Arhive

Vine Papa, Stau Acasă, N-o să fiu Un Gură Cască!

vine-papa-stau-acasa-vizita-papa-romania-2019-program-bucuresti-ceicunoi

Recomand doua articole despre venirea Papei in Romania pe 31 mai 2019, de pe site-ul manastirii ortodoxe Petru Voda:

Despre vizita Papei (13 mai 2019)

Ni-s cimitirele pline de eroi şi bisericile pline de sfinţi – ucişi din dispoziţiile instituţiei papale. Nu e familie românească pe care deciziile şi influenţele acestui stat să n-o fi afectat în mod negativ pînă în ziua de astăzi. Am dori, desigur, ca lucrurile să se îndrepte, însă toate aparenţele arată că interesele Vaticanului faţă de poporul român nu s-au modificat nici acum, nedezminţindu-şi intenţiile ignobile, separatiste, revizioniste, pretenţioniste. În calitate de cetăţeni români, faţă de vizita diplomatică a unui şef de stat, nu putem decît spera că aceasta nu va genera tradiţionalele conflicte pe care Vaticanul le-a „binevoit” faţă de ţara noastră de-a lungul ultimului mileniu. Prezenţa şefului Vaticanului nu e doar complet redundantă într-o ţară cvasi-majoritar ortodoxă, dar ar putea constitui un ultragiu la adresa celui mai elementar bun simţ, afară numai dacă a venit să-şi prezinte scuzele istorice. În orice caz, funcţia domniei sale este pentru orice român una analoagă şefului de stat turc sau rus, ale căror agresiuni istorice nu au inspirat niciodată simpatii populare. Deplîngem împreună cu fraţii transilvăneni situaţia teribilă la care presiunea şi şantajul imperial i-a lipsit de demnitate şi de mîntuire, silindu-i la apostazie şi idolatrie. Oricînd românii greco/romano-catolici doresc, se pot întoarce de unde au plecat, la Biserica strămoşească Ortodoxă, unde vor fi liberi să se închine lui Dumnezeu Însuşi, iar nu vreunui locţiitor. Termenul „anti-hrist” înseamnă, ad litteram, „în loc de Hristos”. Cum zice şi o vorbă în popor: „Unde este vicarul, lipseşte Titularul”.În calitate de creştini ortodocşi, adică de creştini autentici care au păstrat pînă astăzi învăţătura Mîntuitorului Iisus Hristos, vizita celui mai puternic preşedinte de sectă nu poate stîrni decît reacţia poruncită în Noul Testament însuşi Apostolul Ioan: „Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele” (II Ioan 1:9-11).  Salutăm pe fraţii ortodocşi bulgari, georgieni sau de alte naţionalităţi, care confruntaţi cu vizitele nedorite ale ereziarhului, au respectat întocmai porunca Apostolului şi nu l-au întîmpinat, pentru că aceluia care încalcă toate învăţăturile Noului Testament nu i se poate da nici o cinstire, decît dacă se va pocăi, căci este scris: Şi “chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!” (Galateni 1:8)Deşi propaganda marxistă este acerbă, nădăjduim că milioane de români nu au murit în van apărînd dreapta credinţă şi integritatea naţională. Jertfa lor, sărbătorită şi mîine, 14 Mai, la pomenirea eroilor ultimei prigoane, trebuie să fie un moment simbolic de trezire naţională la recîştigarea demnităţii în faţa sfidărilor politice pretins religioase sau de-a dreptul ateo-marxiste, precum se prezintă prin declaraţiile sale stupefiante acest papă, avocatul unui guvern mondial cibernetic şi apologet „blajin” al tuturor răstălmăcirilor imaginabile. Un neam întreg de viteji ne stă înainte să revenim şi să rămînem în istorie pildă de dîrzenie, iar nu turmă dirijată în psihoză entuziastă faţă de propriii persecutori. Curioşii ortodocşi care, în pofida conştiinţei, se duc orbeşte unde sunt chemaţi de televiziuni, către orice vedetă sau ideologie, să ştie limpede că şi acum Mîntuitorul Hristos îi va întreba: De ce te-ai dus către cel ce M-a tăgăduit? 

Aceeaşi întrebare vor auzi la Judecată şi credincioşii romano-catolici, care, spre deosebire de clerul lor care cu bună ştiinţă modifică Evanghelia scufundînd lumea în nihilism, vor fi lucrat dintr-o vie şi reală credinţă în dumnezeirea lui Hristos o viaţă morală şi fapte filantropice, vor suspina sfîşietor conştientizarea erorii lor şi a dreptăţii dumnezeieşti.

