Arhive etichetă | ascorbat cancer

Vitamina C în tratamentul de susținere a cancerului: Reevaluarea prelungirii timpilor de supraviețuire în cancerul uman terminal -studii clinice

de EWAN CAMERON ȘI LINUS PAULING(singurul laureat a doua premii Nobel nedivizate)
Ewan Cameron Spitalului General Valea din Districtul Leven, Loch Lomondside, G83 OUA, Scoția;  Linus Pauling -Institutul de Știință și Medicină, 2700 Sand Hill Road,
Menlo Park, California 94025
Contribuit de Linus Pauling, 30 mai 1978
REZUMAT
A fost făcut un studiu al timpului de supraviețuire la 100 pacienți cu cancer terminal care au primit suplimente ascorbat, de obicei de 10 g / zi, ca parte a managementului lor de rutină și 1000 de controale potrivite, pacienți similari care au primit același tratament, cu excepția ascorbatului(vitamina C). Cele două seturi de pacienții au fost în parte aceiași cu cei utilizați în studiul nostru anterior
[Cameron, E. & Pauling, L. (1976) Proc. NatL Acad. Sci. SUA 73,
3685-3689]. 
Testele confirmă faptul că pacienții tratați cu ascorbat(vitamina C) si controalele  sunt subpopulații potrivite reprezentative ale aceleași populații de pacienți”netratabili”(atrag atentia ca si Linus Paulin foloseste „” pentru termenul netratabil).  
Timpurile de supraviețuire au fost măsurate nu numai de la data de „netratabilitate”, ci de la ,de asemenea, de la data exactă a primei întâlniri în spital pentru cancerul care a ajuns în cele din urmă la etapa terminală.
Pacienții tratați cu ascorbat /vitamina C au avut o supraviețuire medie cu aproximativ 300 de zile mai mare decât cea a controalelor. 
Supravieţuire (timpi)  mai mare de 1 an după data de netratabilitate  observata pentru 22% dintre pacienții tratați cu ascorbat /vitamina C și pentru 0,4% din controale. 
Timpul mediu de supraviețuire a acestor 22% bolnavi cancer terminal tratati cu ascorbat/vitamina C sunt la 2,4 ani după ce au ajuns la etapa aparent terminala8 dintre pacienții tratați cu ascorbat/vitamina C sunt încă în viață, înseamnă timpul de supraviețuire după netratabilitate de 3,5 ani.

Cu un an și jumătate în urmă am raportat (1) rezultatele unui studiu clinic în care 100 de pacienți cu cancer terminal au primit suplimente ascorbat de sodiu (de obicei 10 g / zi) ca  rutină, cu progresul lor comparativ cu acesta din 1000 de pacienți similari care au fost tratați identic (de către aceiași clinicieni din același spital) cu excepția faptului că nu au primit nici un ascorbat /vitamina c suplimentar. 
Timpul mediu de supraviețuire raportat după ce pacientul a fost recunoscut ca fiind terminal („netratabil”în practica medicală scoțiană) a fost mai mult de 210 de zile pentru subiecții cu ascorbat și 50 de zile pentru controlul corespunzător.
Analiza curbelor de supraviețuire-timp a indicat că rata deceselor ce apar la aproximativ 90% din pacienții tratați cu ascorbat/vitaminac  sunt la o treime fata din cele din grupul bolnavilor cancer de control (netratati cu vitamina C) și că celelalte 10% au un mult mai mare timp de supraviețuire. 
Rezultatele păreau sa indice clar că această formă simplă și sigură de medicație este clară în tratamentul pacienților cu cancer avansat.
Au fost exprimate de mai mulți anchetatori cu experiență în acest domeniu pentru noi, îndoielile lor cu privire daca grupul pacienților tratați cu ascorbat/vitamina c si grupul de control  au cuprins subpopulații reprezentative din aceeași populație și dacă perioade comparabile de netratabilitate au fost atribuite celor două grupuri. 
Ne-am hotărât pentru a investiga aceste întrebări.
