte.

Saponine , derivate din amarant, sparanghel, fasole neagră, fasole verde, semințe de floarea soarelui, soia, ovăz, spanac, naut, quinoa, roșii, Panax ginseng.

Seleniu, derivat din germeni de grâu, tărâțe de grâu, nuci de Brazilia, pacane, drojdie de bere, broccoli, orez brun, pui, usturoi, varză, linte, ficat, melasă, ceapă, somon, fructe de mare, legume, cereale integrale, naut, fistic, semințe de dovleac, semințe de floarea-soarelui, nuci.

Sesamină și sesamol , derivate din semințe de susan.

Acid sinapic , derivat din orez brun, citrice, linte, semințe de floarea soarelui.

Sulforafan , derivat din legume crucifere.

Acid siringic , derivat din nuci, brute, melasă, mei.

Triticusid A , derivat din tărâțe de grâu.

Vitamina E, derivat din orez negru, orez brun, caju, naut, linte, nuci, fistic, semințe de susan, nuci, fasole verde, tărâțe de orez, tărâțe de grâu.

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o listă exhaustivă, există probabil multe alte substanțe care vor preveni proliferarea rapidă a celulelor. Dar acest lucru vă va ajuta cu siguranță să începeți în direcția corectă!

suplimente anticancer din ” naturopathic oncology „

Licopenul reduce stimularea IGF-1 a creșterii celulelor canceroase în tumorile dependente de hormoni și se gaseste in roșiile fierte. L.O.M. este un supliment cu doze mari de licopen și carotenoizi asemănători licopenului ficoen și fitofluen, dintr-o roșie special crescută. Doza este de 1 comprimat de două ori pe zi.

Aveți grijă să păstrați acest produs în afara luminii.

Luteina se găsește în spanac, broccoli, portocale, morcovi, salată, roșii, țelină și legume verzi.

Betacarotenul sintetic sau ca supliment cu doze mari fără alți carotenoizi naturali nu este recomandat în îngrijirea cancerului. Acestea pot deveni un catalizator pro-oxidant în țesuturile cu conținut ridicat de oxigen – astfel crește riscul apariției cancerelor pulmonare atunci când sunt administrate fumătorilor. Cu toate acestea, retinoizii reduc riscul de a dezvolta cancer atunci când sunt administrați după renunțarea la fumat. Vitamina E sprijină repararea plămânilor.

Vitamina E este o familie de compuși numiți tocoferoli și tocotriene, care sunt antioxidanți liposolubili. Cea mai comună formă naturală a vitaminei E este d-alfa-tocoferolul. Vitamina E sintetică nu s-a dovedit niciodată utilă din punct de vedere medical și este de siguranță discutabilă. Eu prescriu doar „tocoferoli amestecați” care conțin forma gamma a vitaminei E. „Sursă naturală” obișnuită tocoferolul pur d-alfa nu este un substitut acceptabil. Compușii cu vitamina E protejează grăsimile din membranele celulare de oxidare. Atunci când nivelurile de vitamina E sunt prea scăzute, membranele celulare devin rigide și nu mai poate trece nutriția și deșeurile.

 Vitamina E promovează apoptoza independent de genele p21 și p53, în special succinatul de vitamina E injectabil sau VES.

 Vitamina E stimulează diferențierea celulară, inhibă angiogeneza, inhibă TNF, oprește NFkB și alte gene pro-inflamatorii.Vitamina E protejează foarte mult plămânii, creierul și alte țesuturi cu conținut ridicat de oxigen. În acest sens, este sinsergetic cu extractul de semințe de struguri. Vitamina E protejează împotriva cancerului de sân, colon și prostată. S-a descoperit că forma alfa a tocoferolului in doze mari reduce riscul de cancer pulmonar – până la 53%. Se crede, de asemenea, că forma alfa este mai bună decât gama tocoferol pentru riscul de cancer de prostată – insa am îndoielile mele.

 Vitamina E este menținută într-o stare anti-oxidantă de Co-enzima Q-10 și, de asemenea, face sinergie cu seleniu și vitamina C.

 Dozele mari de vitamina E pot reduce semnificativ eficacitatea radiației împotriva celulelor canceroase și, prin urmare, nu este recomandata în timpul radioterapiei.

 Vitamina E crește activitatea citotoxică a 5-fluorouracilului, doxorubicinei și cisplatinei prin inducerea p53.

 Reduce mucozitatea.

 Vitamina E este adesea descrisă ca un diluant de sânge, dar rareori crește sângerarea în doze de până la 400 UI pe zi. Unii indivizi pot vedea o activare inexplicabilă a vitaminei K menaquinone MK-4, deci nu le amestecați.

Co-enzima Q-10 sau ubiquinonă este un antioxidant solubil în grăsimi, critic pentru producerea de energie celulară. Co-Q-10 transportă protoni și electroni în membrana interioară a mitocondriilor – camerele de ardere a zahărului-oxigenului din interiorul tuturor celulelor – pentru a ajuta la producerea de energie. Poate reactiva producția de energie bio-chimică ATP pentru repararea și vindecarea în celule, țesuturi și organe deteriorate.

 absorbția intestinală este slabă și poate limita eficacitatea; luați-l cu ulei sau grăsime ( ulei de măsline, in, ulei de pește).

 esențiala pentru producerea de imuno-globuline.

 menține vitamina E și tocoferolii și tocotrienolii înrudiți într-o stare anti-oxidantă.

 Co-Q-10 este absolut o necesitate pentru orice insuficiență a organelor, cum ar fi insuficiența cardiacă congestivă, insuficiența hepatică sau insuficiența renală, care poate fi declanșată de otrăvirea medicamentoasă prin chimioterapie.

 utilizați preventiv înainte, în timpul și după chimioterapie cu medicamente care dăunează inimii – de exemplu Herceptin sau antracilcine precum Adriamicina, Doxorubicina, Epirubicina.

 nu utilizați Co-Q-10 în timpul radioterapiei, deoarece reduce eficacitatea

. Co-Q-10- poate îmbunătăți supraviețuirea în mai multe tipuri de cancer; studii recente arată rate de regresie dramatice în cancerul de sân avansat – în combinație cu acid alfa lipoic, seleniu, vitaminele B1 ca benfotiamină, B3 ca nicotinamida, vitamina C, vitamina E, beta caroten, acizi grași esențiali 3-6-9 și magneziu.