Lumina Sfîntului Botez să lumineze minţile credincioşilor şi în acest eveniment. Lumina Învierii, care se aprinde an de an la Ierusalim numai la ortodocşi, iar nu la vreo sectă, să stea mărturie Adevărului. Lumina eroilor neamului să reaprindă conştiinţa demnităţii naţionale. Amin.

Hristos a Înviat!

Mănăstirea Petru Vodă

Iată şi cîteva cugetări exprimate de noi în predicile recente:

Arhim. Hariton Negrea – Omilie la Duminica Tomei şi despre vizita Papei:

Monahul Filotheu – Despre vizita Papei:

Respingem numai erezia şi instituţia ereziarhă care o susţine. Pentru omenire, pentru oamenii de orice crez, ne rugăm cu dragoste creştină şi ne dorim ca tuturor să dea Dumnezeu cunoaşterea Sa.

Incidența și riscul mortalității asociate tratamentului cu anticorpii monoclonali ai factorului de creștere anti-epidermică la pacienții cu cancer: o meta-analiză a 21 de studii clinice randomizate.

Abstract

FUNDAL:

Anticorpii monoclonali ai receptorului factorului de creștere anti-epidermică (EGFR) cetuximab și panitumumab au apărut ca o terapie eficientă țintită în tratamentul pacienților cu cancer, dar incidența și riscul evenimentelor adverse fatale (FAE) asociate cu acești agenți este încă neclara.

METODE:

Baze de date din PubMed, Web of Science și rezumate prezentate la ședința ASCO până la 31 mai 2013 au fost căutate pentru a identifica studii relevante. Studiile eligibile au inclus studii clinice prospective randomizate controlate care evaluau MoAb la pacienții cu cancer cu date adecvate privind FAE. Analizele statistice au fost efectuate pentru a calcula incidența sumară, rata șanse și intervalele de încredere de 95% (IC), utilizând fie efecte aleatorii, fie modele cu efect fix, în funcție de eterogenitatea studiilor incluse.

REZULTATE:

Un total de 14.776 de pacienți cu o varietate de tumori solide din 21 de studii clinice au fost incluși în analiza noastră. Incidența globală a FAE asociate cu MoAb a fost de 1,7% (IC 95%: 1,1-2,5%), iar incidența FAE asociată cu cetuximab a fost mai mare decât cea a panitumumab (2,0% față de 0,9%). Comparativ cu controlul, utilizarea MoAb a fost asociată cu un risc semnificativ crescut de FAE, cu un OR de 1,37 (IÎ 95%: 1,04-1,81, p = 0,024). Analiza subgrupurilor bazată pe medicamente EGFR-MoAbs, faza de studii și tipuri de tumori a demonstrat o tendință de creștere a riscului de FAE, dar riscul nu a crescut în cazul cancerului de sân, al cancerului esofagian și al studiilor de fază II.

CONCLUZII:

Cu dovezi actuale, utilizarea EGFR-MoAbs este asociată cu un risc crescut de FAE la pacienții cu tumori solide avansate.

PMID: 
24312376 
PMCID: 
PMC3842967 
DOI: 
10.1371 / journal.pone.0081897
[Indexat pentru MEDLINE] 

Articol gratuit PMC

 2013 noiembrie 28; 8 (11): e81897. doi: 10.1371 / journal.pone.0081897. eCollection 2013.
Incidența și riscul mortalității asociate tratamentului cu anticorpii monoclonali ai factorului de creștere anti-epidermică la pacienții cu cancer: o meta-analiză a 21 de studii clinice randomizate.
Li X 1 , Shan BE , Wang J , Xing LP , Guo XJ , Zhang YH , Shi PH , Wang ZY .

1
Departamentul de Bioterapie, al patrulea Spitalul de la Universitatea Hebei Medical, Shijiazhuang, Republica Populară Chineză.

Meta-analiza studiilor randomizate controlate pentru incidența și riscul evenimentelor adverse fatale la pacienții cu cancer tratați cu ipilimumab.

Abstract

FUNDAL:

Ipilimumab este un anticorp monoclonal G1 uman imunoglobulină complet uman care crește răspunsurile celulelor T antitumorale.Am efectuat o meta-analiză a studiilor randomizate controlate (RCTs) pentru a evalua riscul de efecte adverse fatale FAE asociate cu ipilimumab.