A fost selectat un nou set de pacienți de control și s-au efectuat teste, așa cum este descris în paragrafele următoare,pentru a oferi răspunsul întrebărilor ridicate. 
Concluzia noastră este că rezultatele raportate anterior sunt valabile și, de fapt,  creșterea în speranța de viață a pacienților tratați cu ascorbat avand cancer terminal este considerata a fi oarecum mai mare decât a fost raportat anterior.
Selectarea bolnavilor cancer
Grupul original de control potrivit a fost selectat de către membri seniori ai personalului de evidență medicală din Spitalul Vale de Leven, care au fost rugati sa produca inregistrari de 10 pacienti pentru fiecare pacient tratat cu ascorbat, în funcție de sex, vârstă (până la 5 ani), și tipul tumorii (locul cancerului primar și tip histologic), fără a ține cont de faptul dacă a avut loc sau nu moartea.
Cazurile individuale au fost apoi examinate de un medic angajat în acest scop, Frances Meuli, care a determinat mai întâi data de netratabilitate cu astfel de  standarde alopate ca stabilirea de inoperabilitate la laparotomie, abandonarea oricărei forme definitive de tratament anti-cancer, sau data admiterii pentru îngrijirea medicală terminală și
apoi a calculat timpul de supraviețuire de la acea dată până ce s-a înregistrat data morții. 
În realizarea sondajului, Meuli nu cunoștea timpii de supraviețuire ai tratamentului celor cu 100 de pacienți cancer tratati cu vitamina c. 
Pentru a evita eventualele prejudecăți,  nu am supravegheat îndeaproape munca ei si nu am incercat  să o rafinam(profi!).
Când am decis să verificăm unele dintre celelalte caracteristici din acești pacienți, în detaliu, așa cum sunt enumerați mai jos, examinarea noastră a înregistrărilor a arătat că, pentru unele dintre controale(pacienti netratati cu vit c), data de netratabilitate aleasă de Meuli era uneori incorectă din cauza incompletenței înregistrărilor și uneori
din cauza moartii acestor pacienți înregistrați cu cancer de la o anumită boală intercurențială. Mai mult, pentru unii dintre cei 100 de pacienți tratați inițial cu corticosteroizi (nr. 68, 77, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 95 și 98), în special cu forme destul de rare de cancer, grupurile control cprespunzatoare nu se potriveau suficient de îndeaproape.
Noi am înlocuit în mod corespunzător acești 10 pacienți tratați cu ascorbat cu alti 10, determinati de disponibilitatea controalelor adecvate, selectate aleatoriu dintre cei peste 500 de pacienți cu cancer terminal care au primit astăzi tratament cu ascorbat în Spitalul Valeof Leven.
O selecție nouă de un set de 1000 potrivite-controale au fost apoi efectuate. Noul set, care se suprapune în mare măsură cu primul, a fost selectat din nou de Personal Medical Records, iar aceste alegeri au fost verificate de unul dintre noi (EC) și de asistentul nostru de cercetare, Anita McLaren, care a studiat cu atenție fiecare înregistrare a cazului invididual pentru a determina adecvarea unui grup control și să stabilească pentru fiecare pacient, ori de câte ori este posibil, următoarele date consemnate: (i) apariția primului simptom sau semn al cancerului; (ii) prezența la primul spital din cauza cancerului care a ajuns ulterior la stadiul final; (iii) când există orice formă de tratament anticancer definitiv(care se credea benefic) s-a pus in practica,iv) atunci când orice formă de tratament anticanceros definit , recunoscut la acel moment pentru a fi doar paliativ,a fost instituită; (v) clasificarea drept netratabilă, atunci când tratamentul, altul decât pentru controlul durerii și îngrijirea alăptării generale , a fost întreruptă; și (va) moartea.
Asemenea date erau stabilite atât pentru grupul bolnavilor cancer tratati cu vitamina c / ascorbat cât și pentru grupul de control.
În plus, pentru grupul bolnavilor cancer tratati cu vitamina c ascorbat, data când a fost suplimentat cu vitamina c a fost înregistrată  (de obicei coincide cu sau câteva zile mai târziu decât data de netratabilitate).