 Co-Q-10 va restabili controlul mitocondrial asupra apoptozei, rezultând în uciderea dramatică a celulelor canceroase și eliminarea tumorilor.

 Inhibă puternic metastaza în melanom.

 Studii stiintifice sustin ca ajuta la eliminarea metastazelor hepatice și revărsărilor pleurale

Eu prescriu cel puțin 300 mg pe zi de ubiquinonă sau cel puțin 100 mg din noua formă de ubiquinol.

La doze de 600 până la 1.200 mg de ubiquinonă pot apărea probleme cu arsuri la stomac, dureri de cap si oboseala.

Acidul alfa lipoic sau acidul tioctic este un antioxidant tiol solubil în apă și grăsimi. Se numește anti-oxidant universal, deoarece funcționează atât în ​​membranele plasmatice ale celulelor grase, cât și în interiorul apos (citosol) al celulei. Este un inhibitor de 100 de ori mai puternic al radicalilor liberi de oxigen decât vitaminele E și C combinate. Protejează ADN-ul și energia mitocondriei prin reducerea inflamației celulare.

 crește activitatea glutationului. sprijină foarte mult detoxifierea de la droguri și otrăvuri.

 reduce fibroza prin refacerea unei izoenzime a factorului de creștere tranzitoriu (transformant) beta TGFβ responsabil pentru depunerea matricei de fibroblaste. Foarte important în restabilirea filtrării rinichilor.

 reciclează vitamina C și E. Inhibitor NFkB.

 blochează proteinele heat shock.

 îmbunătățește funcția insulinei și scade rezistența la insulină. esențiale pentru producerea de imunoglobuline.

 îmbunătățește producția de energie mitocondrială prin eliminarea stresului oxidativ.

 inhibă piruvatul dehidrogenază kinază (sinergică cu C0-Q10), reducând lactatul, crescând apoptoza.

 trateaza toate formele de neuropatie – de la medicamente chimioterapice, cum ar fi platinele sau diabetul.

 reduce angiogeneza prin chelarea cuprului.

 chelează și metalele grele.

 neuroprotector.

 permite omocisteinei toxice să se acumuleze în celulele canceroase.

 dozele mari pot declanșa glicemia scăzută (hipoglicemie) la pacienții sensibili.

 poate inhiba funcția tiroidiană prin limitarea activării T4 în T3.

R + este forma naturală. Din anumite motive, formele orale bune se numesc R-ALA, în timp ce formele intravenoase se numesc D-ALA. Dacă produsul nu spune R +, R- sau D-, dar spune DL- sau RL- atunci este sintetic, iar 50% este în formă L +. Forma L nu este doar inutilă, este toxică. Nu vă pierdeți timpul, banii și sănătatea cu produse care nu îndeplinesc acest standard de 100% în forma R (sau D).

Doza – 300 mg de două până la trei ori pe zi de R-ALA. Prefer de două ori pe zi, deoarece o doza mai mare dă mai multe probleme de hipoglicemie (glicemie scăzută).

Este excelent administrat intravenos de două ori pe săptămână.

Utilizați numai D-ALA, DL-ALA nu este bine tolerat sau efectiv.

Doza standard este de 150 mg D-ALA. Unii cresc până la 300 mg, dar acest lucru nu este cu adevărat necesar. Doza: 10 mL de 15 mg / mL D-ALA în 250 mL ser fiziologic.

Nu il amestecati cu nimic altceva pentru ca ALA este predispus la oxidare, polimerizare și desulfurare și este insolubil în apă.

Vă rugăm să utilizați numai acid injectabil D-alfa lipoic de calitate injectabilă provenit din Europa.

Continuați administrarea ALA orală de două ori pe zi, concomitent cu terapia IV.

D-ALA poate fi, de asemenea, nebulizat de 1-2 ori pe zi acasă.

R-ALA este extrem de sinergic cu extractul de semințe de struguri, care îl reciclează în starea sa activă. Este, de asemenea, extrem de sinergic cu dicoloroacetatul DCA și poate cu hidroxicitrat de Garcinia cambogia.

R-ALA este incompatibil cu artemisinina.

Sinergic cu curcumina în cancerele pulmonare.

Poly-MVA este un complex de paladiu-acid lipoic administrat oral 10-20 ml bid-tid și IV la 5-40 ml în soluție salină 100-250 ML sau D5W.

Gheata pisicii

Uncaria tomentosa sau Gheata pisicii este o viță de vie din Amazonia pe care triburile indigene o consideră o plantă sacră. Coaja interioară conține alcaloizi oxindoli pentaciclici și esteri carboxilalchilici care sunt antioxidanți și inhibitori remarcabil de puternici ai sintezei TNF-alfa.

Poate juca un rol important în tratarea pierderii în greutate din cașexie și anorexie.

Poate reduce efectele secundare ale radioterapiei și chimioterapiei – pacienții raportează mai puțină cădere a părului, greață, probleme ale pielii și infecții secundare.

Are steroizi și alcaloizi cu proprietăți antibiotice, antifungice, antivirale și antialergice – pe scurt, este modulant imun. Se spune că medicii tradiționali peruvieni îl folosesc pentru cancer și alte boli grave și, din 1960, este folosit în unele spitale din America de Sud pentru cancer, cu rapoarte neconfirmate de „rezultate consistente”. Un important medic specialist în plante medicinale James Duke raportează că o combina cu curcumina și Dracontium loretanum. Studiile in vitro arată 5 alcaloizi cu activitate împotriva celulelor limfomului și leucemiei.

Utilizați 1 ml de tinctură sau până la 2 grame de extract de trei ori pe zi. Personal, mi se pare puțin de folos. Mulți oameni îl folosesc deoarece cred că sistemul imunitar poate ataca și depăși cancerul – dar această plantă nu este specifică cancerului și are un impact redus.