METODE:

Am căutat PubMed, EMBASE și ASCO întâlnire abstracte până în septembrie 2016 pentru RCT comparând ipilimumab cu nici un ipilimumab la pacienții cu cancer. Ratele incidenței, ratele de risc relativ (RR) și intervalele de încredere de 95% (IC) au fost calculate utilizând modele cu efecte fixe sau aleatoare. Punctul final principal a fost asocierea ipilimumab cu FAE. Analizele subgrupurilor au fost efectuate în funcție de tipul tumorii, de terapia concomitentă și de doza de ipilimumab.

REZULTATE:

Au fost incluși în total 5466 de pacienți din 10 RCT. Pentru pacienții cărora li sa administrat ipilimumab, incidența globală a FAE a fost de 0,99% (IÎ 95%: 0,48% -1,69%). Alocarea la terapia cu ipilimumab a crescut semnificativ riscul apariției FAE (RR = 2,16, CI 95%, 1,03-4,54). Analizele subgrupurilor au atins semnificația statistică pentru cancerul de prostată, doza mare de ipilimumab și placebo ca grup de control. Nu s-a observat nici o dovadă de părtinire a publicării.

CONCLUZII:

În comparație cu controlul sau cu placebo, ipilimumab a fost asociat cu un risc crescut de FAE la pacienții cu cancer. Întrucât ipilimumabul are o utilizare clinică mai mare, medicii trebuie să fie conștienți de riscurile asociate utilizării sale.

 2017 Apr; 16 (4): 423-428. doi: 10.1080 / 14740338.2017.1297420. Epub 2017 Feb 24.
Meta-analiza studiilor randomizate controlate pentru incidența și riscul evenimentelor adverse fatale la pacienții cu cancer tratați cu ipilimumab.
Zhu J 1, 2 , Wu J 1, 2 , Li G 1, 2 , Li J 1, 2 , Lin Y 1, 2 , He Z 1, 2 , Su C 1, 2 , Zhao W 1, 2 , Wu Q 1, 2 , Chen Z 1, 2 , Qiu K 1, 2 .

1
un laborator provincial cheie Guangdong de epigenetică tumorală malignă și reglarea genei, Spitalul memorial Sun Yat-sen, Universitatea Sun Yat-sen, Guangzhou, China.
2
b Departamentul de Farmacie, Spitalul Memorial Sun Yat-sen, Universitatea Sun Yat-sen, Guangzhou, China.
PMID: 
28276859 
DOI: 
10.1080 / 14740338.2017.1297420
[Indexat pentru MEDLINE]

Evenimente neurologice serioase adverse asociate cu Nivolumab Plus Ipilimumab sau Nivolumab singur in melanomul avansat, incluzand o serie de cazuri de encefalita.

FUNDAL:

În ciuda eficacității fără precedent pe mai multe tipuri de tumori, terapia cu inhibitori ai punctelor de control imunitari este asociată cu un spectru unic și larg de evenimente adverse imune (irAE), incluzând evenimente neurologice, de la dureri de cap ușoare până la encefalită potențial periculoasă pentru viață. Aici, rezumăm irAEs neurologice asociate cu tratamentul cu melanom cu nivolumab și ipilimumab, cu cazurile prezente de encefalită asociată tratamentului și oferă îndrumări practice privind diagnosticarea și managementul.

METODE:

Am căutat o bază de date globală de farmacovigilență și epidemiologie pentru irAEs neurologice raportate pe o perioadă de 8 ani la pacienții cu melanom avansat care au primit nivolumab cu sau fără ipilimumab din 12 studii sponsorizate de Bristol-Myers Squibb. Au fost analizate irAE neurologice grave și sa atribuit relația cu nivolumab sau ipilimumab.

REZULTATE:

În căutarea noastră de 3763 de pacienți,
35 pacienți (0,93%) au prezentat 43 de irAE neurologice grave, incluzând neuropatia (n = 22), meningita neinfecțioasă (n = 5), encefalita (n = 6), tulburările neuromusculare = 7). Medicamentul de studiu a fost întrerupt (n = 20), întrerupt (n = 8) sau neschimbat (n = 7). Cele mai multe irAE neurologice au fost rezolvate (26/35 pacienți, 75%). În general, timpul median până la debut a fost de 45 de zile (intervalul 1-170), iar rezoluția a fost de 32 de zile (2-809 +). Timpul mediu până la debutul encefalitei a fost de 55,5 zile (intervalul 18-297); patru cazuri au fost soluționate și una a fost fatală.