Comparație dintre pacienții tratați cu ascorbat și cei / controale potrivite ai acestora

În tabelul 1 al lucrării noastre anterioare, duratele de supraviețuire (după data
de netratabilitate) a fiecăruia dintre cei 1100 de subiecți ai studiului respectiv
sunt date. Valorile corespunzătoare cu noul set de comenzi sunt foarte asemănătoare și prezentăm în tabelul 1 al prezentei lucrări numai după supraviețuirea pacienților tratați cu ascorbat data primirii primei spitalizari pentru cancerul care a devenit
netratabil, timpii lor de supraviețuire după data de netratabilitate,
și valorile medii corespunzătoare pentru comenzile potrivite.
(În 2,6% din controalele selectate, înregistrările nu au permis data de netratabilitate să fie determinată în mod fiabil; acestea sunt pacienții a cărei dată de deces a fost stabilită, dar care au fost pierduti în urma followup spital în perioada intervenită. Aceste
controalele nu au fost utilizate pentru a determina valoarea medie a
celui de-al doilea timp de supraviețuire.)
Timpii de supraviețuire a pacienților care sunt încă în viață sunt pentru data de 15 mai 1978.(ca sa vedeti de cand se stiu si se fac lucrurile acestea si nici acum nu se implementeaza mainstream)
Un test al comenzilor
După cum se aștepta, există o diferență considerabilă în  timpi de supraviețuire la pacienții cu diferite forme de cancer primare.
Noi am împărțit în mod corespunzător pacienții tratați cu 100 de ascorbați
în nouă grupe: 17 cu colon ca locul cancerului primar(cu 170 de controale), 13 stomac, 17 bronhii, 11 sân, 8 rinichi,7 rect, 7 vezicule, 6 ovare și 14 alte cancere. Tratamentul
cu ascorbat a început doar în momentul în care a fost pacientul considerat netratabil; înainte de acea dată, istoricul acelor pacienți nu era diferit de cel al controalelor lor. Dacă sunt tratati cu ascorbat /vitamina c pacienții și controalele acestora constituie un element reprezentativ subpopulațiile aceleiași populații – adică, dacă s-ar afla
selectate aleatoriu și dacă, în plus, data de netratabilitate a fost determinată în același mod pentru cele două grupuri -numărul de zile între data primei întâlniri în spital
iar data de netratabilitate ar fi aceeași pentru cele douăgrupuri, cu excepția fluctuațiilor statistice.
Avem în consecință făcuta această comparație în mai multe moduri.
În fiecare încercare, calculul nu a oferit nici o bază pentru respingerea ipotezei nul cu semnificație statistică. De exemplu, timpul între data primei întâlniri în spital și data de netratabilitate este mai mare de 1 an pentru 27% din pacienții tratați cu ascorbat
grup și pentru 23% din controalele lor; aceste numere nu sunt semnificativ diferite.
Am efectuat perechile neparametrice potrivite Wilcoxon testat pentru fiecare din cele nouă grupuri menționate mai sus în modul următor. Poziția, -5 până la +5, din fiecare bolnav tratat cu ascorbat  în setul individual de 11 (pacientul și 10 controale) determinate de numărul de zile de la prima intervenția spitalului la netratabilitate a fost considerată ca amploare a diferenței dintre cei doi membri (pacienți și controale) a perechii potrivite, iar procedura Wilcoxon a fost folosita pentru a calcula valoarea lui P. Pentru opt dintre cele nouă grupuri, valoarea P (cu două coadă) a fost mai mare de 0,10, iar pentru al nouălea (cancer al rectului), a fost obținută o valoare P = 0,07.
Întrucât cu nouă încercări se așteaptă să se dea P <0,11 din cauza fluctuațiilor statistice, acest rezultat nu contrazice ipoteza nulă.