Ashwagandha

Withania somnifera – Ashwagandha sau cireșul de iarnă este o plantă din tradiția ayurvedică hindusă. Gândiți-vă la acesta ca la echivalentul ginsengului din India de Est. Este un adaptogen, care ajută corpul să facă față stresului. Este o nervină ușor sedativă, antioxidantă, imunomodulantă, de sânge și întinerire. Ashwaganda previne pierderea funcției glandei suprarenale, a vitaminei C și a greutății corporale atunci când este sub stres. Este antiinflamator, prin inhibarea ciclooxigenazei. Este destul de netoxic chiar și în cazul utilizării pe termen lung.

Ashwagandha este un mare protector împotriva deteriorării celulelor sănătoase prin chimioterapie și radiații. Protejează în special măduva osoasă de daune și stimulează proliferarea celulelor stem pentru a înlocui celulele roșii din sânge, celulele albe din sânge și trombocitele. De asemenea, îmbunătățește eficacitatea terapeutică a radiațiilor împotriva celulelor canceroase reducand dramatic a glutationului tumoral.

Precauții:

 Poate crește testosteronul, deci nu este recomandat în cancerul de prostată.

 Contraindicat la pacienții cu hemacromatoză.

 Poate reduce toleranța la opiacee și analgezice narcotice.

 Poate potența sedativele precum benzodiazepinele și barbituricele.

Urzicile sau Urtica dioca sunt puternic antiinflamatorii deoarece blochează seria LOX-5 reducand nivelurile de leucotriene LTB4. Extractul de urzica suprimă semnificativ TNFα. Poate fi consumata proaspăt primăvară, între 40 și 60 de grame pe porție. Ca ceai, luați 3 până la 4 căni pe zi. Doza: 500 până la 850 mg extract de urzică de două ori pe zi, între mese.

DMSO

Di-metil sulfoxidul sau (CH3) 2SO este un solvent puternic, capabil să transporte molecule sub 1000 Kilo-Daltoni prin piele. Este util și ca purtător pentru a muta medicamentele prin membranele celulare. DMSO are proprietăți analgezice (vindecarea rănilor) și antiinflamatoare. Utilizarea intravenoasă este mai riscantă decât pe cale orală sau prin clismă.

Poate fi un adjuvant util în leucemie, cancer de uter și de col uterin. Modifică permeabilitatea membranei, crescând supraviețuirea în cancerele colorectale și gastrice.

Dozele orale de 500 mg de 4 ori pe zi sau administrarea intravenoasă au ca rezultat probleme imense de miros, o aromă destul de neplăcută de usturoi-stridie. Aceasta poate fi redusă prin administrarea concomitentă de uree, 10 până la 15 grame pe zi, în aproximativ 6 doze divizate.

DMSO poate provoca dureri de cap, amețeli, greață și sedare.

DMSO este, de asemenea, utilizat local, o concentrație de 60% timp de aproximativ 30 de minute.

Metil sulfonil metanul (MSM) sub formă de capsulă poate oferi multe beneficii similare și poate fi mai bun în cancerul de vezică.

Honokiol este un polifenol cu ​​molecule mici care se găsește în Magnolia. Este antiangiogen, antiinflamator, anti-viral și antitumoral. De asemenea, este ușor sedant.

Panax ginseng sau Ren Shen conține ginsenozide despre care se știe că sunt antineoplazice – citotoxice

 provoacă oprirea G1 similară cu proteina p53

 induce rediferențierea induce apoptoza.

 activează și modulează sistemul imunitar reticulo-endotelial

 activați transcrierea genei p21 și expresia proteinei p27.

 suprimă receptorii Bcl-2, caspaza 3, 5-alfa-reductază, androgeni, aderența celulelor, invazia și metastaza.

În mod tradițional, ginsengul este folosit ca tonic pentru digestie și oboseală la vârstnici și ca panaceu pentru longevitate. S-a dovedit că reduce glicemia crescând receptorii de insulină, reduce reacția la stres și îmbunătățește imunitatea. Se crede că îmbunătățește toleranța la durere, concentrarea mentală, memoria, vitalitatea fizică și apetitul.Stilul tradițional de utilizare este un ceai din rădăcină de ginseng. Aceasta este o băutură care încălzește și stimulează digestiv. Ginsengul singur sau cu lăptișor de matcă și alte plante este energizant și tonifiant pentru pacienții cu deficit de yang și chi. Ajuta digestia la vârstnici. În China, ginsengul este de obicei utilizat pentru tratamentul stomacului inflamat și a ulcerului stomacal.

Ginsengul poate fi sinergic cu vitamina C pentru leucemie – dar nu folosesc doze mari de vitamina C în leucemii.

Produsul natural brevetat Careseng este un extract îmbogățit cu 8% Rh2 și 75% ginsenoside legate de aglican, care sunt sinergice. Se spune că este foarte puternic și puternic sinergic cu compușii citotoxici, activând caspazele de execuție. Se susține că poate reduc rezistența la mai multe medicamente (gena MDR). Poate bloca angiogeneza si intrarea celulelor canceroase în faza de creștere G1, oprind creșterea tumorii.

O formă sintetică a acestor ginsenozide este dezvoltată ca medicament sub denumirea PBD-2131. Utilizați 10 – 50 ml în picături.

Poate provoca frisoane și dureri severe și prezintă un risc ridicat de reacții de anafilaxie.

În timp ce mulți dintre colegii mei îl folosesc, încă nu am fost convins că are vreo valoare. Este foarte scump, ajungând la mii de dolari pe lună pentru mulți pacienți. Am vorbit cu un medic din China care a făcut aceste perfuzii la pacienții cu cancer timp de 4 ani, fără a vedea răspunsuri semnificative.

AHCC – este un compus japonez cu greutate moleculară mică din shiitake fermentat și alte ciuperci medicinale cultivate în tărâțe de orez, care s-a dovedit că previne multe efecte secundare ale chimioterapiei și crește eficacitatea metotrexatului, 5-fluorouracilului și ciclofosfamidei atunci când utilizat la doze de 3 grame zilnic.

De asemenea, poate proteja împotriva daunelor provocate de radiații și reduce stresul în urma intervenției chirurgicale.

Este deosebit de util în protejarea pacienților care fac chimioterapie împotriva deteriorării măduvei osoase, prevenirea căderii părului și a demonstrat că poate reduce greața, vărsăturile, durerea și poate îmbunătăți pofta de mâncare în doză de 3 până la 6 grame pe zi.