CONCLUZIE:

Atât medicii oncologi, cât și neurologii trebuie să fie conștienți de semnele și simptomele irAE neurologice grave, dar mai puțin frecvente, asociate cu inhibitori ai punctelor de control. Diagnosticarea și administrarea promptă, utilizând un algoritm stabilit, sunt esențiale pentru a minimiza complicațiile serioase de la aceste irAE neurologice.

IMPLICAȚII PENTRU PRACTICĂ:

Cu utilizarea tot mai mare a inhibitorilor de puncte de control la cancer, practicanții oncologi trebuie să fie conștienți de riscul potențial al evenimentelor adverse neurologice imune și să poată oferi un tratament prompt pentru această clasă de reacții adverse, dar potențial grave. Rezumăm evenimentele adverse neurologice legate de nivolumab în monoterapie sau în asociere cu ipilimumab la pacienții cu melanom avansat din 12 studii și au fost examinate în profunzime 6 cazuri de encefalită. De asemenea, oferim informații și ghiduri privind algoritmul de gestionare a evenimentelor adverse neurologice pentru nivolumab și ipilimumab.

 2017 Jun; 22 (6): 709-718. doi: 10.1634 / theoncologist.2016-0487. Epub 2017 11 mai.
Evenimente neurologice serioase adverse asociate cu Nivolumab Plus Ipilimumab sau Nivolumab singur in melanomul avansat, incluzand o serie de cazuri de encefalita.
Larkin J 1 , Chmielowski B 2 , Lao CD 3 , Hodi FS 4 , Sharfman W 5 , Weber J 6 , Suijkerbuijk KPM 7 , Azevedo S 8 , Li H 9 , Reshef D 9 , Avila A 9 , Reardon DA 4 .

1
Royal Marsden, Londra, Regatul Unit James.larkin@rmh.nhs.uk.
2
Universitatea California din Los Angeles Medical Center, Santa Monica, California, SUA.
3
Universitatea din Michigan, Ann Arbor, Michigan, SUA.
4
Institutul de Cancer Dana-Farber, Boston, Massachusetts, Statele Unite ale Americii.
5
Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Statele Unite ale Americii.
6
Universitatea New York Langone Medical Center, New York, New York, Statele Unite ale Americii.
7
Centrul Medical Universitar Utrecht Cancer Center, Utrecht, Olanda.
8
Spitalul Mae de Deus, Porto Alegre, Brazilia.
9
Bristol-Myers Squibb, Princeton, New Jersey, SUA.

PMID: 
28495807 
PMCID: 
PMC5469590 
DOI: 
10.1634 / theoncologist.2016-0487
[Indexat pentru MEDLINE] 

Articol gratuit PMC

Evenimentele adverse grave și fatale prezintă risc asociat cu adăugarea de rituximab la chimioterapia limfomului non-Hodgkin cu celule B (B-NHL) : o meta-analiză.

Abstract

SCOP:

Rituximab este un anticorp monoclonal care vizează antigenul CD20 cu capacitatea de a crește remisia globală (OR) în limfomul non-Hodgkin (B-NHL) al celulelor B. S-a efectuat o revizuire sistematică și o meta-analiză pentru a determina riscul evenimentelor adverse severe (AE) severe și fatale relevante din punct de vedere clinic asociate cu utilizarea rituximabului în tratamentul B-NHL.

PACIENȚII ȘI METODELE:

Am inclus studii clinice de fază III care au utilizat chimioterapie în asociere cu rituximab sau chimioterapie, ca și pentru B-NHL. Analizele statistice au fost efectuate pentru a calcula raportul de risc sumar (RR) al AE severe și fatale relevante legate de rituximab.

REZULTATE:

Opt studii clinice controlate randomizate au fost incluse în această meta-analiză. Rezumatul RR obținut nu a evidențiat un risc crescut asociat rituximab asociat statistic în 13 evenimente adverse severe (infecții, febră, anemie, trombocitopenie, granulocitopenie, toxicitate hepatică, toxicitate cardiacă, toxicitate neurologică, toxicitate pulmonară, mucozită, greață / vărsături, diaree , alopecie), cu excepția leucocitopeniei (36,4% față de 31%, RR = 1,13, CI 95%, 1,01-1,27, P = 0,03). Incidența AE fatale a arătat o diferență remarcabilă între grupul tratat cu rituximab și grupul martor (RR = 1,45; CI 95%; 1,04-2,02; P = 0,03).