Concluzionăm că pacienții tratați cu ascorbat/vitamina c și controalele(pacientii control) corespunzatoare acestora reprezintă subpopulații selectate aleatoriu ale
aceleași populații de pacienți cu cancer terminal și că nu a apărut o eroare sistemica  în determinarea datelor de netratabilitate.

Efectul ascorbatului/tratamentului cancer cu vitamina c asupra prelungirii vietii
Informații despre evoluția a 100 de pacienți cu cancer terminal care au primit vitamina c ca ascorbat suplimentar și 1000 de controale potrivite (tratate identic, dar fără ascorbat suplimentar)așa cum este selectat în acest al doilea studiu, sunt prezentate în Tabelul 1. Deoarece din motive statistice și din alte motive deja date, susținem că aceste informații oferă o bază și mai bună pentru comparație decât informațiile din studiul pilot -cele raportate în anterioara comunicarea (1).
Coloanele C și D din Tabelul 1 prezintă durata de supraviețuire a fiecăruia pacienții cu cancer tratați cu ascorbat și timpul mediu de supraviețuire din cele 10 controale individuale corespunzătoare, măsurate din data de netratabilitate. (Distribuțiile de valori pentru noile seturi de 10 controale sunt în general similare cu cele pentru seturile vechi,
așa cum este prezentat în tabelul 1 din ref. 1, și nu este necesară publicarea
valorile individuale.)
Coloanele A și B din Tabelul 1 prezintă lista corespunzătoare timpii de supraviețuire măsurați de la data primei întâlniri spitalicești; nu poate exista nici o incertitudine cu privire la aceștia, care sunt înregistrate sistematic pe fiecare individ. Timpii de supraviețuire măsurați de la aceștia prevăd o verificare utilă a celor măsurate de la data dereabilității. Valorile timpurilor medii de supraviețuire măsurate din fiecare dintre cele două date de referință sunt date pentru pacienții cancer tratați cu vitamina c/ascorbat și controalele comparative în cele nouă categorii cancer (colon, bronhii, stomac, sân, rinichi, vezică, rect, ovar și altele) din tabelul 2.
În fiecare categorie cancer și pentru ambele date de referință, timpii de supraviețuire sunt mai mari pentru pacienții tratați cu vitamina c / ascorbat fata de controalele/bolnavii cancer netrtati cu vitamina c corespunzatori celor tratati.
Probabilitatea ca acest lucru să se manifeste printr-o fluctuație statistică întâmplătoare este de numai 4 X 10 la puterea -6 (4/1.000.000). :))
Extinderea duratei de supraviețuire cu ascorbat în raport cu data primei întâlniri în spital (coloana E) este mai mare decât cea relativă la data netratabilității (coloana F) in 4 categorii si mai mica în cinci.

Diferențele dintre valorile acestor două coloane nu sunt semnificative din punct de vedere statistic; ele pot fi constatate ca rezultând din câteva valori foarte mari ale timpului dintre prima prezență în spital și netratabilitate. De exemplu, dacă pacienții 62 și 63 aveau aceeași perioadă de supraviețuire ca medie pentru celelalte cinci din grupul carcinomului vezicii urinare, valoarea în coloană E din tabelul 2 ar fi 328+ și, deci, va fi mai mică decât valoarea corespunzătoare din coloana F, mai degrabă decât mai mare. Această modificare ar reduce, de asemenea, valoarea pentru toți pacienții din coloana E de la 321+ la 248+, aproximativ egală cu cea din coloana F. Există opt valori mai mari de 2000 de zile în coloana A din tabelul 1 și numai două în coloana C; șansa unei fluctuații mari este, prin urmare, oarecum mai mare pentru timpul de supraviețuire măsurat de la data primei supravegheri spitalicești decât pentru timpul mediu de supraviețuire măsurat de la data netratabilității. Pe de altă parte, data primei întâlniri spitalizare este destul de clară, în timp ce există o anumită neconcordanță (în opinia noastră, cu toate acestea, nu foarte mare) în data de netratabilitate, astfel încât pare rezonabil să se atribuie valori egale valorilor din coloanele E și F. Prin urmare, obținem o valoare tematică de 288+ zile ca creșterea timpului de supraviețuire a pacienților cancer tratați cu ascorbat/vitamina c comparativ cu controlul lor corespunzător(pacientii netratati cu vitamina c corespunzatori)  în cadrul studiului prezent. Eroarea standard a acestei medii, calculată pe baza ipotezei nesigure a unei distribuții standard a valorilor din tabelul 2, este de aproximativ 50 de zile.