Se zvonește că Cordyceps este contraindicat în cazurile de cancer hormonodependent, dar nu inteleg de ce.

Ciupercile Chaga cultivate pe mesteacăn convertesc betulina din scoarță în acid betulinic. JHS Naturals are un bun extract de Chaga. Ciupercile Chaga inhibă comunicarea intercelulară joncțională gap prin inactivarea kinazei MAP ERK1 / 2 și p38

Shiitake lentinan corectează rezistența cancerului ovarian la cisplatină sau 5-FU. La unele persoane sensibile ciupercile shiitake crude sau insuficient gătite pot provoca o dermatită toxică.

Extractele Coriolus versicolor PSP și PSK sunt extracte din micelii fungici si contine cea mai mare cantitate de beta-glucani dintre toate ciupercile. Sunt imunomodulatori dovediți prin inhibarea citokinelor IL-8 și TNFα. Coriolus PSK stimulează celulele NK și limfocitele.

Studiile cu 1.500 mg de două ori pe zi au arătat o supraviețuire crescută la pacienții supuși chimioterapiei cu cisplatină pentru multe tipuri de cancer.

Coriolus induce apoptoza în celulele leucemice, crescând IL-6 și IL-1β, reducând în același timp IL-8. Această ciupercă este foarte utilă în chimioterapie și radiații.coriolus versicolor

Ciupercile Reishi sau Ganoderma lucidum sau ling zhi conțin triterpene citotoxice care au dovedit ca inhiba sinteza ADN prin ADN polimeraza beta. Reishi este de ajutor în cașexie, deoarece reduce TNFα.

Aceasta influențează, de asemenea, apoptoza și reduce rezistența la chimio. Reishi echilibrează citokinele inflamatorii Th1 și Th2 și interferonul gamma IFNγ. Reishi reduce IL-3 și IL-4. Extractele Reishi cresc numărul de limfocite IL-2, IL-6, CD3, CD4, CD56 și CD + și reactivitatea mitogenă la fitohemaglutinină. Extractele inhibă factorii de transcripție NFkB și AP-1, care la rândul lor inhibă uPA-activatorul plasminogen uro-kinazic și receptorul său uPAR.

Extractul Reishi suprimă aderența celulară și migrația celulară, reducând metastazele în cancerele de sân și de prostată. Reishi este un adaptogen și este foarte sinergic cu ginseng și coriolus. Am fost foarte inspirat de Dr. Steven Aung, MD, care folosește reishi sălbatic și reishi formulat cu polen, perlă, Gynostemma pentaphylla, Coriolus versicolor sau ginseng Panax.

Rădăcina de struguri din Oregon – Berberis sau Mahonia aquifolium conține alcaloidul berberină care are o utilizare îndelungată în tradițiile chinezești și în alte tradiții medicale ca antimicrobian și antiinflamator cu spectru larg. Alte ierburi care conțin acest alcaloid sunt Coptis chinensis sau fir auriu, andrografite, berberis Berberis vulgaris și Hydrastis canadensis. Aceste ierburi „reci” răcesc inflamația, inclusiv rănirea prin radiații. toate sunt utilizate pentru infecții, inclusiv paraziți. Berberina este un anti-biotic natural, imuno-stimulant și crește numărul de leucocite. NU o luati in perioada transplantului de celule stem.

 berberina este un alcaloid izotochinolic citotoxic pe bază de plante care otrăvește topoizomerazele ADN I și II. Profilul său farmacologic este foarte similar cu medicamentul natural Camptothecin, care este acum utilizat pentru o varietate de tipuri de cancer. Berberina induce apoptoza în cancerele cerebrale, leucemiile și carcinoamele. Reduce migrația și metastaza cancerelor de hepatom (ficat).

 berberina este un excelent eliminator de radicali liberi al oxigenului singlet și al radicalului anionic superoxid.

 berberina este anti-mutagenă prin modularea transcrierii ADN-ului.

 scade nivelurile moleculei de aderență ICAM-1 și transformă factorul de creștere beta TGF-β1.

 berberina inhibă semnificativ expresia antigenelor de activare pe limfocitele T și blochează, de asemenea, progresia ciclurilor celulare ale limfocitelor, sugerând că este imunosupresivă. reduce rezistența la insulină în același timp cu Metformin și nu provoacă hipoglicemie

. Reduce cardiomiopatia din chimioterapia cu doxorubicină.

 Doza: 500 mg de două până la trei ori pe zi, in functie de toleranță intestinală

Silybum marianum sau armurariu este cel mai blând și mai eficient vindecător al ficatului. Principiile active includ silbinina și silimarina. Silibinina este un polifenol format din quercitină legată de un lignan.Foarte hepatoprotector împotriva deteriorărilor chimice, de aceea este recomandat pentru orice pacient supus chimioterapiei.

Nu va diminua eficacitatea acestora.

Va sprijini funcția hepatică în cazul în care exista metastaze hepatice sau un cancer primar al ficatului.

Crește fluxul biliar și ajută ficatul să conserve glutationul.

 dozele standard cresc glutationul hepatic GSH cu aproximativ 35%, crescând în același timp GSH-S-transferaza din ficatul și intestinul subțire de 6 până la 7 ori.

 induce Cip-1 / p21 și Kip-1 / p27. inhibă factorii de necroză tumorală – grupul TNF.

 inhibă direct producția de IL-1a și IL-1b, care mediază răspunsul pro-inflamator în fază acută, inclusiv activarea celulelor imune T și B.

 inhibă IL-6.

 inhibă puternic factorul de creștere epidermic EGF și receptorul acestuia EGFR, un factor de creștere în toate tipurile de carcinom.

 inhibă kinazele ciclin-dependente ciclina-D1, CDK-2 și CDK-4.

 silibinina inhibă creșterea celulelor canceroase cu 48% și induce apoptoza să crească cu un factor de 2,5

. reduce semnificativ proteina kinază activată cu fosfo-mitogen / proteina kinază extracelulară reglată cu semnal 1/2 (MAPK / ERK1 / 2) pentru a inhiba creșterea. Reglează în sus proteina kinază activată prin stres / jun NH (2) kinază terminală (SAPK / JNK1 / 2) și activarea proteinei kinazei activate cu mitogen (p38 MAPK). inhibă factorul angiogen VEGF.

 inhibă factorul de creștere a fibroblastelor FGF. inhibă receptorul IGFR al factorului de creștere asemănător insulinei.