CONCLUZIE:

Această meta-analiză indică faptul că nu a existat nici o dovadă a incidenței statistic mai mari a majorității SAE în grupul care conține rituximab comparativ cu chimioterapia în monoterapie. Cu toate acestea, infecțiile fatale au fost mai frecvent observate la pacienții cărora li s-a administrat rituximab. Având în vedere moartea indusă de infecție cu scăderea incidenței în timpul perioadei de tratament, efectele rituximabului asupra infecțiilor necesită investigații suplimentare

 2015; 27 (6): 365-70. doi: 10.1179 / 1973947815Y.0000000025. Epub 2015 15 aprilie.
Evenimentele adverse grave și fatale prezintă risc asociat cu adăugarea de rituximab la chimioterapia limfomului non-Hodgkin (B-NHL) cu celule B: o meta-analiză.
Hua Q 1 , Zhu Y , Liu H.

1
Departamentul de Oncologie, Primul Spital Afiliat al Universității Medicale Anhui, Hefei, China.
PMID: 
25872413 
DOI: 
10.1179 / 1973947815Y.0000000025
[Indexat pentru MEDLINE]

O meta-analiză actualizată a evenimentelor adverse fatale cauzate de terapia cu bevacizumab la pacienții cu cancer

Abstract

FUNDAL:

Riscul evenimentelor adverse fatale (FAE) datorate chimioterapiei pe bază de bevacizumab nu a fost bine descris; am efectuat o meta-analiză actualizată cu privire la această problemă.

METODE:

O căutare electronică a registrelor Medline, Embase și Cochrane Central al studiilor controlate a fost efectuată pentru a investiga efectele studiilor randomizate controlate asupra tratamentului cu bevacizumab asupra pacienților cu cancer. Modele meta-analitice cu efect randomizat sau cu fixare au fost utilizate pentru a evalua raportul de risc (RR) al FAE datorită utilizării bevacizumabului.

REZULTATE:

Treizeci și patru de studii au fost incluse. Alocarea la terapia cu bevacizumab a crescut semnificativ riscul de FAE; RR a fost 1,29 (IC 95%: 1,05-1,57). Această asociere a variat semnificativ cu tipurile de tumori (P = 0,002) și agenții chimioterapeutici (P = 0,005), dar nu cu doza de bevacizumab (P = 0,90). Un risc crescut a fost observat la pacienții cu cancer pulmonar fără celule mici, cancer pancreatic, cancer de prostată și cancer ovarian. Cu toate acestea, FAEs au fost mai mici la pacienții cu cancer de sân tratați cu bevacizumab. În plus, bevacizumab a fost asociat cu un risc crescut de FAE la pacienții care au primit concomitent agenți de taxani și / sau platină.

CONCLUZIE:

În comparație cu chimioterapia în monoterapie, adăugarea de bevacizumab a fost asociată cu un risc crescut de FAE la pacienții cu tipuri de tumori speciale, în special când au fost combinați cu agenți chimioterapeutici, cum ar fi platina.

PMID: 
24599121 
PMCID: 
PMC3943842 
DOI: 
10.1371 / journal.pone.0089960
[Indexat pentru MEDLINE] 

Articol gratuit PMC

 2014 Mar 5; 9 (3): e89960. doi: 10.1371 / journal.pone.0089960. eCollecție 2014.
O meta-analiză actualizată a evenimentelor adverse fatale cauzate de terapia cu bevacizumab la pacienții cu cancer
Huang H 1 , Zheng Y 2 , Zhu J 2 , Zhang J 1 , Chen H 1 , Chen X 1 .

1
Centrul de Cercetare Clinică, Spitalul Afiliat al Colegiului Medical Guangdong, Zhanjiang, China.
2
Departamentul de Farmacologie, Guangdong Medical College, Zhanjiang, China.

Evenimente adverse fatale cu agenți moleculari vizați în tratamentul carcinomului hepatocelular avansat: o meta-analiză a studiilor randomizate controlate.