Cameron și Pauling4540 Științe medicale: Cameron și Pauling
gasiti tabelul 1 in acest pdf cu studiul vitamin c study cancer survival
Valorile din coloana G se referă la pacienții cu ascorbat și la controalele raportate anterior (1), ajustate pentru a include adițional perioadele de supraviețuire a celor 18 pacienți cu ascorbat încă în viață la 10 august 1976. Este evident că există destul de bun
acord cu valorile atinse în prezentul noastru  studiu(mai detaliat).

Comparația timpilor de supraviețuire pt pacienții cu cancerul tratat cu ascorbat /vitamina c și controalele corespunzătoare, măsurate de la data respectivă
de netratabilitate este prezentată pentru opt din cele nouă grupuri din Fig.
1 și 2.
Creșterea medie este de aproximativ 140 de zile, ceea ce înseamnă aproximativ
50% din creșterea medie, diferența fiind cauzată de unii cu pacienți tratați cu ascorbat, cu timpi de supraviețuire foarte lungi, așa cum a fost discutat în comunicarea noastră anterioară (1).

În lucrarea anterioară, raportul dintre timpul mediu de supraviețuire după netratabilitatea grupului tratat cu ascorbat cu cel al grupului control a fost dat ca 4,2; această valoare a crescut acum la 5,6 datorită supraviețuirii continue a unora dintre pacienții originali.
raportul corespunzător în studiul de față este de 7,7.(deci vitamina c A PRELUNGIT VIATA de 7,7 ori!!!)
Deși controalele potrivite au fost selectate fără a fi luate în considerare data morții sau dacă a avut loc decesul, în momentul în care a fost compilat Tabelul 1, nici unul in pacientii NEtratati cu vitamina C nu mai traiau.
Explicația acestui fapt este că pacienții cu cancer care ajung la o etapă terminală au o speranță de viață de doar câteva luni cel mult. Cu toate acestea, se pare că merită comparate controale cu cei 92 de pacienți  cancer tratați cu vitamina c/ascorbat care au murit de asemenea atunci când a fost pregătit Tabelul 1, măsurând timpul de supraviețuire în ambele grupuri de la data primei înternari spital până la data de
moarte, cele două date de referință care sunt exact cunoscute.
Aceasta comparație dă 251 de zile ca creștere a timp mediu supraviețuire pt subiecți bolnavi cancer terminal tratați cu vitamina c /ascorbat peste valoarea asociata pentru
controale(bolnavi cancer terminal netratati cu vit c), comparativ cu 321 + zile când toți cei 100 de subiecți tratați sunt incluse.
Dintre cei 1000 de pacienți bolnavi cancer terminal netratati vitamina c de control, 370 au fost complet comparati cu pacienții bolnavi cancer terminal  tratați cu vitamina c /ascorbat.
Valoarea medie a timpii de supraviețuire ai acestor pacienți cu control complet concurent a fost de 327 zile măsurată de la data primei întâlniri în spital
și 42 de zile măsurata de la data netratabilității, comparativ cu 379 și, respectiv, 36 de zile, pentru cei ce se suprapun și cei din control istoric(studiul precedent din ce inteleg).
Valorile creșterii timpului supraviețuirii pacienților cancer tratați cu vitamina c/ascorbat față de cel al pacienților ne tratați cu controalele complet concurente sunt de 354 + zile (de la data primei spitalizare) și 257 + zile (de la data netratabilității);
media este de 306 + zile.