 încetinește creșterea cancerului de prostată, colorectal, ficat și piele.

Graviola / Asimina triloba (L.) Dunal cunoscuta ca paw paw are compuși de acetogenină anonacee mult mai puternici decât Annona muricata L. cunoscuta ca graviola sau soursop.În 1976, Institutul Național al Cancerului a descoperit că acetogeninele sunt citotoxice pentru celulele canceroase. Cele mai puternice acetogenine au inele bis-tetrahidrofuran adiacente (THF), de ex. bullatacin. Mecanismul citotoxicității are legatura cu inhibarea transportului de electroni mitocondrial complex I, reducand nivelul de energie ATP. În celulele tumorale, ele inhibă, de asemenea, NADH oxidaza membranelor plasmatice care cu reducerea energiei împiedică mecanismele de rezistență dependente de energie.Acetogeninele sunt deosebit de eficiente împotriva celulelor canceroase MDR în care rezistența la medicament se datorează pompelor de eflux dependente de ATP în membrana plasmatică (28-31). Acetogeninele scad funcția glicoproteină P-170 și cresc acumularea intracelulară de agenți anticanceroși.

Experiența mea cu graviola indică faptul că este buna împotriva cancerului, dar poate provoca adesea tulburări gastrointestinale severe, în special emeză și diaree.

Există dovezi că creează leziuni asemănătoare Parkinson în creier! Utilizați cu prudență.

Se preferă extractul standardizat de paw paw, deoarece are puțini acetogeni neurotoxici.

Dozele de extract de 12,5 mg de 4 ori pe zi cu alimente sunt bine tolerate.susținătorii susțin că este imunitar, antibacterian, antiviral, antiparazitar și tonifiant.

Doza uzuală este de 2 până la 5 grame de două ori pe zi din frunza sub formă de pulbere, 1 până la 3 ml de două ori pe zi dintr-o tinctură de 4: 1 sau ½ cană de 1 până la 3 ori pe zi cu un ceai de frunză sau scoarță.

Vechiul copac Ginkgo biloba a supraviețuit din timpul dinozaurilor. Este un tonic extraordinar pentru memorie și circulație periferică. În cancer îl folosim pentru neuropatie periferică. Deoarece interacționează cu Cyp 3A4 intestinal, nu este utilizat în timpul chimioterapiei. A fost studiat ca un protector împotriva cancerului ovarian.

Dozele de extract de 12,5 mg de 4 ori pe zi cu alimente sunt bine tolerate.

Aloe Vera

Această planta suculentă are în frunza sa polizaharide acemannan care stimulează imunitatea, stimulează timusul, cresc citotoxicitatea dependentă de anticorpi și inhibă angiogeneza. Aloe emodina este anti-metastatică. Aloe reduce PGE-2, inhibă kininele, histamina și agregarea plachetară.Extractul de Aloe vera are antioxidanți puternici care măresc catalaza, glutationul GSH și superoxid dismutaza SOD. Acest lucru îl face deosebit de valoros în reducerea peroxidării lipidelor în timpul radioterapiei. Folosiți-l pe piele (dar nu folosiți niciodată uleiuri sau vreo cremă pe bază de ulei!) Pentru a trata arsurile provocate de radiații.Rădăcina de aloe, în special din pelerina sud-africană, are o lungă istorie de utilizare ca vindecător al ulcerațiilor și inflamațiilor gastro-intestinale GI și ameliorează constipația.Am avut o serie de răspunsuri foarte dramatice la o formulă laxativă veche numită # 42 la pacienții cu dureri mari și dependenți de morfină care au devenit constipat morbid, fără pofta de mâncare și se simt grav bolnavi. # 42 sunt fabricate din două părți de pelin dulce Artemesia vulgaris sau Artemesia annua si pe o parte pulbere de rădăcină de Aloe Capoe Aloe capensis. Doza uzuală este de 2 capsule de 3 ori pe zi sau după cum este necesar. Este remarcabil cât de puțină durere au oamenii după ce se mișcă intestinele și cum își revine întreaga sănătate. Odată ce intestinele se mișcă și durerea scade, acestia pot reduce analgezicele narcotice. Întrerupe un ciclu vicios de paralizie intestinală, toxine intestinale din constipație, durere crescută și mai multe medicamente. Această mică bijuterie pe bază de plante a salvat un număr de pacienți de moarte prematură sau moarte fără conștientizare din cauza faptului că a fost „înzăpezit” mental de opiacee.

Avemar și Metaprol Pro sunt extracte fermentate din germeni de grâu cu eficacitate documentată in îmbunătățirea calității vieții și a supraviețuirii, cu chimioterapie și nu numai. Fermentarea germenilor de grâu produce flavonele naturale 2,6-dimetoxi-p-benzoquinonă (2,6-DMBQ), un regulator redox care protejează metabolismul glucozei celulelor canceroase. Împiedică creșterea celulelor canceroase, crește apoptoza, inhibă metastazele și are efecte imunomodulatoare. De asemenea, este un inhibitor ușor de poli (ADP-riboză) polimerază (PARP) – celulele canceroase mutante folosesc această enzimă pentru a repara daunele ADN cauzate de chimio și radiații. Alți inhibitori de PARP includ vinul roșu, cafeaua, niacina și acidul R-alfa lipoic.