Abstract

OBIECTIVE:

În ceea ce privește tratamentul carcinomului hepatocelular avansat (HCC), s-au creat preocupări privind riscul evenimentelor adverse fatale (FAE) asociate cu agenți moleculați orientați (MTA). Scopul acestui studiu este de a investiga incidența și riscul general al FAE în HCC avansat cu administrarea MTA prin utilizarea meta-analizei studiilor clinice disponibile.

MATERIALE SI METODE:

Baza de date electronică a fost căutată pentru articole relevante înainte de martie 2017. Studiile eligibile au fost selectate în conformitate cu articolul preferat de raportare pentru revizuiri sistematice și meta-analiză (PRISMA). Incidenta incidenta, ORS Peto si CI 95% au fost calculate in functie de eterogenitatea studiilor selectate.

REZULTATE:

Un total de 4.716 de participanți la HCC din 10 studii randomizate controlate (RCT) au fost luați în considerare în cele din urmă pentru această meta-analiză. Incidența totală a deceselor cauzate de MTA a fost de 2,1% (95% CI 1,6% -2,8%) cu un Peto OR de 1,79 (95% CI 1,07-3,01, p = 0,027) în comparație cu grupurile controlate. Analiza subgrupurilor în funcție de agenții biologici a arătat că tratamentul cu brivanib la pacienții cu HCC a crescut semnificativ riscul de a dezvolta FAE (Peto OR 3.97; 95% CI 1,17-13,51; p = 0,028), dar nu pentru sorafenib (Peto OR 1,78; 5.89; p = 0.34) și alte MTA (Peto OR 1.43; 95% CI 0,75-2,76; p = 0,28). Analiza sensibilă a arătat că rezultatele colectate au fost influențate de eliminarea fiecărui singur studiu. Cele mai frecvente cauze ale FAE au fost insuficiența hepatică (22,2%) și hemoragia (13,3%).

CONCLUZIE:

Clinicienii ar trebui să fie conștienți de riscurile asociate FAE în timpul administrării MTA la pacienții cu HCC avansați, în special la pacienții cu funcție hepatică anormală. Cu toate acestea, utilizarea sorafenibului rămâne justificată în indicațiile aprobate datorită beneficiilor potențiale de supraviețuire și toxicității limitate.

 2018 Sep 18; 12: 3043-3049. doi: 10.2147 / DDDT.S151241. eCollecția 2018.
Evenimente adverse fatale cu agenți moleculari vizați în tratamentul carcinomului hepatocelular avansat: o meta-analiză a studiilor randomizate controlate.
Li X 1 , Wan J 2 , Wu Z 3 , Tu J 1 , Hu Y 1 , Wu S 1 , Lou L 1 .

1
Departamentul de Boli Infecțioase, Spitalul Central Yiwu, Yiwu, China, loulanqing2017@tom.com.
2
Primul Spital din Nanchang, Nanchang, China.
3
Departamentul de Gastroenterologie, Spitalul Central Jinhua, Jinhua, China.

studii clinice; cancer de ficat; noi agenți moleculari

PMID: 
30271119 
PMCID: 
PMC6151100 
DOI: 
10.2147 / DDDT.S151241
[Indexat pentru MEDLINE] 

Articol gratuit PMC

Riscul mortalității asociate tratamentului la pacienții cu cancer tratați cu ipilimumab: o revizuire sistematică și o meta-analiză.

Abstract

FUNDAL:

Evenimentele adverse fatale (FAE) au fost raportate la pacienții cu cancer care au primit ipilimumab – un anticorp monoclonal împotriva antigenului citotoxic T-limfocite-4, însă riscul de mortalitate asociat tratamentului nu este cunoscut. Am efectuat o revizuire sistematică și o meta-analiză a studiilor randomizate controlate (RCT) ale ipilimumab pentru a determina riscul global de FAE asociat cu ipilimumab.

METODE:

Am căutat sistematic procedurile MEDLINE, EMBASE, Cochrane CENTRAL, ClinicalTrial.gov și de conferințe de la începutul până în decembrie 2016, pentru studii prospective care au repartizat aleator pacienții la tratamentul cu ipilimumab (cu sau fără terapie concomitentă) sau controale cu datele disponibile privind incidența FAE. Doi recenzenți au extras date în mod independent. Incidența FAE a fost colectată utilizând un model cu efecte aleatorii, iar riscul de FAE asociat cu ipilimumab a fost estimat utilizând rapoartele privind cotele Peto (ROS).