Aceste valori, folosind 370 controale complet concurente, sunt puțin mai mari decât cele cu toate cele 1000 de controale (în medie 288 + zile pentru cele două date de referință). Media valorilor pentru controalele concurente și toate controalele, cu o ponderare egală, sunt de 297 + zile.
Testele statistice arată că timpii de supraviețuire ai pacienților tratamentului cu ascorbat/vitamina c sunt semnificativ mai mari decât cei ai controalelor potrivite.
Testul neparametric de perechi-potrivite Wilcoxon a fost efectuat  pentru fiecare dintre cele nouă grupuri în  Tabelul 2, atât pentru timpul de supraviețuire după prima prezență în spital și timpul de supraviețuire după data de netratabilitate.
Fiecare din cele 18 teste au condus la respingerea ipotezei nula a aceleiași distribuții
pentru timpul de supraviețuire al pacienților cancer terminal tratați cu ascorbat/vitamina C și a controalelor lor la un nivel foarte semnificativ [P (cu o singură coadă) <0,01 sau 0,001].
Concluzie
Din examinarea dosarelor pentru un set revizuit de 100 pacienții CANCER TERMINAL tratați cu VITAMINA C/ ascorbat [în majoritatea cazurilor la fel ca cele raportate în studiul nostru anterior (1)] și un nou set din 1000 de controale potrivite(BOLNAVI CANCER TERMINAL NETRATATI CU VIT C CE INDEPLINESC CONDITIILE MENTIONATE ANTERIOR) și folosind data exact cunoscută din prima prezență în spital și data decesului ca puncte de referință, concluzionăm din nou că există dovezi puternice privind tratamentul pacienților din Scoția cu cancer terminal (netratabil) cu
aproximativ (DOAR) 10 g ascorbat pe zi (deci doar 10 grame si nu 30-50 cum e necesar pt efect citoxic) crește semnificativ supraviețuirea
(cu o medie de aproximativ 300 de zile).
Doze mai mari de vitamina c ar putea avea un efect mai mare.(si au -doze mari vitamina c intravenos pun cancere in remisie-click)
Opt din 100 de pacienți tratați cu ascorbat/vitamina cerau încă în viață la 15 mai 1978, chiar dacă au  fost judecati, în momentul administrării ascorbatului inițiat, să fi ajuns în stadiul terminal al bolii lor; al lor înseamnă timpul de supraviețuire după data netratabilității este de 3,5 ani.
Timpi de supraviețuire mai mari de 1 an după data de netratabilitate au fost observate la 22 din 100 pacienții cancer terminal tratați cu vitamina c ascorbat, 55 ori fracțiunea (4/1000) pentru pacientii control corespunzatori. Acesti 22 pacienții tratați cu ascorbat au supraviețuit la 15 mai 1978 media de 2,4 ani după ce a ajuns la (aparent)
etapă terminala.
Nu există nicio îndoială, în opinia noastră, că tratamentul cancer cu vitamina c /ascorbat în cantități de 10 g / zi sau mai mult, are o valoare reală în ceea ce privește extinderea durata de viață a pacienților cu cancer avansat. În plus,
așa cum s-a menționat anterior (2), calitatea vieții pacienților e îmbunătățita prin administrarea de vitamina c/ascorbat. De asemenea, continuăm să credem că adăugarea de ascorbat/vitamina c la tratamente de la un stadiu anterior ar putea avea foarte mult efect mai mare, crescând timpul mediu de supraviețuire cu mai mulți ani.
Mulțumim doamnei Anita McLaren și domnișoarei Christine M. Shaw pentru lor
Ajutor. Acest studiu a fost susținut de subvenții de la secretarul de stat pentru Scoția, Fundația Educațională a Americii și Fundația pentru Progresul Nutrițional și contribuțiile din partea donatori privați la Institutul Linus Pauling.
referinte:
1. Cameron, E. & Pauling, L. (1976) Proc. Nati. Acad. Sci. USA 73,
3685-3689.
2. Cameron, E. & Campbell, A. (1974) Chem. Biol. Interact. 9,
285-315.
NOTA:NU puteti lua si sulfat hidrazina si vitamina c in acelasi timp