CASEXIA/ANOREXIA

Cachexia este legata de pierderea in greutate a corpului declanșată de modificările metabolice ale cancerului. Este mult mai mult decât simpla pierdere a poftei de mâncare (anorexie) și a puterii digestive. Este o schimbare critică într-un dezechilibru chimic în care organismul se consumă pentru a alimenta tumoarea cu azot, citrat și alte elemente. Apare foarte devreme, deoarece chiar și tumorile foarte mici deviază resursele de la grăsimea și țesutul muscular îndepărtat. Este o cauză de mare suferință, slăbiciune și îi răpește persoanei bolnave demnitatea. Este adesea gestionabil, ceea ce poate preveni moartea și suferința prematură.Pierderea involuntară de 5% din masa corporală în ultimele 3 luni sau o schimbare de 10% în greutate în ultimele 6 luni este un indicator cu risc negativ ridicat. O pierdere de 20% este o condiție critică.Cachexia este un răspuns la stresul oxidativ copleșitor. Produsele tumorale, cum ar fi factorul mobilizator de lipide LMF, stimulează direct lipoliza (arderea grăsimilor) într-un sistem dependent de AMPc. Proteina IMPL2 poate fi eliberată de tumori, blocând răspunsul insulinei în tot corpul, reducând importul de zahăr și declanșând consumul de grasimi si pierderea muschilor. Aceste substante sunt deviate către tumori pentru a face componentele din care pot fi construite noi celule. NFkB activează un sindrom inflamator specific în fibrele musculare scheletice, care la rândul său inițiază catabolismul mușchilor scheletici. Factorul PIF care induce proteoliza implică activarea NFκB și a activatorului de transcripție a proteinei de fază acută STAT-3. Cașexia este, de asemenea, declanșată de factori imuni ai gazdei, cum ar fi citokinele IL-1, IL-1B, IL-6, INF-gamma, TNF-alfa. TNF și reglează în sus acumularea de zinc mediată de ZIP14 în mușchi, inducând pierderea lanțului greu de miozină.Factorul de necroză tumorală alfa TNFα produs de macrofage, limfocite și celule NK, se mai numește cahectin, deoarece provoacă anorexie și scăderea în greutate, prin centrul de sațietate hipotalamică din creier și prin inhibarea golirii gastrice. Crește absorbția glucozei, rezistența la insulină, catabolismul proteinelor în mușchii scheletici, epuizează depozitele de grăsime și este asociată cu oboseală și modificări ale simțului gustului. TNF induce, de asemenea, specii reactive de oxigen, care sunt implicate în epuizarea țesuturilor.

TNF poate fi inhibat într-un mod semnificativ clinic de doze adecvate de curcumină, ceai verde epigalocatechine EGCG, acid eicosapentanoic ulei de omega 3 EPA.

Cașexia la pacienții cu cancer răspunde în mod constant la suplimentele EPA cu acid eicosapentanoic, cum ar fi uleiul de pește sau uleiul de focă. Uleiul Omega 3 va îmbunătăți calitatea vieții, pofta de mâncare și creșterea în greutate. EPA este cel mai eficient supliment pentru gestionarea pierderii în greutate luand cel puțin 2 grame EPA pe zi. Eu prescriu ulei de focă harpă, 2+ capsule de două ori pe zi. Există câteva uleiuri de pește distilate din sardine și hamsii, care sunt de o calitate acceptabilă, iar uleiul de krill poate acționa similar. Colegii americani recomandă ulei de cocos extravirgin pentru trigliceride cu lanț mediu și făină de cocos sau lapte de cocos.

Oferiți, de asemenea, melatonină, vitamina E sau vitamina E succinat VES și produsele botanice Uncaria tomentosa – gheară de pisică și Silybum marianum – ciulin de lapte.

Lăptișorul de matcă cu ginseng este un tonic general nutritiv plăcut și eficient pentru qi și sânge, întărește și revigorează bolnavul de oboseală.

Cele mai bune rezultate se văd atunci când sunt combinate cu ciuperca ganoderma (reishi). Acestea pot restabili apetitul, absorbția nutrienților și a medicamentelor și greutatea corporală.

Arsenicum iodatum homeopatic este util în cașexie.

Phytolacca ajută la emaciație și epuizare rapidă. Colegii mei folosesc aminoacizi cu lanț ramificat, magneziu, colostru, supa de oase (cu maduva), ulei de ficat de cod fermentat, L-glutamină și L-carnitină. L-carnitina inhibă inflamația și cașexia în cazurile de cancer pancreatic.

Pentru apetit și creștere în greutate se poate da extractul de iarbă de secară activată Oralmat, 3 picături sublingual de trei ori pe zi.

Dr. David Baker, MD, era medic de familie în Victoria, care lucrează acum în primul rând cu pacienți cu SIDA, la nivel local și în Africa. David a dezvoltat un remediu eficient pentru cașexie la pacienții cu SIDA care contine inclusiv anti-oxidanții acid R-alfa lipoic, extractul de semințe de struguri, vitamina C, semințe de dovleac și nuci de Brazilia.

Progesteronul este folosit in stimularea apetitului și al bunăstării subiective. Megace este prescris în mod obișnuit. Se presupune că scade sinteza și eliberarea citokinelor. Crește greutatea corporală, dar, din păcate, aceasta este doar reținerea apei, nu o schimbare a masei corporale slabe. Terapia cu progesteron poate duce la cheaguri de sânge precum tromboza venoasă profundă, precum și probleme menstruale și disfuncții sexuale. Nu este clar dacă terapia cu progesteron nu va stimula tumorile mamare PR +.

Talidomida a demonstrat unele beneficii potențiale asupra poftei de mâncare, greață și bunăstare. Alte medicamente studiate sunt Ibuprofenul la 50 mg de două ori pe zi pentru a reduce proteina C reactivă;

pentifilină I.V. pentru a reduce TNFα; și inhibitorii COX-2 celecoxib sau rofecoxib pentru a modula prostaglandinele implicate în cașexie, precum și în dezvoltarea cancerului. Există mulți inhibitori naturali ai COX-2.

Corticosteroizii sunt utilizați pentru a inhiba prostaglandinele și pentru a suprima producția de TNF. Rezultatele privind apetitul, aportul alimentar și calitatea vieții sunt de scurtă durată și există riscuri semnificative de efecte adverse.

Steroizii sunt cel mai bine rezervați pentru paliația finală. Doza: 4 până la 8 mg zilnic de Dexametazonă.

Medicamentul sulfat de hidrazină a fost dezvoltat de Dr. Joseph Gold, MD, pentru a opri procesul cachexic. A fost prima chimioterapie non-toxică dezvoltată, provocând doar greață și slăbiciune a membrelor în unele cazuri. Este foarte ieftin. Inhibă gluconeogeneza, încetinește sau oprește creșterea tumorii și produce îmbunătățiri semnificative ale simptomelor subiective în cel puțin jumătate din cazurile terminale – cu alte cuvinte, pacienții se simt mai bine, au mai puțină durere, mai multă energie și apetit crescut. În ciuda studiilor puternice din America și Rusia, instituțiile de cancer precum Institutul Național al Cancerului și Societatea Americană a Cancerului au blocat sistematic eforturile de cercetare și au marginalizat acest medicament. Se stie ca sulfat de hidrazină necesită multe restricții dietetice, deoarece interacționează cu mulți alți inhibitori de monoamină oxidază din alimentele și medicamentele obișnuite.