REZULTATE:

Un total de 5775 de pacienți cu tumori solide, incluși în 12 RCT (10 din rapoartele de jurnal și 2 de la ClinicalTrials.gov) au fost incluși în meta-analiză. Incidența cumulată a FAE la pacienții tratați cu ipilimumab a fost de 1,13% (interval de încredere 95% [CI], 0,56-1,86), comparativ cu 0,22% în brațele de control. Ipilimumab a fost asociat cu un risc statistic semnificativ crescut de FAE, cu un Peto OR total de 2,3 (CI 95%, 1,4-3,6; P <0,001). Analize în funcție de tipul de cancer (melanom față de alte tipuri de cancer); modul de tratament (terapie combinată sau monoterapie); tip de control (control activ față de placebo / cel mai bun tratament de susținere); ipilimumab (doză mare față de doză mică [10 versus 3 mg / kg la intervale de 3 săptămâni]) nu a evidențiat nici un efect statistic semnificativ diferențiat de către subgrupe.Dintre cauzele specifice ale FAE, ipilimumab a fost asociat cu un risc crescut de toxicitate gastro-intestinală fatală, cu OR de 4,5 (95% CI, 1,5-13,6).

CONCLUZIE:

Utilizarea ipilimumab, comparativ cu martorii, a fost asociată cu un risc crescut de mortalitate asociată tratamentului.

 2017 Sep; 83: 71-79. doi: 10.1016 / j.ejca.2017.06.021. Epub 2017 Jul 15.
Riscul mortalității asociate tratamentului la pacienții cu cancer tratați cu ipilimumab: o revizuire sistematică și o meta-analiză.
Zhang S 1 , Liang F 2 , Li W 3 , Wang Q 3 .

1
Shanghai Cancer Center și Shanghai Medical College, Universitatea Fudan, Shanghai, China. Adresă electronică: wozhangsheng@hotmail.com.
2
Shanghai Cancer Center și Shanghai Medical College, Universitatea Fudan, Shanghai, China.
3
Spitalul afiliat de la Universitatea Qingdao, Qingdao, China.

 

PMID: 
28719841 
DOI: 
10.1016 / j.ejca.2017.06.021

Riscul apariției evenimentelor adverse grave și a evenimentelor adverse fatale cu sorafenib la pacienții cu cancer solid: o meta-analiză a studiilor clinice randomizate controlate în fază 3 †

Abstract

FUNDAL:

Sorafenibul este un inhibitor al kinazei tirozin-multikinazice frecvent utilizat într-o varietate de tipuri de cancer. Există îngrijorări cu privire la riscul crescut de apariție a evenimentelor adverse grave (ESE) și a evenimentelor adverse fatale (FAE) cu sorafenib. Am efectuat o meta-analiză actualizată a tuturor studiilor clinice randomizate controlate de fază 3 (RCT) ale sorafenibului pentru a cuantifica riscul crescut de SAE și FAE.

PACIENȚI ȘI METODE:

Am efectuat o căutare sistematică a bazelor de date electronice pentru studii publicate începând cu începutul lui februarie 2016 fără restricții. Criteriile de eligibilitate au inclus RCT de fază 3 a tumorilor solide care au comparat sorafenib, în ​​monoterapie sau în asociere cu chimioterapie neintenționată (brațul Sorafenib) comparativ cu placebo sau cu chimioterapie nedorită (brațul de control).Datele privind SAE și FAE pentru ambele arme au fost extrase din fiecare studiu și grupate pentru a determina incidența globală, riscurile relative (RR) și 95% Intervale de încredere (CI).

REZULTATE:

Dintre cele 471 de studii identificate, un total de 12 RCT-uri de fază 3 care implică 6797 pacienți cu cancer solid care au comparat sorafenib cu control au îndeplinit criteriile de eligibilitate și au fost incluse. Incidența totală a SAE și FAE cu sorafenib a fost de 26,4% (IC 95%, 18,0-36,9%) și respectiv 1,3% (CI 95%: 0,8-2,2%). În comparație cu controlul, utilizarea sorafenibului a crescut semnificativ riscul ambelor SAE (RR: 1,49, CI 95%: 1,18-1,89, P = 0,001) și FAEs (RR: 1,82, IC 95: 1,05-3,14, P = 0,033). Această asociere a variat semnificativ în cazul tipurilor de cancer (P <0,001) și al statusului de aprobare (P = 0,012) pentru SAE, dar nu sa constatat o eterogenitate pentru FAE.