Cred că omega 3 EPA, L-carnitina și melatonina sunt alegeri mult mai bune.

Dieteticienii recomanda o dietă cu un aport zilnic de 1,4 până la 1,5 g de proteine ​​pe kilogram de greutate corporală și 30-35 de calorii zilnic pe kilogram de greutate corporală pentru un pacient oncologic în stadiul IV intrat in casexie

ceai verde

Ceaiul verde și extractele sale sunt incluse în substanțele botanice, mai degrabă decât ca băutură alimentară, deoarece dozele terapeutice eficiente depășesc cu mult ceea ce este posibil prin consumul de ceai. Este un fito-nutraceutic.Frunzele din ceaiul verde nefermentat Camellia sinensis este o sursă de polifenoli, cum ar fi epigalocatechin-3-gallat EGCG, epigallocatechin EGC și epicatechin-3-gallat ECG. EGCG este un antioxidant de 200 de ori mai puternic decât vitamina E si este principalul candidat pentru cel mai activ principiu medical din extractul de ceai verde.Multe studii epidemiologice la scară largă arată o valoare preventivă semnificativă în ceaiul verde ca băutură zilnică, în special la aporturile de 5 până la 10 căni de ceai pe zi. Cu toate acestea, este mult lichid și prea multă cofeină pentru mulți oameni. Ceaiul negru variază până la 80 mg de cofeină pe ceașcă, iar ceaiul verde este mai mic, dar totuși produce cel puțin 10 mg pe ceașcă și poate ajunge la 40 mg pe ceașcă. Alți alcaloizi de stimulare din frunza de ceai sunt teobromina și teofilina.Extractele standardizate încapsulate, cu conținut scăzut de cofeină, sunt necesare pentru a atinge dozele necesare pentru a utiliza EGCG și polifemoli înrudiți ca terapie împotriva cancerului. Ceaiul verde EGCG este o terapie de bază în protocoalele mele din 1996. Efectele largi și puternice ale ceaiului verde asupra cancerului sunt cu adevărat remarcabile:· inhibă multe tipuri de cancer prin blocarea celulelor în faza G0-G1 și oprirea celulelor în faza G2-M a ciclului celular. Acest lucru este reglementat prin efectele sale asupra proteinelor genei p21 și p27.· inducerea apoptozei este dependentă de doză. Induce apoptoza în celulele canceroase prin proteina anti-apoptotică bcl-2 care reglează în jos, Bax pro-apoptotic care reglează în sus și activarea caspazelor 3, 7 și 9.· îmbunătățește expresia p53 de tip sălbatic.· inhibă expresia oncogenă, inclusiv Kirsten-ras sau K-ras care reglează tirozin kinazele.reduce expresia genei de rezistență multi-medicament mdr-1.· inhibă activarea protein kinazei C de către promotorii tumorali. Inhibarea proteazei reduce proliferarea celulară, angiogeneza, producția inflamatorie de citokine și crește apoptoza.· inhibă dihidrofolatul reductază, reducând sinteza proteinelor celulelor canceroase și a acizilor nucleici.· inhibă receptorul de hidrocarburi arii prin legarea proteinei HSP90 a chaperonei receptorului, crescând rezistența la cancerul de sân. Sinergic cu quercitina în reglarea acestui receptor. Prin suprimarea transformării receptorului de hidrocarbură arii, acesta protejează împotriva agenților cancerigeni xenobiotici, cum ar fi dioxinele. Ceaiul verde EGCG ajută, de asemenea, la detoxifierea din solvenți cancerigeni, cum ar fi benzenul.· inhibă NFκB, controlând inflamația, apoptoza și degradarea proteinelor.· reglează calikreinele umane, active în cancerul de prostată.· anti-angiogen, inhibă puternic inducția VEGF a factorului de creștere endotelial vascular prin IGF-1 și, astfel, supraexprimarea VEGF.· inhibă IGF-1, crește IGF-BP-3, poate bloca hormonul de creștere uman HGH sau receptorii acestuia.· ceai verde pro-oxidant EGCG poate crește stresul de peroxid de hidrogen H2O2 asupra ADN-ului. Prin urmare, dați tocoferol amestecat vitamina E pentru a echilibra.· EGCG este un inhibitor major al proteazomului, modulând multe proteine ​​reglatoare. De exemplu, EGCG inhibă în mod specific enzimele multi-catalitice ducând la acumularea de p27 / Kip1 și IkBα, un nhibitor al NFκB. Aceasta oprește celula la G1 și elimină protecția împotriva apoptozei prin inhibarea AP-1 prin fosforilarea inhibată a c-jun.inhibă ciclina D1 și ciclina E.· inhibă tNOX în celulele canceroase, dar nu și în celulele sănătoase. tNOX este o enzimă de suprafață care reglează creșterea.· anti-cașexic, fenolul catehină primară inhibă TNF alfa.· promovează diferențierea prin modularea factorului de creștere transformant beta doi -TGFβ-II.· polifenolii din ceai sunt inhibitori ai matricei proteazei MMP-2 și MMP-9, care controlează răspândirea tumorii.· inhibă topoizomeraza I, o enzimă care joacă un rol critic în metabolismul și structura ADN-ului, făcându-l esențial pentru supraviețuirea celulelor tumorale. Medicamentele eficiente care inhibă această enzimă sunt limitate de toxicitate. Inhibitorii topoisomerazei nu se amestecă cu compușii glucozaminici.· inhibă 5-alfa-reductaza, reducând nivelul de testosteron. Inhibă ornitina decarboxilaza în prostată.· EGCG inhibă urokinaza uPA, o enzimă implicată în invazia tumorii și metastaza, prin descompunerea joncțiunilor celulare ale membranei bazale. uPA este supra-exprimată în majoritatea cancerelor.· crește Xantina oxidaza XO, care inhibă ADN-ul adenozin deaminazei, scăzând rotația ADN-ului în celulele canceroase.· catechinele din ceaiul verde transferă rapid electroni sau hidrogen din siturile de deteriorare a ROS pe ADN, prevenind dezvoltarea rupturilor de catenă. Foarte activ împotriva peroxidului de hidrogen, deci nu utilizați în timpul tratamentului cu vitamina C IV.· polifenolii din ceaiul verde reduc daunele ADN cauzate de radiațiile ultraviolete UV-A și UV-B, reducând inflamația, eritemul și hiperproliferarea celulelor pielii. Astfel, previne cancerul de piele și va reduce creșterea tumorilor stabilite în piele.· va epuiza gama tocoferolului vitamina E, în special în rinichi și ficat.· EGCG inhibă telomeraza.· efectele imune includ creșterea puternică a activității celulelor B, creșterea IL-1α și IL-1β de la monocite, creșterea activității limfocitelor T citotoxice și a NK, iodarea PMN și a monocitelor.· reduce riscul de reapariție a cancerului cu 50% în cancerul de sân post-operațional I și II.· s-a demonstrat că inhibă cancerele de sân, colon, prostată, plămâni, esofag, stomac, pancreas, vezică urinară și melanom.· unicul aminoacid teanină crește absorbția de Adriamicină de către tumori, crescând semnificativ eficacitatea.· sinergic cu curcumina, extract din semințe de struguri, extract de reishi și quercitină.· incompatibil cu terapia intravenoasă cu vitamina C. IVC curăță sângele într-un timp foarte scurt, deci nu utilizați ceai verde concentrat în ziua picurării de vitamina C.· nu există interacțiuni medicamentoase cunoscute. Modifică foarte slab activitatea CYP3A4 la om, la doze mari.Frunza de ceai conține 8 până la 12% antioxidanți polifenoli și 1 până la 4% cofeină. O ceașcă de ceai verde preparat produce 10 până la 40 mg cofeină. Pentru terapie, ar trebui să beți zilnic zeci de căni. Se prepară un ceai mai bun folosind apă la o temperatură sub fierbere. O infuzie rece peste noapte de două linguri de ceai verde într-un litru de apă la temperatura camerei este, de asemenea, bună pentru uz medicinal, dacă aportul de cofeină este tolerabil.Ceaiul verde este un remediu excelent pentru tratarea cancerul primar. Previne cancerul prin inhibarea ADN metiltransferazelor (DNMT), reglând metilarea epigenetică.Eu prescriu un extract de polifenol 95% din ceai verde. – cel puțin 3 din capsule de 700 mg zilnic, de obicei 2 la micul dejun și 1 la cină.Polifenolii de ceai verde absorb mai bine dacă sunt luați cu bioperină din piper negru sau cu acid tartric, așa cum se găsește în struguri, vin, banane și tamarind. Acidul tartric este un derivat dihidroxi natural al acidului succininic.

Uneori s-a observat o epuizare a depozitelor de vitamina E va apărea în urma terapiei cu ceai verde și ar cauza leziuni la rinichi și pierderea filtrării dacă nu este verificată. Luați întotdeauna 400 UI zilnic de tocoferol mixt vitamina E care conține cel puțin 10% gamma tocoferol când luați doze mari de medicamente EGCG. Pentru a vă proteja rinichii și ficatul trebuie să aveți zilnic gamma tocoferol, nu doar alfa tocoferol! Acest lucru se aplică chiar dacă luați un medicament care diluează sângele, cum ar fi warfarina (Coumadin).

Extractul de ceai verde nu dăunează ficatului, ci extractele cu solvenți răi.Doza mare de EGCG (peste 1.000 mg) poate acționa ca un pro-oxidant, creând stres oxidativ în celulele canceroase. Acest lucru poate fi util în unele regimuri de chimioterapie.

Ceaiul verde nu are nicio activitate aparentă asupra Cyp1A2, Cyp2D6, Cyp12D6 și Cyp12C9 și poate produce o inhibare ușoară a Cyp3A4, deși un studiu spune că nu există niciun efect al catechinelor de ceai verde asupra Cyp3A4. Unele dovezi preclinice sugerează posibila inhibare a Cyp1A1, 2B1, 17 și 2E1, care sunt de mică relevanță clinică în chimioterapie. Încă nu dau concentrate de ceai verde în timpul chimio, dar unii dintre colegii mei o fac. În cazuri foarte rare, extractul de ceai verde poate provoca leziuni hepatice care duc la greață, vărsături, dureri abdominale, îngălbenirea pielii / ochilor, urină închisă la culoare, transpirație, oboseală neobișnuită și / sau pierderea poftei de mâncare. Luați cu alimente pentru a reduce acest risc.

Usturoi

Efectele benefice ale usturoiului sunt cunoscute de secole, iar înțelegerea mecanismelor moleculare care stau la baza acestor efecte este în continuă creștere. Aici, arătăm că un extract de usturoi de casă are activități anti-cancer atât in vitro, cât și in vivo, și că activitatea este stabilă mai mult de șase luni dacă este depozitată într-un congelator. În acord cu mai multe studii recente, datele noastre susțin un mecanism prin care OSC-urile din GE declanșează apoptoza, prin stres ER și efecte asupra reglării redox celulare. Cu toate acestea, mecanismele moleculare ale efectelor anticanceroase mediate de usturoi sunt extrem de complexe și probabil diferite în diferite celule canceroase. Extract de usturoi de casă Extractul nostru de usturoi (GE) a fost facut din 350 g căței de usturoi zdrobiti (pentru a activa alinaza) si 250 ml etanol 40%. Pentru a obtine amestecul, am folosit un blender. Acest amestec brut de usturoi-etanol a fost pus într-un borcan de sticlă cu capacul inchis ermetic și depozitat în întuneric la 4 ° C timp de 5 zile. Lichidul a fost apoi stors printr-o cârpă sau ciorap de nylon. Masa uscată a fost aruncată, în timp ce soluția a fost pusa în tuburi de centrifugă de 50 ml și centrifugată la 5000 rpm timp de 10 minute. Lichidul decantat a fost colectat și depozitat la -20 ° C. Extractul conținea ~ 22% etanol (măsurat utilizând setul de concentrație de etanol enzimatic Megazyme).