CONCLUZII:

Această meta-analiză a RCT-urilor de fază 3 demonstrează un risc crescut atât pentru SAE, cât și pentru FAE cu utilizarea sorafenibului la pacienții adulți cu cancer solid. Această cuantificare a riscurilor sporite ale SAE și FAE va fi importantă în examinarea compromisului tratamentului cu sorafenib în timpul procesului decizional comun.

 2017 Feb 1; 28 (2): 246-253. doi: 10.1093 / annonc / mdw549.
Gyawali B 1 , Shimokata T 1 , Ando M 2 , Honda K 1 , Ando Y 1 .

1
Departamentul de Oncologie Clinică și Chimioterapie, Universitatea Nagoya Graduate School of Medicine, Nagoya.
2
Centrul de Medicină Avansată și Cercetare Clinică, Spitalul Universitar Nagoya, Nagoya, Japonia.

 

PMID: 
27771613 
DOI: 
10.1093 / annonc / mdw549

 

Mortalitatea asociată tratamentului cu bevacizumab la pacienții cu cancer: o meta-analiză.

Abstract

CONTEXT:

Evenimentele adverse fatale (FAE) au fost raportate la pacienții cu cancer tratați cu inhibitorul de angiogeneză, utilizat pe scară largă, bevacizumab în asociere cu chimioterapie. În prezent, rolul bevacizumabului în mortalitatea asociată tratamentului nu este clar.

OBIECTIV:

Pentru a efectua o revizuire sistematică și o meta-analiză a studiilor controlate randomizate controlate (RCTs) pentru a determina riscul general de FAE asociate cu bevacizumab.

SURSE DE DATE:

Bazele de date PubMed, EMBASE și Web of Science, precum și rezumatele prezentate în cadrul conferințelor Societății Americane de Oncologie Clinică din ianuarie 1966 până în octombrie 2010 au fost căutate pentru a identifica studii relevante.

SELECȚIA STUDIULUI ȘI EXTRACȚIA DATELOR:

Studiile eligibile includ RCT prospective în care bevacizumab în asociere cu chimioterapie sau terapie biologică a fost comparat cu chimioterapia sau terapia biologică în monoterapie. Rezumatele ratelor de incidență, a riscurilor relative (RR) și a intervalelor de încredere de 95% (CI) au fost calculate utilizând modele cu efecte fixe sau aleatoare.

SINTEZA DATELOR:

Un total de 10 217 de pacienți cu o varietate de tumori solide avansate din 16 RCT au fost incluși în analiză. Incidența globală a FAE cu bevacizumab a fost de 2,5% (CI 95%, 1,7% -3,9%). În comparație cu chimioterapia în monoterapie, adăugarea de bevacizumab a fost asociată cu un risc crescut de FAE, cu un RR de 1,46 (CI 95%, 1,09-1,94, P = 0,01, incidență 2,5% față de 1,7%).Această asociere a variat semnificativ cu agenții chimioterapeutici (P = .045), dar nu cu tipurile de tumori (P = .13) sau bevacizumab (P = .16). Bevacizumab a fost asociat cu un risc crescut de FAE la pacienții cărora li s-au administrat taxani sau agenți de platină (RR, 3,49, 95% CI, 1,82-6,66, incidență, 3,3% față de 1,0%), dar nu a fost asociat cu risc crescut de FAE cu alți agenți (RR, 0,85, CI 95%, 0,25-2,88, incidență, 0,8% față de 0,9%). Cele mai frecvente cauze ale FAE au fost hemoragia (23,5%), neutropenia (12,2%) și perforația tractului gastro-intestinal (7,1%).

CONCLUZIE:

Într-o meta-analiză a RCT, bevacizumab în asociere cu chimioterapie sau terapie biologică, comparativ cu chimioterapia în monoterapie, a fost asociat cu creșterea mortalității asociate tratamentului.

PMID: 
21285426 
DOI: 
10.1001 / jama.2011.51
 2 februarie 2011; 305 (5): 487-94. doi: 10.1001 / jama.2011.51.
Mortalitatea asociată tratamentului cu bevacizumab la pacienții cu cancer: o meta-analiză.

1
Departamentul de Medicină, Universitatea Stony Brook Cancer Center, 9447 SUNY, Stony Brook, NY 11794, SUA.

Erratum în

  • JAMA. 2011 iunie 8; 305 (22): 2294.